Arrogantie van de macht

Als je één reden moet noemen die voeding geeft aan de onvrede in de maatschappij, dan is dat wel de aloude arrogantie van de macht. In Frankrijk schaftte Macron een peperduur servies aan alsof het oude niet luxe genoeg was en deed de rijken een volstrekt overbodig en nutteloos cadeau door de vermogensbelasting af te schaffen. Die deed overigens een stevige duit in het staatszakje. Voor de burger deed hij niets van alle aardige toezeggingen, behalve accijnsverhoging.

Verhoging van accijnzen en btw zijn nu typisch verhogingen die onevenredig hard bij de “gewone” burger terecht komen, die geen rekening houden met de hoogte van iemands inkomen. In feite dus denivellerend. Zulk gedrag valt onder arrogantie en roept woede op. En het is ook nog een woede die ongeleid naar buiten komt, die geen vertegenwoordiger kent. Dat kan tot enge situaties leiden, een machtsvacuüm waarbij het de vraag is wie er met de buit of macht vandoor gaat. In de USSR werden de revolutionairen van het eerste uur van de kaart gespeeld door de pas na de winst teruggekeerde Lenin. Die schoof Stalin naar voren die de helden van dat eerste uur afslachtte. Een soortgelijk scenario voltrok zich in Perzië, waar ayatollah Khomeini zich als een Lenin en Stalin in één persoon ontpopte.

Hier zien wij een andere variant op de arrogantie van de macht. Lieden die de politiek ingaan met ideeën die zij later verwerpen, maar dan doodleuk met eenzelfde aplomb met hun nieuwe inzichten het podium opzoeken. Je zou denken dat je je dood zou schamen voor dat gebrek aan inzicht. Je had zonder veel verstand wel de arrogantie om te pretenderen de waarheid in pacht te hebben. Een toontje lager zou je dan niet misstaan. Paul Rosenmöller (de Wim Kok van GroenLinks) mag nu de kar trekken voor de Eerste Kamer. Maar wat er nog groen of links is aan deze neoliberaal geworden Coca Cola verspreider in schoolkantines is de vraag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *