Geweldig gedaan Samsom en Azmani

Diederik Samsom(PvdA) ging met de eer strijken na de Turkije-deal, Azmani(VVD) met de eer dat hij de opvang in de regio op de kaart had gezet. Het was voortaan gedaan met beelden van verdronken vluchtelingen. En dat klopt bijna, we krijgen niet veel beelden meer te zien van aangespoelde kinderen. Maar is de ellende dan voorbij?

Nee, natuurlijk. Mensen migreren nu eenmaal, vrij massaal bij (burger-)oorlogen en hongersnood, maar sowieso migreren mensen naar streken waar de leefomstandigheden beter zijn. Dat zijn migranten uit doorgaans de middenklasse. De hele familie heeft dollars gelapt voor de dure en gevaarlijke reis naar Europa. Als het lukt dan zal de vluchteling zijn familie maandelijks via Western Union van de daar zeer waardevolle euro’s voorzien. Een groot deel van de Afrikaanse economie draait op de naar huis overgeboekte euro’s. Die migratie is er altijd geweest en zal zeker met de klimaatverandering niet veranderen. Vroeger kwamen de Vroom en Dreesmannen uit het toen arme Duitsland hun heil hier zoeken, of de Baudets om de dienstplicht in België te ontlopen en de Wildersen en Ruttes die het onafhankelijke Indonesia ontvluchtten.

Hoe is de Turkije-deal in de praktijk uitgepakt? Voor de deal kwam van elke 267 vluchtelingen er één om. Na die deal is dat één op de 57 geworden. Niet gek, want de tocht is een stuk moeilijker en dus gevaarlijker geworden. Alleen komen nu veel meer vluchtelingen om op weg naar en niet op de Middellandse Zee. Kun je tevreden zijn dat er meer mensen sterven in de Sahara door honger en dorst of door uitbuiting en mishandeling door Libische slavendrijvers dan er eerst verdronken in de Middellandse Zee? Goede Turkije-deal en geweldige opvang in de regio noemen ze dat in Den Haag.

Ethiek is verdwenen

Is er op rechts nog enig ethisch besef? De spreekbuis van rechts Nederland en zelfverklaard hoeder van normen en waarden, de Telegraaf, ging deze week 3 pagina’s rancuneus tekeer over het zoontje van Femke Halsema. Met een nepwapen op zak wat brandblussers leegspuiten op een verlaten woonboot werd door VPRO-zomergast Van den Heuvel in chocoladeletters beschreven als een gewapende inbraak. De kinderen van de Telegraaf-journalisten en -lezers doen wel ergere dingen, dat hoort volgens hen bij het opgroeien tot #metoo-macho, maar nu heeft zo’n gutmensch ook een dergelijk kind, hoera. Het nepwapen is overigens dankzij de politieke vrienden van de Telegraaf sinds 2014 legaal, je mag je er alleen niet mee in het openbaar vertonen. Hoe ethisch is het om een kind van 15 als een zware crimineel af te schilderen puur uit rancune.
De hoofdredacteur van Quote, graaf Sander Schimmelpenninck, is zeker geen linkse jongen, maar hij omschreef de rechtse kant van Nederland als egoïsten. Bij een oud feodaal geslacht hebben ze tenminste nog enig ethisch besef.

Er is één sector waar je zou verwachten dat ethiek een rol speelt, de farmaceutische industrie. Maar die sector is juist één van de meest winstgevende, samen met de wapenindustrie. Winst gaat daar voor alles. Dat was ooit anders. In de 19e eeuw was het onethisch om voor medicijnen patent aan te vragen. De medicus die iets had gevonden om een ziekte te genezen vond dat iedereen dat middel moest kunnen maken zodat iedereen geholpen kon worden. Maar de cowboys kwamen ook deze sector binnen en vergaarden patenten en concurreerden alle ethische farmaceuten kapot. En zo gaat het overal. De bioboer die alles netjes doet wordt door de overheid het hardst gepakt bij maatregelen om de veestapel te verkleinen, terwijl hij niet de veroorzaker van die te grote veestapel is. En zijn niet-biologische concurrent plakt ongestraft een biosticker op zijn niet-biologische product. Ook Carla Schouten weet niet hoe zij aan deze onrechtvaardige praktijken een einde kan maken. Rechts heeft de controle en regels grotendeels afgeschaft, het gevolg is criminalisering van ons hele land.

Pensioengeld voor de staatskas

In de Paarse jaren 90 deed Minister van Financiën Gerrit Zalm een greep in de pensioenpot van het ABP, er zat volgens hem veel te veel in, in elk geval veel meer dan nodig. Zo’n 15 miljard euro haalde hij eruit. Nu, ruim 20 jaar later is er een pensioenakkoord gesloten waarbij de leeftijdsgrens wat langzamer wordt opgeschoven dan Rutte van plan was. Dat pensioenakkoord was noodzakelijk want volgens Rutte en zijn vrinden is ons pensioenstelsel zonder de versobering van dat akkoord onhoudbaar. Jammer dat hij er niet bij zei dat Gerrit Zalm, die altijd als fantastisch minister werd opgehemeld, het indertijd blijkbaar bij het verkeerde eind had. Maar had Zalm het wel bij het verkeerde eind?

Door het oprekken van de pensioengrens wordt er flink bespaard. En hoewel Den Haag doorgaans niet zo van de lange termijnplanning is, lijkt dat juist hier wel te zijn gebeurd. Want binnen een paar decennia zullen de babyboomers aan hun maximale leeftijd zitten en doen crematoria en begrafenisondernemers gouden zaken.
Eerst is daar de lage rekenrente. Geld is op dit moment gratis, wie het op de bank zet moet er zelfs voor betalen, een schitterende zaak voor de beleggingswereld. De rekenrente voor pensioenen is handig aan die rentekoers gelinkt. Maar in werkelijkheid staat het geld van de pensioenfondsen niet bij de ABNAmro op een spaarrekening, maar is dat geld belegd en brengt een behoorlijk bedrag aan rendement op. De pensioenkassen puilen uit terwijl de lage rekenrente dwingt om pensioenen laag te houden of te korten. Na het vertrek van de babyboomers zullen die kassen helemaal uitpuilen en zal de dan zittende Gerrit Zalm wederom een flinke miljardengreep in die potten doen.

NVWA

Controle door de overheid is met de VVD aan het roer de afgelopen decennia geminimaliseerd. Een bouwvergunning wordt door gemeenten zelden (goed) getoetst, net zomin als die gemeenten controleren op brandveiligheid. Dus storten er zo nu en dan parkeergarages in, of een voetbaltribune, of vliegt er een café met geblokkeerde nooduitgangen in brand.

Rechts maakt al tientallen jaren de dienst uit met grote woorden over veiligheid, maar komt niet verder dan voor wat miljoenen het Ministerie van Justitie en Veiligheid te veranderen in Ministerie van Veiligheid en Justitie. Ach nee, het was net andersom.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is ook speelbal van het neoliberale beleid. Er werd flink gereorganiseerd en gefuseerd, het belandde uiteindelijk onder Rutte 3 bij het Ministerie van Landbouw. De slager mag nu zijn eigen vlees keuren. Maar van keuren is helemaal geen sprake meer.
De NVWA heeft 2259 mensen in dienst en die moeten alle varkenshouderijen(met 2,3 miljoen varkens), pluim-(100 miljoen kippen) en rundveeboeren(4 miljoen koeien) en geitenhouders(0,5 miljoen geiten) controleren. Maar ook alle slachterijen. En de zeldzame keer dat een controleur bij een slachterij langs gaat wordt zij door de directeur respectvol met een kopstoot van het terrein verwijderd. Als straf mag hij niet meer aanwezig zijn bij controles.
Maar de NVWA moet ook onze geneesmiddelen controleren, onze supermarkten, onze voedselverwerkende industrie, het dierenwelzijn, ja ook de natuurbescherming valt onder hun zorg. De controle op kinderbedjes tot de controle op chemische producten, de lijst te controleren zaken is schier oneindig.

Je kan de conclusie trekken dat met 2259 mensen(fte) het uitvoeren van controle over zoveel zaken een farce is. De VVD heeft gezorgd dat de belasting het niet leuker kan maken voor ondernemend Nederland, maar ook voor de NVWA hoeft de ondernemer niet bang te zijn. De kans dat die je controleert is verwaarloosbaar klein. Je kan dus rustig op een giftig appeltje een biosticker plakken, zelfs als je gesnapt wordt dan is de kans op een veroordeling uitermate gering, hooguit een kleine boete. De tonnen winst mag je gewoon houden.
Leuker kan de rechtse politiek het voor ondernemers niet maken, alleen de integere ondernemer heeft het nakijken, hij wordt kapot geconcurreerd door het gedogen van fraude.

Ontsnappen is dodelijk

In de ratrace van prestatie en hard werken telt elke seconde. Hoe prachtig werkte het roken in de tijden dat het normaal was om ook tijdens je werk te roken, zelfs als leraar voor de klas. Even een time-out nemen door een shagje te draaien gaf je de kans om aan de constante druk te ontsnappen. Het zorgde er tegelijk voor dat je niet in een burn-out belandde en dat je niet losbarstte tegen je baas wanneer die zich weer eens ongehoord denigrerend over je uitliet. Voor de aow is de roker een goedkope, velen halen de 66 niet.

Hetzelfde ontsnappingsmechanisme zie je bij mensen die zich laten verleiden door populisten. In deze wereld vol onzekerheden waar je verteld is dat je alles kunt worden als je maar wilt, is het prachtig dat je, wanneer het jou niet is gelukt ook al ben je wit, toch kunt ontsnappen aan het stigma van loser door deel uit te maken van de groep “echte Nederlanders” (zie ook het vorige stukje op deze site). De populisten, vroeger fascisten genoemd, geven je deze ontsnapping met hun boreale wereld waar jij ineens een gewaardeerd lid van mag zijn. En nu ben je “wij” en “wij” zijn de “echte Nederlanders” die van hun tradities houden, die de ware VOC-mentaliteit bezitten en die het volkslied willen zingen. Maar die ook bedreigd worden door al die vluchtelingen die natuurlijk geen vluchtelingen maar gelukszoekers zijn, klaar om onze boreale vrouwen te verkrachten. En door de islamieten die onze joods-christelijke cultuur komen vernietigen. En door activisten die ons van onze zwarte piet willen beroven. En het is allemaal de schuld van die linksen en zelfs van de middenpartijen met hun willkommenskultur.

Maar als de vluchtelingen, islamieten en de linksen allemaal net als in de Duitse jaren 30 zijn opgepakt, wie neemt dan de plaats in van hen? Wie wordt dan de pispaal van de populisten? De ontsnapping aan het loserschap via het populisme is net zo dodelijk als de ontsnapping via het roken.

Eigenwaarde als valse gift

Paul Verhaeghe (hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de universiteit van Gent) schreef een stuk over identiteit voor het Brainwashfestival in Amsterdam. Hij geeft zijn verklaring voor de populariteit van (extreem-)rechts bij een deel van de mensen die er in deze harde neoliberale maatschappij het slechtst vanaf zijn. Als zij geloven dat je het moet maken in de maatschappij, hun eigenwaarde daaraan ontlenen en het hen niet lukt, dan verliezen zij eigenwaarde. Het rechtse populisme geeft hen eigenwaarde terug met de nadruk op de ware Fin, Zweed, Brit of Nederlander. Hoe misplaatst ook, het werkt wel. Verhaeghe sluit af met:

“Als je die groep(mensen die het gevoel hebben dat ze mislukken) iets aanreikt dan geeft dat hen een gevoel van waarde terug. Een groepsgevoel maakt dat sterker. Als je jezelf kan profileren als “de echte Nederlander” waarmee je je kan afzetten tegen “allen die dreigen binnen te komen” en die “onze normen en waarden komen verstieren”, betekent dat even kunnen ontsnappen aan het gevoel niets waard te zijn. Zo creëren we een nieuw groepsgevoel. Maar daar hoeft de nadruk niet op te liggen. De grote kracht van identiteitsvorming in deze tijd is dat wij nu zelf kunnen kiezen tot welke groep wij willen horen, en tussen identiteiten kunnen bewegen.”

Pressekodex

Censuur is het einde van de vrijheid van meningsuiting, maar moet je daarom alles maar zeggen. De vader van Theo van Gogh vond dat. Je mag alles zeggen, maar daarom hoef je het niet vond hij.

In Duitsland kennen ze de pressekodex, een aantal regels waarin is vastgelegd hoe journalisten zaken kunnen beschrijven zonder aan discriminatie en stigmatisering te doen. Afkomst van mensen alleen noemen als dat relevant is en het publiek belang dient. Ook na 75 jaar liggen de praktijken van Joseph Goebbels nog vers in het geheugen. Het antisemitisme is niet door de nazi’s uitgevonden, maar zij wisten het wel zo op te stoken dat er een kristalnacht kwam waarna de weg vrij lag naar massavernietigingskampen. De macht van de media met het bloed van vele miljoenen beschreven.

In ons land is dat besef er niet of nauwelijks. Alles voor de kijkcijfers en liever een kleurrijke fascist dan een degelijke socialist. En liever over dreigend moslimterrorisme schrijven bij een steekpartij, dan over een doorgedraaide psychiatrisch patiënt. Als onze media geen Goebbels-praktijken nastreven, dan is het niet onverstandig dat zij zich eens verdiepen in (de achtergrond van) de pressekodex.

Boreaal geweld

Waar de welvaart stijgt daalt het geboortecijfer. Mensen willen alleen veel kinderen als zij denken dat dat nodig is voor hun oudedagvoorziening, met een goed gevulde portemonnee of een fatsoenlijke aow valt dat argument dus weg. De boreale wereld ziet het geboortecijfer dalen van hun kaste, de witte welvarende mens. De uitgebuite mensen elders in de wereld zien kinderen als overlevingsnoodzaak. En onder de eigen bevolking zien degenen onder aan de ladder kinderen ook nog steeds als noodzaak. De overheid treedt aldoor verder terug en veel vertrouwen in de toekomst is er zeker niet, aan de aow wordt immers doorlopend gemorreld.

Nogal wat borealen zijn bang geworden een minderheid in “eigen” land te worden. Thierry Baudet is zo bang dat hij wil dat de boreale vrouwen net als in het derde rijk broedmachines worden om het ongelijke geboortecijfer “recht” te trekken. Sommige ideologische vrinden van Baudet kiezen een wat hardere lijn, het wapen. In Amerika zijn wapens vrij verkrijgbaar en is de stap naar slachtpartijen navenant klein. Hier hebben wij nog geen vrije handel in wapens. Maar voor Tristan van der Vlis was het geen probleem om als rechtsextremist lid te worden van een schietclub om zo legaal aan wapens te komen en 6 mensen in een Alphen aan de Rijns winkelcentrum dood te schieten. Uiteraard werd zijn daad geweten aan zijn verwarde geest en niet aan zijn rechtse denkbeelden. Zo werd ook de christenextremist die Els Borst vermoordde een verwarde man genoemd.

Dijsselbloem en het IMF

Hij had zo graag Christine Lagarde willen opvolgen bij het IMF, maar zijn eigen gebrek aan diplomatie deed zijn ambitie de das om. Nederlanders zijn berucht vanwege hun botte en grove manier van doen. Hier wordt dat direct of eerlijk genoemd, maar in het buitenland vindt men dat hoogst onbeschaafd.
Dijsselbloem vond het een paar jaar geleden als voorzitter van de Eurogroep nodig om naast het opleggen van zware bezuinigingen aan Griekenland erop te wijzen dat het hun eigen schuld was, omdat zij hun geld aan drank en vrouwen hadden opgemaakt. De opmerking sloeg ook op Italië, Spanje en Portugal en zelfs Frankrijk mocht zich aangesproken voelen. Met de ambitie om internationaal een topfunctie te bemachtigen was dit niet een beetje, maar oliedom. Gisteravond vond de afrekening plaats.

Het IMF is opgericht aan het eind van de Tweede Wereldoorlog met de bedoeling om te zorgen voor een soepele manier van zaken doen, voor de Amerikanen, want die kwamen als overwinnaar uit de oorlog. De Europese macht over de wereld met al de grondstoffen uit haar koloniën was gebroken en dat vroeg om nieuwe financiële wegen. Het IMF ging garant staan voor leningen aan landen waar de Amerikanen en andere aangesloten landen handel mee dreven. In de praktijk verstrekten banken leningen aan arme landen om daar (Amerikaanse) producten mee te kopen. Dat die landen niet kredietwaardig waren was geen probleem, immers het IMF betaalde wel als het land in gebreke bleef. Zo is het bij de recente Griekse crisis ook gegaan. Het drama van deze handelswijze zit hem in hetgeen het IMF vervolgens doet. Na het betalen van de bankschulden dwingt het IMF die landen tot bezuinigingen op met name het sociale terrein, zorg en onderwijs. Pakistan moest zo haar gratis onderwijs afschaffen (maar moest wel doorgaan met de aankoop van Amerikaans wapentuig!). Vanuit Saudi-Arabië werden daarop ultra orthodoxe islamitische schooltjes gefinancierd. Dat bleken broedplaatsen voor taliban en andere extremistische stromingen.

Het IMF is een radertje in een smerig kapitalistisch spel waaraan met name de Amerikanen veel voordeel hebben. Of Dijsselbloem dat had willen veranderen valt te betwijfelen, maar al had hij gewild, de Amerikanen hebben als enigen een vetorecht bij het IMF, dus veranderen zal het nooit. Rest opheffen.

Demonstreren is blijk van vertrouwen

Demonstreren wordt vaak in de hoek geplaatst van verwende dwarsliggers, zeker als het demonstraties met een links karakter betreft. Maar in wezen spreekt de demonstrant vertrouwen uit in de machthebbers waartegen hij te hoop loopt. Hij hoopt immers dat zijn demonstratie effect zal hebben, dat de machthebber zo redelijk zal zijn naar zijn verhaal te luisteren en er wellicht ietsje naar zal handelen. Als je dat inziet dan is het behoorlijk dom van de machthebber om agressief en repressief te reageren.
Toen Ruud Lubbers de grootste demonstratie ooit in ons land ter zijde schoof met een “leuk dat jullie dit geluid lieten horen maar ik doe er lekker toch niets mee”, viel het vertrouwen in hem, maar ook in demonstreren weg. Het effende het pad naar rancuneus populisme, het streven naar een mooiere wereld was voor velen voorbij.

Waar je leest dat de verzorgingsstaat in de jaren 70 stagneerde en dat daarom het neoliberalisme opkwam, daar wordt de volgorde omgedraaid. Het neoliberalisme greep de macht en zette de bijl in de verzorgingsstaat. Dat het Kabinet Joop den Uyl de staatskas zou hebben geplunderd waardoor het Kabinet Van Agt zwaar moesten bezuinigen was nepnieuws avant la lettre en kwam uit de koker van ‘s lands eerste populist Wiegel. De staatsschulden stonden er onder Den Uyl namelijk goed bij, zij ontspoorden juist onder Van Agt. Lubbers maakte het “karwei” verder af waarna Paars ons zilverwerk ging verkwanselen.

Het demonstreren raakte geheel uit de gratie, mensen waren nauwelijks nog de straat op te krijgen. Waarom demonstreren als de macht toch niet luistert. En wat voor nut heeft stemmen nog als rond de helft van de kiezers niet eens meer komt opdagen. En de kiezers die wel hun stem uiten doen dat cynisch en bitter, zelfdestructief. In een land waar niet gedemonstreerd wordt is het vertrouwen verdwenen. En daarmee de democratische grondslag.

Voor vriendschap en tegen mensenhandel: feest!

Vandaag is het de Internationale dag van de Vriendschap en tegelijk de Werelddag tegen Mensenhandel. En dan is er ook nog Pride Amsterdam aan de gang. Het is dus een mooie dag om bij het begrip vriendschap stil te staan. Iedereen weet dat Herman Brood en Hennie Vrienten de spijker op de kop sloegen met hun vrolijke nummer “Als je wint”, want de tekst vult dat aan met “heb je vrienden, rijen dik, echte vrienden”. Het is ook heel duidelijk hoe beide zangers toen uit volle borst en overtuiging hun “echte” vrienden bezongen. Nee, echte vrienden zijn zeldzaam, we maken er de tijd niet voor vrij of hebben geen interesse. Liever besteden we onze tijd aan het uitbreiden van ons lucratieve netwerk. Mensen die wat op kunnen leveren noemen wij onze vrienden. Daarom worden mensen die het maatschappelijk wat minder gaat vaak gemeden, wie wil een loser als vriend? Heb je het geluk de uitzondering te treffen, dan ben je rijk met die ene vriend, en heel zelden een tweede of derde. Voor de rest gaat vriendschap niet verder dan het oppervlakkige contact met een buur of de collega op het werk. Dat vriendschap met buren zeldzaam is bewijst de rijdende rechter elke aflevering weer.

Wij mogen vandaag ook stilstaan bij mensenhandel. Sinds de VVD de politieke kleur bepaalt is de positie van werknemers verzwakt en voor arbeiders die uit Polen en Roemenië hier komen werken is het helemaal belabberd. Als vee in hokken ondergebracht, soms zelfs opgesloten. Voor migranten die voor veel geld een ferry naar de EU nemen vindt Den Haag het laten verdrinken van die migranten de beste oplossing om hun lot te verbeteren. Tja.

Blijft over de feestvreugde van Pride Amsterdam. Op deze feestelijke dagen in onze hoofdstad wordt gevierd dat je mag zijn wie je bent. En dat is allesbehalve vanzelfsprekend, ook in Amsterdam niet. Een Italiaanse deelnemer had voor 1600(!) euro een appartement gehuurd voor deze Pride-dagen en werd eruit gegooid omdat de eigenaar had gezien dat de huurder “s avonds een vriend had binnen gelaten. Er hing een camera in de hal. Een dragqueen is voor zo’n prins Bernardtype natuurlijk een prostituee en dat mag hij van de gemeente niet tolereren. Van geld terug is uiteraard geen sprake. Pride is daarmee bevestigd in haar reden van bestaan. Feesten dus vandaag!

Record

Wie het nieuws volgt kreeg deze week de indruk dat wij getuige waren van een fantastische gebeurtenis, een prestatie van wereldformaat, de champagne moest worden klaargezet voor het doorbreken van een schitterend record. In zoiets als de kleine lettertjes in contracten viel nog net wat te horen over klimaatverandering, maar dat wij nu ook in Nederland de 40 graden als maximumtemperatuur kennen werd niet als onheilstijding gebracht.

Nog maar 5 jaar geleden riepen Franse “klimaatdrammers” zoals zij hier door de VVD worden genoemd dat het in Parijs in 2050 meer dan 40 graden zou kunnen worden als er niets tegen de opwarming van de aarde werd gedaan. Die drammers wordt aangewreven dat zij overdrijven of totale onzin beweren, maar het blijkt dat zij nog veel te licht denken over de opwarming. Parijs was niet pas in 2050, maar afgelopen week al de 40 graden gepasseerd. En zelfs in ons een stuk noordelijker gelegen landje is die grens gepasseerd.

Nauwelijks in het nieuws deze week dat de bossen langs de noordelijke poolcirkel van Alaska tot Groenland en van Canada tot Siberië in brand staan. Het was daar nog nooit zo warm en droog. De (naald-)bossen worden er geteisterd door onweersbuien en de bliksem zet ze in vuur en vlam. De uitstoot van CO2 door de branden in juni in alleen Alaska is al gelijk aan de uitstoot van een land als Zweden in een jaar.
De gletsjers in Alaska smelten 100 keer harder dan voorspeld. Poolijs breekt af met brokken ter grote van Flevoland. Wat er loskomt door het ontdooien van de permafrost is niet meer te bevatten, maar wij mogen van het NOS-Journaal de champagnekurken laten knallen, want het is een fantastisch record.

De bankmacht

Je wilt een bedrijf beginnen, maar je hebt geen startkapitaal, geen rijke vader of een winnend lot getrokken. Dan is daar de bank om je aan een lening te helpen. Mits je een in hun ogen lucratief businessmodel hebt, en mits zij jou als persoon zien zitten en mits zij er niet met jouw idee vandoor gaan om het aan (de zoon van) een bevriend zakenman te geven.
Zo selecteert het bankwezen wie er in de ondernemerswereld mag beginnen die niet uit hun financieel welgestelde kring komt.

De media zijn onafhankelijk, dat staat tenminste in hun statuten, maar wie hoofdredacteur van een krant is wordt betaald door de financiële partij die eigenaar van de krant is. Die bemoeit zich misschien niet zo direct met de kleur van het nieuws, maar de hoofdredacteur weet donders goed dat een ontevreden baas zal ingrijpen, met bezuinigingen bijvoorbeeld. Een hoofdredacteur die ambities heeft op persoonlijk vlak, meer dan hart voor het nieuws, zal dan zeker eieren voor zijn geld kiezen en zijn baas niet tegen de haren instrijken. Wanneer er sprake is van een bonuscultuur (zoals bij de VK, waar Remarque een bonus van ruim 70.000 euro kreeg vanwege het uitdunnen van de redactie) is die invloed helemaal duidelijk.

De banken hebben ons hele financiële leven in handen en in beeld. Zij zien van elke euro die wij besteden als wij pinnen of en overboeking doen en waar die aan wordt besteed, zij zien zelfs het tijdstip van die transactie. Dat is informatie die minstens zoveel waard is als onze likes op Facebook, vele miljarden. Die informatie mag een bank nu van de EU uitmelken mits de klant toestemming geeft. Maar dat neemt de sector niet zo nauw. De ING stuurt een briefje waar je op moet reageren om de bank te verbieden om te handelen met jouw bankgegevens. Dat is de omgekeerde wereld.
Intussen worden er steeds meer automaten om geld op te nemen verwijderd. Alle betalingen via de pin is hun streven. En net als Facebook mag je zelf hun werk via internet doen, zij vangen alleen maar en verkopen jouw inbreng. Doen wij niets dan krijg je in de toekomst van je bank te horen dat zij geen toestemming geeft om geld naar vluchtelingenhulp over te maken, als alternatief biedt zij de mogelijkheid om Jenny Douwes te steunen bij haar patriottische strijd voor het behoud van de traditie van zwarte piet.

Boris heeft zijn zin gekregen

Zoals verwacht is Boris Johnson premier van het Verenigd Koninkrijk geworden, het rijk dat de wereld beheerste, dat zich nog steeds superieur acht. Vanaf de toetreding tot het afscheid dat maar niet komt was het een lastige klant in de EU. Altijd in de contramine, uitzonderingsregels afdwingen en nog blijven zeuren. Nu hebben ze een premier gekregen die perfect bij het beeld van de verwende natie past en die al net zo’n onberekenbare driftkop is als zijn Amerikaanse ambtgenoot. Hij slaat zijn vriendin in elkaar en zijn aanhang vindt dat geen probleem. Hij zegt a en vervolgens toch b, ook geen probleem.

In het Angelsaksische gebied zit aan de ene kant van de oceaan een mislukte miljardair, rijk geboren en met eigen handel alleen maar geld verloren, behalve bij het opkopen van sociale huurwoningen waarvan hij daarna illegaal de huur liet exploderen. Een man die pocht dat hij veel grote schrijvers heeft gelezen, maar daar onmiddellijk aan toevoegt dat hijzelf uiteraard de allergrootste schrijver is. Die vindt dat je vrouwen bij the pussy moeten grijpen. Die vindt dat alle immigranten die niet wit zijn en het niet met hem eens zijn naar hun “eigen land” moeten oprotten. Een man waar zijn hele hofhouding de handen vol aan heeft om te voorkomen dat hij om niets een oorlog ontketent, er sneuvelen daarom ministers en woordvoerders aan de lopende band: you’re fired!
Wie stemt op zo’n man? Bijna de helft van de kiezers in de VS deden dat. Het was voldoende dankzij het door de Republikeinen gecorrumpeerde kiesstelsel, want Hillary Clinton kreeg een paar miljoen stemmen meer.

IAan de andere kant van de oceaan zit nu net zo’n karikatuur. Ook met de gouden lepel geboren, een echte kakker van Eton, school voor de elite. Waarschijnlijk een tikje intelligenter, maar net zo’n egotripper. Alles is fun voor hem, maar dan voor hem alleen. Hij wil af van regeltjes, die omzeilde zijn voorganger May trouwens makkelijk, voor een besparing van een klein bedrag aan ponden mochten haar vastgoedvrinden flats afwerken met brandbare isolatiebekleding, daardoor vielen er 12 doden bij de brand in één van die Londense torenflats. En hij wil af van alles wat links is, Jeremy Corbyn voorop.

De conservatieven kregen de macht, Cameron werd premier. Na zijn politieke misrekening met het referendum over de EU mocht May haar droombaan vervullen, en dat werd dus niks. Nu heeft Boris zijn gedroomde baan bemachtigd, zoals altijd zijn zin gekregen. Rommelt hij nu samen met Donald de Angelsaksen en de wereld een nieuwe oorlog in, in Iran? En gaat Rutte er dan net als Balkenende in mee zonder mandaat van de VN? Of is Mark ietsje minder schoothondje van onze Angelsaksische buren.

Afvalmisère

Ons afval werd ooit door de overheid verwerkt. Dat hield in: gestort op een stuk land. Alle chemische troep sijpelde rustig het grondwater in. Hele wijken werden op die gifgronden gebouwd. Toen het milieu op de kaart kwam en zulke zaken schandalen werden ging men afvalovens bouwen. Maar ook die veroorzaakten gifschandalen vanwege het neerslaan van kankerverwekkende rook. Het werd een gepruts met installaties die het gif moesten afvangen, het woord “schoon” werd geïntroduceerd. Echt schoon werd die lucht natuurlijk nooit. In Harlingen strijden ze tot vandaag de dag tegen de afvaloven daar. Die moest er om milieuredenen komen, want het Friese afval werd met vrachtwagens naar de verbrandingsoven in Alkmaar vervoerd en al die dieselende vrachtwagens waren slecht voor het milieu. Maar toen die oven in Harlingen eenmaal draaide was er overcapaciteit en daarom werd er afval uit Engeland gehaald om te verstoken. Vervuilende scheepvaart die vaak ook nog chemisch afval met de diesel mee stookt was geen probleem voor het milieu.

Met het verzelfstandigen van afvalverwerkers onder het door de VVD geïntroduceerde neoliberale beleid is het allemaal niet beter geworden. In Amsterdam dreigen nu Italiaanse toestanden. De afvalverwerker daar heeft ook “lucratieve” contracten gesloten met Engeland, maar kan de eigen afvalstroom niet eens aan. De “moderne schone” ovens liggen grotendeels door storingen stil. Het rioolslib willen de hardwerkende ondernemers daarom in het Noordzeekanaal storten. Zo deed Hoogovens dat met het kankerverwekkende cadmium. De overheid ging niet fris met afval om, maar de vrije markt doet het nog slechter. Alleen worden ambtenaren niet zo zwaar beloond als de vrije jongens die het allemaal zoveel beter zouden doen. Amsterdam en omliggende gemeenten zitten in zwaar weer. En Harlingen gaat nu ook Amsterdams vuil verbranden, kassa.