Selectieve verontwaardiging

Bulgaarse uitzendkrachten worden met 12 man opgehokt in vakantiewoningen en vervoerd in te kleine busjes. Anderhalve centimeter bedraagt de afstand die hun koppelbazen hanteren.
In azc’s zitten mensen ook opgehokt. De angst voor corona is er groot. Bij de uitbraak in het azc Sneek werden besmette bewoners in de militaire kazerne van Zoutkamp opgesloten, bewaakt door soldaten. Bewoners van het azc in Burgum hebben vanwege gedwongen schending van de anderhalve meter richtlijn een kort geding tegen het COA aangespannen. Vanmiddag wordt de uitspraak verwacht.

Over de Bulgaarse arbeiders en de asielzoekers is bijna geen ophef, zij worden door bazen en onze eigen overheid gedwongen de anderhalve meter maatregel te schenden. De verontwaardiging over het niet helemaal aan de anderhalve meter eis voldoen bij de demonstratie in Amsterdam is dus selectief. Ook was er geen boosheid over het overtreden van de regels door cafés her en der in het land die wilde feesten organiseerden, of door overvolle terrassen.

De demonstratie in Amsterdam werd inderdaad te druk, een onverwacht succes. Maar er waren wel kruisen op het plein geplakt om de anderhalve meter grens te hanteren, en er was verzocht mondkapjes om te doen. De woede die rechts hierop los liet stond in schril contrast met de stilte over de hierboven genoemde schendingen van de anderhalve meter grens. Die woede dreigde ook nog de reden van de demonstratie naar de achtergrond te werken. Op de ic’s sterven mensen aan corona, een akelige verstikkingsdood. George Floyd kwam net als Mitch Henriquez ook door verstikking om het leven, verstikking door een nekklem. Coronadood of politiedood, het ene is noodlot, het andere moord. En de reden van die moord mag je niet verzwijgen vanwege het minder dan anderhalve meter afstand houden bij een demonstratie daartegen. Corona ontwricht de samenleving, maar racisme ontwricht de samenleving nog veel meer.

Het is genoeg geweest

De democratie steunt op de rechterlijke macht en de politie, die moeten haar beschermen. De eisen waaraan rechters en agenten zouden moeten voldoen zijn helaas niet hoog genoeg. De mens die zo’n ambt wil bekleden moet de democratie een warm hart toedragen en mag zich niet beperken tot zijn eigen bubbel. De rechter moet even neutraal de bankdirecteur als de tasjesrover beoordelen. Iedereen weet dat het in de praktijk vaak misgaat, neutraal en klasseloos denken is maar weinigen gegeven. De media en politiek zouden hier doorlopend alert op moeten zijn, maar ook daar zie je ongelijke behandeling.

Ongelijke behandeling door de politie heeft ernstige gevolgen. Viel de ophef over de moord op Mitch Henriquez hier nog tegen, in de VS leidt een identieke moord nu tot heftig protest. De politie daar doet net als hier aan etnisch profileren, maar gaat ook vaker over tot geweld. Een zwarte student die op zijn dagelijkse rondje joggen een straatje verder liep, een witte straat, werd gelijk door de politie doodgeschoten, want een zwarte jongen in een witte buurt moet wel een inbreker zijn. Dat is de USA today. Maar liefst één op de duizend zwarte mannen komt er om door politiegeweld. De vader van Donald Trump was lid van de KKK, de geest van die lynchende bende heeft het land nog lang niet verlaten.

Politieagenten die ontsporen moeten natuurlijk direct worden vervolgd. Zij ondermijnen de positie van alle agenten. In de VS zie je nu ook politieagenten demonstreren tegen het geweld van collega’s(o.a. in Miami). Zij moeten gesteund. In de leiding zal schoon schip gemaakt moeten worden. Een hoofd van politie die meteen na de moord door een agent roept dat die agent vrijuit gaat, zoals hier bij de moord op Mitch Henriquez, zal zelf direct ontslagen moeten worden. En een klokkenluidster die racisme aan de kaak stelt moet de politie niet verlaten, zoals hier bij team Haaglanden gebeurde, maar zou juist op het schild moeten worden gehesen. Wij kijken naar Amerika, maar wij moeten onze ogen openen voor wat zich ook hier afspeelt. En dat begint al met de zwartepietendiscussie.

Dat men in rechtse hoek zich nu drukker maakt over 5000 mensen in Amsterdam die vreedzaam en grotendeels met mondkapjes om demonstreerden tegen politiegeweld dan over zuipende Brabanders die in polonaise door hun kroeg gingen zegt alles over rechts. Op de Dam was de anderhalve meter niet haalbaar, maar de demonstranten deden wel hun best. Net zoals op veel terrassen waar de anderhalve meter ook niet werd gered. Maar geen PVV-er, VVD-er, CDA-er of FvD-er die daar iets van zei. Erger, ook bij Op1 van BNNVARA zaten de presentatoren als een inquisitie burgemeester Halsema aan te pakken omdat zij niet een bataljon ME-ers de 5000 demonstranten met nekklemmen van de Dam had laten verwijderen. Dat had minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus goed optreden gevonden. Op de Dam was de boodschap: het is genoeg geweest!

Piet Hein Donners rookgordijn

Piet Hein Donner werd aangesteld als voorzitter van de commissie die de toeslagenaffaire moest analyseren. In de VK werd in herinnering geroepen dat het dezelfde Donner was die als vicevoorzitter van de Raad van State verantwoordelijk was voor het jarenlang in het ongelijk stellen van ouders die de Belastingdienst aanklaagden vanwege het onterecht opeisen van betaalde toeslagen in deze toeslagenaffaire.
De pedante CDA-er die eerst de PVV als gedoger door het CDA-congres wist te slepen en daarmee Hirsch Ballin in het stof deed bijten, stapte als minister in dat gedoogkabinet al snel weer op, nog voordat dat Kabinet viel. Hirsch Ballin was de gedroomde kandidaat om lid van de Raad van State te worden, maar die functie gunde Donner hem niet, sterker, die ambieerde hij zelf. En dat lukte hem.

Intussen heeft hij nog een laatste glamoureuze overstap gemaakt door minister van staat te worden en daarmee heeft hij zijn ijdelheid maximaal weten te verwennen. Als hoogst geplaatst dienaar van Koning en Vaderland zat hij nu ook even de commissie voor die de toeslagenaffaire moest uitpluizen. Dat hij daarbij tegen zijn eigen falen als minister en vicevoorzitter van de Raad van State opliep laat hij onbesproken. Opvallend dat hij politici wel aanwijst als hoofdschuldigen, maar daar valt hijzelf blijkbaar niet onder.

De affaire verdient een parlementaire enquête, want als je Donner volgt dan zijn er zoveel schuldigen dat die ook weer onschuldig zijn en er dus niemand verantwoordelijk is geweest. Met die conclusie is hij zelf en zijn vele anderen (waaronder mede-commissielid Jetta Kleinsma die ook als staatssecretaris onder Donner indertijd niet verschoond is van wanbeleid) tevreden. De slachtoffers van de affaire heeft Donner in twee groepen weten te gieten, een groep zware gevallen die gecompenseerd moeten worden en een groep die daar niet onder valt en het nakijken heeft. De tweede groep blijkt nader bekeken ook zwaar beschadigd. Donner heeft daarmee een rookgordijn opgetrokken en de zaak nog gecompliceerder gemaakt. Het is een schandalige affaire geworden, een Kafkaëske vertoning waarbij de overheid de levens van eigen burgers ernstig heeft beschadigd met als enige reden discriminatie. Want uitsluitend burgers met een niet 100% authentieke Nederlandse naam kwamen voor de ten onterechte opgelegde terugvorderingen in aanmerking.

Koop lokaal

De VVD speelt weer eens de rol van beschermer van de lokale middenstander. In de zendtijd voor politieke partijen laat zij kleine zelfstandigen de bevolking oproepen om lokaal te kopen.
Voor de grote ondernemingen en multinationals hoeft de partij geen reclame te maken, die zijn immers de baas bij het VVD-volkje. Wil Unilever dat de dividendbelasting wordt afgeschaft, dan gaat Mark Rutte daar hoogstpersoonlijk mee aan de slag. Het ging niet door, maar duidelijker kun je de innige band van het grootkapitaal en ‘s lands grootste partij niet krijgen.
Iedereen met een beetje verstand weet dat de kleine ondernemer altijd de klos is in de concurrentieslag met de grote jongens. Onbegrijpelijk dat er nog kleine ondernemers zijn die hun stem aan de VVD geven. Of het moet zijn dat zij zo hard werken dat ze voor het lezen van kranten geen tijd meer hebben.

Als de VVD consequent is komt zij nu ook met “produceer lokaal”. Dan zal het onzinnig gesleep met veevoer, ofwel soja van plantages op gekapt regenwoud in Brazilië, tot het verleden behoren en zal de veestapel hier binnen de beschikbare ruimte blijven, een eind aan het mestoverschot, een eind aan uitputting van de bodem en dus een eind aan kunstmestgebruik en een eind aan het bloot stellen van Nederlanders aan de uitstoot van de bio-industrie. Dat laatste betekent dat de verhoogde kans op longontsteking voor boeren en hun omwonenden zal afnemen en daarmee ook de kans op corona en andere zoönosen. De insectenstand zal zich kunnen herstellen en de vogelstand zal volgen. Met een eigen lokale industrie hoeven er geen mondkapjes uit China te komen, of medicijnen, en wordt de arbeidsmarkt weer wat diverser.

Maar dat zal niet gebeuren, want koop lokaal is een typisch Hollands gebaar van de VVD. Het spotje kost niks en meer dan dat spotje doet de partij ook niet. Laat staan dat zij de consequentie trekt om dan ook lokaal te willen produceren. Met dit spotje laat de VVD zien dezelfde schijnheiligheid te hanteren als in de oude tijden van de kerk en het kapitaal. Houd jij ze dom zegt de kapitalist tegen de dominee, dan houd ik ze arm.

BOA staat voor Buitengewoon Onderbetaalde Agent

De crime fighters van de VVD en het CDA vonden de politieagent te duur, dus werd de BOA(Buitengewoon Opsporingsambtenaar) opgepoetst. Blauw op straat werd BOA op straat. Hun aantal groeide naar zo’n 23.000. Een cursus van 104 uurtjes bij het LOI en je bent gediplomeerd BOA. Wat een LOI je in die tijd en met haar reputatie heeft geleerd kan nooit veel zijn, maar dat was ook niet de bedoeling. Daarom heten zij ook geen politieagent maar BOA en worden ze een stuk slechter betaald dan oom agent, en dat was wel de bedoeling. BOA ging staan voor Buitengewoon Onderbetaald Agent.
Met zo’n LOI-cursus is het niet verantwoord hen van wapens te voorzien en dat is nu in het nieuws, want zij voelen zich niet veilig bij het uitoefenen van hun werk en willen daarom graag van wapenstok en pepperspray worden voorzien. Het geweldsmonopolie ligt echter bij de politie, een BOA mag net zomin als de barkeeper in de horeca geweld gebruiken, en die wordt ook nogal eens met vervelende gasten geconfronteerd.

In deze coronatijd was goed te zien dat het bij de BOA’s zo mogelijk nog slechter toegaat dan bij de politie. Kan die het niet laten om etnisch te profileren en zich bij tijd en wijle aan excessief geweld te buiten te gaan, de BOA heeft al helemaal niets meegekregen van de-escalerend optreden. En met boetes van 390 euro bij overtredingen van de coronagelegenheidswetgeving voor het samen met je twee kinderen op anderhalve meter afstand in het park te zitten is van de-escalatie geen sprake. Het is maar de vraag of de door hen uitgedeelde boetes voor de rechter stand houden, zij veroorzaken in elk geval een nog grotere werklast voor Justitie.
Het inzetten van BOA’s bij riskant werk is niet in lijn met hun wettelijke taken. Daar zijn zij niet voor opgeleid en ook niet toe uitgerust. BOA’s moeten gewoon hun beperkte taken van ooit uitoefenen en voor het politiewerk dat zij nu verrichten kunnen zij met een extra cursus als agent tegen het daarbij horende hogere salaris aan het werk. Maar dan ook meteen die politieopleiding verbeteren.

Lesbos in Fryslân

Peter Middendorp riep in zijn column in de VK weer even de positie van het Noorden in herinnering. Bij de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning vroegen Groningers zich hardop af hoe Den Haag zou hebben gehandeld als het gaswinning onder Amsterdam was geweest en het Rijksmuseum op instorting zou staan door aardbevingen. In het Noorden wist iedereen gelijk dat de gaskraan dan onmiddellijk zou zijn dichtgedraaid en er even snel geld naar de getroffen hoofdstad zou zijn overgemaakt. Zulk beschaafd ingrijpen moet het Noorden ontberen. En als er eindelijk beloften worden gedaan, door Wiebes, is het vervolgens toezien hoe die niet worden waargemaakt, dat er zelfs nieuwe ingrijpende wingewestpraktijken worden aangekondigd.
De noordelingen kennen hun afhankelijkheid van Den Haag en hun geringe invloed daar. Dat hebben de Zuiderlingen beter voor elkaar. In Limburg stelt Den Haag passende katholieke Commissarissen der Koning aan die zich rustig Gouverneur mogen noemen. In het rode Noorden mag Friesland het al jaar en dag met VVD-commissarissen doen.

Middendorp stelde zich voor hoe de Randstad had gereageerd als corona niet in het Zuiden maar in het Noorden was uitgebroken. Het hele land ook dan in lockdown? Het lijkt de Noordeling onwaarschijnlijk, die weet dat de Afsluitdijk zo goed als zeker zou zijn afgesloten net als de (snel-)wegen boven Zwolle. Lockdown alleen in het Noorden, want anders zou de economie te zeer geschaad worden. Voor het Zuiden is dat een ander verhaal. Brabant is de economische en drugsmotor van ons land met navenante invloed en dus ging heel het land in lockdown.
Het Noorden zou nu zelf zijn grenzen moeten sluiten voor de Randstedelingen en Brabanders die een veilige vakantie in Friesland en Drenthe zoeken. In plaats daarvan kan het Noorden de vluchtelingen op Lesbos uitnodigen om naar de lege toeristenparken in het Noorden te komen. Lesbos in Fryslân.

Belastingdienst met strafblad

Stap voor stap is de Belastingdienst van een ontvangstkantoor voor de Overheid die vastgestelde percentages over inkomens en winsten incasseerde naar een boekhoudkantoor voor ondernemers omgebouwd. Met een fraai box-systeem kunnen vermogende landgenoten makkelijk uit het betaalcircuit ontsnappen, voor hen is ons land een paradijs geworden. Voor grote ondernemingen kan het niet leuker gemaakt worden, zij mogen zelf aangeven wat zij denken aan belasting te moeten betalen, of gewoon even op de koffie bij de belastingambtenaar om lucratieve dealtjes, rulings geheten, te sluiten. Het is het resultaat van decennia neoliberaal beleid.

De “gewone” burger kan niet ontsnappen aan de loonbelasting en voor de zzp-er en kleine ondernemer wordt de loper naar ontduiking evenmin uitgerold. Nu is daar nog discriminatie op grond van afkomst bijgekomen. Wat iedereen vermoedde is toegegeven, de Dienst doet aan etnisch profileren. Nederlanders met een niet 100% Nederlands klinkende naam krijgen niet alleen te maken met terugvordering van toeslagen maar ook standaard extra zware controle van hun aangifte. Toeslagen werden ten onrechte teruggevorderd, boetes uitgedeeld voor elk verkeerd aangevinkt hokje in de aangifte. Het staat in schril contrast met de huidige aanpak van het steun trekkende bedrijfsleven. Bedrijven die toch bonussen en dergelijke uitkeren worden niet van steun uitgesloten, want dat vindt de Belastingdienst “te moeilijk” om te controleren.

Zelf vindt de Belastingdienst dat zij het niet leuker kan maken, en dat vinden de vrinden van Hoekstra en Rutte ook, maar voor degenen die zij discrimineren kan zij het niet slechter maken. Afgelopen week zag het Ministerie van Financiën geen andere optie dan zelf tegen de eigen Belastingdienst aangifte te doen. Het past wonderschoon in een Belastingparadijs: een Belastingdienst met een strafblad.

Robuuste zorg

Bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Marian Kaljouw noemde ons zorgsysteem “robuust”. Het was geheel in lijn met Ruttes houding dat hij de coronacrisis fantastisch goed aanpakt waardoor wij tot de top van de wereld behoren, want hij heeft niet zomaar een lock down ingevoerd, maar een intelligente. In deze show van een geweldig land dat overal het beste in is dankzij de VVD is de waarheid knap onder het tapijt geveegd. Toch komen er feitjes boven water waar Rutte niet op zit te wachten. Zo moest Van Dissel(RIVM) toegeven dat hij ons land ten onrechte bij de top best presterende landen in Europa had ingedeeld. Hij had daarvoor de verkeerde cijfers gebruikt, wij behoren juist tot de slechts presterende landen wereldwijd. En dat is nog niet eens gecorrigeerd op het gebrekkig testen, want niet getest is niet gemeten. Het weinig testen heeft veel coronaslachtoffers buiten de sterftecijfers gehouden.

Maar wat bezielde Marian Kaljouw om onze zorg robuust te noemen. Wij zijn lang niet zo zwaar getroffen als Italië of Spanje maar moesten al een beroep doen op België en Duitsland om patiënten op te nemen wegens gebrek aan ic-bedden. En voor het tot een minimum aantal wegbezuinigde ic-bedden moesten de ziekenhuizen wegbezuinigde ic-verpleegkundigen dankbaar zijn omdat die vrijwillig hun diensten aanboden vanwege het personeelstekort. Hoezo is ons systeem robuust? Een dreigende tweede golf zal het systeem niet weer zo “goed” doorstaan voorspellen ic-artsen en -verpleegkundigen. Is dat nog steeds robuust? Van de VVD kreeg het zorgpersoneel alle complimenten en applaus als dank. Afgelopen winter hadden zij nog moeten knokken voor een armetierige CAO en nu al klinken de geluiden over een nieuwe bezuinigingsronde voor de zorg als corona voorbij is. Ontslag onder luid applaus. Alles om de zorg nog robuuster te maken.

De vorige voorzitter van de NZa moest met zijn hele bestuur opstappen vanwege het zich laten fêteren door de farmaceutische industrie. Edith Schippers haalde toen Marian Kaljouw binnen. “Alweer een VVD-er” klonk het op de werkvloer. En daar zal niemand het woord robuust in de mond nemen als hij over onze zorg spreekt.

Standwerker Rutte

Het steunpakket van de regering draagt overduidelijk het VVD-stempel als je de voorwaarden er op naslaat. Rutte is niet de premier van alle Nederlanders, maar hij slaagt er voor de bühne wel in om zo over te komen. De onzekere landgenoten, en dat zijn er nu heel veel, zien hem graag als een bekwaam bestuurder die ons land kundig door de corona-crisis loodst. Maar hij loodst vooral zijn partij perfect door deze crisis, virtueel staat de VVD op 43 zetels en als hij zo door gaat is dat nog lang niet het maximaal haalbare. Met het uitdelen van miljarden aan het bedrijfsleven zie je dat de vrienden van Rutte het geld moeiteloos krijgen toebedeeld terwijl anderen heel weinig of niets op hun rekening gestort zien.

Dat intussen de Mexicaanse drugsmaffia ons land heeft uitgekozen voor de vestiging van crystal meth-fabrieken is niet zozeer te danken aan Schiphol en de haven van Rotterdam, maar vooral aan het feit dat ons land al een spil in de internationale onderwereld is: wij zijn ‘s werelds beste belastingparadijs. En nu die drugsbaronnen hier toch al hun zaakjes aan de Amsterdamse Zuidas regelen kunnen ze er net zo goed een Europees Amazon voor drugs opzetten. Een logisch gevolg van het VVD-beleid, en Rutte gaat dat paradijs echt niet aanpakken, box 2 is heilig voor hem.

Ook in corona-tijd spaart Rutte zijn belastingontduikende vrinden, die kunnen namelijk evengoed overheidssteun krijgen. Denemarken sluit belastingontduikers juist uit, maar dat land staat dan ook niet bekend als belastingparadijs.
Bij het voucherbeleid van KLM zag je ook dat Rutte niet de belangen van de klant/burger dient, maar die van de ondernemer/KLM. Eurocommissaris Margrethe Vestager moest Rutte terugfluiten. Zij weet wel dat je bij vooraf betalen en vervolgens niet geleverd krijgen uiteraard je geld terug hoort te krijgen. Maar Rutte belooft bij verkiezingen ook van alles en levert eenmaal gekozen niet. Het is zijn normaal. Hij weet zijn beleid als een perfecte standwerker te verkopen, maar net als op de markt, thuis het super mes uitgeprobeerd blijkt standwerker Rutte een goochelaar want het mes doet niets van wat hij beloofde wat je er mee kon.

Corona-maatregelen

Het idee om met een app corona te bestrijden stuit op privacybezwaren en is niet geheel onomstreden wat effectiviteit betreft. Dat je privacy ernstig wordt geschonden vinden velen niet belangrijk, maar die laconieke houding is niet terecht. In Zuid-Korea heeft het al tot een opleving van homofobie geleid. Een nieuwe uitbraak daar was veroorzaakt door een man die een paar net weer geopende horecagelegenheden had bezocht. Het bleken gaybars te zijn. Dankzij de app weet heel de wereld nu dat een homoseksuele man het virus heeft verspreid en reageert de wereld als een Donald Trump, met haat. Alsof de man in kwestie wist dat hij besmet was en expres het virus had verspreid.

De politiek zit ook met het corona-beleid in de maag, hoe te vergaderen met 75 of 150 man in één zaal? De Eerste Kamer is uitgeweken naar een grotere zaal, de Tweede Kamer vergadert nu met minder aanwezige leden. Dat is niet heel anders dan normaal, een volle Kamer heb je alleen bij heel belangrijke besluiten of wanneer bekend is dat die vergadering prominent op televisie komt.
Nu zit een deel thuis voor de webcam en klagen zij over het gemis van elkaar in de ogen kijken. Maar is dat oogcontact wel zo goed? Is het niet beter dat je wat afstand houdt tot je politieke opponenten? Gaan in de normale situatie politici niet te amicaal met elkaar om? Hoe hard wil je jouw tegenstander nog attaqueren als je net gezellig met hem hebt geborreld. De afstand zou de politiek wel eens gunstig kunnen beïnvloeden.

“Solidariteit is wederkerig”

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn, de voorzitter van ondernemersclub MKB-Nederland, Jacco Vonhof, vindt solidariteit belangrijk. Het is ook te mooi om waar te zijn.
Het geld klotste tegen de plinten op zei Mark Rutte(!) afgelopen winter nog, hij vond dat werkgevers daarom wel wat meer loon mochten gaan uitbetalen. Het gebeurde niet, CAO-onderhandelingen verliepen juist uiterst moeizaam, solidariteit van werkgevers met werknemers is ver te zoeken. Met de uitbraak van corona bleek dat al dat tegen de plinten op klotsende geld door de bazen is verbrast, geen cent opzij gezet voor moeilijke tijden, personeel dat al 40 jaar achtergebleven is in loon rustig verder achterop laten lopen en zelf weer meer inkomen bijgeschreven zoals dat ook al 40 jaar gaat. Bovendien werden veel banen omgezet in flexcontracten, zzp-constructies of nul-urencontracten. En dan nu, behalve overheidssteun incasseren, ook nog solidariteit eisen van werknemers, omdat “solidariteit wederkerigheid inhoudt”. Wederkerig met wie?

De pretpakketstudent Jacco Vonhof stopte al na twee jaar met zijn rechtenstudie, want hij zag op de Quote 500-lijst dat het glazenwassers ook lukte bij de grootste graaiers te komen. Dus ging Jacco als glazenwasser aan de slag, zo verkoopt hij zichzelf tenminste, maar hij liet het wassen natuurlijk al snel anderen doen. Hij zorgde voor de geldstromen. Zo weinig mogelijk naar de werkenden, zoveel mogelijk naar zijn eigen portemonnee. MKB-Nederland zag in hem een voorbeeldige self-made ondernemer en maakte hem in 2018 voorzitter.
Voor de simpele zielen legt Jacco graag uit hoe de wereld “werkt”: het MKB(midden- en kleinbedrijf) verdient het geld. De werkgevers bedoelt hij en die zijn zo aardig om hun personeel te betalen. En zij betalen belasting. Dus betalen Jacco en zijn vrinden niet alleen hun eigen werkenden maar ook die in het onderwijs en de zorg, want de leraar en de verpleegkundige worden van zijn belastinggeld betaald. De politici noemde hij niet, maar die betaalt hij eveneens en moeten daarom goed naar baas Jacco luisteren.
Hij bekijkt intussen of voor zijn eigen bedrijf overheidssteun kan worden binnengesleept, niet omdat het nodig is, maar of het kan. Dat zal ook wel onder zijn “solidaire wederkerigheid” vallen.

Als sneeuw voor de zon

Zwakke bedrijven wordt het leven nog even gerekt met belastinggeld, als zij tenminste bij een bedrijfstak horen die een sterke lobby heeft. Zo kregen de siertelers 600 miljoen omdat hun omzet 40% was gedaald. Dat die daling maar een maandje duurde en zich nu al weer bijna heeft hersteld geeft een onaangenaam gevoel als je andere bedrijven ziet die na maanden op eigen vermogen interen nog niet voor overheidssteun in aanmerking komen. Of de hele sector cultuur die op slot moest met slechts 300 miljoen steun.
Het lijkt deels willekeur wie er wel en wie niet op steun kan rekenen, maar zo willekeurig is het niet. De sterkste schouders met de daarbij passende sterkste lobbyisten krijgen op maat gemaakte steun. Dat wordt verkocht als steun voor iedereen, maar in de praktijk valt het duidelijk anders uit. En zelfs naast het zo passende potje piesen zoals de KLM doet met het toch ontslaan van personeel wordt door Koolmees door de vingers gezien

De Kamer mag zich wel wat meer gaan inspannen. Er wordt van alles besloten zonder overleg of debat, dat zou zeker de oppositie niet moeten pikken. Onze privacybescherming dreigt achteloos te worden geofferd met als smoes dat het zal helpen corona te bestrijden, maar die ingrepen zijn of twijfelachtig wat betreft effectiviteit of buitenproportioneel. Feit is dat het grensoverschrijdende maatregelen zijn die thuis horen in een dictatuur.
En dan de vele miljarden steun die het Kabinet rondstrooit. Behalve het nutteloos steken van dat geld in bedrijven die toch al op omvallen staan, gaat dat geld ook naar bedrijven die in een duurzame samenleving niet thuis horen. Die bedrijven zullen op termijn allemaal verdwijnen. Waarom dan een gigantische staatsschuld oplopen om die aflopende zaken te redden?

Het is vals dat er altijd wordt geschermd met ondernemers die zoveel risico lopen, maar die dan nu moeiteloos dat risico op de belastingbetaler afwimpelen. En het zijn vaak ook nog de bedrijven die doorgaans belasting maximaal ontduiken en subsidies maximaal binnenslepen die wij nu redden. Het lijkt alsof de ondernemer die altijd al echt onderneemt als enige het risico voor de kiezen krijgt. Hij mag zien hoe Booking en KLM er met de miljarden vandoor gaan en mag zelf zijn handen dicht knijpen als hij 4000 euro krijgt. De zzp-er mag van geluk spreken als hij 1000 euro per maand uitkering krijgt, wat lang niet zijn vaste lasten dekt. Maar weet hij toch nog 250 euro bij elkaar te werken dan is dat niet om zijn tekort weg te werken, nee, die mag hij gelijk inleveren. Leuk afgekeken van de fantastische bijstandswet.
Bij de bankencrisis werd de miljardensteun nog deels terugbetaald, maar ging het mes diep in de zorg en cultuur, nu dreigen de miljarden als sneeuw voor de zon te verdwijnen en zal het mes nog dieper in de overheidsuitgaven gaan.

