Banken oorzaak schade door droogte

De bankwereld wist de politiek in zijn macht te krijgen, de economie werd daarmee neoliberaal volgens de ideeën van Milton Friedman. Keynes kon met zijn sociaaldemocratische opzet bij het oud vuil. Er werd geroofd en geplunderd, gefraudeerd en gechanteerd, totdat het tijd werd om de rekening op te maken en die vervolgens bij de burger neer te leggen.
Die rekende via haar gekozen knechten van de financiële wereld keurig de miljarden af.
De financiële wereld zit overal achter de knoppen. Rond de eeuwwisseling ontdekten zij de letterlijke melkkoe van de boeren. Met mooie verhalen en dreigementen dat zij ten onder zouden gaan als zij ouderwets bleven boeren werden zij verleid tot het lenen van miljoenen om van hun boerderij een complete fabriek te maken. Alles onderbouwd met fraaie rapporten van de universiteit van Wageningen. De boeren waren nog niet klaar met de industrialisatie van hun bedrijven of het kaartenhuis stortte al in elkaar. Van het voorgespiegelde zorgeloze miljonairsleven zal voor velen niets terecht komen, maar zij zitten wel met handen en voeten gebonden aan hun bank.

Die banken hebben overal lak aan, ING gooit nog steeds personeel op straat en laat de klanten al het werk doen via de computer. Een opzet zoals Uber of AirBnB met een gegarandeerde recordwinst. Een neveneffect van dat roofkapitalisme mochten we afgelopen zomer zien. De aanhoudende droogte richtte nooit eerder vertoonde schade aan. De schade was zo groot doordat het grondwater sowieso al laag stond. En daar komt de dwang tot overproductie waar de boeren toe gedwongen worden om de hoek kijken. Onze veengebieden leveren meer op voor de boer als het grondwater er laag staat. De waterschappen (lage opkomst bij verkiezingen en de boeren/ondernemers hebben sowieso al 25% van de stemmen) hebben het grondwaterpeil daarom drastisch verlaagd in de veengebieden. Gevolg is dat het water in de omringende landen en natuurgebieden mee is gezakt. Bij droogte zitten die nu ook gelijk in grote problemen.
En dan ontsnapt er door die lage waterstand ook nog voor twee kolencentrales aan CO2 uit de veenbodem en rotten de paalfunderingen van de bebouwing. Een stad als Gouda bijvoorbeeld ziet zijn oude binnenstad zonder miljardeningrepen teloor gaan. En de eersten die in een dergelijk landschap niet kunnen overleven zijn al massaal verdwenen, onze weidevogels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *