Welk debat?

Antidemocraten moeten ook mogen zeggen wat ze willen, zij kunnen nog zo rechts zijn, fascist mag je hen niet noemen. Zij mogen alles zeggen. Dat Frits Bolkestein al lang geleden beweerde dat witte mensen superieur zijn werd hem nauwelijks kwalijk genomen, hij bleef onverminderd populair en kreeg podia in alle kranten. Nieuw is veel van wat Baudet zegt dus niet.
De Balie in Amsterdam organiseerde een debat waar niet alleen extreemrechtse gasten verschenen, maar waar ook de leiding in handen van een extreemrechts figuur was. De Balie-baas Albrecht vond dat binnen zijn beleid passen om alle geluiden uit de samenleving te laten horen. Allemaal ten behoeve van het debat. Maar als je mensen een podium geeft die erop uit zijn om podia alleen voor hun geluid open te stellen, dan is dat het einde van het debat. En als kritisch moslima Eltahawy dan bedankt voor de eer om op een podium te verschijnen waar mensen worden uitgenodigd die het vrije debat niet wensen, dan deugt die weigeraar niet.

Democratie moet ruimte bieden aan alle verschillende mensen en hun ideeën. Dat in de huidige tijd juist wordt geëist dat mensen zich moeten aanpassen of assimileren, dat “wij” ineens een duidelijke groep is, dat ieder ander in dat beeld niet deugt, dat is bedreigend voor de democratie. Om die tendens en met name de extreme exponenten daarvan ruim baan te verlenen is zeer bedenkelijk. Zeker als dat debat alleen maar extreemrechtse deelnemers en leiding kent. En als de mensen die pal voor de democratische rechtsstaat staan daartegen een signaal afgeven, door niet te komen, moet je daar bij stilstaan, want ook dat is een mening, één die je zeker mag horen in plaats van af te schilderen als beknotting van vrijheid van meningsuiting.

De vorige baas van De Balie, wijlen Anil Ramdas, zei het goed over hoe groepen in de samenleving worden weggezet zonder een beschaafd debat: “Waar de allochtonen onder gebukt gaan is niet de harteloosheid van de anderhalf miljoen mensen die Wilders openlijk steunen, maar het schouderophalen van de rest”. Laat Albrecht eens luisteren naar de argumenten van Eltahawy om niet te komen in plaats van zijn schouders op te halen.

De bron van discriminatie

De in 1941 door De Duitsers vermoorde vrijdenker Leo Polak(verraden door de toenmalige rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen Kapteyn) dacht dat antisemitisme en fascisme voortkomen uit angst en afgunst.
Angst en afgunst zijn altijd aanwezig, meestal latent want men loopt er doorgaans niet mee te koop. Het is echter wachten op een prins die het fascisme in de prinses wakker kust. Van dat soort prinsen was er tenminste één zo eerlijk om dat te erkennen. Pim Fortuyn antwoordde op de vraag of hij wel bewust was van het gevaar dat hij losmaakte met het spelen op onderbuikgevoelens: “die mensen zijn bij mij in veilige handen”.
Of dat zo was is maar de vraag en of zij nog in veilige handen zijn bij zijn opvolgers helemaal.

Polak wees ook op de diepere oorzaak van antisemitisme, het christendom. Het christendom heeft volgens hem een slecht geweten aan het jodendom te danken en zal het jodendom dus eeuwig haten met christelijke liefde.
Tegenwoordig wordt antisemitisme als een islamitisch fenomeen afgeschilderd. In de islamitische wereld komt inderdaad antisemitisme voor, maar dat is vooral van vrij recente datum, sinds de stichting van de staat Israël en met name vanwege de harde onderdrukking van de Palestijnen door de extreemrechtse Kabinetten van de laatste decennia. In Irak en Marokko leefden tot ver in de vorige eeuw joden en moslims in vrede naast elkaar, geen Europese toestanden. Het antisemitisme is in Europa na de Tweede Wereldoorlog niet verdwenen. In 1946 vond nog een pogrom onder leiding van een priester in Polen plaats. In Hongarije herleven tegenwoordig de jaren 30 dankzij Orbán, wiens beleid op goedkeuring van Sybrand Buma kan rekenen.

Het christendom is doordrenkt met antisemitisch en anti-islamitisch denken, maar ook met een verderfelijke kijk op seksuele geaardheden. Dat gecombineerd met het sterke hiërarchische op-en-neer-kijken maakt het de bron van discriminatie en fascisme. Het is niet voor niets dat extreemrechtse partijen in zwaar christelijke gemeenten, van Volendam tot Urk, de meeste aanhang hebben.

Het zijn juist geen monsters

Je mag geen vergelijking maken met het nazitijdperk als je hedendaagse gevaarlijke tendensen wilt duiden, dan word je meteen van Godwinnen beschuldigd. Godwin zelf denkt daar trouwens heel wat genuanceerder over. Hij stelt dat typen zoals Wilders en Baudet misschien geen voorbode zijn van een nieuw Reich, maar zij kunnen daar wel een embryonale vorm van zijn.
Hitler was een monster is het beeld, maar toen hij in Duitsland politiek actief werd zagen velen een man met het hart op de goede plaats, “goed volk” zou Klaas Dijkhoff zeggen. In de media lag Hitler weliswaar niet bloot boreaal te wezen, maar deed wel heel lief tegen kinderen en honden. Met keurig geknipt kapsel en getrimde snor zagen velen in hem de ideale schoonzoon. Van vrouwen moest hij echter niet veel weten, maar zijn populariteit was zo groot dat heel veel jongetjes uit die tijd de naam Adolf kregen.

Wie waren de monsters in de jaren 30 en 40, de nazi’s? Nee, het waren de joden en zigeuners en uiteraard de vreselijke gutmenschen, ofwel alles wat naar links rook. De Joodse burgers werden afgeschilderd als ondermijnende, stelende, verkrachtende griezels, zo ongeveer als nu vluchtelingen en landgenoten met Turkse of Marokkaanse wortels. Het is de embryonale stap naar de holocaust, ontmenselijken van een bevolkingsgroep. Met datzelfde draaiboek in de hand pleegden 30 jaar geleden de Hutu-machthebbers in Rwanda de genocide op de Tutsi’s.
De hardwerkende Duitsers en hun heimat kregen van Hitler te horen dat zij werden bedreigd door joodse griezels. Wilders zei “dat lossen wij op”, Hitler zei het niet alleen, maar deed het ook. Baudet belooft eveneens “een einde te maken” aan dat probleem.
Echt eng wordt het als uit partijen die wat gematigd leken dergelijke geluiden opklinken. Dan heeft dat gedachtegoed ineens een ruime meerderheid.

De monsters van toen waren niet alleen hard werkende Henken en Ingrids, ook wetenschappers, rechters en artsen. Het is net als met verkrachters. Je wordt bang gepraat voor enge griezels in de bosjes, maar je moet bang wezen voor die aardige oom of de buurman die keurig les geeft aan een middelbare school. Daar mag vanavond best twee minuten bij stilgestaan worden. En morgen ook.

Lekker laten verdrinken

Op de vlucht voor oorlog of voor klimaatverandering of gewoon behept met de ware VOC-mentaliteit verdrinken nog steeds mensen op de Middellandse Zee. De laatste boten van vrijwilligers die daar rondvoeren om de reddende hand uit te steken zijn aan de ketting gelegd. Ook het onder Nederlandse vlag varende reddingsschip kan de zee niet meer op. Verboden door snel op verzoek van de VVD veranderde regels. Madeleine van Toorenburg (CDA) kan tevreden toekijken, zij wilde die redders achter slot en grendel.
De EU en ons land hebben het beleid keurig aangepast aan de wensen van landen als Hongarije en Italië waar de Wildersen en Baudets de dienst uitmaken. Dus telt alleen het boreale leven nog en kan de rest verzuipen mochten zij hierheen vluchten en mogen Nederlanders die niet onder de boreale norm vallen wachtten op hun door rechts gedroomde deportatie.

De sfeer is hier zo xenofoob dat een geplande sponsorloop in de Nacht van de Vluchteling is afgelast. Vluchtelingenwerk(voortgekomen uit het verzet) organiseerde die tocht met als startpunt Herdenkingscentrum Westerbork(In 1939 opgericht door de Nederlandse regering als eerste asiel- en uitzetcentrum, later door de Duitsers voortgezet als doorvoerhuis naar de Concentratiekampen).
In Elsevier zei Esther Voet (CIDI) de loop ongepast te vinden, want “joden zijn vergast en vermoord in de jaren 40 en vluchtelingen worden hier met open armen binnengehaald”. Behalve dat de opbrengst van de loop niet eens bedoeld is voor vluchtelingen hier(maar voor opvang in de regio), van open armen kun je toch echt niet spreken. De opvang is tegenwoordig net zo guur als de opvang voor de joodse vluchtelingen in de jaren 30. In de Telegraaf liet Eddo Verdoner (Centraal Joods overleg) zich gaan, “de nagedachtenis van de holocaust mag je niet voor zulke zaken inzetten”. Dat bij de nationale dodenherdenking alles en iedereen herdacht wordt is voor hem geen oprisping in de Telegraaf waard.
Zij kregen bijval van Baudet, die vond de loop schandalig, internet droop van racisme en nazipraat over het onderwerp. De loop verenigde zo boreaal extreemrechts met joods extreemrechts, samen tegen de vluchteling. En deze regering en de EU doen van harte mee.

