Afrika is ons vaderland

Vanuit Afrika verspreidde de mens zich over de wereld. Je zou kunnen stellen dat zich alleen in Afrika nog een echt autochtone bevolking bevindt. Maar dat zal niet kloppen, want ook die bevolking is niet altijd op dezelfde plek of afgezonderd van de rest van de wereld gebleven.
In “ons” Nederland vestigden zich Kelten en Germanen, kwamen Romeinen langs en zochten Hugenoten en Portugese Joden een veilig heenkomen. Het gebied was Frans en Duits. Limburg werd ons toebedeeld, Vlaanderen raakten we kwijt. “Zelf” bezetten we Zuid-Afrika, Indonesië, Suriname, Sri Lanka en hadden we forten in Afrika waarvandaan we mensen gevangen namen en verscheepten naar Amerika om daar als slaaf verhandeld te worden.

Wie is de Nederlander kun je je dan afvragen. Is dat de nazaat van Duitse hannekemaaiers, de gastarbeiders uit de 17e, 18e en 19e eeuw, of is dat de gevluchte Hugenoot? Of is dat de familie Baudet, die naar ons land vluchtte om aan de destijds in België ingevoerde dienstplicht te ontkomen? Of is het de armlastige Duitse aanhanger van Hitler met een spatje adellijk bloed die als golddigger Juliana huwde? Of is dat een nazaat van in Scandinavië geronselde zeelui, in Duitsland geronselde soldaten, van Italiaanse ambachtslieden, van Oostenrijkse dienstbodes, van Chinese koks of van Griekse handelaren? Of is het het achterkleinkind verwekt door een Duitse soldaat in WOII? Of het achterkleinkind van Indonesische soldaten die met de Nederlandse broodheer na de onafhankelijkheid hier hun toekomst moesten opbouwen. Of is het de zoon van de Amerikaanse manager die hier kinderdagverblijven en andere lucratieve handel opkoopt voor het investeringsfonds dat hem inhuurt. Of is het de zoon van een hierheen gevlucht Syrisch gezin? Of de dochter van een arbeidsmigrant uit Turkije, Marokko, Spanje, Italië of Polen?

Wie een echte Nederlander is? Ook uit dna-onderzoek is gebleken dat elke inwoner van ons land verwant is aan bijna iedereen in de wereld, tot de neanderthaler aan toe. Wij zijn allen mensen en hebben maar één blut und boden-plaats van waaruit wij een miljoen jaar geleden zijn gaan migreren en dat is Afrika. En in plaats van koesteren plunderen we dat werelddeel, feitelijk ons aller vaderland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *