Balkenende en Rutte negeerden hun zorgplicht

“Ik kan slecht tegen oneerlijkheid” zei Koos van den Berg, de advocaat van de milieuactiegroep Urgenda,  na afloop van het Hoger Beroep dat gisteren diende. Urgenda won op alle punten van onze Overheid. Balkenende en Rutte zijn in hun zorgplicht tekort geschoten, zij hebben niets of veel te weinig gedaan om klimaatverandering tegen te gaan. Dat raakt volgens het Hof de mensenrechten.

Van den Berg doelde met zijn opmerking op het democratie ondermijnende gedrag van de politiek. Zij spreken mooie woorden vol fraaie bedoelingen maar doen compleet het tegenovergestelde. Zo ging Rutte voor hij premier werd door voor een groen-rechtse politicus, maar in zijn handelen is niets te bespeuren van enig groen besef. Integendeel, als een middelvinger naar milieubewust Nederland voerde hij het optrekken van de maximum snelheid naar 130 km in. En ook nu zegt hij wat aan de klimaatverandering te doen, slaat zichzelf op de borst met zijn “groenste” Kabinet ooit, maar geen van alle mooie voornemens is echt hard. Het lijkt er eerder op dat het bedrijfsleven een pot met geld gaat krijgen om zuiniger met energie om te gaan. Daarmee kunnen ondernemers gratis energiebesparingen doorvoeren en dus meer winst maken. Of de CO2-uitstoot daadwerkelijk zal dalen door dit soort cadeaus is maar zeer de vraag. Dat interesseert Rutte ook niet.

Het maakt Van den berg boos. Als Rutte zou zeggen dat het klimaat hem niks interesseert dan kan hij dat nog wel hebben, dan is hij het niet met hem eens. Maar dat gelieg maakt boos. En zo wordt er doorlopend gelogen door (met name rechtse) politici. Elke verkiezingen worden de kiezers met mooie beloften gepaaid, maar elke Kabinetsperiode zijn het alleen ondernemers die daadwerkelijk de geldstromen hun kant op zien komen. Zelfs als die stromen niet eens in partijprogramma’s of bij de campagnes genoemd zijn, zoals de afschaffing van de dividendbelasting.
De zorgplicht om onleefbaarheid door klimaatverandering te voorkomen negeert Rutte. Het Hof heeft hem daarom gisteren veroordeeld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *