De cultuurafbraak

Na grondige afbraak van de cultuursector door Halbe Zijlstra, de deskundige van de VVD die een poster van Ikea voldoende cultuur vond, is het slopen niet gestopt. Van Engelshoven mag namens D66 de restanten van het cultuurlandschap beheren. Je zou wel enige strijdlust van een D66-er verwachten, maar zij loopt keurig in de VVD-pas en zet het bezuinigen gewoon door.
Corona heeft de cultuursector extra hard geraakt, reden voor bijvoorbeeld de Duitsers om daar forse steun aan te verlenen, maar hier gebeurt het tegendeel. Voor de cultuur vloeit de steun niet zo ruimhartig als voor Booking.com of KLM. De hele sector mag het doen met eenzelfde 300 miljoen als ook de aardappeltelers en de bloembollenboeren hebben gekregen. De bollentelers hebben hun verlies inmiddels alweer goedgemaakt en een mislukte aardappeloogst hoort in principe tot het bedrijfsrisico. Iedereen kan trouwens wel begrijpen dat alle musea, orkesten, theatergezelschappen enzovoort van een belangrijker en grotere orde zijn dan de giftige bollenhandel en een paar patatboeren.

De LC berichtte over nog een geniepige streek van het ministerie van Cultuur. Daar heeft men stilletjes een regeltje geschrapt bij de verstrekking van de cultuursubsidies voor podiumkunsten. Het criterium “regionale spreiding” is verdwenen. Alles zal nu wel naar de Randstad gaan vrees je dan en dat klopt. Naar Overijssel en Gelderland gaat geen cent, naar Groningen, Friesland en Drenthe gaat 2%. Amsterdam krijgt op zijn eentje 54%, en Utrecht en Rotterdam 11% ieder. Zo zal de lokale cultuur niet alleen met nog minder toe moeten, ook zullen de laatste mensen die hun hart aan de kunst hebben verpand naar de Randstad vertrekken. Meer leegloop in de regio en nog overvoller in de Randstad. Nog maar twee jaar geleden was Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa, een uitzonderlijke opsteker voor de lokale kunsten. Nu draait deze regering dat de nek om. Dat de commissie die de subsidies verdeelt de lokale cultuur zo in de kou liet staan kon zij niet helpen verklaarde de club in een persbericht, zij had voor 15,8 miljoen moeten bezuinigen. Dat kun je blijkbaar voornamelijk in de provincie doen. De valse trap die de commissie uitdeelde aan Meindert Talma sprak voor zich. De kritieken op zijn voorstellingen over schaker/dammer Jannes van der Wal en Domela Nieuwenhuis oogstten van Leeuwarder Courant tot Volkskrant lof, de commissie oordeelde echter dat hij niet kan zingen en in herhalingen vervalt, niets vernieuwends. Over smaak valt te twisten, maar dit leek eerder een persoonlijke afrekening. De commissie bevestigt slechts het vooroordeel van de arrogante Randstad die de provincie minacht. Wie accepteert trouwens een plek in een commissie die de cultuur verder afbreekt.

Boerenlogica

Je hebt als burger last van ratten, die vreten zich een weg je huis in en zorgen voor flink wat overlast. Pech, je kunt vallen kopen maar die lijken de ratten goed te kennen, zij lopen er omheen of graven er onderdoor. Professionele bestrijding loopt in de papieren en dat kan niet iedereen betalen, de burger wordt dus ratvriendelijk en probeert met de schade te leven. Alleen corona heeft het de ratten wat moeilijk gemaakt, de sluiting van restaurants was letterlijk geen probleem, maar er viel niets meer te halen.

Voor boeren is alles anders. Zij zijn vrijgesteld van wegenbelasting voor hun luxe peperdure tractoren die behalve de bodem van hun land dicht rijden ons wegennet kapot denderen. Ook voor de apk zijn zij vrijgesteld, niks roetmeting.
Voor schade door dieren worden zij wel ruimhartig gecompenseerd. Een wolf slacht een schaap en de boer vangt de financiële waarde van het schaap.
Ganzen foerageren hier op hun jaarlijkse trek en dat vindt de boer niet fijn, want dat kost hem wat gras, zijn raaigras dat hij wel 6 keer per jaar kan oogsten en door die ganzen zal één oogst wat kunnen tegenvallen. Er worden miljoenen liters water gebruikt voor dat gras wat zorgt voor extreme droogte. De waterschappen, waar boeren een onevenredig grote stem hebben, voeren in het voorjaar water af en in de zomer pompen zij grondwater op, dat is vragen om problemen. De oorzaak leggen de boeren niettemin doodleuk bij de burger, die moet maar stoppen met douchen.
De boerenlobby heeft ook voor de ganzenvraat een subsidieregeling voor elkaar gekregen. Het door de wolf geslachte schaap krijgt hij vergoed, het opgegeten gras ook. Alleen heeft de boer wat moeite met rekenen, de ganzen eten volgens zijn berekening in een ochtend op zijn land net zoveel als zij in een jaar verorberen. De ambtenaren van het eigen ministerie van Landbouw zien daar niets bijzonders in en keren de opgegeven 30 miljoen schade door ganzen rustig uit.

Er zou eens een burger bij dat ministerie moeten aankloppen om schade door ratten of muizen te verhalen. Burgers stemmen echter op partijen die niet hen, maar bepaalde klassen in de maatschappij graag in de watten leggen. De VVD is er voor de multinationals en de vastgoedjongens, het CDA voor de boeren. Uit ontevredenheid stemmen zij dan op een Fortuyn, Wilders of Baudet en die dienen al even makkelijk de vastgoedjongens en de boeren.

Het kind speelt hoog spel

De machtigste man op aarde zegt men over de president van de VS en dat is met types als Nixon, Reagan en Bush behoorlijk eng, maar dat er nu een groot verwend kind zit maakt het nog griezeliger. Het enorme vermogen dat Trump erfde wist hij te verkleinen, hij heeft zakelijk een record aantal faillissementen op zijn naam staan, hij is gered door Deutsche Bank en Russische oligarchen (bij wie hij dus in het krijt staat), school was niet aan hem besteed waardoor hij nog steeds de vocabulaire van een kleuter heeft. En erger, hij hanteert nog dezelfde technieken uit die kleutertijd om zijn zin te krijgen.

De entourage van Trump is sinds zijn aantreden doorlopend vervangen, iedere tegenstem krijgt direct te horen: you’re fired! Zo langzamerhand is er dus ook bijna niemand meer over die iets van tegengas durft te geven terwijl dat nu harder nodig is dan ooit, tenminste als je het Amerikaanse landsbelang een warm hart toedraagt. De dollar daalt rap in waarde en dat doet de financiële wereld altijd schrikken. Iedereen weet dat de dollar in principe nog veel minder waard is dan de Griekse drachme als die nog zou bestaan. Het is aan zijn positie als internationale rekeneenheid (een soort goudstandaard met een hoofdrol voor de dollar) te danken dat hij waarde houdt, een meesterzet van de Amerikanen bij de Bretton Woods conferentie in 1944. De dollar zit in de staatskluizen van veel landen, voor die landen dus ook een ramp als die dollars hun echte waarde zouden krijgen, minder dan het papier waarop het gedrukt is. China is zijn 3000 miljard dollar al jaren aan het wisselen tegen goud zodat het de VS failliet zou kunnen laten gaan. Maar er is te weinig goud op aarde. De goudprijs is dus geëxplodeerd.

En dan gaat Trump nu ook nog armpje drukken met Xi Jinping en lopen de spanningen met China verder op. Dat is niet zonder gevaar, want Amerika wordt draaiende gehouden door slechts een paar redelijk goed functionerende bedrijfstakken en die worden weer draaiende gehouden door slimme mensen met een goede opleiding. En dat zijn vaak Chinezen. Die moet je natuurlijk niet het land uit jagen.
Door corona zijn al 25 miljoen Amerikanen werkloos geworden, van beschaafde sociale voorzieningen is geen sprake, het onderwijssysteem is al even verrot net als de huisvesting. Logisch voor een land waar elke Republikeinse president de belastingen (voor de rijken) verder verlaagt. Trump dreigt zijn hand te overspelen met zijn schoolpleingevecht met China.

Bijstandsniveau is niet vol te houden

Daar zit je als winkelier in het hogere segment in coronatijd en laten de welgestelde klanten je meteen in de steek. Dankzij de niet belastingontduikende landgenoten word je nog wat gesteund door dit Kabinet en ploeter je nu al maanden met een inkomen op bijstandsniveau. En dat valt niet mee. Het is een bestaan dat je niet kende, mensen met een bijstandsuitkering had je ook niet als klant. In jouw ogen vierden de uitvretende bankhangers een heerlijk lui leventje van jouw belastingcenten. Dat je natuurlijk het liefst niet één cent aan de belasting afdraagt is uiteraard een ander verhaal.
Het blijkt toch niet zo’n heerlijk leventje te zijn. “Wij zitten al 3 maanden op bijstandsniveau en dat is niet vol te houden” roep je nu voor de camera. Na 3 maanden is de wijnvoorraad bijna op en is de vriezer leeg. De Chardonnay van de Aldi is nog niet ontdekt, maar ook die zal je met extra zuinigheid moeten uitsparen. Het bestaan van de uitkeringsgerechtigde vind je dus niet vol te houden. Voor jou tenminste niet, voor arme sloebers wel, voor “dat soort mensen” vind je het zelfs een riant bestaan.

Voor het bedrijfsleven is de overheid sinds Van Agt/Wiegel uitermate vriendelijk geweest. De ene na de andere belastingverlaging, afschaffen van regels en controles tot en met de afbraak van de rechten van werkenden in loondienst en navenante achteruitgang van de loonkosten. Zo langzamerhand zijn het de btw en loonbelasting die de ruggengraat van de overheidsinkomsten vormen en is het bedrijfsleven het verwende zondagskind geworden dat voor een dubbeltje op de eerste rang zit. In loondienst betekent achterblijven bij de inflatie en voor jaren in de wacht voor een sociale huurwoning. Of aangewezen op de vrije markt waar de Bernards junior die sociale huurwoningen hebben opgekocht om ze niet voor 500, maar voor 2100 euro per maand in de markt te zetten.
Waar Rutte Europa maant om Italië en Spanje streng aan te pakken als die landen de Brusselse aanbevelingen aan hun laars lappen, daar doet hijzelf niets met de aanbevelingen die ons worden gepresenteerd. De EU wil dat wij ons belastingparadijs aan banden gaan leggen en dat onze regering stopt met het pamperen van het bedrijfsleven en het achterstellen van werkenden in loondienst. Brussel adviseert het Kabinet om de lonen te verhogen en met name de werkenden in de zorg beter te behandelen.
Een stijging van het minimumloon zou een goede eerste stap zijn, dan zal meteen ook het bijstandsniveau wat stijgen en iets beter “vol te houden” zijn.

Vakantie

Corona sloeg genadeloos toe, tot nu toe lieten tussen de 8593 en 11.691 mensen in ons land het leven, veel ouderen en mensen met onderliggende kwalen, maar ook mensen in de bloei van hun leven als bijvoorbeeld ic-verpleegkundige. Op economisch terrein vielen ook slachtoffers, terwijl de overheid eerst 90 miljard aan het bedrijfsleven schonk om mensen hun baan te laten behouden, zoals bij KLM, gooien die bedrijven nu alsnog mensen met duizenden tegelijk op straat. De directies moesten hooguit onder politieke druk (deels) afzien van hun bonussen. Niettemin krijgt KLM alsnog 4 miljard extra toegeschoven.

Kleine zelfstandigen vielen vaak buiten de steunboot van Den Haag. Wie (nog) niet failliet is gegaan worstelt zich een ongeluk om zijn hoofd boven water te houden. Vakantie zit er dit jaar voor velen niet in, en waarschijnlijk voor jaren niet. In Den Haag staat men wat prettiger in het leven. Behalve dat het makkelijk leven is van een inkomen als minister of staatssecretaris, gaat voor hen ook in coronatijd de vakantie gewoon door. Over de grens wordt schande gesproken over de Franse kampeervakantie van Hugo de Jonge. Een kapitein hoort zijn schip in nood nooit te verlaten. Een bewindsman moet tussen zijn ambtenaren staan, niet voor zijn tentje in de Frankrijk op zijn I-Pad kijken wat de ambtenaren in Den Haag over een mogelijke tweede golf of mondkapjes te melden hebben. In het geval van De Jonge zal het wellicht niet veel uitmaken en zijn ze op het ministerie misschien wel heel blij om van hem verlost te zijn. Maar dat toont ook meteen de zwakte van het Haagse coronabeleid aan.

Veel Nederlanders blijven nu thuis of gaan in eigen land op vakantie, zich bewust van de risico’s om ouderwets erop uit te gaan. Maar ook Rutte is op vakantie, mogelijk zit hij op Terschelling in de Duinvilla van Jort Kelder en scheuren zij samen wat over het eiland in diens landrover. Ollongren moest vanwege familieomstandigheden naar Zweden. Dat moet zij elk jaar en dan heet het vakantie, dit jaar gaat zij wat korter omdat zij nu 14 dagen in quarantaine moet.
Het lijkt erop dat de burger zich meer bewust is van de gevaren van corona dan dit Kabinet. De vakantie vierende bewindslieden ondermijnen zo hun gezag nog verder. Bij een tweede golf zal hun beleid daardoor niet zo makkelijk nageleefd worden en krijg je waarschijnlijk chaotische toestanden met alle kwalijke gevolgen van dien.

Burgemeester in oorlogstijd

In 1942 werd de fanatieke NSB-er Kornelis van der Vlis door de NSB tot burgemeester benoemd, eerst van Hennaarderadeel, later van Franeker. Het leverde hem 4 jaar cel op na de bevrijding. Zijn zoon kon zonder problemen chef-defensiestaf worden en daarna adjudant van de koningin. Een andere zoon belandde in het onderwijs en maakte cartoons voor extreem rechtse blaadjes. Diens zoon Tristan van der V. werd landelijk nieuws nadat hij een bloedbad had aangericht in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn.
Voor deserteurs van ons leger was ons land minder vriendelijk. De jongemannen die weigerden om meteen na de oorlog op zijn Duits in Indonesië oorlog te voeren tegen de onafhankelijkheidsstrijders wachtte een streng regime in de gevangenis, zij werden harder behandeld dan de daar opgesloten collaborateurs en op strafvermindering hoefden zij niet te rekenen. Voor hen geen gratie, de straffen van één tot vierenhalf jaar moesten zij tot de laatste dag uitzitten.Voor hun toekomst waren banen bij de overheid, bijvoorbeeld in het onderwijs, vaak uitgesloten. Zij mochten sowieso pas aan het werk als er niemand anders te vinden was.

Een stel studenten vond het belangrijk om de weggestucte tekst uit een cel van het “Oranjehotel” in Scheveningen te voorschijn te toveren. In die gevangenis hebben veel verzetsmensen gezeten en daarom werd de tekst van een oorlogsmisdadiger niet kies gevonden om te bewaren. Nu mocht heel Nederland in de krant en op het journaal vernemen wat Daniël de Blocq van Scheltinga in de muur gekrast had. Deze NSB-er was ook burgemeester in oorlogstijd geweest, van Wassenaar, dat paste goed bij een jonkheer.
Alsof het een zielig slachtoffer betrof werd in de media niet nagelaten om te vermelden dat het een dodencel was waar hij wachtte op zijn executie. Dat hij na gratie door koningin Juliana in 1953 alweer vrij kwam vertelden de media niet. Zijn dochter werd lief opgevangen door ons koningshuis, zij werd hofdame van Beatrix en later van Willem-Alexander.

Vrijheidsbeperkende Locatie

Onze ministeries zijn uiterst bedreven in het vinden van mooie woorden voor zaken die bij nadere beschouwing onwettigheden verhullen. Zo werd militair ingrijpen tegen de onafhankelijkheidsbeweging in Indonesië politionele acties genoemd. Die acties kosten meer dan 100.000 Indonesiërs het leven, dat is andere koek dan het politioneel optreden van de politie waarbij Mitch Henriquez het leven verloor. Steevast wordt ook nog gesteld dat de meeste Indonesische slachtoffers tijdens de Bersiap periode (het machtsvacuüm na capitulatie van Japan tot de komst Nederlandse troepen) vielen, waarmee gesuggereerd wordt dat zij vooral door hun eigen landgenoten waren vermoord. Als ondergrens van het aantal dodelijke slachtoffers aan Indonesische zijde door Nederlands “politioneel” optreden wordt 97.421 aangehouden. Dat is een aantal dat hoort bij een woord als genocide en kun je niet wegmoffelen als incidenten zoals onze regeringen altijd doen, ook Rutte vrij recent nog.

Een hedendaags voorbeeld van verhullend taalgebruik is de VBL, de Vrijheidsbeperkende Locatie. Dat klinkt als een soort halfopen inrichting, maar het is een detentiecentrum op Schiphol en halfopen is het zeker niet. In 2005 kwamen er bij de voorloper van de VBL door brand 11 mensen om het leven. De nooduitgangen, voor zover aanwezig, waren geblokkeerd en er werd veel te laat gereageerd en vergeten om mensen te redden. Rita Verdonk vond dat niettemin adequaat optreden. In het huidige detentiecentrum zitten nog steeds mensen vast in weinig humane omstandigheden. Hun vrijheid is niet beperkt, maar is hun ontnomen. Er verblijven gemiddeld 400 mensen in vreemdelingendetentie. Hun misdaad is het gebrek aan papieren. Ongewis van de duur zitten zij vast, wachtend op uitzetting. Een volstrekt inhumane situatie. Wachtend op een verblijfsvergunning in een azc is al ondragelijk lang, daar wordt dan ook tegen geprotesteerd, op Schiphol is de situatie zo mogelijk nog beroerder.

B.Carrot heeft in zijn graphic novel “Alle dagen ui” het verblijf van de Egyptenaar Saied in het VBL op Schiphol uitgebeeld (Soul Food Comics 2020/136 pagina’s/23,50).

Complot?

Complottheorieën overspoelen het internet. Het is een goede zaak om alles met een kritische blik te volgen, maar om dan op het net de eerste beste onzin wel als waarheid aan te nemen is toch aardig in strijd met die kritische blik. Dat mensen vraagtekens hebben bij het overheidsbeleid in deze coronacrisis is terecht. Als het goed functioneert dan is onze Tweede Kamer al kritisch over dat beleid en zijn ook onze kranten kritisch in het verslaan van dat beleid.
Wij hebben nog kranten die niet in de mangel van een Viktor Orbán zitten, of als nepnieuwsverspreiders worden weggezet door een Donald Trump, maar een echt linkse krant hebben wij niet meer. De huidige complotdenkers vinden onze kranten niettemin juist te links. Dat doet denken aan de VS, waar Trump verkiezingsfilmpjes uitzendt over demonstraties waar het uit de hand is gelopen. Amerika lijkt daarin op een oorlogsgebied, en dan roept Trump als voice-over: “dit is de wereld van Joe Biden”. Biden kan voorlopig slechts dromen van een eigen wereld, want het Amerika van nu is toch echt de wereld van Donald Trump.

Laten wij proberen om deze coronacrisis goed te evalueren alvorens ons in wilde complottheorieën te verliezen. Er zijn een aantal landen die deze crisis hebben aangegrepen om de vrijheden van de burger verder te beperken dan noodzakelijk was. En laten dat nou net de landen zijn waar vrinden van De Jonge, Baudet en Wilders aan de macht zijn. En de meeste complottheorieën komen uit diezelfde hoek. Wees voorzichtig met het trekken van conclusies, wees extra alert en kritisch op wat er aan zin en onzin op het net wordt gedumpt. Wie zit er achter zo’n complottheorie.

Bij de boerenacties is maar een kleine groep boeren betrokken, maar zij krijgen een overmaat aan aandacht. Dat de groep geleid wordt door een wegens dierenverwaarlozing gestopte boerin, een varkensboer die voor dierenmishandeling is aangeklaagd en een boer die actief was in neonazikringen, de “linkse” media geven hen veel aandacht, maar deze feiten vergeten zij te melden. Hoezo zitten die media dan in een complot tegen de boeren?

Hugo de Jonge is Viktor Orbán

Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht, brandt de coronawet van Hugo de Jonge op de onderzoeksjournalistieksite Follow the Money af. Terecht, het is een wet van Hongaarse makelij, van premier Viktor Orbáns Fidesz, de zusterpartij van het CDA. Orbán heeft zich zoveel macht bij wet weten toe te eigenen dat van democratie geen sprake meer is. Hugo de Jonge doet hetzelfde met de coronawet. Was de eerste versie nog door de Raad van State als ondeugdelijk ter verbetering teruggestuurd, de nu gepresenteerde “verbeterde” versie is nog even slecht. Er is maar één punt verbeterd: de overheid mag niet zomaar woningen binnentreden. Maar verder is deze wet nog steeds een aantasting van de wortels van de democratie. De Jonge lijkt niet alleen uit te zijn op het premierschap, hij wil ongecontroleerd de macht in handen hebben.

De Jonge heeft een evaluatie van het coronabeleid tegengehouden en dat is niet voor niets. Hoe meer feiten naar buiten komen hoe meer twijfels er rijzen. Zo was de slachting onder bewoners van verpleeghuizen met goed beleid waarschijnlijk te voorkomen geweest. En dat personeel gedwongen met te weinig of geen bescherming moest werken heeft ook daar slachtoffers geëist. Niet het RIVM blijkt leidend te zijn geweest, maar het Kabinet, met name De Jonge. Mocht hij straks onder vuur komen te liggen en de coronawet is van kracht, dan kan hij doodleuk alle macht naar zichzelf (en Rutte) toe trekken. Voor de duur van 3 maanden. Maar het addertje onder het gras is groot, want hij hoeft de Kamers slechts te informeren, er niet naar te luisteren en kan alle amendementen naast zich neerleggen. En na die 3 maanden weer 3 maanden verlengen, en daarna weer enz. Een regelrechte kopie van Orbáns noodwet. Zo is Nederland niet alleen het belastingparadijs van Europa met de grootste vrek als premier, maar hoort het ook bij de democratie ondermijnende club van Viktor Orbán. Natuurlijk wilde De Jonge niet met Baudet in zee, twee dezelfde ijdeltuiten die de alleenheerschappij nastreven gaat niet, er kan er immers maar één kapitein zijn.

Dor hout

Dankzij de focus op leeftijd en achterliggende kwalen denken veel mensen dat zij het coronavirus niet zullen oplopen. Dat zij het virus wel kunnen overdragen aan kwetsbaren interesseert velen niet, want er wordt weer ouderwets gefeest met elkaar. En meteen stijgt het aantal coronabesmettingen, ziekenhuisopnamen en overledenen.
Nog niet zo lang geleden werden 4 jongelui in een zogenaamde achterstandswijk in Leeuwarden beboet omdat zij samen in een flatje een verjaardagsfeestje vierden, afgelopen weekend kregen maar liefst honderd Vinexwijkjongeren in dezelfde stad geen boete voor een illegaal feest. Overal zijn mensen weer massaal de straat opgegaan, logisch, want als je met 300 man opeengepakt in een KLM-toestel mag, dan moet toch alles weer kunnen. Verhaaltjes over een wonder van een ventilatiesysteem in vliegtuigen klinken als een sprookje, en dat is het. Bij een steekproef bleken inderdaad 38 mensen besmet geraakt. Volgens KLM is dat uiteraard niet tijdens de vliegreis gebeurd, het is puur toeval moeten wij geloven. Metingen van het rioolwater op Schiphol tonen wel degelijk een behoorlijke dosis corona aan.

Het Kabinet heeft het economische belang laten prevaleren, dubbele boodschappen en tegenstrijdigheden hebben het beleid ondermijnd. Niettemin is Rutte hier ongekend populair, in Engeland daarentegen vertrouwen de mensen de regering niet. Nu zijn de regels zowel hier als bij de Engelsen versoepeld en doet zich een curieus verschil voor. Terwijl hier mensen en masse de straat opgaan en elkaar weer voor de voeten lopen blijven de Engelsen juist merendeels thuis. Zij vermoeden dat de versoepeling uitsluitend op economische gronden stoelt en dus onverantwoord is. En dat klopt, alleen zijn veel Nederlanders overtuigd dat hen geen corona wacht. Dat oudjes en zieken overlijden zien zij gelijk Telegraafcolumniste Marianne Zwagerman als het snoeien van dor hout. De 13 aan corona overleden verpleegkundigen hoeven dan ook niet op compassie te rekenen, een applausje was genoeg.

Woningmarktbeleid Rutte

Wat heeft Rutte gedaan aan het tekort aan met name sociale huurwoningen? Zijn partijgenoot Stef Blok is erg actief geweest als minister voor Wonen en Rijksdienst, hij voerde de verhuurdersheffing in waardoor coöperaties huizen moesten verkopen om geld vrij te maken voor onderhoud en nieuwbouw, hij organiseerde beurzen in München en Londen waar hij beleggers warm probeerde te krijgen om sociale huurwoningen te kopen (hoog rendement gegarandeerd). Hele huizenblokken verdwenen naar de vrije markt met gigantische huurstijgingen als gevolg. De zittende bewoners werden eerst even weggepest, maar dan was het binnenlopen voor de buitenlandse beleggers, en de huurpenningen vlogen over de grens.

De afgelopen 7 jaar zijn er op deze Blokwijze 100.000 woningen minder in de sociale huursector. Wachtlijsten zijn in de grote steden van een ontmoedigende lengte, duizenden wachtenden voor u, ofwel tig jaar in de wacht. Het is voer voor Geert Wilders die uiteraard vluchtelingen de schuld geeft. Hoezo hebben die 100.000 woningen van de markt gehaald? En het zijn er natuurlijk meer, want de coöperaties hebben ook nog nieuwe woningen bijgebouwd. Dat zijn er echter minder dan gepland vanwege de verhuurdersheffing. En gemeenten frustreren de sociale woningbouw ook nog om zo slinks de laagste inkomensgroepen hun steden uit te jagen. Een gevolg van het overhevelen van rijksoverheidstaken naar gemeenten, dubbel succes voor Rutte. Op de vrije markt is de vraag zo groot dat de prijzen de pan uitrijzen, de vraagprijs kan de gekte niet bijbenen, in de grote steden wordt standaard meer geboden. Feest voor de vastgoedboys, dezelfden die indertijd Pim Fortuyn in het zadel hielpen en nu bij Baudet hun plek hebben gevonden. En wat doet de ontevreden kiezer, die stemt voornamelijk op de partijen die dit feestje voor de rijken hebben georganiseerd.

Parlementaire enquête

Hugo de Jonge mag blij zijn dat hij nipt lijstrekker van het CDA is geworden, hij was natuurlijk al opgelucht dat hij de Kamer heeft kunnen weerhouden om het coronabeleid onder de loep te nemen. Dat beleid draagt namelijk heel sterk zijn stempel en is daarom een tijdbom onder Hugo’s Haagse leven. En hij wil nog zoveel in Den Haag, premier zijn is zijn doel. Maar bij zijn ambitieuze streven maakt De Jonge de ene na de andere miskleun, tot op heden bijna altijd weggewerkt onder het Haagse tapijt. De Tweede Kamer is op reces maar nu blijkt Nieuwsuur een voorschot te hebben genomen op de evaluatie van het coronabeleid. De Jonge kan zijn borst natmaken, het beleid werd verkocht als wetenschappelijk onderbouwd door de deskundigen van het RIVM, maar de werkelijkheid is andersom. De regering Rutte bepaalde de regels die het RIVM vervolgens noodzakelijk vond. Diederik Gommers(voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) had al wat uit de school geklapt over hoe De Jonge hem via zijn ambtenaren had gepiepeld, het blijkt standaard te zijn geweest. De vele doden in verzorgingshuizen waren wellicht te voorkomen geweest zonder deze bemoeienis van Rutte en De Jonge.

De Leeuwarder Courant publiceerde vandaag wat gegevens over de besteding van de loonkostensubsidie in de provincie Friesland. Er zit geen miljarden verslindende subsidievreter als KLM tussen, maar je fronst hier en daar wel de wenkbrauwen. Iedereen kent intussen wel een kleine zelfstandige die met niets of 75 euro is afgescheept en dan roept het tonnen per vestiging van de toch niet armlastige Van der Valkketen de vraag op, waarom zij wel. En waarom zijn een chique tandartsenkliniek en een jachtbouwer voor het “hogere segment” niet in staat om te overleven zonder overheidssteun? Landelijk werd die vraag terecht gesteld bij het belastingontduikende en miljarden aan aandeelhouders uitkerende Booking.com dat ook steun kreeg. De voorbeelden in de Leeuwarder Courant laten zien dat een parlementaire enquête nodig is over het 100 miljard uitgestrooide geld uit onze staatskas. En over de regeltjes bedacht door Rutte en De Jonge, waar wij en het RIVM ons naar te schikken hadden.
Rutte kan na drie Kabinetten wel aftreden om met Jort Kelder in een sloep te gaan wijnen, De Jonge heeft zich als minister én lijsttrekker alvast op een zachte landing na zijn val voorbereid.

Vrekken

Wij staan over de hele wereld bekend als vrekken, alleen is het in de meeste culturen not done om ons dat hard in het gezicht te zeggen, tot nu dan, want dankzij Wopke Hoekstra en Mark Rutte doorbreken Italianen, Portugezen en Spanjaarden die regel van fatsoen. Dan moet je wel erg ver zijn gegaan, en dat zijn zij. Kenden wij al de diplomatieke schofterigheid van Jeroen Dijsselbloem tegenover de Grieken en Stef Blok tegenover Suriname, nu slaan de Hollandse kleine baasjes een zeer aanmatigende toon aan tegen de Italianen, Spanjaarden en Portugezen. Deze landen zijn hard getroffen door corona, Noord-Europa een stuk minder, want was later aan de beurt en kon daardoor wat meer op tijd ingrijpen.

Omdat in de Noord-Europese landen flink geld in regeringskassen zit kan daar zonder veel moeite met euro’s worden gestrooid om de economie draaiende te houden. Tenminste in de sectoren met goed lobbywerk. Zo verdwijnen vele miljarden van onze begroting in de af te bouwen sector fossiele energieslurpers in plaats van innovatieve duurzame sectoren. Rutte had de kans om de coronacrisis te combineren met de omschakeling naar duurzaamheid maar kiest voor de wereld van KLM. Gek, want twee eigen topambtenaren, Gert Jan Koopmans en Maarten Verwey, hebben een prachtige nota geschreven(VK van vandaag) waarin de EU met miljarden euro’s steun niet alleen de economie draaiende houdt, maar tegelijkertijd een boost geeft aan de Green Deal van Frans Timmermans en de plannen voor Digital Europe. De EU heeft het voorstel van de Haagse topambtenaren omarmd, Rutte en Hoekstra daarentegen zouden de heren het liefst over de grens willen zetten.

In het Zuiden zijn de staatskassen minder goed gevuld en zij kunnen geen geld tegen 0% rente lenen zoals Duitsland en Nederland. De euro is voor hen slecht uitgepakt, voor ons juist voordelig. De Zuid-Europese landen hadden met hun lire en peseta een munt die flink minder waard was dan de mark of gulden, de euro is daardoor duurder voor hen, maar goedkoper voor ons geworden. Onze concurrentiepositie is daarmee sterker geworden en die van de Zuid-Europese landen zwakker. Het geld stroomt van Zuid naar Noord en hun belastinggeld gaat sowieso naar belastingparadijs Nederland.
De Zuid-Europese landen vragen nu wat steun aan de EU om hen te helpen de coronacrisis door te komen en daar staan dan de volgevreten profiteurs uit Nederland met een vingertje ho te roepen. Hoekstra en Rutte willen alleen helpen als het Zuiden de VVD-CDA-koers gaat varen. Ofwel, zij willen de Zuid-Europese landen dicteren welk politiek beleid zij moeten voeren, dat is ingrijpen in hun democratisch bestel. Zoveel hufterigheid doet de diplomatie van die landen zoveel geweld aan dat zij hun eigen fatsoensnormen overschrijden en daarom hardop zeggen wat wij zijn: vrekken. Maar twee topambtenaren in Den Haag laten zien dat niet iedereen hier een vrek is, hoewel, het is gewoon ook slim en lucratiever om hen ruimhartig te helpen.

Het debat tot het probleem gemaakt

AVRO/TROS kreeg van de NPO de kans of wellicht de opdracht om een discussieprogramma over racisme te maken. Zij haalden “De Stelling van Nederland” uit de kast met vaste presentator Jort Kelder. Geen gelukkige keuze, want een discussie over racisme laten “leiden” door een witte man die niet geheel onomstreden is vanwege opmerkingen die hij als beroepsprovocateur wel eens gemaakt heeft. De omroep maakte het nog bonter door de stelling van deze aflevering, het was niet “Racisme drijft Nederland uit elkaar”, maar “Het racismedebat drijft Nederland uit elkaar”. De meeste mensen die actief zijn in het debat over racisme, in elk geval degenen die tegen racisme zijn, zagen het programma daarom niet zitten en weigerden te komen, meedoen zou een stap terug zijn, immers je gaat dan het activisme ineens als het probleem zien. Iedereen zou dat moeten begrijpen, maar uiteraard Jort Kelder en de NPO niet, en hun gasten grotendeels ook niet. Hoewel een aantal de stellingkeuze toch aan de orde stelde.

Het was een tenenkrommende uitzending waarin de meeste sprekers het accent wisten te leggen op het rechtse frame dat de activisten linkse schreeuwlelijken zijn die het debat kapot maken. De witte huilie huilie verhalen kwamen ook voorbij, natuurlijk werd de witte vrouw met ms ook gediscrimineerd, zij kreeg haar zin niet bij de gemeente. Wat dit met discriminatie van de zwarte medemens van doen had, volgens Angela de Jong van het AD alles. Het enige wat deze trieste vrouw blootlegde was haar totale onvermogen tot inleving in een ander, zeker een zwarte medemens. Hoe erg moet het wel niet zijn voor een zwàrte lesbo met ms?

De VPRO organiseerde gelijkertijd een debat, dat ging wel over het onderwerp. Daar werd ook gewezen op het racisme bij zwarte mensen maar er werd nog wat aan toegevoegd. Als een zwart mens witte mensen discrimineert, dan is dat nog altijd niet te vergelijken met de discriminatie van zwart door wit. Immers er ontbreekt de institutionele, door Rutte schematisch genoemde, discriminatie. Al wordt een witte man 10 keer per maand, zeer onwaarschijnlijk, kaaskop genoemd, hij hoeft niet te vrezen voor etnisch profileren door de politie, geen angst voor de uitermate kleine kans op een stageplek of oproep voor een sollicitatiegesprek, of voor een negatief schooladvies of voor een fraudevinkje achter zijn naam bij de Belastingdienst enz.

De NPO heeft met De Stelling van Nederland het debat over discriminatie willen framen: de witte Nederlander discrimineert niet, maar wordt door een stelletje activisten uit extreme hoek voor racist uitgemaakt. Die schreeuwlelijken gewoon negeren en het probleem is opgelost. Alleen voor de zichzelf geen racist vindende witte Nederlander uiteraard.

Kolonialisme is nooit verdwenen

In grote lijnen zijn de voormalige koloniën nog steeds de speelbal van de westerse landen. Corona legt dat onbedoeld bloot.
Nu er naarstig gezocht wordt naar een coronavaccin en de ogen van de hele wereld daarop gericht zijn is ineens zichtbaar hoe de farmaceutische industrie middelen test. Een middel testen gebeurt eerst op proefdieren, en als dat goed is verlopen volgt de test op mensen. En dat laatste gebeurt niet alleen met studenten in Europa of de VS, maar vaak in Afrika en Brazilië, zeker als het risicovoller is. Of als grote haast geboden is zoals nu. Wie het eerst een vaccin op de markt kan brengen is spekkoper. In Afrika kan de farmaceut goedkoop en met een nauwelijks controlerende overheid testen. Die overheid eist hooguit dat de farmaceut het middel, mocht het op de markt komen, ook in het Afrikaanse proefpersonenland beschikbaar stelt.

Als je de verslagen leest over hoe medicijnen daar worden getest dan roept dat beelden op van Joseph Mengele die probleemloos in zijn nazikamp kon experimenteren. Want ook in Afrika worden internationale afspraken en mensenrechten niet nageleefd. Zwangere vrouwen worden bijvoorbeeld met aids geïnfecteerd om een nieuw medicijn te testen.
Hier is veel verzet tegen het gebruik van proefdieren, terecht, maar deze praktijken van Big Farma maakt heel duidelijk hoe diep het racisme in het westen zit. Wij hebben ons koloniale verleden nooit kritisch aan de orde gesteld, geen wonder dus dat die cultuur nog diep verankerd zit in ons denken. Het is nog springlevend, niet alleen in de vorm van zwarte piet hier, ook in het met mensen omspringen als proefdieren in Afrika.