De boer is los

Oproepen tot groepsverkrachting van minister Carola Schouten, een agente te paard aangereden met een tractor, de deur van het Groningse provinciehuis gesloopt en nog veel meer van dergelijke zaken sprongen eruit bij de demonstraties van een bepaalde groep boeren. De intimidatie met honderden tractoren werkte wel, in Friesland ging a.s. burgemeester van Dokkum acuut door de knieën en dat gaf deze boeren een gevoel van onoverwinnelijkheid. “Wij maken nu de dienst uit en niet de overheid” hoorde je overal. Toen in Noordhorn de politie bij de boer langs ging die de politievrouw te paard had aangereden om diens tractor te onderzoeken kwamen meteen 60 boeren met tractoren aanzetten om de politie te verjagen. Voor velen in de samenleving is deze eigenrichting een voorbeeld dat graag gevolgd wordt, zoals met 15 man proletarisch winkelen of om met 50 man een vergadering van anti-zwartepiet-actievoerders met geweld verstoren.

Wat vindt LTO-voorman Marc Calon hiervan? Nou, fel kon hij de protesten niet noemen, “het was spielerei” en daar voegde hij nog dreigend aan toe: “de climax komt nog”. Carola Schouten mag wel extra bewaking krijgen, als Calon een oproep tot verkrachting slechts spielerei vindt. Ook CDA-varkensboerin Schreijer-Pierik stelt zich aan de zijde van Calon op. Zij gooide een emmer verwijten over haar eigen partij, allemaal vanwege één zinnetje in een discussiestuk nota bene: “De waarden duurzaamheid en dierenwelzijn en het inkomen van boeren moeten belangrijker zijn dan de ambitie om de tweede voedselexporteur van de wereld te willen blijven”. Voor varkensboeren als Schreijer-Pierik is die zin het grootste onrecht ter wereld. Zij tiert dat de boeren het niet accepteren dat er ook maar één biggetje minder geëxporteerd gaat worden. Het CDA heeft de woorden “belangrijker zijn” inmiddels vervangen door “in balans zijn met” om de boeren gerust te stellen. Discussie heeft het stuk dus niet opgeleverd.

Minister Grapperhaus riep onlangs dat etnische groepen als geheel veel harder moeten worden aangesproken op hun verplichting mee te werken aan assimilatie. Bedoelde hij assimilatie aan dit boerenvoorbeeldvolk? Of gaat hij dit boerenvolk aanspreken op hun antidemocratisch en gewelddadig gedrag.

Tweedeling in onderwijs

Stap voor stap wordt ons onderwijs door de politiek richting het Angelsaksische model gestuurd. Bezuinigingsmaatregelen worden zo nu en dan afgewisseld met een éénmalig zoethoudertje. Wat met dat geld gebeurt, zoals met de 460 miljoen van Slob, is totaal afhankelijk van de bestuurders van de scholen, want het geld is niet geoormerkt. Niks betere betaling van de leerkrachten of extra krachten om de klassen te verkleinen, eerder zal de directeur kiezen voor nieuwe iPads of een joekel van een touchscreen voor elke klas. Of een reisje naar New York, of hij maakt een afspraak met een architect om een imposant nieuw kasteel van een school neer te zetten. Bij veel van zulke nieuwbouw moet bij de opening personeel de laan uit omdat het budget is overschreden.

Nog niet zo lang geleden kwam de Pabo-student maar moeilijk aan de slag, voor 10% was geen vacature. Dat was geen uitnodiging voor nieuwe studenten om zich bij een Pabo in te schrijven. De politiek gooide er ook nog een extra rekentoets als toelatingseis bij, wat het aantal studenten nog verder deed dalen. In 2005 werd al gewaarschuwd voor het huidige tekort aan leerkrachten.

Nu kan iedereen voor de klas, zijinstromers zijn van harte welkom, of ze kunnen rekenen of niet maakt niet meer uit. En nog zijn er veel te weinig leerkrachten. Intussen groeit het aantal privéscholen. De dominantie van de VVD en het CDA betaalt zich na al die jaren afbraakbeleid in het onderwijs uit. De privéschool kost ouders tussen de 3000 en 12.000 per jaar. Zij kunnen hun leerkrachten daardoor beter betalen dan in het openbaar onderwijs. Bij hen geen onbevoegden voor de klas, en kleine klassen. Kijk naar Engeland en de VS en dan zie je waarheen we gaan.
Tweedeling in het onderwijs. Ouders die het kunnen betalen sturen hun kinderen naar de privéschool waar het kind goed onderwijs krijgt. Ouders die het niet kunnen betalen zien hun kind met achterstand van de kapot bezuinigde openbare school komen. Die red je niet met een éénmalig bedrag, die moet je structureel steunen. De staking is bittere noodzaak.

SS of IS

Na de oorlog werden SS-ers en andere landverraders opgepakt. Dat viel niet mee met een overheid waar collaboratie schering en inslag was. Was de Nederlandse politie gezuiverd van alle jodenjagers en verraders dan zouden er niet veel agenten meer zijn overgebleven. Dus bleven velen ongestraft en gewoon in dienst, al hadden zij bijvoorbeeld “kopgeld” verdiend met het aangeven van ondergedoken joden. De zwaarste oorlogsmisdadigers werden veroordeeld tot meestal niet meer dan een jaar of tien. Het gros kon op een milde straf of een geldboete rekenen. De langgestraften werden vaak al na een paar jaar vervroegd vrijgelaten. Echt zwaar hadden die het bovendien niet. Wel hard aangepakt werden de tot gevangenisstraf veroordeelde jongemannen die hadden geweigerd om in Indië te gaan doen wat de Duitsers hier hadden gedaan. Zij werden slechter behandeld dan SS-ers die voor marteling en moord vast zaten. En zij kregen geen vervroegde invrijheidstelling.

De hedendaagse SS-ers, of in vreemde krijgsdienst getreden landgenoten, zijn de IS-gangers. Zij zitten nu gevangen bij de Koerden en die willen graag van hen af, retour naar hun vaderland. En daar heeft onze regering geen trek in. Geen milde straf in eigen land met even mild regime en vervroegde vrijlating zoals onze SS-ers destijds.
Ons leger heeft flink gebombardeerd in IS-gebied, maar wij lieten het vuile werk op de grond over aan de Koerden. En nu willen wij hen niet eens afhelpen van onze oorlogsmisdadigers daar.
Trump pronkte met het oppakken van de IS-kopman en prees de hond die daarbij betrokken was de hemel in, maar hij deed de Koerden die het kopstuk hadden getraceerd en zijn dna hadden geleverd af met de woorden dat “die maar weinig hadden gedaan”. Zo laat Rutte hen ook barsten.
De ene landverrader in vreemde krijgsdienst als SS-er is de andere landverrader in vreemde krijgsdienst als IS-er niet. Hun misdaden doen niet voor elkaar onder, hun behandeling scheelt echter dag en nacht.
Verlos de Koerden van onze oorlogsmisdadigers en hun kinderen. Die kinderen hebben al schade genoeg opgelopen, laat dat niet nog meer worden.

Een democratische vernieuwing vernietigd

“Een getalenteerd man, maar niet vrij omdat hij herkozen wilde worden. Als je dat wilt, word je de speelbal van de regeringsleiders. Bij alles wat je doet, denk je: kan dit wel, fnuikt het mijn ambities niet?” Zo omschreef scheidend voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker zijn voorganger Barroso in een Volkskrantinterview dit weekend.
Juncker legt hier feilloos de zwakte van democratisch gekozen leiders bloot. Is het bereiken van de top het streven van een politicus, dan zal hij op zijn weg daarnaartoe altijd rekening houden met de gevolgen van zijn handelen en beslissingen op die ambitie. En dus is het maatschappelijke belang daaraan ondergeschikt. Hij zal dus zorgen dat zijn handelen en beslissingen voor hem niet fnuikend zullen zijn, maar dat kunnen ze dan wel voor de maatschappij zijn.

Op elk departement zie je domme kortetermijnbeslissingen en een zwalkend beleid, men rept daarom vaak over de waan van de dag. Het is een logisch gevolg van beleid dat vooral gediend is bij het vermijden van schade voor de carrière van een politicus. Een Rutte die na zijn huidige premierschap met pensioen wil gaan en geen ambities heeft om bijvoorbeeld voorzitter van de Europese Commissie te worden zal zijn visie, gesteld dat hij die zou hebben, zonder remmingen durven geven. Hij zou dan de EU kunnen voorstellen om Erdogan hard aan te pakken. Maar dan moet hij uiteraard ook geen commissariaten ambiëren bij internationaal opererende bedrijven en multinationals.

In het Koerdische Rojava, gelegen in Noord-Syrië dat nu onder vuur ligt van het Turkse leger, wordt geëxperimenteerd met een alternatief democratisch systeem. Een systeem dat hier een halve eeuw geleden de basis was van Oranje Vrijstaat, ofwel de Kabouters: anarchisme binnen de grenzen van een democratische rechtstaat. Via de Amerikaanse anarchist Murray Bookchin kwam het bij de Koerdische leider Öcalan en die zette het in Rojava op de kaart. Turkije maakt nu met oorlogsgeweld ook een einde aan dit experiment.

Verkiezingsopkomst

Ons land kent een algemeen kiesrecht, dat kreeg de kiezer niet cadeau. Het was een hele strijd om alle mannen een stem te geven en het duurde nog langer voor ook alle vrouwen mochten stemmen en verkozen worden, nog maar net 100 jaar geleden.

In Afghanistan werd 90 jaar geleden een algemeen kiesrecht ingevoerd. Het land heeft een verleden van koloniale bezettingen en burgeroorlogen en dat is ook nu nog steeds gaande. De Britten hebben er hun grootste nederlagen geleden, de Russen evenzo. Maar het ergst heeft de bevolking geleden onder de al eeuwen voortdurende strijd. Onder het ene regime was de sluier verplicht, onder het andere westerse kleding. Het ene werd door de Britten in het zadel gehouden, het andere door de Russen. De Amerikanen bombardeerden er omdat de Taliban onderdak verleenden aan Osama bin Laden, zij bezetten het land en kregen steun van ook onze soldaten. Die buitenlandse troepen zijn grotendeels vertrokken, maar de chaos is er niet minder op geworden. Aanslag volgt er op aanslag. Hoewel volgens onze regering er toch streken zijn waar Afghaanse vluchtelingen “veilig” naar teruggestuurd kunnen worden. Voor toeristen geldt echter een negatief reisadvies.

Bij ons is de opkomst bij verkiezingen wisselend. Voor de Tweede Kamerverkiezing komt tussen de 70 en 80 procent opdagen, bij de Europese Verkiezingen is dat meestal tussen de 30 en 40 procent.
Voor Afghanen is stemmen heel wat anders dan hier. Als je door Taliban betrapt wordt bij het uitbrengen van je stem kan dat je leven kosten. Maar voor hetzelfde blazen zij het stembureau op terwijl jij een vakje rood maakt. Niettemin kwam bij de vorige verkiezing 60% naar de stembus. Bij de verkiezingen van afgelopen weekend was de dreiging met aanslagen echter zo groot dat 80% thuis bleef. Het was geen loze dreiging, bij de stemlokalen vonden minstens 400(!) aanslagen plaats. Hoeveel Nederlanders waren naar de stembus gekomen met zoveel dreiging, zonder enige dreiging blijft hier al gauw 60% weg.

Nooit weggeweest

De rassenleer was bloeiend tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dat die leer resulteerde in de grootste genocide aller tijden was reden om afscheid te nemen van dat raciale denken. Althans, zo leek het. Want het racisme verdween natuurlijk niet zomaar. De Nederlanders waren echt niet massaal anti-Duits geweest, het verzet was hier niet erg groot en veel moeite met de Jodenvervolging hadden de meeste Nederlanders niet. Een oude Arnhemmer zei het vorige week onbedoeld eerlijk: “met de operatie Marketgarden (september 1944) begon de oorlog”. Voor Joden, zigeuners en links Nederland was die oorlog toen al 4 jaar aan de gang.

Hoe diep het racisme in onze samenleving zat word je duidelijk als je bijvoorbeeld kranten leest uit de jaren dertig. Minister van Justitie Jan Donner, vader van de schaakgrootmeester en opa van Minister van staat Piet Hein Donner sprak toen in een debat over vreemdelingen en noemde hen “Chinezen en ander ongedierte”. Als je daar de uitspraken van Wilders over landgenoten met een Marokkaanse achtergrond naast legt of de boreale praat van Baudet, dan is er niet veel veranderd. Er is alleen een rustpauze geweest waarin men zich wat heeft ingehouden. Maar met de opkomst van Pim Fortuyn werd niet voor niets gezegd dat “we eindelijk weer mogen zeggen wat we denken”. En de hele Tweede Kamer zweeg toen Wilders afgelopen week weer racistisch uit de bocht vloog(“er stroomt een Marokkanengif door de straten van Nederland”). Het is gewoon geworden, voor de boreale Nederlander.

Consumentenmacht

Iedereen die een pilletje slikt of een lijntje snuift financiert de daders van de moord op advocaat Wiersum zegt minister Grapperhaus. Inderdaad, zo werkt dat. Iedereen die bij Shell tankte ten tijde van de Apartheid financierde dat racisme en wie nu bij Shell tankt financiert het Saudische Koningshuis.

Mensen moeten zich de opmerking van Grapperhaus goed in de oren knopen, je hebt als consument macht. Met het boycotten van kwalijke ondernemingen kun je invloed uitoefenen. In het verleden gebeurde dat ook, zoals de boycot van Shell. Het zou mooi zijn als dit middel weer wordt ingezet om uitbuiting van arbeiders uit te bannen of om dictaturen onder druk te zetten.

Wat Grapperhaus vergeet is dat je geen legale alternatieven hebt voor de illegale drugs. Of je moet voor de hard drug alcohol gaan of aan de tabak. En laten nou net die gelegaliseerde drugs voor de meeste (dodelijke) slachtoffers zorgen. En de legale dealers van alcohol en tabak aarzelen niet om de jeugd met zoete alcohol light-producten rijp te maken voor het steviger werk. Of ammoniak aan tabak toe te voegen omdat dat de tabak veel verslavender maakt.
Onze overheid betaalt uit de pot die voorheen ontwikkelingshulp heette de asielopvang in ons land en verstrekt daarnaast subsidies aan het bedrijfsleven. Zoals aan Heineken om brouwerijen in Afrika te bouwen. Dat zal het continent helpen. Het heeft in elk geval veel boeren van hun land beroofd zodat Heineken daar gerst kan verbouwen. De overigen moeten nu maar zien hoe te boeren zonder water, want dat gaat eerst naar Heineken. Grapperhaus zou daarom ook de heldere bierdrinkers moeten oproepen om dat gerstenat te laten staan.

Naïef?

We zijn naïef geweest zeggen politici elkaar na, geconfronteerd met de moord op een advocaat. Maar zijn zij wel naïef geweest?
Hoe kun je wetten zo schrijven of aanpassen, een justitieel apparaat zo kapot bezuinigen en een politieorganisatie zo reorganiseren dat ons land een paradijs is voor niet alleen belastingontduikers, maar ook voor de maffia en dan met droge ogen gaan kletsen over naïviteit?

Toen de muur was gevallen en de Sovjet Unie als Rusland verder ging en veranderde in een wild-west-kapitalistische staat, werd ons land overspoeld met Russische maffioso. De Italiaanse maffia zat hier al langer en de Joegoslavische evenzo. Ons land is namelijk een prima plek voor distributie van van alles, dus ook van illegale zaken. Wetgeving bedoeld om onze eigen ondernemers minder belasting te laten betalen of om controle op hun handelen te verminderen werkt evengoed voor de (internationale) maffia. Dat werd dan maar geslikt, politie en justitie moesten het maar bekijken. Die kregen met de VVD als grootste partij bezuinigingen en reorganisaties voor hun kiezen. Kleine overheid en minder regels is hun devies en daar houdt ook de maffia van.
Onze wetgeving is zeer plezierig voor lieden die graag wat belasting willen ontduiken. Met lobbywerk heeft de achterban van VVD en CDA aardig wat leuke wetgeving voor elkaar gekregen. We hebben zelfs een minister van Financiën, CDA-er Jan-Kees de Jager, gehad die zelf als ondernemer met de btw-afdracht had gerommeld. Het was bizar genoeg geen beletsel om hem die post te geven.

Als reactie op de moord op de advocaat worden de bezuinigingen bij justitie niet terug gedraaid, ook de politie krijgt er geen mankracht of wijkagent bij. Wel wordt er uit het bestaande politieapparaat mankracht onttrokken om een nieuw team samen te stellen. Op Amerikaanse leest geschoeid zal dat de strijd aan moeten gaan met de miljardenhandel van de drugsmaffia. Maar die maffia zit allang bovengronds, goed geregeld door juristen en accountants aan de Zuidas. Dezelfden die de brievenbusfirma’s en multinationals bedienen. En die dat werk moeiteloos kunnen doen dankzij de leuke wetten en regeltjes die CDA en VVD voor hen heeft gecreëerd.
Wij waren het land van Heineken en Bols, die drugs zijn legaal. De nieuwe concurrerende middelen zijn dat niet. De gevolgen kunnen wij al decennia zien, en die CDA en VVD zeggen nu dat ook te zien. Maar zij doen er niets aan, want dan snijden zij in de eigen vingers. Voor de bühne komt er meer repressie en dat geeft slechts akelige wetten en leidt tot niets zoals we in de VS kunnen zien.

Trias politica?

Je hebt de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De Franse filosoof Montesquieu heeft ooit deze trias politica bedacht waarbij hij als uitgangspunt had dat die drie machten gescheiden zouden zijn om te waarborgen dat zij onafhankelijk van elkaar de democratie zouden controleren. Als een regering deze drie machten zelf onder controle heeft zit je al snel in een dictatuur. In ons land is alleen de rechterlijke macht onafhankelijk, of hoort dat te zijn.
De VVD neemt het namelijk niet zo nauw met de Trias Politica. Onder haar leiding werd Justitie al uitgebreid met het politieapparaat. Dat zat voorheen bij Binnenlandse Zaken. Die samenvoeging staat op gespannen voet met de scheiding der machten. Het heeft daarnaast de beide apparaten in een enorme puinhoop veranderd. Zelfs de eigen VVD-ministers en staatssecretarissen stapten er achter elkaar op.

De scheiding van de drie machten beperkt zich in ons land dus tot twee, alleen de rechterlijke macht is los van de politiek. Tenminste, dat dachten wij. In de racismezaak tegen Geert Wilders, die aan zijn gehoor had voorgesteld om een endlösung te regelen voor landgenoten met wortels in Marokko, schijnt Opstelten, de toenmalig VVD-minister van Justitie en Veiligheid en brokkenpiloot eerste klas, zich met die zaak te hebben bemoeid. Dat had hij uiteraard niet mogen doen. Wat de vraag nu moet zijn: was dit een incident of was het voor de VVD-ministers een vanzelfsprekendheid om zich met de rechterlijke macht te bemoeien.

17 miljoen mensen

Maxima had van haar inburgeringscursus begrepen dat Nederland een eigenzinnig land was, vol unieke mensen. Maar toen zij aan de oude reclameslogan refereerde die ervan uitging dat alle inwoners van ons land niet in een keurslijf kunnen omdat zij in hun waarde gelaten moeten worden ofwel allemaal verschillend zijn met de woorden “dè Nederlander bestaat niet” viel rechts Nederland over haar heen. Dat de tijd van 15 miljoen Nederlanders met hun Giroblauw was veranderd in 17 miljoen mensen zonder een eigen bank was Maxima ontgaan. Rechts wil dat iedereen tot één volk behoort, hun volk, boreaal en neoliberaal, vroeger heette dat racistisch en fascistisch.

Mona Keijzer gaat op voor het leiderschap van het CDA. Wopke Hoekstra ook. Beiden zitten op de boreale weg met volkslied en vlag die Buma bewandelde. De derde kandidaat, Hugo de Jonghe, laat nog iets van het oude midden horen en levert zelfs kritiek op de neoliberale politiek. Dat geluid is er dus nog wel, maar sterk is het niet, ondanks de zware schade die het CDA heeft opgelopen door met steun van Geert Wilders te regeren.
Mona Keijzer komt uit PVV-bolwerk Volendam en liet haar licht schijnen over de problemen van deze tijd. Volgens haar palingpolitiek draait het om gebrek aan verbinding, hoog- en laagopgeleid ontmoeten elkaar niet meer. Je kunt niet met 17 miljoen mensen als los zand naast elkaar leven stelt zij. Haar oplossing zal Buma deugt doen: “je hebt een stel verbindende iconen nodig zoals het Koningshuis”. Jawel, met het zingen van het volkslied en zondag naar de kerk zijn 17 miljoen mensen met elkaar verbonden. Alleen is niet iedereen koningsgezind of kerkelijk, laat staan van dezelfde kerk. Zulke ideeën werken alleen in een dictatuur, en dat vinden deze CDA-ers wellicht een goed idee, want zij flirten met fascistoïde gedachten en met extreemrechtse partijen. 17 Miljoen mensen in een keurslijf dwingen heeft niets van doen met democratisch gedachtegoed.

Eigenrichting

Iemand roept dat er een pedo in de bosjes staat en vijf mannen springen er bovenop met de dood van de (doofstomme) man als gevolg. Nog voor er autopsie heeft plaatsgevonden laat de politie weten dat de doodsoorzaak onbekend is en niet het gevolg is van het burgerarrest. Ook weet de politie dat de dode man seksuele handelingen had verricht. Hoe zij dat allemaal kon weten werd niet duidelijk. Een nekklem was kennelijk niet geconstateerd, maar ook daarmee mag je trouwens van de politie vrijuit gaan. De vijf aangehouden mannen werden dus vrijgelaten. De politie heeft de verdachte van een seksueel misdrijf al veroordeeld en de vijf verdachten van doodslag vrijgesproken nog voordat een rechter de zaak heeft beoordeeld.

Een oude hippie die ooit een coffeeshop begon en daar flink geld aan had overgehouden vertrok naar Thailand. Bij Justitie waren wat ambtenaren die hem die luxe pensionering misgunden en dachten dat hij nog wel voor wat zaakjes veroordeeld kon worden. Helaas voor hen leverde Thailand hem niet uit. Toen stuurden ze wat mailtjes naar de Thaise politie met wat verdachtmakingen die in Thailand gevangenisstraffen van 100 jaar kunnen opleveren. En zo geschiedde. Misschien was hij hier voor iets veroordeeld , misschien ook niet, maar hier was hij nooit tot 100 jaar veroordeeld. De ambtenaren speelden dus zelf voor rechter.
Begin dit jaar bleek justitie mailtjes naar de Turkse autoriteiten te hebben gestuurd waarin een Nederlandse correspondente in Turkije aan een verboden Koerdische beweging werd gelinkt. Zij werd het land uitgezet. Huis kwijt, werk kwijt.

Eigenrichting is een heikele en gevaarlijke zaak en niet voor niets verboden. Als de Overheid al het slechte voorbeeld geeft, dan moet je niet raar opkijken dat burgers het ook normaal gaan vinden. Intriest dat prins Pieter van Vollenhove, toch zijn blazoen wat opgepoetst als medestichter van het Huis voor Klokkenluiders, zich vergaloppeerde door de vijf man in Assen die betrokken waren bij de dood van de vermeende pedofiel als helden te bestempelen. Laat hij eerst zijn zoon een heropvoeding geven, de huisjesmelkende aanstichter van de vernieling van het milieu bij Zandvoort om de hobby van zijn großpapa te realiseren.

Onze vriend in Brazilië

Luister naar de NOS-Journaals, kijk naar Jinek of naar Buitenhof en je krijgt de indruk dat er in Brazilië een beschaafde man aan de macht is. Dat de man in kwestie Trump nog op rechts en in onbeschoftheid ruim weet te passeren is blijkbaar niet doorgedrongen. Maar de Nederlandse belangen in het Zuid-Amerikaanse land zijn dan ook groot en deze president doet alles waar Nederlandse ondernemers gelukkig van worden. Zij leggen met hun VOC-mentaliteit de infrastructuur in het Amazonegebied aan, zodat de daar geteelde soja efficiënt naar de havens gebracht kan worden om naar onze veestapel verscheept te worden. Die havens leggen zij ook aan, onze banken zijn de financiers enzovoort.

Dat boeren en andere gelukzoekers van de Braziliaanse president vrij spel hebben gekregen en aangemoedigd zijn om het woud plat te branden en lastige bewoners rustig af te maken, het raakt Eva Jinek niet, zij noemde het “legitiem” dat die boeren dat deden, want die “willen ook geld verdienen”. Van haar mag je dus de Veluwe plat branden en de bewoners vermoorden als je daar als boer geld wil verdienen, heel legitiem ….
Jort Kelder vond het nodig om gast Bram van Ojik erop te wijzen dat die soja naar hipsters in onze grote steden gaat die allemaal GroenLinks stemmen. Dat het deel van de soja dat niet als veevoer wordt gebruikt hooguit 10% is wilde Kelder niet horen. Dat veel hipsters volgeling zijn van Kelders goede vrind Baudet bleef onbesproken.
Storender is dat de Zuid-Amerikaanse fascist als een heel normale beschaafde man wordt neergezet. Lees of hoor de correspondenten Marjon van Royen of Nina Jurna en je weet beter.

Geweldig gedaan Samsom en Azmani

Diederik Samsom(PvdA) ging met de eer strijken na de Turkije-deal, Azmani(VVD) met de eer dat hij de opvang in de regio op de kaart had gezet. Het was voortaan gedaan met beelden van verdronken vluchtelingen. En dat klopt bijna, we krijgen niet veel beelden meer te zien van aangespoelde kinderen. Maar is de ellende dan voorbij?

Nee, natuurlijk. Mensen migreren nu eenmaal, vrij massaal bij (burger-)oorlogen en hongersnood, maar sowieso migreren mensen naar streken waar de leefomstandigheden beter zijn. Dat zijn migranten uit doorgaans de middenklasse. De hele familie heeft dollars gelapt voor de dure en gevaarlijke reis naar Europa. Als het lukt dan zal de vluchteling zijn familie maandelijks via Western Union van de daar zeer waardevolle euro’s voorzien. Een groot deel van de Afrikaanse economie draait op de naar huis overgeboekte euro’s. Die migratie is er altijd geweest en zal zeker met de klimaatverandering niet veranderen. Vroeger kwamen de Vroom en Dreesmannen uit het toen arme Duitsland hun heil hier zoeken, of de Baudets om de dienstplicht in België te ontlopen en de Wildersen en Ruttes die het onafhankelijke Indonesia ontvluchtten.

Hoe is de Turkije-deal in de praktijk uitgepakt? Voor de deal kwam van elke 267 vluchtelingen er één om. Na die deal is dat één op de 57 geworden. Niet gek, want de tocht is een stuk moeilijker en dus gevaarlijker geworden. Alleen komen nu veel meer vluchtelingen om op weg naar en niet op de Middellandse Zee. Kun je tevreden zijn dat er meer mensen sterven in de Sahara door honger en dorst of door uitbuiting en mishandeling door Libische slavendrijvers dan er eerst verdronken in de Middellandse Zee? Goede Turkije-deal en geweldige opvang in de regio noemen ze dat in Den Haag.

Pressekodex

Censuur is het einde van de vrijheid van meningsuiting, maar moet je daarom alles maar zeggen. De vader van Theo van Gogh vond dat. Je mag alles zeggen, maar daarom hoef je het niet vond hij.

In Duitsland kennen ze de pressekodex, een aantal regels waarin is vastgelegd hoe journalisten zaken kunnen beschrijven zonder aan discriminatie en stigmatisering te doen. Afkomst van mensen alleen noemen als dat relevant is en het publiek belang dient. Ook na 75 jaar liggen de praktijken van Joseph Goebbels nog vers in het geheugen. Het antisemitisme is niet door de nazi’s uitgevonden, maar zij wisten het wel zo op te stoken dat er een kristalnacht kwam waarna de weg vrij lag naar massavernietigingskampen. De macht van de media met het bloed van vele miljoenen beschreven.

In ons land is dat besef er niet of nauwelijks. Alles voor de kijkcijfers en liever een kleurrijke fascist dan een degelijke socialist. En liever over dreigend moslimterrorisme schrijven bij een steekpartij, dan over een doorgedraaide psychiatrisch patiënt. Als onze media geen Goebbels-praktijken nastreven, dan is het niet onverstandig dat zij zich eens verdiepen in (de achtergrond van) de pressekodex.

De bankmacht

Je wilt een bedrijf beginnen, maar je hebt geen startkapitaal, geen rijke vader of een winnend lot getrokken. Dan is daar de bank om je aan een lening te helpen. Mits je een in hun ogen lucratief businessmodel hebt, en mits zij jou als persoon zien zitten en mits zij er niet met jouw idee vandoor gaan om het aan (de zoon van) een bevriend zakenman te geven.
Zo selecteert het bankwezen wie er in de ondernemerswereld mag beginnen die niet uit hun financieel welgestelde kring komt.

De media zijn onafhankelijk, dat staat tenminste in hun statuten, maar wie hoofdredacteur van een krant is wordt betaald door de financiële partij die eigenaar van de krant is. Die bemoeit zich misschien niet zo direct met de kleur van het nieuws, maar de hoofdredacteur weet donders goed dat een ontevreden baas zal ingrijpen, met bezuinigingen bijvoorbeeld. Een hoofdredacteur die ambities heeft op persoonlijk vlak, meer dan hart voor het nieuws, zal dan zeker eieren voor zijn geld kiezen en zijn baas niet tegen de haren instrijken. Wanneer er sprake is van een bonuscultuur (zoals bij de VK, waar Remarque een bonus van ruim 70.000 euro kreeg vanwege het uitdunnen van de redactie) is die invloed helemaal duidelijk.

De banken hebben ons hele financiële leven in handen en in beeld. Zij zien van elke euro die wij besteden als wij pinnen of en overboeking doen en waar die aan wordt besteed, zij zien zelfs het tijdstip van die transactie. Dat is informatie die minstens zoveel waard is als onze likes op Facebook, vele miljarden. Die informatie mag een bank nu van de EU uitmelken mits de klant toestemming geeft. Maar dat neemt de sector niet zo nauw. De ING stuurt een briefje waar je op moet reageren om de bank te verbieden om te handelen met jouw bankgegevens. Dat is de omgekeerde wereld.
Intussen worden er steeds meer automaten om geld op te nemen verwijderd. Alle betalingen via de pin is hun streven. En net als Facebook mag je zelf hun werk via internet doen, zij vangen alleen maar en verkopen jouw inbreng. Doen wij niets dan krijg je in de toekomst van je bank te horen dat zij geen toestemming geeft om geld naar vluchtelingenhulp over te maken, als alternatief biedt zij de mogelijkheid om Jenny Douwes te steunen bij haar patriottische strijd voor het behoud van de traditie van zwarte piet.