Kabinet springt gevaarlijk om met de rechtsstaat

Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport Hugo de Jonge(CDA) mocht op televisie naast Rutte een korte toelichting geven. Niets voor hem, want hij mag graag lang praten, Kamervoorzitter Arib maande hem onlangs niet voor niets om het wat kort te houden. En De Jonge wil volop shinen om zijn kansen partijleider te worden te vergroten. Dus beval hij zijn ambtenaren om binnen 2 weken met een app te komen die corona zou stoppen zodat hij bij de volgende persshow alle aandacht zou krijgen. Het pakte anders uit, want een plan voor de ontwikkeling van een app om corona te bestrijden kost wel wat meer dan 2 weken. Het werd een wanvertoning, degelijke app-bouwers vielen af, zwakke broeders kwamen door de keuring en uiteindelijk kwam van een presentatie niets terecht. De Jonge kon afdruipen.

Wij mogen heel blij zijn, want die app was weer een aanslag op onze toch al zwaar gehavende privacywetgeving. Het slopen van onze rechtsstaat gaat niettemin gewoon door. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt met een spoedwet om de noodmaatregelen makkelijker uit te voeren. Balkenende heeft indertijd onder het mom van terrorismebestrijding onze wetgeving al richting politiestaat gedreven, Grapperhaus zet dat beleid door. Het is oppassen geblazen, want voor je het weet krijgen wij ook hier te maken met Hongaarse toestanden. Nu al mogen mensen zonder verdenking door de politie opgepakt en vastgezet worden, een wet van Balkenende om terrorisme te bestrijden. Of het ooit behulpzaam is geweest bij die bestrijding is niet bekend, maar die wet is gebleven.

Onder de noodverordening mag de politie ook zonder aanleiding een woning betreden om te controleren of de aanwezigen wel aanwezig mogen zijn, of zij een gezin vormen of dat er ongeoorloofde visite is. Met de spoedwet van Grapperhaus mag de politie dit wellicht altijd. Voor de bestrijding van corona zijn deze maatregelen niet alleen buitenproportioneel, ze zijn ook overbodig.
Wat is het belang voor de overheid om ze toch in te voeren? Een meerderheidskabinet Baudet-Wilders zal er wel raad mee weten. Zitten CDA en VVD ook al op die lijn? Er wordt gesproken over een intelligente lock-down, maar deze wetgeving is niet intelligent als je de democratie hoog in het vaandel hebt staan.

1 MEI

Koningsdag werd ook binnenshuis met volle aandacht van de media gevierd. Voor de gelegenheid was het Woningsdag gedoopt wat in schril contrast met het verleden stond. Geen kroning geen woning luidde de leus bij de kroning van Beatrix, maar tegenwoordig zijn er amper demonstraties en zijn de media brave weergevers van het oranjefeestje. Het tekort aan woningen is sinds de kroning van Beatrix nog steeds niet opgelost, de huizen die nog wel te koop of te huur staan zijn voor velen onbetaalbaar dankzij de prinsjes Bernhard.
De Nederlandse woningbezitters zijn in Europa kampioen hypotheeklast, de Fransen wezen minister Hoekstra er fijntjes op dat wij en niet de Zuid-Europese landen in de EU de meeste schulden hebben als je de hypotheeklasten meetelt. De Fransen met hun 32-urige werkweek noemden ook onze deeltijdeconomie, wij werken namelijk nog minder.

Goed om daar bij stil te staan op deze dag van de arbeid, want minder uren werken zou een verworvenheid moeten zijn. Op 1 mei moeten wij bedenken dat wij ons zonder arbeidersstrijd in het zweet des aanschijns 80 uur per week dood zouden moeten werken, zonder vakanties of andere vrije dagen. De werkenden moeten zich vandaag realiseren dat zonder hun inspanning het land echt stil zou komen te liggen. Bij deze lock-down blijkt wie er niet gemist kan worden, en dat zijn er veel en dat zijn met name de werkenden die het slechts betaald worden. Van de uitgebuite Roemenen die in de kassen de tomaten plukken tot de marathonlopers bij Bol.com die alle bestellingen bij elkaar moeten rennen. Het zorgpersoneel werkt zich nu te pletter en velen raken zelf besmet. Onder de dodelijke coronaslachtoffers zitten veel artsen en verpleegkundigen(bijna 9%). Zij moeten beseffen hoe groot hun macht is. Als zij staken ligt het land compleet plat.

De PvdA is haar rode basis toch niet helemaal vergeten, Asscher pleit vandaag voor een hoger minimumloon. Ook werd vandaag de uitslag bekend gemaakt van experimenten met de bijstand. Het bleek dat uitkeringsgerechtigden met begeleiding naar werk amper meer aan het werk kwamen dan zij die het zonder begeleiding moesten stellen. Ook kwam naar voren dat het dan ook nog vaak over deeltijdwerk gaat. Het NOS-Journaal maakte daarvan dat fulltime werk voor hen “te hoog gegrepen is”. De conclusie moet zijn dat werkgevers geen mensen uit de bijstand willen, zij hebben liever goedkope Oostblokkers. Maar zij hebben ook racistische redenen, een Mohammed komt er niet in, hooguit als goedkope rechteloze oproepkracht.
De werkenden moeten strijden voor beter loon, herstel en uitbreiding van arbeidsrechten. Daar hoort de Roemeen net zo goed bij, maar racisme niet.

Wirtschaftswunder

Op corona was het wachten, alle virologen wisten het zeker, er komt een gevaarlijker dan het jaarlijkse griepvirus. Opgelucht haalde Rutte adem, omdat corona niet een virus van eigen boerenbodem was, zoals MKZ. Dan zou Wopke Hoekstra heel de wereld excuses moeten aanbieden en flinke claims krijgen omdat deskundigen allang waarschuwden voor de onhoudbaarheid van onze bio industrie vanwege de risico’s op virusuitbraken. Onze ziekenhuizen kennen niet voor niets speciale protocollen voor iedereen die maar iets met boeren te maken heeft. Die worden allemaal standaard in isolatie gezet.

Regeringen willen deze crisis graag vergelijken met een oorlog. Ook Mark Rutte ziet zich als de sterke leider die het volk door de strijd sleept, zijn populariteit is erdoor op recordhoogte beland. Hij waarschuwt voor de economische klappen die ons te wachten staan maar dat is vreemd voor een historicus. Hij zou moeten weten dat na een oorlog de economie doorgaans ruimte heeft gekregen voor vernieuwing en dan juist gaat bloeien. Ook het plat gebombardeerde en met een enorm tekort aan mankracht kampende Duitsland kwam er met een zetje Marshallhulp razendsnel weer bovenop, het werd het wirtschaftswunder genoemd. Een crisis en een oorlog vragen veel slachtoffers, maar de economie vaart er wel bij.

Het zal na corona economisch waarschijnlijk ook snel goed gaan. De staatsschuld is weliswaar enorm opgelopen, maar met 0% rente stel je aflossing gewoon uit tot daar weer ruimte voor is.
De beurzen staan er weer florissant bij en bankwereld is de buit al stiekem aan het verdelen. De weggeven miljardensteun aan belastingontduikend ondernemersland zal de regering moeten terugvorderen met strengere belastingwetgeving, want er zal veel geld nodig zijn om degenen die de klappen hebben gekregen op te vangen en het land klaar te maken voor een nieuwe ernstiger crisis. Met de juiste aanpak, vernieuwing dus vergroening en nivellering, kan ook na corona een wirtschaftswunder plaatsvinden.

Saneren en verduurzamen

Het vliegverkeer is van levensbelang voor onze economie brult de Schiphol/KLM-lobby, en half politiek Den Haag brult dat braaf mee.
Maar nu zitten wij al bijna 2 maanden zonder die onmisbare economische motor en het land draait gewoon door, tenminste, alle vitale bedrijfstakken en diensten. En dat blijk het vliegverkeer dus niet te zijn. Dat was uit wetenschappelijke onderzoeken uit 1997 en 2016 al bekend, Schiphol is een overstapstation met maar zeer beperkte toegevoegde waarde voor onze economie. Het is eerder een belastingvrije zone passend bij de belastingontwijkexperts aan de Amsterdamse Zuidas.
Bernard Wientjes wees in Buitenhof op het drama voor “al die mensen die rond Schiphol werken en wonen” die het verschrikkelijk zouden vinden dat alles stil ligt. Hij moet de omwonenden maar eens vragen hoe die er over denken, want die verkeren nu juist in een ongekende luxe zonder geluidsoverlast, hard zoeken naar degene die dat verschrikkelijk vindt.

De bollenteelt is ook zo’n sector waar de nadelen vele malen groter zijn dan de voordelen. Natuurlijk is de export leuk, alleen gaat ook die voornamelijk per het milieu extra belastende vliegtuig. De teelt zelf kent verschillende gradaties van milieuvernietiging. De lelieteelt valt onder de zwaarste categorie. De hoeveelheden gif die bij de bollenteelt gebruikt wordt kwam vorig jaar nog in het nieuws vanwege een huisarts in Drenthe die zich genoodzaakt zag te verhuizen omdat zijn buurman boer is overgestapt op lelieteelt en dat schaadt vooral (zijn) kinderen.
De aardappelboer die de slechtste kwaliteit aardappelen teelt en de gifspuit ook nog eens extra royaal hanteert levert aan de patatindustrie. Natuurlijk kan die oogst nog treuriger uitvallen, een misoogst treft elke boer met regelmaat. Maar nu is er corona en kan hij de oogst moeilijk verkopen en dus houdt de ene boer al bij voorbaat zijn hand op terwijl de andere hoopt dat het volgend jaar beter zal gaan.

Rutte had KLM nu met milieueisen kunnen overladen, de maatschappij eindelijk eens dwingen om fatsoenlijk belasting te betalen in ruil voor een lening. Maar Rutte heeft afgelopen winter nog voor 750 miljoen aandelen gekocht, die inmiddels niets meer waard zijn en KLM krijgt nu nog eens tussen 2 tot 4 miljard als cadeautje over de eerste 1,5 miljard steun heen.
De bollenboer boert zo goed dat menigeen ook een kwekerij in Afrika is begonnen, met een leuke subsidie uit de ontwikkelingshulppot nieuwe stijl. Daar kan hij nog royaler met de gifspuit tekeer gaan. Voor hem en voor de meest gif gebruikende aardappelboer is er door Rutte 650 miljoen opzij gezet om omzetverlies te compenseren.

Het Kabinet laat de kans liggen om deze crisis te gebruiken om kwalijke bedrijfstakken tot de orde te roepen. Saneren en verduurzamen zou het motto moeten zijn. Maar ook in crisistijd bewijzen de sterkste lobbyclubs hun waarde.

Daar gaat het geld naartoe

Van Hünkemüller tot Booking.com, van KLM tot Randstad, allemaal concerns met diepe zakken, allemaal uitgekookte belastingontwijkers èn subsidieslurpers. Follow the Money legde bloot hoe deze firma’s nog in april geld ophaalden bij de EU door uitgifte van obligaties. Shell krijgt de Europse miljarden probleemloos, Italië niet. Voor Wopke Hoekstra geen punt. Gek, want de miljarden die de EU deze bedrijven verschaft door tegen lage rente obligaties te kopen verdwijnen direct als dividend in de zakken van de aandeelhouders. Vaak zijn dat de zakken van Hedgefunds, niet voor niets sprinkhaankapitalisten genoemd.
Het Franse LVMH van Bernard Arnault, na Bezos en Gates de rijkste man ter wereld, heeft steun aangevraagd bij de EU, maar keerde nog wel 600 miljoen uit aan Arnault zelf dankzij de verkoop van zulke obligaties aan de EU. Veel KLM-aandelen zijn in handen van één van de veroorzakers van de vorige crisis Goldman-Sachs, Hünkemüller is van een miljardair uit Hong Kong. De rijksten ter wereld trekken de EU leeg en Hoekstra maakt zich druk over Italië.

Terwijl de grote jongens als eersten bij Wouter Koolmees miljarden ophaalden, stond het MKB met zijn boekhouders zich af te vragen hoe zij aan de toegezegde gelden konden komen. De regels leken uitsluitend voor de belastingontwijkingsspecialisten van de Amsterdamse Zuidas ontwikkeld. De MKB-er kwam er pas na zijn aanvraag achter dat de 90% loonkosten- regeling voor hem in de praktijk 64% bleek te zijn.
De kapper die zijn zaak gedwongen moest sluiten komt niet verder dan een bijstandsuitkering, of die zijn woonkosten en levensonderhoud dekt is zeer de vraag, maar de zakelijke lasten (pandhuur, energie, verzekeringen enz.) worden daarmee natuurlijk niet gedekt. De kleine man krijgt hooguit een te kleine tegemoetkoming, de grote jongens keren de opgehaalde miljarden aan hun (Amerikaanse en Engelse) aandeelhouders uit en belonen hun topman (AirFrance-KLM) met een extra bonus voor het binnenhalen van de overheidssteun. Alleen onze pensioenpotten profiteren er van mee. De rekening komt straks uiteraard weer bij de werkenden in loondienst en deels bij het MKB(cultuur en horeca). Flexwerkers zijn altijd al de dupe.

De grote bedrijven, banken en multinationals goochelen zich wel weer rijker deze crisis uit en betalen doen ze hem zeker niet. Zij betalen sowieso al geen of nauwelijks belasting.

Applaus

Fijn dat zoveel landgenoten de afgelopen weken hun waardering lieten blijken voor ons zorgpersoneel. Applaus kregen zij. Maar wat hebben die applaudisserende kiezers gestemd de afgelopen decennia? Een ruime meerderheid heeft namelijk op partijen gestemd die het “efficiënt en beter” vonden om met de botte bijl de zorg te slopen. Onder paars werd de zorg in de markt gezet, dat zou de zorg goedkoper maken(!) en Balkenende zette dat beleid flink door. De Kabinetten Rutte hebben nog eens 77.000 zorgmedewerkers wegbezuinigd. En er zijn ook nog 8 ziekenhuizen gesloten en failliet gegaan. De laatste medicijnenfabrikanten mochten van Rutte worden verkocht en voorraden werden afgebouwd vanwege de efficiency.
De sector kwam onder Marks bewind ook in het nieuws omdat zij tegen de gewoonte van zorgpersoneel in acties ging voeren. De lonen bleven steeds verder achter, de werkdruk nam navenant toe. En bij verslechtering van de zorg komt de eigen ethiek in problemen, daarvoor was je geen verpleegkundige of arts geworden. De bezuinigingsdrift kreeg zo zelfs verstokte anti-stakers in beweging.

De SP nam in 2016 het initiatief voor het Nationaal Zorgfonds, een zorgverzekering zonder marktwerking. Grootste verschil met de bestaande situatie is dat dan niet de financiële belangen van de verzekeraars voorop staan, maar de zorg. De mogelijke winsten vloeien de staatskas in, maar winst is dan geen doelstelling meer en de reclamebudgetten kunnen geschrapt. De zorg zou onbetaalbaar worden zeggen critici, maar dat is net zo’n onzin als dat de marktwerking hem goedkoper zou maken. Het Amerikaanse zorgsysteem hoort tot de duurste in de wereld maar functioneert uiterst beroerd en miljoenen mensen zijn daar onverzekerd. Was onze zorg niet zo kapot bezuinigd dan hadden we nu de coronacrisis ietsje makkelijker doorstaan.

Als corona straks achter ons ligt zal het neoliberale slopen van de zorg gewoon weer verder gaan. Net vandaag werden namelijk de ambtelijke plannen voor onze toekomst onthuld. Wopke Hoekstra krijgt zijn zin, hij vond de zorg het koekoeksjong in ‘s lands begroting. Die duwt de aanschaf van nog 100 JSF’s uit het nest. Zijn ambtenaren stellen daarom voor om nogmaals flink het mes in de zorgkosten te zetten. Het zorgpersoneel zal het wat Hoekstra betreft met applaus moeten doen.

Noord- profiteert juist van Zuid-Europa

Het is nu 10 jaar geleden dat Griekenland financieel in een crisis belandde. Er was jarenlang met de cijfers geknoeid waardoor de schuldenlast ver boven de toegestane normen van de EU was gekomen. Dat het vooral een bankenspel was werd overschaduwd door de gesel van Europa met de opmerking van Jeroen Dijsselbloem over Grieken die hun geld aan drank en vrouwen spendeerden als summum. Het waren in werkelijkheid de ten onrechte rooskleurige ratings die de Amerikaanse kredietbeoordelaars Moody’s en Standard & Poor’s welbewust hadden verstrekt die banken deed rennen naar de Grieken. Zij mochten, nee moesten haast veel lenen van de ABNAmro’s die donders goed wisten dat de Grieken die leningen nooit zouden kunnen afbetalen. Maar zij wisten ook dat bij niet betalen de EU garant stond. En dat stond de EU. Griekenland kreeg miljarden in ruil voor draconische bezuinigingen. Die miljarden vlogen echter linea recta naar Nederlandse, Franse en Duitse banken. De bezuinigingen onttakelden het land compleet. Zelfs de haven van Piraeus moest van de EU aan China worden verkocht. Gezondheidszorg, lonen, alles werd gemarginaliseerd. Op de Amsterdamse Zuidas, op Wallstreet en in het financiële hart van Frankfurt knalden de kurken van de champagneflessen.

Nu legt de EU Italië over de knie. Niet zo hard als indertijd Griekenland, want daarvoor is de Italiaanse economie te groot en te belangrijk voor Europa. Dat was onze Minister van Financiën Wopke Hoekstra ontgaan. Die dacht à la Dijsselbloem populistisch te scoren en bij de Duitsers een wit voetje te halen door nog strenger dan de finanzminister Schäuble te zijn. Dat was echter niet de bedoeling. Merkel tikte Hoekstra subtiel op zijn vingertjes.
Het is verbijsterend dat wij een minister van Financiën hebben die niet weet, of doet alsof hij niet weet hoe de EU financieel werkt. Onze economie bloeide, het geld klotste tegen de plinten op volgens onze premier, en dat was mede dankzij Italië, Griekenland, Portugal en Spanje. Die landen zitten er vanaf de invoering van de euro slechter bij en drukken daardoor de eenheidsmunt euro in waarde. Daardoor is onze export goedkoper, kunnen wij makkelijker onze waren kwijt en draait onze economie als een tierelier. Omgekeerd hebben de zuidelijke Europese landen juist een voor hen duurdere munt gekregen en raken zij met meer moeite hun spullen kwijt. Daar zou Hoekstra hen dankbaar voor moeten zijn, maar nee, de populist is meer in zijn kleuterklasje van het CDA bezig om meester Buma op te volgen.

Staatssteun

Op het moment dat corona de regering deed besluiten om in te grijpen, de horeca dicht enz., werd meteen aangekondigd dat bedrijven zouden worden gesteund, een aantal toch geen kleine ondernemingen zoals KLM stond als eerste de hand op te houden. Ook in Frankrijk stonden niet echt armetierige ondernemingen zoals de moedermaatschappij van tassenmerk Louis Vuitton vooraan om steun te ontvangen. Maar daar sloegen concurrenten hard toe, die zagen publiekelijk van steun af, want steun is voor de armlastige kleine zelfstandige, niet voor een groot Frans wereldbedrijf vonden Hermes en Chanel. Bij ons kwam er geen bedrijf grootmoedig in het nieuws, hier zag alleen de KLM-topman af van zijn bonus van een dik half miljoen. Was iets te gek om dat uit te keren terwijl het personeel voor zover niet ontslagen voor 90% door de overheid wordt betaald.

Booking.com is een andere onderneming die steun heeft aangevraagd. Het bedrijf heeft al vele miljarden overheidssteun ontvangen want het Ministerie van Economische Zaken vindt hen al jaren innovatief en dat verdient steun. Wat er innovatief is aan een partij die zich tussen klant en hotel weet te wringen om de winst af te romen is bedenkelijk. Een algoritme het werk laten doen en in Amsterdam je hoofdkantoor hebben omdat dat belastingtechnisch lucratief is en omdat jouw Amerikaanse expats daar een flinke vrijstelling van belasting hebben ook nog belonen? De hotels zijn net als de restaurants bij Thuisbezorgd de sigaar, zij raken een groot deel van hun winst kwijt en daarmee ook de buffer voor slechte tijden. Toen die met corona aanbraken had Booking.com geen mededogen maar dwong hen om reeds betaalde overnachtingen direct terug te boeken. Ondertussen stonden zij zelf met een miljardenclaim bij Rutte op de stoep.

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees mag zich achter de oren krabben met zijn lukraak strooigedrag, tenminste voor de KLM’s. Bij de kleine zelfstandigen pakt zijn steunpakket helaas niet zo voortvarend en “winstgevend” uit. De expats van Booking.com krijgen 90% van hun bijna belastingvrije halve ton, de piloot van de KLM mag 90% van zijn salaris van 2 ton van Koolmees ontvangen.
De kleine zelfstandige mag daarentegen blij zijn als hij voor een uitkering op bijstandsniveau in aanmerking komt. Wel fijn voor die zelfstandige dat hij met minder strenge voorwaarden bijstand zal krijgen dan een ontslagen flexwerker.

390 euro

Met 4 man in de auto en de politie geeft allen een boete van 390 euro, anderhalvemeterregels. Wie wordt wel en wie niet staande gehouden, worden ook de 8 Bulgaarse bouwvakkers in een busje aan de kant gezet? Die zitten in hun spaarzame vrije uurtjes met zijn achten opgehokt in een vakantiehuisje van 30m2 wat eveneens verboden is, of zijn zij dan ineens een huishouden?

Jan Nagel van 50Plus hield tweede Paasdag een vergadering met de kopstukken van zijn partij thuis in het Gooi. Zij waren met zijn vieren, behalve Nagel zelf waren dat Geert Dales, Martin van Rooijen en Henk Krol. In Leeuwarden waren ook 4 mensen bij elkaar thuis, maar daar kwam de politie aan de deur en kregen zij allen 390 euro boete. Dat is al bijna 3 keer de maandhuur van het flatje. De Leeuwarders maakte geen ruzie zoals de 50Plussers, maar hadden een feestje waarbij de muziek wat te hard stond, dat heb je al snel in een oude flat. Bij Jan Nagel zitten de buren op grote afstand van zijn Gooise villa met grote tuin. Daar geen politie aan de deur en konden de ruziënde heren zonder problemen schreeuwen en elkaar in het gezicht spuuchen. En mocht de politie de heren toch de 390 euro boete hebben opgelegd, dan was dat voor deze riant betaalde politici lachen geblazen, want die bonnetjes belanden bij de overige kosten van de partijkas.

Voor zover in het nieuws belanden de boetes voornamelijk bij mensen aan de zogenoemde onderkant van de maatschappij. Daar komt straks ook weer de rekening van deze crisis.

Artikel 14

In 2006 is met algemene stemmen de wet dwangsom aangenomen die de burger een pressiemiddel geeft tegen de overheid mocht die in gebreke blijven bij het nemen van beslissingen. Dient de burger bijvoorbeeld een eenvoudige bouwaanvraag in dan zou de overheid binnen 8 weken moeten reageren, eventueel met 6 weken te verlengen. Maar kwam er dan nog geen beslissing, dan had je maar af te wachten, desnoods tot sint juttemis. Dat moest veranderen vond Aleid Wolfson en hij diende deze wet in. Nu kan de burger de overheid voor het gerecht dagen als een beslissing binnen de gestelde termijn uitblijft met een boete als sanctie. Maar nu heeft Ankie Broekers-Knol als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een uitzondering in die wet opgenomen.

