Wie beschermt ons tegen Defensie

Op missie naar Srebrenica was bij aanvang al een brug te ver voor ons leger. De troepen bleven eerst genieten van de mooie stranden, want “het was te gevaarlijk” in het Bosnische gebied waar zij bescherming moesten bieden aan de burgerbevolking. Op missie in Mali raakten soldaten in gevecht, helaas, met elkaar. Dat herhaalde zich in Afghanistan. Uit evaluatie van die laatste missie is gebleken dat wij daar nooit naartoe hadden moeten gaan, een fiasco met dodelijke afloop voor menig Afghaan en een aantal Hollandse soldaten. Het materieel was ondeugdelijk, de leiding “schoot” op alle fronten tekort en was algemeen bekend incapabel. De eigen soldaten bleken een gevaarlijker vijand dan Afghaanse strijders. Onze luchtmacht had weinig problemen in Irak en Afghanistan, duizenden bombardementen keurig uitgevoerd, alleen jammer dat er even zoveel collateral damage werd aangericht, zoveel dat het niet onder de soldatenpet gehouden kon worden.

In eigen land is het bij Defensie financieel een fiasco. De JSF/F35 is aangeschaft, niet 85 stuks voor 800 miljoen, maar 46 voor de lieve som van 5 miljard. De enigen die er gelukkig van worden zijn de eeuwige pubers die na hun knetterende brommerperiode piloot bij de luchtmacht zijn geworden en de Amerikaanse fabrikant Lockheed, de maatschappij die ooit prins Bernard steekpenningen betaalde en ons daarmee bijna van het koningshuis verloste.

Blijft het daarbij? Nee, Defensie heeft voor 1,3 miljard IBM ingehuurd om haar ict te moderniseren. De Amerikanen bakken er niks van maar hebben hun contracten weer lekker gunstig voor zichzelf door de Hollandse malloten laten tekenen. Afkoopsom zal al gauw tegen de half miljard aanzitten.
Bij de marine kennen ze ook een historie van miskopen, maar daar is nu zowaar een toekomstvisie bijgekomen. Niks naar de waterrijke provincie Zeeland, zij blijven liever hoog en droog op de Veluwe. Wie het gek vindt dat een marine op ‘s lands hooggelegen natuurgebied zit en niet aan de kust, dat is toekomstvisie. Want mocht Rutger Bregman’s slechtste scenario uitkomen dan duurt het nog geen 100 jaar voor Nieuw-Milligen het Vlissingen van nu wordt en Vlissingen in zee is verdwenen.

Proleten aller landen, verenigt u

Waren het ooit de zogenoemde proletariërs aller landen die zich verenigden, nu verenigen allerlei proleten zich. Verlekkerd kijken vele rechtse groeperingen naar de VS waar superproleet Donald Trump stevig in het zadel lijkt te zitten. Hij verenigt alle proleten kun je wel stellen, want zijn aanhang heeft hoegenaamd niets met democratie. “Eén leider, één volk” is hun motto. Die ene leider hebben zij, en die duld geen enkele tegenspraak. Hij ontslaat elke minister, ambassadeur of medewerker die het waagt om iets van kritiek op hem te hebben of om de hem onwelgevallige waarheid te spreken voor een rechtbank en hij dreigt ook de rechterlijke macht zelf aan te pakken mocht die anders oordelen dan hij wil. Poolse toestanden vinden hun voorbeeld aan de overkant van de grote plas.

De aanhang van Trump bestaat niet alleen uit de door Hillary Clinton “deplorables” genoemde proteststemmers, mensen die in de Amerikaanse ratrace zijn gestruikeld en hun geloof in de politiek zijn verloren, hij verenigt ook de echte deplorables, mensen die hun verstand verloren zijn. Niet alleen de geloofswaanzinnige christenfundamentalisten van de Tea Party, ook de griezels van het aartsconservatieve katholieke Opus Dei. Minister van Justitie William Barr is er lid van. Die leek commentaar te leveren op Trumps getwitter, maar de goede lezer en Trump wisten beter, hij zal altijd exact doen wat de Donald hem opdraagt. Zelf vindt Trump dat er met hem uitstekend samengewerkt kan worden, dat komt “omdat ik zeg hoe het moet” voegde hij daar aan toe.
Zijn Britse collega Boris Johnson ontslaat al even hard partijgenoten die het niet helemaal met hem eens zijn. De BBC krijgt nu te maken met zijn wraak vanwege de niet slaafse houding van die publieke omroep tijdens de verkiezingscampagne, met de slopershamer gaat hij de ooit Britse trots te lijf. Het Angelsaksische proletengeweld vindt op het continent al navolging in Polen, Italië en Hongarije.

Ontwikkelingshulp anno 2020

Heineken heeft met de ontwikkelingshulp nieuwe stijl brouwerijen gebouwd in Afrika. Goed voor de lokale boeren, om hun verdriet te verdrinken, als zij het zouden kunnen betalen natuurlijk. Zij zijn van hun land beroofd om de biergigant er gerst te laten verbouwen, geen enkele compensatie voor hen zoals voor de boeren hier.
Elders in Afrika zijn boeren hun grond kwijtgeraakt aan Hollandse collega’s. Ook van hun land beroofd om vervolgens met lede ogen te zien hoe een Hollandse boer er met ontwikkelingsgeld bloemen teelt, compleet met grote hoeveelheden gif. Bij hem geen sprinkhaan te bekennen die de valentijnboeketten vernietigd. Door die sprinkhaanplagen moet nu voedsel worden ingevlogen, maar die vliegtuigen kunnen retour met liefdevolle bossen bloemen. Wij zouden eens zonder moeten zitten. En ach, honger is daar al zolang de boreale wereldburgers er komen heel normaal, “ze” weten niet beter.

Onze ontwikkelingshulp nieuwe stijl gaat nog verder. De Afrikaanse arbeider die naar Europa wil voor werk mag verzuipen op de Middellandse Zee. De VVD en het CDA kijken tevreden naar de afschrikwekkende werking daarvan. Maar wil de Hollandse ondernemer een hooggeschoolde voor een maandloon van 4150 euro of meer, dan kan de Afrikaanse sollicitant per KLM naar Schiphol vliegen en is een verblijfsvergunning geen probleem. D66 wil nu ook dat minder betaalde krachten hier makkelijk naartoe gehaald kunnen worden. Fantastisch, wij alle artsen en verpleegkundigen uit Afrika hiernaartoe halen, zij lekker ouderwets van zorg verstoken hopend een paar euro te verdienen als knecht bij weldoener Heineken om zich met diens bier te kunnen bezatten. Voor de gezondheidszorg zal de Afrikaan een levensgevaarlijke bootreis over de Middellandse Zee moeten wagen om zich in Europa door zijn oud-landgenoten te laten verzorgen.

Zijlstra schadelijker dan lood

De boreale Amerikanen waren ervan overtuigd dat zij superieur aan andere mensen waren, die anderen waren mensen met een kleur. Hun witte huid hield niet alleen een gebrek aan pigment in, het stond volgens hen ook voor intelligentie, daarover beschikten mensen met een kleurtje in hun ogen amper. Tot hun vreugde bleek uit intelligentietests in een “witte” en een “zwarte” wijk in New York dat kinderen in de “zwarte” wijk slechter scoorden. Uit ander onderzoek was echter gebleken dat kinderen die lood binnen krijgen, via bijvoorbeeld leidingwater, ook beduidend slechter scoren in intelligentietests. Aangezien de “zwarte” wijk Harlem bestond uit woningen van rond 1900 met uitsluitend loden waterleidingen en de “witte” wijk niet, viel dat zogenaamde bewijs van superioriteit weg. Was dit onderzoek recent? Welnee, dit is al zeker 40 jaar geleden ook hier (klein) in het nieuws geweest.

Anno nu komt men er in Nederland pas achter dat loden waterleidingen schade berokkenen aan de hersenen. Rijkelijk laat dus. Maar hier is nooit veel belang gehecht aan schadelijke invloeden van chemische stoffen en dergelijke op onze gezondheid.
Zo “regelde” voormalig minister van Buitenlandse Zaken namens de VVD Halbe Zijlstra vorig jaar de stort in de Maas van granietafval dat vervuild is met chemicaliën. Ambtenaren van Rijkswaterstaat hadden de stort verboden, maar dankzij ingrijpen van Zijlstra werden die ambtenaren door hun hoogste bazen teruggefloten. Zij dienden zich nièt aan de regels te houden. Net zoiets als de Chinese arts die waarschuwde voor het coronavirus en daarvoor berispt werd.
Zijlstra trok ook nog een ongelukkige vergelijking met asbest, waarvan men volgens hem pas onlangs wist dat het schadelijk was. Ongelukkig omdat hij zijn verdediging dat het granietstof onschuldig afval was er juist niet sterker op maakte en ongelukkig omdat de schadelijkheid van asbest al bijna een eeuw bekend is. Dankzij Halbe Zijlstra’s die de schadelijkheid ontkenden werd asbest pas in 1994 verboden. Lood en asbest zijn schadelijk, maar ontkenners als Zijlstra zijn nog schadelijker.

Nederland is niet duurzaam

Nederland sukkelde wat achteraan bij het verduurzamen. Er waren hier en daar mooie initiatieven zoals de ontwikkeling van oprolbare zonnecollectoren. Helaas verkocht het bedrijf de octrooien omdat het (te) weinig support van onze overheid kreeg. De koper had alleen als doel concurrentie uit te schakelen, ze zijn nooit op de markt gebracht. Onder paars ging het al niet echt lekker, maar toen Balkenende aan de macht kwam was het helemaal gedaan met verduurzaming. Ook toen de PvdA mocht aanschuiven in Balkenende IV betekende dat geen verbetering, in tegendeel, minister Jacqueline Cramer bestond het om nog toestemming te geven voor de bouw van een nieuwe kolencentrale in Delfzijl.

In de EU staat ons land nu helemaal onderaan naast Malta en Cyprus als slechtst presterend qua verduurzaming. Wij wekken 7,4% van onze energie duurzaam op. Daarbij zit ook de omstreden opwekking met biomassacentrales waarvan je niet kunt volhouden dat het milieuvriendelijk en duurzaam is. Die 7,4% is echter helemaal niets in Europa, Zweden staat aan top met 54,6%, Finland zit op 41,2%.
Ooit waren er plannen om energie op te wekken uit de getijdenwisseling, ook zijn er nog plannen om stroom te halen uit een reactie tussen zoet en zout water bij de Afsluitdijk. Veel werk maakt Rutte daar niet van.
De rechtse Kabinetten Balkenende en Rutte hebben ons bijna 20 jaar extra achterstand gekost en nu zien wij hoe het landschap wordt vervuild door zonnecollectoren en enorme windmolens. Hoe mooi was het als die collectoren waren geïntegreerd bij nieuwbouw of als soepele bekleding waren toegepast over dakbedekking en als gevelbekleding. En dat er geen 150 meter hoge windmolens maar kleine veel efficiëntere molens onopvallend in ons landschap waren verwerkt. Maar nee, de Rijkman Groeninks met hun beleggingsfondsen hebben zich op de groene markt gestort evenals veel boeren. En die hebben slechts één doel, winst. En die winst wordt nog met miljarden gesubsidieerd ook.

Het nieuwe goede doel

De banken kregen de hele wereld in hun macht. Er werden steeds verderfelijker spelletjes bedacht om meer geld aan de economie te onttrekken om hun wereldje rijker te maken. De EU stond garant voor Griekse leningen, dus gaven zij valse waardering aan de Griekse kredietwaardigheid waardoor zij de Grieken miljardenbedragen aan leningen door de strot konden drukken. Het land ging daardoor bankroet en de Grieken werden tot het bot uitgeknepen om diezelfde leningverstrekkers te betalen. En hoe mooi dat rechts en zeker ook extreem rechts de Grieken als enige schuldigen aanwezen.

Toen speelden zij hun ondergangskaart, als de overheden niet miljarden steun zouden verlenen zouden de banken bij bosjes omvallen en daarmee zou de economie instorten. Dus spoelden de miljarden hun kant op en werden sociale stelsels overal afgebroken om dat te kunnen betalen. De financiële centrale bankenceo’s hielpen hen nog meer, zij kochten schulden op om zogenaamd de banken van geld te voorzien om de economie draaiende te houden. In werkelijkheid verkochten de banken hun oninbare leningen voor de hoofdprijs en zaten de overheden ermee.
Er kwamen nog meer leuke trucjes uit de financiële doos. Vanwege hun “dreigende” ondergang konden zij zonder problemen personeel massaal op straat zetten. En nog mooier, om de “economie te stimuleren” werd de rente negatief.

Je kunt uit het voorgaande concluderen dat, mocht je banken tot goede doelen rekenen, zij gigantische recordbedragen aan steun hebben opgehaald. En om deze vergelijking compleet te maken gaan zij dat nog directer doen. Wie nu geld stort op de rekening van bijvoorbeeld het Rode Kruis weet dat de bank de eerste opgehaalde tonnen incasseert. Het Rode Kruis heeft vele miljoenen op haar rekening klaar staan om bij een ramp in te kunnen zetten en moet daar nu negatieve rente over gaan betalen.
De bank vindt zichzelf het nieuwe “goede doel” en pakt zo 4 à 5 ton van de opgehaalde Rode Kruiscenten en toont daarmee het ware gezicht van onze neoliberale maatschappij.

Wake-upcall

De Chinese oogarts die eind december melding maakte van het coronavirus is nu zelf aan dat virus overleden, nog maar 34 jaar oud. De Chinese overheid wilde eerst niet van het sars-achtige virus weten en de oogarts werd op het politiebureau ontboden en berispt. Pas 20 januari erkende de overheid dat het virus bestond en sloot de 11 miljoen tellende stad Wuhan af. Maar toen waren er al veel bewoners naar het platteland afgereisd om met hun familie het Chinese nieuwjaar te vieren. Hoe gevaarlijk het virus is weten we nog niet, maar de geruststellende berichten als zouden alleen hoogbejaarden en kwetsbare mensen eraan kunnen overlijden zijn met de dood van de ontdekker van het virus teniet gedaan. De maatregelen die de Chinese overheid nam deden al vermoeden dat het ernstig zou kunnen zijn, je sluit niet zomaar steden af met grote economische schade als gevolg.

Maar afgezien van de gevaren van het virus legt het ook de kwetsbaarheid van het huidige kapitalistische systeem bloot. Alles draait om winstmaximalisatie en daaraan zijn mensenrechten, milieu, klimaat, welzijn en gezondheid ondergeschikt. Zo kent de landbouw geen diversiteit meer en is daardoor extreem gevoelig voor virussen. Die zijn al zo’n gevaar dat bijna alle isoleerbedden in onze ziekenhuizen worden bezet door boeren omdat die vaak drager van resistente virussen zijn. Mocht corona hier uitbreken dan is er meteen een tekort aan isoleerplaatsen.
De volgende vraag is hoe wij ziekten gaan bestrijden als er geen medicijnen en hulpmiddelen meer uit China komen. In de media wordt geschamperd over dreigende tekorten aan prullaria, maar dat is een allang achterhaald verhaal. China heeft op allerlei gebied het monopolie op de productie van intussen ook veel medicijnen. Daar produceren levert immers meer winst op. Dat het ook risico’s met zich meebrengt zal de ondernemer een worst wezen, het is slechts de (korte termijn-)winst die telt. En de neoliberale overheid staat geheel in dienst van hen.

Het coronavirus moet een wake-upcall zijn. We zullen essentiële producten en dienstverlening ook in eigen land of binnen de EU moeten houden of mogelijk maken. Medicijnenproductie zal prioriteit moeten krijgen, maar de EU zal bijvoorbeeld ook het oude plan om een Europese Google op te richten van stal moeten halen. Wij maken ons te kwetsbaar met het verliezen van een eigen medicijnenindustrie en de afhankelijkheid van de Amerikaanse ict-baronnen.

Supernarcist en -racist

Zijn taal zit vol superlatieven, “lastig” wordt “ernstig lastig”, “Nederlanders” wordt “lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders”, “vriendinnen” wordt “dierbare vriendinnen” en “zinloos” wordt “volstrekt zinloos”.
Het is doorgaans ook Trumpiaans narcistisch wat Baudet twittert. Je kunt van jezelf houden, dat is mooi, luister maar naar Harry Jekkers met zijn sublieme ik hou van mij, maar deze nazaat van Belgische migranten gaat daar nog overheen en steekt Trump naar diens narcistische kroon.

In de trein van Weesp naar Amsterdam zaten twee vrouwen die aanhanger zijn van Baudet. Er werd omgeroepen dat er een kaartcontrole zou plaatsvinden. En daar kwamen drie man in burger om de kaartjes te controleren. De vrouwen zagen dat zij een getint uiterlijk hadden, naar hun idee niet door de zonnebank maar etnisch, Marokkaans. Volgens andere passagiers waren de vrouwen lastig, wilden hun kaartjes niet laten zien. Een meereizende politieman in burger kwam erbij om de meiden tot rust te manen, hem vonden zij ook al Marokkaans. Uiteindelijk hebben zij hun kaartjes toch maar laten zien. En meteen erna het voorval inclusief afbeelding van de drie controleurs en politieman aan hun dierbare vriend Baudet gestuurd. Hun versie uiteraard, dat zij waren lastig gevallen door deze 4 “Marokkanen”. En die twitterde het meteen door met de nodige superlatieven en blies de racistische ondertoon op tot vooroorlogse proporties. Hij sloot af met een oproep om op hem te stemmen, “Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FvD”

Zouden alle lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders nu op hem gaan stemmen? En wie zijn die kinderlijk naïeve Nederlanders? Zijn dat de zoons en dochters van migranten uit België of Marokko? Of zijn dat de demonstrerende boeren en de Willem Holleeders?
Je bent politieman, zoon van in Nederland geboren ouders. Maar net als 80 jaar geleden vindt deze politicus dat je pas Nederlander bent na een blut und boden-berekening. Intussen was baudet alweer afgereisd naar Rome, om over “God, eer en vaderland” een lezing te geven op het National Conservatism Congres. Hij liet nog een berichtje uitgaan waarin hij niets terugnam van zijn racistische woorden, hij had zich alleen wat “te snel”(een uurtje later en het was geen probleem?) en “te stevig” (zonder het woordje ernstig ook niets aan de hand?) geuit. Excuses maken doet hij natuurlijk niet, daar doet een boreale Nederlander 75 jaar over hebben we net bij de Auschwitz-herdenking gezien.

Geef de boer een vinger

“Als je hem een vinger geeft, neemt hij je hele hand”, dit gaat in elk geval op voor de met trekkers demonstrerende boeren op het Malieveld. De regering durfde hen niet aan te pakken en de politie liet hen ongemoeid over de snelweg tuffen, bang voor escalatie als zij dat zouden verhinderen. Bekeuren gebeurde nauwelijks, een trekker in beslag nemen al helemaal niet. Deze boeren hebben hun conclusie getrokken, niet Den Haag maar zij maken nu de dienst uit zei boegbeeld van het boerenprotest Sieta van Keimpena. Zelf is Van Keimpena niet meer actief als veeboer, want FrieslandCampina was een klein jaar geleden gestopt met het ophalen van de melk van haar koeien, vanwege ontoelaatbare afwijking van de kwaliteit en het dierenwelzijn aldus het concern.

Duik in lokale kranten en je stuit op berichten over illegale activiteiten van boeren. Zo belandde Belgisch afval op landbouwgrond van boeren in Friesland, 50.000 euro kassa voor de boer. Dierenverwaarlozing komt ook veel voor. De slachterijen grijpen meestal niet in en slachten dat vee alsof het gezond is. De controleurs trekken zelden aan de bel vanwege intimidatie. En als een veearts toch in durft te grijpen wordt zij door de directeur persoonlijk gemolesteerd zoals vorig jaar in Drachten. In deze week gepubliceerde filmpjes over de diervriendelijke slacht in ‘s lands “modernste” slachterij was te zien dat daar varkens met een beter leven keurmerk schandalig aan hun eind kwamen. Geen Kamervragen van Wilders dit keer, terwijl de rituele slacht waartegen hij zo tekeer gaat in vergelijking hiermee welhaast een genot voor het dier moet zijn.

De demonstrerende boeren van BoerenBurgerBeweging, Farmers Defence Force en Agractie kunnen het goed vinden met FvD en PVV, zij handelen ook vrijwel identiek. Tegenstanders dienen monddood te worden gemaakt terwijl zijzelf klagen niets te mogen zeggen. Jammeren dat niemand aandacht voor hen heeft terwijl elke actie breeduit in het nieuws komt compleet met optredens in alle talkshows.
Het Fries Verzetsmuseum houdt een expositie “Vrijheid anno nu” waar 11 Friezen mogen vertellen hoe vrij zij zich voelen om hun idealen uit te dragen. Eén van hen is Peter Janssen, alias de Vegan Streaker, uit Stiens. Hij demonstreerde tegen stierenvechten in Spanje en tegen de paardenshow in de Efteling, maar was ook betrokken bij acties tegen nertsenfokkerijen. Dus moet de BoerenBurgerBeweging hem niet en vinden zij dat hij niet mag spreken in het museum en dreigen zij dat de Blokkeerfriezen zich al op actie beraden. Deze pro-zwartepiet-activisten bekommeren zich nu ook om de boeren, maar niet om de traditionele, maar om de bioindustriële boeren. De ene traditie is de ander niet. Dat de overheid niet ingreep bij de blokkade van de Blokkeerfriezen, noch bij de trekkeracties van boeren heeft hen aan de macht laten proeven en zijn zij ervan overtuigd dat er al een boerendictatuur is.

Waterstand

Rutger Bregman heeft na zijn hoopvolle boek “De meeste mensen deugen” een pamflet geschreven om die deugende mensen wakker te schudden over het wassende water: “Het water komt”. Hij ziet dat de gevolgen van de opwarming van de aarde worden onderschat, want na gesprekken met 70 deskundigen weet hij dat die gevolgen worden gebagatelliseerd, zelfs ontkend.

Hoewel ons land grotendeels onder de zeespiegel ligt en door de verlaging van de grondwaterstand voor de boeren verder zakt terwijl die zeespiegel in een onvoorspelbaar tempo stijgt, blijft men hier onvoorstelbaar kalm. Het vertrouwen in onze kustbescherming is groot. Maar de hoogte van onze dijken is slechts veilig tot een grens, en volgens veel wetenschappers ligt die grens hoger dan waar nu rekening mee wordt gehouden.
Er zijn zoveel factoren die een rol spelen, dat het onmogelijk is om de stijging op een vaste maximum hoogte te stellen. De zeespiegel zal bijvoorbeeld niet overal gelijk stijgen, hier waarschijnlijk juist veel meer dan elders. En de stijging kent geen vast tempo, het kan in een versnelling terechtkomen waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien.
De overheid zou nu meteen moeten beginnen om zich voor te bereiden op in elk geval niet een “het zal wel meevallen” scenario, maar op een minstens evengoed mogelijk rampenscenario. Het zal wel meevallen geldt namelijk hooguit voor de huidige generaties, die na ons zijn de pineut, de kinderen van de millennials dus.

In Roemenië vindt 83% van de bevolking milieu belangrijker dan economie, in de EU is dat gemiddeld 75%. In ons land, dat het meeste gevaar loopt op overstromingen door de opwarming, vindt niettemin slechts 53% het milieu belangrijker dan economie. De invloed van boeren is hier blijkbaar groot, Bregmans pamflet is hard nodig.

Ouderenzorg volgens Actiz

Branchevereniging Actiz, die 400 ouderenzorginstellingen vertegenwoordigt, liet bij monde van Ronald Schmidt weten dat de babyboomers goede zorg kunnen vergeten. De huidige zorg, nog bezig om de ergste misstanden weg te werken na de succesvolle actie van Hugo Borst en Carin Gaemers, is niet houdbaar zegt hij, de kwaliteitsnormen moeten naar beneden en mantelzorgers zullen het werk van het zorgpersoneel moeten overnemen.
Schmidt was nog geen jaar geleden ook al in het nieuws, toen omdat zorgbedrijf Cordaan, waar hij tweede man is, in opspraak was geraakt vanwege mishandeling van zwakbegaafde cliënten door een medewerkster. Cordaan hield geen toezicht op de locatie waar de mishandelingen 4 jaar ongestoord konden plaatsvinden. Toen het aan het licht kwam probeerde Cordaan het stil te houden en liet slachtoffers zwijgcontracten tekenen. Schmidt vond het een “waardeloze” zaak, maar Cordaan viel niets te verwijten , het was alleen de verzorgster die schuld had. Het is niet het enige schandaal dat aan zijn Cordaan kleeft, ook de salariëring van de top is al jaren omstreden vanwege de wel ernstig forse overschrijding van de Balkenendenorm. En dan durft hij nu te verklaren dat de zorg nog slechter moet.

Schmidt stelt dat wij worden overvallen door een massa hulpbehoevende bejaarden, die zijn echter al 65 jaar of langer geleden ter wereld gekomen, van overvallen is dus geen sprake. Het is onbetaalbaar zegt hij, maar dat is simpelweg een politieke keuze, geef je miljarden weg aan belastingverlagingen zoals de Kabinetten Rutte of geef je die miljarden aan zorg. Personeelstekorten zijn er ook in de bouw en in de landbouw, daarvoor worden veel arbeidsmigranten hiernaartoe gehaald. Hoewel er mogelijk voldoende personeel in eigen land te vinden is, mits fatsoenlijk betaald en met respect behandeld. Door de bezuinigingen van Rutte 2 zijn 60.000 werknemers in de zorg ontslagen, die worden nu node gemist, maar zullen niet staan te springen om na die massale dump weer in de zorg aan de slag te gaan.
Schmidt doet aan stemmingmakerij. Het lijkt er meer op dat hij zijn bedrijf winstgevender wil maken door de inzet van meer gratis mantelzorgers en met deze bangmakerij maakt hij de weg daarvoor vrij.

Waarom nu pas Borstlap?

Hans Borstlap heeft in zijn verleden als topambtenaar keurig gedaan wat de politiek hem vroeg, arbeidsrechten slopen. Nu is hij als voorzitter van de Commissie Regulering van Werk ineens doordrongen van de slechtheid van dat beleid. Waarom trok de CDA-er indertijd niet aan de bel bij partijgenoten en hield hij ministers niet tegen als zij met de slopershamer binnenkwamen? Simpel, hij is met pensioen en heeft niets meer te verliezen, dus kan hij rustig neerpennen dat het door hem uitgevoerde beleid niet deugde. Hij treedt daarmee in de voetsporen van veel oud-politici die na hun pensionering spijt over hun daden betuigden. Sicco Mansholt is wel de bekendste, die zag dat zijn landbouwbeleid tot het drama van de bio-industrie leidde en geen bewindsman na hem durfde dat nog te keren. Ook zonder trekkers worden boeren door de politiek gevreesd.

Borstlap pleit voor herziening van de arbeidsmarkt. De flexibilisering was een verkeerde weg ziet hij nu. Even denk je dat hij alle vernieuwingen wil terugdraaien, maar nee, hij verdeelt de ellende van dat beleid slechts. De zzp-er heeft vaak geen arbeidsongeschiktheidsverzekering, die moet hij nu in een simpele uitvoering krijgen, maar de verzekering van de werknemer met vaste baan zal daarvoor simpel worden. De verbetering van de een is een verslechtering voor de ander, want het mag allemaal geen cent kosten voor de ondernemer. De zzp-er moet wat sterker worden qua zekerheid voor de banken, bouwend Nederland en vastgoedhandel, anders kan die nooit een eigen huis kopen en daarvoor mag de werknemer met vaste baan best wat bloeden.

Herziening van de arbeidsmarkt is prima, maar dan wel goed en slim. Voer kortere werkdagen in met behoud van loon. Dat maakt de werknemer gelukkiger en verkleint de kans op zorgkosten. En de productiviteit zal toenemen terwijl die nu daalt. Het is allang bekend dat de arbeidsproductiviteit daalt wanneer arbeidsomstandigheden verslechteren, zoals bij flexwerk. De ondernemers in ons land zijn echter net zulke kortetermijndenkers als veel politici. Zij kijken allemaal naar de VS. Maar juist daar waar werknemers de meeste uren maken blijft de arbeidsproductiviteit ver achter bij de Zweden, Finnen en zelfs de Fransen. Trump vindt hen lui, maar hoezo lui als een Zweed in 5 uur doet waar een Amerikaan 12 uur mee bezig is? En dan heeft die Zweed ook nog een uitstekende verzorgingsstaat klaar staan in geval van nood terwijl veel Amerikanen op zijn derdewerelds op steun van een kerk moeten hopen.
Trump heeft de belastingen nog verder verlaagd, de Zweden betalen graag voor hun sociale stelsel. Borstlap stelt voor de schade van zijn vroegere beleid over alle werkenden uit te smeren, dat is geen verbetering.

Nooit weer?

In Amsterdam werd de Nationale Holocaust Herdenking gehouden bij het glazen monument van Jan Wolkers. Het is 75 jaar geleden dat de Russen het kamp Auschwitz bevrijdden en er nog zo’n 8.000 mensen aantroffen, waarvoor de Duitse nazi’s geen tijd meer hadden om hen te vermoorden. Ook de administratie was nog niet compleet vernietigd. Zo kregen de Russen tastbaar bewijs van de holocaust in handen. Tot hun schrik, tenminste van de gewone soldaten, want die waren niet op de hoogte van de mate en omvang van deze moordindustrie. Op “hoog” niveau was de genocide wel bekend, maar daar was het geen prioriteit. Het antisemitisme bloeide in die jaren in heel Europa, in Engeland was het nauwelijks minder dan bij onze Duitse buren. Het welkom voor de overlevenden was veelzeggend, “ze hebben alleen de goeden vergast” was nog mild.
De holocaust kwam pas in de jaren 60 wat in de belangstelling. Niet voor niets kozen veel overlevenden voor een bestaan in de VS en Israël. Al bleek het gedroomde eigen land al snel op list en bedrog te berusten (van met name de Engelsen) met een ontwrichtend effect op de hele regio.

Voorzitter Grishaver van het Auschwitzcomité kon het (helaas) niet laten om zijn toespraak bij de herdenking politiek te maken. Hij stelde achteloos linkse kritiek op Israël gelijk aan het antisemitisme van rechts. En natuurlijk moest met de vinger naar de islamitische landgenoten worden gewezen. Als hij moskeeën aanwijst als broedplaatsen van antisemitisme, dan had hij consequent moeten zijn en ook kerken moeten aanwijzen. En een verwijzing naar rechts in Israël waar het fascisme ook virulent aanwezig is en de Palestijn de Jood van toen lijkt te zijn geworden.
“Wat zouden wij doen?” vroeg Rutte het publiek, zouden wij durven opstaan tegen de bezetter met zijn wrede onderdrukkingsmachine? Hij zal zelf zeker niet veel doen voor “nooit weer” heeft hij de afgelopen maanden overduidelijk getoond. Om hem tot collaboratie te dwingen is geen wreed Duits leger nodig, een paar honderd trekkers volstaat.

Onderwijs en politiek

Het is al een flinke tijd geleden dat links veel aanhang had, maar een linkse meerderheid hebben wij hier nooit gehad. Sinds de jaren 70 wordt er per verkiezing rechtser gestemd, de jeugd komt de laatste decennia al rechts van school. Hoe zit dat eigenlijk met het onderwijs? Met de invoering van de PABO als opvolger van de Kweekschool is de kwaliteit in elk geval niet toegenomen. Maar er speelt nog wat anders. Studeren was vroeger voor de welgestelden, voor de arbeiderskinderen was er de ambachtsschool. Slim genoeg om de universiteit met twee studies in recordtijd af te ronden was voor de arbeiderskinderen nog niet voldoende om naar een universiteit te mogen, zij belandden op de Kweekschool, niet voor niets de arbeidersuniversiteit genoemd. Zulke slimme kinderen gaan tegenwoordig wel naar de universiteit, en zelden meer naar de PABO. Dat er nu vaak getwijfeld wordt aan de kunde van leerkrachten zou daarmee te maken kunnen hebben. De instroom is wellicht wat minder slim geworden. Thierry Baudet vindt intussen dat ons onderwijs vol linkse types zit. Hij heeft er zelfs een meldpunt voor opgezet, daar kunnen leerlingen hun “linkse” leraar op Oost-Duitse wijze aan de schandpaal nagelen. Paul Cliteur, Eerste Kamerlid voor Baudet’s FvD en de man waar hij bij afstudeerde in leiden, ging begin dit jaar voort op deze weg, hij pleitte voor meer aanhangers van PVV en FvD in de besturen van de universiteiten, want die zouden nu te links zijn. Hij rekent zichzelf en een flink aantal van zijn Leidse collegae dan niet mee, want zijn universiteit is langzamerhand hofleverancier van (omstreden) figuren van (zeer) rechtse snit (Chris van der Heijden, Afshin Ellian, Andreas Kinneging). Het AD onthulde dat een fascist die zegt aan de Leidse Universiteit te studeren vooral tekeer ging tegen Amsterdamse linkse/joodse/islamitische studenten, in Leiden zit het blijkbaar wel goed met extreemrechts gedachtegoed.

Wat Cliteur lijkt te bepleiten is dat in het onderwijs leerkrachten publiek zouden moeten maken waar hun politieke voorkeur ligt. Dat is vreemd, want wij stemmen ook niet in het openbaar, maar achter een gordijntje. Cliteur probeert leerkrachten aan scholen en universiteiten te framen als links, maar als je ziet hoe studenten en leerlingen politiek denken dan is er van linkse beïnvloeding geen sprake, integendeel, als er beïnvloeding is dan is die rechts. Maar wellicht voor Cliteur nog niet rechts genoeg.

Godsdienstwaanzin

Na de Tweede Wereldoorlog waren ruim 100.000 joodse landgenoten in Duitse kampen vermoord en was het hier een boreaal paradijs geworden. Niettemin vertrokken velen naar financieel aantrekkelijker oorden, vooral naar het racistische Zuid-Afrika en het even racistische Amerika. Dat het straatbeeld daar wat minder boreaal was namen zij voor lief, geld verzoent veel. In de jaren 60 haalden ondernemers arbeidsmigranten naar ons land en kleurde het straatbeeld weer op. Dat de nieuwkomers vaak islamitisch waren kwam pas in beeld na de gezinshereniging. Het bleek ernstig wennen voor de Frits Bolkesteins en Paul Scheffers. Dat de nieuwe Nederlanders net zoals elke klasse in onze maatschappij meer met elkaar hadden dan met de boreale buurman vonden zij een drama. Maar juist ons land kent van oudsher sterke scheidslijnen tussen arbeiders en middenstanders, en nog sterker tussen katholieken en protestanten. Dat die scheidslijnen in de jaren 70 wat vervaagden laat onverlet dat wij nog steeds partijen hebben met geloof als basis. Sinds Balkenende reppen zij over een joods-christelijke cultuur, dat doen trouwens ook de VVD, PVV en FvD. Het is een gotspe om ons land een joodse cultuur toe te dichten, bijna nergens zijn er zoveel joden dankzij behulpzame landgenoten weggevoerd door de nazi’s als hier. Ons koningshuis vluchtte naar Londen, de Marokkaanse koning ging pal voor zijn joodse landgenoten staan om deportatie te voorkomen. En de paar Nederlandse joden die de holocaust hadden overleefd konden in 1945 niet op een warm onthaal rekenen, integendeel, die verhalen zijn te schrijnend voor woorden.

Zoals voor de oorlog het antisemitisme breed gedragen werd, zo is dat nu met het racisme jegens islamitische landgenoten. Dat de haat jegens hen vooral uit christelijke hoek komt is niet zo gek, christenen hebben moslims altijd al als rivalen gezien. De kruistochten zijn in christelijke kring nog steeds populaire heldenverhalen, in de moslimwereld zijn het herinneringen aan gruwelijk gewelddadige moordexercities. En dat laatste klopt. Ook voor de christelijke minister Slob blijft de moslim een gevaarlijke concurrent, zelfs nu de rechter hem heeft teruggefloten zet hij twitterend de strijd tegen het islamitische Haga Lyceum zonder een moment van bezinning voort, je ware godsdienstwaanzin.