Geheugen

Ach dat geheugen van politici als Mark Rutte, lek als een mandje. Vergeten dat hij ooit versleten werd voor groen rechts, eenmaal het pluche binnen bereik heeft hij dat groen meteen weggemaaid. Hup naar 130km vroemen en het beheer van het landschap aan lokale overheden overlaten. Meer verkeersdoden, CO2-uitstoot en verrommeling van het landschap als gevolg. Hij zette het milieubeleid van Balkenende voort, dus ervoor zorgen dat we ergens tussen Malta en Cyprus in de top van de milieuonvriendelijkste landen zitten.

En dan komt hij uit een stikstofoverleg vol jeugdherinneringen en vraagt een journalist naar een kwestie van slechts 4 jaar geleden. Daar weet hij dus niets meer van. Het korte geheugen is al even slecht als het lange. Wie onthoudt nou een bombardement waarbij 70 doden zijn gevallen, wie weet zoiets nog na 4 jaar, Rutte in elk geval niet. Zo is hij van zijn groene visie van 15 jaar geleden niet alleen het groen, maar ook zijn visie vergeten. Het is nu een onbekend begrip voor hem geworden, iets achter een grote grijze olifant.

Dit geheugenprobleem kon zich wel eens tegen Rutte keren, immers de kiezer houdt niet van liegen en draaien. Zijn kiezers houden van hard rijden, zij bumperkleven achter elke gutmensch die 100 rijdt. Nu geeft Rutte dat kroonjuweel op. En zijn kiezers hebben al zoveel moeten slikken. Wat lijden zij een pijn vanwege dat rampzalige kinderpardon, terwijl er in de praktijk bijna geen kind gebruik van kon maken vanwege de kleine lettertjes. Wat lijden zijn kiezers ook onder het niet doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting. Hou je oor te luisteren bij een VVD-er en je hoort hoe zwaar zij hieronder gebukt gaan. Stil is het over alle mooie dingen die zij wel voor elkaar hebben gekregen: afbraak jeugdzorg, sloop van ons onderwijs, uitverkoop en zwaarder belasten van sociale woningbouw, forse belastingverlagingen voor de rijkste 10%, snijden in arbeidsrechten, geen controle op de boeken van ondernemingen maar rulings, afbraak van ons rechtsstelsel, sluiting van bejaardentehuizen, puinhopen in de zorg, enzovoort enzovoort. Maar dat is natuurlijk teveel om te onthouden. Het geheugen van de VVD-er gaat niet verder dan het kinderpardon en vroemvroem.

De boer is los

Oproepen tot groepsverkrachting van minister Carola Schouten, een agente te paard aangereden met een tractor, de deur van het Groningse provinciehuis gesloopt en nog veel meer van dergelijke zaken sprongen eruit bij de demonstraties van een bepaalde groep boeren. De intimidatie met honderden tractoren werkte wel, in Friesland ging a.s. burgemeester van Dokkum acuut door de knieën en dat gaf deze boeren een gevoel van onoverwinnelijkheid. “Wij maken nu de dienst uit en niet de overheid” hoorde je overal. Toen in Noordhorn de politie bij de boer langs ging die de politievrouw te paard had aangereden om diens tractor te onderzoeken kwamen meteen 60 boeren met tractoren aanzetten om de politie te verjagen. Voor velen in de samenleving is deze eigenrichting een voorbeeld dat graag gevolgd wordt, zoals met 15 man proletarisch winkelen of om met 50 man een vergadering van anti-zwartepiet-actievoerders met geweld verstoren.

Wat vindt LTO-voorman Marc Calon hiervan? Nou, fel kon hij de protesten niet noemen, “het was spielerei” en daar voegde hij nog dreigend aan toe: “de climax komt nog”. Carola Schouten mag wel extra bewaking krijgen, als Calon een oproep tot verkrachting slechts spielerei vindt. Ook CDA-varkensboerin Schreijer-Pierik stelt zich aan de zijde van Calon op. Zij gooide een emmer verwijten over haar eigen partij, allemaal vanwege één zinnetje in een discussiestuk nota bene: “De waarden duurzaamheid en dierenwelzijn en het inkomen van boeren moeten belangrijker zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te willen blijven”. Voor varkensboeren als Schreijer-Pierik is die zin het grootste onrecht ter wereld. Zij tiert dat de boeren het niet accepteren dat er ook maar één biggetje minder geëxporteerd gaat worden. Het CDA heeft de woorden “belangrijker zijn” inmiddels vervangen door “in balans zijn met” om de boeren gerust te stellen. Discussie heeft het stuk dus niet opgeleverd.

Minister Grapperhaus riep onlangs dat etnische groepen als geheel veel harder moeten worden aangesproken op hun verplichting mee te werken aan assimilatie. Bedoelde hij assimilatie aan dit boerenvoorbeeldvolk? Of gaat hij dit boerenvolk aanspreken op hun antidemocratisch en gewelddadig gedrag.

CETA werkt nog voor het is aangenomen

De overheid procedeert veel teveel zei Sander Dekker, dat moet minder om kosten te besparen. Had Dekker het soms over het procederen van Eric Wiebes? Wiebes heeft van de rechter gelijk gekregen in het proces dat hij had aangespannen tegen de gemeente Smallingerland. Een curieus proces, want overheid tegen overheid, rijk tegen gemeente.

In de gemeente Smallingerland wordt sinds 2011 gas gewonnen door het Canadese Vermilion. Eind 2016 diende dat concern een nieuw winningsplan in om tot 2033 door te kunnen gaan met de winning. De gemeente was intussen druk doende om verdere gaswinning juist uit te sluiten. In 2018 werd daartoe door de gemeenteraad unaniem een besluit genomen dat winning van gas verbiedt. De gemeente wil overschakelen op duurzame energiebronnen en dat is gas niet. Het verzoek tot verlenging van de winning door Vermilion werd daarom afgewezen.
Wiebes nam er geen genoegen mee, hij wrong zich in de rol van advocaat van Vermilion en die wil koste wat het kost de laatste 688 miljoen kuub uit de Smallingerlandse gasvelden winnen. Wiebes is natuurlijk bang dat Vermilion compensatie gaat eisen wanneer het CETA-handelsverdrag door mocht gaan. De mijnbouwfirma kan dan via in dat verdrag vastgelegde omstreden clausules de misgelopen omzet op onze overheid verhalen.
De rechter gaf hem gelijk, de winning door Vermilion vond hij een nationaal belang.
Een unaniem aangenomen raadsbesluit mag worden genegeerd ten gunste van mogelijke winst in de toekomst voor een commerciële buitenlandse onderneming. Smallingerland moet 338 euro griffierechten aan Wiebes vergoeden en mag vervolgens lijdzaam toezien hoe de Canadezen haar bodem leegroven. CETA is al in werking getreden.

Metselwerk toont kloof arm en rijk

In oude tijden dat metselaars bijna niets verdienden moesten zij vaak complexe tijdrovende variaties in de steenlagen aanbrengen. Die ambachtelijke hoogstandjes zijn nu toeristische trekpleisters.
Toen de arbeidersverenigingen met veel strijd een wat minder karig loon wisten te verwerven was het gedaan met die fraaie kunstwerken, het werd goedkoop rechttoe rechtaan zonder ronde hoeken of inspringingen, laat staan nog ingewikkelder werk. Metselwerk kun je daarom zien als een graadmeter voor de hoogte of laagte van het arbeidsloon. Goedkope arbeid geeft de opdrachtgever zoveel voordeel dat hij gaat smijten met duur materiaal en dure uitvoering. Bij een wat beter loon kiest hij voor goedkoper materiaal en eenvoudige uitvoering, want zijn zakken moeten natuurlijk wel uitpuilen.

De lonen blijven al decennia achter bij de inflatie, de topinkomens groeien daarentegen met jaarlijks 5 à 10%. En dat zie je dus ook terug in de bouw, bij het metselwerk. In de nieuwbouw wordt sinds kort volop gebruik gemaakt van ouderwets inspringende lagen, ronde hoeken en verschillende steensoorten in patronen. Het loon moet voor de opdrachtgevers dus spotgoedkoop zijn en hun zakken puilen kennelijk flink uit. Dat doen ze inderdaad en het is niet alleen Piketty die daar op wijst. Aat van Herk, groot geworden in biotech en vastgoed en goed voor 2 miljard aan vermogen volgens Quote, zei over zijn alweer flink gegroeide vermogen: “ik heb nog nooit in mijn hele ondernemerscarrière zo weinig belasting hoeven betalen als nu”.
Rutte en Buma, maar ook Wilders en Baudet, zijn groot voorstanders van belastingverlaging voor de hoogste inkomens en hebben verlaging inderdaad voor elkaar gekregen. En dat gaat onverdroten door, zij het dat Buma inmiddels vertrokken is om naast zijn ouders in Leeuwarden te gaan wonen. Hij werd er meteen maar burgemeester.

Wereldwijd nemen de protesten tegen de gevolgen van het vergroten van de kloof tussen arm en rijk toe. Je kan er ook niet meer omheen, ook het metselwerk wijst erop.

Tweedeling in onderwijs

Stap voor stap wordt ons onderwijs door de politiek richting het Angelsaksische model gestuurd. Bezuinigingsmaatregelen worden zo nu en dan afgewisseld met een éénmalig zoethoudertje. Wat met dat geld gebeurt, zoals met de 460 miljoen van Slob, is totaal afhankelijk van de bestuurders van de scholen, want het geld is niet geoormerkt. Niks betere betaling van de leerkrachten of extra krachten om de klassen te verkleinen, eerder zal de directeur kiezen voor nieuwe iPads of een joekel van een touchscreen voor elke klas. Of een reisje naar New York, of hij maakt een afspraak met een architect om een imposant nieuw kasteel van een school neer te zetten. Bij veel van zulke nieuwbouw moet bij de opening personeel de laan uit omdat het budget is overschreden.

Nog niet zo lang geleden kwam de Pabo-student maar moeilijk aan de slag, voor 10% was geen vacature. Dat was geen uitnodiging voor nieuwe studenten om zich bij een Pabo in te schrijven. De politiek gooide er ook nog een extra rekentoets als toelatingseis bij, wat het aantal studenten nog verder deed dalen. In 2005 werd al gewaarschuwd voor het huidige tekort aan leerkrachten.

Nu kan iedereen voor de klas, zijinstromers zijn van harte welkom, of ze kunnen rekenen of niet maakt niet meer uit. En nog zijn er veel te weinig leerkrachten. Intussen groeit het aantal privéscholen. De dominantie van de VVD en het CDA betaalt zich na al die jaren afbraakbeleid in het onderwijs uit. De privéschool kost ouders tussen de 3000 en 12.000 per jaar. Zij kunnen hun leerkrachten daardoor beter betalen dan in het openbaar onderwijs. Bij hen geen onbevoegden voor de klas, en kleine klassen. Kijk naar Engeland en de VS en dan zie je waarheen we gaan.
Tweedeling in het onderwijs. Ouders die het kunnen betalen sturen hun kinderen naar de privéschool waar het kind goed onderwijs krijgt. Ouders die het niet kunnen betalen zien hun kind met achterstand van de kapot bezuinigde openbare school komen. Die red je niet met een éénmalig bedrag, die moet je structureel steunen. De staking is bittere noodzaak.

Bouwen is geen probleem

Groot personeelstekort in de bouw, want de Polen kunnen intussen ook in eigen land aan de slag en anders wel in Duitsland, zij zijn de onderbetaling en slechte werkomstandigheden hier allang zat. En net zoals in het onderwijs en de verpleging hebben overheidsbeleid en werkgevers de sector zeer onaantrekkelijk gemaakt waardoor onder de jeugd weinig animo is om bouwvakker te worden. Wat ontspanning zou welkom zijn, maar nu die er lijkt aan te komen walst het zware bouwmaterieel de laatste grasspriet op het Malieveld plat.

PFAS is de boosdoener en CO2. Jaar in en jaar uit dumpte de sector vervuilde grond zonder problemen langs de wegen. Voor de bermen geldt namelijk een heel soepele norm. En waar de norm wat minder licht was mengden zij, alleen wanneer het vermoeden bestond dat er een zeldzame controle zou plaatsvinden, de vervuilde grond met wat schoon zand om licht vervuilde grond te creëren. De zwaar vervuilde grond bij fabrieken zoals Teflon-fabrikant Chemours hebben zij zo over heel Nederland verspreid. Zelfs boeren waren er afnemer van. Die konden er hun drassige weiden wat droger mee krijgen.
Het milieu in de bouw bestaat alleen in mooie folders. Energiezuinig klinkt mooi, maar niet genoemd wordt hoeveel radongas uit de betonnen vloeren of gipsplaatwanden ontsnapt. Dat je er longkanker van kunt krijgen is bij sigaretten een groot gevaar, maar in de bouw telt dat niet mee.
“Wij verdienen hier de centen” brulde Hans de Boer, voorman van het MKB. Hansje sloeg zich ten onrechte op de borst, want niet hij maar de bouwvakkers verdienen het geld, en al zo triest, die worden juist uitgebuit en afgeknepen. Dat Hansje en zijn aannemersvrinden er met het geld vandoor gaan klopt wel. Ook de klanten wordt met liefde een poot uit getrokken. Een bouwproject wordt begroot en krijgt standaard een post onvoorzien. Die post onvoorzien toont de slechtziendheid van de bouwers, bij de eindafrekening vraag je vaak af of zij het project wel hebben gezien. Een overstijging van de bouwsom gaat er niet in procenten, maar gelijk met minstens anderhalf keer (zoals nu bij de overkoepeling van de snelweg bij de Amsterdamse Zuidas). Zo verdien je je centen dus.

Alle bouwprojecten vallen stil als je Maxime Verhagen mag geloven. De CDA-er die Wilders in de regering wilde en die als minister (samen met staatssecretaris Henk Bleker) zelf de huidige problemen met stikstof heeft gecreëerd schoof de schuld vals door naar die “linkse tante Sharon Dijksma”. Als hij wil dat er doorgebouwd wordt, dan moet hij bij prins Bernard langsgaan. Die weet middenin een natuurgebied asfalt en tribunes neer te zetten om daar een “milieuvriendelijk sporttoernooi” te houden. Zelfs de rechter vindt het prima. Dan kan het bouwen van een rijtje energieneutrale woningen toch geen probleem zijn?

SS of IS

Na de oorlog werden SS-ers en andere landverraders opgepakt. Dat viel niet mee met een overheid waar collaboratie schering en inslag was. Was de Nederlandse politie gezuiverd van alle jodenjagers en verraders dan zouden er niet veel agenten meer zijn overgebleven. Dus bleven velen ongestraft en gewoon in dienst, al hadden zij bijvoorbeeld “kopgeld” verdiend met het aangeven van ondergedoken joden. De zwaarste oorlogsmisdadigers werden veroordeeld tot meestal niet meer dan een jaar of tien. Het gros kon op een milde straf of een geldboete rekenen. De langgestraften werden vaak al na een paar jaar vervroegd vrijgelaten. Echt zwaar hadden die het bovendien niet. Wel hard aangepakt werden de tot gevangenisstraf veroordeelde jongemannen die hadden geweigerd om in Indië te gaan doen wat de Duitsers hier hadden gedaan. Zij werden slechter behandeld dan SS-ers die voor marteling en moord vast zaten. En zij kregen geen vervroegde invrijheidstelling.

De hedendaagse SS-ers, of in vreemde krijgsdienst getreden landgenoten, zijn de IS-gangers. Zij zitten nu gevangen bij de Koerden en die willen graag van hen af, retour naar hun vaderland. En daar heeft onze regering geen trek in. Geen milde straf in eigen land met even mild regime en vervroegde vrijlating zoals onze SS-ers destijds.
Ons leger heeft flink gebombardeerd in IS-gebied, maar wij lieten het vuile werk op de grond over aan de Koerden. En nu willen wij hen niet eens afhelpen van onze oorlogsmisdadigers daar.
Trump pronkte met het oppakken van de IS-kopman en prees de hond die daarbij betrokken was de hemel in, maar hij deed de Koerden die het kopstuk hadden getraceerd en zijn dna hadden geleverd af met de woorden dat “die maar weinig hadden gedaan”. Zo laat Rutte hen ook barsten.
De ene landverrader in vreemde krijgsdienst als SS-er is de andere landverrader in vreemde krijgsdienst als IS-er niet. Hun misdaden doen niet voor elkaar onder, hun behandeling scheelt echter dag en nacht.
Verlos de Koerden van onze oorlogsmisdadigers en hun kinderen. Die kinderen hebben al schade genoeg opgelopen, laat dat niet nog meer worden.

Welkom voor de JSF

Maar al te gretig willen onze regeringsleiders met de Amerikanen meedoen in het hoogste geweldsspectrum. En niet alleen daar, wij kopen en masse hun junkfood, vreten hun hysterische televisieseries en kijken hun gewelddadige films en kopen hun extreem prijzige medicijnen. Ondertussen faciliteren wij hun bedrijven om belasting te ontduiken. En dat doen wij allemaal al heel lang. Toen in Groningen een gigantische aardgasbel bleek te zitten liet de staat de winning over aan de markt, een kleine helft van de opbrengsten ging naar de staatskas, de andere helft naar onze Koninklijke Shell èn het Amerikaanse Exxon.

Toen Defensie vond dat er een opvolger voor de F16 moest komen werd er geen Europees toestel gekozen, maar voor een nog te ontwikkelen Amerikaans toestel. Ook nog een toestel van de fabrikant Lockheed, de onderneming die vanwege steekpenningen aan prins Bernard ons Koningshuis bijna de kop kostte. Dankzij Joop den Uyl ging dat niet door, de monarchie gered door een socialist, de geschiedenis kent bizarre kanten.
Het toestel heette JSF, maar is inmiddels omgedoopt in F35 omdat het al tijdens de ontwikkeling te zeer omstreden raakte. Het werd uiteraard veel duurder dan was voorgesteld(je kunt er zo drie Saab Viggens voor kopen, en die presteren echt niet minder, zijn zelfs wendbaarder en veel zuiniger en maken minder lawaai), maar toch vond Rutte het nodig om er meer aan te schaffen, na enig aandringen van Donald Trump.

Morgen wordt het eerste exemplaar welkom geheten op de Vliegbasis Leeuwarden. Daar zijn het laatste jaar extreem veel vliegbewegingen met de F16 geweest waarbij geprobeerd werd om het maximale aan geluidsoverlast te bereiken. Zo konden de omwonenden alvast wat wennen aan het geluidsrecords brekende Amerikaans gedrocht. De vervuiling zal evenredig toenemen, wat de boeren spandoeken deed ophangen over het feestje dat de basis en de Haagse pommeranten donderdag geven bij de aankomst: zij een feestje, wij de rekening.
In de Leeuwarder Courant werd de bevolking paginagroot “gefeliciteerd” met het onding. Opmerkelijk dat Lockheed gisteren bekend maakte dat het toestel in de ramsj gaat. Wij betaalden de hoofdprijs, Erdogan kan ze nu met fikse korting kopen. Leuk feestje morgen.

Het is onduidelijkheid

Na de boerenprotesten verschenen er hier en daar wat portretten van boeren, bij Omrôp Fryslân bijvoorbeeld. In een documentaire van die omroep kwam een Friese boer in beeld die naar Duitsland was vertrokken. Daar klagen de boeren ook zei hij, maar dat ging om niks. Hij klaagde niet over het daar wel verplicht voeren van een kenteken op zijn tractor en het betalen van wegenbelasting. Hij was tevreden met zijn overstap want “in Duitsland zijn ook regels, maar je hebt er meer duidelijkheid”.
De biologische boer die ook werd geportretteerd zat nog vol in ontwikkeling, hij liep niet binnen, maar genoot van zijn vak, het gaf zijn gezin veel voldoening en “dat is ook heel wat waard”. Hij gaf aan wat er aan het landbouwbeleid schort door zijn geluk te noemen. Hij had namelijk het geluk gehad dat het meetmoment in 2015 voor hem zeer gunstig was uitgevallen. Hij had op dat moment in de zomer het maximale aantal koeien, in de winter zou hij de pineut zijn geweest. Overheidsbeleid dat meer berust op willekeur dan op visie en duidelijkheid, het kwam overeen met de klacht van de geëmigreerde boer.

Het gaf een beter beeld dan de boerenvoorvrouw die riep dat het in Duitsland veel en veel beter boeren was dan hier. Een week na haar uitspraak tuften Duitse boeren in navolging van de Nederlandse naar hun overheidsgebouwen voor een demonstratie. Zoveel beter is het daar ook weer niet. En het is natuurlijk niet te vergelijken, een boer hier of daar. Staat in parkje Nederland alles op zijn kop vanwege drie wolven, in Duitsland leven minstens 500 wolven in 73 roedels. Daar zijn de gevolgen van stikstof ook anders dan hier. Hier heb je een paar bomen, daar een bos. Maar ook bij de oosterburen gelden wetten, alleen is het beleid dus wat helderder. Het zijn hier niet zozeer de boeren maar de banken, zuivel-, bestrijdingsmiddelen- en kunstmestindustrie die het beleid bepalen. En daarin is de boer een speelbal.

Neoliberale wereldoorlog

In het democratische Chili is de onvrede groot. Bij de protesten zijn 16 doden gevallen en 7000 mensen opgepakt. Met de tanks in de straten lijken de jaren van dictator Pinochet teruggekeerd. Maar die tijden zijn nooit echt verdwenen. In 1990 kwam er wel een eind aan de dictatuur, maar het onder Pinochet ingevoerde vrijemarktmodel van Milton Friedman en zijn Chicago boys bleef in tact. Ronald Reagan en Margaret Thatcher wilden dat model eerst testen, bang als zij waren voor een revolutie die deze harde economie zou kunnen veroorzaken. Dus werd Thatchers goede vrind Pinochet, die net met een coupe de macht had gegrepen, gevraagd om het uit te proberen. Zo geschiedde. De proef beviel goed en verspreidde zich vervolgens over de hele wereld. Hier door Lubbers als zijn karwei dat hij af moest maken. Dat de Muur viel hielp natuurlijk flink, het werd gebracht als het einde van links en dus vrij baan voor het neoliberalisme.
De tweedeling zette hard in, in het onderwijs werd bij de lessen economie John Maynard Keynes vervangen door Milton Friedman, arbeidsrechten werden afgeschaft, sociale voorzieningen idem en belastingen voor multinationals en de rijken verlaagd. Als afleider voor de onvrede mochten minderheden dienen, migranten en vluchtelingen. Links werd aangewezen als de schuldige aan de “noodzaak” van alle pijnlijke ingrepen.

Overal in de wereld heeft de neoliberale golf samenlevingen ontwricht, de kloof tussen arm en rijk extreem gemaakt. De democratie is verzwakt door de neoliberale golf. In Brussel lopen alleen al voor de olie-industrie 200 lobbyisten rond, wat die industrie 250 miljoen per jaar kost. Big Farma zegt slechts 40 miljoen te besteden aan lobbywerk. Die cijfers zijn echter vrijwillig verstrekt, het kan dus veel meer zijn.
Aan de wet- en regelgeving kun je aflezen dat de lobbyisten vaak meer invloed hebben dan de stem van de kiezer. En als er al vervelende wetgeving voor het bedrijfsleven wordt ingevoerd, dan wordt die niet nageleefd. Behalve als een burger zoveel lef heeft om naar de rechter te stappen om naleving te eisen, zoals nu met de PAS-wetgeving is gebeurd. Hij kreeg gelijk met alle protesten van boeren tot gevolg. Die wet was al 10 jaar geleden onder Balkenende door Bleker ingevoerd.
Wereldwijd, van Chili tot Libanon, is de onvrede groot en zijn protesten gaande, er woedt een neoliberale wereldoorlog.

Quantum computer

Een grote doorbraak, Google heeft in samenwerking met de Universiteit Santa Barbara en Trump (althans dat gaf het Witte Huis aan in haar persbericht) een quantum computer uitontwikkeld. Overal juichende berichten, want het apparaat heeft ongekende mogelijkheden. Wetenschappelijk onderzoek dat 10.000 jaar zou duren kan nu in 200 seconden. De oorsprong van leven zou nu uitgezocht kunnen worden bijvoorbeeld.

Maar de belangen van Google liggen in geld verdienen. Dat Google over een quantum computer beschikt is op zich al zeer griezelig. Het bedrijf beschikt over een ontzaglijke berg data: het surfgedrag, alles wat wij op de pc en mobieltjes doen, ieder internetspoor van de gebruiker ligt op hun servers opgeslagen. En al die gegevens kunnen vanaf vandaag in seconden worden opgeroepen. Alle adressen van fans van Beyoncé of alle adressen van boeren in Europa binnen een paar seconden voor handen en dan uitgesplitst in tig mogelijkheden over specifieke eigenschappen van die individuen. Niet voor niets dat Google veel geld in deze ontwikkeling heeft gestoken. Maar het voorbereidend werk is al begonnen bij Max Planck, meer dan honderd jaar geleden en wetenschappers zijn al tientallen jaren bezig met de ontwikkeling van een quantum computer. Alleen was de praktische uitvoering niet zo snel te regelen. De ideeën waren er wel, maar de universiteiten en overheden wilden er niet zoveel geld in stoppen zoals Google nu heeft gedaan. Feitelijk heeft het bedrijf de kennis gekaapt, maar het zal niet snel deze eindontwikkeling net zo gratis aan anderen verstrekken. Amerikanen zijn sterren in het patenteren en het claimen van exclusieve rechten, het is hun meest rendabele verdienmodel.
Mocht Google de computer verhuren aan een overheid, dan is 1984 van George Orwell een kleuterverhaaltje.

Van arbeider naar elite

Op Radio 1 mag Dries Roelvink zijn landgenoten toespreken in zijn dagelijkse column en daar zijn wijsheden spuien. Zo beziet hij de klimaatverandering graag positief, straks lekker in het zonnetje onder de palmen op het terras in zijn Amsterdam, prachtig toch? Dat Amsterdam dan niet aan, maar in zee ligt hebben zijn politieke vrinden hem niet verteld.
Gisteren verhaalde hij over de arbeidersbuurt waar hij opgroeide. Daar keken zij op tegen de elite aan de Goudkust waar zij op uitkeken. Die weelde was voor hen onbereikbaar, of zoals kleine Dries verteld werd: “voor ons soort mensen is dat niet weggelegd”.
Dat veranderde door Hans Wiegel suggereerde Dries vervolgens, want die had van de VVD een brede volkspartij gemaakt, “het klasseverschil kleiner gemaakt”. Hans zal in het revalidatiecentrum in Beetsterzwaag of aan de lunch in het naastgelegen luxe restaurant Lauswolt hebben opgekeken dat hij zomaar als verheffer van de arbeidersklasse werd neergezet.

