BV Nederland

Er wordt wel gesproken van de BV Nederland om aan te geven dat hier de ondernemers het voor het zeggen hebben. En dat hebben zij mochten we zien bij het gedoe met de dividendbelasting. Overigens werd er al jaren massaal door banken en brokers misbruik gemaakt van de terugvordering van dividendbelasting. Ook de Nederlandse belegger mocht dat en deed dat graag, vaak een keer of wat teveel(!). Maar waar de burger met de kleine beurs onder een vergrootglas ligt van de fiscus of uitkeringsinstantie, daar wordt de ondernemer zo goed als niet gecontroleerd. Follow the Money doet vandaag verslag van de grootscheepse fraude (55 miljard) met dividendbelasting waarbij ook “onze” RaboBank en ABNAmro betrokken zijn.

Het is ondernemend Nederland nooit genoeg, rulings met de belastingdienst waarin zij met de welwillende belastingambtenaar hun afdracht zover kunnen beperken dat het inderdaad niet leuker gemaakt kan worden en een dominante VVD die per Kabinet zorgt voor weer lagere tarieven van o.a. vennootschapsbelasting en winstbelasting. Ook de vrijgekomen 1,9 miljard van de dividendbelasting gaat regelrecht naar ondernemend Nederland. Niet dat zij dat hard nodig hebben, immers hun winsten zijn de afgelopen 15 jaar dik verdubbeld(!) tot 200 miljard per jaar, maar een procentje erbij kan geen kwaad. Voor dat jaarlijkse douceurtje lieten zij zich gaarne in een maffioos busje naar het torentje rijden.
Dat douceurtje kent dus zelfs geen oormerk. Was het besteed aan het aardbevingsbestendig maken van Groningse woningen, dan had bouwend Nederland mooi werk gehad en waren de Groningers blij. Of aan het energieneutraal maken van woningen, ook een fijne klus voor de bouwers en dan waren alle burgers blij. Maar nee, de ondernemers willen slechts meer winst, werk interesseert hen niet. Rutte is hun knecht en Buma kijkt tevreden toe.

Alles voor de kijkcijfers

Humberto Tan werd door de Telegraafgroep genageld als vreemdganger. Eindelijk konden zij deze modelfiguur onderuit schoffelen. Of het waar was of niet is niet eens duidelijk geworden, maar het werd door AD-televisiecommentatrice Angela de Jong opgepakt om Tan de vernieling in te schrijven. De Jong houdt er blijkbaar nog de moraal op na die zij in haar streng gereformeerde achtergrond heeft meegekregen. RTL was gevoelig voor de hetze en dumpte Tan. Beau van Erven Dorens wilde niet als lijkenpikker Tans plek innemen, Twan Huijs maar al te graag.
De ietsje ingezakte kijkcijfers van Tan wist Twan echter tot een triest dieptepunt te krijgen, ondanks veel gratis publiciteit. Het binnenhalen van een Amerikaanse filmmaakster moest de kijkcijfers opkrikken, dat zij pornoactrice was geweest werd breder uitgemeten dan haar conflict met Trump.
Het mocht niet baten en nu dacht Twan met Jenny Douwes de kijkersmarkt te kunnen veroveren.

De Thierry Baudetaanhangster uit Drachten die vorig jaar de blokkade organiseerde om bussen met anti-zwartepietactivisten tegen te houden wilde wel komen, Twan en geen Tan, dus geen probleem. Maar aan één tafel met die anti-pieten was voor haar onoverkomelijk. Geen podium voor hen in Dokkum en dus ook niet hier bij Twan. Diens programma ziet zij kennelijk ook als een kinderfeest en blokkeren is haar hobby. Zo pleegde zij nog voor haar veroordeling al recidive.
Twan liet zich vervolgens van zijn allerslechtste kant zien. “Komen jullie om rotzooi te trappen” vroeg de gastheer de ook aanwezige anti-pieten. Verbijstert vertelde Jerry Afriyie dat zij uitgenodigd waren en graag in gesprek wilden gaan.
Maar Twan had wel alle begrip voor Douwes en draaide op Lubberiaanse wijze onnavolgbaar een riedel af om tot slot Afriyie toch aan tafel toe te laten en hem daar vervolgens te negeren. Talkshows in Nederland, het niveau is bedroevend.

In Friesland wordt intussen een manifestatie georganiseerd om de wereld te laten weten dat de paar honderd VNU-, PVV- en FvD-activisten niet de 650.000 Friezen vertegenwoordigen. Op FaceBook roept de aanhang van Jenny Douwes iedereen op om een pistool te kopen en de anti-pieten neer te schieten, want “dat ruimt lekker op”. Het zal hun idee van een kinderfeest zijn. Hopelijk zijn er voldoende mensen die deze dreigementen durven te negeren voor de demonstratie zaterdag a.s. De organisatie heeft helaas al een knieval gedaan, de demonstratie is nu gericht tegen “beide kanten”.

Geen kloof tussen politiek en bedrijfsleven

De politiek was vervreemd van de kiezer, iedereen zag het, maar Pim Fortuyn claimde het. De kloof was ontstaan door het neoliberale beleid dat door Van Agt/Wiegel in gang is gezet. Maar toen de PvdA ging collaboreren met die rechtse agenda kwam ter rechter zijde actie, alsof het de schuld van links zou zijn.
Rechts is sinds Fortuyn dominanter dan ooit, maar het heeft niet tot tevredenheid onder de bevolking geleid. Rechts weet de onvrede simpel af te wentelen op de zwaksten in de samenleving. Het zijn de Polen, de vluchtelingen, uiteraard de gutmenschen en de anti-zwartepietactivisten.

Wie het beleid van de regering bepaalt maakte Rutte onomwonden duidelijk: de top van het bedrijfsleven. De supertop, ofwel de bazen van Shell en Unilever, zijn de eersten die Rutte ontvangt bij aanvang van een nieuwe periode als premier. Daarna mag ook de subtop langskomen. Die subtop kwam afgelopen week in het torentje en vertelde Rutte hoe verder het land te besturen. Dat houdt dus in welke belastingmaatregelen veranderd moeten worden, welke subsidies er moeten komen en welke wetswijzigingen zij wensen. En nog wat, zij zijn het bashen beu. Hoe durft de burger de hardwerkende topmannen te bekritiseren? Doe er wat aan Mark!

En dat deed Mark meteen. De kloof tussen burger en politiek komt doordat het bedrijfsleven het beleid slecht communiceert met het publiek bedacht hij. De politiek als facilitaire dienst van het bedrijfsleven valt dus niets te verwijten, maar zijn bàzen moeten “meer tijd nemen om zaken uit te leggen”.
Bij Buitenhof legde Henk Nijboer(PvdA) duidelijk uit wat daar mis gaat. Maar Burgmans(Unilever/Jumbo) liet zien dat communiceren met de burger, zoals Rutte hem vroeg, niet werkt als je het verkeerde verhaal hebt. Het wordt tijd dat de burger stopt met het kiezen van lobbyclubs, maar dan moeten wel de afleidingsonderwerpen (vluchtelingen enz) van het toneel.

Moe van #MeToo

Niet zolang geleden was het hier net zo gewoon als nu nog in tribale gebieden in o.a. Pakistan dat vrouwen zelf schuldig zijn aan hun verkrachting. Zij maken de familie te schande. Dankzij het feminisme is er gelukkig wel wat veranderd. Maar hoe agressief reageerden velen op het feminisme. Nu nog zijn er zelfs vrouwen die denken dat feministes lelijke oude vrijsters zijn. Fidan Ekiz bijvoorbeeld. Afkomstig uit de stal van Jeroen Pauw mocht zij een docu over het feminisme maken. Het heeft haar iets milder gemaakt in haar oordeel, maar zij vond het niettemin nodig om het huidige feminisme geneuzel te verwijten omdat die strijden voor openbare toiletten. Dan zeik je toch even thuis riep Fidan.
Zij mag het onbenullig vinden, maar feit is dat er openbare urinoirs zijn voor mannen en niet voor vrouwen. Die betalen ook belasting, dus waarom niet toiletten voor iedereen? Het is onnozel om het vanzelfsprekend te vinden dat mannen wel zo’n voorziening hebben.

Fidan past prima bij de lieden die zeggen moe te worden van #MeToo. Tja, eeuwenlang mochten mannen vrouwen als hun bezit zien en er mee doen en laten wat zij wilden, nu lijkt het feminisme met #MeToo eindelijk een beslissende fase in te gaan. Verkrachting is een moeilijk te bewijzen misdrijf. Daders komen er daardoor vaak moeiteloos mee weg. Dankzij #MeToo zijn de rollen omgedraaid. De dader wordt genageld en komt er dus niet zomaar meer mee weg. Piep-piep hoor je want er worden ook mensen vals beschuldigd. Schande dat nagelen. Maar het is toch minstens zo schandalig dat er altijd zoveel daders ongestraft blijven? Met vaak ernstige gevolgen voor het slachtoffer. Die raakt bijvoorbeeld ook nog haar baan kwijt, niet de chef of baas die haar heeft verkracht.
Uit de cijfers blijkt overigens dat het percentage valse aangiftes uitermate gering is. Bovendien zijn die valse aangiftes doorgaans makkelijk door te prikken. En dan dat gejammer over het niet meer kunnen geven van een schouderklopje. Onzin, behalve voor seksueel gewelddadige mannen en (de paar) vrouwen, laat die inderdaad maar eens goed nadenken voordat zij een schouderklopje geven. Want bij zulke figuren is het schouderklopje slechts het begin van een sadistisch misdrijf. Iedereen die een schouderklopje zonder criminele bijbedoelingen geeft weet dat en maakt zich daar echt geen zorgen over. Zo werd er 40 jaar geleden ook gereageerd op het aan de kaak stellen van kindermisbruik. “Dan kan ik straks niet eens meer met mijn dochter onder de douche”. Hoezo zou dat niet kunnen? Was hij soms iets van plan dan?

Niet moe worden van #MeToo, maar volop alert zijn op alle ingeslopen valse machtsverhoudingen met kwalijke gevolgen van dien. Wellicht dat dan echte gelijkwaardigheid van man en vrouw in beeld komt. Voorlopig zitten wij nog in een masculiene machtswereld, fraai in beeld gisteren bij het bezoek van de (sub-)top van ons bedrijfsleven aan Rutte. Zij kwamen 15 MAN sterk. Geen vrouw, geen kleur.

Balkenende en Rutte negeerden hun zorgplicht

“Ik kan slecht tegen oneerlijkheid” zei Koos van den Berg, de advocaat van de milieuactiegroep Urgenda,  na afloop van het Hoger Beroep dat gisteren diende. Urgenda won op alle punten van onze Overheid. Balkenende en Rutte zijn in hun zorgplicht tekort geschoten, zij hebben niets of veel te weinig gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Dat raakt volgens het Hof de mensenrechten.

Van den Berg doelde met zijn opmerking op het democratie ondermijnende gedrag van de politiek. Zij spreken mooie woorden vol fraaie bedoelingen maar doen compleet het tegenovergestelde. Zo ging Rutte voor hij premier werd door voor een groen-rechtse politicus, maar in zijn handelen is niets te bespeuren van enig groen besef. Integendeel, als een middelvinger naar milieubewust Nederland voerde hij het optrekken van de maximum snelheid naar 130 km in. En ook nu zegt hij wat aan de klimaatverandering te doen, slaat zichzelf op de borst met zijn “groenste” Kabinet ooit, maar geen van alle mooie voornemens is echt hard. Het lijkt er eerder op dat het bedrijfsleven een pot met geld gaat krijgen om zuiniger met energie om te gaan. Daarmee kunnen ondernemers gratis energiebesparingen doorvoeren en dus meer winst maken. Of de CO2-uitstoot daadwerkelijk zal dalen door dit soort cadeaus is maar zeer de vraag. Dat interesseert Rutte ook niet.

Het maakt Van den berg boos. Als Rutte zou zeggen dat het klimaat hem niks interesseert dan kan hij dat nog wel hebben, dan is hij het niet met hem eens. Maar dat gelieg maakt boos. En zo wordt er doorlopend gelogen door (met name rechtse) politici. Elke verkiezingen worden de kiezers met mooie beloften gepaaid, maar elke Kabinetsperiode zijn het alleen ondernemers die daadwerkelijk de geldstromen hun kant op zien komen. Zelfs als die stromen niet eens in partijprogramma’s of bij de campagnes genoemd zijn, zoals de afschaffing van de dividendbelasting.
De zorgplicht om onleefbaarheid door klimaatverandering te voorkomen negeert Rutte. Het Hof heeft hem daarom gisteren veroordeeld.

Stel je eens voor …

Stel je eens voor dat onze regeringen niet hadden ingegrepen in de sociale woningbouw. Dat woningcoöperaties gewoon waren doorgegaan met het bouwen van sociale huurwoningen en het renoveren van hun woningenbestand. Dat er geen duurbetaalde managerslaag was gekomen en dat er geen woningen waren verkocht. Dat er geen nieuwe belasting was bedacht om de reserves van de woningcoöperaties elk jaar opnieuw te plunderen. Dat zou hebben betekend dat we nu geen woningnood zouden hebben, dat woningen betaalbaarder waren gebleven en dat er meer woningen waren verduurzaamd. En dat vluchtelingen en andere migranten niet vals als schuldigen zouden zijn aangewezen van de woningnood.

Stel je eens voor dat de arbeidsmarkt niet was onttakeld, dat werknemers nog volop arbeidsrechten zouden hebben, met salarissen die minimaal aan de inflatie waren aangepast, dat werkenden konden rekenen op enige vastigheid, niks nul-urencontracten, flexibele oproepbaantjes en geen valse concurrentie door uitgebuite oostblokkers. En dat onze overheid nog baas was over de geliberaliseerde post- en telefoonmaatschappijen, ons openbaar vervoer enz. Dat de werknemers in die sectoren nog met voldoende personeel en fatsoenlijke beloning hun werk deden. Dan zou de werkloosheid niet groter zijn dan het vaste percentage mensen dat niet past in het systeem. Dan zouden mensen hun werk met minder stress en meer plezier doen. En dan zou de vluchteling of migrant niet vals beschuldigd kunnen worden van het inpikken van onze banen.

Stel je dit eens voor en besef dan dat een Pim Fortuyn geen verhaal had gehad, dat Paul Scheffer niet verder was gekomen dan het piekeren over zijn CPN-verleden. Dan had de Telegraaf niet uit kunnen pakken met GeenStijl en WNL. Dan had de wereld er hier een stuk aangenamer uitgezien. Genoeg te verbeteren uiteraard, maar geen puinhopen van rechts. Stel je ook eens voor dat mensen zich dit beseffen en hun stem nooit meer aan de schuldigen zouden geven. Dan was er in elk geval geen VVD meer, noch diens klonen PVV en FvD en supporters SGP en CDA. De PvdA, CU en D66 zouden klappen krijgen voor hun collaboratie. De SP, GL en PvdD zouden dan de meerderheid moeten hebben.

De burger betaalt, het MKB krijgt energietransitie cadeau

Russische spionnen kwamen vier man sterk naar ons land en werden door een lid van de Russische ambassade van het vliegveld gehaald. Ze hadden knullige paspoorten en eigenlijk was alles wat zij deden van een onwaarschijnlijk amateuristisch niveau. De conclusie zou dan ook moeten zijn dat het een overduidelijke afleidingsactie betrof en dus de vraag opriep wat er intussen echt werd gedaan. Zat binnen de koffiedame de computers te hacken terwijl buiten 4 man in een auto met nog net geen antenne buiten boord de aandacht opeiste?

De geheime diensten deden voorkomen dat het allemaal serieus genomen moest worden. Rutte ging er in mee. Was het sterk pokerspel of naïviteit? Onze premier verklaarde stoer dat met zoveel bewijzen de Russen niet meer konden ontkennen. Zou hij ook even gedacht hebben dat hijzelf met zoveel bewijzen dat de afschaffing van de dividendbelasting niets zou opleveren evenzeer zonder argumenten zat? Behalve dat ene, dat het Londense hoofdkantoor bij het Rotterdamse gevoegd zou worden dankzij die afschaffing. Dat zou overigens hooguit enkele tientallen banen opleveren, een beetje weinig voor 2 miljard per jaar.
Maar daar gooien de chauvinistische Britse aandeelhouders roet in het eten, zij wensen hun Marmite Brits te houden en daar is die dividendbelasting peanuts bij. Exit Ruttes laatste argument. Hans de Boer en zijn vrinden zullen nu alles op alles zetten om die vette buit in hun diepe zakken te laten glijden. In het gunstigste geval verdwijnt dat geld niet naar de rekeningen van diens vrinden, maar moeten zij met dat geld hun industrieën milieuvriendelijk en duurzaam maken. Dat gaat dan mooi gratis voor hen. Voor de burger is de appel weer zuur, want Rutte zal de rekening van het energieneutraal maken van onze huizen niet betalen. Wij betalen al de windmolenhandel van de Rijkman Groeninks, onze eigen energietransitie mogen wij uiteraard ook zelf ophoesten.

Dit staat de gutmensch te wachten

De roeptoeters van GeenStijl, de reaguurders die op elk forum hun darmen laten leeglopen, zij ergeren zich altijd heftig aan wat zij gutmenschen noemen. De Italianen hebben daarvoor hun eigen woord: buonisti. En in Italië zijn die roeptoeters en reaguurders aan de macht. Wat doen zij met de gutmensch als zij het voor het zeggen hebben?

De burgemeester van Riace, een klein plaatsje in Calabrië, kan het vertellen. Hij is onder huisarrest geplaatst. Zijn misdaad is het helpen van migranten. Hij heet hen welkom en helpt hun aan huizen, er is grote leegstand, en regelt werk voor hen, taken voor de gemeenschap zoals vuil ophalen. Het plaatsje heeft er veel profijt van.
Maar de vicepremier Salvini ziet migranten net zoals de VVD, het CDA, Wilders en Baudet, het zijn gelukzoekers die onze welvaartsstaat bedreigen. Burgemeester Lucano vindt dat oliedomme praat en noemde Salvini daarom een nul. De heilige vrijheid van meningsuiting van de roeptoeters en reaguurders houdt echter op zodra het een andere mening betreft, helemaal de mening van een gutmensch. Salvini wil die buonisti uitroeien, maar laat het in eerste instantie bij een huisarrest.
Wat er kan gebeuren mocht de VVD in een volgend Kabinet uit uitsluitend rechtse partners kunnen kiezen dat toont de huidige Italiaanse regering. En hoor je nu in Den Haag iemand die aan de alarmbel trekt over wat er in Italië gebeurt, neen. Net zomin je daar nog iemand hoort over het aantal verdronken migranten dat wekelijks verder oploopt. Lijkt Rutte op Salvini? Hij zou die rol zomaar kunnen overnemen, Klaas Dijkhoff speelt hem al.

Woningbeleid van de VVD

De oorzaak van de huidige krapte op de huizenmarkt is niet de stagnerende woningbouw door een 5 jarige bezetting door onze oosterburen, ook niet door de sterk gegroeide vraag vanwege de toename van eenpersoonshuishoudens en evenmin door immigranten. De laatsten wordt door rechts Nederland met vals genoegen de schuld in de schoenen geschoven.
De ware schuldigen zijn de financiële en vastgoedmarkt met hun vrinden in het Kabinet. Het was de crisis die de deels geliberaliseerde woningmarkt in de problemen bracht. Maar was die woningmarkt door Paars ongemoeid gelaten, dan was er niets aan de hand geweest. Door met de grote jongens van de financiële wereld mee te gaan spelen kwamen verschillende woningcoöperaties in de problemen. Zij werden door Coöperaties die wat “ouderwetser” waren gebleven in eerste instantie gered door hun speciaal daarvoor opgerichte investeringsfonds WIF, maar dat fonds bleek niet crisisbestendig en moest zijn woningportefeuille deels verkopen. Hiermee gebeurde wat de bedoeling van CDA en VVD was, woningcoöperaties tot huisvesters voor de kansarme onderklasse maken. Dankzij de verhuurdersheffing van Stef Blok kunnen de coöperaties niet met nieuwbouw voldoen aan de groeiende vraag, een vraag die alleen al groeit door het verlies aan sociale huurwoningen door verkoop.

De internationale vastgoed sector is door Blok met beurzen in München en London gewezen op de aantrekkelijke woningmarkt in ons land. Verkoopargumenten: krapte en goedkoop over te nemen goed onderhouden woningen van woningcoöperaties op vaak aantrekkelijke locaties. Het resulteerde in de eerste helft van dit jaar in de verkoop van sociale huurwoningen ter waarde van bijna 1 miljard. Dat is 25% van het totaal tegen 18% over heel vorig jaar. Onze sociale woningvoorraad vliegt in grote aantallen naar eigenaren van over de grens. En die willen maar één ding, forse winsten. Drie jaar geleden zei de Britse beleggingsfirma Round Hill dat zij voor de lange termijn gingen, nu blijkt dat drie jaar voor hen lang is. Zij hebben de toen aangekochte 10.000 woningen vandaag in de verkoop gedaan. Een recordbedrag aan winst ligt op hen te wachten. En de woningcoöperaties zien hun verhuurdersheffing stijgen vanwege die booming markt. Met die stijging is stilletjes het gat van de afschaffing van de dividendbelasting gedicht.

Geen ruimte voor “artiesten”

Er is een artiest die niet meer mag bestaan. Niet de circusartiest of de toneelspeler, maar de zonderlinge types, soms ook paradijsvogels genoemd. Iedere stad en ieder dorp kent zijn wat onaangepaste types. Tegenwoordig worden zulke figuren weggezet als aso’s of op zijn gunstigst als verwarde personen terwijl zij vroeger heel mooi “artiest” werden genoemd. Daar spreekt tolerantie en mildheid uit.

De partij die prat gaat op haar liberale gedachtegoed en suggereert dat vrijheid haar zeer lief is, de VVD, is nu de partij die geen enkele ruimte wil bieden aan deze artiesten. Trouwens, ook de andere artiesten, de toneelspeler, de kunstschilder en de muzikant zijn bij die partij slecht af. Wie zal Halbe Zijlstra vergeten, ooit Staatssecretaris van Cultuur, fantast en artiestenhater. Een affiche van Ikea en een cd van Gordon was voor de gevallen minister kunst genoeg.
Zijn partijleider Dijkhoff is een ware kruistocht begonnen tegen de “artiesten”. Hij houdt hele tirades over hoe elk iets van het burgermanspad afwijkend figuur hard aan te pakken. Zelf uitgedost als een lotjesverkoper op de kermis zet hij uiteen hoe de burger volgens hem moet leven, precies tussen zijn benepen lijntjes anders volgt zijn harde aanpak. Alsof het niet zijn eigen partij is die zijn bewindspersonen en partijleiders stuk voor stuk ziet opstappen vanwege misdragingen. Miljoenenfraude, liegen, illegaal huisjesmelken, belangenverstrengeling, belastingfraude, oplichting, het komt er allemaal bijna wekelijks voor.
Maar de harde aanpak geldt alleen de paradijsvogels, de “artiesten”.

Adriaan van Dis, #hetoo

De #metoo-discussie wordt bij vlagen wel erg irritant. Daar komen de verwijten dat er ook heel vreselijke vrouwen zijn en dat je iemand niet moet aanspreken op gewelddadigheden van 35 jaar geleden, en al helemaal niet omdat hij toen nog maar 19 was, een scholier. Op 19-jarige leeftijd wordt je zo volwassen geacht dat je mag stemmen en het betrof een student die ineens werd gedegradeerd tot scholier. Een student op een elitaire universiteit, een zwaar christelijk figuur die meer waarde aan de bijbel dan aan de wet hecht en die nu door Trump is aangewezen om het opperste gerecht van een uiterst rechts geluid te voorzien. Niet omdat hij een juridisch zuiver en onpartijdig man van onbesproken gedrag is.

Ook Adriaan van Dis ging gisteravond in DWDD mee in het bashen van de #metoo-beweging. Het werd een gênante vertoning waarbij Mattijs van Nieuwkerk erg zijn best moest doen om het nog enigszins te verteren te houden. Wat bezielt deze mannen en ook menig vrouw trouwens? Hebben die mannen zichzelf ook ernstig misdragen? Zijn die vrouwen masochisten die kicken op verkrachting, of domweg jaloers omdat zij nooit in de belangstelling van mannen staan?
Feit is dat aanranders en verkrachters hun slachtoffers uitkiezen. Niet zozeer op hun al dan niet korte rokje, maar omdat zij denken dat het een type is dat zij makkelijk aankunnen. Net zoals de tasjesdief liever een kwetsbare oudere dan een jonge bodybuilder als slachtoffer kiest. En net zoals de pastoor het koorknaapje en niet zijn kardinaal verkracht.

Vergeten wordt dat veel vrouwen in hun jeugd zwakke plekken hebben opgelopen. De akelige dominante vader blijkt later zo’n plek, want elke man die op die vader lijkt komt niettemin vertrouwd over. Zij hebben daar geen wapen tegen, tenzij zij zich al in hun jeugd hebben weten te verweren tegen die vader. Hun zwakte wordt helaas feilloos herkend door andere dominante mannen.
Natuurlijk kan iemand veranderen, het is niet eens een dief altijd een dief. Maar om het hoogste juridisch ambt aan een jurist te verlenen die tijdens zijn rechtenstudie ook leerde hoe vrouwen gewelddadig te belagen en die daar nu niet ferm en helder op reageerde maar eerst ontkende en vervolgens een klein beetje toegaf, het is ontluisterend hoe Van Dis zich daar over uitliet, #hetoo.

De xenofobie van Jan latten

Een halve eeuw geleden stond de bevolkingsgroei vol in de schijnwerpers, we moesten aan geboortebeperking doen was de breed gedragen conclusie. En dat niet alleen in ons land, maar in de hele wereld. Toen keken we nog wel eens verder dan de eigen grens. Met het rapport van de club van Rome in de hand kon men niet om de eindigheid van wat de aarde aan kan heen. Met die gedachte en de hulp van de pil daalde het aantal geboorten fors. Toch is de bevolking in de afgelopen 50 jaar zonder problemen met 4 miljoen mensen toegenomen. Er is alleen krapte op de woningmarkt, maar die is door de bankencrisis gecreëerd. Daar geniet de vastgoedsector volop van.

De net gepensioneerde demograaf van het CBS Jan Latten is aan het oreren geslagen over de bevolkingsgroei. Hij kiest voor de uiterst beperkte benadering die ook Wilders, Baudet en steeds meer VVD-ers en CDA-ers hanteren met migratie als dreiging. Latten rekent op een 80.000 mensen per jaar die zich hier meer vestigen dan dat er vertrekken. En dan loopt hij leeg over de dreiging van shariawetgeving, onderdrukking van vrouwen en discriminatie van homo’s. Want die migratie zal volgens hem vooral bestaan uit lieden uit Afrika en het Midden-Oosten die hun cultuur en gewoonten mee zullen brengen. En dat is echt eng denkt hij, want de tweede generatie Turken en Marokkanen zijn veel orthodoxer geworden dan de eerste. Ja, Latten, hoe zal dat nou komen? Je zou verwachten dat iemand die academisch is gevormd en die zijn hele werkzame leven tussen de cijfers heeft gezeten iets verder na zou kunnen denken, maar nee. Het blijkt een academicus van het niveau Baudet te zijn. Een hoop lucht, geen inhoud. Met de opkomst van Fortuyn is er een uiterst vijandige sfeer ontstaan jegens eenieder die er niet oud-Hollands wit uitziet. Gelijke behandeling kunnen zij vergeten. Zoals Presser in de jaren 30 zei als reactie op het antisemitisme “dan ben ik maar die vuile rotjood”, zo reageert die tweede generatie deels ook en wordt daarmee orthodoxer dan hun ouders.
David Bowie, geen academisch geschoolde demograaf, was een stuk intelligenter dan Latten. Hij stelde begin deze eeuw dat het begint met gelijkheid en dat pas daarna integratie komt.. Dus niet andersom zoals rechts Nederland en ook Latten bepleit. Dat is xenofobie.

Bank zocht boer

Rond de eeuwwisseling ontdekte ook de ABNAmro de boer als melkkoe. Het Rabobankterritorium werd opengebroken. Overal rezen de megastallen uit de grond. Boeren werd verteld dat zij mee moesten gaan in de trend van groter-grootst, want anders zou er voor hen geen toekomst zijn. Velen tuinden in die prietpraat en staken zich diep in de schulden. Met die miljoenenleningen is er voor de meesten amper meer een weg terug. Ook nu zij zien dat die terugweg noodzakelijk is voor het milieu en het klimaat, om van het dierenwelzijn maar te zwijgen. Terug betekent vaak failliet. Aan de Zuidas zien ze lachend de rente en aflossingen binnenstromen. Zij zien het succes van de marketingtruc. Eerst angst aanpraten en dan de oplossing bieden: jouw product. Die truc doet het ook goed in de politiek weten Wilders, Baudet, Buma en Dijkhoff.

De boeren zien met lede ogen aan hoe zij misleid zijn en slechts werken voor de Zuidas. In hun land zien zij geen insecten meer, geen vogels, het zijn dode biljartlakens geworden. Een buurman die niet in de leugens van de gladde praters geloofde en nog boert zoals zijn vader, die verdient nog een aardige boterham met vee dat in het voorjaar nog wel vrolijk de wei inrent, waar ook nog wat insecten en een enkele grutto proberen te overleven. Wij hebben de banken gered, maar wij zijn vergeten hun kwalijke praktijken aan te pakken. We blijven nog steeds het grootschalige beleid stimuleren. Carola Schouten weet dat, maar krijgt van CDA en VVD niet de ruimte om er echt wat aan te doen. Zij zit net als die boeren in de tang.

Pensioenpotten als roofgoed

De Nederlandse pensioenpotten behoren de de best gevulde ter wereld. En waar zoveel geld is, daar komen uiteraard de aasgieren op af. In het verleden was er zo nu en dan een schandaal, zoals de pensioenpot van Rotterdamse havenarbeiders die in de jaren 90 werd overgedaan aan Aegon en uiteindelijk leeggeroofd bleek. Weg pensioen. Sinds Paars is de overheid de grote rover.

Gerrit Zalm deed als minister van Financiën een flinke greep in de pensioenreserves. Die waren zo groot vond hij dat er wel wat van gebruikt kon worden en hij makkelijk de begroting rond kon krijgen. Daarna deed de onder “zuinige” Gerrit ingevoerde euro nog een flinke aanslag op die reserves. Door de welbewuste keuze van onderwaardering van de euro met 10% verloor de staat 10% van zijn schuld, maar de pensioenpotten 10% van hun waarde. Tijdens Zalms ministerschap werden de pensioenuitkeringen ook nog met 8% gekort. Het huidige Kabinet Rutte 3, gecreëerd door Zalm, draagt ook diens stempel, zeker wat betreft het pensioenbeleid. De pensioenen zitten in hetzelfde schuitje als andere uitkeringsgerechtigden. Degenen die minder dan twee keer modaal verdienen profiteren amper of helemaal niet van de douceurtjes van Rutte, die zijn er voor de “hard” werkende Nederlanders en dat zijn alleen de rijken volgens Rutte. Zonder werk tel je al helemaal niet meer mee. Het liefst moet je voor elke uitkeringseuro een kunstje doen voor Klaas Dijkhoff.
Voor de pensioenpotten wil Rutte een nieuw plan op tafel leggen. Een nieuw systeem, en waar zal dan dat geld naartoe verdwijnen? Naar Henry Keizers en Amerikaanse en Engelse hedgefunds.

Wat de koning niet mocht voorlezen

De jaarlijkse catwalk die Prinsjesdag heet was weer vol feestgangers. Feest voor hen die tot de hoogste inkomensklasse behoren, alweer en altijd. Die grootverdieners verkeren vaak in internationale kringen en hebben hun (zaken-)vrinden ook onder buitenlandse beleggers. Voor hen zorgen Buma en Rutte goed. En D66 doet daar graag aan mee, alleen de CU sputtert nog een beetje.

Met de PvdA in de regering werd steevast flink bezuinigd, het liefst op zaken die de kiezer direct raken. Dat was de uitgekookte strategie van CDA en VVD, want de onvrede over zulke ingrepen werd de PvdA natuurlijk zwaar(der) aangerekend. Heel onnozel van de PvdA dat zij op die bezuinigingsposten eigen ministers zetten. Dat heeft D66 nu met Ollengren gedaan die vervolgens het eigen referendum-kroonjuweel mocht afschaffen. Als excuus zei de PvdA altijd dat het zonder hen nog erger en harder zou gaan met het afbreken van de sociale verzorgingsstaat. De kiezer strafte die slappe houding telkens hard af, nog één regeringsdeelname en de partij zit op nul zetels.
De staatsbegroting zag er na PvdA-deelname iedere keer weer beter uit en dus kon het volgende (rechtse) Kabinet lekker geld verjubelen. Kijk burgers, zonder die linkse PvdA gaat het veel beter.

De dinsdag gepresenteerde begroting schreeuwt van de daken hoe goed het gaat, er wordt inderdaad weer met geld gesmeten. Dat de begroting niet deugt is minder zichtbaar door al het gratuite hosannageroep. Veel uitgaven worden slechts gedekt door eenmalige meevallers en er worden extra uitgaven gedaan die in tijden van hoogconjunctuur naar aflossing van de staatsschuld hadden moeten gaan. Die uitgaven zullen straks met natuurlijk een linkse partij aan boord weer middels bezuinigingen alsnog gedekt moeten worden.
Intussen groeit de kloof tussen de hoogste en laagste inkomens gewoon door en gaat er weer meer geld naar kapitaal dan naar arbeid. De belastingopbrengsten op arbeid en inkomen (160 miljard) gaat 2% omlaag, maar de belastingopbrengst op  winst en vermogen (30 miljard) daalt maar liefst 10%. Die cijfers mocht Willem Alexander niet voorlezen.