4 Mei en Merkel waarschuwt

Het is 4 mei, dus dodenherdenking. Het begon met het herdenken van soldaten en verzetsstrijders, pas in de jaren 60 werden ook de omgekomen Joodse landgenoten herdacht. Het kostte wat tijd voordat Nederland daar ruimte aan wilde geven. Veel overlevenden uit de vernietigingskampen kregen bij terugkeer in ons land als welkom te horen dat “ze alleen de goeie joden hadden vergast”. Dat verklaart het ruim 20 jaar bij de herdenking verzwijgen van de 104.000 omgekomen joodse landgenoten. Het antisemitisme was groot, het verraad navenant en geen land in West-Europa had zoveel van zijn joodse landgenoten welwillend laten afvoeren. Mussert stelde Guyana voor om joden naartoe te deporteren, de Duitsers dachten aan Madagascar. Het werden dus vernietigingskampen (Baudet pleit nu voor deportatie van immigranten naar wederom Madagascar “of zoiets”). Degenen die joodse landgenoten hielpen en onderduik verleenden verdienen daarom extra respect.
Toen eindelijk ook de vermoorde joodse Nederlanders werden herdacht kwamen al snel andere groepen in beweging die ook een plek opeisten. Nu worden allen die gevallen zijn in en na de Tweede Wereldoorlog herdacht, ook de Nederlandse militairen(4.751) die omkwamen bij de “politionele” acties(bijna 100.000 Indonesische slachtoffers) waarvoor Willem Alexander excuses heeft gemaakt.

Rond 4 mei besteden de media doorgaans veel aandacht aan de oorlogsjaren ’40-’45. Dit jaar kwam de NSB sterk in beeld. En dan valt op hoeveel gelijkenis er is met de huidige politiek. De toespraken van Mussert en Rost van Tonningen(NSB) lijken kopieën van de toespraken van Wilders en Baudet. Maar het is natuurlijk andersom. Een nazikopstuk die uiteenzet hoe zij de bevolking achter zich willen krijgen, een complete handleiding die precies beschrijft hoe Baudet het in onze tijd doet. Mussert wilde democratisch de meerderheid veroveren om vervolgens de democratie af te schaffen. Die meerderheid haalde hij niet, hij bleef steken op 8%. Maar nu staan de partijen die kopieën lijken van de NSB al op bijna 20% van de stemmen.

Angela Merkel vertelt het helder: Vrede en vrijheid zijn een zeldzaamheid als je onze geschiedenis bekijkt. Het is heel uitzonderlijk dat wij in Europa nu al meer dan 75 jaar in vrede en vrijheid leven, dat moeten wij ons goed realiseren en daar moeten wij uiterst voorzichtig mee omgaan.

Vrijheid van meningsuiting

Talitha Muusse werd gesommeerd om zich niet politiek te uiten als gastvrouw naast Sven Kockelmann bij Op1. Hoezo een spreekverbod voor een talkshowhost? Zij was actief geweest bij een demonstratietje tegen onze liegende premier en dit was de sanctie van hoofdredacteur Huisjes. Zij stapte uiteraard meteen op. Sven bleef Hilversums (on-)collegiaal zitten. De vrijheid van meningsuiting staat onder druk, maar dan uitsluitend de mening die rechts Nederland niet bevalt. De ongehoorde meningen zijn bon ton, je hoort amper anders. Bij de ooit ter linker zijde gepositioneerde VARA, nu samen met BNN, was bij de Vooravond een discussie met de politieke jongerenpartijen. Daar zit dan een jongere van de VVD, het CDA, D66 en zowaar nog eentje van GroenLinks. PvdA en SP zijn kennelijk no go area’s voor de voormalige arbeidersomroep, laat staan Bij1. Bij de afsluiting kreeg de VVD-ster als enige een zeer vriendelijk bedankje van Gastvrouw Ekiz.

De talkshow Op1 heeft een aparte constructie. De redactie staat onder leiding van voormalig Telegraaf- en nu WNL-man Huisjes en zit ook in het WNL-gebouw. De verschillende omroepen leveren de gastheren en -dames. De affaire Talitha Muusse laat zien dat de vinger van Huisjes de sterkste is in de pap. De hoofdredacteur van Op1 heeft geen problemen met beperking van de vrijheid van meningsuiting. Waar Jort Kelder zich rustig sterk politiek gekleurd mag uitlaten (in zijn rol als gastheer) wordt Muusse de mond gesnoerd vanwege haar (privé geuite) kritiek op Rutte.

Ongehoord Nederland staat op het punt om ons omroepland te verrijken met rechts geluid dat zou node gemist worden. Met de Telegraafklonen Tros, WNL, PowNed en de liberale Avro is het rechtse geluid al ongehoord sterk aanwezig, evenals de christelijke geluiden van KRO, NCRV en EO. Nog een vaag liberaal geluid van VARA en VPRO en dat is het wel. Hopen dat we de buis straks op Zwart kunnen zetten, maar dat hangt af van de omroepbazin Shula Rijxman en die heeft het niet zo op Akwasi. Te vrezen valt dat zij Arnold Karskens’ Ongehoord NL wel in het bestel vindt passen, immers perfect gelijk aan WNL, hooguit nog een tikje extremer. Het is goed mogelijk dat zij Zwart zal afwijzen vanwege te “eenzijdig” en haar “destabiliserende opstelling” vanwege die ene zwarte piet-uitspraak van Akwasi. Hier hebben wij geen Orbán nodig, de omroepen censureren zichzelf al.

De onderwereld komt boven

Oud-rechter Wieland kon er niet omheen, de onderwereld komt boven en met moeite voegde hij eraan toe dat het niet meer te keren is. Onder 10 jaar Rutte is voor de bühne zwaar ingezet op bestrijding van criminaliteit, maar er is niets fundamenteels tegen ondernomen. De stoere taal bulderende Teeven en Van der Steur moesten beiden zelfs opstappen.
De VVD-ers hebben rechtbanken en politiebureaus gesloten en maakten het de criminelen alleen maar makkelijker. Wel verhoogden zij her en der een strafmaat en willen zij taakstraffen afschaffen, maar die maatregelen zorgen juist voor meer criminaliteit, want strenger straffen leidt bewezen tot meer recidive. En voor zover het uitgeklede politieapparaat nog zaken voor de rechter weet te brengen dient zich het probleem van het tekort aan rechters aan. De welig tierende criminaliteit wast intussen haar miljarden wit en is één van de grootste bedrijfstakken geworden. En daar profiteert ook de Amsterdamse Zuidas van. Uit die wereld van de McKinseys komen naast Wopke Hoekstra(CDA) o.a. Ferdinand Grapperhaus(CDA), Ralf Dekker(FvD) en Eric Wiebes(VVD), de onderwereld zit daarmee al aardig boven.

Onze belastingdienst kan het niet leuker maken, voor het bedrijfsleven. Met talloze ontsnappingsmogelijkheden en de fantastische rulings(bedrijven mogen zelf aangeven hoe hoog of laag hun aanslag moet zijn) betalen zij nog minder dan zij officieel zouden moeten. En het tarief(22,6%) is al zo laag, lager dan in Frankrijk(30,3%) en zelfs lager dan in de VS(24,6%). Experts zeggen dat verhogen geen zin heeft, want je moet eerst de mazen dichten.
Hoe anders zijn mensen uit een niet boreale achtergrond behandeld bij de toeslagenaffaire. Was de rechtsbijstand niet gesloopt dan waren de slachtoffers 10 jaar geleden al gehoord. Maar over herstel van de toegankelijkheid tot de rechter voor de burger hoor je Rutte niet. Grapperhaus reageerde op de suggestie de rechtsbijstand weer toegankelijker te maken verbeten: “dan moeten die dure uitkeringen of pensioenen maar bloeden”. Het bedrijfsleven is in Ruttes wereld uitgesloten van lastenverzwaring, hoe licht die lasten ook zijn.

Fascisme wordt weer normaal

De fascisten hadden de oorlog verloren, hun evenknie, de kolonialen, vochten nog even door voor het behoud van hun “Derde Rijk”, Nederlands Indië. De NSB was verdwenen, maar hier en daar bleven groepjes rechtsextremisten nog actief, zoals de Volksunie van nazi Joop Glimmerveen en de kring rond de altijd actief gebleven Derde Rijkgroupie Florrie Rost van Tonningen, waar Theo Hiddema uitermate gesteld op was. Je had nog even de Farmers Defence Force avant la lettre-boer Koekoek, maar het was Hans Janmaat die met zijn Centrumpartij extreemrechts weer op de parlementaire kaart zette. Frits Bolkestein pakte die draad in de jaren 90 op en sloeg binnen de VVD eenzelfde toon aan. Zijn leerling Wilders mocht zelfs Frits’ speeches schrijven. Een retoriek stijf van vreemdelingenhaat moest de boosheid over het neoliberale VVD-beleid afleiden van de partij. Het was allemaal de schuld van de vreemdeling. Ook de ontwikkelingshulp moest worden afgeschaft vonden Bolkestein en Wilders, want wij betalen hier al de opvang voor vluchtelingen. De uitspraak van Jan Pronk wilden zij niet horen: “als wij geen hulp brengen, dan komen ze het wel halen”.

Pim Fortuyn nam bij de eeuwwisseling gretig het stokje over, zag zijn ijdele droom om premier te worden kansrijk met de onderbuikkaart van Bolkestein. Uiteindelijk bleef Wilders over om het karwei van zijn leermeester af te maken. Hij stapte uit de VVD en begon zijn op NSB-leest geschoeide ledenloze beweging. Tot zich bij de vorige verkiezingen alweer een overijdel karikatuur aandiende met een nog onverholener fascistische agenda. Bij de Verkiezingen voor de Provinciale Staten werd deze Baudet zelfs de grootste. Dat hij zich omringt met fascisten en hun taal spreekt weerhield kiezers er niet van om op hem te stemmen. Dat hij geen afstand nam van antisemietische uitlatingen van partijgenoten deerde hem ook niet. Zelfs het naar buiten komen van appjes waarin hijzelf zich openlijk antisemietisch en racistisch uitliet was geen reden tot bijvoorbeeld een boycot.

Baudet stelde dat het privéuitingen waren en dat volstond, hij mocht gewoon weer aanschuiven bij de talkshows. Nu tijdens zijn verkiezingstournee, een imitatie van de rally’s van zijn held Donald Trump, voelt hij zich vrij genoeg om nog extremer te gaan. “Het Neurenberg-tribunaal was illegitiem” riep hij tevreden tot zijn publiek in Gouda. De uitvoerders van de holocaust genoten in zijn denken legitimiteit, daar past geen straf bij, per referendum hadden de Duitsers hen namelijk democratisch weg kunnen sturen. Zijn democratie ziet er dan ook Derde Rijkachtig uit. Als hij aan de macht komt wil hij de Eerste en Tweede Kamer afschaffen en het referendum invoeren. Tenminste, als hij dan nog aan een referendum behoefte heeft. Eerst wil hij het land “schoonmaken”, alle “buitenlanders” eruit, maar wel een warm welkom voor de fascistische Zuid-Afrikaander boeren die hier 200 jaar geleden zijn vertrokken.

Nederlanders met roots in het buitenland worden door zijn nieuw op te richten ministerie van deportatie het land uitgezet. Zouden daar ook ons Duitse Koningshuis en de Argentijnse Maxima onder vallen? Of de Nederlanders met roots in Indonesië zoals Baudet zelf en Geert Wilders, Bolkestein en Mark Rutte? Natuurlijk niet, want Bernard was lid van de NSDAP en diens vrind Zorregieta was minister tijdens de Argentijnse dictatuur van fascist Videla, en in Nederlands Indië was de NSB razend populair wat we bij deze nazaten terugzien. Zoals alle fascistische leiders zegt Baudet te weten wat het volk wil, dus is democratie overbodig mocht hij aan de macht komen. Hoe het dan verder gaat kunnen we in de geschiedenisboeken lezen.

Nederlanders willen geen vrouw

Bijna honderd jaar na de dood van feministe Wilhelmina Drucker en 50 jaar na de actiegroep Dolle Mina hebben wij nog steeds geen vrouw als minister-president gehad. En de kans dat er bij de komende verkiezingen een vrouw als kandidaat voor het hoogste ambt in aanmerking zal komen is zo goed als wederom nihil. Zoals Jesse Klaver 4 jaar terug een poging waagde om als vlotte jongeling zijn partij tot leverancier van de minister-president te maken, zo poogt D66 dat nu met Sigrid Kaag. Klaver lukte het ondanks 10 zetels winst niet, maar Kaag staat nu in de peilingen op een verlies van 5 zetels. Zelfs de eigen aanhang van D66 wil blijkbaar geen vrouw, behalve als achtergrond bij de mannelijke partijleider, als diens “meisjes” zoals Pechtold hen noemde. Lilian Marijnissen heeft sinds haar aantreden alleen nog maar verloren en ook nu staat zij op 4 zetels verlies. Lillianne Ploumen mag al blij zijn als zij de opgaande lijn van Lodewijk Asscher kan vasthouden, veel meer zit er voor Esther Ouwehands Partij voor de Dieren ook niet in en Sylvana Simons moet hopen dat haar Bij1 dit keer wel een zetel haalt, vrouw èn zwart, een dubbele handycap in ons land. De peilingen laten zien dat een vrouw als lijsttrekker in ons land garantie is op verlies.

Nederland wijst graag naar landen waar de rechten van de vrouw onder druk staan of waar sprake is van onderdrukking. Maar een beetje zelfreflectie zou ons niet misstaan. Liberia, Turkije en zelfs Pakistan hebben een vrouw als president gehad. Hier zei de leider van de grootste partij bij de laatste verkiezingen(FvD) nog dat als een vrouw nee zegt je maar even moet doorpakken. En hier wordt een partij(SGP) die geen vrouwen toelaat op de verkiezingslijst als zeer respectabel beschouwd.
Het zijn niet alleen mannen die geen vrouw willen aan de top, ook vrouwen zijn in ons land kennelijk weinig warm te krijgen voor elkaar. De feministes van 100 jaar geleden wisten echt wel dat er een lange weg te gaan was, maar dat de vrouwenemancipatie in 100 jaar niet verder is gekomen dan dit, dat hadden ze vast niet vermoed.

Media geven vals beeld

Zodra er ergens een azc komt ontstaat er verzet onder de bevolking. Dat is het beeld dat je krijgt uit de media. Heel soms hoor je andere geluiden, zoals in het Friese Sint Annaparochie, waar de bevolking in verzet kwam tegen de plannen om het azc op te doeken. Dat was een mooie ommekeer, in elk geval in de beeldvorming, want bij de vestiging was er juist verzet (van de lokale VVD) tegen de komst. De komst bracht echter leven in het dorp, dus nu willen zij het niet meer kwijt. De ondernemers zijn blij met de extra omzet en organiseren projecten om asielzoekers bij hen aan het werk krijgen. Voor de asielzoekers is het geen feest, zo ideaal is het leven in een azc niet. Op de nabij gelegen begraafplaats nemen de graven van door zelfdoding omgekomen vluchtelingen een behoorlijk grote hoek in beslag. Kunstenaars hebben nog wat moois van die droeve graven gemaakt.

In het Friese Sneek verzetten mensen zich nu tegen de ombouw van het azc daar tot een permanent kamp met stenen huizen. De lokale krant plaatste een groot interview met een bezorgde bewoonster die tegen de komst was. Maar de krant deed later nog wat uitgebreider verslag. De kop deed het ergste vermoeden (Wijkplatform tegen, wel onderzoek azc), maar in de tekst stonden opmerkelijke cijfers. Natuurlijk vroeg de VVD naar het aantal incidenten dat bij de politie is gemeld, maar interessanter was het aantal mensen waarop de conclusie (geen azc) van de wijkcommissie was gebaseerd. Van de 1856 adressen in de wijk was van 70 mensen respons gekomen. Dat is hooguit een paar procent van de bewoners. En hoewel er evenveel of beter even weinig voor- als tegenstanders waren koos het wijkplatform toch voor verzet.

Achter de koppen in de krant blijkt een andere waarheid dan die koppen doen vermoeden. In een wijk met 1856 woningen zijn dus 35 mensen (ongeveer 1%!) tegen de komst van een permanent azc. In de beeldvorming is de hele wijk tegen. De 35 voorstanders (ook ongeveer1%) worden daarentegen überhaupt niet gehoord. De pakweg 4.000 bewoners zijn als geheel weggezet als tegenstanders. Dat is het valse beeld dat de media helaas veel vaker wordt gegeven.

Welkom corona

De vluchteling is nergens in de EU welkom, hij komt er alleen met gevaar voor eigen leven in en belandt dan gelijk in quarantaine in een Grieks kamp, boven op elkaar onder erbarmelijke omstandigheden. Hij mag zich gelukkig prijzen als hij het tot over onze grens redt, maar dan wacht hem uitzetcentrum Ter Apel of de straat.

Het coronavirus wordt heel wat gastvrijer ontvangen. Het mag zich moeiteloos hechten aan een zonnevakantie vierende gastheer of -dame en komt dan met vliegtuigen vol uit Engeland en Dubai, uit Zuid-Afrika en Brazilië midden in ons land aan. Daar gaat het quarantaineloos van boord om zich bij de families, vrienden en collega’s van zijn gastheer en -dame te verspreiden. En al zo mooi, juist die welgestelde vliegende Hollanders hebben veel kennissen om je bij te verspreiden, ook in deze tijd, want zij zijn of vinden zich te belangrijk om zich te isoleren of in quarantaine te gaan. Het zit hun ook altijd zo mee dat zij niet willen geloven dat zij ooit zelf met tegenslag te maken kunnen krijgen. Tegenslag is iets voor losers of, zoals zij over corona denken, iets voor dor hout en vet gevreten stakkers.

Het is schrijnend om te zien dat vluchtelingen buiten de deur worden gehouden met mensenrechten schendende maatregelen, maar dat ten behoeve van de belangen van Schiphol, KLM en de feestvierende klasse een alles ontregelend virus welkom wordt geheten.

Excuses

Moet ons land excuses aanbieden voor het slavernijverleden? Slechts 30% van de Nederlanders vindt van wel, de helft vindt het weliswaar een kwalijk verleden maar excuses niet nodig. Toevallig werd in Den Haag bijna tegelijk met de bekendmaking van deze cijfers een motie ingediend om de genocide op Armeniërs te erkennen, door de CU. Die massaslachting een eeuw geleden was niet het werk van Nederlanders, maar van de toenmalige Turkse regering. En aangezien Armenië overwegend christelijk is en Turkije islamitisch, is dat voor Nederlandse christelijke partijen een punt. Dat is het natuurlijk voor veel meer mensen, namelijk voor mensen die zich over elke genocide druk maken, christelijk of niet. Dus ook de massaslachtingen die Nederlanders hebben begaan in bijvoorbeeld Indonesië, tijdens de politionele acties in o.a. Rawagede en Palembang. Maar in de 350 jaar Nederlandse bezetting van Indonesië zijn er vele slachtingen geweest. En die herinnering is bij de dood van degenen die het hebben overleefd niet opgehouden. Net zoals het koloniale denken tot heden ten dage in ons collectief geheugen gebeiteld zit, zo zitten die moordpartijen in het collectieve geheugen van de Indonesiërs. Om dat de doorbreken is de erkenning een eerste stap en excuses een logisch gevolg daarop. Willem-Alexander heeft een jaar geleden excuses aangeboden voor de wreedheden begaan tijdens de politionele acties, Beatrix mocht dat nog niet in 1995, een diplomatiek affront voor Indonesië dat toen feestelijk de proklamasi (het uitroepen van de Republiek Indonesia in 1945) vierde.

De wreedheden begaan tegen mensen die tot slaaf gemaakt waren doen niet voor genocide onder, maar Jan Peter Balkenende(CDA) riep in 2006 dat wij juist trots op onze VOC-mentaliteit moesten zijn. Niet gek dat er nu nog geen breed draagvlak is om over excuses te praten voor de misdaden tegen de menselijkheid die door diezelfde VOC zijn gepleegd. In ons onderwijs heeft iedereen de VOC als lichtend voorbeeld meegekregen, trots op onze roots van lang geleden, wij de ontdekkers van de wereld, de brengers van beschaving, de uitvinders van de aandelenbeurzen en wij de slimme handelslieden. Maar wij trokken als piraten over de wereld, deden voor de Vikingen niet onder, rovend en moordend en mensen tot slaaf makend. Het bracht hier de Gouden Eeuw en goed gevulde musea, daar een verwoesting die nog nooit is hersteld.

Bijna standaard hoor je dat het zolang geleden is. Dat is de perceptie van de nazaten van de slavendrijvers, die kennen hun geschiedenis alleen uit de beperkte en gekleurde geschiedenisboekjes. De nazaten van de tot slaaf gemaakten kennen hun geschiedenis uit de directe overlevering, van ouder tot kind, sommige ouderen kennen de verhalen over slavernij nog uit eerste hand, van hun grootouders. Dat is een ander verhaal dan een jubelverhaal over de Gouden Eeuw in een boekje.
Zijn excuses nodig? Wij moeten ons kwalijke verleden onder ogen zien en de wreedheden en moordpartijen erkennen. En daar horen excuses bij. En dan meteen ook excuses voor zwarte piet.

Perspectief

Licht aan het eind van de tunnel, perspectief willen de mensen, hoe lang moeten onze kinderen nog ondraaglijk lijden zonder hockey en vioolles. Om het lijden een breed draagvlak te geven wordt er nog even aan toegevoegd dat het ook verschrikkelijk is om met 5 kinderen op 47m2 opgesloten te zitten. Maar in de praktijk blijken die 5 kinderen helemaal niet zoveel problemen te hebben, zij zijn niet anders gewend. Leerachterstand hebben ze sowieso en al valt dat mee, al hebben zij de beste citoscore van de klas, dan nog is het schooladvies meestal beneden hun niveau. En zij missen geen paardrijles, zij missen geen wintersport, zij missen het uiteten gaan niet, zij missen geen weekend New York, zij missen geen vakantie naar Thailand, zij gaan namelijk niet op vakantie, zij gaan niet uit eten en zij zitten niet op dure sport- of muziekclubs.

Kinderen uit de welvarende kant van de samenleving maken nu, op een nog altijd zeer luxe wijze, ietsje kennis met de wereld die voor veel kinderen uit de minder welvarende kant normaal is. Daar kampen ze echter ook in coronatijd nog met financiële ellende, is inslaan bij de supermarkt geen vanzelfsprekendheid, laat staan het laten bezorgen van een mooie maaltijd. En voor hen is de kans op licht aan het eind van de tunnel of op “perspectief” bijna uitgesloten. Zullen we daar eens net zoveel aandacht aan besteden, ook na corona? Want zij zijn met 600.000, 1 op de 8 kinderen leeft in ons land onder de armoedegrens. Met dank aan 10 jaar Rutte.

Urk, paradijs van Wilders en Baudet

Het aantal insecten neemt dramatisch af, maar het aantal soorten nog sterker. De diversiteit neemt dus af. Ook in onze natuurgebieden verdwijnt de diversiteit, je ziet vooral brandnetel en braam. De vogelstand is hetzelfde lot beschoren en dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de aarde dreigt zelfs onleefbaar te worden. In de politiek pleiten PVV en Forum in navolging van Bolkestein(VVD) en Fortuyn voor vermindering aan menselijke diversiteit. Zij dromen van oude tijden waarin multiculti alleen in door ons bezet gebied voorkwam, in onze koloniën waar wij mensen uit de hele wereld rond sleepten om als slaaf op plantages te werk te stellen of om als huursoldaat de lokale bevolking onder onze knoet te houden. De ideale wereld van Baudet en Wilders is echter niet verdwenen, op Urk bestaat dat paradijs nog. Daar is 98% van de bevolking christelijk en stemt men massaal SGP. Naast wat stemmen naar CDA en CU gaan er alleen nog stemmen naar de PVV en paar procent naar VVD en Forum. De ene Marokkaanse familie stemde er Denk. Die is nog niet door Wilders opgelost. Wij konden afgelopen weekend zien hoe beschaafd en ontwikkeld het paradijs van Van der Staaij, Baudet en Wilders eruit ziet.

De Urker jongeren, en daar zijn er veel van want het dorp heeft het hoogste geboortecijfer van ons land, snuiven er flink op los, cocaïne is er makkelijker te krijgen dan in onze hoofdstad. Elke zaterdag is het feest, tot exact middernacht want dan breekt de dag des Heren aan. ‘s Zondags zitten ze dan weer braaf 3 keer in één van de 21 kerken elkaar de corona in de nek te zingen.
Het Koningshuis is er ongekend populair, maar de (onchristelijke) politiek is hen een gruwel, dus storen zij zich niet aan coronaregels en gaan compleet uit hun dak als er een avondklok wordt ingesteld en hun zaterdagse snuiffeest niet door kan gaan. In Emmeloord was iedereen blij dat die virusbommen weer op het “eiland” getest werden en niet in hun stad corona kwamen verspreiden. De eerste teststraat was al vernield, nu is de tweede net na opening afgebrand.

In Amsterdam kwam het ook tot wat schermutselingen maar kon de politie de 1500 betogers en hooligans nog wel in toom houden. Een plaats met geen 21.000 inwoners zoals Urk, maar 870.000 inwoners, en super multiculti, want de helft heeft roots buiten ons land. Feitelijk bijna alle Amsterdammers, want de stad is altijd al een toevluchtsoord geweest voor zowel vluchtelingen als werkzoekenden uit alle streken van ons land en de wereld. Hoe anders op Urk, de ene joodse familie die er ooit woonde is in WOII door de Duitsers afgevoerd en vermoord, en de ene Marokkaanse familie die er woont heeft met excessief geweld te maken. Alleen zwarte piet is er welkom, en om die te behouden hebben de jongeren afgelopen november ook al flink gereld. Donald Trump blijkt hun voorbeeld, en net als de bestormers van het Capitool denken zij dat deze overheid met geweld bestreden mag worden, een heidense bende die abortus toestaat en moslims niet bestrijdt mag je met geweld te lijf gaan.

Kwaadaardig COA-beleid

In de azc’s zitten dankzij het beleid van de Kabinetten Rutte asielzoekers jarenlang te wachten op het moment dat zij statushouder worden. Zo niet dan wacht uitzetting. Maar als zij eenmaal statushouder zijn begint het lange wachten opnieuw, maar nu op een woning. En dat duurt alweer heel lang want dankzij het woningbouwbeleid van Stef Blok(VVD) zijn er onder Rutte meer dan 100.000 sociale huurwoningen verdwenen. Sommigen zitten daardoor al 10 jaar in een azc.
Maar er zijn ook asielzoekers waar het vliegensvlug gaat. In 2018 in ons land aangekomen en in 2020 al statushouder en een woning toegewezen gekregen. Waarom deze asielzoeker wel in een snelle procedure terecht kwam werd duidelijk door het drama dat erop volgde.

Het was een jonge man uit Soedan, van kinds af aan betrokken bij het oorlogsgeweld daar en zwaar getraumatiseerd. Hij wist naar ons land te ontkomen met maar één doel, zien dat hij wat geld zou verdienen om zijn moeder thuis te onderhouden. Maar het ging al mis in het azc. Hij bleek agressieve uitvallen te hebben, bij vlagen onhandelbaar. Schizofreen en ernstig getraumatiseerd was de conclusie. En wat doet het COA dan? Zij zorgen voor een snelle procedure waardoor deze “lastige” klant binnen 2 jaar met status en huis het azc kon verlaten. Iemand die een gevaar vormt voor zichzelf en/of zijn omgeving wordt normaal gesproken wel anders behandeld, ofwel in behandeling genomen. Het COA ziet dat dus anders. Zo’n wandelende tijdbom zet je zo snel mogelijk in de maatschappij, dan ben je niet alleen die lastige klant kwijt, maar zal die na de voorspelbare ontsporing, in dit geval een moord, ook het draagvlak voor vluchtelingenopvang beïnvloeden. Het COA stuurt aan op vermindering van dat draagvlak en dat mag kennelijk een dode zorgmedewerker kosten. Diens ouders richtten zich echter op het COA en niet op de dader. Die achtten zij namelijk net als de rechter volstrekt ontoerekeningsvatbaar.

De Rutte doctrine

Hij is ongekend populair, onze premier die de sleutelfiguur is in het al even ongekende rapport “Ongekend onrecht”. Het hele land zou zijn opstappen moeten eisen, omdat hij van begin tot eind hoofdverantwoordelijk is voor de toeslagenaffaire, een zaak waarin de overheid zich bezondigde aan (rassen-)discriminatie en buitenwettelijke terugvorderingen en waarbij hij alle signalen van deze misstanden negeerde en alle vragen onbeantwoord liet. Onze premier trad verhullend en misleidend op, zijn ambtenaren evenzo. Roger Vleugels volgt de openbaarheid van bestuur van onze overheid al 30 jaar intensief en heeft voor Mark Rutte maar één weg: afvoeren met de boevenwagen. In De Nieuws BV op https://www.nporadio1.nl/gemist van 12 januari om 12.15 legt hij zijn standpunt helder uit.

Mark Rutte is de perfecte vertegenwoordiger van het Nederland van handel met list en bedrog. Opgeleid als historicus, gelijk Willem Alexander aan de met een zwakke reputatie kampende faculteit geschiedenis van de Leidse Universiteit, maar aan de slag gegaan bij Unilever. Je kunt hem eropuit sturen om margarine te verkopen die 10 keer beter en lekkerder dan roomboter zou zijn, maar het omgekeerde verkoopt hij even makkelijk. Hij kijkt iedereen aan alsof hij zijn beste vriend ziet, maar echte vrienden heeft hij amper. Jort Kelder is die zeldzame geluksvogel, al kan die daar ook nooit zeker van zijn. Achter dat vriendelijke masker zit een kort lontje dat niet voor de opvliegendheid van wijlen Wim Kok onderdoet, en een gewiekste ritselaar die voor elke vergadering informeel formeel overleg voert zonder notulist, zodat niets uit zijn achterafkamertjes naar buiten komt. Daarom zou de Kamer extra nauwkeurig moeten kijken naar de voorgestelde aanpassingen aan de wet openbaar bestuur(WOB). Die nieuwe WOO zou juist moeten voorkomen dat de Ruttiaanse openheid bestaat uit zwart gelakte stapels A4-tjes.

Visie is iets voor de opticien vindt hij en hij schuift alle moeilijke zaken meteen op andermans bordje zodat die de klappen opvangt. Maar hij is terdege goed van alles op de hoogte, sterker, zijn voormalige rechterhand Sofie Hermans zei (bij De slimste mens) over hem dat hij juist “doorvraagt op een onderwerp, hij wil het naadje van de kous weten”. Dus wist hij vanaf het begin hoe het fout ging met de toeslagenaffaire en liet het gewoon gebeuren. En dat het afschuiven van jeugdzorg enz. naar gemeenten op een drama uit zou lopen, en dat de participatiewet een privacy schendend en onwettelijk wangedrocht is. Maar hij lacht alles weg en leidt behendig de onvrede van zich af.

Een premier die onder zijn 10 jarige bewind zaken zo in strijd met de grondwet heeft laten ontsporen, de rechtsstaat zo aan zijn laars heeft gelapt, rassendiscriminatie goedkeurde en verhulde, rest maar één ding: opstappen. Maar zelfs dat zal hij met opgeheven hoofd doen, alsof hij boven de partijen staat, om vervolgens als vader des vaderlands het volk door de coronacrisis te leiden. Hij kan tevreden zien hoe de door hem aangewezen zondebok van de toeslagenaffaire Asscher moest opstappen en de door hem aangewezen zondebok voor het falende coronabeleid De Jonge als partijleider moest aftreden. En hoe de media erin mee zijn gegaan om keurig volgens de Rutte doctrine de Tweede Kamer als hoofdschuldige van de toeslagenaffaire aan te wijzen. Op naar Rutte IV.

Welkom in onze wereld

De laatste uitzending van “Pauw komt binnen” ging over armoede. De mensen die daarmee worstelen komen zelden aan het woord, want als dat onderwerp al in het nieuws is dan gaat het óver hen. De verhalen die zij vertelden sluiten naadloos aan bij de toeslagenaffaire. En toevallig of niet kwam ook net in het nieuws het beleid van de Gemeente Wijdemeren, waar een vrouw 7000 euro bijstand moet terugbetalen omdat was gebleken dat zij voedsel kreeg van haar moeder in plaats van de voedselbank. Bij controle had de gemeenteambtenaar fijntjes vastgesteld dat er boodschappen van de Albert Heijn in haar keukenkastje stonden, en dat kan iemand met een uitkering natuurlijk nooit betalen. Zo goed let de super nou ook weer niet op de kleintjes.

Het leven in de bijstand volgens de letter van de wet betekent dat je elk verjaardagscadeautje en elk goed bedoeld halfje wit van de buurvrouw moet opgeven en dat wordt dan gekort op je uitkering. Vreemd genoeg mag je wel eten van de voedselbank halen. De verhalen maakten duidelijk dat je in quarantaine belandt als je in de bijstand raakt, bijna je hele uitkering gaat op aan vaste lasten en van het beetje dat dan overblijft is amper genoeg voor eten en drinken, dus blijft er sowieso niets over voor “leuke dingen” als kleding of een krant, laat staan vakantie of theater. Extra kosten zijn meteen een ramp. Vroeger had je de schaduweconomie, hier en daar werd wat met zwarte klusjes bijverdiend en de ambtenaren zagen het doorgaans begripvol door de vingers. Die economie werkte ook gunstig voor de officiële economie bleek uit wetenschappelijke studies. Dat kun je niet zeggen van die andere duistere grotendeels gelegaliseerde economie, die van ons koningshuis en grote bedrijven, die ontduiken onze belastingen met miljarden.

Lubbers zette de bijl in de sociale uitkeringen, Kok en Balkenende gingen er onverdroten mee door en Rutte maakt zijn karwei af. Henk Kamp, de man die onze sociale woningbouw heeft afgebroken, voerde dat karwei als minister van Sociale Zaken uit met dezelfde harde aanpak die ook bij de toeslagen werd gehanteerd. Met steun van Geert Wilders, maar ook van CU en GL. Net als bij de toeslagen was het motto om bij een misstand de hele uitkering terug te vorderen, zoals de vrouw uit Wijdemeren mocht ervaren. In een rechtsstaat ben je onschuldig tot het tegendeel is bewezen, onder Rutte is dat voor mensen die afhankelijk zijn van een uitkering of toeslagen omgedraaid. Zij moeten maar bewijzen dat zij onschuldig zijn, kansloos als kleine burger tegenover de almachtige overheid.

Welkom in onze wereld zei één van de gasten bij Pauw. Zij had het tegen de mensen die nu in de coronatijd ervaren waar mensen in de bijstand al jaren in leven. Een leven in lockdown, geen theater of bioscoop, geen restaurant of voetbalwedstrijd, geen vakantie of pretpark, dat is het leven in de bijstand altijd, alleen komt dan de overheid ook nog je keukenkastjes controleren, en je tandenborstels tellen, en moet je elk werk aanvaarden wat ze bedenken, maar ook dan blijf je in de bijstand, want dat werk is de tegenprestatie voor je uitkering. En nog blijf je een loser en uitvreter. Daarbij vergeleken zijn de coronabeperkingen zeer mild, daar mogen de klagers wel eens bij stil staan.

Iedereen een beter 2021 gewenst!

Raad van State

Onder Rutte 1 met Geert Wilders als gedoger kreeg het overheidsbeleid duidelijk een PVV-kleur. Wat gevallen van fraude met toeslagen zou geen nieuws zijn, maar omdat het “buitenlanders”(Bulgaren) waren wel. Niet alleen Wilders, bijna heel het Binnenhof riep met hem om een harde aanpak, bang om stemmen te verliezen aan diens PVV. Dus ging de Belastingdienst onder aanvoering van VVD-staatssecretaris Frans Weekers fanatiek aan de slag met een speciaal team. Iedereen met een naam die (mogelijk) tot een (gekleurde) minderheid behoorde hoefde maar een komma verkeerd te plaatsen en de dienst dook erop. Het betekende dat iemand die 5 euro teveel had ontvangen zijn hele ontvangen toeslag moest terugbetalen, met terugwerkende kracht ook nog. Dat was onwettig, volgens de wet moet iemand die teveel heeft gekregen “het verschil” terugbetalen. De Raad van State keek ernaar en greep niet in

Piet Hein Donner was van 2012 tot 2018 vicepresident van de Raad van State. Dit lichtgewicht van het CDA en voorstander van het gedoogkabinet Rutte had die functie slinks voor de neus van partijgenoot Hirsch Ballin weggekaapt. En pikant genoeg werd dezelfde Donner daarna voorzitter van de commissie die de uitvoering van de toeslagen moest onderzoeken. Geen wonder dat zijn commissie zijn Raad van State niets te verwijten had. Ook negeerde zijn commissie alle bewijzen van discriminatie en kwalijk handelen door de politiek en overheid.
Dat Rutte het overheidsbeleid zo zijn gang liet gaan is vervolging door Justitie waardig. Dat ambtenaren zulk mensenrechten schendend beleid klakkeloos uitvoerden evenzo. Dat de media niet de mankracht had om het Haagse beleid degelijk kritisch onder de loep te nemen en geen voelsprieten in de samenleving had om dit wanbeleid te zien (zij pikte het pas na 6 jaar op), dat is schokkend. Maar het is de bijl aan de wortel van de democratie dat een instituut als de Raad van State dat beleid door de vingers zag. Dat is het failliet van een instituut dat onafhankelijk heet te zijn en de hoogste instantie is die een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en overheid. Met de benoeming van Donner was dit te voorspellen.

Hedendaags kolonialisme

Een Hongaarse wetenschapster vond de mRNA techniek uit. Een naar Duitsland geëmigreerd Turks echtpaar gebruikte die techniek om er een kankermedicijn mee te ontwikkelen, maar dachten bij de corona-uitbraak dat het wellicht ook de basis kon zijn voor een coronavaccin. Hun Duitse bedrijf werd door Amerikanen overgenomen, de yankee dollar is ongenaakbaar waardevol omdat het de wereld rekeneenheid is, maar feitelijk is de waarde minder dan de Griekse drachme, als die nog zou bestaan. Maar dat is dus niet zo en dus kopen de Amerikanen met hun gebakken luchtdollar wat ze maar willen. Zij hoeven geen slimme mensen te hebben en op te leiden, dat deden Hongarije en Turkije voor hen. En zij hoeven geen onderzoeksinstituut uit de grond te stampen, dat heeft Duitsland al gedaan, zij hoeven alleen hun beurs te trekken met de in wezen waardeloze dollar.

De Amerikanen hebben het vaccin wel zelf getest, maar dat is daar niet altijd betrouwbaar, zoals de door hun goedgekeurde neerstortende Boeings bewezen ondanks het feit dat zij bekende gebreken hadden. Voor Afrika lag ook nog een rol weggelegd, evenals voor Brazilië, om het vaccin op mensen te testen. Dat doen farmaceuten daar altijd omdat een overleden proefpersoon er geen probleem is. Apartheid is nog springlevend, het ene (witte) leven is meer waard dan het andere (zwarte). Dankzij de universiteiten in Turkije en Hongarije en dankzij de faciliteiten van Duitsland en dankzij de armoe en rechteloosheid in Afrika en Brazilië kunnen de Amerikanen met de dollar gratis scoren. Het vaccin wordt niet tegen kostprijs maar met forse winst in de markt gezet, de receptuur wordt niet beschikbaar gesteld aan derden ook niet in licentie, zelfs de productie houden zij in eigen hand waardoor die beperkt is. Zo wordt voor een miljardenwinst een vaccin verstrekt aan uitsluitend westerse landen. Het kolonialisme is nooit weg geweest, alleen zijn het niet meer zozeer de Europeanen, maar de Amerikanen met hun dollar als kolonisator.