Selectieve verontwaardiging

Bulgaarse uitzendkrachten worden met 12 man opgehokt in vakantiewoningen en vervoerd in te kleine busjes. Anderhalve centimeter bedraagt de afstand die hun koppelbazen hanteren.
In azc’s zitten mensen ook opgehokt. De angst voor corona is er groot. Bij de uitbraak in het azc Sneek werden besmette bewoners in de militaire kazerne van Zoutkamp opgesloten, bewaakt door soldaten. Bewoners van het azc in Burgum hebben vanwege gedwongen schending van de anderhalve meter richtlijn een kort geding tegen het COA aangespannen. Vanmiddag wordt de uitspraak verwacht.

Over de Bulgaarse arbeiders en de asielzoekers is bijna geen ophef, zij worden door bazen en onze eigen overheid gedwongen de anderhalve meter maatregel te schenden. De verontwaardiging over het niet helemaal aan de anderhalve meter eis voldoen bij de demonstratie in Amsterdam is dus selectief. Ook was er geen boosheid over het overtreden van de regels door cafés her en der in het land die wilde feesten organiseerden, of door overvolle terrassen.

De demonstratie in Amsterdam werd inderdaad te druk, een onverwacht succes. Maar er waren wel kruisen op het plein geplakt om de anderhalve meter grens te hanteren, en er was verzocht mondkapjes om te doen. De woede die rechts hierop los liet stond in schril contrast met de stilte over de hierboven genoemde schendingen van de anderhalve meter grens. Die woede dreigde ook nog de reden van de demonstratie naar de achtergrond te werken. Op de ic’s sterven mensen aan corona, een akelige verstikkingsdood. George Floyd kwam net als Mitch Henriquez ook door verstikking om het leven, verstikking door een nekklem. Coronadood of politiedood, het ene is noodlot, het andere moord. En de reden van die moord mag je niet verzwijgen vanwege het minder dan anderhalve meter afstand houden bij een demonstratie daartegen. Corona ontwricht de samenleving, maar racisme ontwricht de samenleving nog veel meer.

Het is genoeg geweest

De democratie steunt op de rechterlijke macht en de politie, die moeten haar beschermen. De eisen waaraan rechters en agenten zouden moeten voldoen zijn helaas niet hoog genoeg. De mens die zo’n ambt wil bekleden moet de democratie een warm hart toedragen en mag zich niet beperken tot zijn eigen bubbel. De rechter moet even neutraal de bankdirecteur als de tasjesrover beoordelen. Iedereen weet dat het in de praktijk vaak misgaat, neutraal en klasseloos denken is maar weinigen gegeven. De media en politiek zouden hier doorlopend alert op moeten zijn, maar ook daar zie je ongelijke behandeling.

Ongelijke behandeling door de politie heeft ernstige gevolgen. Viel de ophef over de moord op Mitch Henriquez hier nog tegen, in de VS leidt een identieke moord nu tot heftig protest. De politie daar doet net als hier aan etnisch profileren, maar gaat ook vaker over tot geweld. Een zwarte student die op zijn dagelijkse rondje joggen een straatje verder liep, een witte straat, werd gelijk door de politie doodgeschoten, want een zwarte jongen in een witte buurt moet wel een inbreker zijn. Dat is de USA today. Maar liefst één op de duizend zwarte mannen komt er om door politiegeweld. De vader van Donald Trump was lid van de KKK, de geest van die lynchende bende heeft het land nog lang niet verlaten.

Politieagenten die ontsporen moeten natuurlijk direct worden vervolgd. Zij ondermijnen de positie van alle agenten. In de VS zie je nu ook politieagenten demonstreren tegen het geweld van collega’s(o.a. in Miami). Zij moeten gesteund. In de leiding zal schoon schip gemaakt moeten worden. Een hoofd van politie die meteen na de moord door een agent roept dat die agent vrijuit gaat, zoals hier bij de moord op Mitch Henriquez, zal zelf direct ontslagen moeten worden. En een klokkenluidster die racisme aan de kaak stelt moet de politie niet verlaten, zoals hier bij team Haaglanden gebeurde, maar zou juist op het schild moeten worden gehesen. Wij kijken naar Amerika, maar wij moeten onze ogen openen voor wat zich ook hier afspeelt. En dat begint al met de zwartepietendiscussie.

Dat men in rechtse hoek zich nu drukker maakt over 5000 mensen in Amsterdam die vreedzaam en grotendeels met mondkapjes om demonstreerden tegen politiegeweld dan over zuipende Brabanders die in polonaise door hun kroeg gingen zegt alles over rechts. Op de Dam was de anderhalve meter niet haalbaar, maar de demonstranten deden wel hun best. Net zoals op veel terrassen waar de anderhalve meter ook niet werd gered. Maar geen PVV-er, VVD-er, CDA-er of FvD-er die daar iets van zei. Erger, ook bij Op1 van BNNVARA zaten de presentatoren als een inquisitie burgemeester Halsema aan te pakken omdat zij niet een bataljon ME-ers de 5000 demonstranten met nekklemmen van de Dam had laten verwijderen. Dat had minister van Justitie en Veiligheid Grapperhaus goed optreden gevonden. Op de Dam was de boodschap: het is genoeg geweest!

Piet Hein Donners rookgordijn

Piet Hein Donner werd aangesteld als voorzitter van de commissie die de toeslagenaffaire moest analyseren. In de VK werd in herinnering geroepen dat het dezelfde Donner was die als vicevoorzitter van de Raad van State verantwoordelijk was voor het jarenlang in het ongelijk stellen van ouders die de Belastingdienst aanklaagden vanwege het onterecht opeisen van betaalde toeslagen in deze toeslagenaffaire.
De pedante CDA-er die eerst de PVV als gedoger door het CDA-congres wist te slepen en daarmee Hirsch Ballin in het stof deed bijten, stapte als minister in dat gedoogkabinet al snel weer op, nog voordat dat Kabinet viel. Hirsch Ballin was de gedroomde kandidaat om lid van de Raad van State te worden, maar die functie gunde Donner hem niet, sterker, die ambieerde hij zelf. En dat lukte hem.

Intussen heeft hij nog een laatste glamoureuze overstap gemaakt door minister van staat te worden en daarmee heeft hij zijn ijdelheid maximaal weten te verwennen. Als hoogst geplaatst dienaar van Koning en Vaderland zat hij nu ook even de commissie voor die de toeslagenaffaire moest uitpluizen. Dat hij daarbij tegen zijn eigen falen als minister en vicevoorzitter van de Raad van State opliep laat hij onbesproken. Opvallend dat hij politici wel aanwijst als hoofdschuldigen, maar daar valt hijzelf blijkbaar niet onder.

De affaire verdient een parlementaire enquête, want als je Donner volgt dan zijn er zoveel schuldigen dat die ook weer onschuldig zijn en er dus niemand verantwoordelijk is geweest. Met die conclusie is hij zelf en zijn vele anderen (waaronder mede-commissielid Jetta Kleinsma die ook als staatssecretaris onder Donner indertijd niet verschoond is van wanbeleid) tevreden. De slachtoffers van de affaire heeft Donner in twee groepen weten te gieten, een groep zware gevallen die gecompenseerd moeten worden en een groep die daar niet onder valt en het nakijken heeft. De tweede groep blijkt nader bekeken ook zwaar beschadigd. Donner heeft daarmee een rookgordijn opgetrokken en de zaak nog gecompliceerder gemaakt. Het is een schandalige affaire geworden, een Kafkaëske vertoning waarbij de overheid de levens van eigen burgers ernstig heeft beschadigd met als enige reden discriminatie. Want uitsluitend burgers met een niet 100% authentieke Nederlandse naam kwamen voor de ten onterechte opgelegde terugvorderingen in aanmerking.

Het altijd bijna 1933

Je mag geen vergelijkingen maken met het nazisme, vooral niet van rechtse schreeuwlelijken die zeggen pal voor de vrijheid van meningsuiting te staan, alleen van hun eigen mening dus. Ook gematigde types vinden die vergelijking vaak niet kunnen omdat het nazisme in kwaadheid onovertroffen zou zijn. De holocaust kent zijn weerga inderdaad niet, maar op wat kleinere schaal heeft er na 40-45 toch ook heel wat gruwelijks plaatsgevonden. Denk aan bijvoorbeeld Rwanda. De genocide daar werd letterlijk volgens de handleiding van Goebbels uitgevoerd. Eerst de doelgroep via de media(een radiostation) tot zondebok maken en ontmenselijken om uiteindelijk tot massaslachting over te gaan.

Mensen zijn tot wreedheden zoals wij ze nu herdenken in staat. En dat is niet één eng gefrustreerd mannetje, dat zijn ook doodnormale burgers. Met de juiste retoriek en spelend op angst en met valse beeldvorming kan juist de keurige burger zich aangetrokken voelen tot nazi-ideeën. Een voedingsbodem van een hiërarchisch geloof helpt daar heel goed bij. Wij van geloof a zijn uitverkoren, zij van geloof b zijn dat dus niet, en beiden vinden ongelovigen helemaal verderfelijk. Op zulk humus is het goed fascisme kweken. Stapsgewijs gingen Hitler en zijn vrinden richting verkiezingswinst, vervolgens stapsgewijs richting Kristallnacht om tot slot een oorlog te ontketenen en de grootste genocide ooit planmatig uit te voeren.

Wij moeten beseffen dat het in principe altijd bijna 1933 (lees “1933” van Philip Metcalfe) is, en dus waakzaam zijn voor lieden die stapjes nemen op het pad dat ooit Hitler bewandelde. Waarschuwen bij het eerste stapje is beter dan wachten tot de laatste stap op 20 januari 1942, de Wannseeconferentie, waar de nazi’s besloten allen te vermoorden die zij tot het joodse volk rekenden.
Een besloten app-groep van voormannen van een politieke partij (FvD) waar Breivik wordt verheerlijkt is ook een stap, die partij bij het openbaar bestuur (door VVD en CDA) betrekken is een forse volgende stap.

Kabinet springt gevaarlijk om met de rechtsstaat

Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport Hugo de Jonge(CDA) mocht op televisie naast Rutte een korte toelichting geven. Niets voor hem, want hij mag graag lang praten, Kamervoorzitter Arib maande hem onlangs niet voor niets om het wat kort te houden. En De Jonge wil volop shinen om zijn kansen partijleider te worden te vergroten. Dus beval hij zijn ambtenaren om binnen 2 weken met een app te komen die corona zou stoppen zodat hij bij de volgende persshow alle aandacht zou krijgen. Het pakte anders uit, want een plan voor de ontwikkeling van een app om corona te bestrijden kost wel wat meer dan 2 weken. Het werd een wanvertoning, degelijke app-bouwers vielen af, zwakke broeders kwamen door de keuring en uiteindelijk kwam van een presentatie niets terecht. De Jonge kon afdruipen.

Wij mogen heel blij zijn, want die app was weer een aanslag op onze toch al zwaar gehavende privacywetgeving. Het slopen van onze rechtsstaat gaat niettemin gewoon door. Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid komt met een spoedwet om de noodmaatregelen makkelijker uit te voeren. Balkenende heeft indertijd onder het mom van terrorismebestrijding onze wetgeving al richting politiestaat gedreven, Grapperhaus zet dat beleid door. Het is oppassen geblazen, want voor je het weet krijgen wij ook hier te maken met Hongaarse toestanden. Nu al mogen mensen zonder verdenking door de politie opgepakt en vastgezet worden, een wet van Balkenende om terrorisme te bestrijden. Of het ooit behulpzaam is geweest bij die bestrijding is niet bekend, maar die wet is gebleven.

Onder de noodverordening mag de politie ook zonder aanleiding een woning betreden om te controleren of de aanwezigen wel aanwezig mogen zijn, of zij een gezin vormen of dat er ongeoorloofde visite is. Met de spoedwet van Grapperhaus mag de politie dit wellicht altijd. Voor de bestrijding van corona zijn deze maatregelen niet alleen buitenproportioneel, ze zijn ook overbodig.
Wat is het belang voor de overheid om ze toch in te voeren? Een meerderheidskabinet Baudet-Wilders zal er wel raad mee weten. Zitten CDA en VVD ook al op die lijn? Er wordt gesproken over een intelligente lock-down, maar deze wetgeving is niet intelligent als je de democratie hoog in het vaandel hebt staan.

1 MEI

Koningsdag werd ook binnenshuis met volle aandacht van de media gevierd. Voor de gelegenheid was het Woningsdag gedoopt wat in schril contrast met het verleden stond. Geen kroning geen woning luidde de leus bij de kroning van Beatrix, maar tegenwoordig zijn er amper demonstraties en zijn de media brave weergevers van het oranjefeestje. Het tekort aan woningen is sinds de kroning van Beatrix nog steeds niet opgelost, de huizen die nog wel te koop of te huur staan zijn voor velen onbetaalbaar dankzij de prinsjes Bernhard.
De Nederlandse woningbezitters zijn in Europa kampioen hypotheeklast, de Fransen wezen minister Hoekstra er fijntjes op dat wij en niet de Zuid-Europese landen in de EU de meeste schulden hebben als je de hypotheeklasten meetelt. De Fransen met hun 32-urige werkweek noemden ook onze deeltijdeconomie, wij werken namelijk nog minder.

Goed om daar bij stil te staan op deze dag van de arbeid, want minder uren werken zou een verworvenheid moeten zijn. Op 1 mei moeten wij bedenken dat wij ons zonder arbeidersstrijd in het zweet des aanschijns 80 uur per week dood zouden moeten werken, zonder vakanties of andere vrije dagen. De werkenden moeten zich vandaag realiseren dat zonder hun inspanning het land echt stil zou komen te liggen. Bij deze lock-down blijkt wie er niet gemist kan worden, en dat zijn er veel en dat zijn met name de werkenden die het slechts betaald worden. Van de uitgebuite Roemenen die in de kassen de tomaten plukken tot de marathonlopers bij Bol.com die alle bestellingen bij elkaar moeten rennen. Het zorgpersoneel werkt zich nu te pletter en velen raken zelf besmet. Onder de dodelijke coronaslachtoffers zitten veel artsen en verpleegkundigen(bijna 9%). Zij moeten beseffen hoe groot hun macht is. Als zij staken ligt het land compleet plat.

De PvdA is haar rode basis toch niet helemaal vergeten, Asscher pleit vandaag voor een hoger minimumloon. Ook werd vandaag de uitslag bekend gemaakt van experimenten met de bijstand. Het bleek dat uitkeringsgerechtigden met begeleiding naar werk amper meer aan het werk kwamen dan zij die het zonder begeleiding moesten stellen. Ook kwam naar voren dat het dan ook nog vaak over deeltijdwerk gaat. Het NOS-Journaal maakte daarvan dat fulltime werk voor hen “te hoog gegrepen is”. De conclusie moet zijn dat werkgevers geen mensen uit de bijstand willen, zij hebben liever goedkope Oostblokkers. Maar zij hebben ook racistische redenen, een Mohammed komt er niet in, hooguit als goedkope rechteloze oproepkracht.
De werkenden moeten strijden voor beter loon, herstel en uitbreiding van arbeidsrechten. Daar hoort de Roemeen net zo goed bij, maar racisme niet.

Artikel 14

In 2006 is met algemene stemmen de wet dwangsom aangenomen die de burger een pressiemiddel geeft tegen de overheid mocht die in gebreke blijven bij het nemen van beslissingen. Dient de burger bijvoorbeeld een eenvoudige bouwaanvraag in dan zou de overheid binnen 8 weken moeten reageren, eventueel met 6 weken te verlengen. Maar kwam er dan nog geen beslissing, dan had je maar af te wachten, desnoods tot sint juttemis. Dat moest veranderen vond Aleid Wolfson en hij diende deze wet in. Nu kan de burger de overheid voor het gerecht dagen als een beslissing binnen de gestelde termijn uitblijft met een boete als sanctie. Maar nu heeft Ankie Broekers-Knol als Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een uitzondering in die wet opgenomen.

Niet alle mensen zijn voor de wet gelijk vindt zij en met haar een Kamermeerderheid. Voor asielzoekers gelden andere regels, zij hebben nu geen dwangmiddel meer om de overheid te pressen om, binnen de termijn die er voor asielaanvragen staat, een beslissing te nemen. Zij zitten jaren in het azc te wachten en mogen in die tijd de taal niet leren en niet werken en hebben geen enkel uitzicht op een datum waarop aan die onzekere situatie een eind komt. Het enige pressiemiddel was de wet van Wolfson en die werkte al niet, want de overheid betaalde gewoon 1260 euro en deed nog steeds niets. Dan restte hen nog hoger beroep, maar ook die kocht de overheid af met maximaal 15.000 euro voor de asielzoeker en diens advocaat.

De schande dat de overheid niet binnen de al zeer lange termijn een beslissing over asielaanvragen neemt, zelfs niet na het tot twee keer toe door de rechter op de vingers te zijn getikt, drong niet tot een Kamermeerderheid door. Ankie maakte zich alleen druk om het geld dat de overheid als straf opgelegd kreeg, vooral omdat “asielzoekers er zo met miljoenen vandoor gingen”. Behalve dat zij asielzoekers vals neerzette als rovers op miljoenenjacht ontnam zij hen ook nog dit laatste pressiemiddel en kunnen zij door de overheid ongestraft voor jaren opgesloten blijven in de azc’s. Artikel 14 van de Mensenrechten is door Ankie en een Kamermeerderheid bij het oud vuil gezet.

De gesloten rijen van Minerva

Het kamp Moria op het Griekse eiland Lesbos met plaats voor 2800 mensen wordt nu bevolkt door meer dan 20.000 mensen. Vluchtelingen blijven komen en er gaan amper of geen door naar opvangplekken elders. Geen Europees land heeft gedaan wat was afgesproken bij de Turkije-deal, namelijk vluchtelingen opnemen uit Griekenland en na selectie ook uit Turkije. Binnenkort zullen toch 1600 kinderen door Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Portugal en Kroatië worden opgevangen. Een schandalig “klein” gebaar. Onze staatssecretaris Ankie Broekers-Knol , lid van de Leidse corpsballenclub Minerva, weigert zelfs maar één “minderjarig kind” op te nemen.
Turkije heeft 3,5 miljoen vluchtelingen en aan de grens met Syrië zitten zo’n 2 miljoen vast tussen de troepen van Assad en de gesloten Turkse grens. Turkije krijgt nog een zak geld voor de povere opvang, de Grieken een fooi. En die zaten al in zwaar weer vanwege de enorme bezuinigingen die de hardvochtige rekenmeesters van de EU hen bij de vorige crisis hadden opgelegd.

De Ankie’s Broekers-Knollen van Europa hebben geen moeite met Moria, mooi zitten laten die vluchtelingen. Dat daar ook corona uitbreekt is voor hen geen reden tot zorg, gisteren zijn er de eerste gevallen geconstateerd. Dat zal snel escaleren, want anderhalve meter afstand is in zo’n kamp onmogelijk, handen wassen is al een gigantisch probleem: 1300 mensen hebben er de beschikking over 1 kraan. Gezondheidszorg is nauwelijks aanwezig en de paar vrijwillige artsen kunnen zieken amper helpen vanwege gebrek aan alles. De vrijwilligers die er nog werkzaam zijn worden intussen bedreigd door fascistische groepen die van het vaste land naar het eiland zijn gekomen om lekker te matten.

Dankzij de door de EU opgelegde bezuinigingen heeft de linkse Griekse regering het veld moeten ruimen en is rechts weer aan de macht. Rechts had Griekenland juist met hun neoliberale beleid in de problemen gestort, waarna links de macht kreeg en de rekening en vervolgens zo slaafs was om aan de eisen van Jeroen Dijsselbloem te voldoen. Op de gezondheidszorg is 40% bezuinigd met als gevolg dat de sterftecijfers tussen 2011 en 2016 zijn opgelopen met 52.500 doden extra. Ook waren er uitbraken van malaria en hiv, te wijten aan het schrappen van budgetten voor verslavingszorg en plaagbestrijding. Op corona zijn zij daardoor nog minder voorbereid dan wij.

De vluchtelingen aan de Europese grenzen kunnen de corona krijgen van Victor Orbán en Ankie Broekers Knol. Van Leidse Minerva-leden hoef je niets te verwachten, die sluiten de rijen en laten niemand toe, ook aan hun eigen netwerk niet. Baudet studeerde wel in Leiden, maar was geen lid van Minerva, hij komt niet verder dan de uil.Laatste nieuws: Amnesty maakte bekend dat er bij het open zetten van de grens naar Griekenland door Erdogan niet alleen door de Griekse/Europese grensbewaking bootjes zijn lek gestoken en vluchtelingen met geweld zijn teruggebracht naar Turkije, maar dat daar zeker 2 mensen bij zijn dood geschoten en 1 vrouw vermist is geraakt.

Thuisonderwijs

De gevolgen van het sluiten van scholen zijn soms confronterend. Waar de ene ouder geen problemen heeft bij het tijd vrijmaken en veel plezier beleefd aan het zelf lesgeven, daar is het voor een andere ouder juist heel confronterend. Zoals bij Chantal Jansen die aangaf dat een uurtje lesgeven aan haar kind wel een week leek te duren. “Respect” was haar conclusie voor de onderwijzers voor de klas en die hadden ook nog eens een klas vol van die koters.

Een heel ander verhaal is het voor kinderen in het azc. Scholen op het azc-terrein zijn niet erg succesvol voor de kinderen, beter is het hen buiten het azc naar school te laten gaan was de conclusie van recent onderzoek. De reden? Op het azc zitten de kinderen doorlopend in de stress vanwege de altijd dreigende uitzetting. Het is gebleken dat die angst wat afneemt als zij buiten het azc naar school gaan. Met minder stress kunnen zij zich tenminste wat concentreren en gaan hun leerprestaties met sprongen vooruit. Dankzij corona zitten de kinderen weer de hele dag in de stress.

Voor de kinderen van asielzoekers die zich in deze dagen aan de poort van het azc in Ter Apel melden is het nog weer een ander verhaal. Vanwege corona heeft dit Kabinet besloten hen de toegang tot azc’s te ontzeggen. zij mogen zich op straat zien te redden. Bij de tsunami van coronanieuws is dit blijkbaar van geen nieuwswaarde, Jinek, DWDD noch Op1 besteedden er aandacht aan. Ach, 900.000 gevluchte Syriërs in vrieskou zonder voorzieningen aan de Turkse grens, 10.000 in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland en 40.000 in overvolle kampen met een tekort aan alles op de Griekse eilanden, dan hoeven we die paar hier natuurlijk ook niet beschaafd op te vangen. Van thuisonderwijs kunnen zij slechts dromen.

Noodhulp volgens de VVD

Mondjesmaat komen er toch wat beelden in de media over de ellende waarin vluchtelingen uit voornamelijk Syrië zijn beland aan de rand van Europa. De door de EU met miljarden betaalde “opvang ter plaatse”, in Turkije, stelt uitermate weinig voor, reden voor de vluchteling om toch te proberen Europa te bereiken. Het miljardenbedrag is ook niet meer dan een vergoeding voor het tegenhouden van vluchtelingen, over een fatsoenlijke opvang is niet gesproken. Voor Erdogan is het een mooi wapen dat hij bij onenigheid met de EU te pas en te onpas kan inzetten. En dat wapen heeft hij nu ingezet. Hij gooide de grens met Griekenland open en liet de vluchtelingen dat goed weten. Degenen die hem geloofden en over de grens trokken stuitten vervolgens op de gesloten Griekse grens waar het leger hen stond op te wachten met traangas en lange lat. Erdogan blijkt al net zo snel zijn grenzen weer gesloten te hebben, waardoor de vluchtelingen zonder voorzieningen opgesloten zitten in het niemandsland tussen Turkije en Griekenland. Nog minder in het nieuws zijn de vluchtelingen aan de andere kant van Turkije, in Noord-Syrië, daar zitten 900.000 mensen vast voor de Turkse gesloten grens met de troepen van Assad op hun hielen.

De verhalen en beelden zijn schrijnend en dan komen politici snel in beeld en voor de radio. Frits Huffnagel(VVD) liet zien wat empathie voor een VVD-er betekent: “wij krijgen altijd foto’s van zielige kindjes te zien, maar de vader is oorlogsmisdadiger en de moeder faciliteerde dat”. Zij zijn dus wat hem betreft niet welkom.
Andere politici vonden dat er geld naar Griekenland moest. Dat leek logisch en nobel, maar die gelden wilden zij niet aan noodhulp besteden zoals ieder beschaafd mens zou denken, dat geld moet de Grieken helpen hun grenzen beter gesloten te houden vonden zij. Het waren dan ook voornamelijk VVD-politici.
Bij die partij hoor je nu alleen van Frans Weisglas nog een enigszins beschaafd geluid. Met zo’n partij heb je geen FvD of PVV meer nodig.

Volksvertegenwoordiger

Wat zijn dat voor mensen die opgaan voor een carrière als volksvertegenwoordiger? Als zij eenmaal op het zo gewenste pluche van gemeenteraad of Kamer zitten moeten zij de stem vertegenwoordigen van het volk dat hen gekozen heeft, maar doen zij dat ook?
In de gemeenten Zandvoort en Noordwijk is deze vraag actueel. Het daar komende zomer te houden omstreden racecircus zaaide verdeeldheid, het openstellen van een stukje strand om de coureurs snel naar het circuit te laten racen leek de druppel. Dat stuk strand was door de gemeenteraden als natuurgebied aangewezen waar geen verstoring zou mogen plaatsvinden, niettemin besloten dezelfde gemeenteraden om de Max Verstappens toestemming te geven om daarlangs naar het circuit te racen.

Wie vertegenwoordigden de gemeenteraadsleden daarmee, het volk dat hen heeft gekozen of de wereld van Jumbo en Red Bull? De wereld van Jumbo en Red Bull heeft intussen wel naar het “volk” geluisterd en het door het natuurgebied razen afgeblazen en zette daarmee de volksvertegenwoordigers voor schut. De commercie luistert blijkbaar beter naar het “volk” dan volksvertegenwoordigers. Ook zo curieus, de volksvertegenwoordigers van dit Kabinet willen de winstbelasting (nog) verder verlagen, dat zal het volk niet eerlijk vinden, zelfs onder miljonairs wordt geroepen dat zij te weinig belasting betalen.

De volksvertegenwoordigers breken de ooit door het volk zwaar bevochten rechten van het volk steeds verder af. Zo is de antikraakwet een geschenk voor vastgoedspeculanten en een drama voor mensen die hun dakloosheid wisten op te heffen door zo’n vanwege belastingvoordeel leegstaand pand te kraken. Dagelijks worden krakers op straat geklinkerd zoals dat wordt genoemd, vooral in het o zo leefbare Rotterdam.
Nu is Justitie bezig tolken te straffen omdat die in actie zijn gekomen tegen verslechtering van hun werkomstandigheden en inkomen. In een rechtsstaat mag je staken, maar het is tekenend dat juist het ministerie van Justitie dit recht schendt door stakende tolken voortaan uit te sluiten van opdrachten.
Zolang het “volk” rechtse politici als volksvertegenwoordigers kiest zal er niet naar hen worden geluisterd. Behalve naar hun oprispingen uit de onderbuik.

Quarantaine

Een weekje of twee op een luxe cruiseschip of in een vijfsterrenhotel, daar hebben veel mensen een hoop geld voor over. Maar als het moet is het ineens een ander verhaal, zelfs als het gratis is. Dan is het ineens een ramp, opgesloten in zo’n paradijs en opent het NOS-Journaal groots met dat vreselijke drama.
Quarantaine noemen ze het, maar dan geen 40 dagen in isolatie wat het letterlijk betekent, maar slechts 14 dagen. Hoe anders is de aandacht voor mensen die gevlucht zijn uit oorlogsgebied en vastzitten op de Grieks eilanden. In kampen die berekend zijn op 6200 mensen zitten nu 40.000 mensen. Aan alles is er tekort, in schamele tentjes bivakkeren zij in een modderpoel en er zijn te weinig artsen om tbc-uitbraken te beteugelen, laat staan als het coronavirus er belandt.

Hun quarantaine duurt niet 14 dagen, zij zitten er uitzichtloos. De rechtse Griekse regering wil er nog meer kampen opzetten, maar dan volledig gesloten. De vluchtelingen en eilandbewoners willen dat er eindelijk een fatsoenlijke oplossing komt, maar daar wil de Griekse regering noch de EU aan.
In Noord-Syrië worden intussen bijna een miljoen “nieuwe” vluchtelingen door Turkije bij de grens tegengehouden. Zij zijn op de vlucht geslagen vanwege het door Assad ingezette slotoffensief tegen het laatste bolwerk van de oppositie. Turkije probeert een bufferzone te creëren langs zijn grens, op Syrisch grondgebied, om daar de vluchtelingen op te sluiten. Die 900.000 vluchtelingen zitten er in vrieskou onder zo mogelijk nog erbarmelijker omstandigheden dan hun lotgenoten in Griekenland. Vooral veel kinderen overleven het daar niet.

Huis en haard moeten ontvluchten en dan opgesloten voor onbepaalde tijd. De Australische oplossing (vluchtelingen voor eeuwig op een eiland vastzetten) waar Wilders zo voor pleit is al praktijk geworden.
Dit vluchtelingendrama is schandalig genoeg niet of nauwelijks nieuwswaardig, het “lijden” van de wijnende cruiseschipgasten wel.

Tempoe doeloe

Na 350 jaar eindigde de koloniale bezetting van Indonesië. Eerst namen de Japanners de macht over en toen die de oorlog verloren hadden was de Indonesische bevolking zich bewust geworden dat de Hollandse witte mens toch niet zo superieur was aan de Aziatische mens. De bevrijding van de Japanners hield voor hen niet in dat de Hollanders hun oude machtspositie weer zouden innemen, de tijd was eindelijk daar om een einde te maken aan die bezettingsmacht. Helaas zag de Nederlandse regering bevrijding als iets dat alleen de Hollanders gold en stuurde het leger onder de valse naam “politionele acties” naar de Indische smaragd. Het kostte de bezetter 6000 soldatenlevens, aan Indonesische zijde vielen naar schatting 100.000 doden. Omdat door de Indonesische bevolking ook werd gevochten tegen heulers met de Hollanders werden de doden aan Indonesische kant gretig aan die strijd toegeschreven door de bezettende Hollandse machtshebbers. Elke kritiek op het koloniale geweld werd de kop ingedrukt. In de jaren 60 werd er een hetze tegen de VARA gevoerd vanwege een licht kritische blik op het Indische verleden. Kenmerkend dat het de Telegraaf was die toen activistisch het voortouw nam, zelf zwaar fout in de Tweede Wereldoorlog. Overigens stemde de helft van de Nederlandse kolonialen in Indonesië in de jaren 30 NSB, de Telegraaf was ook toen hun lijfblad.

Wie zich in het koloniale verleden verdiept stuit op de wreedste misdaden. Bij uitbuiting hoorde ook verkrachting en daarbij gold geen ondergrens qua leeftijd. Wilders en Baudet hebben Indische roots, net als Rutte en Ben Bot, hun kijk op de mensheid is merkbaar beïnvloed door de daar toen geldende kijk op de mensheid volgens de rassenleer, en dan heb je superieure en inferieure rassen.
Zo’n 35 jaar geleden kon je nog steeds geen kritiek hebben op het kwalijke Indische verleden. Pas afgelopen week kon Marion Bloem vrij onomwonden op tv bij Mondo iets meer vertellen, 70 jaar taboe lijkt nu aan slijtage onderhevig. Waar in Duitsland 70 jaar geleden een begin met de verwerking van hun gruwelijke twaalfjarige naziperiode werd gemaakt, hier moet de verwerking van 350 jaar kolonialisme nog aanvangen. Wij lopen nog verder achter dan de Oostduitsers, die konden er pas na de wende aan beginnen. Niet voor niets dat de AfD daar zo sterk is en dat in Hamburg die partij maar nipt de kiesdrempel heeft gehaald. Hier zullen we het ook nog wel even met neokoloniale CDA, VVD, FvD en PVV moeten doen en hun verlangen naar de goede oude tijd: tempoe doeloe.

Ontwikkelingshulp anno 2020

Heineken heeft met de ontwikkelingshulp nieuwe stijl brouwerijen gebouwd in Afrika. Goed voor de lokale boeren, om hun verdriet te verdrinken, als zij het zouden kunnen betalen natuurlijk. Zij zijn van hun land beroofd om de biergigant er gerst te laten verbouwen, geen enkele compensatie voor hen zoals voor de boeren hier.
Elders in Afrika zijn boeren hun grond kwijtgeraakt aan Hollandse collega’s. Ook van hun land beroofd om vervolgens met lede ogen te zien hoe een Hollandse boer er met ontwikkelingsgeld bloemen teelt, compleet met grote hoeveelheden gif. Bij hem geen sprinkhaan te bekennen die de valentijnboeketten vernietigd. Door die sprinkhaanplagen moet nu voedsel worden ingevlogen, maar die vliegtuigen kunnen retour met liefdevolle bossen bloemen. Wij zouden eens zonder moeten zitten. En ach, honger is daar al zolang de boreale wereldburgers er komen heel normaal, “ze” weten niet beter.

Onze ontwikkelingshulp nieuwe stijl gaat nog verder. De Afrikaanse arbeider die naar Europa wil voor werk mag verzuipen op de Middellandse Zee. De VVD en het CDA kijken tevreden naar de afschrikwekkende werking daarvan. Maar wil de Hollandse ondernemer een hooggeschoolde voor een maandloon van 4150 euro of meer, dan kan de Afrikaanse sollicitant per KLM naar Schiphol vliegen en is een verblijfsvergunning geen probleem. D66 wil nu ook dat minder betaalde krachten hier makkelijk naartoe gehaald kunnen worden. Fantastisch, wij alle artsen en verpleegkundigen uit Afrika hiernaartoe halen, zij lekker ouderwets van zorg verstoken hopend een paar euro te verdienen als knecht bij weldoener Heineken om zich met diens bier te kunnen bezatten. Voor de gezondheidszorg zal de Afrikaan een levensgevaarlijke bootreis over de Middellandse Zee moeten wagen om zich in Europa door zijn oud-landgenoten te laten verzorgen.

Supernarcist en -racist

Zijn taal zit vol superlatieven, “lastig” wordt “ernstig lastig”, “Nederlanders” wordt “lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders”, “vriendinnen” wordt “dierbare vriendinnen” en “zinloos” wordt “volstrekt zinloos”.
Het is doorgaans ook Trumpiaans narcistisch wat Baudet twittert. Je kunt van jezelf houden, dat is mooi, luister maar naar Harry Jekkers met zijn sublieme ik hou van mij, maar deze nazaat van Belgische migranten gaat daar nog overheen en steekt Trump naar diens narcistische kroon.

In de trein van Weesp naar Amsterdam zaten twee vrouwen die aanhanger zijn van Baudet. Er werd omgeroepen dat er een kaartcontrole zou plaatsvinden. En daar kwamen drie man in burger om de kaartjes te controleren. De vrouwen zagen dat zij een getint uiterlijk hadden, naar hun idee niet door de zonnebank maar etnisch, Marokkaans. Volgens andere passagiers waren de vrouwen lastig, wilden hun kaartjes niet laten zien. Een meereizende politieman in burger kwam erbij om de meiden tot rust te manen, hem vonden zij ook al Marokkaans. Uiteindelijk hebben zij hun kaartjes toch maar laten zien. En meteen erna het voorval inclusief afbeelding van de drie controleurs en politieman aan hun dierbare vriend Baudet gestuurd. Hun versie uiteraard, dat zij waren lastig gevallen door deze 4 “Marokkanen”. En die twitterde het meteen door met de nodige superlatieven en blies de racistische ondertoon op tot vooroorlogse proporties. Hij sloot af met een oproep om op hem te stemmen, “Breek los uit politiek correct gelul! Red dit land! #FvD”

Zouden alle lieve, kinderlijk naïeve Nederlanders nu op hem gaan stemmen? En wie zijn die kinderlijk naïeve Nederlanders? Zijn dat de zoons en dochters van migranten uit België of Marokko? Of zijn dat de demonstrerende boeren en de Willem Holleeders?
Je bent politieman, zoon van in Nederland geboren ouders. Maar net als 80 jaar geleden vindt deze politicus dat je pas Nederlander bent na een blut und boden-berekening. Intussen was baudet alweer afgereisd naar Rome, om over “God, eer en vaderland” een lezing te geven op het National Conservatism Congres. Hij liet nog een berichtje uitgaan waarin hij niets terugnam van zijn racistische woorden, hij had zich alleen wat “te snel”(een uurtje later en het was geen probleem?) en “te stevig” (zonder het woordje ernstig ook niets aan de hand?) geuit. Excuses maken doet hij natuurlijk niet, daar doet een boreale Nederlander 75 jaar over hebben we net bij de Auschwitz-herdenking gezien.