Trias politica?

Je hebt de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De Franse filosoof Montesquieu heeft ooit deze trias politica bedacht waarbij hij als uitgangspunt had dat die drie machten gescheiden zouden zijn om te waarborgen dat zij onafhankelijk van elkaar de democratie zouden controleren. Als een regering deze drie machten zelf onder controle heeft zit je al snel in een dictatuur. In ons land is alleen de rechterlijke macht onafhankelijk, of hoort dat te zijn.
De VVD neemt het namelijk niet zo nauw met de Trias Politica. Onder haar leiding werd Justitie al uitgebreid met het politieapparaat. Dat zat voorheen bij Binnenlandse Zaken. Die samenvoeging staat op gespannen voet met de scheiding der machten. Het heeft daarnaast de beide apparaten in een enorme puinhoop veranderd. Zelfs de eigen VVD-ministers en staatssecretarissen stapten er achter elkaar op.

De scheiding van de drie machten beperkt zich in ons land dus tot twee, alleen de rechterlijke macht is los van de politiek. Tenminste, dat dachten wij. In de racismezaak tegen Geert Wilders, die aan zijn gehoor had voorgesteld om een endlösung te regelen voor landgenoten met wortels in Marokko, schijnt Opstelten, de toenmalig VVD-minister van Justitie en Veiligheid en brokkenpiloot eerste klas, zich met die zaak te hebben bemoeid. Dat had hij uiteraard niet mogen doen. Wat de vraag nu moet zijn: was dit een incident of was het voor de VVD-ministers een vanzelfsprekendheid om zich met de rechterlijke macht te bemoeien.

17 miljoen mensen

Maxima had van haar inburgeringscursus begrepen dat Nederland een eigenzinnig land was, vol unieke mensen. Maar toen zij aan de oude reclameslogan refereerde die ervan uitging dat alle inwoners van ons land niet in een keurslijf kunnen omdat zij in hun waarde gelaten moeten worden ofwel allemaal verschillend zijn met de woorden “dè Nederlander bestaat niet” viel rechts Nederland over haar heen. Dat de tijd van 15 miljoen Nederlanders met hun Giroblauw was veranderd in 17 miljoen mensen zonder een eigen bank was Maxima ontgaan. Rechts wil dat iedereen tot één volk behoort, hun volk, boreaal en neoliberaal, vroeger heette dat racistisch en fascistisch.

Mona Keijzer gaat op voor het leiderschap van het CDA. Wopke Hoekstra ook. Beiden zitten op de boreale weg met volkslied en vlag die Buma bewandelde. De derde kandidaat, Hugo de Jonghe, laat nog iets van het oude midden horen en levert zelfs kritiek op de neoliberale politiek. Dat geluid is er dus nog wel, maar sterk is het niet, ondanks de zware schade die het CDA heeft opgelopen door met steun van Geert Wilders te regeren.
Mona Keijzer komt uit PVV-bolwerk Volendam en liet haar licht schijnen over de problemen van deze tijd. Volgens haar palingpolitiek draait het om gebrek aan verbinding, hoog- en laagopgeleid ontmoeten elkaar niet meer. Je kunt niet met 17 miljoen mensen als los zand naast elkaar leven stelt zij. Haar oplossing zal Buma deugt doen: “je hebt een stel verbindende iconen nodig zoals het Koningshuis”. Jawel, met het zingen van het volkslied en zondag naar de kerk zijn 17 miljoen mensen met elkaar verbonden. Alleen is niet iedereen koningsgezind of kerkelijk, laat staan van dezelfde kerk. Zulke ideeën werken alleen in een dictatuur, en dat vinden deze CDA-ers wellicht een goed idee, want zij flirten met fascistoïde gedachten en met extreemrechtse partijen. 17 Miljoen mensen in een keurslijf dwingen heeft niets van doen met democratisch gedachtegoed.

Eigenrichting

Iemand roept dat er een pedo in de bosjes staat en vijf mannen springen er bovenop met de dood van de (doofstomme) man als gevolg. Nog voor er autopsie heeft plaatsgevonden laat de politie weten dat de doodsoorzaak onbekend is en niet het gevolg is van het burgerarrest. Ook weet de politie dat de dode man seksuele handelingen had verricht. Hoe zij dat allemaal kon weten werd niet duidelijk. Een nekklem was kennelijk niet geconstateerd, maar ook daarmee mag je trouwens van de politie vrijuit gaan. De vijf aangehouden mannen werden dus vrijgelaten. De politie heeft de verdachte van een seksueel misdrijf al veroordeeld en de vijf verdachten van doodslag vrijgesproken nog voordat een rechter de zaak heeft beoordeeld.

Een oude hippie die ooit een coffeeshop begon en daar flink geld aan had overgehouden vertrok naar Thailand. Bij Justitie waren wat ambtenaren die hem die luxe pensionering misgunden en dachten dat hij nog wel voor wat zaakjes veroordeeld kon worden. Helaas voor hen leverde Thailand hem niet uit. Toen stuurden ze wat mailtjes naar de Thaise politie met wat verdachtmakingen die in Thailand gevangenisstraffen van 100 jaar kunnen opleveren. En zo geschiedde. Misschien was hij hier voor iets veroordeeld , misschien ook niet, maar hier was hij nooit tot 100 jaar veroordeeld. De ambtenaren speelden dus zelf voor rechter.
Begin dit jaar bleek justitie mailtjes naar de Turkse autoriteiten te hebben gestuurd waarin een Nederlandse correspondente in Turkije aan een verboden Koerdische beweging werd gelinkt. Zij werd het land uitgezet. Huis kwijt, werk kwijt.

Eigenrichting is een heikele en gevaarlijke zaak en niet voor niets verboden. Als de Overheid al het slechte voorbeeld geeft, dan moet je niet raar opkijken dat burgers het ook normaal gaan vinden. Intriest dat prins Pieter van Vollenhove, toch zijn blazoen wat opgepoetst als medestichter van het Huis voor Klokkenluiders, zich vergaloppeerde door de vijf man in Assen die betrokken waren bij de dood van de vermeende pedofiel als helden te bestempelen. Laat hij eerst zijn zoon een heropvoeding geven, de huisjesmelkende aanstichter van de vernieling van het milieu bij Zandvoort om de hobby van zijn großpapa te realiseren.

Onze vriend in Brazilië

Luister naar de NOS-Journaals, kijk naar Jinek of naar Buitenhof en je krijgt de indruk dat er in Brazilië een beschaafde man aan de macht is. Dat de man in kwestie Trump nog op rechts en in onbeschoftheid ruim weet te passeren is blijkbaar niet doorgedrongen. Maar de Nederlandse belangen in het Zuid-Amerikaanse land zijn dan ook groot en deze president doet alles waar Nederlandse ondernemers gelukkig van worden. Zij leggen met hun VOC-mentaliteit de infrastructuur in het Amazonegebied aan, zodat de daar geteelde soja efficiënt naar de havens gebracht kan worden om naar onze veestapel verscheept te worden. Die havens leggen zij ook aan, onze banken zijn de financiers enzovoort.

Dat boeren en andere gelukzoekers van de Braziliaanse president vrij spel hebben gekregen en aangemoedigd zijn om het woud plat te branden en lastige bewoners rustig af te maken, het raakt Eva Jinek niet, zij noemde het “legitiem” dat die boeren dat deden, want die “willen ook geld verdienen”. Van haar mag je dus de Veluwe plat branden en de bewoners vermoorden als je daar als boer geld wil verdienen, heel legitiem ….
Jort Kelder vond het nodig om gast Bram van Ojik erop te wijzen dat die soja naar hipsters in onze grote steden gaat die allemaal GroenLinks stemmen. Dat het deel van de soja dat niet als veevoer wordt gebruikt hooguit 10% is wilde Kelder niet horen. Dat veel hipsters volgeling zijn van Kelders goede vrind Baudet bleef onbesproken.
Storender is dat de Zuid-Amerikaanse fascist als een heel normale beschaafde man wordt neergezet. Lees of hoor de correspondenten Marjon van Royen of Nina Jurna en je weet beter.

Geweldig gedaan Samsom en Azmani

Diederik Samsom(PvdA) ging met de eer strijken na de Turkije-deal, Azmani(VVD) met de eer dat hij de opvang in de regio op de kaart had gezet. Het was voortaan gedaan met beelden van verdronken vluchtelingen. En dat klopt bijna, we krijgen niet veel beelden meer te zien van aangespoelde kinderen. Maar is de ellende dan voorbij?

Nee, natuurlijk. Mensen migreren nu eenmaal, vrij massaal bij (burger-)oorlogen en hongersnood, maar sowieso migreren mensen naar streken waar de leefomstandigheden beter zijn. Dat zijn migranten uit doorgaans de middenklasse. De hele familie heeft dollars gelapt voor de dure en gevaarlijke reis naar Europa. Als het lukt dan zal de vluchteling zijn familie maandelijks via Western Union van de daar zeer waardevolle euro’s voorzien. Een groot deel van de Afrikaanse economie draait op de naar huis overgeboekte euro’s. Die migratie is er altijd geweest en zal zeker met de klimaatverandering niet veranderen. Vroeger kwamen de Vroom en Dreesmannen uit het toen arme Duitsland hun heil hier zoeken, of de Baudets om de dienstplicht in België te ontlopen en de Wildersen en Ruttes die het onafhankelijke Indonesia ontvluchtten.

Hoe is de Turkije-deal in de praktijk uitgepakt? Voor de deal kwam van elke 267 vluchtelingen er één om. Na die deal is dat één op de 57 geworden. Niet gek, want de tocht is een stuk moeilijker en dus gevaarlijker geworden. Alleen komen nu veel meer vluchtelingen om op weg naar en niet op de Middellandse Zee. Kun je tevreden zijn dat er meer mensen sterven in de Sahara door honger en dorst of door uitbuiting en mishandeling door Libische slavendrijvers dan er eerst verdronken in de Middellandse Zee? Goede Turkije-deal en geweldige opvang in de regio noemen ze dat in Den Haag.

Pressekodex

Censuur is het einde van de vrijheid van meningsuiting, maar moet je daarom alles maar zeggen. De vader van Theo van Gogh vond dat. Je mag alles zeggen, maar daarom hoef je het niet vond hij.

In Duitsland kennen ze de pressekodex, een aantal regels waarin is vastgelegd hoe journalisten zaken kunnen beschrijven zonder aan discriminatie en stigmatisering te doen. Afkomst van mensen alleen noemen als dat relevant is en het publiek belang dient. Ook na 75 jaar liggen de praktijken van Joseph Goebbels nog vers in het geheugen. Het antisemitisme is niet door de nazi’s uitgevonden, maar zij wisten het wel zo op te stoken dat er een kristalnacht kwam waarna de weg vrij lag naar massavernietigingskampen. De macht van de media met het bloed van vele miljoenen beschreven.

In ons land is dat besef er niet of nauwelijks. Alles voor de kijkcijfers en liever een kleurrijke fascist dan een degelijke socialist. En liever over dreigend moslimterrorisme schrijven bij een steekpartij, dan over een doorgedraaide psychiatrisch patiënt. Als onze media geen Goebbels-praktijken nastreven, dan is het niet onverstandig dat zij zich eens verdiepen in (de achtergrond van) de pressekodex.

De bankmacht

Je wilt een bedrijf beginnen, maar je hebt geen startkapitaal, geen rijke vader of een winnend lot getrokken. Dan is daar de bank om je aan een lening te helpen. Mits je een in hun ogen lucratief businessmodel hebt, en mits zij jou als persoon zien zitten en mits zij er niet met jouw idee vandoor gaan om het aan (de zoon van) een bevriend zakenman te geven.
Zo selecteert het bankwezen wie er in de ondernemerswereld mag beginnen die niet uit hun financieel welgestelde kring komt.

De media zijn onafhankelijk, dat staat tenminste in hun statuten, maar wie hoofdredacteur van een krant is wordt betaald door de financiële partij die eigenaar van de krant is. Die bemoeit zich misschien niet zo direct met de kleur van het nieuws, maar de hoofdredacteur weet donders goed dat een ontevreden baas zal ingrijpen, met bezuinigingen bijvoorbeeld. Een hoofdredacteur die ambities heeft op persoonlijk vlak, meer dan hart voor het nieuws, zal dan zeker eieren voor zijn geld kiezen en zijn baas niet tegen de haren instrijken. Wanneer er sprake is van een bonuscultuur (zoals bij de VK, waar Remarque een bonus van ruim 70.000 euro kreeg vanwege het uitdunnen van de redactie) is die invloed helemaal duidelijk.

De banken hebben ons hele financiële leven in handen en in beeld. Zij zien van elke euro die wij besteden als wij pinnen of en overboeking doen en waar die aan wordt besteed, zij zien zelfs het tijdstip van die transactie. Dat is informatie die minstens zoveel waard is als onze likes op Facebook, vele miljarden. Die informatie mag een bank nu van de EU uitmelken mits de klant toestemming geeft. Maar dat neemt de sector niet zo nauw. De ING stuurt een briefje waar je op moet reageren om de bank te verbieden om te handelen met jouw bankgegevens. Dat is de omgekeerde wereld.
Intussen worden er steeds meer automaten om geld op te nemen verwijderd. Alle betalingen via de pin is hun streven. En net als Facebook mag je zelf hun werk via internet doen, zij vangen alleen maar en verkopen jouw inbreng. Doen wij niets dan krijg je in de toekomst van je bank te horen dat zij geen toestemming geeft om geld naar vluchtelingenhulp over te maken, als alternatief biedt zij de mogelijkheid om Jenny Douwes te steunen bij haar patriottische strijd voor het behoud van de traditie van zwarte piet.

Het OM verzaakt

Sinds de VVD de scepter zwaait bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid is dat hele ministerie een puinhoop en dus ook bij het OM(Openbaar Ministerie).
Als de politie zich niet houdt aan de geweldsinstructies, zoals die zijn vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens(EVRM), dan verschilt ons land niet van een politiestaat. Het OM hoort daar streng op toe te zien. Dat leidt soms tot verontwaardiging, zoals nu vanwege het instellen van een onderzoek naar het optreden van de politie na de aanhouding van de moordenaar van Anne Faber. Dat deze uiterst perverse figuur zijn schouder blesseerde door al te hardhandig ingrijpen zal niemand erg vinden, maar de agenten overschreden daarmee wel de grenzen van de rechtsstaat. Bovendien levert marteling geen betrouwbare informatie op, als het al wat oplevert. Een beschaafde benadering geeft meer kans op een meewerkende verdachte.

Het OM lijkt niet van optreden in dergelijke kwesties te houden. Vervolgen van agenten die over de schreef zijn gegaan doet zij pas na sommering door een gerechtshof. Zo kwam het OM in de zaak Mitch Henriquez pas na meer dan een jaar in actie. Met duidelijke tegenzin. Zij liet het bij de vervolging van 2 van de 5 agenten die bij de dood van Henriquez betrokken waren. De eis was zeer mild, een half jaar voorwaardelijk voor een moord door een langdurige nekklem in combinatie met rake klappen en het spuiten en insmeren van pepperspray in het gezicht. In hoger beroep was de eis uitgebreid met een beroepsverbod van 2 jaar, maar kwam de nekklemlegger er wederom met een half jaar voorwaardelijk vanaf, de ander werd zelfs vrijgesproken.

Het OM kijkt niet toe op het naleven van de regels van de rechtsstaat, zij wenst misstanden bij de politie niet te vervolgen en doet dat pas na sommering. En dan nog met grote tegenzin waardoor de rechtszaken meer een farce dan serieus lijken, zoals in een politiestaat.

Henriquez versus Kroon

Bijna zonder media-aandacht is afgelopen week een Afghaans gezin met vier kinderen uitgezet. De rechter gaf het IND gelijk, Afghanistan is veilig voor hen, want het gezin behoort niet tot één van de strijdende partijen. Dat het gezin bij terugkomst in een heel andere positie zal komen snapt de rechter niet. Immers, zij staan nu te boek als landverraders die kozen voor het westen en zo zijn zij alsnog partij in het conflict geworden. Maar wat kun je verwachten van een land dat vluchtelingen zó graag ziet verdrinken op de Middellandse Zee dat het hulp aan drenkelingen strafbaar wil stellen.

In datzelfde Afghanistan was een Hollandse militair, Marco Kroon, actief. Voor zijn aanwezigheid daar kreeg hij de hoogste militaire onderscheiding. Wat voor heldhaftigs hij gedaan had werd nooit helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk werd was dat de man een coke snuivende eigenaar van een twijfelachtig kroegje was. En zelf diste hij het ene na het andere sterke verhaal op. Zo zou hij tien seconden van het veilige terrein zijn geweest om stiekem wat taliban te vermoorden.
Nu heeft hij de politie aangeklaagd omdat die zijn pink hebben beschadigd. Terwijl in Den Haag Mitch Henriquez na het maken van een grap(hij riep “ik heb ook een wapen” wijzend op zijn kruis) met een nekklem werd vermoord, werd Kroon tijdens carnaval keurig aangehouden. Kroon was aan het wildplassen en werd heel boos toen de agenten hem aanhielden. “Weten jullie wel wie ik ben” riep hij en gaf een kopstoot, stak zijn middelvinger op en zwaaide met zijn piemel in het rond. ‘s Lands hoogst onderscheiden militair was stomdronken en bezeerde zijn kleine pinkje bij het in de boeien slaan. De zo arbeidsongeschikte geraakte held daagt de hermandad daarom voor het gerecht. Mocht de militaire rechtbank de politie nu wel aanpakken, dan is het contrast met de zaak Henriquez schrijnend compleet.

Dick Schoof

De geheime dienst(AIVD) is niet zo geheim meer. In alle stilte mensen in de gaten houden die een dreiging voor de staat zouden kunnen zijn, zo opereerde de dienst toen die nog BVD heette. Dat zij ook mensen als bedreiging zien die van ons land een beschaafder oord willen maken laat zien dat zij er niet voor de gewone bevolking, maar voor de macht is. Een politiek ideaal als het nationaliseren van essentiële sectoren in de maatschappij(geef ons onze Postbank terug) maakt je al verdacht. Linkse groeperingen zijn altijd doel van infiltratie geweest. Het is zelfs zover gegaan dat de toenmalige BVD zelf een Marxistisch-Leninistische partij oprichtte. De Russen dachten dat het een club van sympathisanten was en gaven financiële ondersteuning, daar zal bij de dienst veel plezier aan zijn beleefd. Maar ook idealistische landgenoten stortten hun spaargeld op de overheidsrekening. Geen hond weet waar die gelden zijn gebleven.

Extreemrechts wordt nooit erg bedreigend gevonden, onder Dick Schoof, hoofd van de AIVD, al helemaal niet meer. Terwijl het juist steeds sterker en gewelddadiger wordt. Alleen lopen de aanhangers niet meer en masse op kistjes met kale kop en hakenkruis te paraderen, maar keurig in pak. Dick ziet er geen gevaar in.
Extreemrechts pleegt steeds meer aanslagen, recent schoten zij nog een Duitse burgemeester dood die Merkels vluchtelingenbeleid onderschreef. Sinds die aanslag trilt de Bundeskanzler op voor haar ongelegen momenten. Het zou niet raar zijn dat zij lijdt onder het verlies van deze moedige medestander.

Dat de activiteiten van islamitische terroristen de laatste jaren afnemen wil Schoof niet erkennen. Hij suggereert het tegendeel, zoals hij extreemrechts onderschat, al dan niet bewust. Hij trad zelfs naar buiten met waarschuwingen over een islamitische school. Zonder bewijzen te leveren suggereerde hij dat die school een broeinest voor jihadisme zou zijn. Zulke persberichten hadden wij nog niet eerder van de geheime dienst gezien. De school ziet als reactie het aantal leerlingen fors toenemen. Was dat Dicks bedoeling of is hij zo dom?
En dan kwam hij vorige week ook nog met het nieuws dat hij een journalist voor de rechter wil slepen omdat die in diens te verschijnen boek niet alle gewenste veranderingen van Dick wilde doorvoeren. Hij had het netjes ter goedkeuring aan de dienst voorgelegd, maar vond het zwart lakken een beetje te ver gegaan, er moest nog wel enige tekst overblijven. Minister Ollongren greep in en floot Dick terug.
Een hoofd van de geheime dienst met duidelijk sympathieën voor de uiterst rechtse kant en met een gebrek aan respect voor de rechtsstaat moet buiten dienst worden gesteld.

Hulp bieden is crimineel

Als het aan de huidige VVD lag zou Ramses Shaffy een crimineel zijn geweest, immers Staatloos burger en waren de Joodse vluchtelingen in de jaren 30 van de vorige eeuw hier niet alleen ongewenst, als zij hadden geprobeerd met een gammel bootje naar ons land te komen, dan mochten zij mooi op dat bootje blijven zitten en verzuipen want hulp bieden is voor de VVD crimineel.

Jeroen van Wijngaarden, voormalig tandpastagezicht van de tandartsenbond en dito gezicht bij een big farma, was door zijn partij naar de achterste regionen gezet(hij had een keer tegen de partijlijn in gestemd) maar kon terug de Kamer in omdat er zoveel VVD-ers de Kamer alweer snel verlieten. Nu mag hij de rol van Azmani overnemen. Die is naar Europa vertrokken, ook de natte droom van Van Wijngaarden. Hij doet zijn best om nog harder te zijn dan Azmani. Dus kwam hij met het voorstel om hulp aan drenkelingen(hij doelt op vluchtelingen uit Afrika op weg naar Europa) strafbaar te stellen, een idee van Madeleine van Toorenburg(CDA). Alsof het zeerecht niet bestaat.
Mensen die een door (neo-)kolonialisme en klimaatverandering zwaar geteisterd werelddeel ontvluchten maken geen leuke vakantietrip. Als zij al niet in de Sahara omkomen belanden velen in Libië. Daar zijn detentiekampen voor hen, gefinancierd door de EU. De toestand in die kampen is te schandalig voor woorden maar de EU grijpt niet in. Intussen is de situatie er door burgeroorlog nog slechter geworden. Deze week werd zo’n kamp gebombardeerd, minstens 44 doden. En dan lukt het sommigen om daar toch vandaan te komen. Voor veel geld worden zij op de Middellandse Zee gedumpt en moeten zij maar zien of iemand hen wil redden, want zeewaardig zijn die bootjes niet en de overtocht is ook voor Maarten van der Weijden niet te bezwemmen. Tot voor kort kwamen jaarlijks minstens 3500 mensen op Middellandse Zee om. Dankzij hulporganisaties nam dat aantal af. Door ingrijpen van EU-landen zijn er nog maar enkele reddingsschepen actief, waaronder de Sea Watch 3. En de VVD wil nu, net als het CDA, de PVV. SGP en FvD, die hulp strafbaar stellen.

De VVD is de partij met de meeste criminele leden, van hun oud-voorzitter Henry Keizer(lijkt er zoals de meesten ongestraft af te komen) tot de wel veroordeelde Ton Hooijmaijers. Dat uitgerekend die partij met het strafbaar stellen van hulp aan mensen in nood komt is alle schaamte voorbij. Sleep hen voor het Internationaal Gerechtshof.

Keti Koti

Het heeft (veel te) lang geduurd voordat er iets vanuit de overheid werd ondernomen om de afschaffing van de slavernij te herdenken. En dat gaat vrij krampachtig. De boreale Nederlanders zingen uit volle borst over Willem van Oranje die 435 jaar geleden werd vermoord en zij geloven uiterst diep in een man die een paar duizend jaar geleden beweerde zoon van god te zijn. Maar in 1963 waren alleen een aantal Surinaamse vrouwen in Amsterdam niet te benauwd om op 1 juli in het boreale bolwerk te herdenken dat de slavernij 100 jaar daarvoor was afgeschaft.

Veel Nederlanders weten niets van Keti Koti (Ketenen Gebroken), terwijl de slavenhandel van de Hollandse kooplui minstens zoveel mensenlevens heeft gekost als de genocide op Joodse landgenoten in de Tweede Wereldoorlog. Van de tachtigjarige oorlog weet de Nederlander nog wel iets, zelfs de genocide op de Armeniërs is bij aardig wat landgenoten niet onbekend, maar van het slavernijverleden gaat de kennis vaak niet verder dan dat “dat lang geleden is”. Niet gek dat het ter discussie stellen van de karikatuur zwarte piet hier al een hoop agressie veroorzaakt. Er is nooit iets aan de verwerking van dat wrede verleden gedaan. Integendeel, premier Balkenende bestond het om de handelaren van destijds nog als voorbeeld te stellen, hij sprak zijn verlangen uit naar die “VOC-mentaliteit”.

In rechtse kringen wordt de kranslegging op Keti Koti in Amsterdam vergeleken met de Apartheid. Hoe diep kun je zinken. Omdat er geen boreale Nederlanders een krans leggen krijgen de nazaten van de slachtoffers van historische Nederlandse “helden” het verwijt te discrimineren. Of de slavernij wordt gebagatelliseerd, het bracht “maar” 5% van het bbp op. Ter vergelijking: onze aardgasbaten brengen de laatste 30 jaar amper 4% op.
Anderen roepen de slechte behandeling van Nederlandse arbeiders door hun Nederlandse bazen in herinnering, dat zou net zo’n vorm van slavernij zijn. Maar wie de verslagen leest over hoe er met de Afrikaanse mensen werd omgegaan weet dat hun lot nog vele malen gruwelijker was.
Het racisme dat nodig was om zo met mensen om te kunnen gaan zit nog altijd diep in de boreale Nederlander verankerd. Zwarte kinderen krijgen bijvoorbeeld standaard een te laag schooladvies.

Er is een lange weg te gaan. Maar de nazaten zijn sterk en moedig genoeg om die archaïsche boreale Hollanders bij de les te krijgen. Een schande dat dat na 156 jaar nog nodig is.

SyRI en verwonderen

Je bent lid van de VVD, je rijdt een Audi en laat je boekhouding door KPMG doen. Een computerprogramma, dat eropuit is om mensen op te sporen die geen moeite hebben met belastingontwijking of zonder scrupules ten onrechte een uitkering of subsidie opstrijken, zal met deze drie feiten in het algoritme het sein rood geven. Die in een luxe villa wonende figuur kan de FIOD tegemoet zien. En de kassa zal flink rinkelen bij de overheid, want fraude door de welgestelde klasse draait niet om een paar tientjes zwart werk maar om ontduiking met miljoenen euro’s tegelijk. Zelfs het UWV zal nog werk aan hen hebben, want van de miljonairs in ons land geniet ruim 1% ook nog van een uitkering.

Maar het gaat met een VVD aan de macht natuurlijk niet om deze groep. Het computerprogramma SyRI(Systeem Risico Indicatie) wordt slechts ingezet in de armste wijken van ons land. Even iedereen door de computermolen halen daar en er rollen zeker mensen uit die met een uitkering of toeslag kunnen hebben gesjoemeld. Of die vast ergens iets niet goed hebben ingevuld bij het voortdurend overstappen van de ene flexbaan naar het andere verplichte vrijwilligerswerk. Bij voorkeur kiest de rechtse wind voor arme wijken waar veel mensen wonen met een buitenlandse achtergrond. Dat doet de belastingdienst ook, en dat dat niet deugt en dat het onterecht is, die armoedzaaiers moeten goed weten dat het beleid in de geest van Geert Wilders is. Rutte regelt diens belofte over minder Marokkanen.

Schijnheilig worden de adressen waar mogelijk misbruik kan plaatsvinden niet verdachte maar verwonderadressen genoemd. Je kunt natuurlijk veel lucratiever naar de echte verwonderadressen gaan: de miljoenenvilla’s met zwembaden en dikke patserbakken voor de deur. Hoe komt iemand aan zoveel geld met een advocatenkantoortje of een thuiszorgbureau? Dat is pas verwonderen.

Rekeningrijden

Je schaft een goed lopend systeem(wegenbelasting) af om het door een complex systeem(rekeningrijden) te vervangen. Dat nieuwe systeem zal het vooral van informatietechnologie moeten hebben en dan mag de alarmbel rinkelen: Nederlandse overheid en softwaresystemen, dat is vragen om grote problemen.

Je moet het rijden met en niet het bezit van een auto belasten is het argument. Maar je belast het rijden nu efficiënt door accijns, wie veel rijdt of een energieslurpend geval rijdt is duurder uit dan iemand die weinig rijdt of in een zuinige auto. Wil je rijden zwaarder belasten dan verhoog je domweg de accijnzen. En het bezit is laag belast voor kleine, lichte auto’s en zwaar voor de grote suv’s en dergelijke. Daar is niet veel mis mee.
Deze week kwam een nieuw argument. Als iedereen elektrisch gaat rijden zullen de inkomsten uit accijns vervallen. Nu zal het echt wel even duren voordat iedereen elektrisch rijdt, maar het is wel wonderlijk dat er al jaren enorme subsidies worden verstrekt aan degenen die elektrisch rijden en dat er nu alweer een enorm bedrag gereserveerd wordt om de met name de elektrische lease-auto’s te subsidiëren. Stop dan eerst met die subsidie.

Het kwalijkst aan rekeningrijden is het big brother-effect. De overheid zal iedere automobilist verplichten om een gps-systeem in zijn auto te laten bouwen dat elke meter die hij aflegt doorgeeft aan een landelijk computernetwerk. Van dat laatste weten we dat die netwerken niet of slecht werken bij de overheid en in elk geval de schatkist plunderen. Een automatiseringsproject van 10 miljoen wordt moeiteloos 100 miljoen en werken doet het dan nog steeds niet. Bij de politie, het UWV, de belastingdienst en waar al niet kunnen ze erover meepraten.
Maar wie wil dat de overheid altijd weet waar en wanneer je rijdt of stilstaat? Over de extreem verregaande controle door de Chinese overheid over haar burgers is iedereen het eens, dat is een politiestaat. Met het rekeningrijden begeeft onze overheid zich op het Chinese pad.

Levenslang

Vier mensensmokkelaars zijn tot levenslang veroordeeld. Zij hadden geen gehoor gegeven aan hulpgeroep van vluchtelingen in hun koelwagen, alle 71 mensen die daarin zaten kwamen om.

De deuren open zetten was niet aan de orde in Bulgarije, dat moest een paar grenzen verderop gebeuren. Het doet denken aan Italië waar de overheid reddingsschepen tracht tegen te houden om te voorkomen dat zij in haar havens afmeren. Die mogen vervolgens met tientallen vluchtelingen in de hete zon met oplopend gebrek aan levensmiddelen en dergelijke op zee rondzwalken. Ook onze regering denkt er zo over. Cora van Nieuwenhuizen(VVD) probeerde het onder Nederlandse vlag varende Sea-Watch 3 die vlag te ontnemen. Dat mislukte en nu vaart dat schip met 42 vluchtelingen op de Middellandse Zee. De Italianen vinden het een probleem van de Nederlandse overheid, maar Van Nieuwenhuizen schendt het zeerecht door zich niet te bekommeren om de drenkelingen. De Italiaanse (extreemrechtse) minister Salvini heeft de Bulgaarse uitspraak begrepen en dit weekend toch één vluchteling vanwege medische noodzaak toegelaten, omdat Van nieuwenhuizen het liet afweten.

Als je weet dat geredde mensen op een schip dat onder jouw vlag vaart in geen haven mag aanleggen en je doet niets, wat is dan het verschil met de vier veroordeelden in Bulgarije? Waarom krijgen die vier levenslang mag je je dan afvragen. Een zaak voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag, dat is mooi op loopafstand voor Van Nieuwenhuizen.