Vervuiling

Dankzij de intensieve landbouw is het aantal insecten dramatisch afgenomen, met wel 80%. De vogelstand volgt hun lot. Wie ziet nog weilanden vol grutto’s en kievieten, laat staan een veldleeuwerik? Je fietst een uur door de weiden en je mag blij zijn met 5 zwanen en 7 kraaien. En dat in de meimaand.
Langs de kust zijn hoge concentraties pfas gemeten, er wordt nu uitgezocht hoe dat komt. Alsof de zee niet ‘s werelds grootste gratis vuilstortplaats is. Er wordt volop chemisch afval gedumpt en op schepen meegestookt. En wat de open riolen als de Rijn en de Amazone allemaal lozen willen wij niet weten. Dat er hoge concentraties pfas in de Noordzee en Waddenzee zitten is daarom niet gek, als het er niet in zou zitten zou pas vreemd zijn.

De laatste jaren komen er steeds meer aanwijzingen dat de toename van auto-immuunziekten te wijten zou zijn aan pfas- en andere giftige stoffen. Ons afweersysteem wordt door al die vervuiling doorlopend geprikkeld en raakt van slag is de gedachte. Dat is geen nieuw idee, Zweedse onderzoekers kwamen al lang geleden tot de conclusie dat hooikoorts een gevolg van vervuiling moest zijn, want die allergie kwam pas voor ná de industrialisatie. Doordat het immuunsysteem door giftige rook uitbrakende fabrieken het hele jaar door wordt geprikkeld slaat bij sommige mensen dat systeem op hol als daar dan ook nog de jaarlijkse natuurexplosie aan pollen bij komt stelden zij.
Vanwege de grote kans op het dragen van virussen en bacteriën worden veeboeren al jaren standaard geïsoleerd in ziekenhuizen. Longaandoeningen komen bij hen en hun buren meer dan gemiddeld voor en dat zou kunnen verklaren waarom corona in veeteeltprovincie Brabant zo explosief was. Ook werd Brabant in 2007 door de Q-koorts getroffen, het aantal besmettingen en doden is onbekend, 138 doden minimaal rekende Zembla uit, de overheid hield het op 25. De bestuurders hadden er geen oren naar om open kaart te spelen, dat zou alleen maar boze boeren opleveren. Nu lijken mensen die deze bacterie bij zich droegen extra bevattelijk voor corona te zijn.

In Duitsland is onder het 1800 man tellende personeel van een slachthuis corona uitgebroken, 13 liggen al in het ziekenhuis. In het azc in Sneek brak ook corona uit. Van de 600 asielzoekers daar heeft er één last van een kuchje. Geeft het werken met (dode) dieren een groter risico of worden wij hier in Europa aan ernstiger vormen van vervuiling blootgesteld? En worden ouderen vaker door corona getroffen omdat zij langer aan vervuiling zijn blootgesteld? Er moet nog veel onderzocht worden, maar dat onze intensieve veeteelt een rol speelt lijkt een onontkoombare conclusie, net zoals het feit dat de uitstoot door Teflon-fabrikant Dupont kanker veroorzaakt.

Eerlijke lock-down

Een eerlijke lock-down zouden wij moeten hebben. Voorkomen dat iemand besmet raakt, maar dan wel zorgen dat niemand door die lock-down failliet gaat en dat men gewoon kan blijven wonen, eten en drinken.
Dat had gekund als er niet geluisterd was naar de sterkste lobbyisten en had gunstiger uit kunnen pakken voor de economie en zeker voor het milieu en natuurlijk voor de gezondheid van velen.

Hoe zou een eerlijke lock-down er uit kunnen zien? Je zou de woonlasten kunnen verlagen of zelfs tijdelijk op nul kunnen zetten. De banken hebben geld gecreëerd door hypotheken te verstrekken, daar hebben zij niets meer voor gedaan dan het intikken van het hypotheekbedrag en daarna het handje ophouden voor een maandelijkse betaling van rente en aflossing over dat uit het niets gemaakte geld. De banken een tijdje zonder die gratis inkomsten zou een mooie tegenprestatie zijn voor de hulp die zij bij de bankencrisis hebben ontvangen.
De verhuurders zouden de huurinning geheel of deels kunnen stoppen in ruil voor afschaffing van de onzinnige verhuurdersheffing. Doet prinsje Bernhard daar moeilijk over, dan pak je de prijzenwet erbij. Die is onder Paars in de archiefkast gezet en werkt alleen nog minimaal voor medicijnen en postzegels.
Wat energie betreft is dit de gelegenheid om ‘s lands grootste rovers te laten dokken voor het 60 jaar gratis gas uit onze bodem halen. Zij hebben tegelijk alles gedaan om geen cent belasting te betalen en willen ook niets afdragen aan de schade die hun gaswinning veroorzaakt. Shell en ExxonMobil zouden daarom nu voor zo lang nodig gratis energie moeten verstrekken. De enige pijn voor hen zou het niet betalen van dividend zijn, voor het eerst in hun bestaan.
Voor ons eten kunnen wij de klagende boeren eens vragen wat terug te doen voor het eeuwige handje ophouden. Ruim 60% van de Europese begroting gaat naar de landbouw, de beroepsgroep heeft haar eigen departement en een trits politieke partijen die als lobbyisten voor hen werken en spannen daarmee lobbykampioen Koninklijke Shell naar de kroon. Als dank voor die vele miljarden belastinggeld mogen zij gedurende deze coronacrisistijd gratis voedsel verstrekken.

Dan rest voor velen de verveling, wat te doen achter de geraniums hangend op de bank. Nou, eens goed nadenken over langdurig werklozen die altijd zo hun tijd moeten zien door te komen, en dan ook nog met een minimuminkomen waar je behalve de kosten van de eerste levensbehoeften weinig meer mee kunt doen. Het zou mooi zijn als er daardoor voortaan met wat compassie wordt gekeken naar degenen die afhankelijk zijn van de sociale dienst.

BV Nederland komt met winstwaarschuwing

Met de VVD aan het roer is het BV Nederland geworden. Het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking is omgebouwd tot het Ministerie van Handel en ontwikkelingssamenwerking, ofwel in plaats van subsidie aan malariabestrijding gaat de subsidie nu naar bedrijven als Heineken en naar bloembollentelers om in Afrika vestigingen te starten. Daarbij worden lokale boeren van hun grond gejaagd en de overigen komen in de problemen door het enorme beslag dat de Hollandse koopmannen op hun watervoorraad leggen. Velen zien dan een toekomst in Europa als enige overlevingskans en wagen de levensgevaarlijke tocht richting de EU.

De Overheid moet kleiner vindt de VVD, in het verkiezingsprogramma heeft de BV Nederland een prominente plaats gekregen samen met de daaraan gekoppelde vlaktax, een belastingvorm die een eind maakt aan nivellering, iedereen, rijk en arm, betaalt dan evenveel belasting. Dat betekent de armen meer en de rijken minder. Dat programma was opgesteld door VVD-coryfee Geert Dales, inmiddels de grote man bij 50Plus, maar alweer op weg naar zijn volgende partij, altijd toekomstgericht. Hij kleurde niet alleen de “liberale” gedachten bij de VVD, maar ook bij 50Plus. Alleen kreeg hij daar een ietsje pietsje tegengas van oud-vakbondsvrouw Van Brenk, en alles wat maar naar rood riekt werkt bij Dales als de bekende lap op een stier, al is dat rode van Van Brenk uit een grijs verleden, zij is nu op de grijze toekomst gericht. Een beschuldiging van graaien in de kas was de druppel voor de voormalige anti-kraak wonende burgemeester van Leeuwarden. Dat burgemeesterschap was ook al geen succes, Dales als baas van een rode stad, dat was vragen om problemen.

De BV Nederland is zo ver gevorderd dat wij nu al zo’n 10 jaar met een manager van Unilever als premier zitten. Gladjes en met succes speelt hij zijn rol als staatshoofd in zware tijden. Ook voor zijn VVD, want die staat op recordhoogte in de peilingen. Om de herinnering aan zijn laatste (mislukte) dienst aan de multinationals, de afschaffing van de dividendbelasting, te doen vergeten en de aandacht van de tig miljard die nu aan de multinationals wordt uitgedeeld af te leiden, bestookt Klaas Dijkhoff de tv-kijker met een filmpje vol kleine superpositieve middenstanders die corona proberen te overleven. De NPO doet gretig mee door gratis STER-reclame aan ondernemersverenigingen te geven.
In zijn persconferentie woensdag brak even de toon van BV Nederland door. Bij de versoepeling van de coronavoorschriften moest gewaarschuwd worden dat bij het weer oplopen van ziekenhuisopnames en doden de versoepeling teruggedraaid kon worden. Daar viel de oud-Unilevermanager even uit zijn rol, hij gaf een “winstwaarschuwing”!