Afvalmisère

Ons afval werd ooit door de overheid verwerkt. Dat hield in: gestort op een stuk land. Alle chemische troep sijpelde rustig het grondwater in. Hele wijken werden op die gifgronden gebouwd. Toen het milieu op de kaart kwam en zulke zaken schandalen werden ging men afvalovens bouwen. Maar ook die veroorzaakten gifschandalen vanwege het neerslaan van kankerverwekkende rook. Het werd een gepruts met installaties die het gif moesten afvangen, het woord “schoon” werd geïntroduceerd. Echt schoon werd die lucht natuurlijk nooit. In Harlingen strijden ze tot vandaag de dag tegen de afvaloven daar. Die moest er om milieuredenen komen, want het Friese afval werd met vrachtwagens naar de verbrandingsoven in Alkmaar vervoerd en al die dieselende vrachtwagens waren slecht voor het milieu. Maar toen die oven in Harlingen eenmaal draaide was er overcapaciteit en daarom werd er afval uit Engeland gehaald om te verstoken. Vervuilende scheepvaart die vaak ook nog chemisch afval met de diesel mee stookt was geen probleem voor het milieu.

Met het verzelfstandigen van afvalverwerkers onder het door de VVD geïntroduceerde neoliberale beleid is het allemaal niet beter geworden. In Amsterdam dreigen nu Italiaanse toestanden. De afvalverwerker daar heeft ook “lucratieve” contracten gesloten met Engeland, maar kan de eigen afvalstroom niet eens aan. De “moderne schone” ovens liggen grotendeels door storingen stil. Het rioolslib willen de hardwerkende ondernemers daarom in het Noordzeekanaal storten. Zo deed Hoogovens dat met het kankerverwekkende cadmium. De overheid ging niet fris met afval om, maar de vrije markt doet het nog slechter. Alleen worden ambtenaren niet zo zwaar beloond als de vrije jongens die het allemaal zoveel beter zouden doen. Amsterdam en omliggende gemeenten zitten in zwaar weer. En Harlingen gaat nu ook Amsterdams vuil verbranden, kassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *