Barbaren zijn overal

Zo’n 20 jaar geleden bliezen de Taliban de boeddhabeelden uit de 6e eeuw in de Bamiyanvallei op. In 1993 werd door Kroaten de historische Stari-Mostbrug uit de 13e eeuw opgeblazen. Beide vernietigingen van cultureel erfgoed gebeurden in oorlogstijd. Maar een jaar geleden moest de baas van Rio Tinto Group vertrekken vanwege vernietiging van cultureel erfgoed in vredestijd. Het mijnbouwbedrijf had grotten van de Aboriginals van 46.000 jaar oud opgeblazen voor de winning van ijzererts. De Taliban en de Kroaten moeten in het Brits-Australisch bedrijf hun meerdere erkennen in het barbaars vernietigen van cultureel erfgoed.

In de beeldvorming komt de niet-boreale Nederlander er altijd slechter vanaf dan zijn boreale landgenoten. Uit onderzoek blijkt dat dat niet terecht is. Bij gelijke misdrijven en overtredingen is de boreale Nederlander sterk geprivilegieerd. En helemaal als hij wat hoger is opgeleid. De VMBO-er loopt maar liefst 4 à 5 keer zoveel kans om als verdachte te worden geregistreerd dan een VWO-er bij een exact gelijke overtreding of misdrijf. Degenen met extra pigment worden sowieso 3 keer vaker geregistreerd als verdachte bij gelijke overtredingen en misdrijven. Het etnisch profileren is behalve in strijd met de mensenrechten en contraproductief in zijn uitwerking nu dus ook bewezen onterecht.

Opvallend is dat ook de aandacht voor het vernietigen van de grotten in Australië zo marginaal is, terwijl die barbaarsheid van de Brits-Australische mijnbouwers de Taliban bijna in de schaduw liet staan. Barbaarsheid is van alle tijden en zie je overal, maar het is zeker niet zo dat de boreale wereldburgers minder barbaars zouden zijn zoals de beeldvorming het wil doen voorkomen. De borealen waren ‘s werelds grootste geweldplegers met hun koloniale verleden, wereldkampioen met slavernij, verkrachting, cultuurvernietiging, uitbuiting, onderdrukking en genocide. En nu laat de boreale EU het plegen van marteling en verkrachting van vluchtelingen over aan lokale criminelen in Libië. De grenswacht Frontex levert de door hen opgepikte vluchtelingen bij de Libiërs af. Of zet hen op piepkleine rubberbootjes richting Turkije met het grote risico van verdrinking en de uiterst kleine kans op een warm onthaal bij Erdogan. Wie zijn de barbaren?

Goud

Terreurgroepen in de Sahel hebben goud als inkomstenbron, in Syrië en Irak is olie hun kapitaalvoorziening en in Afghanistan opium. Het gaat allemaal met geweld en uitbuiting gepaard. Bij de goudwinning zijn veel kinderen betrokken, gevaarlijk werk door instortingsgevaar van de wankele mijnen en door het gebruik van agressief gif. Illegale goudzoekers lopen het risico te worden beroofd van hun goud en leven, anderen worden als slaven te werk gesteld en even gewelddadig behandeld als in de VOC-tijden. Het is niet alles goud wat er blinkt bij de herkomst van het zo geliefde metaal, maar dat was in de gouden eeuw al zo.

De terreurgroepen verhandelen hun illegale goud via het paradijselijke Dubai, centrum van maffiose typen als Redouan T., zangers als Gordon, voetballers en andere rijken der aarde. De sjeik is zelf ook al zo’n onfris figuur, omstreden vanwege ontvoering van zijn beide dochters en jacht op zijn gevluchte vrouw. Het daar witgewassen goud gaat vervolgens moeiteloos naar juweliers in o.a. ons land. De gouddelvers die het lukt om aan de uitbuiting te ontsnappen en in Europa een veilig heenkomen zoeken zijn hier niet zo welkom. Broekers-Knol wil hen niet, zij mogen op de Middellandse Zee verzuipen, of teruggestuurd worden naar martelcentrum Libië. Maar hun gedolven goud wil ze wel om haar nek hebben. Dat zij daarmee de uitbuiting in stand houdt en de oorzaak waarom mensen vluchten, én dat zij daarmee IS, Al Qaida en andere terreurgroepen financiert interesseert haar blijkbaar niet.

Compensatie energieprijzen

Het Kabinet Rutte heeft goed naar Jort Kelder geluisterd, compensatie van de gestegen energieprijzen komt er voor iedereen. Er zou eens genivelleerd worden, de rijken rijker en de armen armer is hun streven. Dat de stijging vooral de lagere inkomens hard raakt heeft Rutte toch wel begrepen. Het Kabinet geeft wat miljoenen aan de gemeenten om mensen die door de hogere energiekosten in moeilijkheden komen aan tochtstrips te helpen en om energiecoaches in te huren om de minima te vertellen dat ze de deur achter zich dicht moeten doen en het licht uit. Voor iemand met het minimumloon en een huurhuis van een woningcoöperatie, waarvan de baas wekelijks met een Maserati en een club vrinden naar Ajax ging op kosten van de huurpenningen en die dus nog met enkel glas en zonder isolatie de winter door moet komen, is deze helpende hand van Rutte een middelvinger. Tussen de 1000 en 1500 euro extra kwijt aan energie en dan blij moeten zijn met een handje tochtstrips. Willem Alexander zal wel blij zijn met de forse vermindering van de stookkosten van zijn paleis.

Wat Rutte had moeten doen en wat super eenvoudig is en ook voldoende draagvlak heeft, zelfs onder werkgeversbonden, is verhoging van het minimumloon. Rutte en Hoekstra willen daar in principe niet aan, maar wankelen wat. Zij willen echter absoluut geen verhoging van de daaraan gekoppelde uitkeringen. Dat juist die straks in zware problemen komen, voor zover zij dat nu al niet zijn, is voor hen eerder bijvangst. Komen mensen met een uitkering door forse verhoging van de energielasten zo zwaar in de problemen dat zij de huur niet meer kunnen betalen, dan lost hun daarop volgende dakloosheid in elk geval het woningtekort wat op voor mensen die het financieel iets beter hebben. Meer dakloosheid is een vorm van denivelleren, en dat is het streven van Wopke Hoekstra(CDA) en Mark Rutte(VVD).

Neerlands Hoop

In 1973 leek ons land met het Kabinet Den Uyl een linkse koers in te slaan. Den Uyl werd bij de verkiezingen van 1977 beloond met een winst van 10 zetels, de PvdA was daarmee ruim de grootste partij. Helaas kwam er geen Kabinet Den Uyl 2, want Van Agt en Wiegel sloten in een achterkamertje een akkoord en zetten de PvdA buitenspel. Het betekende het einde van links beleid in ons land. Wim Kok leek de gedroomde opvolger van Den Uyl, maar de vakbondsman had een dubbele agenda. Hij was slechts uit op het premierschap en schudde de linkse veren in 1994 na de vorming van zijn Kabinet Kok 1 meteen af. Niks voortzetting van de sociaaldemocratische lijn.

Het ging echter al op veel meer fronten slecht met links. Achteraf moet je vaststellen dat de linkse welle van de jaren 70 deels een modeverschijnsel is geweest, veel Nieuw Linksers roeptoeters. ‘s Lands populairste (linkse) cabaretiers waren Bram en Freek met hun “Neerlands Hoop in Bange Dagen”. Het liep spaak tussen Bram Vermeulen en Freek de Jonge, ouderwetse penisnijd lag daar aan ten grondslag. En Freek rook al in de jaren 80 het grote geld, hij bleek een echte duitjesdief, een voorbeeld van “links lullen, rechts zakken vullen”. Bram wierp zich daarna volledig op de muziek, maakte talloze platen met fantastisch sterke nummers en schitterende teksten. In België werd hij zeer populair, in eigen land schaarden de critici zich achter Freek en bleef zijn populariteit beperkt.

Afgelopen woensdag zou Bram 75 jaar zijn geworden. Er is als hommage een bundel met een selectie uit zijn dagboeken verschenen, samengesteld door zijn dochters. Die zaten bij Omroep Max om erover te vertellen, een omroep die overigens beter bij Freek past. Maar die zat woensdag bij BNNVARA en niet om over Bram te vertellen. Bram werd niet één keer genoemd. Freek liftte uitgekookt mee op de aandacht die Bram toch een beetje kreeg deze week, want hij zat bij Sophie aan tafel om een eigen boekje te verkopen. En de ooit linkse “held” bestond het om alle ellende in de wereld toe te schrijven aan de secularisatie (ontkerkelijking). Terug bij zijn vader in de SGP-wereld, een wereld waarin extreemrechts zich zo lekker voelt (lees het boek “Nieuwe kruisvaarders” van Sander Rietveld). Freek is helaas niet de enige die van linkse roeptoeter rechtse uitvreter is geworden.

Hoe veilig is ons land

Ons land staat er bekend om dat je hier veilig kunt leven, logisch dat mensen die in hun eigen land levensgevaar lopen hiernaartoe proberen te vluchten. Hoewel, veel meer vluchtelingen zien Engeland als een veiliger plek, of Canada. Zelfs Duitsland is zijn beruchte naam van zijn bruine verleden kwijt geraakt en mag zich tegenwoordig een veilig oord weten onder vluchtelingen. Eenmaal hier blijkt ons land toch wat minder mooi dan gedacht, maar nog altijd vele malen veiliger dan hun thuisland. Poep op de ramen als je het geluk hebt van een azc naar een woning te mogen verhuizen. Of een steen erdoor. En als je een baantje hebt weten te bemachtigen als koerier ‘s nachts kan dat je zwaar in de problemen brengen. Omdat hij op een totaal verlaten 4-baansweg links had gereden werd zo’n koerier door de politie aangehouden. Hij kreeg een lading boetes voor van alles en nog wat, kon het niet betalen en raakte in toeslagenschandaalachtige ellende. De vrijwilliger die hem in het azc Nederlands had geleerd was met hem bevriend geraakt en ging er werk van maken. Uiteindelijk werden op 1 na (het onnodig links rijden) alle boetes ingetrokken, want niet juist.

Voor iedereen met een minder kaaskoppenuiterlijk is ons land minder veilig, behalve voor zwarte piet. Je wordt om de haverklap door de politie staande gehouden en door de belastingdienst bij voorbaat in de bak potentiële fraudeurs gestopt. Belastingambtenaren die moeite hebben met discriminatie en onheuse of valse aanslagen durven dat niet te melden, en als zij dat doen overtreden zij de regels en volgt mogelijk ontslag. De politie is niet je vriend. Maak je op je eentje een grapje tegen 7 agenten dan bekoop je dat met een dodelijke nekklem. Voor Mac van Dinther geen nekklem, hij is wit. Maar hij werd wel door een politieman niet herkend als journalist (had zijn perskaart n.b. op zijn borst hangen). De politie arresteerde hem vanwege zijn gemompel over kinderachtig toen een agent hem wegstuurde. Dat pikte de agent niet en smeet hem hardhandig tegen een politiebus en gooide hem uren in een cel. Hij wilde verslag doen van een geweldloze actie van Extinction Rebellion waarbij de actievoerders met veel geweld werden afgevoerd. Zulk politieoptreden had hij nog nooit bij een actie van boeren gezien, daarbij worden bijna nooit arrestaties verricht.

Waar de eigen burgers in Afghanistan moeten vrezen voor hun leven als zij niet volgens de regels van de islamitische bible belt wensen te leven, daar zijn Nederlandse journalisten juist wel veilig. Verslaggever van EenVandaag Hans Jaap Nelissen krijgt bij checkpoints van de Taliban slechts vriendelijk “gaat u maar lekker aan het werk en nog een fijne dag” te horen. Dat had Mac van Dinther hier ook graag gehoord.

Ons rechtssysteem is failliet

Ons rechtssysteem stond niet bekend om zijn uitmuntendheid, maar was ook weer niet zo beroerd dat het internationaal een slechte naam had. De laatste jaren komen wij helaas steeds vaker voor op kwalijke lijstjes van landen waar het een en ander aan mankeert. Wij verklaren mensen stateloos en stellen illegaliteit strafbaar, voor de illegaal én voor een ieder die hem helpt. Wij beperken rechtsbescherming voor de burger waardoor mensen in het toeslagenschandaal hun gelijk niet konden halen bij de rechter. En deze week tikte de EU ons op de vingers. Daar zijn ze wel wat onrecht gewend, met name van Polen en Hongarije, maar nu waren ze geschrokken van een Nederlandse rechter. De marechaussee mag van deze Haagse rechter etnisch profileren. Racisme als geaccepteerd instrument voor de overheidsdienst. Dan weten we weer waarom de hele wereld één Hollands woord kent: apartheid. En dan weet men waarom ook de racistische karikatuur zwarte piet hier een onderwerp van discussie is.

Piet-Hein Donner(CDA) was vice-president van de Raad van State van februari 2012 tot oktober 2018, waar Willem Alexander president van is. Ook Maxima is lid, maar net als haar koning heeft zij geen stemrecht. Deze Raad van State is het hoogste rechtsorgaan van ons land. De rechters die niet durfden te vonnissen tegen de belastingdienst zijn op hun schreden teruggekeerd, nu vinden zij het inderdaad buiten proporties om een bedrag van nog geen 80 euro dat vergeten was te melden als reden te zien om het totale ontvangen bedrag van 28.000 euro aan kindertoeslag terug te vorderen. Maar zij waren bang zei een rechter dat de Raad van State hun zou terugfluiten: “dan maak je de eiser blij met een dode mus”.

Toch waren er ook rechters (in Rotterdam) die zo’n absurde (door de Kamer inclusief Omtzigt aangenomen) wet terzijde schoven en in het voordeel van de getroffen toeslagenslachtoffers vonnisten. Die uitspraken werden door Donner en zijn Raad van State-leden vernietigd. Piet-Hein Donner, de man die alles op alles zette om onderkoning van Nederland te zijn, die daarvoor zijn partijgenoot Hirsch-Balin schoffeerde en zo passeerde. Onder Rutte werd de toegang tot de rechter moeilijker gemaakt, zonder flinke beurs geen recht meer in ons land. Donner weigerde de Kamer op de manco’s van de wet aan te spreken. Het koningshuis zat erbij en keek ernaar. De slachtoffers van het schandaal waren blij met de persoonlijke aandacht van de koning, maar van zijn presidentschap van de Raad van State hadden zij blijkbaar geen weet. Ons rechtstelsel is, met het ontoegankelijk maken voor een deel van de bevolking, failliet.

“Welkom in onze wereld” op reprise

Welkom in onze wereld zei een slachtoffer van het toeslagenschandaal als reactie op het klagen tijdens de eerste corona-lock-down, want het niet uit eten kunnen, het niet naar het theater kunnen, het niet winkelen en het niet op vakantie kunnen, dat is het leven van de meeste getroffenen door het etnisch profileren en het ten onrechte tot fraudeur bestempelen door onze belastingdienst bij het toeslagenschandaal. En daar is nu weer een nieuw welkom bijgekomen. De gasprijzen zijn zo omhoog geschoten dat velen erdoor in moeilijkheden dreigen te komen. Nog even en Liander kan extra personeel aannemen om mensen van het gas af te sluiten omdat zij de rekening niet kunnen betalen. Een verdubbeling van het maandbedrag zal de nekslag voor een hoop mensen zijn. Maar veel slachtoffers van het toeslagenschandaal zitten al jaren zonder gas, voor hen was er geen extra Kabinetsberaad.

Jort Kelder schrok zich een hoedje bij het horen van het idee om mensen met lage inkomens te compenseren voor de uit de pan gerezen energielasten. “Maar dan gaan we nivelleren” riep hij uit. Zij wel compensatie en hij niet, dat is blijkbaar heel erg. Denivelleren is natuurlijk zijn motto, niet voor niets vrind van Rutte en Baudet. En denivelleren gebeurt volop. Ook met de energieprijzen. Wie het kon voorschieten heeft zonnepanelen laten installeren de afgelopen jaren en kreeg daarna een vette subsidie uitgekeerd én kon zijn energienota fors zien verminderen. Dat werd betaald via een extra heffing op de energielasten. En die wordt voornamelijk opgebracht door mensen met een hoge energierekening, ofwel de mensen zonder zonnepanelen. Die wonen vaak in slecht geïsoleerde huurhuizen. Dat zij de welgestelden van zonnepanelen voorzien is voor Jort Kelder blijkbaar wel normaal. Het is trouwens vreemd dat een zich journalist noemend figuur rustig bij de publieke omroep mag blijven zitten terwijl hij propagandafilmpjes voor een politieke partij(FvD) financierde. Talitha Muusse stapte weliswaar zelf op, maar veel keus had ze niet, haar werd verboden kritische vragen te stellen(!), zij zat ook bij Op1. Werd vroeger ten onrechte geroepen dat de publieke omroep 10 keer de Volkskrant was, nu is de Volkskrant allang zo links niet meer en zijn de omroepen 100 keer de Telegraaf, en daar komt nu nog Karskens’ ON! bij, die vertegenwoordigt de Telegraaf in oorlogstijd, daar volgde na de bevrijding nog een verschijningsverbod op.

“Welkom in onze wereld” kunnen velen te horen krijgen als zij door de hoge gasprijs in de problemen komen. Tenzij Rutte zijn vrindje Kelder negeert en toch iets tegen verdere denivellering wil doen.

Klokkenluiderswet

Het wil maar niet vlotten met een goede klokkenluiderswet. Ons land zal voor 17 december een nieuwe klokkenluiderswet invoeren waarin de Europese richtlijn moet zijn geïmplementeerd, maar Ollongren maakt er alweer een gedrocht van. Het is natuurlijk een wet die veel politici het liefst via de Maagdeneilanden zagen vertrekken. De nieuwe wet zou een verbetering moeten zijn, maar Olongren heeft hem nog ingewikkelder gemaakt dan de bestaande, zodat hij niet of nauwelijks goed zal functioneren, eerder contraproductief zal uitwerken. En dat zal Rutte en Hoekstra zeker tot tevredenheid stellen.

Een klokkenluidersberichtje afgelopen week dat het nieuws niet echt haalde was een Shell-kwestie in Nigeria. Het legt de lijnen tussen de multinational en onze overheid bloot. Hier demonstreerde Greenpeace tegen de milieuvervuilende oliereus, in Nigeria luidde Fidelia Onoghaife de klok over het daar alles vervuilende en corrumperende Shell. Zij wist dat Shell stiekem werd gewaarschuwd voor corruptieonderzoeken en daardoor kon de multinational tijdig haar duistere zaakjes toedekken. Pikant maar volstrekt logisch was de bron die Shell op de hoogte stelde van naderende controles, onze ambassadeur in Nigeria. Die zit er uiteindelijk ook alleen maar vanwege de aanwezigheid van Shell, dus logisch dat die de koninklijke oliegigant helpt haar criminele activiteiten te verbergen. Zou Fidelia ook uit de school klappen als zij hier tegen zulke praktijken aan zou lopen? Of zou zij door de nieuwe klokkenluiderswet worden afgeschrikt? Terug naar de tekentafel die wet.

Belastingparadijs en maffiastaat

Mona Keijzer(CDA) gooide met een interview in de Telegraaf de knuppel in het hoenderhok van Rutte, haar kritiek op het Kabinetsbeleid werd beloond met ontslag op staande voet. Die kritiek was vooral gericht op haar partijgenoot De Jonge, maar haar baas in het CDA Wopke Hoekstra had ook allang genoeg van haar en liet Rutte zijn opruimgang gaan. Zo laat Hoekstra altijd anderen de kastanjes uit het vuur halen. Ook bij de strijd om het partijleiderschap. Die liet hij aan Mona Keijzer, Pieter Omtzigt en Hugo de Jonge over om er zonder verkiezingen na het opstappen van De Jonge zelf als winnaar uit tevoorschijn te komen. Als lid van de Eerste Kamer, waar hij ook nog in de commissie zat die brievenbusconstructies moest bestrijden, verzweeg hij zelf geld uit ons land weg te sluizen via zo’n constructie. Hij had het bij zijn aantreden als minister wel aan Rutte verteld , maar die had daar als loopjongen van Unilever geen problemen mee gehad. Dat het niet deugde wist Wopke wel, hij had het pakket aandelen vlak daarvoor verkocht. Maar nu het is uitgelekt denkt hij ermee weg te komen met een Sywert van Liendentje(CDA), hij zegt dat hij de inkomsten over die belasting ontduiking aan een goed doel heeft geschonken. Benieuwd welk goed doel.

Broekers-Knol(VVD) heeft als een Mona Keijzer een brisant interview gegeven, aan het AD. Historisch besef ontbeert zij compleet. Zij vindt dat Afghanistan niet zonder haar intelligentsia kan, daarom alleen al moeten wij die hier niet toelaten maar daar laten zitten. Dat die Afghanen daar groot risico lopen om vermoord te worden negeert zij. Het is vergelijkbaar met dik 80 jaar geleden. Toen wilde de intelligentsia Duitsland ontvluchten. De Joodse Duitsers waren daarin ruim vertegenwoordigd, maar de toenmalige Broekers-Knollen hielden onze grenzen voor hen dicht. Het bleek dat Duitsland inderdaad dacht zonder intelligentsia te kunnen. De endlösung van het “vluchtelingenprobleem” volgens Broekers-Knol.

Oud-voorzitter van corpsballenclub Minerva in Leiden Wopke Hoekstra had met zijn vrinden een brievenbusroute uitgezet blijkt uit de Pandora Papers. Eén van de deelnemers was Tom de Swaan, die werd door Hoekstra meteen na zijn benoeming tot minister van Financiën als hoofd van staatsbank ABNAmro aangesteld. De gladde witwasritselaar moest Olga Zoutendijk vervangen, die was er door de commissarissen uitgewerkt, zij was “te” lastig, ofwel integer. Mona Keijzer werd op staande voet ontslagen op de zelfde dag dat haar kritiek in de krant verscheen. Wopke Hoekstra zit daarentegen nog stevig in het zadel terwijl het ontduiken van de fiscus middels omstreden constructies toch wel wat ernstiger is dan een beetje kritiek. Maar met een minister president die liegt en dat ook rustig toegeeft en zelfs blijft zitten hoeft ook de minister van Financiën met zwaar besmet blazoen niet op te stappen. Nederland is inderdaad een belastingparadijs. En de thuishaven van de wereldwijde onderwereld zoals de Italiaanse maffiaexpert Saviano al zei. Rutte en Hoekstra passen daar perfect bij.

“Rupsje nooit genoeg”

Zoals alle overheidsdiensten is ook de zorg onder Rutte kapot gesloopt. De markt zou alles beter doen, beter voor de ondernemers wel te verstaan. De werknemers in de zorg werden geconfronteerd met de ene na de andere reorganisatie, ofwel meer werk met minder mensen en uitkleden van hun rechten. De salarissen voor het uitvoerend personeel bleven per jaar verder achter en werden niet of nauwelijks gecompenseerd voor de inflatie. Gevolg is een grote uitstroom van personeel, want met te weinig mensen kun je geen goede zorg verlenen. Dat maakt boos en de te grote werkdruk zorgt voor burn-outs. En dat voert de werkdruk nog verder op enzovoort. Dit jaar zijn er 27.000 verpleegkundigen uitgestroomd en van de nieuwe aanwas vertrekt binnen 2 jaar de helft.

Salarisverhoging verlicht slechts één van de vele problemen. Maar dat vinden CDA en vooral de VVD niet nodig. Bij uitzondering luisterde Rutte (een klein beetje) naar een Kamerbreed aangenomen motie om de salarissen toch te verhogen, maar verder dan een schamele 1,5% ging hij niet. Had hij gewoon de handen aan het bed eerst maar eens een flinke verhoging gegeven, dat had nog enig positief effect gehad, die 1,5% is een middelvinger. De verpleegkundige krijgt zo’n 45 euro extra, de ziekenhuisbestuurder minstens 450 euro. Hoe meer geld je ontvangt, hoe harder je hebt gewerkt is het VVD-mantra. Tja, het werk van verpleegkundigen is natuurlijk geen hard werken, die mag met zijn ploegendiensten blij zijn met amper 25.000, de specialist mag 150.000 redelijk vinden, maar menig bestuurder gaat net 650.000 euro naar huis.

De hiërarchie is nog altijd sterk in de zorg. De verpleegkundige is de voetveeg, maar weet vaak meer over de patiënt dan de specialist. “Je moet de dokters altijd het gevoel geven dat zij hebben bedacht wat jij in hun oor hebt gefluisterd” vatte een ic-verpleegkundige dat bondig samen. En vragen om loonsverhoging deed een bestuurder van het Erasmus UMC opmerken dat ze toch overladen waren met pizza’s en taart: “jullie zijn rupsje nooit genoeg”.

Ploegendiensten zijn ongezond en zwaar, dat is ooit vastgesteld door de medische dienst van Philips(!), die zelf met ploegendiensten werkt. Daar moet de werkgever in de zorg zeker rekening mee houden. Dus zorgen voor vaste ochtend-, middag- en avondploegen, zo weinig mogelijk wisselende diensten, rekening houdend met ieders persoonlijke slaapritmes en voorkeuren. En goede beloning, maar ook een beperkte duur, niet 40 jaar achter elkaar. Kortom, laat het personeel zelf aangeven wat zij de beste oplossing vindt. Luister naar hen en toon respect en (geldelijke) waardering. En zadel hen niet op met onnodige administratie, en automatiseer alleen als er draagvlak voor is en in overleg. Geen hier onwerkbare Amerikaanse software, dat werkt kostenverhogend en demotiverend. En de rupsjes nooit genoeg zijn niet de handen aan het bed, maar de bestuurders zelf die met 26 keer het salaris van een verpleegkundige in de dienstauto met chauffeur naar (hun land-)huis gaan.

Geen keus voor Kaag

Hoe was het gegaan als onder Mark Rutte een stiekeme jacht was geopend op alle bewoners van landgoederen, dat Rutte hen bij voorbaat verdacht van illegale inkomsten en daarom de belastingdienst had gemaand hen te gronde te richten. Nu genieten die lieden allemaal fiscale voordelen, voor een groot deel onder Rutte gerealiseerd, maar ook al eerder zoals bijvoorbeeld onder minister Sybilla Dekker(VVD), die creëerde zelfs een soort subsidieregeling voor landgoedeigenaren en verruimde de criteria om iets een landgoed te noemen. Maar stel dat de belastingdienst hen vals zou betichten van illegaal belastingvoordeel, hun protesten daartegen zou negeren, hun landgoederen zou confisqueren, beslag op hun tegoeden en inkomsten zou leggen, hun kinderen in tehuizen zou stoppen omdat op straat leven slecht ouderschap is, hoe zou het dan zijn gegaan? Net zoals bij de ouders in de toeslagenaffaire? Terecht door Youri Albrecht toeslagenschandaal genoemd, want affaire is veel te mild.


Neen, allereerst is het de zeer welgestelde klasse die nooit gepakt wordt, of ze moeten uilskuikendom zijn. Bovendien zijn zij de achterban van Ruttes partij, kennen zij de top van die partij vaak persoonlijk. En al zou Rutte hen willen pakken, dan zaten de Telegraaf en alle talkshows er gelijk bovenop, het zou de grootste schande uit de geschiedenis zijn, Rutte zou het gevang in moeten. En dat zou niet na 10 jaar vergeefse strijd zijn, maar die bom zou barsten op dezelfde dag waarop Rutte de jacht zou hebben geopend. Het Kabinet zou met onmiddellijke ingang door de voltallige Kamer inclusief Ruttes eigen VVD naar huis zijn gestuurd. En Rutte zou zich nooit meer in het openbaar kunnen vertonen, hij zou op zijn gunstigst als een Sarkozy met een enkelband om de rechtszaak tegen hem mogen afwachten. Bij de verkiezingen die volgden zou de VVD met één zetel voor Sophie Hermans blij mogen zijn.

Maar Rutte heeft op een andere groep mensen jacht gemaakt, een groep die niet over de juiste contacten beschikt, die niet tot zijn kiezersdoelgroep wordt gerekend. Hij moest nog wel het ontslag van zijn Kabinet indienen, maar werd vervolgens bij de verkiezingen zelfs beloond voor zijn criminele mensenrechten schendende praktijken. Kaag had onze kiezers enige beschaving toegedicht, met dit scenario had zij geen rekening gehouden. En Rutte blijft doodleuk zitten alsof er niets is gebeurd. Mocht zij Rutte niet willen steunen bij zijn vierde Kabinet, dan zouden bij nieuwe verkiezingen de kaarten nog kwalijker komen te liggen. De kans op een Kabinet met Caroline van der Plas als premier en Eerdmans, Baudet en Wilders als ministers en indien nodig de steun van de VVD, SGP en de eenmansfractie van het CDA zou groot zijn. Dus zet Kaag toch maar Rutte 3 als 4 door. En dat was precies de bedoeling van Rutte.

Etnisch profileren is discriminatie

De Haagse rechtbank deed 22 september uitspraak in het proces over etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee. Twee Nederlanders en Amnesty International, RADAR, Controle Alt Delete en het Nederlands Juristen Comité hadden de zaak aangespannen. De rechter oordeelde dat etnisch profileren mag als onderdeel van risico- en selectiecriteria om mensen aan te houden. Iemand met een andere huidskleur kan mogelijk niet-Nederlands zijn vond de rechtbank. Iemand die wit is kan mogelijk ook niet-Nederlands zijn maar mag wel doorlopen bij controles, hoezo is etnisch profileren geen discriminatie. Er is terecht hoger beroep aangetekend. Nu hopen op degelijke en kwalitatief betere rechters in dat hoger beroep.

Etnisch profileren is in strijd met het gelijkheidsbeginsel, het is discriminatie en is ook nog contraproductief. Zoals Sem Presser zo’n 90 jaar geleden al zei: “hoe aangepast ik me ook gedraag, hoe hard ik ook mijn best doe, ik blijf die stinkende rotjood. Nou, dan ben ik maar een stinkende rotjood”. Veel hedendaagse minderheden kunnen het hem nazeggen.
Van mensen die vals beticht worden van diefstal is ook bekend dat die daarna de neiging hebben om dan (voor het eerst) te jatten, het veroorzaakt dus gedrag wat de overheid ermee zegt te bestrijden. En het maakt de overheid tot vijand, niet voor niets dat juist uit westerse landen jongeren naar het IS-kalifaat afreisden. De constante discriminatie, waaronder het bijkans wekelijks door de politie aangehouden worden, sluit mensen buiten en kan dus ook een voedingsbodem voor extremisme zijn.
Geert Wilders wordt terecht neergezet als gevaarlijk ophitser met zijn uitspraken over o.a. Marokkanen, maar etnisch profileren door onze overheid is kwalijker, want de overheid is van en voor ons allemaal.

En dan is etnisch profileren bewezen onbetrouwbaar en vertekenend. Wie zoekt naar bloemkooleters en daarvoor alleen een bepaalde bevolkingsgroep controleert, die zal dan ook alleen daar bloemkooleters vinden. Maar dat zegt dus niks over andere groepen, of die ook bloemkool eten of niet. Alleen wie een kleurtje heeft wordt op Schiphol telkens weer uit de rij gehaald of op straat naar zijn papieren gevraagd, je kleur maakt je verdachter dan de witte Willem Holleeder, en de Haagse rechtbank vond dat o.k. Het hoger beroep zal die ongrondwettelijke uitspraak moeten corrigeren.

De zondebok

Kunstmestfabrieken, Tata Steel en onze landbouw zijn de grootste CO2 uitstoters. Maar Wilders mag zonder ingrijpen van de voorzitter in de Kamer roepen dat het “de migranten” zijn, die “stoten meer uit dan 4 kolencentrales” bazelde hij.
Stef Blok hield een tournee langs financiële centra wereldwijd om beleggers lekker te maken om onze sociale huurwoningen te kopen en dat lukte. De woningcoöperaties had hij opgezadeld met de verhuurdersheffing, alleen voor verhuurders met meer dan 50 woningen in de verhuur tegen maximaal 750 euro huur per maand, dus de Van Haga’s en prins Bernhards werden daar niet mee belast, want die verhuren niet onder de 1000 euro. En dus ook de buitenlandse beleggers die Blok lekker zat te maken niet. Nu verhuurt het Amerikaanse Blackstone een opgekocht blok in Rotterdam voor meer dan het dubbele dan waarvoor de woningstichting het verhuurde. En met minder huurbescherming, en met een borgsom van 3000 euro en een borgstelling van 12.000 euro. De woningstichting moest het verkopen om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Onder Rutte is het aantal sociale huurwoningen met meer dan 100.000 verminderd. Maar alle rechtse partijen wijzen vals naar asielzoekers als veroorzakers van het tekort aan sociale huurwoningen.


In de zorg moet dankzij Rutte alles per 5 minuten worden verantwoord. En alles moet gelabeld. Een prachtig initiatief om kindermishandeling goed aan te pakken(Argos 25-09-21 op Radio 1) is daardoor een vroege dood gestorven. Dat een melding van kindermishandeling werd behandeld door een team met politie, kinderarts en psycholoog die voor een snelle goede behandeling zorgden viel buiten het systeem. Daar was geen budget voor. Wel is er budget voor jarenlange peperdure zorg door tig behandelaars die veelal vruchteloos uitpakt en tegelijk voor schandalig lange wachtlijsten zorgt. Want dat past wel in het systeem. Ook zogenaamde zorgboerderijen passen in het systeem, verdient de boer en zijn vrouw en dochter elk nog een dikke ton extra mee. Per jaar wordt de mishandeling gemeld van 60.000 kinderen, het gros komt niet in behandeling vanwege capaciteitstekort. Het is een failliet systeem maar geen onderwerp in de media. Was dat wel zo, dan zouden de rechtse partijen zeker vals roepen dat het allemaal door vluchtelingenkinderen komt.

Voor de kwalijke gevolgen van het afbraakbeleid van de Kabinetten Rutte wordt steevast gewezen naar een zondebok. Werd door Wiegel vroeger vals gewezen op Den Uyl als zondebok, waardoor hij met Van Agt de sociale verzorgingsstaat wel moest afbreken, nu zijn het vluchtelingen en vooral moslims. Gert-Jan Segers(CU) waarschuwt dat we moeten uitkijken dat we straks niet de sharia als nieuwe wet krijgen door de massale komst van islamieten. Terwijl hij weet dat die opruiende uitspraak onzin is, dat het percentage Nederlanders dat moslim is al jaren gelijk blijft. Ook Segers kan het niet laten om de aartsvijand van de orthodoxe christenen vals als zondebok te bestempelen.

Dat was weer lachen

Zo, dat was weer lachen bij de Algemene Politieke Beschouwingen, wat boosheid, al of niet gespeeld, wat verontwaardiging, wat onnozel gemompel en nog een Holocaust ontkennende ontkenner en het debat zat er weer op. Alles werd door Rutte op dezelfde wijze afgedaan, eerst omarmen of begrip tonen, dan wat geneuzel over staatsrecht of moeilijke procedures en het tot slot afdoen met smakelijk lachen. Ondertussen had Ruttes steun en toeverlaat Sophie Hermans de klus al geklaard. Seegers(CU) was bereid om het demissionaire Kabinet overeind te houden en zo kon de oude coalitie achter de schermen overeenstemming bereiken. De zorg krijgt er wat bij, maar als je leest hoeveel de lonen daar stijgen dan is het applaus van meer waarde geweest, een schamele 1,5%. Dat lijkt meer op een middelvinger, want het komt niet in de buurt van wat de verpleegkundigen in de loop der jaren hebben ingeleverd, 9% zou het minimaal moeten zijn. De ic-verpleegkundige blijft zo een stuk minder verdienen dan een cliniclown. Rutte en die clowns kunnen blijven lachen.

De portemonnee werd ook getrokken voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire, net voldoende om de ambtenaren, ingehuurde deskundigen en adviseurs te betalen. De slachtoffers kunnen wellicht wat post verwachten waarin wordt meegedeeld dat hun zaak in behandeling is, of waarin gevraagd wordt om bewijsstukken op te sturen, want zeker 9.000 dossiers zijn door de belastingdienst vernietigd.
De verhuurdersheffing wordt op zijn VVD’s afgeschaft, dat wil zeggen dat hij wat wordt verlaagd maar niet verdwijnt. Er zal voor de woningcoöperaties zeker geen gelijke behandeling met de prinsjes Bernhard en Wybren van Haga’s komen. Die blijven belastingvrij stenen melken. Net als het Amerikaanse Blackstone, dat ook geen cent belasting betaald over zijn bijna 2000 huurwoningen.
Het leenstelsel wordt afgeschaft, alleen de VVD was nog tegen. Bij de invoering werd door iedereen met een beetje verstand al geroepen dat het een wangedrocht was. Het zorgde niet voor een eerlijker dragen door arm en rijk van de studiekosten. De dochter van de bakker op de hoek ging namelijk niet meer studeren vanwege het risico op een enorme studieschuld. Voor de VVD is de afschaffing een zwaar offer, daar zal Sophie wel wat moois voor hebben teruggekregen. Rutte kan blijven lachen.

Prinsjesdag een gênante vertoning

De minister van Financiën is altijd populair in ons land, tot nu, want Wopke Hoekstra is de zeldzame uitzondering op die regel. Zelfs in zijn eigen achterban daalt zijn populariteit. Met veel aplomb presenteerde hij op Prinsjesdag niettemin de begroting waarin 7 miljard staat om de klimaatverandering te keren. Het klinkt mooi, maar het is veel te weinig en het staat er alleen in omdat hij ertoe gedwongen was door de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Bovendien wordt het slechts besteed aan symptoombestrijding. Voor het keren van de klimaatverandering moet het hele beleid op de schop.

De door het VVD-beleid totaal verziekte woningmarkt krijgt van Rutte 100 miljoen. Een lachertje want voor ongeveer dat bedrag kocht Hugo de Jonge 40 miljoen ondeugdelijke mondkapjes van zijn partijgenoot Sywert van Lienden. De zorg kan het opnieuw vergeten en moet het nog steeds doen met het applaus van anderhalf jaar geleden. Alleen Willem Alexander mag zich verheugen op een stijging van zijn inkomen, hij doorbreekt de grens van 1 miljoen, ofwel 5 keer de Balkenendenorm maar dan belastingvrij. Daarnaast vangt hij nog tig miljoen voor onderhoud aan paleizen, kosten van zijn personeel, voor onderhoud van zijn jachtvelden en mag hij vrij vliegen met het regeringstoestel en zo meer.

Op rechts wordt gepleit voor een zakenkabinet, nou, in feite hebben wij met de VVD en het CDA altijd al zakenkabinetten. Met de Unilevermanager Rutte, met Grapperhaus en Hoekstra afkomstig van de Amsterdamse Zuidas, het facilitair bedrijf voor wereldwijde belastingontduiking door multinationals en de maffia. De zakenkabinetten van Rutte en Balkenende hebben de Zuidas opgetuigd, de wetgeving aangepast aan hun wensen en ook landelijk gezorgd dat de welgestelden er fors op vooruit zijn gegaan en de rest flink heeft moeten inleveren. De belastingdienst stopte met het controleren van het bedrijfsleven (grote bedrijven mogen zelf aangeven hoeveel belasting zij wensen te betalen middels zogenaamde rulings) en ging jagen op mensen met een on-Nederlandse naam. De toeslagenaffaire heeft dat bloot gelegd. De slachtoffers van die affaire hebben van de koning net als vorig jaar te horen gekregen dat dit grote onrecht ruimhartig en snel zal worden gecompenseerd. Dat zullen zij waarschijnlijk nog jaren op Prinsjesdag te horen krijgen, want zij zijn niet Ruttes doelgroep. Net zomin als de Groningers. Alleen het topsegment aan managers dat helpt bij deze exhibitionistische zelfverrijking profiteert mee. En de huisjesmelkers, die zich tegenwoordig vastgoedondernemers noemen, die hebben de hele woningmarkt van Rutte en Blok cadeau gekregen.

Met kamerlid Sophie Hermans als verdedigster van het Kabinet in plaats van controleur, een Wilders die zijn pijlen vals en vuil op Kaag had gericht, een Caroline van der Plas die Rutte verweet doorlopend op zijn mobieltje te turen om dat vervolgens zelf ook te doen bij de rede van haar vijand Esther Ouwehand, met verantwoordelijken voor de toeslagenaffaire die alleen repten over de mooie economische koers en niet eens de moeite hadden genomen om naar de docu over de affaire te kijken was het een gênante Prinsjesdag.