Justitieminister met strafblad

De rechtsstaat is een kwetsbaar goed, in veel landen ontbreekt het of is het verzwakt. Iedereen weet dat onder Poetin geen ruimte is voor een goed functionerende rechtsstaat, een echte democratie is het in Rusland evenmin. Voor de VS dreigt hetzelfde. De democratie is er al zwaar beschadigd, verkiezingen kun je er niet eerlijk noemen. Door manipulatie(gerrymandering) van kiesdistricten en het al of niet openen van stembureaus bleek al dat Trump met 3 miljoen stemmen minder toch kon winnen. Maar ook door het uitsluiten van mensen met een strafblad, eisen aan woonadres enz. kunnen velen hun stem niet uitbrengen. Het populaire per post stemmen wat veel democraten doen wordt waarschijnlijk ook een ramp, want Trump heeft een vriendje als baas van de posterijen benoemd die gelijk sorteermachines in de verkoop heeft gedaan waardoor het vrij zeker is dat de stembiljetten niet op tijd zullen worden bezorgd. En dan komen daar nog de steeds ruimere mogelijkheden bij om met kapitaal stemmen te winnen.

Ruth Bader Ginsburg trachtte haar leven te rekken tot na de verkiezingen, maar de kanker sloopte haar 40 dagen te vroeg. De rechter bij het Hooggerechtshof in de VS wist dat Trump haar zou vervangen door een aartsconservatief en dat gaat hij inderdaad doen. Het Hooggerechtshof bestaat dan uit een ruime meerderheid van conservatieve rechters en het land zal moeten vrezen voor verdere afbraak van arbeidsrechten, gelijkberechtiging van minderheden, strafbaar stellen van abortus, herinvoeren van de doodstraf, ruimer wapenbezit enzovoort.

Hier mogen wij ook goed uitkijken, want onze rechtse partijen zien de VS als een heilstaat. Trump is de held van Baudet en Wilders.
Alle afbraak van onze sociale voorzieningen en zorg, maar ook arbeidsrechten zijn regelrecht afgekeken van de Amerikanen. Ook Justitie is de Amerikaanse weg ingeslagen. Dat betekent strenger straffen en een incompetent politieapparaat. Ook worden pogingen ondernomen door de politiek om invloed op de onafhankelijke rechterlijke macht uit te oefenen. Nee, niet zozeer in de zaak Wilders, maar in zaken tegen bijvoorbeeld Schiphol. Dat zet de bijl in de rechtsstaat. Dat het OM na een artikel in het activistische rechtse blaadje de Telegraaf een officier van Justitie van een zaak afhaalt is dat evenzeer. Dat zij lid was van een discriminatiemeldpunt van de overheid en daarom geen discriminatiezaak zou kunnen voeren is volstrekt belachelijk. Was het geen probleem geweest als zij strijdig met de wet lid was van een racistische Brei(vik)club? Intussen heeft onze rechtsstaat een minister van Justitie met een strafblad, geen probleem.

Hoezo Rutte links

Na 50 jaar neoliberaal beleid volgens Milton Friedman begint het te dagen dat die economische recht-van-de-sterkste-economie de samenleving ook danig ontwricht heeft. Zo erg dat de profiteurs zich ongemakkelijk gaan voelen, zijn zij nog wel in staat om de zaak onder controle te houden.
Het leek eerst wel prettig om ter rechter zijde neofascisten te hebben, feitelijk ondersteunen die immers het neoliberale beleid, maar zij zijn ook nogal onberekenbaar, en dat maakt onzeker. Hoe rechtser hoe minder bereidheid tot samenwerking, immers er is maar één kapitein op het schip, één Wilders en één Baudet, en daar houdt Klaas Dijkhoff niet zo van, die heeft één partij voor ogen. Klaas verwijt Wilders en Baudet nu dat zij op economisch terrein het SP-programma voeren. Dat is volstrekte onzin, want voor zover deze extremisten al sociale ideeën opperen dan blijkt uit de stemmingen dat zij steevast toch met Klaas’ VVD meestemmen. Niks SP. Rechts doet dat vaker, rechtse concurrenten als links bestempelen, veel erger voor hen dan fascisme.

In ons land is de sociale woningbouw gesloopt, letterlijk en figuurlijk. Huizenprijzen zijn daardoor de pan uit gevlogen, zowel bij koop- als bij huurwoningen. De zorg is door de vermarkting niet goedkoper en efficiënter geworden, maar breekt elk jaar weer het recordbudget. Het geliberaliseerde onderwijs is evenmin beter geworden, het scoort op 3 punten zwaar onvoldoende: rekenen, schrijven en lezen. Is dat niet de basis? En justitie en politie zijn, samengevoegd in één departement zoals de VVD dat graag wilde, verworden tot een rampzalig apparaat. De achterstanden bij de rechterlijke macht zijn extreem opgelopen, de politie is onbereikbaar en verrot op alle fronten.

En dan staan daar Baudet en Wilders schijnheilig te roepen dat het hier een politiestaat is, zelf het neoliberale beleid hoog in het vaandel. Maar zo erg als in het door deze beide heren zo bewonderde Hongarije en Rusland is het hier (nog) niet. Seegers wees er terecht op dat daar een oppositielid vergiftigd wordt terwijl die hier bewaking krijgt. Ik ben voor niemand bang zei Wilders, makkelijk praten met zijn miljoenen verslindende bewaking jaar in jaar uit. En dan weet hij zijn rechtszaak jaren te rekken uit politiek gewin zodat ook daar miljoenen belastinggeld aan verloren gaan. Keurig deels vrijgesproken en deels veroordeeld zonder strafoplegging en geen woord van spijt hoeven te betuigen. En dan de rechtsstaat corrupt noemen. Dat was bij Akwasi wel anders, voorwaardelijk sepot maar wel publiekelijk spijt betuigd.
Rutte haalde Geert Wilders er meteen bij voor zijn eerste Kabinet, Geert was immers oud-partijgenoot en leerling van partijcoryfee Frits Bolkestein. En Wilders stemt bijna altijd keurig met de VVD mee. Hoezo Wilders links, hoezo Rutte links?

Mensenrechten tellen niet voor Rutte

Angela Merkel heeft ondanks de felle oppositie van extreem rechts toch een “wir schaffen das”-je gedaan. Zij neemt 1500 vluchtelingen uit Griekenland op. Het stelt niet veel voor, maar het is al ietsje minder laf dan de 100 die Nederland op gaat vangen, want die worden ook nog doodleuk afgetrokken van de aan de UNHCR toegezegde opvang voor volgend jaar.
Zweden pakt humaan uit door 3000 vluchtelingen op te nemen. Deden alle Europese landen dat, dan was het schandalige gebeuren in Griekenland meteen voorbij. Maar dan zouden Ankie Broekers-Knol en Mark Rutte met Baudet en Wilders in spoedoverleg bijeen moeten komen om het wegvallen van de afschrikwekkende werking te bespreken. Wellicht zouden zij dan besluiten om nog wat extra criminelen in te vliegen uit veilige landen, die terroriseren de azc’s zo lekker, alsnog een afschrikwekkende werking. Want al hebben lokale ondernemers wel een beetje last van die stelende gastjes, in de azc’s is hun terreur (diefstal, mishandeling en verkrachting) een stuk heftiger.

Is Rutte nu zo’n lafaard vergeleken met Merkel? Of moet je vrezen dat de VVD en het CDA niet eens zozeer uit angst voor Wilders en Baudet zo inhumaan optreden tegen vluchtelingen, maar dat zij er al net zo over denken, het laatste beetje menselijkheid bij het vuilnis gezet.
Merkel trotseert de zeer sterke fascistische stroming in Duitsland. Net als hier had bijna de hele rechterlijke macht en het hele politiekorps ontslagen moeten worden in 1945. Het bleef bij een paar fascistische boegbeelden en zo bleef die cultuur in stand. Merkel durft daarom niet 10.000 vluchtelingen uit Griekenland op te nemen, maar doet nog wel iets, meer dan het bij schenden van mensenrechten wegkijkende Kabinet Rutte.

OM mag niet tegen discriminatie zijn

Chris van Dam (CDA) maaide het gras voor de voeten van Wilders weg, hij klaagt het Openbaar ministerie aan vanwege het niet vervolgen van Akwasi voor diens uitspraken over zwarte piet. Vreedzame anti-zwarte pietactivisten worden overstelpt met haatberichten en doodsbedreigingen, maar rechts Nederland is te klein als een anti-zwarte piet iets dreigends zegt. Hoewel, zwarte piet is een fictief figuur, de bedreiging is dus niet persoonlijk, maar tegen iemand gericht die zich zodanig uitdost en alleen in die uitdossing. Dat is andere koek dan het sturen van kogelbrieven naar iemands privéadres of het op Facebook plaatsen van privéadressen van tegenstanders van zwarte piet met alle soorten bedreigingen erbij.

Als Akwasi bij een demonstratie in de emotie van zijn betoog roept dat het genoeg is met zwarte piet en dat hij die zou willen doodslaan, tja, zulke uitspraken hoor je wel vaker. Hans Teeuwen zou Beatrix anaal willen nemen, was geen vervolging waard. De boeren riepen op het Malieveld op om Carola Schouten met tig man te verkrachten, werden ook niet aangeklaagd, zelfs niet door Chris van Dam. En noch Beatrix, noch Schouten zijn fictieve figuren.
Van Dam was zelf officier van Justitie en pakt nu een oud-collega aan en hoopt zo wat kiezers van Baudet en Wilders binnen te slepen. Maar Van Dam was stil toen justitie onlangs VVD-icoon Robin van Linschoten slechts een paar uur taakstraf gaf voor ontduiken van de belasting met anderhalve ton. Het verweer van Van Linschoten dat hij wat slordig is met boekhouden was voldoende. Als staatssecretaris van Sociale Zaken wilde Van Linschoten voor het vergeten van een komma de uitkering van een bijstandsmoeder al stoppen.
De officier van Justitie in de Akwasi-zaak was lid van een discriminatiemeldpunt geweest waar toevallig ook een periode een anti-zwarte pietactivist lid van was, een halszaak voor de Telegraaf, Wilders en Van Dam. Je zou toch denken dat iedere jurist bij het OM tegen discriminatie moet zijn, hoezo is dat een probleem? Zo lijkt het pleidooi van Van Dam en de Telegraaf een pleidooi voor een OM dat vóór discriminatie is.

Afschrikwekkende werking

Nadat de linkse regering In Griekenland de verkiezingen had verloren en rechts aan de macht kwam nam meteen de agressie tegen de vluchtelingen toe. Er werd gedreigd kampen in brand te steken. Dat is nu op Lesbos gebeurd.
In het kamp berekend op maximaal 3000 mensen zaten 13.000 mensen, zonder enig uitzicht op de duur. De omstandigheden waren al dramatisch slecht, nu hebben ze zelfs geen lekkend tentje meer. Op de vraag aan een vluchtelinge hoe zij zich nu voelde antwoordde zij dat ze geen gevoel meer had.
Wie de branden heeft aangestoken is onbekend, de Telegraaf is er echter al zeker van dat het de vluchtelingen zelf zijn die de brand hebben gesticht. Maar dat is ook geen krant maar een zelf verklaard activistisch podium.
Deze Telegraaf noemt het in brand steken van je huis vanwege bureaucratisch onrecht doorgaans een wanhoopsdaad, maar nu het (mogelijk) vluchtelingen betreft heet het chantage en dat mogen wij niet belonen door hen nu wel op te vangen vinden CDA en VVD, één koor vormend met FvD en PVV. Ook in Duitsland hoor je zulke geluiden, maar dan uit de strot van de AfD. Klaas Dijkhoff, geboren in Duitsland, zou als hij daar was gebleven dus bij de AfD zitten, zo’n club is de VVD geworden. En het CDA doet er niet voor onder.

Intussen zijn 13.000 mensen letterlijk op straat beland. Het aantal doden en gewonden is onbekend. Er zijn in ons land bijna 30 gemeenten met minder dan 13.000 inwoners. Wat zou het een ophef geven als de inwoners van Blaricum of Laren allemaal op straat zouden zijn beland nadat hun dorp was afgebrand, of heel Texel. En wat zouden die inwoners raar opkijken als er niets gebeurde, alleen een discussie over het opvangen van 50 kinderen en 50 kwetsbaren. Nog niet 1% van de 13.000 wil dit Kabinet opvangen, en die meteen aftrekken van de slechts 500 “echte” vluchtelingen die wij het UNHCR hebben beloofd jaarlijks op te vangen. Zweden neemt er 3.000 op.

De geheime agenda ligt er nu open en bloot bij. Wij willen dat vluchtelingen op de Middellandse Zee verzuipen of in Libië als slaven worden verhandeld of als derderangs burgers door Erdogan in kampen worden opgesloten. En als het hen toch lukt in de EU te belanden, dan mogen zij voor eeuwig rotten in Griekse kampen. Afschrikwekkende werking heet dat en dat is ons beleid. Intussen gaan we rustig door met ontwrichten van de wereld, met (olie-)oorlogen en klimaatvernietiging, waardoor elk jaar meer mensen op de vlucht slaan. Waren het er een paar jaar geleden nog 60 miljoen, nu zijn het al meer dan 80 miljoen. Empathie met vluchtelingen is hier ver te zoeken, er is niets veranderd in 80 jaar. Maar wij kunnen nu niet à la Simonis zeggen “wir haben es nicht gewusst”. Simonis wist het wèl, en wij weten het ook.

Repatriëring

Thierry Baudet lanceerde zijn plannen voor Nederland. Dit keer werkte zijn bewaking niet een vreedzame demonstrant tegen de grond, maar werd er vals alarm geslagen. Aandacht verzekerd. Opvallend hoe onze politie zich om Wilders en nu ook Baudet bekommert. Er worden niet alleen beveiligers met hen meegestuurd, er cirkelde deze keer in Arnhem zelfs een politiehelikopter boven Musis Sacrem waar Baudet sprak. In eerste instantie was alleen de valse melding nieuws, er werd gezinspeeld op een aanslag, altijd goed voor minstens 3 zetels liet Wilders zich ooit ontvallen. De wilde plannen kwamen pas een dag later in het nieuws. Een oerbos in recordtijd gebouwd op de plek van Schiphol was de meeste aandacht waard. Schiphol in zee en van heel Nederland een Efteling maken met een roetsjbaan van Groningen naar Maastricht het volgende. Bijna achteloos werd nog even aangestipt dat hij de immigratie wil stoppen en een repatriëring wil opstarten.

De immigratie is al extreem laag, zelfs de slachtoffers van het plat gebrande kamp Moria op het Griekse Lesbos hoeven niet op Hollandse opvang te rekenen, Ankie Broekers-Knol liet al weten dat dat brandje haar standpunt niet veranderde. Thierry zit op haar lijn en wil dus naar nul.
Geen enkele vluchteling, hoe “echt” ook, komt er bij Thierry in. Een dichte grens betekent ook geen werknemers van over de grens meer, of geliefden, dat ook nu al bijna onmogelijk is. Dat is de ultieme vrijheid van “libertariër” Baudet.
En dan de repatriëring. Wie moet terug naar waar? Wordt dat een landuitzetting zoals het drama met de Rohingya in Myanmar? En wacht degenen die niet vertrekken dan de endlösung van 80 jaar geleden?
Moet Baudet dan zelf niet terug naar het België waarvandaan een voorouder vluchtte voor de dienstplicht? Of terug naar Indonesië waar zijn andere voorouders vandaan zijn gevlucht? Dan zullen Rutte en Wilders ook naar het Indonesië van hun roots moeten vertrekken. Baudets repatriëringsplan was in de media geen nieuws.

Van Dissel, Grapperhaus en Ekiz

Jaap van Dissel van het RIVM heeft zijn blik voor zover hij verder dan onze landsgrens keek bijna uitsluitend op de Angelsaksische buren gericht. Maar het virus was toch echt in China opgedoken en daar waren zij natuurlijk ook de eersten die ervaring en kennis opdeden over de aanpak. Specialisten en hoogleraren hadden hun contacten met China wel op orde, zoals Alex Friedrich van het Groninger UMCG en Thomas Krafft van de Universiteit van Maastricht. Dat werd niet gewaardeerd door Van Dissel en zijn club, vooral de eigen koers die Friedrich voer was hen een doorn in het oog. Later nam het RIVM stilletjes toch wat van de Groninger viroloog over.
In Zuid-Korea trad de overheid snel en adequaat op, geleerd van vorige epidemieën en geen uitgeklede voorzieningen, want dat bleek het grootste verschil met landen waar het beter ging, de neoliberale kaalslag in de gezondheidszorg. Het RIVM is door bezuinigingen allang niet meer in staat om haar taken goed uit te voeren, net als de GGD’s. Een oud-directeur van de GGD vergeleek de dienst met defensie, “het is een generaal zonder leger”.

Het RIVM is wel goed in het zichzelf complimenteren. De lockdown was dus een “intelligente”, en wij doen het “wereldwijd het best van iedereen en het aantal besmettingen is dankzij ons beleid lager dan elders”. Logisch, niet testen is niet besmet. Ook het aantal dodelijke slachtoffers werd zo kunstmatig laag gehouden. In de zomer met veel zon(uv-straling) is het altijd rustig met griepvirussen, alleen deze keer is dat uiteraard te danken aan Van Dissel. Als er straks een tweede golf uitbreekt maar eens goed opletten of hij dan zichzelf ook daarvan de credits geeft, of dat hij dan met zijn vingertje een zondebok gaat aanwijzen. Zou hij het lef hebben om Grapperhaus aan te wijzen?
Corstens, oud-president van de Hoge Raad (onderdeel van ons “corrupte” ministerie van Justitie en Veiligheid volgens VARA-presentatrice Fidan Ekiz, gescheiden van Wierd Duk maar niet van diens gedachtegoed) wees er nog even op in Buitenhof dat de media vergeten zijn hoe Grapperhaus burgemeester Halsema liet vallen bij haar niet ingrijpen bij de BLM-demonstratie. Daar had de Kamer hem ook mee om de oren moeten slaan.

De Gelderlander kwam vorige week nog met een griezelig verhaal over ingrijpen van Grapperhaus’ ministerie bij een hoger beroepszaak. Het OM trok de zaak in 2019 zonder verklaring in en een reeds voor ernstige mishandeling veroordeelde aannemer en zijn zoons zijn nu vrijuit gegaan. Het slachtoffer kreeg 25.000 euro schadevergoeding van het ministerie aangeboden, maar laat het er niet bij zitten. Een verklaring over het hoe en waarom wil het ministerie niet geven. Ons rechtssysteem is niet slecht, maar de rol van het OM is regelmatig dubieus. Zie ook de rechtszaken rond Schiphol. Maar Fidan Ekiz slaat de plank mis waar het gaat om de zaak tegen Geert Wilders. Die zaak is politiek gemaakt door Wilders zelf, daar hebben de rechters 0,0% invloed op gehad.

David Graeber

Afgelopen woensdag 2 september is David Graeber overleden. Hij kreeg het stempel anarchist, maar wilde niet zo genoemd worden, want je bent geen anarchist, je leeft zo. Anarchisme is geen geloof, ideologie of theorie, maar een praktijk vond hij. Het vormt zich als mensen zich geweldloos, niet-hiërarchisch en gedecentraliseerd organiseren, zoiets als Koerden in Noord-Syrië met de commune Rojava proberen. Daar was hij dan ook fan van.
Hij was wereldwijd bekend door zijn bijdragen aan het linkse denken. Hoewel veelal naar zijn boek Bullshitjobs wordt verwezen was dat niet zijn origineelste werk. Onzinbanen vallen onder het begrip “verborgen werkloosheid” en dat is al behoorlijk oud. Het sloeg vroeger voornamelijk op ambtenaren, maar de afgelopen 100 jaar slaat het ook steeds meer op het bedrijfsleven. Ha-Joon Chang heeft dat in “23 dingen die ze je niet vertellen over kapitalisme” ook mooi beschreven, het ontstaan van de managerslaag als buffer tussen bazen en de werkvloer.
Graeber voegde daar aan toe dat de echte banen zoals in het onderwijs en de zorg niet alleen slechter betaald worden, maar ook deels bullshitbanen zijn geworden door de bureaucratische onzin die zij erbij moeten doen.

In 2011 had hij Schuld geschreven en dat boek is een zeer doorwrocht werk waarin hij 5000 jaar geschiedenis van de ontwikkeling van schuld nauwkeurig uiteenzet. Schuld is macht en het stuurt de hele wereld. Het zou verplichte kost moeten zijn op elke school.
Samen met David Wengrow heeft hij nog een boek geschreven met de intrigerende werktitel “The dawn of everything”. Het zal rond de jaarwisseling verschijnen. David Graeber is er niet meer, zijn boeken gelukkig wel.

Theater van de traan

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het door de VVD gecreëerde rampzalige samenvoegsel van delen van Binnenlandse Zaken en Justitie, heeft al een rij VVD-ers de politieke kop gekost. Staatssecretarissen Fred Teeven met zijn bonnetjes en Mark Harbers met zijn glaasje teveel op, ministers Yvo Opstelten en Ad van der Steur die beiden minder gespeeld dan huidig CDA-er Ferd Grapperhaus de Kamer emotioneel te woord stonden, maar die stapten op. Bij Grapperhaus’ emotie dacht je dat hij ook zijn vertrek zou aankondigen, maar nee, hij bleef gewoon zitten.

De Zuidas-advocaat laat zich niet zomaar wegsturen. Een man van grote woorden maar slecht handelen. Die nu spijt betuigt dat hij het huwelijk met een Elsevierjournaliste niet met zijn tweeën heeft gehouden. Maar die überhaupt spijt had moeten hebben om in deze coronatijd te trouwen. Zijn huwelijk was echt geen moetje. Een Kamermeerderheid vond echter dat hij na het verlies van zijn vrouw 4 jaar geleden hard toe was aan een “nieuwe” huwelijkspartner en wachten was kennelijk onverantwoord. Het handelen van Grapperhaus was dat ook.

Dat de kiekjes waren gemaakt door een paparazzo maakt niets uit, de beelden waren geschoten in de publieke ruimte, op het bordes van het gemeentehuis. Grapperhaus trouwde zijn lief natuurlijk niet in in zijn gemeente Amsterdam maar in het bij patsers beter passende Bloemendaal. Even koning en koninginnetje spelen. Zijn kersverse staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, de ijzeren corpballenchick die weigert 500 kinderen uit het Griekse kamp Moria op te nemen (daarover vloeien geen tranen, geen snik) en die schaamteloos in beroep gaat tegen de uitspraak dat vluchtelingen uit de Gazastrook recht van opvang hebben (een gotspe dat daar een rechtszaak voor nodig was), deze Knol was voor de gelegenheid trouwambtenaar. Net als Grapperhaus loog zij keihard over de de gang van zaken tijdens het huwelijk.

De Kamer stuurde Ferd toch niet weg. Niet alleen omdat het Wilders was die de motie indiende, ook leken zelfs bij de oppositie velen begaan met de minister. Dat de anderhalvemeterafstand op zijn huwelijk niet was nageleefd was niet goed maar wel begrijpelijk. Dan is het toch niet te snappen waarom zijn beleid destijds wel goed werd bevonden. Maar de peilingen hebben waarschijnlijk de hoofdrol gespeeld. Daaruit bleek dat tussen de 40 en 60 procent Ferd niet naar huis wilde sturen. En dus koos ook een deel van de oppositie eieren voor zijn geld en kon hij rustig blijven zitten. Ook het moment waarop Grapperhaus emotioneel deed was slim gekozen, hem daarna hard aanpakken was niet prettig overgekomen.
Rutte is echter lachende derde. Verstandig had hij dit ministerie in CDA-handen geplaatst en die lijdt nu de schade. De volgende minister die voor de verkiezingen net niet weg zal hoeven heeft Rutte al klaar staan, Hugo de Jonge, ook van het CDA. Zo blijven zijn eigen brokkenpiloten grotendeels buiten beeld.

Groen groen knollenland

De boeren hebben hun weilanden tot biljartlakens van raaigras gemaakt, volgespoten met de diarree van hun koeien, ten onrechte mest genoemd. Is een mens aan de diarree dan weet iedereen, dat is niet goed, voor onze huidige rundveestapel is niet goed normaal. In feite zijn de dieren doorlopend ziek. En hun gier doodt ook nog eens al het insectenleven op het land en daarmee alle andere dieren die van die keten afhankelijk zijn. Weg de Kening fan de greide, ofwel onze grutto.

Langs de landwegen zijn massaal bomen gekapt. Lokale overheden bezuinigden zo op de onderhoudskosten en pikten nog wat stuivers mee door de verkoop aan de energiecentrale in Delfzijl, verkocht onder de naam biomassa, alsof het biologisch verantwoord zou zijn. Overigens worden uit Amerika ook massa’s gekapte bomen aangevoerd om die centrale draaiende te houden. En voor het veevoer is en wordt nog steeds regenwoud gekapt. Een VVD-plan om alle bomen langs wegen te kappen haalde het niet in de Kamer, die bomen zouden gevaarlijk zijn. Gek dat de VVD een fietser op een fietspad naast de weg niet gevaarlijk vindt voor de automobilist.

Dankzij het gedoogkabinet Rutte 1 is ook de bijl gezet in ons restje natuur. Marcia Luyten schreef er vandaag een column over in de Volkskrant. CDA-er en boerenvriend Henk Bleker begon met bezuinigen op Staatsbosbeheer, de volgende Kabinetten Rutte gingen er onverdroten mee door. Gevolg is dat Staatsbosbeheer aan het kappen is geslagen om de bezuinigingen op te kunnen vangen. Nog even er er valt niets meer te beheren. En wat er nog is aan bos is door stikstofneerslag br-bos, brandnetel en braam.

Banksy

De afgelopen 5 jaar zijn er bijna 17.000 mensen verdronken op de Middellandse Zee. Hoeveel de tocht door de Sahara niet hebben overleefd is onbekend, maar zeker is dat zij die dat wel hebben vaak de gruwelijkste praktijken hebben moeten doorstaan. Een vrouw die niet is verkracht is zeldzaam. De EU steunt de warlords in Libië om migranten tegen te houden. Dat het gevolg is dat migranten er worden gemarteld, misbruikt en als slaven gehouden, daar hoor je de Azmani’s (VVD) niet over. De 20.000 mensen die in het Griekse kamp Moria zitten wachten uitzichtloos op toegang tot Europa. Er is gebrek aan alles, maar de mensonterende toestanden zijn voor Ankie Broekers-Knol (VVD) geen reden om zelfs maar 50 alleenstaande kinderen op te nemen.

De Britse anonieme kunstenaar Banksy heeft zich het lot van de migranten wel aangetrokken en zijn geld aan de Duitse kapitein Pia Klemp gegeven om er een schip mee te kopen. De voormalig SeaWatch-kapitein heeft er een Frans marineschip voor gekocht en het Louise Michel genoemd naar een Franse feministe. Zij redde deze week voor de Libische kust migranten van de verdrinkingsdood. Het schip bleek te klein voor de 220 migranten en kwam in moeilijkheden. Maar noch Italië noch Malta wilden het schip laten afmeren. Uiteindelijk ging de Italiaanse kustwacht door de knieën en zijn 49 migranten van boord gehaald. Voor één migrant kwam de hulp te laat. Een vissersboot heeft de overigen van boord genomen en op Lampedusa afgezet.
De EU laat welbewust mensen verdrinken en laat even harteloos 40.000 mensen in erbarmelijke omstandigheden jaren op Griekse eilanden zitten. En onze regering vindt het wel goed.

Corona legt politiek falen bloot

Naast alle ellende maakt corona ook duidelijk wat er aan de politiek schort. Glashelder zie je hoe de politiek het vertrouwen van burgers verspeelt in deze coronacrisis. En zo gaat het politiek veel te vaak. Wie zich nog afvraagt waarom zoveel mensen geen vertrouwen meer hebben in het politieke bedrijf moet het coronabeleid tot zich laten doordringen. Een mondkapje moet om, maar mag vooral niet werken. Anderhalve meter moet strikt nageleefd, maar niet bij KLM. Meer dan 6 mensen in je huis mag niet, 300 in een vliegtuig wel. Mensen dicht op elkaar zijn aso’s die dankzij 390 euro boete een strafblad oplopen, maar de minister die dit zei ging zelf op zijn huwelijk met tig man bovenop elkaar op de foto.

Zo verliezen mensen het vertrouwen in het coronabeleid, maar in normale tijden is het niet anders. Het kankerverwekkende cadmium werd verboden, maar Hoogovens mocht het rustig in het Noordzeekanaal blijven lozen. Dieselauto”s moesten aan de roetmeting, maar boerentractoren en schepen mochten zonder filter doorvervuilen. Er kwam een belasting op water, zodat er zuiniger mee om zou worden gesprongen, maar de grootverbruikers zijn na de eerste huishoudelijke hoeveelheid vrijgesteld. Er werd energieheffing in het leven geroepen, maar de grootverbruikers werden ook daar grotendeels vrijgesteld. Wat de burger dan beseft is dat de politiek hem uitsluitend als melkkoe ziet, en die hebben het niet best weten wij nu we met wat meer aandacht naar de boeren kijken.

Het Haagse beleid staat stijf van cliëntelisme, Unilever roept om afschaffing van de dividendbelasting en Rutte wilde dat gelijk doorvoeren. Het was zijn oude werkgever, maar onze premier reageerde alsof hij er nog in dienst was. En dat is natuurlijk ook zo. Het is een carrousel in Den Haag, de ene politicus komt uit het bedrijfsleven, de ander gaat er als beloning naar toe. Ons onderwijs is er niet op gericht om mensen slimme burgers te maken, maar om hen rendabele werknemers te maken. Logisch dat je met zo’n gebrekkige scholing geen onderscheid weet te maken tussen enigszins betrouwbaar nieuws of regelrechte onzin. Van VVD-voorman Klaas Dijkhoff moet de burger geloven dat Philips uit goedertierenheid ooit “goed” voor zijn personeel was, alsof het een socialistische onderneming zonder winstoogmerk betrof. Wat Philips deed voor zijn personeel deed het bedrijf alleen omdat het wist dat dat zich dubbel en dwars zou uitbetalen. Maar of het zo fijn was om je werkgever als huurbaas te hebben, of het zo plezierig sporten was in de sportclub van de baas? Het werd er in elk geval niet makkelijker op om tegen asociale acties van de baas te protesteren. En de baas verdiende ook nog lekker aan jouw huurpenningen, zoiets als nu de Poolse en Roemeense werknemers hier ervaren. Dat is kennelijk het werknemersparadijs van Klaas Dijkhoff.

Trump toont het ware gezicht van Amerika

Hij is dankzij een corrupt systeem tot president gekozen en hij wendt alle middelen aan om de verkiezingen voor een tweede termijn ook te winnen èn hij gaat zorgen dat ook daarna Donald Trump president zal zijn. Een derde termijn mag niet, maar met zijn zoon Donald jr. kan dat toch.
De leugenmachine van Trump draait op volle toeren en voor de zekerheid heeft hij een nieuwe man tot directeur van de posterijen benoemd, een goede vriend uiteraard. Aangezien veel democraten per post stemmen heeft die er al voor gezorgd dat de post met grote vertragingen gaat kampen, hij is namelijk gelijk aan het saneren geslagen, ofwel postbodes op straat te zetten. Gevolg zal zijn dat veel poststemmen te laat zullen binnenkomen en dan niet meetellen. Zo zorgen Republikeinen er ook voor dat stembureaus zo ver mogelijk van democratische kiezers worden gezet, dan kunnen vooral de ouderen de afstand niet meer belopen en omdat het openbaar vervoer er zo neoliberaal slecht is zijn die bureaus dan vaak onbereikbaar. De Republikeinen hebben in de loop der jaren het kiezen voor democraten met legio van zulke trucs bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt.

Trump tracht de onderbuik extra te raken door de demonstraties vanwege excessief politieoptreden als terroristische acties weg te zetten en door vol op het orgel van angst te spelen. Hij moedigt zijn aanhang aan om met geweld demonstraties neer te slaan. Een tiener schoot daarom deze week enthousiast zijn automatisch wapen op demonstranten leeg.
Trumps campagneteam bestaat bijna uitsluitend uit familie. Elk familielid dat (nog) niet met slaande ruzie is vertrokken heeft hij naast zich op het podium gehesen. Mocht hij wederom (met waarschijnlijk de helpende hand van Poetin, gevraagd of ongevraagd) winnen, dan staat zijn zoon dus klaar om hem in 2024 op te volgen.
De oliebaronnen hebben van hem de vrije hand gekregen, het milieu wordt met de winning van schaliegas en -olie vernietigd en nu mag ook in de natuurgebieden van Alaska volop naar olie worden geboord. De VS laten met Trump zien nog altijd een racistisch fascistoïde land te zijn dat steeds meer op Saudi-Arabië gaat lijken.

