Applaus

Fijn dat zoveel landgenoten de afgelopen weken hun waardering lieten blijken voor ons zorgpersoneel. Applaus kregen zij. Maar wat hebben die applaudisserende kiezers gestemd de afgelopen decennia? Een ruime meerderheid heeft namelijk op partijen gestemd die het “efficiënt en beter” vonden om met de botte bijl de zorg te slopen. Onder paars werd de zorg in de markt gezet, dat zou de zorg goedkoper maken(!) en Balkenende zette dat beleid flink door. De Kabinetten Rutte hebben nog eens 77.000 zorgmedewerkers wegbezuinigd. En er zijn ook nog 8 ziekenhuizen gesloten en failliet gegaan. De laatste medicijnenfabrikanten mochten van Rutte worden verkocht en voorraden werden afgebouwd vanwege de efficiency.
De sector kwam onder Marks bewind ook in het nieuws omdat zij tegen de gewoonte van zorgpersoneel in acties ging voeren. De lonen bleven steeds verder achter, de werkdruk nam navenant toe. En bij verslechtering van de zorg komt de eigen ethiek in problemen, daarvoor was je geen verpleegkundige of arts geworden. De bezuinigingsdrift kreeg zo zelfs verstokte anti-stakers in beweging.

De SP nam in 2016 het initiatief voor het Nationaal Zorgfonds, een zorgverzekering zonder marktwerking. Grootste verschil met de bestaande situatie is dat dan niet de financiële belangen van de verzekeraars voorop staan, maar de zorg. De mogelijke winsten vloeien de staatskas in, maar winst is dan geen doelstelling meer en de reclamebudgetten kunnen geschrapt. De zorg zou onbetaalbaar worden zeggen critici, maar dat is net zo’n onzin als dat de marktwerking hem goedkoper zou maken. Het Amerikaanse zorgsysteem hoort tot de duurste in de wereld maar functioneert uiterst beroerd en miljoenen mensen zijn daar onverzekerd. Was onze zorg niet zo kapot bezuinigd dan hadden we nu de coronacrisis ietsje makkelijker doorstaan.

Als corona straks achter ons ligt zal het neoliberale slopen van de zorg gewoon weer verder gaan. Net vandaag werden namelijk de ambtelijke plannen voor onze toekomst onthuld. Wopke Hoekstra krijgt zijn zin, hij vond de zorg het koekoeksjong in ‘s lands begroting. Die duwt de aanschaf van nog 100 JSF’s uit het nest. Zijn ambtenaren stellen daarom voor om nogmaals flink het mes in de zorgkosten te zetten. Het zorgpersoneel zal het wat Hoekstra betreft met applaus moeten doen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *