Wie is schuldig

Het is oorlog in Syrië en dan gaat daar een reisorganisatie dwars door de vuurlinies heen met een bus vol toeristen naar Israël, want de kortste weg. De bus wordt aangezien voor een bus vol IS-terroristen en wordt door Koerdische vrijheidsstrijders opgeblazen. Zoiets was de ramp met de MH17. Alleen was het toen een vliegtuig en was de reisorganisatie de Maleisische partner van KLM. Camiel Eurlings had bedacht dat het financieel de gok waard was om ondanks de burgeroorlog in Oekraïne toch boven dat land te blijven vliegen. De omweg die (moedermaatschappij) Air France en Lufthansa wel maakten was immers een stukje duurder. Alles voor het geld. Helaas ook de levens van de passagiers van het neergehaalde vliegtuig.

Nu komt onze overheid met vier namen van “de schuldigen”. Tja, deze vier hebben een vijandelijk toestel uit de lucht geschoten, tenminste dat dachten zij, maar het bleek dus een burgertoestel dat het onverantwoorde risico van vliegen in dat luchtruim had genomen. Wie zijn dan de echte schuldigen? Zouden dat in Syrië de Koerdische vrijheidsstrijders zijn of die reisorganisatie. En zijn dat dan bij MH17 die vier oorlog voerende Oekraïners of Camiel Eurlings en zijn toenmalige medeverantwoordelijken van KLM en Malaysia Airlines?

Nacht van de vluchteling

De nacht van de vluchteling was met 5000 deelnemers massaler dan ooit. Dat de loop van voormalig Kamp Westerbork was afgeblazen vanwege een hetze van de Telegraaf (en op internet) was een treurig dieptepunt, maar de reactie was juist een grotere opkomst, die liet zien dat er in ons land wel degelijk mensen zijn die zich het lot van vluchtelingen aantrekken.

Rabbijn Lody van de Kamp heeft het mooi gezegd: “Herdenken is niet alleen stilstaan bij hoe het is afgelopen, herdenken is goed beseffen waarmee het begonnen is.” Vanuit die gedachte was de start in Westerbork een logisch signaal. Dat extreemrechts met zijn agressieve geluid dat heeft weten te voorkomen is een trieste zaak. Het toont tegelijk de noodzaak van dat signaal aan. De rechter kant van het land wil voorkomen dat hun agenda wordt vergeleken met die van de bruine beweging van 80 jaar geleden. En dat is niet voor niets, want de taal die rechts in Den Haag bezigt bij asielzaken is gelijk aan die van toen. Een Baudet hanteert zelfs de letterlijke terminologie van die dagen. Maar zowel Buma en Van Toorenburg(CDA) als Azmani en Dijkhoff(VVD) zijn Hans Janmaat allang gepasseerd wat betreft extreme uitlatingen.
De media zijn intussen 10 keer de Telegraaf i.p.v. de Volkskrant. En die Volkskrant was zijn linkse veren al gelijk met Wim Kok verloren.

Nu buldert Den Haag wederom vanwege een activistisch stuk in de Telegraaf. Uitgeprocedeerde asielzoekers keren maar mondjesmaat terug naar hun land van herkomst. Tja, wie wil naar die landen als ook onze eigen overheid een negatief reisadvies geeft voor die landen. De Nacht van de vluchteling mag nog wel wat meer deelnemers hebben.

Slappe knieën

Een geslaagde stakingsactie die door de meerderheid van de bevolking gesteund werd gaf de vakbond nog geen vertrouwen om het spel hard uit te spelen. Het pensioenakkoord is door het FNV-ledenparlement geaccepteerd. De werkgevers kunnen tevreden terugkijken, zij hoeven eventuele premiestijgingen niet meer op te hoesten, die komen op het bordje van de werknemers. En de verhoging van de aow-leeftijd gaat gewoon door, alleen met enige vertraging.
De bedrijfswinsten klotsen tegen de plinten constateerde ook Rutte zelf deze week, en hij wist zelfs te melden dat die winsten niet bij de werknemers terechtkomen. De premier acteerde even verontwaardiging over het niet verhogen van de lonen, voldoende om zijn aanhang te doen geloven dat de VVD een volkspartij is.
De financiële wereld kan de nu vrijkomende buffermiljarden tegemoet zien, maar de werknemers moeten hopen dat het geluk hen toevalt, want de zekerheden van het akkoord gelden niet voor hen.

De FNV deed een poging om de slappe vakbondskoers weer wat naar links te leggen. Han Busker leek daar niet echt de geschikte man voor, maar de laatste staking gaf toch het beeld van een vakbond die zich weer op de kaart zette. Was dit het einde van de rol als brave knecht die bij de Hans de Boeren aan tafel mocht schuiven en daar zelfs drie woorden mocht spreken en een handje mocht geven? Nee dus. Een paar vage toezeggingen en als een kind zo blij stond Busker zijn “zwaar bevochten” akkoord uit te venten. Nee, meer zat er echt niet in. De FNV-leden werden bang gepraat dat mocht dit niet doorgaan het een drama zou worden met hun pensioen. Doorstaken zou heus niet helpen, want de stakers gaan voorlopig natuurlijk niet nog een keer staken, en een staking met 10 man helpt uiteraard niet. De leden kozen daarom maar eieren voor hun geld.
Het land had plat gemoeten, net zolang als nodig was om werkgevers tot echte concessies te dwingen. Met Busker, ooit een gezagsgetrouwe marechaussee, heeft de FNV een voorzitter met slappe knieën.

Milieugrens aan het internet

Het handjevol grootste containerschepen vervuilt net zo veel als alle auto’s op aarde. Hoogovens en energiecentrales op kolen slopen het klimaat. Het vliegverkeer is een milieuramp op zichzelf en de bio-industrie is eveneens een grote vervuiler. Maar wij vervuilen met internetten het klimaat ook.

Tien jaar geleden snorden de koelinstallaties van de servers die het net draaiende houden al zo hard dat zij verantwoordelijk waren voor eenzelfde CO2-uitstoot als het vliegverkeer. Aangezien het internetgebruik in 5 tot 10 jaar verdubbelt vervuilt internetten intussen meer dan vliegen. We zullen ons surfgedrag moeten beperken om het milieu te sparen. Helaas gebeurt het tegenovergestelde. Het huidige Kabinet heeft net een plan gelanceerd om de controle op de burgers nog verder op te voeren en te verfijnen. Met het openbaar vervoer is de controle al bijna perfect, het autoverkeer is het volgende project. De wegenbelasting wordt afgeschaft, de automobilist moet per kilometer gaan betalen. Dus wordt straks elke auto uitgerust met een gps-systeem om dat bij te houden. En dus weet onze overheid altijd waar onze auto zich bevindt en waar hij heen gaat. En staan de servers te razen om al die gegevens te verwerken. We zullen alle bomen moeten kappen voor energie uit biomassa en herplanten met windmolens, al het water vol zonnepanelen zetten en dan nog via Duitsland gas van Poetin kopen om de boel aan de gang te houden. Er zit dus ook een milieugrens aan het internet.

Diplomatieke oorvijg

Hoewel Frankrijk niet bekend staat als vriendelijk voor haar landgenoten met Arabische wortels houdt de regering Macron de humanitaire traditie waar het land altijd prat op gaat in ere. Macron haalt kinderen van IS-strijders terug naar Frankrijk. Nog niet grootschalig, maar het is in ieder geval in gang gezet.

Bij het ophalen van die kinderen zijn zij ook op twee kinderen van 2 en 4 jaar gestuit met de Nederlandse nationaliteit. Hun vader, een Vlaamse IS-strijder is gesneuveld, zij belandden met hun Nederlandse moeder in een Koerdisch kamp. De Koerden weten zich amper raad met de vele vluchtelingen uit het Kalifaat, zij hebben geen gezondheidszorg voor hen en eten is eveneens nauwelijks voorradig. De moeder had een chronische ziekte en is door gebrek aan medicatie overleden. De twee weesjes moesten zich maar zien te reden. De Fransen hebben Nederland voor het blok gezet, stuur iemand om die kinderen op te halen of wij nagelen jullie als kindermishandelaars.

Grapperhaus wist voor het weekend nog van niets en loog over de situatie in het gebied, te gevaarlijk om naar toe te gaan. Dat de AIVD er allang is geweest om te kijken wie er zaten en hoe fanatiek zij nog achter het Kalifaat staan vertelde hij niet. Maar door de Fransen als kindermishandelaars te worden afgeschilderd kon toch ook niet. Vlug werd wellicht op naam(Beaujean) een ambtenaar opgetrommeld om zijn vrije pinksterweekend op te offeren om de schijn op te houden dat wij een humaan land zijn. De weesjes werden opgehaald.

Grapperhaus sprak ruim een jaar geleden nog over de noodzaak om vanuit humanitaire overwegingen kinderen uit de Koerdische kampen op te halen. Hij werd door Rutte meteen teruggefloten en praat sindsdien keurig in lijn met Wilders, Baudet, Rutte en Buma. Goed voorbeeld doet goed volgen, dus volgen de media en de burgers in meerderheid al even braaf.
Dit was eenmalig, wij halen geen enkel kind meer roept Grapperhaus nu. De Franse oorvijg heeft niet geholpen.

Maatschappijleer

Met de invoering van de Mammoetwet in 1972 is ons onderwijs er niet beter op geworden. Dankzij de daarbij horende multiple choice-vragen kon je met wat geluk ook zonder veel kennis voor je examens slagen. Het is natuurlijk ook eenvoudiger om een keuze te maken uit een paar antwoorden dan een goed antwoord onderbouwd op papier te zetten. Het belang van feitenkennis werd zo een stuk minder, een beetje weten waar de klepel hangt is vaak al voldoende.

Ook werd toen het vak Maatschappijleer aan het pakket toegevoegd. En daar kunnen wij de resultaten bij de verkiezingen van zien. Leerkrachten als Hans Janmaat mochten de jeugd vertellen hoe de politiek in elkaar steekt. Voert een leraar dat vak netjes uit dan krijgt de leerling te horen dat je links en rechts hebt en het keurige midden. En dat die linkse en rechtse partijen elkaar raken in hun meest extreme varianten, en daar wil toch niemand bij horen. Op links de Stalin-types en op rechts de Hitlers. Nee, als je beschaafd bent stem je CDA of VVD. PvdA is al links gedram en op rechts hoor je niet op antisemieten te stemmen. Voor het gemak is de geschiedenisles ook nog uit het verplichte vakkenpakket gehaald, zodat je zelfs geen gekleurd beeld van ons verleden tot je krijgt.

Vóór de Mammoetwet wist iedere werknemer dat zijn baas doorgaans slechts uit was op winst voor zijn eigen portemonnee. Voor een paar centen extra winst schopte die baas je immers op straat om jouw werk in een land met lagere lonen te laten verrichten. En loonsverhoging was uit den boze, hoe goed zijn bedrijf ook liep. De werknemer stemde uiteraard op partijen die voor zijn rechten opkwamen.
Nu heeft de werknemer geleerd dat de bazen zorgen voor werk en stemmen zij op de partijen die goed zijn voor die bazen en dus goed voor hun werk. Zij hebben maatschappijleer gehad, nu moeten zij van de maatschappij leren.

Verdwenen

Groot nieuws, landelijke opsporingsacties en uiteraard veel Kamervragen, dat zou je verwachten bij het nieuws dat de afgelopen vierenhalf jaar 1600(!) kinderen zijn verdwenen. Eén niet van verlof teruggekeerd psychiatrisch patiënt kreeg deze week al meer aandacht. Waarom reageerde ons land nauwelijks op het spoorloos verdwijnen van zoveel kinderen?

Het waren kinderen uit asielzoekerscentra. Die vallen buiten de boreale belangstelling, dan is hun verdwijnen gedurende vierenhalf jaar geen nieuws, geen opsporingsbericht waard, niets. Het gedachtegoed van de LPF en de PVV heeft niet alleen FvD voortgebracht, het heeft de rest van het politieke landschap ernstig vervuild. En ook de media. Het interesseert de boreale Nederlander niet dat een achtjarige jongen uit Angola wellicht als seksspeeltje gevangen wordt gehouden, of een dertienjarige Mariam uit Afghanistan. Of dat kinderen uit Syrië in kassen aan het werk zijn gezet.

Dat het IND ouders met kinderen doorlopend verplaatst van het ene azc naar het andere is doelbewust, om te voorkomen dat zij zich ergens gaan hechten, vrienden maken, een thuisgevoel gaan ontwikkelen. Maar dat rondzeulen met kinderen die vaak al getraumatiseerd zijn is niets anders dan mishandeling. Juist deze kinderen hebben vastigheid nodig en structuur. Onze overheid maakt hen geestelijk compleet kapot. En als zij verdwijnen, dan vindt diezelfde overheid dat prima, weer 1600 kwijt. Wat hun lot is, hoe erg zij verder nog getraumatiseerd raken, het laat Den Haag koud. En de meeste Nederlanders blijkbaar ook.

Akkoord

FNV-voorzitter Busker heeft zijn uiterste best gedaan om een pensioenakkoord af te sluiten. Uiteindelijk is hij akkoord gegaan met het voor twee jaar bevriezen van de stijging van de aow-leeftijd. Meer dan dit zat er niet in en het is een mooi resultaat waar ik volledig achter sta zei hij bij Sven Kockelmann op Radio 1.
Je staakt voor een pensioenleeftijd op 66 jaar maar je vindt verhoging toch prima als die 2 jaar wordt uitgesteld. De achterban van Busker zal ook zijn twijfels hebben of, zoals de Vervoersbond waarschijnlijk faliekant tegen zijn. Op links is alleen de SP haar roots trouw, de PvdA en GL vinden dit resultaat ook voldoende. De werkgevers en het Kabinet kunnen tevreden zijn, alleen nog maar hopen dat het door de FNV aan zijn leden voorgelegde raadgevende referendum goed uitpakt en de 105 deelnemers van het ledenparlement niet dwars gaan liggen.


De grootste winst van dit akkoord is voor de financiële wereld, want die aast op de enorme miljardenpot die de pensioenfondsen nu nog moeten aanhouden als reserve. Die reserve wordt als dit akkoord wordt aangenomen bij de boys van Wallstreet en de Londense City gedumpt in de hoop op goede beleggingsresultaten, of om daar te verdampen. De kurken zullen er van de flessen knallen als het FNV-ledenparlement door de knieën gaat. Net zoals de kurk van de fles is geknald bij De Telegraaf. Dit Kabinet heeft er voor gezorgd dat haar omroep WNL in het bestel mag blijven en zelfs meer geld en zendtijd krijgt. De beperking van reclame bij de publieke omroep zorgt daarnaast voor meer reclamegelden voor de eigen krant.
Je zou het hele land plat moeten leggen om dit soort akkoorden tegen te houden.

Gevaarlijk

Horden types met een klein ego en een hoop geldingsdrang staan in de file op weg naar de top van de wereld, de Mount Everest. Een levensgevaarlijke onderneming die zij alleen kunnen ondernemen omdat de lokale bevolking zo arm is dat zij zich wel wil verhuren als gids en sjouwer. Voor de zwaar beladen lokale gids is de klim nog gevaarlijker dan voor hun rijke klanten.
Elke keer als er een witte rijke westerling in het ravijn kukelt is dat in onze media wereldnieuws, zo nu en dan worden zowaar de daarbij omgekomen gidsen genoemd.

Heel wat dichterbij huis, aan onze Europese zuidgrens verdrinken jaarlijks zeker 3500 mensen die van de EU niet per KLM of met een officiële veerdienst hiernaartoe mogen reizen. Hun tocht is nog duurder en levensgevaarlijker dan de klim van de Mount Everest. Heel enkel wordt melding gemaakt van een omgeslagen bootje en dat daar dan 60 mensen bij zijn verdronken, maar doorgaans halen die doden het nieuws niet.

Dit weekend kwam een Eritreër in het nieuws. Die had de tocht door de Sahara overleefd en heeft het zelfs voor elkaar gekregen om daarna nog de Middellandse Zee over te steken. Maar Italië, Frankrijk, België en ook ons land waren die levensgevaarlijke reis niet waard, Engeland is zijn doel. Niet dat Engeland zo vriendelijk is voor vluchtelingen, maar het is nog altijd minder erg dan hier. Hij vond een overtocht met vrijwel zeker dodelijke afloop toch het proberen waard. In een vernuftig van ons afval in elkaar geflanst vlot,  waagde hij de oversteek van 350 km. De Nederlandse kustwacht onderschepte hem echter op de scheepvaartsnelweg. Zij redden zo zijn leven stelden zij, maar hoe dat eruit ziet in de praktijk als klant van het IND in Ter Apel? Hij zal nog steeds Engeland prefereren.

Tijd voor een echt linkse partij

Wie strijdt er nog voor een rechtvaardige maatschappij? Door de keuze van de sociaaldemocraten voor een derde weg, de weg van Blair, Kok en Schröder, hebben zij de kiezers die voor rechtvaardigheid stemden in de steek gelaten. Niet de vakbonden en linkse partijen zouden goed voor de burger zorgen, maar de bedrijven. Wie kon dat met een links hart geloven, dat was natuurlijk flauwekul. En wie dat betwijfelt moet de cijfers er maar even bij pakken. Wie is steeds meer en wie is steeds minder belasting gaan betalen? Werknemers betalen inmiddels ruim meer dan de helft van alle belastinginkomsten en dragen daarnaast ook nog bij via de btw, accijnzen en indirect via de verhuurdersheffing. Voor bedrijven is het net andersom, zij betalen steeds minder. De grootste bedrijven hebben de meeste invloed en betalen helemaal niets. Zij profiteren wel van alle voorzieningen en gaan er ook vandoor met de nodige subsidies, doorgaans net zo verstopt op de begrotingen als de kosten van het koningshuis.

De rijkste 10% zien hun inkomen elk jaar toenemen en hun kapitaal groeit. De inkomens beneden modaal leveren elk jaar meer in. De kloof tussen arm en rijk groeit in ons kleine rijke land. Net zoals in het beloofde land van Donald Trump, waar hele steden op derdewereld-niveau leven.
De door de sociaaldemocraten verraden kiezer is nog niet bij zinnen en stemt boos tegen zijn eigen belang in vaak extreemrechts. Mede gevoed door de hetze als zou alle ellende door een zondebok komen. Waren dat 80 jaar geleden de Joden, zigeuners en communisten, nu zijn dat de islamieten, de vluchtelingen en de gutmenschen.

De kleine linkse partijen presenteren zich of te elitair of zijn onduidelijk door niet voor de zondebok op te komen. Zij zouden VVD-Kamerlid Koerhuis om de oren moeten slaan met zijn valse rekenarij dat alle huizen in de Amsterdamse sociale sector naar statushouders zouden gaan. Als jaarlijks 13% aan hen wordt toegewezen dan stelt deze econometrist dat na 7,5 jaar alle sociale woningbouwhuizen door statushouders zijn ingenomen. Voor de niet statushouders (87%) is dat moment in deze VVD-berekening overigens al na 1,15 jaar bereikt. De wachttijd voor een woning blijft ook zonder die 13% voor statushouders 16 jaar en dat is vooral het gevolg van het beleid van VVD-er Stef Blok met zijn uitverkoop van sociale huurwoningen en verhuurdersheffing. Daar zou je Klaver en Marijnissen over moeten horen.

Links moet voor zijn principes staan

Bij links Nederland zie je altijd dezelfde tegenstrijdigheden. De invloed van eeuwen christendom in de Hollandse cultuur is groot en is niet uit de mens verdwenen wanneer die zich naar de linker zijde begeeft. Mieke van der Weij liet zien hoe diep dat zit. Zij komt uit een christelijke milieu, maar verliet kerk en bijbehorende moraal om zich in de wilde linkse jaren te storten. Toen zij op latere leeftijd tegen haar huidige partner aanliep gebeurde iets opmerkelijks. Bij hem thuis lag de ncrv-gids op tafel en dat verwoordde Mieke zo: “het voelde als thuiskomen”.

Het op-en-neer-kijken dat bij de christelijken is ingegoten vind je ook terug bij links Nederland en dat is nou net iets wat in strijd is met de gelijkheidsbeginselen van het linkse denken. De stevige familiebanden met het pater familias-patroon dat je veel bij het katholicisme ziet is ook bij links Nederland niet vreemd. Door dochter Lilian de oude plek van haar vader Jan te geven wekt de SP op zijn minst die schijn. En katholiek is vader Jan nog steeds, want hij liet al eens weten dat uitschrijven uit die kerk hem te ver ging.

Het moralistische geheven vingertje dat links vaak wordt verweten komt inderdaad regelmatig voorbij. Ook Jesse Klaver kon het in zijn boosheid jegens Özdil niet laten hem terecht te wijzen over zijn gedrag. Dronk hij overdag? Als dat een probleem zou zijn, dan moet je verder kijken. Meestal drinken mensen om een reden en is het die reden en niet de drank die problemen veroorzaakt. Bij GL rammelt er duidelijk iets aan de partijcultuur. Net als bij de SP overigens. Over de problemen bij de PvdA is al genoeg gezegd en geschreven. GL en SP zijn beiden te hard bezig geweest met het koste wat het kost binnenhalen van stemmen. Vergeten werd waar links voor staat. De partijkaders moeten zichzelf eens goed onder handen nemen, en hun positie gelijkwaardig maken aan die van de andere partijleden. Macht moet je delen, want macht corrumpeert. De afdrachtregeling van de SP is een mooie zaak, maar daar houdt het niet bij op. Gelijkwaardigheid moet op alle fronten.

Het verlies van Ron Meijer

De SP verloor haar zetels in het Europese Parlement. Dennis de Jong die zich daar jarenlang hard heeft gemaakt voor de linkse zaak ziet zijn geplande afscheid in droefenis stranden. Wat hij had opgebouwd aan netwerk in de EU is in één klap verdwenen en alles wat hij daar voor elkaar heeft gekregen was niet eens onderwerp in de campagne.

De machtswisseling bij de SP na het vertrek van Roemer blijkt slecht uit te pakken. Het was natuurlijk niet slim om Lilian Marijnissen als fractieleider te benoemen. Zij zat nog maar net in de Kamer en er waren meer ervaren sterke tegenkandidaten. De algemene conclusie was dan ook dat die benoeming van Lilian door haar vader zou zijn bekokstoofd, zo kon de partij makkelijk van nepotisme worden beschuldigd. Dat vader Jan Ron Meijer naar voren schoof om de rol van partijleider op zich te nemen was evenmin gelukkig. Wie aardig bij de vakbeweging scoort is niet per definitie een goede politicus. We leven nog elke dag met de gevolgen van vakbondsman Wim Kok. Ook Lodewijk de Waal kun je niet een verrijking van de linkse politiek noemen, evenmin als Ella Kalsbeek, laat staan een Dennis Wiersma.

Meijer hanteerde één agenda, de Ron Meijer-agenda en die zat dus niet slim in elkaar. Om zoveel mogelijk kiezers te trekken werden (linkse) standpunten vermeden, het werd daardoor nog makkelijker voor de media om de SP op één lijn met de PVV te stellen. Toen hij de EU-verkiezingscampagne opluisterde met een filmpje waarin hard op de man werd gespeeld kreeg hij dat als een boomerang terug. Het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor de provinciale staten had hij afgeschoven op alles en iedereen, maar niet op de partij en zichzelf. Dat had hij nu weer gedaan, ware het niet dat zelfs zijn plaatsgenoten in Heerlen, die altijd in meerderheid SP stemden, dit keer voor PvdA-er Frans Timmermans hadden gekozen. Om hen weer onder ogen te kunnen komen moest hij wel terugtreden. Over een half jaar pas, dus kan de partij zich nog eens flink beraden over haar koers.

Boreaal Hilversum

Een zogenaamd deskundige duidt Marine Le Pen als een politica die afstand heeft genomen van het extreme gedachtegoed van haar vader. Voor de bühne heeft zij dat gedaan met slechts één doel, meer kiezers trekken. Iedereen weet dat, zij denkt niet anders, zij uit zich wat anders. In Hilversum grijpt de interviewer echter niet in.
In het tv-debat tussen Baudet en Rutte lieten de programmamakers een filmpje zien dat Baudet op het internet had gegooid. Een fröbelwerkje van Oostenrijkse fascisten, nog wat bewerkt door Hollandse borealen, dat zo door Hitlers propagandamachine gemaakt had kunnen zijn. Geen commentaar van de presentator. Leugens over vluchtelingenaantallen werden evenmin weersproken.

Terwijl in heel het land agressie tegen Nederlanders met een niet boreaal uiterlijk toeneemt komt dat niet of nauwelijks in het nieuws. Pas als mensen door hordes met geweld uit hun woning zijn geslagen komt er een itempje op het scherm voorbij. Poep door brievenbussen, scheldpartijen, vernielingen, geweld, het is net zo’n dagelijkse praktijk als het staande worden gehouden ofwel etnisch profileren door de politie voor allen die uiterlijk niet over het juiste boreale gelaat beschikken.
Zelfs de belastingdienst maakt onderscheid tussen de boreale belastingbetaler en de rest. Wie maakt hier een einde aan, de racisten niet, de media niet. In Den Haag hebben de rechtse partijen het voor het zeggen en die komen hooguit met “als het je niet bevalt dan pleur je maar op” of “vecht je er maar in”. Maar als je boreaal moet zijn om erbij te horen, dan zal je als niet boreaal er dus nooit bij mogen horen. Hooguit als de “nanny” of “boy” ten tijde van het apartheidsregime in Zuid-Afrika.

Grapperhaus in en uit de bocht

Mooi dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de positie van slachtoffers van seksueel geweld ietsje sterker maakt. Als een meisje met een groep oudere jongens meegaat die haar vervolgens seksueel misbruiken dan gaan die jongens onder de huidige wetgeving vrijuit wanneer zij zich niet duidelijk heeft verzet of kenbaar heeft gemaakt dat zij niet wilde. Dat zij verlamd van angst en huilend de groepsverkrachting heeft doorstaan is niet voldoende bewijs voor verkrachting. Onder de nieuwe wet kan de rechter die jongemannen wel veroordelen, want daarin is vastgelegd dat het meisje toestemming had moeten geven. Het klinkt vrij logisch, maar dat vinden velen het helaas niet. Zo piepten indertijd ook vaders toen het misbruik van kinderen hoger op de agenda kwam te staan: “straks kan ik niet meer met mijn dochter onder de douche”. Onder de douche met je dochter, als daar geen foute bedoelingen bij zitten, waarom zou je dan bang moeten zijn? Als je dochter je daarna vals bij de politie zou aangeven moet er wel iets heel erg mis zijn in de familierelatie. In zo’n gestoorde relatie ga je sowieso niet met je dochter onder de douche.

Voor Thierry Baudet worden het met de nieuwe wet lastige tijden. Over dit soort zaken schreef hij, maar het waren slechts wat vrije gedachten zal hij zeggen, dat je bij vrouwen die laten merken dat zij geen seks willen wat moet aandringen: “nog wat drank erin en zij willen graag overmand worden”.
Grapperhaus versterkt de rechtspositie van slachtoffers van seksueel geweld, maar vliegt gelijkertijd ook uit de bocht. Hij vond het nodig om te benadrukken dat het “in onze  cultuur” normaal is dat vrouwen toestemming moeten geven voor seks. In welke cultuur dan niet? Bedoelde hij de cultuur van Baudet?

Kiezen

In ons kikkerlandje lijkt Europa erg ver weg. De partijen die het liefst vandaag nog uit de EU zouden willen stappen zijn sinds de Brexit-soap een stuk rustiger met het uitventen van dat sentiment. De partijen die Europa prima vinden vanwege de voordelen die hun achterban erbij heeft zijn altijd al stil, want zij willen de kiezers die niets van Europa moeten hebben niet kwijt raken. De VVD-achterban profiteert van de vrijhandelsvoordelen en goedkope arbeidskrachten en het CDA ziet zijn boeren jaarlijks een miljard Europese subsidies opstrijken.

De media zijn niet geïnteresseerd in een helder Europees verhaal, de doorsnee kiezer heeft daardoor amper enig idee hoe de EU in elkaar steekt, laat staan wie de volksvertegenwoordigers in Brussel zijn. Het enige item waar televisiemakend Nederland wel brood in ziet is het onderwerp dat Frits Bolkestein op de kaart zette en waar Pim Fortuyn mee ging scoren en waar daarna Wilders en Baudet hun kiezers mee wisten te lokken: vreemdelingenhaat. Want daar draait het bij deze rattenvangers om. Zo lang de mensheid bestaat is er migratie, maar deze lieden hebben het geframed als probleem. Eerder deed Hitler dat al, maar omdat die heeft laten zien waar de opmerking “dan lossen wij dat op” (als antwoord op de wens om minder Marokkanen) toe kan leiden was dat bijna 50 jaar een taboe.

De Telegraaf “onthulde” dat op het lijstje met de top 10 meest gemelde misdaden door asielzoekers onder het kopje “overig” 31 moordzaken stonden. In de Kamer vlogen de moorden Arib om de oren, in de media idem. Als de staatssecretaris rustig de feiten had genoemd zou iedereen weten dat het nergens over ging. Er is zegge en schrijve één moord gepleegd door een Syriër op zijn ex-vrouw. Daarna beroofde de man zichzelf van het leven. De 30 andere gemelde moordzaken betroffen pogingen en dubbelmeldingen. Dat de meeste geweldszaken in de centra zelf plaatsvinden werd niet genoemd. Dat zelfdoding ook onder dat geweld valt evenmin.

Journalistiek op tv is entertainment, M begint haar programma niet voor niets met “start de show”. Pauw en Kee verkneukelen zich om de anderhalf miljoen kijkers van hun show met Rutte en Baudet. De laatste mocht rustig onzin uitkramen over miljoenen vluchtelingen die ons land overspoelen(afgelopen jaar 20.500) zonder dat Rutte en Pauw hem corrigeerden. Pauw had het format van de door RTL gedumpte Alt-Right-hitser Robert Jensen overgenomen, compleet met hysterisch publiek.