De prijs van 10 jaar Rutte

Wat heeft 10 jaar Rutte ons opgeleverd en wat was de prijs. Volgens eigen zeggen was het 10 jaar visieloos beleid, of had onze premier stiekem wel een visie.

– De afgelopen 10 jaar is het aantal daklozen verdubbeld naar 39.000.
– De afgelopen 10 jaar zijn sociale huurwoningen deels vermarkt, alleen al tussen 2013 en 2018 zo’n 108.000.
– De afgelopen 10 jaar is ons onderwijs fors verslechterd, wij zijn op de internationale ranglijstjes dramatisch gedaald en het aantal laag geletterden is enorm toegenomen.
– De afgelopen 10 jaar is de bio-industrie ver boven wat het land aan kan doorgegroeid, stikstof is navenant toegenomen maar het aantal insecten is met 80% àfgenomen, de vogelstand is eveneens fors gekrompen, de grutto, ooit de koning van de weide, is een zeldzaamheid geworden, de wielewaal en de veldleeuwerik zijn bijna verdwenen en door de lage grondwaterstand (voor de boeren met hun zware machines) lijdt de natuur bij droogte en zijn de funderingen van een miljoen huizen aan vervanging toe.
– De afgelopen 10 jaar is er lekker door bezuinigd, de gevolgen zijn met de huidige corona epidemie duidelijk, voor nood hebben wij amper meer voorzieningen en dus moeten wij een beroep doen op Duitse en Belgische ziekenhuisbedden en -ic’s.
– De afgelopen 10 jaar is een deel van onze cultuur afgeschaft, er is alleen nog ruimte voor commercieel succesvolle producties, creatieve vrijplaatsen zijn grotendeels verdwenen.
– De afgelopen 10 jaar zijn de belastingen voor bedrijven en inkomens vanaf 2 keer modaal riant gedaald, voor de laagste inkomens zijn de lasten juist gestegen.
– De afgelopen 10 jaar is het aantal mensen met schulden zo ver opgelopen dat er een schuldenindustrie is ontstaan, die commerciële hulp soupeert maar liefst 14 miljard op om de 3 miljard schulden te innen. Een deel van die schulden is veroorzaakt door het belastingbeleid dat ten onrechte toeslagen terugvorderde bij naar schatting 26.000 mensen.

Deze opsomming is verre van compleet, maar dat 10 jaar Rutte geen zegen voor ons land was is duidelijk. Wel voor de kapitaalkrachtigen en grote bedrijven. De steunmaatregelen vanwege corona zijn dan ook met name voor de grote ondernemingen (zoals Booking.com en KLM) en niet of te weinig voor de kleine bedrijven, zelfs het Haagse Indonesische restaurant Garuda is failliet, populair bij menig politicus. Zou de concurrent van Garuda, Ruttes favoriete Indonesische restaurant Soeboer, de 10 jaar Rutte wèl overleven?

We gaan ze halen

Begin deze maand ging een chartervlucht van Schiphol naar Lesbos van de actie groep “We gaan ze halen”. Zij wilden met een vliegtuig vol vluchtelingen uit het kamp Moria terug naar Nederland vliegen, hen langer onder erbarmelijke omstandigheden op het Griekse eiland laten zitten vonden zij geen optie. Maar net als een eerdere poging met een bus liep het ook dit keer niet als gewenst. De autoriteiten voorkwamen dat er ook maar één vluchteling aan boord kon gaan.

Willem Alexander en Maxima lieten zich afgelopen weken een paar keer in het land zien, mooie persmomenten waarin zij hun empathie met de Nederlandse burger toonden, want die heeft het natuurlijk vreselijk moeilijk in deze coronatijd.
Vlak voor het weekend liet onze koning aan Rutte weten dat hij na die uitputtende bezoekjes in het land wel weer aan vakantie toe was. Goed idee vond Rutte, het was ook al zo zwaar geweest om alle kritiek op de loonsverhogingen voor hem en Maxima van 5% te verdragen, laat staan die afgunstige reacties op het uitkerinkje van 1,5 miljoen voor zijn dochter. Fijn genieten van uw welverdiende vakantie en goede vlucht achter de knuppel van het regeringsvliegtuig wenste onze premier hem toe.

Zou het niet zo kunnen zijn dat Willem Alexander lid is van “We gaan ze halen” en het vliegtuig stiekem met vluchtelingen heeft gevuld en toen onder het mom van de commotie over zijn vakantie weer terug is gevlogen en al die vluchtelingen stilletjes heeft ondergebracht in zijn paleis Noordeinde en zijn villa met gastverblijven in Griekenland ook opengesteld heeft voor vluchtelingenopvang. Het zou ongelofelijk mooi zijn als het zo was gegaan. Maar is het te mooi om waar te zijn, dan is het ook te mooi om waar te zijn.

The great manipulator

Mark Rutte zit nu 10 jaar in het torentje, de wonder boy van de VVD, en hij blijft onverminderd populair. Dat kunnen zijn voormalige en huidige coalitiegenoten niet zeggen. Wilders zag de weg van zijn PVV naar grootste partij gestuit door zijn rol als gedoger van Rutte 1. Het CDA verloor fors door deelname aan dat omstreden Kabinet en kwam de klap niet meer te boven. Ook de PvdA zag zijn verkiezingswinst na deelname aan Rutte 2 geheel verdampen en kwakkelt als kleine partij nog wat door. De grote truc die Rutte uitstekend beheerst is om alles wat niet goed uitpakt in de schoenen van zijn coalitiepartners te schuiven. Het coronabeleid heeft gefaald, maar de schuldige is de burger zelf en anders natuurlijk de CDA-er De Jonge. Aan hem heeft het natuurlijk nooit gelegen. Zo blijft de VVD al 10 jaar de grootste en staat de partij in de peilingen zelfs op recordhoogte.

De huidige tweede golf corona zou misschien wat roet in het VVD-eten kunnen gooien. Er moet toch een moment komen dat mensen Rutte gaan doorzien. Het zou wel erg vreemd zijn als het falende coronabeleid hem niet zou raken. Het was Rutte die ervoor heeft gezorgd dat er fors is bezuinigd op het RIVM en de GGD. Daardoor is er een tekort aan alles in geval van nood.
Het VVD-beleid is zoiets als: omdat er weinig branden in Friesland zijn is één bluswagen wel genoeg voor heel die provincie.
De noodzaak van dat bezuinigen is onzin, want voor andere zaken speelt geld geen rol. Iedereen heeft kunnen zien hoe Rutte zijn voormalige werkgever Unilever ter wille was met zijn poging de dividendbelasting af te schaffen.

De gang van zaken met de mondkapjes is al even onzinnig. Die kapjes werden maandenlang als volstrekt onnuttig afgeschilderd en werden toen alsnog in het openbaar vervoer ingevoerd. En nu ook in de openbare binnenruimte, maar dan wel niet werkende kapjes. Welk nut heeft dat? Zit je met een kapje op je neus dat niet werkt en dat wordt straks verplicht. Hoe zou de rechter hierover oordelen? U bent verplicht om een niet werkend mondkapje te dragen. Een werkend kapje mag niet, omdat wij de voorraden hebben wegbezuinigd. De ziekenhuizen zouden in de problemen komen als iedereen medische mondkapjes zou gaan dragen. En die hebben ze hard nodig, want medische kapjes werken wel degelijk.
Rutte mag graag bezuinigen, maar voor het bedrijfsleven heeft hij wel geld, daar bezuinigt hij slechts op regels en toezicht. Nu schenkt the great manipulator de grote bedrijven ook nog 2 miljard als “compensatie” voor het niet afschaffen van de dividendbelasting. De uitgeknepen zorg mag het met applaus doen.

Maar wel blijven vliegen

Van de eerste uitbraakgolf van corona weten we nu dat niet alles zo intelligent is gegaan als Rutte en zijn team ons wilden doen geloven. Het invoeren van mondkapjesplicht voor thuiszorg en verpleeghuizen bijvoorbeeld had waarschijnlijk veel levens gespaard. Het heeft 7 maanden geduurd voor RIVM-baas Van Dissel door de knieën ging en de mondkapjes alsnog geadviseerd werden. Er wordt nu onderzocht hoe het juridisch een plicht kan worden. Dat had natuurlijk al lang uitgezocht moeten zijn.
Terwijl het aantal besmettingen explodeert en de ziekenhuizen weer volstromen zijn de maatregelen halfwas. Twee weken geleden wisten veel deskundigen al dat er hard moest worden ingegrepen, De Jonge en Rutte durfden Henk en Ingrid echter niet hard aan te pakken. Dus ging De Jonge in de persconferentie gisteren even vertellen wat er de afgelopen 14 dagen was gebeurd, ofwel, hij vertelde wat die kritische deskundigen 14 dagen geleden hadden voorspeld. Intelligent kun je het niet noemen. Daarnaast bagatelliseert De Jonge het virus ook nog. Hij doet alsof alleen het oude dorre hout getroffen wordt, terwijl ook nu alweer een ic-arts zelf op de ic terecht is gekomen. Voor herstelde patiënten zijn de gevolgen vaak ernstig, o.a. hart- en longschade. En het tekort aan isolatiekamers wordt ook veroorzaakt door onze bio-industriële boeren die daar standaard op belanden als dragers van gevaarlijke virussen en bacteriën.

De horeca is de pineut zoals verwacht. Mag er een lawine van faillissementen komen of helpt Koolmees de sector echt proportioneel. Over KLM zwegen Rutte en De Jonge wijselijk. Nu heel Nederland de kans heeft gehad om van de analyses van de luchtvaartmaatschappij en Schiphol kennis te nemen was er ook maar één verhaal mogelijk. De Jonge en Rutte hadden moeten verklaren dat de steun die KLM is gegeven en beloofd, een bedrag van zeker 10 miljard, een grove fout is geweest. Hoekstra zal zijn ontslag daarom aanbieden had Rutte moeten zeggen en hijzelf had uitgebreid excuses moeten maken. De hub-functie van Schiphol, dankzij ooit slimme koehandel van KLM, is aan zijn laatste fase toe. Het betekent dat KLM zal omvallen en Schiphol een stuk minder overlast zal geven aan zijn buren, dat de stikstofuitstoot fors zal dalen en dat Lelystad Airport een monument van Hekking-achtige megalomanie zal zijn. Met die 10 miljard had Rutte heel wat nuttige dingen kunnen doen dan een (Frans) bedrijf te steunen dat 0% btw betaalt over zijn tickets, 0% accijns over zijn brandstof, vrijgesteld is van CO2-heffing en ook nog veel subsidies binnen harkt.
Het programma van GroenLinks uitvoeren bijvoorbeeld, maar dan met geen 10.000 euro voor elke 18-jarige maar 120.000 voor elke 25-jarige zoals Piketty het echt had gewild. En de zorg wat meer dan applaus geven.

Postcode bepaalt je toekomst

Voor wie in deze maatschappij wil meedoen bepaalt de postcode de toekomst. Voor degenen die zich niet lekker voelen in dit wild west-kapitalistisch systeem wordt het leven steeds moeilijker. Vrijplaatsen die in het verleden werden gedoogd en waar veel gemeenten zelfs trots op waren, omdat het creatieve broedplaatsen bleken en aanjagers van de lokale culturele stromingen, verdwijnen. Deels overgenomen door de overheid en vercommercialiseerd, waarbij meestal de innovatieve kracht verloren ging, deels ontruimd ten gunste van de vastgoed boys. Kraken is dankzij Sybrand Buma verboden en daarmee is de kans op nieuwe vrijplaatsen zo goed als uitgesloten.

Wie daarentegen zich binnen het systeem wil ontwikkelen is vooral afhankelijk van zijn postcode. Met de juiste code ben je in een welgestelde wijk of rijk dorp geboren en zal je even rijk maar eerder rijker sterven. Maar staat je postcode voor een wijk of dorp met lage inkomens, dan zal je even arm of eerder armer dan je ouders sterven.
Mark Rutte rolt als kind van oude kolonialen soepel de wereld in waar hij allemaal andere nazaten treft uit eenzelfde achtergrond. En die wereld heeft ervoor gezorgd dat er nauwelijks nog contacten zijn tussen de verschillende achtergronden of postcodes.

Hogere of middeninkomens zie je niet meer in de sociale woningbouwwijken, de lagere komen nog wel in de rijke buurten, maar alleen om post rond te brengen, te poetsen of te klussen.
Ieder woont in zijn eigen bubbel, gaat naar school in zijn bubbel, heeft collega’s in zo’n bubbel en komt op het internet ook niet meer uit zijn bubbel. Dan is het onnozel om te roepen dat je je maar moet invechten, en dan snap je niet dat mensen zich storen aan jouw sinterklaasfeestje met zwarte piet. Want je kent elkaar niet. En wat je van elkaar weet zijn meestal de gangbare vooroordelen of de discriminerende en haat zaaiende praat van Wilders en Baudet. De arme kant leeft 15 jaar langer in slechte gezondheid dan de rijke top en gaat ook nog 6 jaar eerder dood. De rijken trekken dus langer aow. Hoezo is dit een vrij en democratisch land als bij je geboorte al vast ligt wat jouw toekomst zal zijn.

VVD = PVV

De PVV toont op de NPO filmpjes in de zendtijd voor politieke partijen waarvoor de partij 30 jaar geleden voor een volksopstand zou hebben gezorgd en zeker kon rekenen op vervolging door justitie vanwege ophitsing en discriminatie. Tegenwoordig mag alles blijkbaar, al hoor je ook veel geklaag dat je juist niets meer mag zeggen. Dat is echter de reactie van lieden die niet tegen kritiek kunnen. Elke opmerking over een grap of traditie die als discriminerend wordt ervaren zien zij als een beschuldiging van racisme. Heeft de gediscrimineerde eindelijk het lef om op een racistische ondertoon te wijzen, dan wordt hij beschuldigd de ander te beroven van zijn vrijheid van meningsuiting. Hij moet kennelijk gewoon weer zijn “bek houden” om met Rutte te spreken.
Vrijheid van meningsuiting geldt blijkbaar niet voor iedereen. Zeker niet voor “allochtonen”. De gemeenteraad in Den Haag liet zien hoe ver de Wildersen durven te gaan. En het blijft niet bij de PVV of FvD. Een PVV-motie werd in de Haagse raad afgewezen, maar de VVD steunde hem wel en de VVD-burgemeester Van Zanen liet alles rustig passeren. Terwijl het over een extreme motie ging, regelrecht uit de bruine nazidoos.

De PVV stelde dat de woningnood te wijten is aan “de enorme toename van door allochtonen verwekte kinderen”. De motie wilde zorgen voor het stoppen daarvan. Ofwel, de partij van Wilders zou het wel even regelen dat allochtonen geen kinderen meer krijgen. Van Zanen vond het een keurige motie, zijn partij de VVD steunde hem zelfs. En dat was niet nodig, want van tevoren wist men dat de motie het niet zou halen. Het was dus een bijval voor de bühne. Ooit gooide VVD-ster Haya van Someren vrouwenrechten over boord voor electoraal gewin, nu gooien de Haagse VVD-ers het laatste restje liberaal gedachtegoed bij het vuil.
Overigens was de Haagse bevolkingsgroei de afgelopen 5 jaar 0,8%, amper 800 zieltjes per jaar, voor een stad van 544.766 inwoners uiterst beperkt. Het woningtekort is dan ook uitsluitend te wijten aan het woningbeleid van de VVD, gesteund door CDA en PVV. Massaal sociale woningen vermarkt en nieuwbouw ernstig belemmerd door de verhuurdersheffing van Stef Blok. Maar de VVD lift met Wilders mee met diens vals aanwijzen van de “allochtoon” als zondebok.

When they go low, we go low

Wij kijken alles af van de Amerikanen. We hadden ooit een sociaal stelsel dat als uitgangspunt had dat de eerste levensbehoeften een recht zijn. De bijstandsuitkering was een soort basisinkomen, alleen voor mensen zonder werk. Defensie was een noodzakelijk kwaad, diplomatie ging altijd voor wapengekletter. Ontwikkelingshulp was een zorg vanuit solidariteit en natuurlijk ook een plicht na eeuwen koloniale terreur. Onze economie stond onder toezicht van de regering, de vrije markt werd zo voor al te grote excessen behoed. Basisvoorzieningen waren in handen van de overheid, de post en telefonie, energiebedrijven en openbaar vervoer, de zorg, er was nog een prachtig coöperatief stelsel voor sociale woningbouw en wij hadden onze staatsbank de Giro. Sinds het Kabinet Van Agt-Wiegel is ons land stukje bij beetje veramerikaniseerd, zijn al die verworvenheden verdwenen.

Toen Obama president werd waren de verwachtingen hoog gespannen, maar de tegenwerking van de Republikeinen was groot, die konden met hun meerderheid in het Huis van Afgevaardigden bijna alles met grof geschut blokkeren. Michelle Obama riep toen “when they go low, we go high”, maar verder dan beschaafd zijn kwam Obama niet, zijn handelen werd gefrustreerd. Nu zit er een president in Washington die liegen en schelden ofwel low gedrag tot zijn standaardgedrag heeft verheven.
Mark Rutte heeft zijn taalgebruik keurig overgenomen. Hij zegt “dan rot je maar op” tegen landgenoten die zich volgens hem niet voldoende aanpassen of simpel “hou je bek”, het is niet het taalgebruik dat je bij de premier van een beschaafd land verwacht. Het is hier nu “when they go low, we go low”.

Cora’s van Nieuwenhuizen

Halbe Zijlstra wordt door de asfaltindustrie betaald om probleempjes met de overheid op te lossen, hij heeft immers een stevig netwerk bij zijn partij de VVD. Dus geeft een ambtenaar geen fiat om giftige en kankerverwekkende afvalresten van de asfaltindustrie in een recreatieplas te lozen, dan mailt Halbe even naar minister Cora van Nieuwenhuizen, partijgenote, en die roept meteen de lokale baas van de ambtenaar op het matje om die ambtenaar op non-actief te zetten en gewoon vergunning te verlenen. Je zou eerder verwachten dat er ontslag zou volgen, de VVD is immers voor een kleine overheid en de reden is met deze affaire wel duidelijk.

Gisteren kwam in het nieuws dat deze minister bij het weer op de markt brengen van de Stint heel anders opereert. Na het ongeluk op een spoorwegovergang in Oss waarbij 4 kinderen omkwamen is het transportmiddel van de weg gehaald. De oorzaak is nooit exact vastgesteld. Nu 2 jaar later is de bolderkar op veel punten aangepast en verbeterd. Alle keuringsinstituten hebben hem veilig verklaard, maar een heel andere Cora van Nieuwenhuizen gaat plots dwars liggen. In deze zaak zegt zij ineens dat “zorgvuldige besluitvorming en de verkeersveiligheid boven snelheid en innovatie gaan”. Je mag van haar zonder problemen tegen de beslissing van de keurmeester in kankerverwekkend afval dumpen in een recreatieplas wat de natuur daar vernield, uitspoelt naar het grondwater en wegstroomt naar de Maas, maar je mag geen door verschillende instanties goedgekeurd voertuig op de weg brengen. Stint ziet zich nu failliet gaan. Of nog even Halbe Zijlstra inhuren, dan is het zo gefikst. Stint had Zijlstra gelijk moeten inschakelen, dan was de bolderkar niet eens door Cora van de weg gehaald.

Fake news

President Donald Trump zou donderdag getest zijn op corona en wij moeten dat geloven. Een wattenstaafje achter in zijn strot en neus? Dat laat geen kleuter toe zonder te slaan of schreeuwen, laat staan de Amerikaanse superkleuter.
Vrijdag kwam de uitslag al, zo wordt beweerd, en arme Donald is besmet moeten wij geloven. Hij kreeg gelijk klachten, was wat droog in de mond. Hij werd doorgestuurd naar een militair hospitaal, van even spoelen met wat chloor, wat hij onlangs nog als beste remedie noemde zag hij toch maar af.

Hoe de militaire staf van het ziekenhuis over de president denkt weten wij niet, maar Trump is zeker niet bij allen daar populair. Trump ontliep zoals de meeste zonen van de welgestelden zijn dienstplicht en bestond het om een bezoek aan een militaire begraafplaats te schrappen omdat daar toch alleen maar de losers lagen. Met zo’n uitspraak maak je geen vrienden in het leger. Wellicht heeft Trump iets gemerkt van zijn geringe populariteit bij de ziekenbroeders, want hij wilde na één nacht meteen alweer naar huis. Hij bleek wonderbaarlijk snel genezen van de ernstige droge mondklacht.

Op televisie deed hij verslag. Hard gewerkt had hij in zijn strijd tegen corona, zo hard dat hij wij was geworden en wij weer bijna genezen waren. Nog niet helemaal, want het volk mag nog wel wat langer medeleven en -lijden met hem hebben, het liefst tot de verkiezingen aan toe.
Hij bedankte de miljoenen mensen die met hem begaan waren hartelijk voor hun medeleven, en dat waren mensen van both sides zei hij erbij. Kortom, iedereen moest weten dat iedereen met de grote Donald meeleefde. Nu afwachten of de test echt of fake was, de incubatietijd kan tot 14 dagen oplopen. Was het geen fake news dan kan Trump voor de verkiezingen als ongezond levende 70-er alsnog gevloerd worden.

Wie zitten er bij het RIVM

Met baas Van Dissel moet het door bezuinigingen uitgeklede RIVM ons door een pandemie loodsen en dat gaat niet zo best. Het beleid is zwalkend, niet duidelijk en zo nu en dan volstrekt tegenstrijdig, dan valt het voor niemand meer uit te leggen. Wie zitten daar bij het RIVM vraag je je af.

Als een bedrijf gaat bezuinigen dan vliegen de minder belangrijke en minder presterende werknemers er doorgaans het eerst uit. En lastige vakbondsleden. Maar goede krachten vertrekken ook wanneer een bedrijf zichzelf door bezuinigingen of reorganisaties tot een slecht functionerend apparaat transformeert waar het niet met plezier werken is en de werkdruk en stress hoog zijn. Dan resten er wat zwakke broeders die de boel overeind mogen zien te houden. Nu wij een dik half jaar het RIVM op de vingers hebben mogen kijken lijkt het daar ook zo te zijn gegaan. ‘s Lands beste virologen schijnen er niet te zitten, ‘s lands beste bestuurder evenmin. Door de bezuinigingen is veel expertise verdwenen en is er een tekort aan mankracht. Ook lag er geen draaiboek klaar, in elk geval niet een die voor een adequaat optreden kon zorgen. Het moest van de grond af opgebouwd worden, geen noodvoorraden, alles moest nog aangekocht worden. En niet eerst oefenen maar gelijk aan de slag. Dat alleen al leidt tot fouten en tijdsverlies. En dan bestaat de staf en het personeel waarschijnlijk niet uit de beste mensen, en die heb je dan zeker nodig.

Voor de korte termijn bezuinigden de VVD en het CDA wat miljoenen, nu de nood aan de man is vliegen er miljarden weg. Hoeveel doden waren voorkomen en hoeveel zieken, en hoeveel bedrijven waren niet failliet gegaan als de overheid niet zo hard kleiner moest worden.
Een KLM krijgt na de 3,4 miljard eerder dit jaar en naast de riante inkomensondersteuning waarschijnlijk komend voorjaar nog eens 5 miljard van Wopke Hoekstra. Hij heeft zich al bereid verklaard, terwijl Follow the Money net heeft aangetoond dat het bedrijf vrij zeker ten onder zal gaan. Weggegooid belastinggeld dus. Voor het zorgpersoneel wil dezelfde Hoekstra geen cent vrijspelen en beknibbelt hij zelfs op de toegezegde bonus.

Leegstandsbelasting of kraken

Kraken is strafbaar gesteld dankzij Sybrand Buma(CDA) en dat heeft gevolgen. Er staan nu zo’n 100.000 woningen leeg, een gotspe in tijden van woningtekort. Maar logisch met partijen als VVD en CDA die met steun van PVV, SGP en FvD de vastgoedboys altijd ter wille zijn. De huizenprijzen vliegen door het dak en zelfs leegstand is lucratief.

Maar als de eigen achterban last krijgt van de keerzijde van het liberale woningbeleid zijn de rapen gaar. Dat zag je met Hans Wiegel die een bevriende oplichter hielp om miljoenen binnen te harken van beleggers die hun grote held blind geloofden. Toen hun centjes in rook bleken te zijn opgegaan sleepten zij voor Wiegel voor het gerecht. Niettemin is hij er dankzij handige advocaten nog redelijk mee weggekomen.
Zoiets is nu aan de hand in Wassenaar berichtte Peter de Waard in de VK. De lokale VVD-ers zien midden in hun dorp de gevolgen van hun vrije markt. Ronnie van der Putte, een type dat van geen enkele regel houdt en dus de perfecte VVD-er, heeft met zijn vastgoedhandel Bever Holding de villa Huize Ivicke gekocht. Dat laat hij conform zijn verdienmodel verkrotten om het uiteindelijk aan de gemeente voor een recordprijs te verkopen, want gemeenten hebben opkopen als enige optie om van krotten af te komen. Dat duurt de Wassenaarse VVD-ers te lang en daarom pleiten zij voor een leegstandsbelasting. VVD-ers die voor een nieuwe belasting pleiten, eentje voor de grote jongens van de vastgoedhandel nog wel.

Als Buma geen krakersverbod had doorgedrukt dan was het geen probleem geweest, al waren die Wassenaarse VVD-ers dan waarschijnlijk weer boos geweest vanwege dat tuig dat in hun fraaie dorp was neergestreken. Het had in elk geval 100.000 te kraken woningen opgeleverd voor een veelvoud aan woningzoekenden. En dan is er ook nog een grote leegstand aan winkels en kantoren.
Het kraakverbod van Buma is dus vele malen schadelijker voor het woningtekort dan bijvoorbeeld het handjevol vluchtelingen dat jaarlijks statushouder wordt en daarmee recht op een woning krijgt. Die mogen daar vervolgens ook jaren op wachten in een azc, opgehokt op een paar vierkante meter. Geen kraakverbod, maar een leegstandsbelasting had Buma moeten voorstellen.

Miljardenwinst en toch geen belasting betalen

Een mooi praktijkvoorbeeld in het nieuws, Tata Steel betaalde de afgelopen 8 jaar niet de 390 miljoen vennootschapsbelasting die het leek te moeten betalen ondanks een winst van 1,9 miljard. Ontduiking en schande roept menigeen, ook in Den Haag. Het verweer van het bedrijf sprak echter boekdelen, dat er geen vennootschapsbelasting is betaald was conform de regels. Regels die een registeraccountant snapt, maar het doorsnee Kamerlid zeker niet. En dat is het probleem in ons land. De belastingwetsvoorstellen worden door de zakenwereld geschreven en vervolgens aan haar VVD-“volks”-vertegenwoordigers gegeven om te worden ingediend. Nog een leuk verhaaltje erbij over minder regels en dat is beter voor bla bla en het voorstel is bijna als hamerstuk gepasseerd. Want geen Kamerlid dat zin heeft om zich in de boekhoudkundige brij te verdiepen, en als ze het al proberen dan zijn ze na één alinea de draad wel kwijt.

Het is intussen al zo normaal geworden om het bedrijfsleven op hun wenken te bedienen dat ook in deze coronatijd de hulp uit Den Haag per omgaande wordt verstrekt. Er wordt alleen nog wat gemopperd omdat de miljarden niet binnen 14 dagen zijn overgemaakt.
Booking.com, de Hoogovens van Tata Steel en vele andere bedrijven maakten miljardenwinsten maar hingen als eersten aan het overheidsinfuus. En dat zijn juist de bedrijven die al zo goed als geen belasting betalen. De kapper en de kroegbaas daarentegen mochten hooguit op een bijstandsuitkering rekenen.
In belastingparadijs Nederland betalen de grote bedrijven amper of geen belasting, maar zij strijken wel moeiteloos zonder voorwaarden de overheidssubsidies op. Hun miljardenwinsten verdwijnen onbelast over de grens.

Friezen

De Groningers zouden ruimhartig worden gecompenseerd voor de aardbevingschades beloofde minister Wiebes. Zij wachten er al jaren op. Een zelfde weg lijkt nu de 26.000 slachtoffers van de toeslagenaffaire te wachten. Het Kabinet is nu zover gegaan dat zij de afwikkeling bij de gemeenten wil leggen, met als argument dat de slachtoffers in gemeenten wonen. Een wreed en cynisch handelen, want gemeenten verzuipen al in het scala aan taken dat Rutte op hun bord heeft gedeponeerd. Het zijn ordinaire bezuinigingsoperaties, de taken worden naar de gemeenten overgeheveld met een flink bedrag minder geld erbij. De gemeenten moeten nu ook de slachtoffers van de toeslagenaffaire helpen, maar het kabinet geeft er geen geld bij. Dan kun je snelle en ruimhartige compensatie op je buik schrijven.

In Friesland zijn slechts 300 mensen het slachtoffer, logisch, want zoveel mensen met een achtergrond buiten Europa wonen er niet en juist die werden door de belastingdienst geconfronteerd met terugvordering. Een ongekend schandaal dat de eigen overheid ingezetenen op grond van hun naam discrimineert. En dan weigert de Belastingdienst ook nog om dossiers aan de gemeenten te geven, die krijgen zelfs de namen van de slachtoffers niet, die moeten zichzelf maar melden.
Een klein positief geluidje was er wel, de Leeuwarder Courant schreef over de 300 slachtoffers en plaatste dat stuk op de voorpagina. De kop was perfect: 300 Friezen slachtoffer in toeslagenaffaire. De 300 slachtoffers werden door de krant genoemd wat zij zijn: Friezen. Niks allochtoon of wat voor buitensluitende toevoeging ook. Nu de rest van Nederland nog.

Energietransitie

Het lijkt erop dat bij deze coronacrisis weer net zo stupide kansen worden gemist als bij de bankencrisis. Toen sloeg Balkenende met Wouter Bos als een bezetene aan het bezuinigen, maar werden tegelijk miljarden gepompt in de financiële zeepbel die de crisis had veroorzaakt. Die bezuinigingen waren desastreus voor onze huisvesting, er is een enorm tekort aan woningen ontstaan.
Nu wordt er wederom veel geld in de economie gestopt, maar of dat slimme investeringen zijn. Een Booking.com dat net 5 miljard aan aandeelhouders had uitgekeerd kreeg meteen 65 miljoen toegestopt, een KLM dat miljarden krijgt zonder voorwaarden, terwijl moederbedrijf AirFrance wel (o.a. milieu-)eisen kreeg van Macron. De Denen gaven alleen steun aan bedrijven die geen banden met belastingparadijzen hebben, daar viel dus ook ons land onder. En Famke Louise kreeg 65.000 om te zeggen dat de coronamaatregelen goed waren.
Als extra bonus komt er ook nog een paar miljard bij dat ogenschijnlijk wel geoormerkt is. Een pot geld om “innovatieplannen” van bedrijven te financieren. Zo’n regeling was er al eens in de jaren 80. maar werd al snel weer afgeschaft omdat van de beloofde innovaties niets terecht kwam. Het bleek één grote fraude. Waarom dan nu weer zo’n regeling? Het is een compensatie voor het niet afschaffen van de dividendbelasting.

Wat Balkenende en Bos hadden moeten doen was vol inzetten op investeringen die zowel duurzaam als sociaal zijn. En Diederik Samsom had dat met zijn klimaattafel alsnog op de kaart moeten zetten. Geen subsidies voor zonnepanelen en windmolens die alleen worden opgesoupeerd door Rijkman Groeninks en buitenlandse investeerders en burgers die een inkomen hebben waarmee zij makkelijk zelf 9 zonnepanelen op hun dak kunnen laten plakken. Slim en sociaal was geweest om woningcoöperaties krediet te verstrekken om hun woningbestand energie-neutraal te maken. Het had een hoop werk gecreëerd in die crisistijd en het had gelijk de slechtst geïsoleerde huizen zelfvoorzienend gemaakt en van het gas af gehaald. Het was sociaal geweest omdat bewoners van die huizen eindelijk ook over een fatsoenlijke woning zouden beschikken en bovendien in plaats van het duurst uit te zijn wat stookkosten betreft geld zouden overhouden. Nu hebben de bovenmodaal verdienende landgenoten vaak goed geïsoleerde woningen voorzien van gesubsidieerde zonnepanelen en betalen zij geen of amper energiekosten. Dat had natuurlijk andersom gemoeten. Nog schrijnender dat onder Rutte op advies van Samsom energie bij hoog verbruik (lees slecht geïsoleerde huizen voor de laagst betaalden) zwaarder wordt belast. Ofwel de zwakste schouders mogen de zonnepanelen van de sterkste schouders betalen.
Wat nu moet gebeuren is alsnog zorgen voor verduurzaming van de sociale woningvoorraad en het aanvullen van die voorraad met een paar honderdduizend duurzame woningen. De rijken zorgen er echt zelf wel voor.

Niet Wilders of Baudet, maar Van der Staaij

Iedereen kan weten dat criminaliteit te maken heeft met de sociaaleconomische status van mensen. In Wassenaar is het een sport om geen belasting te betalen, in de Haagse Schilderswijk zal men een andere manier moeten zoeken wil men wat illegale centjes versieren. De overheid is echter voornamelijk gericht op de criminaliteit van de kleine man of vrouw, de witte boorden komen doorgaans overal mee weg zoals wijlen VVD-voorzitter Henry Keizer(miljoenenfraude), of krijgen hooguit een taakstraf zoals VVD-coryfee Robin van Linschoten. Hij had een ton of twee belasting ontdoken, een bijstandsmoeder krijgt voor het jatten van een pak melk bij de Jumbo eenzelfde straf.

In de Tweede Kamer ziet men criminaliteit heel anders, tenminste de VVD, het CDA, de PVV, FvD, de SGP, Henk Krol en Van Haga. Dit rechtse blok is van mening dat criminaliteit te maken heeft met je huidskleur of geloof, volgens hen is het iets dat bij een niet-Hollandse cultuur hoort. Dus is er nu een motie aangenomen om het probleem van oververtegenwoordiging in criminaliteitscijfers van mensen met een niet-westerse migratie-achtergrond te “onderkennen” en te onderzoeken voor een gerichte aanpak. De indiener was niet Wilders en ook niet Baudet, maar Van der Staaij(SGP).
Baudet had trouwens nog een aardig staaltje van framing weggegeven. Met statistieken zwaaiend tierde hij dat door de komst van vluchtelingen de verkrachtingscijfers zijn verdubbeld. Het zal ambassadeur Pete Hoekstra zijn geweest die Baudet deze Trumpiaanse framing aan de hand heeft gedaan, Baudet is immers kind aan huis bij diens Amerikaanse ambassade.
De verkrachtingscijfers zijn inderdaad verdubbeld, dat klopt en daar is men heel blij mee bij opvangorganisaties en politie. Het aantal verkrachtingen is namelijk niet toegenomen, maar het aantal aangiftes is verdubbeld de afgelopen 5 jaar. Baudet liet het woord aangiftes weg om vluchtelingen ten onrechte verkrachtingen aan te wrijven.
Hopelijk luisteren vluchtelingen niet naar Baudet bij hun inburgeringscursus, want hij vindt nog altijd dat een meisje ja bedoelt als zij nee zegt. En van Van der Staaij mag een meisje al helemaal niets zeggen.