Woningtekort

Jaarlijks keren rond de 30.000 Nederlandse emigranten terug en die doen allemaal een beroep op de krappe woningmarkt. Het tijdperk van verzorgingshuizen is voorbij, velen zijn gesloten en bij de overgebleven tehuizen kom je niet makkelijk binnen en dan moet er ook nog een plekje vrijkomen. Er staan 18.600 mensen op de wachtlijst voor opname in een verpleeghuis. Je kunt dus ook stellen dat er 18.600 woningen door die wachtlijst aan de markt zijn onttrokken. En dan worden er nog veel woningen als hotel gebruikt via het Amerikaanse Airbnb, vooral in de Randstad waar het tekort al extreem groot is. Alleen al in Amsterdam worden zo minstens 5.000 huizen aan de woningmarkt onttrokken. Omdat universiteiten en hogescholen volgens de neoliberale mores als ondernemingen worden gerund en in buitenlandse studenten een uitstekend businessmodel zien moet onze woningmarkt ook hen huisvesting bieden. Het worden er elk jaar meer, nu zijn er 122.000. Ook arbeidsmigranten wonen niet alleen in “Polenhotels”, maar worden door de Nederlandse bazen behalve op vakantieparken ook in woonwijken opgehokt, met vaak 10 tegelijk. Als zij de kans hebben kopen of huren zij natuurlijk zelf een huis. Jaarlijks komen hier 200.000 arbeidsmigranten, de verwachting is dat dat de komende 10 jaar een kleine 300.000 jaarlijks zal worden. Vluchtelingen zijn er ook nog, maar die stopt de overheid in azc’s. Slechts 5.000 van hen kregen vorig jaar een status en konden proberen een huis te krijgen.

Er zijn massaal woningen in de sociale verhuursector gesloopt of verkocht, waardoor het aantal betaalbare huurwoningen enorm is geslonken. En juist op die betaalbare huurwoningen zijn veel woningzoekenden aangewezen. Het totale tekort aan woningen bedraagt ongeveer 80.000. Naast de starters en doorstromers op de woningmarkt en de 18.200 door een scheiding dakloos geraakte Nederlanders zijn er dus 30.000 terugkerende Nederlandse migranten, 200.000 arbeidsmigranten, 122.000 buitenlandse studenten en 5.000 statushouders op zoek naar een woning. In de media en uit rechtse politieke hoek is de krapte op de woningmarkt echter uitsluitend de schuld van vluchtelingen, nota bene de kleinste groep die een beroep op de woningmarkt doet. Het heropenen van verpleeghuizen en daarmee het oplossen van de wachtlijsten geeft al ruim drie keer meer ruimte op de woningmarkt dan het beslag dat de vluchteling op de woningmarkt doet.

Onderwijs

Met het neoliberalisme kwam ook de ellende binnen in het onderwijs. Dat er wel wat verbeterd kon worden was zonneklaar, maar helaas waren de ogen op de Angelsaksische wereld gericht en dat is nou net niet zo’n goed voorbeeld. En terwijl iedereen allang wist dat al die “vernieuwingen” in het onderwijs eerder tot verslechtering dan tot verbetering hebben geleid bestond Paul Rosenmüller het een paar jaar geleden om toch weer Engeland als lichtend voorbeeld aan te wijzen. Maar ja, hij vond het Cola schenken op scholen ook al geen slechte zaak.

Finland staat wereldwijd aangeschreven als land met het beste onderwijs, ook nog voor iedereen toegankelijk en zeker niet duur. Hier schieten particuliere scholen uit de grond, wordt massaal bijles gegeven, maar voor de ouders die dat niet kunnen betalen resteert de buurtschool waar je van moet hopen dat die nog wat leerkrachten met kennis en vaardigheden heeft weten te behouden. De kans is inmiddels groot dat hun kinderen òf bij gebrek aan een leerkracht les krijgen van een ouder die na twee middagen “klaar is gestoomd” voor het onderwijs, òf van een door de bankencrisis ontslagen gefrustreerd figuur die zijn Wall Street-droom zag verdampen. Of naar huis gestuurd omdat ook die krachten niet voor handen waren.

Ons onderwijs maakt onnozel werd afgelopen week in de VK betoogd. Als reactie werd een Twents spreekwoord aangehaald waarin werd gesteld dat kennis niet nodig is als je rijk genoeg bent. Een waarheid als een koe als je kijkt naar ons rijke landje.
De tweedeling zet zich hier onverdroten voort, de rijken rijker, de armen armer. De kans om rijk te worden is er nog wel, de kans om armer te worden is flink groter. Dat de Finnen het zoveel beter doen -beter onderwijs, minder uren werken en gelukkiger dan wij- komt mede door hun gelijkheidsstreven, het is een socialistisch ingesteld land. Op school krijgen kinderen één deel van de dag kennis aangedragen, het andere deel worden de kinderen die het niet konden bijbenen door de onderwijzer individueel bijgespijkerd. Geen huiswerk, geen bijles en allemáál beter opgeleid van school dan hier.
Ook onvoorstelbaar hier, zij hebben een vrouw als minister-president, Sanna Marin, 34 jaar oud en belangrijker, een socialist zoals je ze hier amper meer ziet.

De ene boer is de andere niet

De ene boer is de andere niet. Het bleef oorverdovend stil in de media over de demonstratie dinsdag van grondgebonden en biologische boeren. Boeren die 10 kilometer lópend aflegden naar het binnenhof, waar zij niet werden toegelaten behalve het Friese paard Pronkje dat er even een rondje mocht maken. Minister Carola Schouten nam onder applaus(!) het kringloopplan van deze boeren in ontvangst. Geen oproepen tot groepsverkrachting door zuipende boeren met tetterende muziek en ronkende trekkers. En dus ook geen aandacht van de media.

De boeren van de voorgaande demonstraties lieten ook van zich horen. zo’n 300 varkensboeren hebben ingetekend voor een uitkoopsom in ruil voor het stoppen van hun varkenshouderijen. Dat zijn er veel meer dan het ministerie had verwacht zodat er meer geld in de uitkooppot zal moeten. Riepen deze boeren bij demonstraties nog dat hun boerderij hun ziel en zaligheid was en dat hun kinderen het bedrijf dolgraag wilden voortzetten, nu er 180 miljoen klaar ligt voor het uitkopen staan zij te dringen om dit gegarandeerde staatslot uitgekeerd te krijgen. Varkens verkopen, stal afbreken, nieuwe stallen voor het ophokken van mensen (zorgbehoevende bejaarden) en dan biedt het bestemmingsplan ook nog ruimte om 8 villa’s op het inmiddels tot landgoed omgedoopte boerenerf te bouwen. Bovenop dit lucratieve businessplan komt dan nog het gegarandeerde staatslot van al gauw een miljoen. Kassa, een eclatant succes voor een paar keer intimideren met trekkers.

Voor de boeren gister die niet voor 2 miljard vrijstelling van energiebelasting genieten, die geen megastallen hebben gebouwd met steun uit allerlei subsidiepotten en die waterschappen niet hebben geprest tot verlagen van het grondwaterpeil waardoor die net zoveel CO2 uitstoten als een kolencentrale, maar die wel de klappen mochten incasseren voor bijvoorbeeld de overschrijding van fosfaatnormen, voor die boeren is het wrang dat er in de media nauwelijks aandacht voor hen was.

Trekkerloze demonstratie van boeren

De ene boer dendert met kratten bier en keiharde muziek op zijn trekker naar Den Haag, gewoon over de snelweg, hekken omver rijdend, diepe sporen in bermen en het Malieveld achterlatend, de ander gaat met de bus en loopt de laatste 10 kilometer. De eerste demonstratie was van de trekkerboeren, die deden alsof zij alle boeren vertegenwoordigden, de tweede vindt vandaag plaats en is van grondgebonden en biologische boeren en die maken duidelijk dat die eersten niet hun vertegenwoordigers waren.

De grondgebonden boeren zijn voor kringlooplandbouw, maar niet perse biologisch. Zij praten ook mee in het Landbouw Collectief, maar voelen zich tevens thuis bij de demonstratie van vandaag. Die onderscheidt zich omdat zij pleiten voor natuurinclusieve landbouw. Eigenlijk zijn grondgebonden boeren onderweg bioboer te worden. Het zijn juist deze boeren en hun biologische collega’s die altijd de klappen krijgen die voor de intensieve veehouderij worden veroorzaakt. De Farmers Defence Force-boeren zijn nu boos, daar gaan hun grondgebonden collega’s die voor gratis goodwill zorgden, overgelopen naar die geitenwollensokken milieufreaks.

De demonstranten die vandaag naar het Binnenhof lopen zien met lede ogen dat er in de gesprekken van de intensieve veehouders met Carola Schouten van goede afspraken over kringlooplandbouw niets terecht komt. De intensieve veehouders willen dat niet en dus gebeurt er niets.
De biologische boer houdt niet meer vee dan het land aankan, het is meer werk maar er wordt bespaard op kosten voor zware trekkers, kunstmest en gif. De maatschappelijke kosten zijn daardoor flink lager(grondwaterpeil hoeft niet verlaagd, geen kunstmest en gif in het milieu, behoud insecten, vogels enz.). Bij deze demonstratie dus geen zware trekkers, maar zien hoeveel aandacht de media er dan nog aan geven.
Een Friese biologische boerin antwoordde op de vraag waarom zij vandaag demonstreert: “Wy dogge it foar mem ierde” (wij doen het voor moeder aarde). Dat klinkt anders dan het “wij bepalen wat er gebeurt” van de vorige demonstraties.

Korter werken is beter

Tekort aan personeel in het onderwijs en in talkshows opgeroepen “deskundigen” wijzen meteen op het hoge aantal mensen dat er in deeltijd werkt. De verwende prinsesjes zoals een columniste hen noemt willen niet werken en het tekort zou gelijk zijn opgelost als zij dat wel zouden doen.
Zo eenvoudig zit de wereld niet in elkaar. Trump twitterde over luie Fransen, want die werken maar 32 uur. Maar de Fransen zijn in die 32 uur wel productiever dan de Amerikanen met hun lange dagen waarin zij blijkbaar niet zoveel werken. Uit onderzoek is hetzelfde naar voren gekomen. Mensen zijn productiever in een 4 daagse werkweek dan in een 5 daagse. En gelukkiger.

Toyota voerde in haar Zweeds servicecenter al in 2003 een verkorte werkdag in. Werknemers productiever en gelukkiger, maar ook de winst nam toe. Hier roept iedereen dat hij of zij zo hard werkt, maar wat is dat hard werken dan? Veel uren aanwezig zijn zegt niets tonen de Amerikanen aan. De voormalig ceo van ING Tilmant beweerde dat hij bijna 24 uur per dag werkte. Hij vond dat zijn nachtrust ook in het belang van de bank was en dus eveneens tot werktijd gerekend mocht worden. Echt hard werken doen in ons land voornamelijk de mensen die het slechtst betaald worden en arbeidsmigranten. En zij krijgen ook nog het minst respect. Geluk zal hun harde werken niet brengen en Rutte 1 na Rutte 2 en Rutte 3 schraapt telkens meer van hun karige salaris af.

Finland gaat met haar nieuwe premier Sanna Marin mogelijk naar een 6-urige werkdag. Het land is al het gelukkigst en dat gaat zij nog wat vergroten. Hoewel harde klappen gehad door de crisis heeft het land haar sociale stelsel overeind gehouden en haar uitstekende onderwijs behouden.
Een belastingdruk van 50% vindt de Fin prima, ontduiken is er een schande.
Het land wist de Sovjets buiten de deur te houden door het communisme in de praktijk te brengen. Zo hadden de Russen het zelf ook moeten doen. Zij vielen er niet binnen. Het neoliberalisme na het vallen van de muur ook niet, maar Nokia kon er wel enorm opbloeien. De Finnen gaan voort op de socialistische weg, zij weten: korter werken is beter.

Hugo de Jonge braakt onzin

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kan zich beter niet profileren met zijn tekort schietende beleid op volksgezondheid, dus trok hij migratie uit de la met aandacht genererende onderwerpen. Hij wil zich goed op de kaart zetten om straks de opvolger van de naar Leeuwarden vertrokken Sybrand Buma te worden. Buma is nu burgemeester van de Friese hoofdstad, al moet hij daar zelf nog aan wennen, op de nieuwjaarsborrel noemde hij zich de burgervader van Sneek(waar zijn vader burgemeester was).

Zoals elke populist die migratie gebruikt om stemmen via de onderbuik te winnen ging ook De Jonge creatief met de feiten in de weer. Wij moeten de immigratie beperken, want wij kunnen de stroom vluchtelingen en arbeidsmigranten niet aan vindt hij. Over hoeveel vluchtelingen heeft hij het? Dat had hij wel even mogen vertellen zodat iedere Nederlander zou weten dat de 272.000 migranten die in 2019 naar ons land kwamen voornamelijk géén vluchtelingen zijn. Vanuit de EU kwamen 115.000 mensen naar ons land, dankzij het vrije verkeer tussen de EU-landen. Voor werk en studie kwamen zo’n 107.000. Dan keerden er nog 34.000 Nederlandse emigranten terug en zochten 16.000 vluchtelingen (inclusief nareizigers voor gezinshereniging) hier hun heil. Slechts 5000 vluchtelingen kregen vorig jaar een verblijfsvergunning.
Er vertrokken 150.000 mensen, Nederlandse gelukszoekers en immigranten die terugkeerden naar hun land van oorsprong.
De Jonge bracht zijn verhaal zo dat zijn toehoorders wel moesten concluderen dat de immigratie voor het grootste deel uit vluchtelingen zou bestaan. In werkelijkheid is hun aantal nog geen 6%. Zo wakkerde hij het xenofobe vuurtje verder aan. En de arbeidsmigranten zijn de welkome arbeidskrachten van de bouwers en boeren, de lieden die zo op handen gedragen worden als zij het Malieveld bezetten. Beide beroepsgroepen verdienen goud aan de onderbetaalde en uitgebuite arbeidsmigranten en De Jonge en zijn partij gaan hen echt niet tegen zich in het harnas jagen. Maar hij wekt bewust de indruk dat alle ellende op de arbeidsmarkt de schuld van die arbeidsmigranten is en houdt zo de boeren en bouwers buiten schot. Alle werkgevers hebben trouwens belang bij de arbeidsmigrant, want die zorgt er mede voor dat er ruimte blijft op de arbeidsmarkt en de lonen dus laag kunnen blijven.

De massa studenten uit het buitenland drukt stevig op de begroting. Er wordt massaal gebouwd aan wooneenheden voor studenten. Die worden voor de maximumprijs verhuurd en de overheid betaald dan een flink percentage als huursubsidie. De studieplaatsen kosten natuurlijk ook het nodige, maar hierover hoor je dan weer niets. Alleen dat er overal in het (steenkolen-)Engels wordt lesgegeven is een item.
Dat het aantal vluchtelingen nog niet de helft bedraagt van het aantal Nederlanders dat uit Zuid-Afrika of Australië terugkeert en dan toch als groot probleem wordt neergezet is niets anders dan het oppoken van vreemdelingenhaat.

Hoezo rechtsstaat

Je beschuldigd iemand van zware misdrijven. Wat doe je dan? Geef je gewapende lieden de opdracht om hem te elimineren? Nee, want dat is iets wat criminelen en dictators doen. In een rechtsstaat sleep je hem natuurlijk voor het gerecht. Maar de VS hebben onder leiding van Trump de methode van de crimineel en de dictatuur gebruikt.

Het idee om de Iraanse generaal Soleimani te elimineren was Trump voorgelegd als één van een reeks mogelijkheden om Iran aan te pakken. Trump wil Iran al een tijd te grazen nemen, de boycot is hem niet genoeg en zijn Saudische vrienden willen het graag. De eliminatie was als extreem idee toegevoegd met de gedachte dat Trump zich dan zou realiseren dat agressief ingrijpen toch niet zo slim zou zijn, een generaal zomaar afschieten in zo’n ontvlambaar gebied, misschien moeten we maar helemaal niets doen. Maar Trump koos tot schrik van zijn staf juist om het absurde voorstel wel uit te voeren. Op de golfbaan liep hij al een paar dagen te pochen over alweer een grootse daad, ‘s ochtends vroeg flink twitterend omdat op die tijd zijn toezichthouders nog op één oor liggen. Niemand binnen zijn team blijkt hem nog te kunnen stoppen van het begaan van stommiteiten.

In Iran was de haat jegens Amerika al groot, immers ooit de steunpilaar van de harde dictatuur van de Sjah en daarna de steun van Saddam Hussein in de oorlog tussen Irak en Iran. En de boycot van de laatste jaren heeft elke Iraniër geraakt. De poging van ontspanning door Obama en de EU met de afspraken over het Iraanse atoomprogramma werd door Trump opgeblazen. Niet te bevatten voor Iran want het waren juist door Iran gesteunde milities geweest die IS mede van de kaart hebben geveegd, en daarbij speelde Soleimani een sleutelrol. De woede is er dus zeer groot, zelfs bij de oppositie. Die ziet nu hoe door deze actie de conservatieve dictatuur steviger in het zadel is komen te zitten dan ooit.

Afgelopen nacht heeft Iran Amerikaanse bases in Irak gebombardeerd. Irak had de Amerikanen al verzocht het land te verlaten, Iran heeft hen nu een extra por in de rug gegeven om op te rotten. De 40 Nederlandse militairen die daar zaten om mee te doen in het hoogste geweldsspectrum zijn ongedeerd. Heel toevallig is er ook een Oekraïense Boeiing (made in America) bij het opstijgen vanaf de luchthaven Teheran neergestort. Een ongeluk? Eerst maar eens horen wie er in dat toestel zaten.

Vooruitzichten

Het nieuwe jaar is begonnen maar de vooruitzichten zijn financieel weer ongewijzigd. De hogere inkomens gaan er op vooruit, de lagere blijven op zijn gunstigst gelijk. De onvrede en het wantrouwen zullen dus ook ongewijzigd groot blijven bij veel Nederlanders die van een minimuminkomen of daar net wat boven moeten rondkomen of die in onzekere baantjes het hoofd boven water moeten houden. Voor hen is het altijd balanceren, angst voor een tegenvaller waarvan je vreest dat die je de das om zal doen. En naast tegenvallers als huurverhoging, verhoging van energielasten, ziektekostenverzekering enzovoort maken de vage plannen voor verduurzaming hun angst nog groter. Wat als je een eigen huis hebt en dat net kan betalen en de overheid dwingt je om een warmtewisselaar aan te schaffen. Het zal zo’n vaart niet lopen, maar de Haagse ideetjes maken de burger toch bang. Hij vreest dat hij dan zijn huis zal moeten verkopen, en dan? Op een 10 jaar durende wachtlijst voor een huurhuis?
Leuk voor hem om te horen dat het zo goed gaat, dat degenen die toch al flink verdienen er weer meer bij krijgen.

Piketty heeft wederom gelijk gekregen, er is niets met zijn waarschuwingen gedaan. Het geld blijft van arbeid naar kapitaal stromen. Dit jaar gaat het minimumloon er 1% op vooruit, dat is wel wat anders dan de bedrijfswinsten, daar telt 10% winst bijna als verlies.
We gaan van 4 naar 2 belastingschijven. Dat heet een vereenvoudiging, maar betekent dat de oude laagste schijf er op achteruit gaat en de rest er op vooruit. De laagste inkomens leveren dus als enige in. De ruim 8% van de kinderen die in ons land onder de armoedegrens leven hoeven ook dit jaar niets te verwachten van Rutte.

Incident is zomaar oorlog

Dat het Midden-Oosten een zeer instabiel gebied is weet iedereen, enig tact is bij alles daar van groot belang. Behalve voor Amerikanen, die steken er keer op keer het oorlogslontje aan. Maar waar het binnenvallen van Irak in 1991 door Bush senior als vergelding voor de invasie van Kuwait gold, daar was de inval door Bush junior in 2003 een actie onder valse voorwendselen, de niet bestaande massavernietigingswapens. De val van Saddam Hussein leidde tot de opkomst van IS, met ook terreur buiten de Irakese grenzen.
Nu tart Trump alle regels door een generaal van de Iraanse defensie te elimineren. Als reden wordt gegeven dat de man duistere plannen had die Amerikaanse levens zouden kosten. Het is zo’n incident dat we in de geschiedenis vaker hebben gezien. De moord op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand was zo’n incident, het ontketende de Eerste Wereldoorlog. Wat Trump in feite doet is Iran dwingen tot een tegenreactie waar hij dan zwaar bombarderend op kan antwoorden. Hij hoopt allang op een oorlogszuchtige daad van het Iraanse regime, maar het is vooral de verdienste van de geëlimineerde generaal Soleimi geweest dat Iran zich redelijk beheerst heeft opgesteld. Wie zal nu het regime tot zelfbeheersing weten te verleiden?

Het draait allemaal om olie en daarvoor is de vriendschap en de positie van het Saudische Koningshuis onontbeerlijk. De familie Bush was er goed bevriend mee, de leden ervan vertoeven veel in de VS. Zij mochten als enigen nog met een vliegtuig opstijgen om naar hun koninkrijk af te reizen ten tijde van de aanslagen op 9-11. En ook vandaag mag het olierijke land zonder bezwaar buurland Jemen plat bombarderen en wordt de moord op een journalist in hun ambassade in Turkije door de vingers gezien. Er wordt slechts met belangstelling gekeken naar de grootste beursgang uit de geschiedenis, die van Saudi Aramco, het Saudische staatsoliebedrijf.
De Saudiërs en de Iraniërs leven op voet van oorlog, dat alleen al is reden voor de Amerikanen om zich tegen Iran te keren. Wie van Trumps bondgenoten hem blind zullen volgen is de vraag. Uiteraard staat onze minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok al vierkant achter hem, er gaat hoe dan ook een Nederlands fregat naar de Straat van Hormuz. Doen wij weer lekker mee in het hoogste geweldsspectrum.

De Israëlische premier Netanyahu houdt zich nadrukkelijk stil, zelfs deze havik zal de zenuwen hebben over wat er ontketend is. Wie in het Midden-Oosten zal nog iets van vertrouwen in Amerikanen hebben? Eerst was Saddam Hussein hun vriend, later maakten zij hem af. Zij hebben de Koerden het vuile grondwerk tegen IS laten opknappen om hen vervolgens in de steek te laten. Zij hebben hetzelfde gedaan met Iraakse milities die IS hebben bestreden, waarbij opmerkelijk genoeg ook de nu vermoorde Soleimani met hen heeft samengewerkt. Zo zijn al hun vrienden vijanden geworden, met uitzondering van het Saudische Koningshuis. En hier Stef Blok.

Monocultuur

Door de giga uitstoot van stikstof groeit de natuur juist fantastisch beweert Thierry Baudet. Dat je dan een monocultuur krijgt, een natuur bestaande uit brandnetels, bramen en wat gras, meer niet, dat is precies het ideaal van Baudet. Monocultuur is zijn streven op alle fronten. Er is voor hem slechts één soort Nederlander, niks multiculti, alleen de witte boreale soort. Als hij dat gaat invoeren, de handleiding van Joseph Goebbels ligt nog altijd voor het grijpen, dan kan Geert Wilders met ietwat joods en Indisch bloed inpakken en wegwezen, of de oude oplossing komt weer van stal. Trouwens ook Baudet zelf riskeert dan een vertrek, eveneens vanwege Indische wortels. En hoe Germaans zijn Belgische bloed is zal ook twijfels oproepen.

Een vergelijking met het nazisme is taboe, want niets is te vergelijken met de holocaust van toen wordt vaak gezegd. Maar Charlie Chaplin maakte in 1940 een parodie op Hitler, The Great Dictator, en dat kon hij doen omdat hij ongewis was van de holocaust die nog moest volgen. Chaplin zei zelf dat hij die film nooit had kunnen maken als hij had geweten dat de holocaust aanstaande was. Zo betrekkelijk vaag is dus de weg daarnaartoe.
Het Derde Rijk bestond niet uit één monster en een handjevol volgelingen, een zeer groot deel van de Duitse bevolking stond erachter, boeren en soldaten, huisvrouwen en bejaarden. Juist daarom moet je waakzaam zijn voor stromingen die zich op dezelfde wijze ontplooien en zich in dezelfde richting begeven. Niet wachten tot een nieuwe ramp onafwendbaar is.
Een streven naar een monocultuur is zeker een ferme stap in de foute richting, zowel voor de natuur als voor de menselijke beschaving.

Traditie

Was de mens echt traditiegetrouw geweest, dan zouden woeste mannetjes met een knuppel vrouwtjes buiten westen slaan en meesleuren naar hun hol waar zij de rest van hun leven het mannetje ten dienste moesten staan en kinderen mochten baren en voeden. In de paar honderdduizend jaar die volgden op die traditie bleek de mens toch geneigd tot enige verandering, maar als wij de huidige tijdgeest beluisteren dan is traditie weer iets dat te vuur en te zwaard moet worden verdedigd, waar geen kleurtje of knalletje aan veranderd mag worden. Sterker, er wordt zelfs terugverlangd naar de benauwde jaren 50 en lichtelijk verholen zelfs naar de donkere tijden van het “Derde Rijk”.

In Den Haag wordt met vrees gekeken hoe het nieuwe jaar zal worden ingeluid. Daar wil de boze burger met een “vreugdevuur” het liefst de hele Randstad in de fik wil steken. Of de politie de boel onder controle houdt is de vraag, het corps is zelf omstreden. De politievrouw die misstanden bij de eenheid Den Haag aankaartte in een interview met de NRC is intussen ontslagen(!). Volgens de politie heeft zij het corps beschadigd en is er van discriminatie en pestgedrag geen sprake. De meldingen van het tegendeel stapelen zich ondertussen juist op.
Bijna iedereen met een kleurtje heeft wel eens of vaak te maken gehad met ongemakkelijke aanhoudingen, zeker in Den Haag. Soms wordt er ook onnodig hard en buitensporig opgetreden, bij zo’n actie verloor Mitch Henriquez het leven (hij had een grapje gemaakt tegen 5 Haagse agenten zonder humor). Volgens het corps was alles volgens de regels gegaan bij die aanhouding met dodelijke afloop.

Intussen is het traditie om zwarte piet met scheldkanonnades, blokkades en dreigementen tegen veranderingen te beschermen. Boeren trokken naar Den Haag om hun traditie van veel te veel dieren op te weinig grond houden te verdedigen. Maar de politie durfde hen niet te weren van de snelweg, want te gevaarlijk met die grote tractoren en de boeren waren nog onder invloed ook. Een politievrouw te paard aan-, een motoragent omver gereden, en nog trad de hermandad niet op. De ene burger (Mitch Henriquez) is de andere (boer) niet.
Vuurwerk is ook zo’n traditie die met alle middelen wordt verdedigd. Een vrouw die boos reageerde toen vuurwerk naar haar hondje werd gegooid werd onderuit geschopt en zij was niet de enige, over een paar dagen wordt de schade opgemaakt.
Hopelijk worden in 2020 de tradities over boord gezet en gaat de mensheid eindelijk weer eens een stapje verder op de ladder van de evolutie, een stapje naar meer beschaving.

Afstand tot de arbeidsmarkt

In het kader van de feestdagen zendt de publieke omroep “feel good”-programma’s uit. In het ene programma mogen wij zien hoe een vrouw door manlief als broedmachine wordt gebruikt, een heel huis vol klierend kroost als gevolg en een moeder die maar net de zoveelste bevalling heeft overleefd, in het andere worden mensen in beeld gebracht waar wat mee “mis” zou zijn, mensen met “afstand tot de arbeidsmarkt”. Die zijn door de bijstand bij kringloopwinkels gestald, waar zij met behoud van uitkering mogen werken, verkocht als het opdoen van werkervaring en het wennen aan arbeidsritme.

De praktijk in de kringloopwinkels, zoals de VPRO het toont tenminste, is dat mensen gewoon aan het werk zijn, net zoals werknemers bij de Bijenkorf. De interviewer vroeg dan ook of de kringloopmedewerker uit Leeuwarden niet liever “echt” aan het werk zou willen bij dat warenhuis. Nu zit de Bijenkorf dik 100 kilometer verderop voor de Leeuwarder, dus zo erg aantrekkelijk was het voorbeeld niet, maar waarom vindt de VPRO-man werken bij de Bijenkorf “echt” werk en dat in de kringloopwinkel niet? Wat is het verschil?

Bij de kringloop werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar dat is een valse voorstelling van zaken. De arbeidsomstandigheden zijn bij veel bedrijven zo slecht dat mensen overspannen of met een burn-out in een uitkering raken en vervolgens in de kringloopwinkel te werk worden gesteld. De kringloopmedewerkers in het televisieprogramma waren zeer content met hun baan daar en wilden er graag aan het werk blijven. Als hun verhalen eerlijk voor de camera’s zijn verteld, dan is de conclusie dat zij bij de kringloopwinkel een sociale werkgever hebben en dat zij daar de ruimte krijgen voor eigen inbreng en ontplooiing. Dat zij het met behoud van een marginaal inkomen uit de bijstand doen is daaraan ondergeschikt. De afstand tot de arbeidsmarkt gaat niet op voor de kringloopmedewerkers maar voor ondernemers. Zij bieden werk dat op afstand staat tot een fatsoenlijke arbeidsmarkt. Maar dat hadden we al kunnen weten, want in 2014 staakten schoonmakers niet zozeer voor een betere beloning, maar voor een respectvolle behandeling.

Werken is ongezond

Arbeidsrechten zijn stukje bij beetje gesloopt, werkdruk is toegenomen, de lonen zijn al decennia achtergebleven bij de inflatie waardoor steeds meer geld van arbeid naar kapitaal gaat. Maar waar voorheen actie werd gevoerd voor behoud van banen zie je nu soms een heel andere reactie bij werknemers als hun bedrijf sluit: zij zijn blij.

Afgelopen week ging Teeling Petfood failliet, het personeel van de fabriek in Veenwouden reageerde opgelucht, zelfs blij meldde de Leeuwarder Courant. Zij zaten echt niet uit te kijken naar een werklozenbestaan in een uitkering, dat deden zij ook niet in de tijden dat een uitkering nog enigszins fatsoenlijk geregeld was, maar zij waren blij omdat zij tijdens hun werk bang waren voor explosiegevaar. De directie bezuinigde namelijk op de veiligheid en daar wat van zeggen gebeurde amper, want er heerste een angstcultuur. Dat is tegenwoordig heel vaak zo, een logisch gevolg van de verslechterde positie van werknemers en de navenant toegenomen macht van de directie. Het draait uitsluitend om geld voor de aandeelhouders, de bedrijven worden verkocht of gesloten en personeel ontslagen als dat financieel aantrekkelijker is. Van KLM tot kinderdagverblijven, alles wordt verkocht aan buitenlandse investeerders. En die sluiten het bedrijf als zij dat tot de laatste euro hebben uitgemolken, zoals V&D is gebeurd, of verkopen het voor een habbekrats alsnog, zoals AD, Volkskrant en Trouw aan de Vlaamse Persgroep.

De arbeidsomstandigheden worden teruggedraaid naar die van de jaren 50, de tijd waar rechtse politici zo naar verlangen. Net als toen zijn werknemers niet meer dan noodzakelijke onkostenposten. Zij worden maximaal uitgebuit tegen minimale kosten. Burn outs en ongelukken zijn het gevolg. Werken is steeds vaker ongezond en daarom zijn werknemers soms blij als hun bedrijf sluit, een marginale uitkering met verplicht vrijwilligerswerk is dan zelfs minder erg.

Vrede op aarde

Sinds Fortuyn heeft de roep om strenger te straffen effect gekregen. Ons land staat inmiddels aan top in de EU wat betreft de zwaarte van de strafmaten. Het is een negatieve ontwikkeling, want strenger straffen maakt de samenleving niet veiliger, integendeel.
In de VS waren de straffen altijd al zeer streng, compleet met doodstraf, maar de misdaadcijfers zijn er desondanks torenhoog. Bij ons waren de misdaadcijfers een stuk lager in de tijden van relatief milde straffen. En nog roepen velen hier om de straffen verder te verhogen. De media zijn voor een flink part debet aan die roep. Mensen krijgen tegenwoordig niet alleen via de Telegraaf ophitsend en bang makend nieuws over misdaad, ook de publieke omroepen doen daar nu aan mee. Maar als je mensen zelf laat deelnemen als jury in een rechtszaak, dan vragen zij een mildere straf dan de rechter bleek uit onderzoek in Zwitserland. De enige reden waarom zij tot een milder oordeel komen is feitenkennis. En die krijgen zij als jury niet uit de media, maar van de directe bronnen. In de media worden de feiten opgeleukt of weggelaten, of men is niet goed op de hoogte. Op Radio 1 zegt interviewster Plagge rustig dat een verdachte van een ernstig misdrijf zijn rechten verspeeld heeft. Maar dat is nu net de basis van onze rechtsstaat, iedereen heeft rechten, ook die verdachte, wij leven hier immers niet in China of Saudi-Arabië.

De doodstraf wordt, ondanks het verzoek van Trump om hem vaker te geven, de afgelopen jaren steeds minder opgelegd en uitgevoerd in de VS. Het is een straf die in wreedheid niet onderdoet voor een ernstige misdaad, en de rechtsstaat onderscheidt zich toch van misdadige praktijken door zo humaan mogelijk te straffen. Bij veel strafzaken blijft altijd een kans dat de rechter iets heeft gemist en daardoor tot een foutief oordeel is gekomen. Dan is de doodstraf onomkeerbaar. Bovendien zadel je de rechter en zijn rechtsapparaat op met het uitdelen van een inhumane straf. Dat heeft ook zijn negatieve gevolgen. Van straffen wordt niemand beter, maar van hard straffen wel slechter. Recidive neemt toe naarmate de straf zwaarder wordt. Daarnaast blijkt dat mensen die voor de rechter moeten verschijnen vanwege ernstige delicten voor het overgrote deel psychische problemen hebben. Iedere gevangeniscipier kan vertellen dat hij eigenlijk in een psychiatrische inrichting werkt. De aanpak zou daar op moeten zijn afgestemd, maar het tegendeel gebeurt.

Wij leven met heel veel mensen op een heel klein stukje aarde, daar gebeurt natuurlijk wel eens wat. Die pech kan iedereen treffen, daar moeten wij mee leven, met de kans op pech. Want uitsluiten kan je dat niet, een 100% veilige wereld bestaat niet. Maar waar de overheid strenger optreedt zie je dat het juist onveiliger wordt, of je zit in een dictatuur. Pak de oorzaak aan van criminaliteit , dat is de enige verstandige en slimme manier om de samenleving vrediger te maken.

Vlagvertoon

Geert Wilders zette het vlagvertoon op de kaart toen hij in de Tweede Kamer kwam, het oranje-blanje-bleu dat ook de NSB hanteerde zette hij pontificaal voor het raam in zijn werkruimte. Ter rechterzijde gingen de harten harder kloppen, Buma zag het al voor zich, de vlag op zijn Amerikaans in de Tweede kamer. Een meerderheid omarmde het idee en nu staat de driekleur er, zij het in gewoon rood-wit-blauw.

Rechts Nederland haalt bij elke actie de driekleur van stal, of de Friese vlag. Die Friese vlag stond landelijk voor sportiviteit, van de Elfstedentocht tot ‘s lands sportiefste voetbalclub SCHeerenveen. Maar de zogenaamde blokkeerfriezen namen hem ook mee bij hun actie. Zij maakten zo handig gebruik van de goodwill die deze vlag vertegenwoordigde. En de boeren deden afgelopen tijd hetzelfde. Nadat de Friese gedeputeerde Kramer, van de FNP (Friese Nationale Partij), meteen door de knieën ging voor demonstrerende boeren staken overal in het land demonstrerende boeren de Friese vlag op hun tractoren. Boeren die niet over de Friese vlag beschikten kozen voor het Nederlandse rood-wit-blauw, alleen gaven zij daar een historische wending aan, zij hingen hem op de kop, precies zoals de NSB dat deed in 1939.

Een regenboogvlag is voor de Friese gedeputeerden van VVD, CDA en FNP echter niet te verdragen, de Friese vlag is er al voor iedereen vinden zij. Dat die vlag intussen gekaapt is door extreemrechtse clubs en daardoor wat van zijn neutrale glans is verloren speelt geen rol, voor hen is “iedereen” alleen de eigen achterban en dient te rest zich daaraan aan te passen, die moet zich maar invechten ofwel assimileren.