Collateral damage

De Indiase geheime dienst waarschuwde Sri Lanka dat er aanslagen zouden plaatsvinden, naar verluidt gaven zij ook de naam van de organisatie en de identiteit van de daders door. De Sri Lankese Overheid deed niets met die informatie. De verantwoordelijk minister vraagt zich nu openlijk af hoe dat kan. Mocht deze minister er echt niet van hebben geweten, dan ligt een mogelijke reden voor de hand. Op het eiland is een boeddhistische meerderheid. De aanslag is gepleegd door extremisten uit de islamitische minderheid tegen kerkgangers uit de katholieke minderheid. Vermoedelijk vindt de dienstdoende veiligheidschef het wel mooi dat die twee slaags raken. Dat ook toeristenhotels het doelwit waren vindt hij blijkbaar collateral damage.

Sinds het ingrijpen van de Coalition of the Willing in Irak en Afghanistan, waar wij dankzij Balkenende ook deel van uit maakten, vinden in het Midden-Oosten doorlopend grote aanslagen plaats met voornamelijk moslims als slachtoffer, zij halen nauwelijks het nieuws. Dat de financiering van terroristische groeperingen onder jihadistische vlag voornamelijk uit Saudi-Arabië en de golfstaten komt weerhoudt noch Trump noch Rutte ervan om die staten allervriendelijkst te behandelen. Er worden koninklijke bezoeken georganiseerd waarbij met hoge onderscheidingen wordt gesmeten en er wordt weggekeken bij de vele schendingen van de mensenrechten, tot de oorlog in Jemen en financiering van IS aan toe. Alles met slechts één doel, oliedollars verdienen met wapenhandel en het in stand houden van onze fossiele brandstofverslaving. Wat onthoofdingen van kritische burgers of het financieren van aanslagen, ach, ook collateral damage.

Solidariteit kent geen grenzen

De arbeidersverenigingen en vakbonden hebben met veel strijd de positie van de werkenden in loondienst flink verbeterd. Maar hoe links sommigen ons onderwijs ook vinden, de gemiddelde Nederlander weet maar amper iets van die geschiedenis. Tegen de feiten in geloven velen dat het de ondernemers zijn die zo vriendelijk waren om vakantiedagen te geven, de achturige werkdag in te voeren en de werkweek te beperken tot 5 dagen. In werkelijkheid gingen veel ondernemers over de grens kijken nadat zij de strijd om arbeiders als slaven te houden verloren. Zij sloten fabrieken en zetten hun uitbuitende praktijken voort in landen waar de arbeiders nog niet zoveel voor elkaar hadden gekregen.

In plaats van solidair te zijn met de uitgebuite collega’s in Oost-Europa, Afrika of Azië en de bazen ter verantwoording te roepen is er een heel andere weg ingeslagen. De werkenden zijn hun stem juist aan partijen gaan geven die de praktijken van die bazen faciliteren en die tegelijkertijd hun zo zwaar bevochten positie stukje bij beetje ondermijnen. In hun onnozelheid  hebben zij het over rechten, maar het zijn geen rechten van nature, met niets doen waren die rechten er nooit geweest. En met slecht en dom stemmen raak je die rechten even hard weer kwijt. Er is voor gestreden en je zult moeten blijven strijden om ze te behouden. Door je niet in een boze nationalistische bubbel op te sluiten maar die strijd aan te gaan en internationaal te maken vergroot je de kans op succes en bestrijd je ook de erbarmelijke levensomstandigheden elders in de wereld. Solidariteit houdt niet op bij de grens.

Ter Apel

In de afvoerput van het COA, asiel- en uitzetcentrum Ter Apel, zijn al jaren problemen. Bewoners worden belaagd en bestolen door daar logerende criminelen, maar de Overheid doet niets. Mensen die al met de nodige problemen kampen krijgen er rustig nog wat bij. De daders worden niet aangepakt, hooguit als de leiding er teveel last van heeft, dan volgt overplaatsing, ofwel verplaatsing van de problemen.

Deze week kwamen de daders alsnog in de media, alleen nu omdat een andere groep mensen ook last van hen heeft: ondernemers. En dan wordt rechts Den Haag wel wakker. De lokale supermarkten en winkels worden door hen bestolen. Frappant dat de daders, jonge criminelen uit veilige landen, worden neergezet als asielzoekers. Want asielzoekers waren juist de eerste slachtoffers van hun praktijken. Deze criminelen reizen door Europa net zoals 20 jaar geleden veel Poolse criminelen deden. Die laatsten gebruikten asielzoekerscentra als gratis hotel, de huidige criminelen apen hun Poolse voorgangers simpelweg na.

De regering Rutte wekt de indruk het wel mooi te vinden dat zo’n groep criminelen zijn gang gaat. Zo wordt het draagvlak voor opvang van vluchtelingen vals verder ondermijnd.
Burgemeester Jos Heijmans(D66) van Weert, die ook met deze criminelen te maken heeft, deed zijn best om duidelijk te maken dat er een onderscheid is tussen asielzoekers en deze rondtrekkende criminelen. Hij benadrukte dat asielzoekers evenzeer slachtoffer van hen zijn. Dat zouden de media ook moeten doen.

Geld genoeg voor verhoging minimumloon

Minimumloon moet omhoog vindt het FNV. Dat is een terechte eis, want de inkomens zijn zwaarder belast dan Rutte ons heeft doen geloven en de toegezegde inkomensstijgingen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Wij zijn stilletjes aan het denivelleren geslagen, de laagste inkomens zijn in de loop der jaren steeds verder achtergebleven terwijl de hoogste inkomens in een vrije val, maar dan omhoog, zijn gegaan.
In feite zijn de mensen op de werkvloer het haasje en trekken de aandeelhouders en ceo’s aan het langste eind, samen met de almaar groter groeiende klasse van bullshitbanen, de banen die flink betaald worden, maar slechts nut hebben als prestigeobject en buffer tussen de echte werkers en de directie en aandeelhouders(lees David Graeber en Ha-joon Chang).

Het aandeel van de opbrengsten van werk dat naar de werkenden gaat was in 1977 93%, in 2013 was dat gedaald naar 73%, het is dus niet zo gek dat de vakbond wat wil repareren aan die afbraak.
De Hans de Boeren roepen meteen moord en brand, een verhoging van het minimumloon zal tot banenverlies leiden. Nou, dat zal wel meevallen, want uit diverse onderzoeken is gebleken dat het amper of geen invloed heeft. Mensen blijken wel beter te functioneren ofwel productiever te worden als hun inkomen blijk geeft van waardering en geen karige sluitpost is. En het werk zal toch gedaan moeten worden door deze laagst betaalden, werk wat de bullshitbaners niet willen of kunnen doen. Economen vinden ook dat er meer geld naar de lonen moet gaan nu het met de economie goed gaat. Waar blijft dat beloofde zoet na al die jaren zuur?

Geld is geen probleem, want de bedrijven hebben 20% afgesnoept van de werkenden, daar kunnen zij echt wel weer wat van missen. In Frankrijk hoestte de bedrijfswereld zonder moeite binnen een halve dag 800 miljoen op voor de restauratie van de Notre D(r)ame, er was geen telefoontje naar de bank voor nodig.

Afrika is ons vaderland

Vanuit Afrika verspreidde de mens zich over de wereld. Je zou kunnen stellen dat zich alleen in Afrika nog een echt autochtone bevolking bevindt. Maar dat zal niet kloppen, want ook die bevolking is niet altijd op dezelfde plek of afgezonderd van de rest van de wereld gebleven.
In “ons” Nederland vestigden zich Kelten en Germanen, kwamen Romeinen langs en zochten Hugenoten en Portugese Joden een veilig heenkomen. Het gebied was Frans en Duits. Limburg werd ons toebedeeld, Vlaanderen raakten we kwijt. “Zelf” bezetten we Zuid-Afrika, Indonesië, Suriname, Sri Lanka en hadden we forten in Afrika waarvandaan we mensen gevangen namen en verscheepten naar Amerika om daar als slaaf verhandeld te worden.

Wie is de Nederlander kun je je dan afvragen. Is dat de nazaat van Duitse hannekemaaiers, de gastarbeiders uit de 17e, 18e en 19e eeuw, of is dat de gevluchte Hugenoot? Of is dat de familie Baudet, die naar ons land vluchtte om aan de destijds in België ingevoerde dienstplicht te ontkomen? Of is het de armlastige Duitse aanhanger van Hitler met een spatje adellijk bloed die als golddigger Juliana huwde? Of is dat een nazaat van in Scandinavië geronselde zeelui, in Duitsland geronselde soldaten, van Italiaanse ambachtslieden, van Oostenrijkse dienstbodes, van Chinese koks of van Griekse handelaren? Of is het het achterkleinkind verwekt door een Duitse soldaat in WOII? Of het achterkleinkind van Indonesische soldaten die met de Nederlandse broodheer na de onafhankelijkheid hier hun toekomst moesten opbouwen. Of is het de zoon van de Amerikaanse manager die hier kinderdagverblijven en andere lucratieve handel opkoopt voor het investeringsfonds dat hem inhuurt. Of is het de zoon van een hierheen gevlucht Syrisch gezin? Of de dochter van een arbeidsmigrant uit Turkije, Marokko, Spanje, Italië of Polen?

Wie een echte Nederlander is? Ook uit dna-onderzoek is gebleken dat elke inwoner van ons land verwant is aan bijna iedereen in de wereld, tot de neanderthaler aan toe. Wij zijn allen mensen en hebben maar één blut und boden-plaats van waaruit wij een miljoen jaar geleden zijn gaan migreren en dat is Afrika. En in plaats van koesteren plunderen we dat werelddeel, feitelijk ons aller vaderland.

Bang

“Voor alles altijd bang geweest” zingt Wende, de tekst is van wijlen Joost Zwagerman. Het leven wordt ondragelijk als je in angst leeft. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog maakten vele Joodse landgenoten een eind aan hun leven, de angst voor wat komen ging was groot genoeg. Dan weet je ook dat het “wir haben es nicht gewusst” grote onzin is, je kan wel zeggen dat je het niet wilde geloven dat het populistische nationalistische nieuwe geluid tot zo’n massavernietiging van mensen zou leiden. Er waren zelfs Duitsers met Joodse roots die het niet wilden geloven, immers hun zoons hadden hun leven gegeven voor das Vaterland in de Grote Oorlog.

Angst is de perfecte tool om mensen te bespelen. Het is niet zo gek dat juist in Amerika angst zo groot is. Bij beide wereldoorlogen wel betrokken, maar nooit strijd gehad op eigen grond. Voor je zelfbescherming mag je er rustig een wapen kopen, bij het openen van een bankrekening krijg je zelfs één cadeau. Helpt het? Nee, nergens wordt in vredestijd zoveel gemoord als daar. En nergens is men zo bang. Bang voor alles, voor een invasie van een nieuwe levensbedreigende bijensoort in Afrika die natuurlijk gelijk over de oceaan naar Amerika komt. Bang voor een val met de fiets, dus helmpje moet altijd voor iedereen.

Voor rechts is het fantastisch als mensen bang zijn, dan stemmen zij behoudend en dus rechts. Zo maken de ondernemerspartijen de positie van hun personeel onzeker, dan worden zij lekker bang. Wel even voor een zondebok zorgen, maar dat is bij bange mensen heel makkelijk. Je zou er speciaal buitenlanders voor invliegen. En natuurlijk is links altijd al het grote gevaar dat alles en iedereen bedreigt.
Politiek is niet voor bange mensen zei Gerrit Komrij, kiezers zouden ook niet bang moeten zijn. Angst is een slechte raadgever.

Een stem gestorven

Journalist Max van Weezel is overleden. Opgeleid door wijlen Joop van Tijn was hij één der laatsten uit de stal van VN(Vrij Nederland) uit de tijd dat het weekblad nog kon rekenen op een ruime lezersschare. Intussen is het een maandblad in kleine oplage geworden en bezig de laatste vaste krachten te ontslaan. Naast alle lof die Max krijgt moet ook een schaduwzijde worden benoemd.

In het portret dat Dionne Sax voor omroep Max over hem maakte vertelde hij dat links in de gouden jaren 70 weinig menselijk was in de omgang, bij rechts was het veel gezelliger en daar waren ze nog attenter ook. Wat Max vergat was dat hij rechts van toen vergeleek met het links van zijn VN-bubbel. En die bubbel was inderdaad van een onaangename arrogantie met een sterk hiërarchisch patroon. De arbeider voor wiens rechten gestreden moest worden werd even minachtend bekeken als de zwarte door de koloniaal. Een term als klootjesvolk was doodnormaal en veelzeggend, daar sprak weinig socialistisch gelijkheidsdenken uit, laat staan broederschap.
Geen wonder dat hij het beter kon vinden bij rechts. Velen zijn later moeiteloos overgestapt naar het rechtse kamp. Van de humeurige Wim Kok tot Pim Fortuyn. Kok schuddde de linkse veren af, Pim profiteerde van diens verweesde aanhang.
Ook Max ging mee in het frame dat luisteren naar de “gewone” man was vergeten en dat zij dat wel hadden moeten doen. Nou, Pim Fortuyn luisterde helemaal niet naar die gewone man, hij speelde in op de onderbuik met maar één doel, stemmenwinst. Die doos van Pandora is levensgevaarlijk en het was daarom taboe om er zelfs maar naar te wijzen zolang de Tweede Wereldoorlog nog stevig in het geheugen lag. Pim brak het taboe maar was zich goed bewust van dat gevaar. Arrogant zei hij daarover dat die kiezers bij hem in veilige handen waren. Hij had een politieke weg langs Marxisten, PvdA, CDA en VVD afgelegd, maar nergens bleek hij welkom. Dus dan maar met hulp van het “klootjesvolk” op naar Den Haag.
Hier en daar mogen we nog wat van de arrogantie van de VN-bubbel proeven. Zo laat Elma Draaijer zich als een vrouwelijke Wierd Duk gaan in de Volkskrant, waar ook haar oud-VN-collega Stephan Sanders, inmiddels tot de katholieke kerk bekeerd, als een Antoine Bodar(priester en Baudet-fan) mag preken.

Van Weezel had een prachtige stem, die droeg het onvolprezen programma Argos. Die stem is nu verloren gegaan.

Stasi-methode van Baudet

Kindermisbruik komt wereldwijd jaarlijks vele miljoenen keer voor. Als je dan kijkt naar het aantal misbruikzaken in ons land dan is dat in verhouding zo gering dat stoppen van dat misbruik hier zo goed als niets uitmaakt op het totaal. Zo kun je ook naar je belastingaanslag kijken, waarom zou je die betalen, op de miljardenbelastinggelden is jouw belasting toch helemaal niets.
Zo redeneert een partij die zichzelf op de borst slaat vanwege haar hoge intellectuele niveau. Want als wij iets van ons nationale inkomen aan maatregelen tegen klimaatverandering uitgeven, dan vindt die partij dat dat ook niets uitmaakt omdat het bijna niets is op het totaal dat nodig is. Overigens heeft die partij de kosten lukraak op papier gezet met cijfers die uit een duim komen die even groot is als het ego van de partijleider.

Die partijleider mag graag breedvoerig oreren en doorspekt zijn verhalen met termen die alleen in kleine kring bekend zijn en gebruikt worden. Nee, niet het steenkolenlatijn dat gymnasiasten hoofdschuddend aanhoren, maar termen uit de wereld van Jean-Marie Le Pen en Steve Bannon, termen die neonazi’s als dagelijkse kost tot zich nemen. Termen waar rechtse terroristen als Breivik en de Australische aanslagpleger in Christchurch hun daden mee verklaren.
En die partijleider heeft een meldpunt geopend, niet voor buitenlanders (zoals Wilders’ Polenmeldpunt), maar eigen volk eerst, dus een meldpunt om “linkse” leraren aan te geven. Oudere landgenoten die de oorlog nog hebben meegemaakt herinneren zich de angst nog van leraren die door kinderen bij de bezetter konden worden aangegeven, in Duitsland kent iedereen het lot van de Oost-Duitse leraren die zich moesten hoedden voor onwelgevallige woorden die meteen verklikt zouden worden.
Hier stemmen veel leraren op progressieve partijen, want alleen die partijen maken zich hard voor (het behoud van) goed onderwijs. Er lopen echter ook zat rechtse leraren rond. Hans Janmaat was leraar maatschappijleer, PVV-er Harm Beertema stond in het MBO voor de klas en aan de universiteit staat huidig FvD-er Paul Cliteur  als hoogleraar college te geven. Hij was de promotor die Baudet met een door de promotiecommissie afgekeurd proefschrift toch liet promoveren. En dan heb je ook nog de instroom van werkloos geraakte bankjongens die met hun wildwestkapitalisme de financiële crisis hebben veroorzaakt.
Omdat er voor de klas ook aandacht wordt besteed aan de klimaatverandering heeft Baudet een meldpunt in het leven geroepen om de “linkse” leraren die dat nepnieuws vertellen aan de schandpaal te nagelen. Een regelrecht(s)e Stasi-methode.

“Scheiding politiek en media”

Volgens Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid voor de VVD die op weg naar dat lidmaatschap tweets de wereld instuurde waarin hij Sylvana Simons terug naar haar apenland wenste”, stelt dat er in ons land een scheiding is tussen politiek en media. En dat wil hij zo houden. De NPO moet van hem neutraal zijn. Hij heeft nu een amendement ingediend om te voorkomen dat een politieke partij een omroep kan beginnen. Hij doelde op de mogelijke, maar inmiddels alweer afgeblazen komst van een door Denk op te richten omroep.
Die omroep zou wellicht niet neutraal zijn, maar wel voor iedereen duidelijk een politieke kleur hebben, immers door Denk opgericht. Hoe zit dat met de bestaande publieke omroepen? WNL begint haar “neutrale” actualiteitenprogramma met “welkom bij de omroep van rechts en liberaal Nederland”. Namens welke partij zou die omroep spreken? Hoewel extreem rechts zich tegenwoordig ook rechts en liberaal noemt, zal het vooral één partij zijn waar WNL op doelt, de VVD. Thierry Aartsen is bij die omroep dan ook vaste gast. Een ander dan dat rechts-liberale geluid is steeds moeilijker te vinden. Het CDA steunt het VVD-amendement en haar oude zuil KRO-NCRV onderscheidt zich niet van AVROTROS. De ooit linkse arbeidersomroep VARA is samen met BNN eerder de rechter vleugel van D66 waar ook de VVD zich thuis kan voelen. Boegbeeld Jeroen Pauw wilde zijn voorkeur voor de VVD met genoegen publiek uiten. De vorige voorzitter, de berispte advocaat Korvinus, was D66-er.

Volgens de mediawet moet een nieuwe omroep 50.000 leden hebben en zich onderscheiden van de bestaande omroepen èn een nieuwe doelgroep aanspreken. Hoe het mogelijk was dat WNL werd toegelaten onder die voorwaarden is een raadsel. De ledenwerving was ook nog eens vals. Het lidmaatschap werd gratis verstrekt aan abonnees van de Telegraaf.
De NPO en vanzelfsprekend de commerciële zenders zijn 10 keer de VVD. Dat die partij zo in paniek raakt bij de mogelijke komst van een omroep(je) opgericht door een partij met slechts 3 Kamerzetels geeft te denken. Dat had Denk ook bedacht. Het is een machtig wapen en dat willen VVD en CDA niet delen.

Wie is de baas?

De VS zijn heel wat machtiger dan bijvoorbeeld ons land. Maar is dat reden om je onderdanig te gaan gedragen, helemaal als de president van dat machtige land je ook nog eens wil laten voelen hoe nietig en onbelangrijk je bent. Daaraan moet je niet voldoen, maar diplomatiek via andere wegen respect afdwingen. Dat is tevens de enige mogelijkheid om nog iets van respect te krijgen bij dergelijke types. En zonder respect is contact zinloos. Toch kruipen sommige politici voor de kleinzielige machtsfiguur, zoals Jan-Peter Balkenende die ‘s morgens in alle vroegte bij George Bush langs mocht komen. Tussen het tandenpoetsen door werd hij opzichtig met “hello Jan-Peter” verwelkomd door Bush terwijl hem voor de lopende camera Balkenendes naam net was ingefluisterd. Een gênante vertoning niet alleen voor de Nederlandse gasten, maar dankzij de camera voor de hele wereld. Gelukkig is ons land zelden nieuwswaardig over de grens, maar toch.

Nu FvD vooral veel VVD-kiezers heeft getrokken vanwege de klimaatplannen zit Rutte met zijn milieubeleid in de maag. Hans de Boer van VNO-NCW riep ceo’s van CO2-leverende bedrijven bij elkaar en zij zagen hun kans schoon. Wiebes werd ontboden, en net als Balkenende om 8 uur ‘s morgens. Dat zou een degelijke minister met eigen visie hebben genegeerd. Die had zelf een overleg georganiseerd samen met de milieubeweging, en dan om 17.00, op dat uur al minstens de tweede borreltijd voor de vrinden van Hans de Boer. En dan net als Joop den Uyl lekker lang door vergaderen tot de heren niet meer uit hun ogen kunnen zien en alles slikken om maar naar bed te mogen. Zo niet Wiebes, die kwam onderdanig keurig op tijd en slikte alle eisen van de “hoge” heren van De Boer. Weg CO2-heffing en herstel van de al bewezen niet werkende bonus-malus-regeling. Het bedrijfsleven is de baas in ons land.

Boerenpartij

Met partijvoorzitter en boerenzoon Henk Otten en Kamerlid en boerenzoon Theo Hiddema vertoont FvD overeenkomsten met de in de jaren 60 populaire Boerenpartij van boer Koekoek. Dat was de eerste naoorlogse “populistische” partij. Eenmaal van het toneel verdwenen wist Hans Janmaat dat extreemrechtse gat te vullen, maar echt populair werd hij niet. Hij was dusdanig weinig aansprekend dat men wel grapte dat hijzelf de beste beteugelaar was van een groeiend fascisme. Maar met de in ijdelheid en gedachtegoed Mussolini naar de kroon stekende Pim Fortuyn keerde dat tij. Extreem rechts kan sindsdien rekenen op 15 à 20% van de kiezers.
Thierry Baudet is de renaissance van Fortuyn. Beiden zijn, weliswaar op een andere manier, even uit de toon vallend als boer Koekoek. De één door zijn voor de meeste mensen onverstaanbare dialect, de ander door zijn voor de meeste mensen onverstaanbare Latijn.

Koekoek maakte andere politici(met name VVD-ers) graag uit voor nazi, maar zijn eigen club zat er vol mee. Hij was eerst geliefd bij de Telegraaf, die hem flink hielp om zijn partij in de markt te zetten, maar later viel de Drentse boer in ongenade bij de (in 40-45) foutste krant van Nederland.
In de crisisjaren 30 van de vorige eeuw sloten veel boeren zich uit onvrede over de lage prijzen aan bij de NSB. Ook de vader van Theo Hiddema. Die bagatelliseerde diens lidmaatschap met “het ging daar enkel om het boerenbelang, ras en geloof speelden geen rol”. Hoe verklaart Hiddema dan de verbeurdverklaring van 50.000 gulden, 2 maanden zonder aftrek en 10 jaar ontzegging van het stemrecht die zijn vader na de oorlog kreeg opgelegd.
Over zijn goede contact indertijd met zijn cliënte weduwe Florrie Rost van Tonningen(tot haar dood fervent aanhangster van Hitler) zegt Hiddema dat zij géén strafblad had en een enig mens was. Alle neonazi’s vonden haar een enig mens en een strafblad had zij wel. In de jaren 80 is zij veroordeeld tot 5000 gulden boete of 50 dagen cel vanwege belediging van het Joodse volk. Hiddema zorgde ervoor dat zij haar staatspensioen, dat zij genoot vanwege het NSB-Kamerlidmaatschap van haar man, kon behouden.
Met Otten zit een geslepen Wallstreet-bankjongen aan de knoppen bij FvD. Een ras- opportunist die de boerenslimheid met de paplepel kreeg opgediend. Op extreem rechts blijven het boerenpartijen, eerst met een koekoek, nu met een uil(skuiken) als leider.

Fraude met de ww

Van NOS-Journaal tot Telegraaf, de media brachten groot het nieuws over fraude door Polen en andere Oost-Europese arbeidsmigranten met de ww-uitkering. En dat de EU die fraude nog wil verergeren door hen toe te staan gedurende hun werkloosheid naar hun thuisland terug te keren. Als de nieuwsconsument de media goed heeft begrepen, dan duikt een Poolse arbeidsmigrant na een paar maanden werken in de ww om lekker thuis tot wel een half jaar vakantie te vieren.

Er lopen blijkbaar maar weinig journalisten rond met enige kennis van de werkloosheidsuitkeringen, want zo werkt het natuurlijk niet. Je komt alleen in de ww als je bent ontslagen, nooit als je zelf ontslag neemt. En je krijgt niet een half jaar ww na een paar maanden werken, je moet minimaal een half jaar gewerkt hebben om recht te hebben op 3 maanden ww. Voor een half jaar ww moet je zes jaar(!) hebben gewerkt.  En natuurlijk alleen voor witte banen, want de baas moet wel premies hebben afgedragen.
Nu zijn er bazen die gebruik maken van allerlei subsidieregelingen en daar creatief mee omgaan. Dan is het lucratief om na een korte periode iemand te ontslaan en na een paar maanden weer aan te nemen. Je bent dan ook nog verlost van het gedoe met een vast contract, zo’n relikwie uit het verleden waar zelfs de zo naar oude tijden hunkerende Baudet vanaf wil. De Pool wordt dus ontslagen omdat zijn Nederlandse baas daar financieel voordeel bij heeft. Die baas stuurt hem naar het CWI en zegt hem dat hij over een paar maanden weer terug mag komen. Vervolgens maakt de rechtse politiek een hoop kabaal over frauderende Polen die zonder enige kritiek door de media wordt overgenomen. En dat kabaal gaat in feite alleen over het mogelijk niet solliciteren van de Pool omdat hij lekker in Polen zit. Maar ja, aanpakken van de bazen, daar heeft rechts Nederland geen zin in. Dus worden de ontslagen Polen maar als fraudeurs weggezet.

Overtrokken

Je mag iemand geen fascist noemen, dan is het land te klein. Maar extreemrechts mag zelf wel alles roepen en vooral schreeuwen. Zembla besteedde gisteravond aandacht aan verkrachting. Het was een voorbeeld van de praktijken die Baudet adviseert. Als een vrouw geen zin in je heeft moet je volgens hem er nog wat drank ingooien en haar vervolgens overmannen, want daar houden vrouwen van. Wat bezielt een vrouw om op zo’n man te stemmen. Annabel Nanninga is zo’n vrouw, maar haar empathie met de medemens is dan ook uiterst beperkt. Over vluchtelingen uit Afrika die op de Middellandse Zee verdrinken merkte zij op dat het “dobbernegers” zijn. Mevrouw mag nu naast haar zetel in de gemeenteraad van Amsterdam ook in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer voor FvD plaats nemen.

Alle partijen van links tot rechts spraken hun afschuw uit over een zogenaamde doodsbedreiging jegens Baudet. “Als je Thierry Baudet dood wil schieten” zong een demonstrant amper hoorbaar(de rechtse club die haar filmde moest vragen om het nog eens te herhalen) om dat niet te vervolgen met “pak dan een geweer” of “maak hem dan af”, nee, zij vervolgde met “zeg dan paf”. Dat is eerder een poging om aspirant-moordenaars tegen te houden dan een oproep tot moord. Maar alles en iedereen in de media en politiek Den Haag zag de kogels al vliegen.
De 10.000 andere demonstranten (tegen racisme) hebben het sowieso niet gehoord. Bij Jinek werden niettemin Kathalijne Buitenweg en andere politici die ook bij de demonstratie aanwezig waren beschimpt en als tuig afgeschilderd door Geert Dales, de omstreden voormalig VVD-er die nu bij 50Plus ruzie mag maken.

Maar wat vond Baudet er zelf van. Die hield zich op de vlakte. Hij vond aantijgingen dat hij fascist zou zijn “overtrokken”. Daarmee is hij de enige politicus in Den Haag die het beestje zo dicht bij de naam durft te noemen.

Wit begint, hoezo?

Schaken is een prachtige sport, maar ook in die sport leven vooroordelen. Je hoort uit het publiek geen oerwoudgeluiden als een speler van kleur aan zet is zoals bij sommige andere sporten, maar zulke gedachten zijn er helaas niet vreemd.
De Noorse wereldkampioen schaken Magnus Carlsen liet een ander geluid horen: “Wit begint altijd in het schaken. Die regel had niets te maken met ras of politiek. Maar we kunnen hem breken als een boodschap voor iedereen die gelooft dat kleur voordeel moet opleveren in het schaken of het leven zelf.”

Carlsen vroeg Anish Giri, Nederlands schaker van Nepalees-Russisch komaf, om samen een campagne te voeren voor gelijkwaardigheid, “Move to Equality”. In Oslo speelden zij een schaakpartij waarbij Carlsen met zwart begon. Toch een beetje wit begint, maar niet op het bord. Een mooi initiatief uit het boreale land van Breivik. En mooi dat ook uit ons land een ander geluid komt in de persoon van Giri, nummer 4 op de wereldranglijst, dan het geluid van de in rating en moraal diep weggezakte Loek van Wely(FvD).

De Hongaarse psycholoog Polgàr wilde het denken over vrouwen als minderwaardige schepsels met feiten weerleggen. Hij trainde zijn drie dochters al vroeg in het schaken om aan te tonen dat meisjes net zo goed als jongens kunnen schaken. Dus geen poppen, maar schaakstukken. En hij kreeg het gelijk aan zijn kant. Alle drie werden (zeer) verdienstelijk schaker, Judit haalde zelfs de top 10. Daar kon Loek van Wely slechts van dromen.
De jonge Carlsen en de even jonge Giri zijn geen vrienden, maar zetten samen een van de de mooiste zetten op het (wereld-)bord.

Klimaatgeblunder

Op de valreep kreeg FvD de wind mee dankzij het klimaatgeblunder van dit Kabinet. In de jaren 90 was ons land nog enigszins bezig met milieubeleid, maar met de komst van Pim Fortuyn’s Leefbaren en Balkenende was dat afgelopen. Natuurplannen werden door Henk Bleker in de ijskast gezet, kolencentrales werden doodleuk nieuw bijgebouwd, de bescherming tegen bomenkap werd geminimaliseerd evenals subsidies voor energiebesparingen enzovoort. Toen Rutte aantrad was meteen duidelijk dat deze route van Balkenende ook de zijne was. Glunderend ging hij met Melanie Schultz van Haegen op de foto bij het plaatsen van het eerste 130km-bord. Meer dodelijke verkeersslachtoffers en (ernstig) gewonden en veel meer vervuiling en energiegebruik waren een feestje waard.
Nu, twee Kabinetten verder maakt dezelfde Rutte zich ineens wel druk om het milieu. Maar in plaats van terugdraaien van die 130km naar 100km, wat een gratis maatregel tot CO2-vermindering zou zijn(het levert zelfs een hoop op), bestookten zijn klimaattafels de burgers met angstaanjagende berichten. Iedereen zou het in de portemonnee gaan voelen, aanschaf van warmtepompen en allerlei energiebesparende maatregelen, flinke bedragen vlogen door de media. Het was onderdeel van “het spel” tussen VVD en D66, waarbij het CDA zich bij Rutte aansloot en de CU meer bij D66. Rutte speelde een beetje de premier boven de partijen terwijl zijn partijbaas Dijkhoff met modder ging gooien. En dan vlak voor de verkiezingen had diezelfde Dijkhoff het met de regeringscoalitie op een akkoordje gegooid en accepteerde hij de voorstellen en zegde toe dat bedrijven een CO2-heffing zouden krijgen. De burger was het vertrouwen in de politiek sowieso al kwijt en dat was met dit domme spel alleen maar erger geworden. Baudet mocht zich verheugen met dit onderwerp als verkiezingsitem, want het migratie-onderwerp is voor veel kiezers wel van belang, maar ook aardig uitgekauwd en de Nexit is met de heisa over de Brexit niet zo sterk meer. Het klimaatgeblunder van Rutte 3 had aardig wat zetelwinst als gevolg. Of heeft de VVD belang bij een sterk FvD?