Burgemeester in oorlogstijd

In 1942 werd de fanatieke NSB-er Kornelis van der Vlis door de NSB tot burgemeester benoemd, eerst van Hennaarderadeel, later van Franeker. Het leverde hem 4 jaar cel op na de bevrijding. Zijn zoon kon zonder problemen chef-defensiestaf worden en daarna adjudant van de koningin. Een andere zoon belandde in het onderwijs en maakte cartoons voor extreem rechtse blaadjes. Diens zoon Tristan van der V. werd landelijk nieuws nadat hij een bloedbad had aangericht in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn.
Voor deserteurs van ons leger was ons land minder vriendelijk. De jongemannen die weigerden om meteen na de oorlog op zijn Duits in Indonesië oorlog te voeren tegen de onafhankelijkheidsstrijders wachtte een streng regime in de gevangenis, zij werden harder behandeld dan de daar opgesloten collaborateurs en op strafvermindering hoefden zij niet te rekenen. Voor hen geen gratie, de straffen van één tot vierenhalf jaar moesten zij tot de laatste dag uitzitten.Voor hun toekomst waren banen bij de overheid, bijvoorbeeld in het onderwijs, vaak uitgesloten. Zij mochten sowieso pas aan het werk als er niemand anders te vinden was.

Een stel studenten vond het belangrijk om de weggestucte tekst uit een cel van het “Oranjehotel” in Scheveningen te voorschijn te toveren. In die gevangenis hebben veel verzetsmensen gezeten en daarom werd de tekst van een oorlogsmisdadiger niet kies gevonden om te bewaren. Nu mocht heel Nederland in de krant en op het journaal vernemen wat Daniël de Blocq van Scheltinga in de muur gekrast had. Deze NSB-er was ook burgemeester in oorlogstijd geweest, van Wassenaar, dat paste goed bij een jonkheer.
Alsof het een zielig slachtoffer betrof werd in de media niet nagelaten om te vermelden dat het een dodencel was waar hij wachtte op zijn executie. Dat hij na gratie door koningin Juliana in 1953 alweer vrij kwam vertelden de media niet. Zijn dochter werd lief opgevangen door ons koningshuis, zij werd hofdame van Beatrix en later van Willem-Alexander.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *