Bouw toont zwakte politiek

De banken leken 10 jaar geleden in een crisis te belanden, maar dankzij hun uitstekende politieke netwerk was het de maatschappij die voor hun ellende opdraaide. Die financierde hun tekorten en gaf ruim baan aan het saneren van de sector. Zo raakten de banken niet alleen hun schuldenlast, maar ook hun personele ballast kwijt. Dat er een grote verborgen werkloosheid zat werd snel duidelijk, want het betalingsverkeer kwam geen moment in de problemen na het lozen van tienduizenden werknemers. Wat hadden die voor taken toen zij er nog werkten mag je je afvragen. Een bekende onzintaak was het voorzien van een regiokantoorhouder, zoals Stef Blok indertijd in Emmeloord, van een indrukwekkend aantal personeelsleden.

Hoe anders ging het in de bouw. De politiek legde woningcoöperaties extra belastingen op waardoor die amper meer in nieuwbouw konden investeren.  Zelf sloeg de overheid flink aan het bezuinigen en aangezien de bankwereld de knip ook al had gesloten gingen aannemers bij bosjes tegelijk failliet. Geen scholier koos meer voor een opleiding in de bouw, want dat was een zekere toekomst als werkloze.
De “pijnlijke maatregelen” die de politiek zei te moeten nemen voor de toekomst waren niet alleen pijnlijk, maar ook vernietigend slecht en dom. Nu de economie een beetje aantrekt worden we geconfronteerd met de gevolgen van deze bezuinigingen. Door de jarenlange stagnatie in de woningbouw is het tekort enorm opgelopen. Voor de huursector is het helemaal dramatisch. Sociale huurwoningen zijn ook massaal verkocht aan buitenlandse investeerders met dank aan Stef Blok.
De politiek wees niet zichzelf, maar de vluchtelingen aan als veroorzakers van het tekort. Een valse en smerige vorm van opruiing.

Nu moeten er uit het buitenland bouwvakkers geronseld worden om het werk te doen. En die moeten hier dus ook wonen, waardoor het tekort in eerste instantie nog verder oploopt. Het aantal bouwfouten neemt met gelijke tred toe, want andere bouwmethoden gewend en uiteraard de taalbarrière.
Daarnaast zit Diederik Samsom aan de klimaattafels een energietransitie af te spreken. Maar wie zal de woningen energieneutraal moeten maken? Hij is (veel) te laat. Hadden de Kabinetten Balkenende IV en Rutte I en II de bouw gestimuleerd zodat die op eenzelfde niveau had kunnen doorwerken, dan waren er sinds de crisis van 2008 minstens 300.000 huizen meer gebouwd. Daarmee zaten we niet met het huidige tekort van 100.000 woningen en hadden we moeiteloos 200.000 vluchtelingen(-gezinnen) extra kunnen opnemen.
De VVD en het CDA, maar ook de PvdA, D66, CU en PVV mogen hun excuses voor deze achterstand aanbieden. Die achterstand veroorzaakt ook nog eens een enorme prijsstijging, wat dan wel weer een wens van de achterban van de VVD is. Want de enige profiteurs zijn de banken, makelaars en vastgoedboys.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *