Crimi Farma

Het is alweer wat jaren geleden dat een verantwoordelijke voor ontwikkelingskosten bij een Big Farma-bedrijf uit de school klapte. De top van het bedrijf zou een nieuw medicijn in de markt zetten en hij mocht daarbij zijn. Hij dacht dat zijn kennis over de kostprijs van het middel van belang zou zijn, maar er werd hem helemaal niets gevraagd, de ceo’s zaten alleen te bakkeleien over hoeveel zij voor het middel zouden kunnen vragen. Zoiets gebeurt nu met een nieuw medicijn voor spierziekte SMA. Novartis, de farmaceut, heeft hoog ingezet, 1,9 miljoen per patiënt is het startbedrag voor de onderhandelingen. Het leek erop dat het voor 1 miljoen zou worden toegelaten, Hugo de Jonge kon dan trots vertellen dat hij de prijs zowat gehalveerd had. Maar voorlopig ligt er nog een negatief advies van het zorgbureau. Medicijnen zijn doorgaans ontwikkeld aan door de overheid gefinancierde universiteiten, de farmaceut koopt de patenten voor een appel en een ei en zet ze uiterst lucratief in de markt. Een winst van 10% rekenen ze als verlies.

Pfizer doet hetzelfde met haar covid-vaccin. Het kost de farmaceut nog geen 2 euro per prikje, maar ze hebben het voor 15,50 euro en voor de nieuwe levering zelfs 19,50 euro weten te verkopen. Helaas wordt Astra Zenica als gevaarlijk gezien vanwege zeldzaam voorkomende bijwerkingen, want dat vaccin kost maar 1,78 euro per prik, Pfizer is dus meer dan 10 keer zo duur. Het Pfizervaccin is ontwikkeld door de Duitse dochter van het Amerikaanse bedrijf, met 375 miljoen euro subsidie van de Duitse regering. De Amerikanen hopen er dit jaar 26 miljard winst mee te halen. De zieke medemens kunnen helpen, maar dan woekerprijzen vragen is in strijd met de mensenrechten. Dat is afpersing. Farma is niet alleen Big, het is Crimi Farma.

Oorzaak woningnood

Het is weer woningnood in ons land, het haperde al, maar onder Rutte is het helemaal uit de hand gelopen. De woningnood van de jaren 50 en 60 was het gevolg van de zware jaren 30 crisis met daaroverheen de 5-jarige Tweede Wereldoorlog. Het bankencrisisje van 2008 was daar niets bij en oorlog hebben wij nu ook niet gehad. Rechts en Ongehoord Nederland weet de oorzaak, de woningnood komt door de asielzoekers. Nu zitten de asielzoekers grotendeels uitzichtloos wachtend op een verblijfsvergunning geconcentreerd in een kamp, taalkundig witgewassen tot azc, en zou het beperkte aantal dat wel een status en woning heeft gekregen nauwelijks invloed mogen hebben op een goed functionerende woningmarkt. Er is dus iets anders aan de hand.

Het begon met het ingrijpen bij de sociale woningcoöperaties door Lubbers(CDA). Net als scholen werden die vrijer gelaten, meer marktgericht. In de praktijk betekende dat een zee van ruimte voor directies om zichzelf vorstelijke salarissen toe te kennen met een Maserati als auto van de zaak. In plaats van bouwen en opknappen gingen zij meedoen met de bankjongens door te speculeren met derivaten en andere riskante geldhandel. De daaruit voortvloeiende miljoenenverliezen bij de cowboys van de woningcoöperaties bracht de hele sector in de problemen, want het rechtse marktbeleid had geregeld dat financiële stroppen door collega-coöperaties moesten worden gedekt. Ook die konden daardoor nauwelijks meer bouwen.
Gemeenten met veel uitkeringsafhankelijken kwamen onder Rutte in de financiële problemen doordat zij uitkeringen moesten gaan verstrekken i.p.v. Den Haag. Zij hebben daardoor geen trek meer in sociale huurwoningen, want minder sociale huur betekent minder mensen met een uitkering. Nieuwbouw viel zo helemaal stil en daar gooide Stef Blok ook nog een verhuurdersheffing overheen waardoor de uitverkoop van sociale woningen nog veel groter werd. Alleen in 10 jaar Rutte zijn zo meer dan 100.000 sociale woningen verdwenen.

Maar kopen is ook niet eenvoudig op onze geliberaliseerde woningmarkt. Die markt is door speculanten overgenomen en is voor particulieren een dure en uitzichtloze weg geworden. Daar komt bij dat ook door Haagse ingrepen de prijzen fors zijn gestegen. Een ton belastingvrij van je ouders voor je huisaankoop, mooi voor degene wiens ouders dat kunnen missen, prachtig voor de vastgoedhandel van de Wybren van Haga’s en prinsjes Bernhard, maar een drama voor de modale koper. Verlaging van de erfbelasting had hetzelfde effect. Verlagen van de overdrachtsbelasting idem. En met de lage rentestand, je moet nu betalen voor je vermogen, koopt iedereen met wat tonnetjes op de bank een huis om duur in de verhuur te doen.

Een woning huren of kopen is geen probleem voor de vermogende klasse in ons land, maar hoe minder je hebt of verdient, hoe langer je mag wachten. Jaren wachten is normaal, 15 jaar is geen uitzondering. Het aantal daklozen is onder Rutte dan ook verdubbeld. De huurbescherming moet hersteld, de onrechtmatig uitpakkende fiscale voordelen afgeschaft, de verhuurdersheffing eveneens en dan inzetten op sociale nieuwbouw, keurig energieneutraal. En als tijdelijke tussenoplossing prefab-containerbouw op elk braakliggend stukje stadsgrond.

4 Mei en Merkel waarschuwt

Het is 4 mei, dus dodenherdenking. Het begon met het herdenken van soldaten en verzetsstrijders, pas in de jaren 60 werden ook de omgekomen Joodse landgenoten herdacht. Het kostte wat tijd voordat Nederland daar ruimte aan wilde geven. Veel overlevenden uit de vernietigingskampen kregen bij terugkeer in ons land als welkom te horen dat “ze alleen de goeie joden hadden vergast”. Dat verklaart het ruim 20 jaar bij de herdenking verzwijgen van de 104.000 omgekomen joodse landgenoten. Het antisemitisme was groot, het verraad navenant en geen land in West-Europa had zoveel van zijn joodse landgenoten welwillend laten afvoeren. Mussert stelde Guyana voor om joden naartoe te deporteren, de Duitsers dachten aan Madagascar. Het werden dus vernietigingskampen (Baudet pleit nu voor deportatie van immigranten naar wederom Madagascar “of zoiets”). Degenen die joodse landgenoten hielpen en onderduik verleenden verdienen daarom extra respect.
Toen eindelijk ook de vermoorde joodse Nederlanders werden herdacht kwamen al snel andere groepen in beweging die ook een plek opeisten. Nu worden allen die gevallen zijn in en na de Tweede Wereldoorlog herdacht, ook de Nederlandse militairen(4.751) die omkwamen bij de “politionele” acties(bijna 100.000 Indonesische slachtoffers) waarvoor Willem Alexander excuses heeft gemaakt.

Rond 4 mei besteden de media doorgaans veel aandacht aan de oorlogsjaren ’40-’45. Dit jaar kwam de NSB sterk in beeld. En dan valt op hoeveel gelijkenis er is met de huidige politiek. De toespraken van Mussert en Rost van Tonningen(NSB) lijken kopieën van de toespraken van Wilders en Baudet. Maar het is natuurlijk andersom. Een nazikopstuk die uiteenzet hoe zij de bevolking achter zich willen krijgen, een complete handleiding die precies beschrijft hoe Baudet het in onze tijd doet. Mussert wilde democratisch de meerderheid veroveren om vervolgens de democratie af te schaffen. Die meerderheid haalde hij niet, hij bleef steken op 8%. Maar nu staan de partijen die kopieën lijken van de NSB al op bijna 20% van de stemmen.

Angela Merkel vertelt het helder: Vrede en vrijheid zijn een zeldzaamheid als je onze geschiedenis bekijkt. Het is heel uitzonderlijk dat wij in Europa nu al meer dan 75 jaar in vrede en vrijheid leven, dat moeten wij ons goed realiseren en daar moeten wij uiterst voorzichtig mee omgaan.

Ongehoord gestoord

Hij heeft Jezus ontmoet en die had hem later een brief gestuurd. Helaas is hij die kwijtgeraakt. De journalist van Trouw moest Arnold Karskens (de man van aspirant omroep Ongehoord Nederland/ON!) daarom op zijn blauwe ogen geloven dat hij connecties met het “hiernamaals” heeft. Zijn bovenaardse omroep mag nu van de adviesraad tot ons bestel worden toegelaten.
Bij Karskens’ omroep is het een duiventil, hoewel, een havikentil dekt de lading beter. Het is er een komen en gaan van PVV-ers als Haye van der Heyden (die holocaustontkenners zendtijd wilde geven), gevallen VVD-ers als Ybeltje Berckmoes en een presentator van AstroTV. Berckmoes bezit ook al bovennatuurlijke gaven, zij had via een medium alsnog op Pim Fortuyn gestemd. Baudets intieme vrindje Freek Jansen, naam gemaakt met zijn antisemitisme en intussen Kamerlid voor Forum, is ook van de partij. En uiteraard duikt TPO-man Joost Niemöller op, de man die voor afschaffing van uitkeringen is. Zijn bijstandsmoeder had volgens hem een glanzende carrière gehad als die verdomde bijstand niet had bestaan.

Karskens vindt dat wij in oorlog zijn en trekt daarom ten strijde tegen de nepnieuwsverspreiders van het NOS-Journaal. Al die berichten over dat niet bestaande coronavirus. De aarde zal bij hem ook wel plat zijn.
De NOS doet sinds Fortuyn haar uiterste best om maar niet links te worden gevonden. ON! zal ons NOS-Journaal nog verder naar rechts trekken, immers de enige weg om van de ernstige bedreigingen af te komen als je niet voor je principes durft te staan. ON! zal het Journaal elke avond aankondigen gelijk Baudet bij WNL met “nu volgt het nepnieuws”.

Bert Huisjes van WNL heette bij de Vooravond ON! hartelijk welkom in het bestel. Karskens kreeg er alle ruimte om zijn eigen nepnieuws te spuien. Het presentatieduo Ekiz en Klamer waarschuwden hem vriendelijk dat het misschien niet handig was om de NOS zo hard aan te pakken, want het zou een reden voor Arie Slob kunnen zijn om ON! niet toe te laten. De ook aanwezige gast van de nieuwe omroep Zwart werd bijna genegeerd door het duo. Hem werd alleen de uitgekauwde anti-zwartepieten-opmerking van de vele malen met de dood bedreigde Akwasi voor de voeten geworpen. Uitgebreid excuus, jaren verder, en dat was het enige wat zij aan vragen hadden over zijn omroep Zwart. Karskens mocht die kwestie nog eens uitgebreid herhalen ook. VaraBNN ziet ON! blijkbaar als een fijne collega. Of Slob het aandurft om ON! te weigeren is twijfelachtig, immers een omroep geleid door een vriend van Jezus. Mocht hij Karskens toelaten dan moeten we onze televisies maar op zwart of Zwart zetten.

Perfecte maidenspeech

Sylvana Simons hield gister haar maidenspeech, en die was perfect. Urenlang mochten wij aanschouwen hoe ons parlement zich uitsloofde om enerzijds boos en begaan te lijken en anderzijds de vermoorde onschuld te spelen. Voor wie de politieke standpunten van de verschillende partijen kent en hoe zij hebben gestemd bij moties die op het toeslagendrama betrekking hadden, was het een stuitende vertoning.
Een Geert Wilders die tekeer ging alsof hij een “tsunami” van 100 miljoen vluchtelingen aan onze grenzen zag staan, terwijl het beleid dat ter discussie staat juist helemaal voldoet aan zijn wensen. Etnisch profileren om mensen in de ellende te storten, dat is zijn wens en net als die van Baudet en Eerdmans. In hun programma’s zijn ministeries van uitzetting en strijd voor een boreale wereld hoofdthema’s. Nu deden zij alsof zij begaan waren met de niet boreale medemens. Zo heeft de extreemrechtse flank ook het antisemitisme in de kast gezet in de gezamenlijke strijd met Israël tegen de Arabieren, voor zolang die duurt natuurlijk.

Maar toen hield Sylvana Simons haar maidenspeech. En die zette als enige helder en duidelijk het probleem neer: dat door etnisch profileren mensen welbewust kapot zijn gemaakt. En dat het een breed probleem is. Haar speech is terug te zien op Facebook: Bij1. Sylvana ging slechts in op de feiten en wat daaraan te doen. Zij wees op drie punten die aangepakt moeten worden om uit deze crisis te komen: 1 – Volledige rehabilitatie van de slachtoffers van de toeslagenaffaire en dat gaat verder dan compensatie, 2 – Tweede Kamer moet de macht teruggrijpen, 3 – Herstel van de rechtsstaat. Daarnaast dient niet de Kamer maar de rechter te oordelen over het onrechtmatig handelen van het Kabinet Rutte vindt zij en haar slotconclusie is dat het Kabinet per direct moet opstappen.

Het enige van waarde: het terras

Vorig jaar toen de eerste coronagolf afliep gooide het kabinet alles wagenwijd open. Het bleek niet zo intelligent als De Jonge en Rutte hun beleid vonden. De tweede golf was daar en de daarop volgende lockdown gedwongen minder “intelligent”. Geleerd heeft het Kabinet niet van het eigen wanbeleid. Niet gek, want ze hebben het wel aardig gecontroleerd positief in de media weten te brengen, met winst voor de coalitie bij de verkiezingen als resultaat. Dat is knap gezien het toeslagendebacle. En net nu die toeslagenaffaire weer de hoofdrol heeft overgenomen in de media sneeuwt het coronabeleid onder.

Per dag zo’n 10 doden, het valt best mee zegt OMT-lid Kluytmans, maar dat valt natuurlijk niet mee. Dat is een MH17-ramp per nog geen 3 weken. En dan vergeten we de bijna 3000 ziekenhuisopnames en de 600 coronapatiënten die thuis aan de beademing liggen. Cijfers torenhoog, ziekenhuiscapaciteit aan zijn maximum, en dan versoepelen. Tja, de verkiezingen zijn voorbij en dan spelen er andere belangen. Overal werden de regels de laatste tijd steeds massaler genegeerd, gevoed door het inconsequente beleid. Het applaus voor het zorgpersoneel is verstompt, het is veranderd in een middelvinger. Dat er mensen sterven aan corona laat velen koud, net zoals zij zich ook niet druk maken over de mensen die bijna dagelijks op de Middellandse Zee verdrinken. Hier maken zij zich alleen druk over het gesloten terras, hun eerste levensbehoefte.

De jacht van Rutte

In het Kabinet Balkenende I was Mark Rutte staatssecretaris van Sociale Zaken. Waar de regels en controle voor het bedrijfsleven werden afgeschaft of verminderd, daar zorgde Rutte in dat Kabinet ervoor dat regels voor mensen in een uitkering of afhankelijk van sociale voorzieningen toenamen en de controles tot ver achter de voordeur werden uitgebreid. Hij zette een schimmige constructie in elkaar om de controle tot Orwelliaanse proporties op te blazen op mensen in de bijstand. Op enige afstand van de overheid riep hij daarvoor een stichting in het leven, Het Inlichtingenbureau, dat door haar juridische status kon ontsnappen aan de eigen overheidscontroles. Langzaam sijpelen nu verhalen door over hoe verderfelijk dat werkt, een tweede Toeslagen-achtige affaire is daar.

Onder Rutte als Premier werd de jacht uitgebreid naar mensen met toeslagen voor de kinderopvang. Hij is er om afgetreden, maar speelde vervolgens de coronakaart en kon daardoor zelfs op zetelwinst rekenen.
Nu komt stukje bij beetje naar buiten hoe hij op Chinese wijze de jacht had georganiseerd op de mensen in de bijstand. Stuitend dat hij gelijktijdig het beleid van Balkenende flink heeft doorgezet met het verminderen van regels en controles op de rijkste landgenoten en hun ondernemingen. Dat viel pas echt op met zijn uit het niets gekomen plan om de dividendbelasting af te schaffen. Dat was hem aangedragen door zijn oude werkgever Unilever.

Nederland is algemeen bekend een belastingparadijs, een doorn in het oog van Brussel. Dictaturen in Afrika, Russische oligarchen, het Italiaanse Fiat, vele miljarden vliegen langs de brievenbussen aan de Amsterdamse Zuidas, de voormalige werkplek van Grapperhaus en Wopke Hoekstra. De jacht op mensen in de bijstand en degenen die afhankelijk zijn van toeslagen kost een vermogen en levert uiteraard niets op, die mensen zijn niet voor niets afhankelijk van de Overheid. Alleen de schuldenindustrie profiteert daarvan. Zou de Overheid even hard de jacht op de belastingontwijkers en -ontduikers openen dan zou dat vele miljarden opleveren. Maar daar wil rechts Nederland niet aan. En Rutte al helemaal niet.

Stress kost geluk en miljarden

Wat veroorzaakt stress? Dat is niet zo makkelijk te beantwoorden, maar er zijn factoren die een sterke invloed hebben op het ontstaan van stress. Mensen in armoe, afhankelijk van een uitkering, wonend in slechte huizen en azc’s, of werkend in slechte baantjes en met onzekere arbeidscontracten lopen groot risico, of beter, die ontkomen haast niet aan stress. En dat is erg, want stress tast het immuunsysteem aan. Gevolg is een grote kans op auto-immuunziekten als crohn, schildklier of ms, maar ook op corona.

Voor Bolsonaro is de conclusie duidelijk, corona verlost zijn Brazilië van de door hem verachte klasse die door het kapitalistische systeem met de hierboven genoemde factoren (die de kans op stress vergroten) worden opgezadeld. Hier zitten Joost Eerdmans en Thierry Baudet op de lijn van hun Braziliaanse held. De onvredestemmers in o.a. Oost-Groningen zouden zich toch echt achter hun oren moeten krabben, hun extreemrechtse strohalmen kijken net zo op hen neer als dat zij dat op de niet boreale landgenoten doen.

Mocht Den Haag oude socialistische idealen omarmen, dan zouden de laagste inkomens fors omhoog gaan, dan zouden mensen in uitkeringsposities of afhankelijk van toeslagen niet in doorlopende angst zitten vanwege het beleid dat hen behandeld als uitvretende oplichters, dan zouden hun huizen beter onderhouden en betaalbaarder worden, dan zouden hun banen weer zekerder worden en hun rechtspositie evenzo, ofwel, dan zouden de factoren die stress veroorzaken wegvallen. En dan zouden de ziektekosten sterk dalen, maar mooier, dan zouden heel veel mensen gelukkiger zijn en dus gezonder. Hoge ziektekosten zijn een gevolg van ons (doorgeslagen) kapitalisme.

Haagse mores

Lodewijk Asscher zag zich genoodzaakt op te stappen vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. Hij had zich kunnen verschuilen achter anderen die meer verantwoordelijk waren of zich kunnen verdedigen met leugens die hij naar eer en geweten zou uiten. Maar hij koos voor de enige weg die een beschadigd maar in wezen toch fatsoenlijk mens dan rest en dat is van het politieke toneel verdwijnen. Het Haagse politieke toneel is echter een slangenkuil weet iedereen te vertellen die er heeft verkeerd. Het stikt er van de ambitieuze lichtgewichten die zich al ellebogend door de hiërarchie van partijen hebben geworsteld om de felbegeerde Kamerzetel te bemachtigen, en nog liever, een zetel in een Kabinet.

Maar er zijn ook integere Kamerleden, lieden met een idealistische inborst. Die zijn op een heel andere manier in de Kamer beland. Zij zijn gevraagd door de ellebogen werkers. Die weten namelijk heel goed dat zij niet op het pluche zijn beland door hun immense populariteit, want die is vaak ver te zoeken. Zij weten echter figuren te vinden waar de kiezer wel zijn stem aan geeft. Dus een slimme aantrekkelijke jonge gast om de jeugdige kiezer tot een stem op jouw partij te verleiden. Of een potentiële stemmentrekker uit een minderheid die toch goed voor een paar zetels zal zijn. Zo zijn er tussen de ambitieuze lichtgewichten ook sterke integere Kamerleden te vinden. Bij de PvdA zijn sinds Paars bevlogen Kamerleden een zeldzaamheid. Een enkeling bleek er nog uit het oude hout gesneden, zoals Lutz Jacobi. Die durfde nog recht voor zijn raap en vol uit het hart te spreken. Er lopen nog wel een paar rond, maar die hebben van Bos en Samsom goed meegekregen dat een “te” fel toontje tot verlies van je zetel zal leiden. Bij de VVD zijn die felle toontjes uitsluitend nog rechtser. En die splitsen zich af om een eigen extreemrechtse partij te beginnen(Rita Verdonk en Geert Wilders) of zich bij een extreemrechtse partij aan te sluiten(Wybren van Haga).

In het CDA kennen ze Pieter Omtzigt. Die hebben zij met alle macht een functie elders proberen te geven, maar telkens weer mislukt. Iemand heeft nu uit de school/notulen geklapt en zo weten wij dat niet alleen Mark Rutte en Wopke Hoekstra Omtzigt die functie elders wilden toe hebben, maar dat het hele Kabinet ervan wist. Daar zitten Kaag en Seegers flink mee in hun maag. Het verklaart de moeite die zij bij de debatten hadden. Wel weten maar het staatsgeheim niet mogen schenden. Wel willen maar niet kunnen doorbijten. En Rutte kon blijven lachen, want die wist dat.

Medialogica

In Medialogica, een programma van Human, werd de rol van de journalistiek bij de groei van het fascisme blootgelegd. Er valt echter nog wat aan toe te voegen. Dat de Lijst Pim Fortuyn 28 zetels haalde wil namelijk niet zeggen dat die kiezers allemaal achter Fortuyns gedachtegoed stonden. Dat gedachtegoed was trouwens minder extreemrechts dan dat van zijn navolgers Wilders en Baudet. Veel LPF-stemmers waren PvdA-ers, maar in de paarse jaren heeft die partij veel van zijn kiezers verraden door rücksichtlos de VVD bij te staan bij haar neoliberale beleid. Het gros van de LPF-aanhang waren onvredestemmers, geen fascisten. Niettemin gingen de media de wijken in om racistische en fascistische kiezers te vinden, terwijl zij hun aandacht aan de verraden kiezers hadden moeten geven. Maar het xenofobe fascistoïde geluid verdiende volgens de media volop aandacht, precies zoals de Paul Scheffers vonden dat het moest. En dan vind je niet die 28 zetels, maar wel die paar zetels die er altijd al waren voor de Boerenpartij van Koekoek of Janmaats CD. Maar in de media werden die 28 zetels wel als aanhang van Janmaat gezien. Bert Huisjes (ex-Telegraaf, nu WNL voorman en baas Op1) stelde dan ook tevreden vast dat er winst was geboekt.

Oost-Groningen was ooit het bolwerk van de Communistische partij. Den Haag was daar indertijd zo bang voor dat zij er o.a. een Philips fabriek subsidieerden in de hoop dat werk de arbeiders van het communisme zou doen afkeren. CdK Vonhoff(VVD) voegde nog gemeenten samen om te voorkomen dat er een CPN-er burgemeester zou worden. Maar nu er geen CPN meer is gaan die stemmen naar andere partijen waar Den Haag bang voor lijkt te zijn, PVV en FvD.
De grote groei van PVV en FvD/JA21 zit hem in de media-aandacht. Het bewijs levert wetenschappelijk onderzoek liet Human zien. In Wallonië en Luxemburg hebben de media het cordon sanitaire in ere gehouden. Extreemrechts is vijand van de democratische rechtsstaat, die moet je niet salonfähig maken. Dus niet doen alsof Baudet en Wilders gewone normale politici zijn, hen alleen in het nieuws aanhalen als dat echt nieuwswaarde heeft. Ze niet als gast bij talkshows uitnodigen en dan zelfs excuses aanbieden als een andere gast/komiek hen een koekje van eigen deeg verkoopt. En geen speech in het journaal uitzenden zonder te wijzen op de leugens die daarin worden gespuid.
In Wallonië en Luxemburg is extreemrechts dus iets in de marge gebleven.

Coronafeesten

Koningsdag wordt voor 10.000 mensen ondanks corona ouderwets feest, alweer een fieldlab-evenement. Nog 5 maanden en iedereen is ingeënt volgens Hugo de Jonge, 5 maanden geduld en alles kan weer open. Maar nu moet er al geëxperimenteerd worden, in die 5 maanden worden 445(!) fieldlab-evenementen georganiseerd waarbij 232.000 uitverkorenen mogen doen alsof corona niet bestaat. Wereldwijd zijn er nu meer dan 3 miljoen coronadoden, bijna 3 keer zoveel als Amerika, Engeland en ons land in WOII aan burgers en militairen verloren. Het RIVM vindt deze experimenten belangrijk om te kijken hoe we dat in de toekomst moeten organiseren. Zou het, is dit echt noodzakelijk, kunnen we niet beter over 5 maanden kijken hoe dan alles verloopt? Dan kost het tenminste geen 1,1 miljard aan testen. Er zijn heel veel mensen die geen 5 maanden willen wachten, voor de 10.000 koningsdagkaartjes meldden zich meer dan een miljoen mensen en er wordt tot wel 15.000 euro voor zo’n kaartje geboden. De Oranjeklanten zitten duidelijk ruim in de slappe was.

Generaal b.d. Middendorp is de baas van de ingehuurde stichting die het miljard mag uitgeven voor de fieldlab-testen. Een testbureau uit Baarn mag die klus klaren. Je denkt dan meteen aan Robin Linschoten(VVD-prominent en veroordeeld belastingfraudeur)), maar ook aan Victor Baarn, het alter ego van wijlen steekpenningenprins Bernard. Ongecontroleerd zonder verplichte aanbesteding een miljard belastinggeld aan een oud-generaal geven, een soort Henri Keizer(wijlen voorzitter van de VVD en beticht van miljoenenfraude) wellicht, dat riekt naar alles wat niet fris is. Maar het lijkt alweer van Rutte af te glijden en belandt waarschijnlijk in dezelfde pot als de toeslagenaffaire, de bonnetjes van Teeven, het sprookje van Halbe Zijlstra, de uitblijvende compensatie aan de Groningers enzovoort. Rutte kan alweer enthousiast iedereen bij de voornaam roepen en lachend zijn georkestreerde “spontane” persmomenten houden, zittend op zijn fiets, koffiebekertje in de hand, ijsmuts over zijn te zwart geverfde haren getrokken. En bijna de hele Kamer gaat lid voor lid weer achter teflon-Mark staan. Want de VVD is Mark Rutte en zonder VVD geen Kabinet.

De onderwijsagenda van Rutte

In 2020 werd directeur-generaal van het ministerie van Onderwijs Alida Oppers inspecteur-generaal van het Onderwijs. In een interview met de Volkskrant geeft zij een beetje inzicht over het denken op het ministerie. Hoe zien de ambtenaren na 10 jaar Rutte de toekomst van onze wijze van scholing.

Oppers ziet dankzij corona kans om de structurele problemen aan te pakken, dat kon blijkbaar niet zonder. Zij erkent dat de leerprestaties slecht zijn, leerlingen komen voor 20% als analfabeet van school, dat is een hele prestatie voor 10 jaar scholing. En rekenen scoort al minstens zo slecht. Maar dan komt zij met een aparte conclusie. Eén op de 5 schoolbesturen heeft geen zicht op de kwaliteit van het eigen onderwijs en dat vindt zij zorgelijk, want scholen die daar wel zicht op hebben organiseerden het afstandsonderwijs (noodzakelijk vanwege corona) beter en sneller. En dan komt de aap uit de mouw, afstandsonderwijs wil het ministerie kwalitatief zo goed mogelijk maken, want het “online-onderwijs is wellicht blijvend”. De natte droom van financieel gestuurd denken, van VVD-denken dus, is leidend op het ministerie. Het excuus was er al, tekort aan leerkrachten, de oplossing ofwel bezuiniging is om met nog minder leerkrachten meer leerlingen te bedienen. En dat gaat uitstekend met online-onderwijs. Van persoonlijke begeleiding is dan uiteraard geen sprake meer. De kwaliteit zal daarom nog verder achteruit gaan. Maar daar maalt de VVD niet om, anders hadden zij natuurlijk het onderwijs ook nooit zo gesloopt.

De onderwijsbegroting zal fors omlaag kunnen. Het kwaliteitsverlies gaat niet op voor het eigen kroost, dat wordt toch al op een particuliere school gestopt. En met een aardig inkomen is dat belastingtechnisch ook nog eens best te doen. De tweedeling krijgt zo een nog structureler karakter. Het openbaar onderwijs zal zo goed als geen kansen meer bieden om van een dubbeltje een kwartje te worden. Oppers stelt niettemin dat zij het vraagstuk kansenongelijkheid met succes op de kaart heeft gezet. Zonder de toevoeging “vraagstuk” is dat helemaal correct.
Het CBS kwam naar buiten met cijfers die moesten aantonen dat de lonen wel degelijk flink zijn gestegen, maar vergat te melden dat een grote groep amper iets is opgeschoten de afgelopen 50 jaar. De beter betaalden zijn er echter zo exorbitant veel op vooruit gegaan dat het gemiddelde nòg fors is gestegen. Met ons onderwijs wil het ministerie dezelfde weg van scherpere tweedeling op. Schaf particulier onderwijs af en de VVD-aanhang zit dan zelf ook met het probleem van slechte scholing.

AOW (on-)betaalbaar

In 2050 zijn meer mensen gepensioneerd dan er werken, dus, vertelt alweer een onderzoeksbureau, moeten de jongere generaties hard werken om dat dorre hout te onderhouden. Dreigend voegt het persbericht eraan toe dat er meer gewerkt zal moeten worden, vooral door vrouwen, omdat het anders onbetaalbaar wordt.

Het is niet meer dan domme paniekzaaierij van economen die wat modelletjes van cijfers hebben voorzien en daar hun eigen politieke kleur aan hebben gegeven. Volgens de leading econoom tot de jaren 80 van de vorige eeuw John Maynard Keynes hadden wij nu allemaal een mooi inkomen moeten hebben met een werkweek van 15 uur. Maar dan hadden er geen Reagan, Thatcher, Giscard en Lubbers moeten wezen die ervoor gezorgd hebben dat de sociaaldemocratisch getinte welvaartstaat die wij toen hadden werd afgebroken. De inkomensongelijkheid is sinds die wende enorm toegenomen. De grote werkloosheid in de jaren 80, vanwege het wegsluizen van werk door ons bedrijfsleven naar landen met lagere inkomens, werd aan te hoge lonen toegeschreven. De lonen werden daarom bevroren(het door Wim Kok getekende akkoord van Wassenaar). Een dubbelslag voor de welvarendste kant van Nederland. De loonkloof is sindsdien alleen maar groter geworden. Belastingen voor het bedrijfsleven en de hoogste inkomens werden steeds lager, maar de lonen bleven achter en de arbeidsrechten werden minder. Ook de AOW kwam onder druk te staan, de leeftijdsgrens werd stap voor stap verhoogd.

Het wild-west-kapitalisme van econoom Milton Friedman zou weer ingeruild moeten worden voor Keynes’ sociaaldemocratische model. Dan is de AOW geen probleem, stijgen de lonen en kunnen de werkweken gehalveerd. Het is een politieke keuze. Maar ja, in een rechts land is het uitgesloten om Lil Kleine, Paul de Leeuw, Rijkman Groenink of de ceo’s van Jumbo en huisjesmelkers als Van Haga en prins Bernard meer belasting te laten betalen. Toch lijkt de tijd weer rijp voor Keynes, want onder een andere naam, Wellbeing Economy, komen zijn ideeën weer naar voren en winnen snel aan populariteit.

De leugen regeert

Beatrix zei het jaren geleden al, de leugen regeert. Nu is het hele land doordrongen van de waarheid van haar woorden. Rutte bevestigde het met de opmerking dat hij naar eer en geweten gelogen heeft. Het past bij onze gebrekkige democratie, gesymboliseerd in de opbouw van de vergaderzaal van de Tweede Kamer, een podium voor het Kabinet met daarvoor de lager gelegen vloer voor de Kamerleden. En jawel, er is nog een schellinkje voor het volk. De regering staat duidelijk niet in dienst en onder controle van de Kamer, maar daar letterlijk en figuurlijk boven verheven. Nederig als in een rechtbank mag een Kamerlid voor het spreekgestoelte zijn vragen aan de regering stellen.

Macht en tegenmacht zei Rutte 20 keer bezwerend alsof hij altijd al overtuigd was dat die machten niet zonder elkaar kunnen in een democratie. Maar de macht van Rutte en zijn Kabinetten deed niets anders dan de tegenmacht voorliegen, saboteren en zaken voor de tegenmacht verborgen houden. Klokkenluiders werden eruit gewerkt, bedrogen burgers dom gehouden, etnisch profileren was beleid en de ombudsman werd genegeerd evenals de rechterlijke macht. Geen klein bier. En dan, als de druppel teveel, werd er voor het Kamerlid Omtzigt dat zich niet liet muilkorven door de fractiediscipline van diens coalitiepartij een functie elders gezocht. Want de regering moet bij ons als in een dictatuur blind worden gevolgd door de Kamerleden van die regeringscoalitie.

Laat Tjeenk Willink op prime time op NPO1 zijn informatiegesprekken voeren met de fractievoorzitters, de Kabinetsformatie voor iedereen zichtbaar. En meteen duidelijk wie zich door wie laat piepelen. Dat is pas transparantie. De leugen zal dan minder makkelijk kunnen regeren.

Politieke apenrots

Ongenaakbaar staat Mark Rutte aan de top van onze politieke apenrots. Even leek hij te wankelen, maar al snel appte hij wat rond en zat alweer lachend de tirades van de Kamerleden aan te horen. Hij had het geregeld. Pechtold ging snel achter hem staan, daarbij Kaag te kijk zettend, en er werd om een D66-VVD-coalitie te redden ook nog in allerijl een nieuwe Kamervoorzitter naar voren geschoven. Een PvdA-ster is nu niet geschikt, sinds het vertrek van Samsom en diens kliek zijn ze bij die partij ineens gewetensvol, Lodewijk Assher trad zelfs af vanwege zijn (niet eens de grootste) rol bij de toeslagenaffaire. Dat offer zit te vers in het geheugen bij de PvdA-ers en daar zullen ze met lede ogen aanzien hoe Rutte er wel mee weg lijkt te komen.

En toen bleek de platonische liefde van Pechtold bereid om Arib van haar troon te stoten. Bestuurlijke vernieuwing en transparantie was het verlangen van de Kamer, het werd al in de kiem gesmoord. Herman Tjeenk Willink kwam als ouwe trouwe bediende van het landsbelang om de scherven te lijmen. Herman kan alles, van de creatie van gedoogkabinet Rutte/Wilders tot het herrijzen van de sloper van onze rechtsstaat Rutte. Dat maakte hij meteen duidelijk, we moeten niet op de man spelen vond hij, en Rutte is echt niet de enige politicus die verantwoordelijk is voor de bestuurlijke ellende voegde hij eraan toe. Kortom, hetzelfde verhaal dat Alexander Pechtold al had gehouden. Natuurlijk is Rutte niet het enige probleem, de hele Haagse machtscultuur is verziekt, tenminste die van VVD en CDA, en daar is onze premier wel de belichaming en het symbool van. Voorlopig lijkt Rutte niet van de top van de Hollandse apenrots te krijgen.

In Brussel woedt intussen ook zo’n gevecht, maar dan tussen Charles Michel en Ursula von der Leyen. Wie is nu de baas van de EU? De voorzitter of de president? Michel speelde het spelletje ongehoord hoog tijdens het bezoek aan Erdogan. Het waren niet de Turken die slechts 2 zetels en een sofa hadden bedacht voor Erdogan en zijn Europese bezoek, dat had de entourage van Michel geregeld. Voor de buitenwacht was de conclusie snel genomen, nadat Michel zelf de Turken vals van de wanvertoning had beticht. Voor deze zeldzame keer viel Erdogan echter niets te verwijten. Rutte is een goede kandidaat om Michel te vervangen op de Europese apenrots.