Niet alle mensen zijn voor de wet gelijk vindt zij en met haar een Kamermeerderheid. Voor asielzoekers gelden andere regels, zij hebben nu geen dwangmiddel meer om de overheid te pressen om, binnen de termijn die er voor asielaanvragen staat, een beslissing te nemen. Zij zitten jaren in het azc te wachten en mogen in die tijd de taal niet leren en niet werken en hebben geen enkel uitzicht op een datum waarop aan die onzekere situatie een eind komt. Het enige pressiemiddel was de wet van Wolfson en die werkte al niet, want de overheid betaalde gewoon 1260 euro en deed nog steeds niets. Dan restte hen nog hoger beroep, maar ook die kocht de overheid af met maximaal 15.000 euro voor de asielzoeker en diens advocaat.

De schande dat de overheid niet binnen de al zeer lange termijn een beslissing over asielaanvragen neemt, zelfs niet na het tot twee keer toe door de rechter op de vingers te zijn getikt, drong niet tot een Kamermeerderheid door. Ankie maakte zich alleen druk om het geld dat de overheid als straf opgelegd kreeg, vooral omdat “asielzoekers er zo met miljoenen vandoor gingen”. Behalve dat zij asielzoekers vals neerzette als rovers op miljoenenjacht ontnam zij hen ook nog dit laatste pressiemiddel en kunnen zij door de overheid ongestraft voor jaren opgesloten blijven in de azc’s. Artikel 14 van de Mensenrechten is door Ankie en een Kamermeerderheid bij het oud vuil gezet.

Ondernemersrisico

Je begint een eigen onderneming en dat is een hele kunst, tenminste als je geen kruiwagen hebt, ouders met geld teveel of zo. Moet je het op eigen kracht doen dan lukt financiering alleen als de bank er goede winst voor zichzelf in ziet. Jij loopt de risico’s, want de bank heeft meestal voldoende onderpand gezien om er ook bij faillissement nog acceptabel uit te springen. Maar jij dekt ook jouw risico’s zoveel mogelijk af, door verzekeringen af te sluiten. En als jouw onderneming draait bouw je zo snel mogelijk een buffer op zodat je in perioden van tegenslag niet meteen de kredietruimte bij de bank hoeft aan te spreken. Bij je uitgaven zorg je ervoor dat de vaste lasten niet hoger zijn dan je in slechte perioden kunt dragen. En dan nog kan het allemaal zo tegenzitten dat je jaar in jaar uit achteruit kachelt en je tot slot maar één kleine tegenslag extra hoeft te krijgen om je zaak failliet te zien gaan. Dat zijn de ondernemingen die in deze eerste coronamaand zijn omgevallen. Zo werkt het kapitalisme.

Maar hebben de ondernemingen die al hebben aangeklopt bij de overheid voor steun dan stuk voor stuk jarenlang slecht gepresteerd en pech gehad? Woont Marcel van Boekhoorn van de Hema in een petieterig klein huurwoninkje om de kosten te drukken en vliegt de KLM al jaren met zo goed als lege toestellen? Voor dit soort gebeurtenissen horen zij een buffer te hebben of financiële ruimte bij de bank. En dat zou een makkie moeten zijn gezien het neoliberale beleid van de afgelopen decennia. De belastingen zijn fors verlaagd, zowel de inkomstenbelasting (alleen voor de hogere inkomens) als de vennootschapsbelasting en dividendbelasting. Dus hebben bedrijven flink geld kunnen sparen. Bovendien zijn de lonen van degenen die het echte werk doen net zo hard achtergebleven als de inkomens voor de top zijn gestegen. In de VS zou het minimumloon nu 48.000 dollar moeten zijn als het gelijke tred had gehouden met de arbeidsproductiviteit, hier is dat niet anders en zit de vitale arbeider ook niet op een halve ton.

De hulp vragende ondernemers hebben blijkbaar nagelaten een verzekering voor calamiteiten zoals een coronavirus af te sluiten, noch hebben zij een buffer voor moeilijke perioden opgebouwd. Dan wacht je bij tegenslag het faillissement. Alleen wentelen zij dit onverzekerde risico nu af op de overheid, ofwel de burger die wel belasting betaalt en geen accountant aan de Zuidas heeft die zorgt dat belasting betalen “voor de dommen is”. De winst voor de ondernemers, het verlies voor de burger. Risicoloos ondernemen is dat en dat mag geen ondernemen heten, dat is staatskapitalisme. Maak er dan ook staatsondernemingen van.

China is het nieuwe voorbeeld

De boze burger is door corona op slag veranderd. Haagse politici waren voor hem allemaal zakkenvullers en daar durfden hooguit Wilders en Baudet het tegenop te nemen, maar nu is ineens Mark Rutte hun held. Ruim 75% van de burgers staat achter hem, een ongekende score voor een premier, maar ook diens ministers scoren hoog. Zo pakt corona voor de VVD en het CDA prima uit. Doorpakken vinden zij daarom, zeker omdat het parlement niet optimaal functioneert dankzij de 1,5 meter-richtlijn. Daar kunnen zij nu snel van alles doorheen jassen. Het engste dat zij bezig zijn door te voeren is op Chinese wijze een controlesysteem op te bouwen, zogenaamd om het coronavirus te bestrijden, verkocht met de chantagedreiging dat het de enige manier is om onze economie te redden.

De VS waren jaar en dag de leider en politieagent van de wereld met het grootste leger en de ijzersterke dollar. Dat leger heeft achterelkaar bewezen oorlogen niet te kunnen winnen, het is alleen in staat tot enorme verwoesting van landen en vernietiging van mensenlevens door bombardementen. De dollar is feitelijk failliet, alleen dankzij de rol die de munt heeft als internationale rekeneenheid staat hij nog hoog in waarde. Maar China kan er zo de stekker uittrekken en is het America Last. Omdat de Chinese kluizen dan vol met waardeloze dollars zitten zal China dat niet snel doen en houdt het de VS in leven. Intussen bouwen de Chinezen rustig door aan hun militaire positie en nemen geholpen door het isolationistische beleid van Trump overal het stokje van de Amerikanen over.
In eigen land wordt de bevolking met ijzeren vuist onder de totalitaire duim gehouden. Vergeleken bij hun fijnmazig netwerk van camera’s en gps-volgsystemen is George Orwell’s 1984 kinderspel. En waar Nederland altijd grote baas VS volgde en imiteerde doet Rutte 3 dat nu even makkelijk met China. Ook wij mogen doorlopend gecontroleerd met smartphone door het leven is het nieuwe idee. Kathleen Ferrier(CDA) zei het onbedoeld duidelijk over mogelijke schending van de privacy: mensen moeten het “gevoel” hebben dat hun privacy gewaarborgd is. Het mensen op zijn Chinees controleren is het einde van de democratische rechtsstaat, en het helpt corona echt de wereld niet uit.

Vaccinjacht

Donald Trump is zich ineens toch bewust van de gevaren van corona dankzij zijn vrind Boris Johnson. Die dacht Churchill te imiteren door geen angst te tonen. Alleen deed Churchill dat door te “zeggen” dat hij niet bang voor bommen was, maar ging natuurlijk niet buiten in een bommenregen staan. Boris ging juist demonstratief de handen van coronapatiënten schudden, en dat was een beetje teveel bravoure, nu ligt hij dus op de ic. Om hem te vervangen heeft hij een brave lakei aangewezen die niet aan zijn macht zal knagen omdat hij geen idee heeft van macht. Dat zie je vaak, leiders die zwakke figuren als opvolger aanwijzen of beter, die alle sterke figuren in hun nabijheid hebben geëlimineerd. Zo’n leider is Trump ook.

Trump heeft de jacht op een coronavaccin geopend. Voorlopig schermt hij met een voor corona onbewezen malariamedicijn tot ergernis van deskundigen. Hij heeft de internationale markt al aardig leeg gekocht zodat in Afrika ook de welgestelden malaria als een dodelijk gevaar moeten zien. Ook probeerde hij bij een Duits laboratorium voor een berg geld de exclusieve rechten op een vaccin te kopen. De eigenaar, een voetbalmiljardair, bleek geen fan van Trump, dus ging America First niet door.
De farmaceutische industrie maakt overuren bij haar jacht op een werkend vaccin. Sommige Big Farmareuzen werken nu zelfs samen om dan maar met zijn tweeën de eerste te zijn, want dan is het bingo. Het zal het eerste medicijn/vaccin sinds jaren zijn dat duurder is geweest in ontwikkelingskosten dan de uitgaven aan reclame. Voor de banken is dit net zo’n godsgeschenk. Zij hebben doorlopend contact met de Big Farma, hen opjuttend haast te maken en vooral te zorgen dat het middel maximaal geprijsd wordt zodat de dividenduitkeringen mooi omhoog kunnen. Elke crisis kent zijn feestvierders, en dat zijn altijd dezelfde.

De Koninklijke Luchtvaart

Onze luchtvaart wordt al sinds het begin op handen gedragen en gezien als ons kostbaarste bezit, en dat mag wat kosten ook. Aan belasting betalen doet de sector niet of nauwelijks. Alles is er bijna taxfree. Maar ontvangen wil de sector wel.
Vliegtuigbouwer Fokker werd met miljarden overeind gehouden maar kwam tot slot in Duitse handen en werd alsnog opgedoekt.
De luchthaven Schiphol krijgt altijd alles gedaan, want het vliegveld is van cruciaal belang voor ons land. Voor de multinationals en brievenbusfirma’s tenminste, die de overstaphaven met zijn vele bestemmingen net zo plezierig vinden als de maffia. Nu het vliegverkeer stil ligt komt Nederland erachter dat het toch niet zo’n vitaal onderdeel van onze maatschappij is.

KLM is ‘s werelds mooiste maatschappij roept de Koninklijke lobby. Het is de vliegclub waar Willem-Alexander naar believen als piloot zijn uurtjes mag maken. Ook KLM mocht op miljarden overheidssteun rekenen en belandde in buitenlandse handen, Franse handen dit keer. Toen het leek dat de Fransen de belangen van hun eigen patrie voor zouden laten gaan trok onze dienstdoende minister van Financiën Wopke Hoekstra meteen zijn portefeuille om stiekem voor 750 miljoen aandelen in het moederbedrijf te kopen. Daar waren de Fransen niet blij mee, diplomatiek is Hoekstra al langer een brekebeen. De waarde van onze aandelen is intussen verdampt.

Dankzij corona staat de hele KLM-vloot aan de grond. De noodsteun die het Kabinet voor bedrijven in het leven heeft geroepen van eerst 90 miljard was nog niet aangekondigd of KLM stond als eerste in de rij het handje op te houden. Tegen de summiere regels om ervoor in aanmerking te komen in kondigde het bedrijf aan om toch duizenden werknemers te ontslaan. Wouter Koolmees wil die schending van de regels wel door de vingers zien, KLM nietwaar. De eerste miljard kan het bedrijf dus gewoon tegemoet zien. Zzp-ers hebben zelf voor het risico van ondernemerschap gekozen en kunnen overheidssteun vergeten stelde Wiebes. De ene onderneming is de andere niet.
Voor Lelystad pakt corona goed uit. De luchthaven daar gaat voorlopig nog niet open. Het zou ook wel apart zijn, een uitgestorven Schiphol en dan een feestelijke opening voor een nieuw stiltecentrum. Met het beperken straks van vliegverkeer kan Lelystad mooi gesloten blijven.

De gesloten rijen van Minerva

Het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos met plaats voor 2800 mensen wordt nu bevolkt door meer dan 20.000 mensen. Vluchtelingen blijven komen en er gaan amper of geen door naar opvangplekken elders. Geen Europees land heeft gedaan wat was afgesproken bij de Turkije-deal, namelijk vluchtelingen opnemen uit Griekenland en na selectie ook uit Turkije. Binnenkort zullen toch 1600 kinderen door Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Portugal en Kroatië worden opgevangen. Een schandalig “klein” gebaar. Onze staatssecretaris Ankie Broekers-Knol , lid van de Leidse corpsballenclub Minerva, weigert zelfs maar één “minderjarig kind” op te nemen.
Turkije heeft 3,5 miljoen vluchtelingen en aan de grens met Syrië zitten zo’n 2 miljoen vast tussen de troepen van Assad en de gesloten Turkse grens. Turkije krijgt nog een zak geld voor de povere opvang, de Grieken een fooi. En die zaten al in zwaar weer vanwege de enorme bezuinigingen die de hardvochtige rekenmeesters van de EU hen bij de vorige crisis hadden opgelegd.

De Ankie’s Broekers-Knollen van Europa hebben geen moeite met Moria, mooi zitten laten die vluchtelingen. Dat daar ook corona uitbreekt is voor hen geen reden tot zorg, gisteren zijn er de eerste gevallen geconstateerd. Dat zal snel escaleren, want anderhalve meter afstand is in zo’n kamp onmogelijk, handen wassen is al een gigantisch probleem: 1300 mensen hebben er de beschikking over 1 kraan. Gezondheidszorg is nauwelijks aanwezig en de paar vrijwillige artsen kunnen zieken amper helpen vanwege gebrek aan alles. De vrijwilligers die er nog werkzaam zijn worden intussen bedreigd door fascistische groepen die van het vaste land naar het eiland zijn gekomen om lekker te matten.

Dankzij de door de EU opgelegde bezuinigingen heeft de linkse Griekse regering het veld moeten ruimen en is rechts weer aan de macht. Rechts had Griekenland juist met hun neoliberale beleid in de problemen gestort, waarna links de macht kreeg en de rekening en vervolgens zo slaafs was om aan de eisen van Jeroen Dijsselbloem te voldoen. Op de gezondheidszorg is 40% bezuinigd met als gevolg dat de sterftecijfers tussen 2011 en 2016 zijn opgelopen met 52.500 doden extra. Ook waren er uitbraken van malaria en hiv, te wijten aan het schrappen van budgetten voor verslavingszorg en plaagbestrijding. Op corona zijn zij daardoor nog minder voorbereid dan wij.

De vluchtelingen aan de Europese grenzen kunnen de corona krijgen van Victor Orbán en Ankie Broekers Knol. Van Leidse Minerva-leden hoef je niets te verwachten, die sluiten de rijen en laten niemand toe, ook aan hun eigen netwerk niet. Baudet studeerde wel in Leiden, maar was geen lid van Minerva, hij komt niet verder dan de uil.Laatste nieuws: Amnesty maakte bekend dat er bij het open zetten van de grens naar Griekenland door Erdogan niet alleen door de Griekse/Europese grensbewaking bootjes zijn lek gestoken en vluchtelingen met geweld zijn teruggebracht naar Turkije, maar dat daar zeker 2 mensen bij zijn dood geschoten en 1 vrouw vermist is geraakt.