Grapperhaus in en uit de bocht

Mooi dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de positie van slachtoffers van seksueel geweld ietsje sterker maakt. Als een meisje met een groep oudere jongens meegaat die haar vervolgens seksueel misbruiken dan gaan die jongens onder de huidige wetgeving vrijuit wanneer zij zich niet duidelijk heeft verzet of kenbaar heeft gemaakt dat zij niet wilde. Dat zij verlamd van angst en huilend de groepsverkrachting heeft doorstaan is niet voldoende bewijs voor verkrachting. Onder de nieuwe wet kan de rechter die jongemannen wel veroordelen, want daarin is vastgelegd dat het meisje toestemming had moeten geven. Het klinkt vrij logisch, maar dat vinden velen het helaas niet. Zo piepten indertijd ook vaders toen het misbruik van kinderen hoger op de agenda kwam te staan: “straks kan ik niet meer met mijn dochter onder de douche”. Onder de douche met je dochter, als daar geen foute bedoelingen bij zitten, waarom zou je dan bang moeten zijn? Als je dochter je daarna vals bij de politie zou aangeven moet er wel iets heel erg mis zijn in de familierelatie. In zo’n gestoorde relatie ga je sowieso niet met je dochter onder de douche.

Voor Thierry Baudet worden het met de nieuwe wet lastige tijden. Over dit soort zaken schreef hij, maar het waren slechts wat vrije gedachten zal hij zeggen, dat je bij vrouwen die laten merken dat zij geen seks willen wat moet aandringen: “nog wat drank erin en zij willen graag overmand worden”.
Grapperhaus versterkt de rechtspositie van slachtoffers van seksueel geweld, maar vliegt gelijkertijd ook uit de bocht. Hij vond het nodig om te benadrukken dat het “in onze  cultuur” normaal is dat vrouwen toestemming moeten geven voor seks. In welke cultuur dan niet? Bedoelde hij de cultuur van Baudet?

Kiezen

In ons kikkerlandje lijkt Europa erg ver weg. De partijen die het liefst vandaag nog uit de EU zouden willen stappen zijn sinds de Brexit-soap een stuk rustiger met het uitventen van dat sentiment. De partijen die Europa prima vinden vanwege de voordelen die hun achterban erbij heeft zijn altijd al stil, want zij willen de kiezers die niets van Europa moeten hebben niet kwijt raken. De VVD-achterban profiteert van de vrijhandelsvoordelen en goedkope arbeidskrachten en het CDA ziet zijn boeren jaarlijks een miljard Europese subsidies opstrijken.

De media zijn niet geïnteresseerd in een helder Europees verhaal, de doorsnee kiezer heeft daardoor amper enig idee hoe de EU in elkaar steekt, laat staan wie de volksvertegenwoordigers in Brussel zijn. Het enige item waar televisiemakend Nederland wel brood in ziet is het onderwerp dat Frits Bolkestein op de kaart zette en waar Pim Fortuyn mee ging scoren en waar daarna Wilders en Baudet hun kiezers mee wisten te lokken: vreemdelingenhaat. Want daar draait het bij deze rattenvangers om. Zo lang de mensheid bestaat is er migratie, maar deze lieden hebben het geframed als probleem. Eerder deed Hitler dat al, maar omdat die heeft laten zien waar de opmerking “dan lossen wij dat op” (als antwoord op de wens om minder Marokkanen) toe kan leiden was dat bijna 50 jaar een taboe.

De Telegraaf “onthulde” dat op het lijstje met de top 10 meest gemelde misdaden door asielzoekers onder het kopje “overig” 31 moordzaken stonden. In de Kamer vlogen de moorden Arib om de oren, in de media idem. Als de staatssecretaris rustig de feiten had genoemd zou iedereen weten dat het nergens over ging. Er is zegge en schrijve één moord gepleegd door een Syriër op zijn ex-vrouw. Daarna beroofde de man zichzelf van het leven. De 30 andere gemelde moordzaken betroffen pogingen en dubbelmeldingen. Dat de meeste geweldszaken in de centra zelf plaatsvinden werd niet genoemd. Dat zelfdoding ook onder dat geweld valt evenmin.

Journalistiek op tv is entertainment, M begint haar programma niet voor niets met “start de show”. Pauw en Kee verkneukelen zich om de anderhalf miljoen kijkers van hun show met Rutte en Baudet. De laatste mocht rustig onzin uitkramen over miljoenen vluchtelingen die ons land overspoelen(afgelopen jaar 20.500) zonder dat Rutte en Pauw hem corrigeerden. Pauw had het format van de door RTL gedumpte Alt-Right-hitser Robert Jensen overgenomen, compleet met hysterisch publiek.

Rutte of Baudet

Baudet heeft weer eens een kijkje in zijn bovenkamertje gegeven. Dit keer fantaseerde hij niet over verkrachting, maar hield hij het bij het beperken van de rechten van vrouwen. Voor hen is één recht genoeg: het aanrecht.
Kennelijk is hij niet tevreden over zijn eigen opvoeding, want zijn moeder is een werkende vrouw en daar zit volgens ‘s lands grote denker de crux. Werken en kinderen opvoeden kan niet samengaan is zijn gedachtekronkel. Nu beweert hij dat zijn partij wel pal achter de huidige wetgeving betreffende vrouwenrechten gaat. Kennelijk had hij niet gedacht dat de Nederlandse media zijn in het Engels geschreven stukje konden vertalen.

Dat het FvD vooral in zwaar christelijke streken, zowel in het katholieke Volendam als op het gereformeerde Urk, populair is komt door deze stellingnames van Baudet. Bij hem is de vrouw als baarmoeder van belang, tenminste de witte vrouw, want die moet zorgen voor het behoud van de dominante positie die wit in ons land heeft. Dus ook een einde aan abortus. En passant neemt hij euthanasie ook even mee om de mannenbroeders van Kees van der Staaij en de papen van Antoine Bodar te paaien. Geen wonder dat Bodar een fan van Baudet is. Deze Bodar is ook fel tegen de huidige paus. De vorige bij de Hitlerjugend opgevoede paus die als vertegenwoordiger van het Vaticaan in Midden-Amerika geen problemen had toen zijn fascistische vrinden zelfs nonnen en een bisschop (Romero) vermoordden is daarentegen zijn held.

Terug naar oude tijden bepleit Baudet en hij staat voor behoud van “onze” tradities. Zwarte piet is zo’n traditie en de vrouw achter het aanrecht was er één. En zo zijn er nog heel wat tradities die Baudet in ere zal willen herstellen. Om dat mogelijk te maken moet zijn partij wel de grootste blijven bij volgende verkiezingen. Hij wordt daarbij geholpen door de nog altijd links genoemde Publieke Omroep, n.b. door BNNVARA. Die organiseert een verkiezingsdebat met slechts twee deelnemers: Baudet en Rutte, alsof er niet meer te kiezen valt. In Hilversum is onze democratie al half ten grave gedragen.

Patriciër

Met lede ogen zagen de nouveau riches van eertijds hoe nieuwe nouveau riches zich aandienden en hen her en der overvleugelden. Omgekeerd zijn in Hilversum de nieuwe rijken zeer gelukkig met een nazaat van de oude elite, de brave Beau van Erven Dorens kon 10 keer mislukken, hij kreeg altijd weer een kans.
In medialand heeft Quote met de jonge Sander Schimmelpenninck een figuur met wat meer status dan zijn voorganger Jort uit de Kelder van de maatschappij.
Sander is in staat om zijn eigen achtergrond wat op de korrel te nemen, dat is helaas niet het geval bij de politicus Buma, die hoort van nature bij de boven “ons” gestelden.

Sybrand van Haersma Buma mag zich sinds donderdagavond geheel in de traditie van zijn familie burgemeester noemen. De CDA-er met een oerconservatieve blik op de wereld is niet burgemeester van Sneek zoals zijn vader, maar van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Zijn vader had van de ambitie om daar burgemeester te worden afgezien, immers een vuurrode plaats waar hij dus niet hoorde. Zoon Sybrand denkt daar anders over, die is gewend om tegen weloverwogen en beschaafd denken in te gaan. Hij trotseerde menig partijcoryfee bij het doordrukken van het meest rechtse Kabinet sinds de oorlog, het gedoogkabinet Wilders. De afstraffing door de kiezer die daarop volgde deed hem niet terugtreden of zijn inschattingsfouten erkennen. Maar geliefd was hij niet (meer) in zijn partij. Toen het baantje in Leeuwarden vacant kwam koos hij dus eieren voor zijn geld.

Leeuwarden mag na een rustig burgemeesterschap van Ferd Crone weer vrezen voor de toestanden van ook zo’n arrogante rechtse figuur, Geert Dales. Die was weliswaar van armetierig gereformeerde komaf, maar trotseerde ook Jan en alleman. Bij de rechtse nationalisten in Friesland zal Buma zeer in de smaak vallen. FvD-ster Jenny Douwes zal hem met open armen ontvangen, met hooguit het verzoek om het Wilhelmus in te ruilen voor het Fries volkslied. Alleen dat willen de Leeuwarder Cambuurfans weer niet, want dat is het lied van sc Heerenveen. Maar of de patriciër Van Haersma Buma rekening houdt met volkse voetbalsentimenten valt te betwijfelen.

Sea-Watch 3

De Duitse hulporganisatie die dankzij ingrijpen van de rechter toch weer met zijn onder Nederlandse vlag varende Sea-Watch 3 de Middellandse Zee op kon heeft meteen weer meer dan 60 mensen kunnen redden. Het zal Sybrand Buma (de kersverse rechtse burgemeester van het linkse bolwerk Leeuwarden) en Madeleine van Toorenburg van het CDA en Remco Dijkstra en Cora van Nieuwenhuizen van de VVD verdriet doen, evenals de PVV- en FvD-fractie. Zij hadden het schip aan de ketting willen houden en de schippers achter slot en grendel willen zetten. Nu zijn er dus toch weer mensen gered.

Die mensen zijn eerst hun vaderland ontvlucht, vanwege een dreigende politieke situatie, zoals in het verleden Duitse Joden hun heimat probeerden te ontvluchten en bij de Nederlandse grens werden teruggestuurd(toen kamp Westerbork vol zat). Of gevlucht vanwege milieurampen veroorzaakt door de (westerse) mens, zoals in 1953 Zeeuwen voor de dijkdoorbraak naar veilige streken vluchtten of zoals nu Groningers die hun aardbevingsgebied verlaten. Of gevlucht vanwege de economische situatie zoals begin jaren 50 Nederlanders massaal naar Canada, de VS, Zuid Afrika en Australië emigreerden.
De huidige vluchtelingen die in Libië zijn beland worden gevangen gezet in kampen die worden gefinancierd door de EU. De omstandigheden zijn er dramatisch slecht. Er is sprake van slavernij en verkrachtingen. En of dat nog niet genoeg is worden die kampen ook nog gebombardeerd. De huidige machthebber Fayez al-Sarraj in Tripoli is verwikkeld in een burgeroorlog met de milities van Khalifa Haftar die de rest van het land onder controle heeft. Wie van beiden de kampen bombardeert is onduidelijk.

Toch lukt het enkelen om, tegen betaling van een bedrag waarvoor je met de KLM rond de wereld kan vliegen, te ontsnappen en op een bootje richting Europa te komen. En in dat veilige rijke Europa staan Sybrand, Madeleine, Remco en Cora tevreden toe te kijken hoe die Libische reisleiders je op zee in een veel te klein rubberen bootje overzetten waardoor dreigt te verdrinken. Maar dan duikt daar Sea-Watch 3 op en zij redden je. Razend staan die politici te tieren dat dat schip aan de ketting moet en de schippers in het gevang.

De weg als vuilstort

De VVD is de partij van vroem-vroem zoals Rutte het noemde. Dat wisten we wel, want niet voor niets zijn de automobilist en zijn koe heilig bij de VVD. Het liefst asfalteert Ruttes club het halve land en verwijdert zij alle snelheidsborden, milieueisen zijn in hun ogen overbodige regels.
Het milieu komt bij de wegenaanleg ook nog op een andere manier aan bod. Wat niet aan de grote klok wordt gehangen is wat er ónder en náást de wegen aan milieuvervuiling plaatsvindt. Onder de wegen wordt als verharding allerlei dubieus materiaal gebruikt. De hoogovenslakken vonden er een tijdje hun “milieuvriendelijk” einde tot bleek dat hun chemische werking daar niet ophield. Nee, niet de vervuiling van grondwater was een probleem, maar de automobilist kreeg last van die werking. Dikke ribbels in het wegdek en dat rijdt niet zo lekker, zeker niet met 130 km per uur.

Onder het pas aangelegde Knooppunt Joure is 700.000 ton bodemas gebruikt als fundering voor de op- en afritten. Het wordt al jaren gebruikt, maar het is geen onschuldig materiaal blijkt uit de eis dat het in plastic verpakt moet worden om uitspoeling van schadelijke stoffen te voorkomen. De aannemer (Van der Lee) van deze rotonde heeft dat maar halfwas gedaan zodat er nu een kleine milieuramp dreigt. Hadden ze een leuke oplossing voor het kwijtraken van de as van vuilverbrandingsovens, brengt die aannemer hun slinkse handel in gevaar.

Voor de bermen hebben de gladde jongens van de “recyclinghandel” ook al zo’n fijne oplossing. Daar heeft Den Haag de regels zo aangepast dat daar licht vervuilde grond voor gebruikt mag worden. Het probleem van zwaar vervuilde grond was daarmee opgelost, even mengen met minder zwaar vervuilde grond en je kunt het storten langs de weg. Er zal altijd wel wat gras in willen groeien. Of de bijen het overleven is een ander verhaal, maar die overleven ook niet in het moderne boerenland. Bij zo’n beleid past wel een F-1-circuit in Zandvoort. Vervuiling als sport, mede mogelijk gemaakt door een prins van Oranje.

Hulp verboden

Zeker 60 mensen zijn afgelopen week verdronken op de Middellandse Zee. Zij waren door Libiërs voor veel geld meegenomen op een schip om naar Europa te varen, maar zij zetten de 76  passagiers eenmaal op zee in een veel te klein rubberen bootje. Die maakte water en zonk uiteindelijk, 15 mensen wisten 8 uur hun hoofd boven water te houden en werden toen gered door Tunesiërs, de anderen verdronken.

De EU heeft de grens gesloten, de Libiërs krijgen miljoenen om mensen, die in de EU een veilig heenkomen zoeken, tegen te houden. Hulp aan drenkelingen wordt door de EU niet verleend, particuliere organisaties die wel reddingshulp verleenden zijn niet meer actief. Hun schepen zijn overal aan de ketting gelegd. Het onder Nederlandse vlag varende Duitse Sea Watch was door ingrijpen van Cora van Nieuwenhuizen(VVD) aan de ketting gelegd middels snel ingevoerde gelegenheidswetgeving. De rechter heeft haar inmiddels terug gefloten en de hulporganisatie zal zo snel mogelijk haar reddingswerk hervatten. Voor de ruim 60 verdronken mensen van afgelopen week is dat dus te laat. De EU is in de mond van velen altijd overal de schuld van, maar hier zijn het de VVD en het CDA die D66 en CU in de coalitie zo sterk in de tang hebben dat die deze actie van Van Nieuwenhuizen niet tegen hebben kunnen houden. FvD, SGP en PVV kunnen tevreden toezien hoe hun gedroomde beleid werkelijkheid is geworden.
Hier kappen we 324 eiken van een eeuw of anderhalf oud omdat er misschien een te hard rijdende, appende, dronken automobilist tegenaan kan rijden, aan de Europese zuidgrens laten wij duizenden mensen per jaar verdrinken en verbieden zelfs hulp aan hen.

Welk debat?

Antidemocraten moeten ook mogen zeggen wat ze willen, zij kunnen nog zo rechts zijn, fascist mag je hen niet noemen. Zij mogen alles zeggen. Dat Frits Bolkestein al lang geleden beweerde dat witte mensen superieur zijn werd hem nauwelijks kwalijk genomen, hij bleef onverminderd populair en kreeg podia in alle kranten. Nieuw is veel van wat Baudet zegt dus niet.
De Balie in Amsterdam organiseerde een debat waar niet alleen extreemrechtse gasten verschenen, maar waar ook de leiding in handen van een extreemrechts figuur was. De Balie-baas Albrecht vond dat binnen zijn beleid passen om alle geluiden uit de samenleving te laten horen. Allemaal ten behoeve van het debat. Maar als je mensen een podium geeft die erop uit zijn om podia alleen voor hun geluid open te stellen, dan is dat het einde van het debat. En als kritisch moslima Eltahawy dan bedankt voor de eer om op een podium te verschijnen waar mensen worden uitgenodigd die het vrije debat niet wensen, dan deugt die weigeraar niet.

Democratie moet ruimte bieden aan alle verschillende mensen en hun ideeën. Dat in de huidige tijd juist wordt geëist dat mensen zich moeten aanpassen of assimileren, dat “wij” ineens een duidelijke groep is, dat ieder ander in dat beeld niet deugt, dat is bedreigend voor de democratie. Om die tendens en met name de extreme exponenten daarvan ruim baan te verlenen is zeer bedenkelijk. Zeker als dat debat alleen maar extreemrechtse deelnemers en leiding kent. En als de mensen die pal voor de democratische rechtsstaat staan daartegen een signaal afgeven, door niet te komen, moet je daar bij stilstaan, want ook dat is een mening, één die je zeker mag horen in plaats van af te schilderen als beknotting van vrijheid van meningsuiting.

De vorige baas van De Balie, wijlen Anil Ramdas, zei het goed over hoe groepen in de samenleving worden weggezet zonder een beschaafd debat: “Waar de allochtonen onder gebukt gaan is niet de harteloosheid van de anderhalf miljoen mensen die Wilders openlijk steunen, maar het schouderophalen van de rest”. Laat Albrecht eens luisteren naar de argumenten van Eltahawy om niet te komen in plaats van zijn schouders op te halen.

Law and order

De partij van law and order, de VVD, heeft haar stempel nu al decennia op ons regeringsbeleid kunnen drukken. Dat betekende flinke reorganisaties bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie waarbij politie en rechterlijke macht zijn samengevoegd. Het enige zichtbare resultaat is een ernstige verslechtering van beide diensten, niet alleen wat betreft prestaties, ook zijn er enorme achterstanden ontstaan en is het rechtssysteem ontoegankelijker geworden.

Terwijl de rechtse partijen de bevoegdheden van de politie hebben verruimd en de strafmaat voor veel zaken zwaarder hebben gemaakt is er ten aanzien van het bedrijfsleven juist een omgekeerd proces te zien. Toezicht op diensten en producten vond de VVD niet nodig, in de Kamer werd doorlopend betoogd dat ondernemers daar zelf wel voor zouden zorgen. Welnu, zelfs de biologische boeren zijn niet allemaal vies van wat gesjoemel. De controle op hun handelen vindt hooguit één keer per jaar plaats en zij kunnen zelf wel bijhouden wanneer dat ongeveer is. Bij slachterijen wordt de zeldzame controleur weggestuurd als hij zijn komst niet heeft aangekondigd, of hij wordt, zoals onlangs in Drachten gebeurde, gemolesteerd. Opslagtanks voor chemicaliën worden eens in de 40 jaar gecontroleerd op lekkage en in de bouw is van bouwtoezicht door de overheid geen sprake meer, dus stort er zo nu en dan een parkeergarage in of valt er een balkon naar beneden. Controle op de belastingaangifte is er slechts voor de burger, als jouw bedrijf groot genoeg is mag je zelf aangeven hoeveel belasting je denkt te moeten betalen. En de pakkans bij gesjoemel met btw is zo goed als nihil.

Wat CDA en VVD met steun van PVV, SGP, FvD en D66 voor elkaar hebben gekregen is een uitermate vergaande controle op de burger en een bijna grenzeloze vrijheid voor ondernemers die vals blijven zeuren over “al die regels”.

De bron van discriminatie

De in 1941 door De Duitsers vermoorde vrijdenker Leo Polak(verraden door de toenmalige rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen Kapteyn) dacht dat antisemitisme en fascisme voortkomen uit angst en afgunst.
Angst en afgunst zijn altijd aanwezig, meestal latent want men loopt er doorgaans niet mee te koop. Het is echter wachten op een prins die het fascisme in de prinses wakker kust. Van dat soort prinsen was er tenminste één zo eerlijk om dat te erkennen. Pim Fortuyn antwoordde op de vraag of hij wel bewust was van het gevaar dat hij losmaakte met het spelen op onderbuikgevoelens: “die mensen zijn bij mij in veilige handen”.
Of dat zo was is maar de vraag en of zij nog in veilige handen zijn bij zijn opvolgers helemaal.

Polak wees ook op de diepere oorzaak van antisemitisme, het christendom. Het christendom heeft volgens hem een slecht geweten aan het jodendom te danken en zal het jodendom dus eeuwig haten met christelijke liefde.
Tegenwoordig wordt antisemitisme als een islamitisch fenomeen afgeschilderd. In de islamitische wereld komt inderdaad antisemitisme voor, maar dat is vooral van vrij recente datum, sinds de stichting van de staat Israël en met name vanwege de harde onderdrukking van de Palestijnen door de extreemrechtse Kabinetten van de laatste decennia. In Irak en Marokko leefden tot ver in de vorige eeuw joden en moslims in vrede naast elkaar, geen Europese toestanden. Het antisemitisme is in Europa na de Tweede Wereldoorlog niet verdwenen. In 1946 vond nog een pogrom onder leiding van een priester in Polen plaats. In Hongarije herleven tegenwoordig de jaren 30 dankzij Orbán, wiens beleid op goedkeuring van Sybrand Buma kan rekenen.

Het christendom is doordrenkt met antisemitisch en anti-islamitisch denken, maar ook met een verderfelijke kijk op seksuele geaardheden. Dat gecombineerd met het sterke hiërarchische op-en-neer-kijken maakt het de bron van discriminatie en fascisme. Het is niet voor niets dat extreemrechtse partijen in zwaar christelijke gemeenten, van Volendam tot Urk, de meeste aanhang hebben.

Het zijn juist geen monsters

Je mag geen vergelijking maken met het nazitijdperk als je hedendaagse gevaarlijke tendensen wilt duiden, dan word je meteen van Godwinnen beschuldigd. Godwin zelf denkt daar trouwens heel wat genuanceerder over. Hij stelt dat typen zoals Wilders en Baudet misschien geen voorbode zijn van een nieuw Reich, maar zij kunnen daar wel een embryonale vorm van zijn.
Hitler was een monster is het beeld, maar toen hij in Duitsland politiek actief werd zagen velen een man met het hart op de goede plaats, “goed volk” zou Klaas Dijkhoff zeggen. In de media lag Hitler weliswaar niet bloot boreaal te wezen, maar deed wel heel lief tegen kinderen en honden. Met keurig geknipt kapsel en getrimde snor zagen velen in hem de ideale schoonzoon. Van vrouwen moest hij echter niet veel weten, maar zijn populariteit was zo groot dat heel veel jongetjes uit die tijd de naam Adolf kregen.

Wie waren de monsters in de jaren 30 en 40, de nazi’s? Nee, het waren de joden en zigeuners en uiteraard de vreselijke gutmenschen, ofwel alles wat naar links rook. De Joodse burgers werden afgeschilderd als ondermijnende, stelende, verkrachtende griezels, zo ongeveer als nu vluchtelingen en landgenoten met Turkse of Marokkaanse wortels. Het is de embryonale stap naar de holocaust, ontmenselijken van een bevolkingsgroep. Met datzelfde draaiboek in de hand pleegden 30 jaar geleden de Hutu-machthebbers in Rwanda de genocide op de Tutsi’s.
De hardwerkende Duitsers en hun heimat kregen van Hitler te horen dat zij werden bedreigd door joodse griezels. Wilders zei “dat lossen wij op”, Hitler zei het niet alleen, maar deed het ook. Baudet belooft eveneens “een einde te maken” aan dat probleem.
Echt eng wordt het als uit partijen die wat gematigd leken dergelijke geluiden opklinken. Dan heeft dat gedachtegoed ineens een ruime meerderheid.

De monsters van toen waren niet alleen hard werkende Henken en Ingrids, ook wetenschappers, rechters en artsen. Het is net als met verkrachters. Je wordt bang gepraat voor enge griezels in de bosjes, maar je moet bang wezen voor die aardige oom of de buurman die keurig les geeft aan een middelbare school. Daar mag vanavond best twee minuten bij stilgestaan worden. En morgen ook.

Nederland en de VS

Historisch hebben de VS en ons land sterke banden, wij hebben het land immers een tijdje als kolonie bezet gehouden. Maar ook op andere terreinen delen wij het een en ander. De wereldoorlogen hebben ons allebei in verhouding tot veel andere landen niet zwaar geraakt. Wij waren neutraal bij de Eerste Wereldoorlog(WO I), tijdens WO 2 waren alleen de joodse Nederlanders massaal slachtoffer. Onder het verzet en burgerij vielen in verhouding weinig slachtoffers.
Op Amerikaans grondgebied werd helemaal geen strijd gevoerd, en de 400.000 soldaten die overseas het leven lieten waren veelal afkomstig uit de zwarte of de arme witte bevolking, en dat raakte de modale Amerikaan heel wat minder dan de 22 miljoen mensen die Rusland verloor.

Je ziet dat het in landen, die veel mensen hadden verloren in de Eerste Wereldoorlog, al redelijk normaal was dat vrouwen werkten. Het verlies van een groot deel van een generatie mannen moest gecompenseerd. Ook de omgang met gehandicapten is er door dezelfde nood gedwongen veel beter dan hier. In de Parijse metro stond tot ver na de Tweede Wereldoorlog op elk raam de oproep om op te staan voor les victimes de guerre(oorlogsslachtoffers), bedoeld werden de gehandicapten van La Grande Guerre(WO I).
Toegankelijkheid van publieke gebouwen en speciale plaatsen in het openbaar vervoer, hier sukkelen wij achteraan met dergelijke voorzieningen. Iemand met een handicap aannemen, alleen met flinke subsidie is de Nederlandse baas te verleiden. In Duitsland en Frankrijk was men blij met elke kracht, gehandicapt of niet. Het heeft daar de kijk op werkende vrouwen en gehandicapten veranderd. En dat is hier dus anders, net zoals in de VS. Wij zijn niet voor niets dikke maatjes met hen. Kopen er ons wapentuig liever dan bij onze Europese buren, kopiëren hun economische model, nemen liefst al hun modevoorkeuren en grillen over. Kijken massaal naar hun films.

De VS en Nederland ontberen de harde lessen van de wereldoorlogen. Geen wonder dat de VS nog altijd graag ten strijde trekt. Ook de Vietnamoorlog die zij maar niet konden winnen heeft hen niet genezen. De anti-oorlogsdemonstraties maakten meer indruk dan de 58.000 Amerikaanse doden(op een totaal van 3,5 miljoen). Irak deden zij er nog eens dunnetjes overheen. Het kostte 4155 Amerikanen het leven(aan Irakese zijde vielen naar schatting 1,4 miljoen doden).
Het zijn niet voor niets de Amerikanen die oorlog op oorlog zijn begonnen na WO2. De Russen hebben zich niet zo agressief in oorlogen gestort. De wereldoorlogen hebben ook Frankrijk en Duitsland voorzichtig gemaakt, verstandiger, het opende de weg naar de Europese Unie.
Hopelijk gaat de Amerikaanse invloed intussen niet zover dat ook in die landen clowns als Bush en Trump worden gekozen. Hier hebben wij in Baudet onze Trump en probeert een Klaas Dijkhoff hem te imiteren. En onze premier vindt het allemaal wel best.

Lekker laten verdrinken

Op de vlucht voor oorlog of voor klimaatverandering of gewoon behept met de ware VOC-mentaliteit verdrinken nog steeds mensen op de Middellandse Zee. De laatste boten van vrijwilligers die daar rondvoeren om de reddende hand uit te steken zijn aan de ketting gelegd. Ook het onder Nederlandse vlag varende reddingsschip kan de zee niet meer op. Verboden door snel op verzoek van de VVD veranderde regels. Madeleine van Toorenburg (CDA) kan tevreden toekijken, zij wilde die redders achter slot en grendel.
De EU en ons land hebben het beleid keurig aangepast aan de wensen van landen als Hongarije en Italië waar de Wildersen en Baudets de dienst uitmaken. Dus telt alleen het boreale leven nog en kan de rest verzuipen mochten zij hierheen vluchten en mogen Nederlanders die niet onder de boreale norm vallen wachtten op hun door rechts gedroomde deportatie.

De sfeer is hier zo xenofoob dat een geplande sponsorloop in de Nacht van de Vluchteling is afgelast. Vluchtelingenwerk(voortgekomen uit het verzet) organiseerde die tocht met als startpunt Herdenkingscentrum Westerbork(In 1939 opgericht door de Nederlandse regering als eerste asiel- en uitzetcentrum, later door de Duitsers voortgezet als doorvoerhuis naar de Concentratiekampen).
In Elsevier zei Esther Voet (CIDI) de loop ongepast te vinden, want “joden zijn vergast en vermoord in de jaren 40 en vluchtelingen worden hier met open armen binnengehaald”. Behalve dat de opbrengst van de loop niet eens bedoeld is voor vluchtelingen hier(maar voor opvang in de regio), van open armen kun je toch echt niet spreken. De opvang is tegenwoordig net zo guur als de opvang voor de joodse vluchtelingen in de jaren 30. In de Telegraaf liet Eddo Verdoner (Centraal Joods overleg) zich gaan, “de nagedachtenis van de holocaust mag je niet voor zulke zaken inzetten”. Dat bij de nationale dodenherdenking alles en iedereen herdacht wordt is voor hem geen oprisping in de Telegraaf waard.
Zij kregen bijval van Baudet, die vond de loop schandalig, internet droop van racisme en nazipraat over het onderwerp. De loop verenigde zo boreaal extreemrechts met joods extreemrechts, samen tegen de vluchteling. En deze regering en de EU doen van harte mee.

LPF-toestanden

Hommeles bij de FvD en meteen worden de LPF-toestanden erbij gehaald. Nou, een partijvoorzitter die een stichting voor miljoenen heeft geplunderd en een eindeloze rij van Kamerleden en regeringsleden die moesten opstappen, die LPF-toestanden gaan zeker op voor de VVD. Voor de PVV kun je ook een lekkere lijst van wangedrag maken. En zowel de VVD, met de affaire Anne-Wil Duthler, als de PVV, met de zoveelste affaire Dion Graus, timmerden afgelopen week even hard aan de schandaalweg als de FvD. Schandalen en rechts gaan hand in hand, de gutmensch is daar immers taboe.

Sinds het vallen van de muur was het vrij baan voor wild-west-kapitalisme.
Veel linkse partijen schudden hun ideologische veren af en de politiek werd een aantrekkelijke werkplek voor carrièrejagers. Die keken bij PvdA en VVD, neusden even bij GL en D66 en maakten dan de keus voor de partij waar zij de mooiste carrièrekansen leken te hebben. De kleurloze rechtse brij die dat opleverde gaf ruimte aan types die wel kleur leken te brengen. Figuren die zich afwijkend kleedden en met hun uitspraken de boel shockeerden.
De SP bleef verschoond van die carrièrejagers dankzij hun afdrachtregeling en hield de koers onverdroten links. De kiezers zochten daar desondanks slechts één keer massaal hun heil, maar de 25 zetels die de SP kreeg waren voor de rechtse partijen geen reden om die partij uit te nodigen voor regeringsdeelname. Een PVV was dat met 24 zetels wel.
De zwalkende PvdA kreeg nog een paar keer herkansing van de kiezer, maar telkens gooide die partij na de verkiezingen haar net hervonden ideologische veren weer bij het oud vuil. De kiezer werd zo rijp gemaakt om op vreemde vogels te stemmen. Met een rechtse meerderheid blijven het dan natuurlijk doorlopend LPF-toestanden.

150 Jaar Staatsbosbeheer, terug bij af

SBB(Staatsbosbeheer) bestaat 150 jaar, maar van een feestje kun je niet spreken. Het werd opgericht om bos te beschermen en aan te planten omdat Nederland bijna geen bomen meer over had, de bevolking had er driftig op los gekapt bij de aanvang van de industriële revolutie. Maar nu is SBB zelf driftig aan het kappen geslagen, niks beheer meer. Na 150 jaar terug bij af. De kap gaat in verhouding zelfs nog sneller dan in het kapzieke Brazilië van Bolsonaro. Daar mag de autochtone bevolking zien hoe het beetje bescherming dat zij genoten wordt afgeschaft en hoe zij met geweld, tot moord aan toe, van hun bossen worden beroofd.

De kapziekte die SBB teistert komt eindelijk wat in het nieuws. De huidige directeur mocht bij Nieuwsuur een week geleden uitleggen hoe het zit. Die uitleg stond stijf van tegenstrijdigheden, het was niet te volgen volstrekte onzin. Kappen om meer bos te krijgen, zoiets, maar aanplanten doet hij niet. De vorige directeur heeft zich inmiddels ook in het debat gestort. Hij vindt het rampzalig wat er gebeurt en levert er meteen de verklaring bij. Het is lucratief.
Dankzij Henk Bleker is er zwaar bezuinigd op natuurbeheer en het salaris en de dienstauto van de directeur moeten natuurlijk wel betaald worden. Gelukkig is er onder Balkenende ook een steenkoolcentrale gebouwd in Delfzijl en die is op een onnavolgbare redenatie toch milieuvriendelijk door de bijstook van biomassa. En die biomassa staat op de gronden van SBB CO2 af te vangen. Langs de wegen kappen gemeenten, provincies en het rijk onze bomen om “milieuvriendelijk” opgestookt te worden, in onze duingebieden, op de Veluwe enzovoort doet SBB het. De Kabinetten Balkenende en Rutte hebben gezorgd voor subsidie om die carrousel te laten draaien. RWE alleen kreeg al 1 miljard subsidie op de aangeleverde biomassa ofwel bomen. Geen wonder dat er in Zaanstad en elders meer biomassacentrales worden bijgebouwd. We kappen en stoken tot het laatste kerstboompje. Alle klimaatmaatregelen worden zo teniet gedaan. Terug naar de boreale tijden van 150 jaar geleden.