Kerwin Lucas/Duinmeijer

Het is 37 jaar geleden dat de 16 jarige (witte) Nico Bodemeijer de 15 jarige (zwarte) Kerwin Lucas doodstak. Kerwin noemde zich Duinmeijer naar de familie die hem tijdelijk had opgenomen omdat het thuis niet zo lekker liep tussen hem en zijn moeder. De dader was een rechts-extremistische jongen die zich trots toonde een zwarte jongen te hebben doodgestoken. Hij had, niet echt gangbaar in die tijd en zeker ook niet voor zijn leeftijd, tattoos met 100% white power en ss-tekens. De band met zijn (Joodse!) vader zal er één zijn geweest zoals die van de net door zijn JOVD-zoon vermoorde Brabantse PvdA-er.
Voor de rechtbank ontkende Bodemeijer een racistisch motief en de rechter achtte dat niet bewezen. Na 4 jaar jeugd-tbs kwam hij vrij en werd actief voor de Centrum Democraten van Hans Janmaat. Hij maakte in 2012 een einde aan zijn leven.

Had de dader nog geleefd dan was hij nu een Henk van Ingrid van 53 jaar geweest. Zou hij nog actief zijn geweest, bij Wilders of Baudet? We weten het niet. Maar wat je wel weet is dat er weinig veranderd is in de afgelopen 37 jaar. Een bloedende Kerwin vroeg een taxichauffeur om hem naar het ziekenhuis te rijden, maar daar had de snorder geen zin in en liet hem doodbloeden. De dag na de moord demonstreerden 5000 mensen tegen racistisch geweld en net als nu werd er meteen ook een tegendemonstratie georganiseerd, door Glimmerveen van de nog altijd actieve NVU, waarvan hedendaagse leden bij Baudet en Wilders te vinden zijn.

De Tweede Wereldoorlog speelde in die jaren nog een prominente rol bij extreem rechts, bij de tegendemonstratie werd dan ook een NSB-er herdacht. Sinds Fortuyn heeft extreem rechts ingezien dat die verheerlijking van het nazidom politiek niet erg effectief is. Daarom lopen zij nu in pak met stropdas en zijn de skinhead en kistjes evenals het brengen van de Hitlergroet alleen nog in gebruik bij privégelegenheden. De skinheads van toen zijn nu vaders en opa’s, maar daarmee is hun denken niet veranderd. In de gesloten app-groepen van Baudet gaan zij en hun kinderen nog lekker ouderwets tekeer. Maar nu ook uit niet-linkse hoek actie tegen zwarte piet wordt ondernomen (Bol.com, Facebook enz.) kan de rechtse stem er niet langer omheen, racisme moet de wereld uit.

Democratisch gebrek van het CDA

Stemrecht is de basis van de democratie, maar dat moet dan wel eerlijk gebeuren. In Belarus/Wit Rusland mag je stemmen, alleen is de uitslag van te voren al bekend zodat je kunt concluderen dat het niet eerlijk is verlopen. In de VS kan een Republikein met 3 miljoen stemmen minder toch winnen dankzij valse trucjes met het kiesstelsel (Gerrymandering/ manipuleren van de kiesdistricten, het bemoeilijken van stemmen voor bepaalde groepen, waaronder de oorspronkelijke bevolking, enz.), dat kan je evenmin eerlijk noemen. Hier hebben wij wat stemmen betreft een mooie democratie, maar sommige partijen laten wel wat te wensen over. Het democratisch gehalte van extreem rechtse partijen is uiteraard niet hoog, zij zien immers niets in democratie, hoewel ze schijnheilig wel een beetje doen alsof. Dat een Geert Wilders het enige lid van de PVV is zegt voldoende, dat hij zich democraat noemt is daarom volstrekte onzin.

Het CDA is een oude regentenpartij, de heren die als plaatsvervangers van god die partij leiden kennen geen tegenspraak, dat er nu gestemd wordt over de partijleider zit dus niet in hun genen. Een aantal jaren geleden werd zo’n stemming een wanvertoning, wie voor was moest tegen stemmen of toch andersom, of met een geel, nee toch met een blauw briefje stemmen, niemand wist uiteindelijk wat hij of zij gestemd had, ook de voorzitter niet. Nu ging het stemmen niet hoofdelijk maar per computer. En na een eerste mislukking leek de tweede poging, waarbij Hugo de Jonge nipt won van Pieter Omtzigt, ook niet goed verlopen. Had je Pieter gestemd, dan bedankte de computer je voor je stem op Hugo. De leiding verzekert dat het niettemin goed is verlopen, dat dat verkeerde bedankje slechts een schoonheidsfoutje betrof. Maar software maakt niet zomaar zulke foutjes, een bedankje gekoppeld aan een naam kan niet fout gaan of die software is van een abominabel slechte kwaliteit. En met een dergelijk stemprogramma wil je geen verkiezing houden. Welk vriendje heeft dat programma geschreven vraag je je dan af, want daar is de CDA-club wel een uitblinker in, in het cliëntelisme. Of was het toch stemmen op Belarussische wijze. Past goed bij een partij wiens laatste premier apetrots op de VOC was.