Dries had het natuurlijk over zijn eigen ontsnapping aan de armoe, en die zat toch wat anders in elkaar. Als jonge zanger samen met Ben Cramer voor de net vrijgelaten Willem Holleeder en zijn medeontvoerders in een Amsterdams etablissement zingen. Een warm welkom thuis betaald met Heinekens losgeld. Dan zit je inderdaad niet meer aan boord bij Joop den Uyl, maar bij Hans Wiegels VVD. En jouw “soort” werd echt niet geholpen door Wiegels VVD. Meer dan 40 jaar heeft de VVD nu haar stempel op de politiek gedrukt, maar wie van “zijn soort” kan tevreden zijn over al de afbraak en veranderingen die zijn doorgevoerd? Dat ons onderwijs is gesloopt maakt het stemgedrag duidelijk, de VVD wordt beloond(!) voor haar sloperij, het is al jaren de grootste partij.

Boerenslimheid

Voor de boeren bij wie het hart bij de euro ligt is nooit reden tot klagen geweest, toch klaagt hij nu steen en been. Maar de volkswijsheid luidt niet voor niets dat zolang hij klaagt het de boer goed gaat.
De politiek was de geldbeluste boer altijd zeer gunstig gezind, hij werd verleid tot groter en meer, subsidieregelingen bij de vleet, ook uit het door veel van hen gehate Europa stroomt jaarlijks een miljard hun kant op. Nu de politiek toch echt lijkt in te grijpen in hun onhoudbare intensieve veehouderij zijn de rapen gaar.

Dat de veestapel moet krimpen wist elke boer allang. Op het ministerie van Landbouw wist men het 50 jaar geleden al en niet veel later kon elke boer het weten. Sicco Mansholt was de minister die na de oorlog de intensieve landbouw op de kaart zette. Maar wat later in zijn leven had hij diepe spijt toen hij zag hoe het milieu vernietigd werd, en het landschap.
Wie staat deze dagen stil bij de enorme schade die de intensieve landbouw aanricht. En dat is niet alleen schade aan het milieu. Het wordt ontkend door de demonstrerende boeren, want zo als één zei: “ik woon in de natuur en als ik naar buiten kijk is het groen, niets aan de hand”. Maar als je een biljartlaken raaigras en een natuurgebied met uitsluitend brandnetels natuur noemt, dan ben je als boer nog verder van de natuur verwijderd dan de eerste de beste stadsmens op 12 hoog.

Voor de intensieve landbouw kunnen tractoren niet groot genoeg zijn. Het mag wat kosten, maar dan is er wel een probleem. Het grondwaterpeil moet omlaag, want anders verzuipt hun tonnen kostende trots. En dat doen de waterschappen, want door boeren bestuurd. Zij krijgen dankzij hun politieke vrinden bij de waterschapsverkiezingen een aantal zetels cadeau. Nadeel van de lage grondwaterstand is het verlies van de veengebieden, en de daarbij vrijkomende methaangassen. En voor de burgers die in huizen op houten palen wonen is het helemaal een ramp, vervanging van de funderingen kost miljarden. En één warme zomer is door de lage grondwaterstand genoeg om een groot deel van onze bomen het loodje te laten leggen.

Dan heb je nog het gifgebruik, bewoners van agrarische gebieden lopen grote kans op kanker en kwalen aan luchtwegen. Door het excessieve medicijngebruik bij hun vee lopen de boeren zelf ook rond met allerlei resistente bacteriën. Zij nemen daardoor in ziekenhuizen alle isoleerbedden in beslag met de bijbehorende risico’s en kosten.
De kunstmestfabrieken staan niet voor niets in Delfzijl naast de kolen- en gascentrales, want record energievreters, en het gas voor de kassen wordt zowat onbelast aan de sector geleverd. Het Malieveld reden zij bij hun demonstratie kapot, maar dat doen zij dagelijks met hun van wegenbelasting vrijgestelde tractoren op het landelijke wegennet.
Populair zijn zij desondanks.
De familie Vaatstra denkt trouwens aan wat anders bij Boer zoekt vrouw, en columnistes en minister Carla Schouten hebben ook geen beste indruk gekregen van de seksuele intenties van de demonstrerende boeren, alle verkrachtingsfantasieën kwamen voorbij.

Het opvallendst is de rekenkunst van de boeren op het Malieveld. Zij leggen op iedere liter melk 10 cent toe huilen zij. Hoe kan het dan dat zij niet failliet gaan, dat het aantal miljonairs onder hen zelfs groeit? Dat moet een niet te volgen boerenslimheid zijn.

Boerenprotest gekaapt

De grondgebonden bioboer lijdt het hardst onder regeringsbeleid. De grote boerenjongens gingen lekker gemaakt door de banken met forse kredieten van hun boerderij een fabriek maken. Toen de overheid ingreep omdat zij onverantwoord veel koeien hadden aangeschaft moesten alle boeren inleveren, dus ook de kleinschalige duurzame boer. Wie de nu in opstand komende boeren ziet moet wel bedenken dat daar hooguit een paar duurzame boeren tussen zitten die terecht hun onvrede laten horen, maar dat het vooral de boeren zijn met een niet-duurzame, dier- en milieuonvriendelijke taakopvatting, alles om miljonair te worden. Dat is velen ook gelukt. De weilanden zijn echter levenloos raaigrasgroen, de naastgelegen natuur bestaat slechts uit brandnetels en bramenstruiken. Landschapspijn is wat rest.

De demonstraties zijn intussen omgeslagen, richting populistische opstand. Op het Malieveld mochten zowel Wilders als Baudet en Hiddema een woordje spreken van de boerenleiders. En de microfoon werd bij hen niet na twee zinnen weggegrist, zoals bij Tjeerd de Groot. De toon werd door Wilders gezet, minder Marokkanen, minder stikstofregels, en dat gaan ze regelen. Jesse Klaver en Rob Jetten kregen al een doodskist als waarschuwing mee. Jesse ging niet piepen en jammeren om bewaking zoals het bij de andere kant van het politieke spectrum gewoonte is.
De RIVM-directeur, die de moed had om wat te zeggen, werd na het onder luid gefluit verlaten van het podium gemaand om weer terug te komen om nog even de hand te schudden van de hem schofferende boerenleider. Toen hij dat weigerde werd er opgeroepen om hem te laten merken wat de boeren van hem vonden. Het deed denken aan de Kristallnacht.

Het gedrag van de overheid verschilt opvallend bij de ene of de andere demonstratie. Met tractoren snelwegen blokkeren, hekken omver rijden, op politie inrijden onder het genot van bier en keiharde house en nog niet een boete van 380 euro en wat uurtjes in de cel krijgen, zoals de zingende theedrinkende klimaatdemonstranten in Amsterdam. En zelden dat de overheid demonstrerende verpleegkundigen of zelfs politieagenten zo snel gelijk gaf.
Zo heeft de overheid bijgedragen aan een sfeer van opstand, gekaapt door extreemrechts.

Slachters en veevoerbedrijven

Wie zijn de boeren die zonder moeite hun boerderij in de steek kunnen laten om desnoods dagen met hun tractoren door het land te trekken?
Het wordt langzamerhand duidelijk dat de acties niet onder alle boeren evenveel steun genieten en ook dat er een sterke ondersteuning is uit de facilitaire hoek, zoals slachterijmagnaat Vion en veevoerbedrijf ForFarmers. Geen wonder, zij zullen meer schade ondervinden van inkrimping van de veestapel dan de boeren. Deze miljarden omzet draaiende bedrijven ondersteunen daarom de acties en het is zelfs niet uitgesloten dat zij de aanstichters zijn.
Minder vee betekent minder slacht, daar is Vion niet van gediend. Minder vee betekent ook minder voer en meer kringloop betekent minder soja en kunstmest, allemaal rampzalig voor ForFarmers.
Slachterijen hebben sowieso geen beste naam, onlangs werd nog een dierenarts van de keuringsdienst gemolesteerd door een directeur van een slachterij, harde actie past die sector dus wel. De taal die sommige actievoerders uiten klinkt dan ook vertrouwd: “wij bepalen wat er gebeurt, niet de overheid”. Het had zo een directeur van een slachthuis kunnen zijn. En met tractoren door binnensteden hekken aan flarden rijden past ook beter bij slachters dan met spandoeken op klompen naar het Binnenhof.

Boeren waren jaar en dag het troetelkind van CDA, SGP en CU. Sinds enige tijd heeft ook de VVD hen als electoraal voordeel ontdekt, PVV en FvD volgen die opportunistische stap. De politiek was zeer vriendelijk voor de boeren, maar alleen voor de grote op expansie gerichte boeren, niet voor de duurzame. En het zijn vooral die niet-duurzame boeren die nu in actie zijn gekomen. De duurzame boeren zijn al heel lang ontevreden over het beleid en terecht, want zij moeten doorlopend inleveren vanwege de enorme milieubelastende uitbreiding van hun collega’s.
Het verschil in milieubelasting tussen hen is groot. Het duurzame deel zorgt voor hooguit 350kg stikstof per ha, het andere voor minstens 550kg per ha. Die hoge vervuiling kan alleen met hulp van de veevoer- en kunstmesthandel. Zij zorgen dus indirect voor de hoge amoniakemissie. Kunstmest is daarnaast een giga energievreter en voor de soja wordt het regenwoud gekapt. Milieumaatregelen treffen de lucratieve veevoer- en kunstmesthandel het hardst en die is daarom (op de achtergrond) de grote motor achter de acties.