Collateral damage

De Indiase geheime dienst waarschuwde Sri Lanka dat er aanslagen zouden plaatsvinden, naar verluidt gaven zij ook de naam van de organisatie en de identiteit van de daders door. De Sri Lankese Overheid deed niets met die informatie. De verantwoordelijk minister vraagt zich nu openlijk af hoe dat kan. Mocht deze minister er echt niet van hebben geweten, dan ligt een mogelijke reden voor de hand. Op het eiland is een boeddhistische meerderheid. De aanslag is gepleegd door extremisten uit de islamitische minderheid tegen kerkgangers uit de katholieke minderheid. Vermoedelijk vindt de dienstdoende veiligheidschef het wel mooi dat die twee slaags raken. Dat ook toeristenhotels het doelwit waren vindt hij blijkbaar collateral damage.

Sinds het ingrijpen van de Coalition of the Willing in Irak en Afghanistan, waar wij dankzij Balkenende ook deel van uit maakten, vinden in het Midden-Oosten doorlopend grote aanslagen plaats met voornamelijk moslims als slachtoffer, zij halen nauwelijks het nieuws. Dat de financiering van terroristische groeperingen onder jihadistische vlag voornamelijk uit Saudi-Arabië en de golfstaten komt weerhoudt noch Trump noch Rutte ervan om die staten allervriendelijkst te behandelen. Er worden koninklijke bezoeken georganiseerd waarbij met hoge onderscheidingen wordt gesmeten en er wordt weggekeken bij de vele schendingen van de mensenrechten, tot de oorlog in Jemen en financiering van IS aan toe. Alles met slechts één doel, oliedollars verdienen met wapenhandel en het in stand houden van onze fossiele brandstofverslaving. Wat onthoofdingen van kritische burgers of het financieren van aanslagen, ach, ook collateral damage.

Solidariteit kent geen grenzen

De arbeidersverenigingen en vakbonden hebben met veel strijd de positie van de werkenden in loondienst flink verbeterd. Maar hoe links sommigen ons onderwijs ook vinden, de gemiddelde Nederlander weet maar amper iets van die geschiedenis. Tegen de feiten in geloven velen dat het de ondernemers zijn die zo vriendelijk waren om vakantiedagen te geven, de achturige werkdag in te voeren en de werkweek te beperken tot 5 dagen. In werkelijkheid gingen veel ondernemers over de grens kijken nadat zij de strijd om arbeiders als slaven te houden verloren. Zij sloten fabrieken en zetten hun uitbuitende praktijken voort in landen waar de arbeiders nog niet zoveel voor elkaar hadden gekregen.

In plaats van solidair te zijn met de uitgebuite collega’s in Oost-Europa, Afrika of Azië en de bazen ter verantwoording te roepen is er een heel andere weg ingeslagen. De werkenden zijn hun stem juist aan partijen gaan geven die de praktijken van die bazen faciliteren en die tegelijkertijd hun zo zwaar bevochten positie stukje bij beetje ondermijnen. In hun onnozelheid  hebben zij het over rechten, maar het zijn geen rechten van nature, met niets doen waren die rechten er nooit geweest. En met slecht en dom stemmen raak je die rechten even hard weer kwijt. Er is voor gestreden en je zult moeten blijven strijden om ze te behouden. Door je niet in een boze nationalistische bubbel op te sluiten maar die strijd aan te gaan en internationaal te maken vergroot je de kans op succes en bestrijd je ook de erbarmelijke levensomstandigheden elders in de wereld. Solidariteit houdt niet op bij de grens.

Ter Apel

In de afvoerput van het COA, asiel- en uitzetcentrum Ter Apel, zijn al jaren problemen. Bewoners worden belaagd en bestolen door daar logerende criminelen, maar de Overheid doet niets. Mensen die al met de nodige problemen kampen krijgen er rustig nog wat bij. De daders worden niet aangepakt, hooguit als de leiding er teveel last van heeft, dan volgt overplaatsing, ofwel verplaatsing van de problemen.

Deze week kwamen de daders alsnog in de media, alleen nu omdat een andere groep mensen ook last van hen heeft: ondernemers. En dan wordt rechts Den Haag wel wakker. De lokale supermarkten en winkels worden door hen bestolen. Frappant dat de daders, jonge criminelen uit veilige landen, worden neergezet als asielzoekers. Want asielzoekers waren juist de eerste slachtoffers van hun praktijken. Deze criminelen reizen door Europa net zoals 20 jaar geleden veel Poolse criminelen deden. Die laatsten gebruikten asielzoekerscentra als gratis hotel, de huidige criminelen apen hun Poolse voorgangers simpelweg na.

De regering Rutte wekt de indruk het wel mooi te vinden dat zo’n groep criminelen zijn gang gaat. Zo wordt het draagvlak voor opvang van vluchtelingen vals verder ondermijnd.
Burgemeester Jos Heijmans(D66) van Weert, die ook met deze criminelen te maken heeft, deed zijn best om duidelijk te maken dat er een onderscheid is tussen asielzoekers en deze rondtrekkende criminelen. Hij benadrukte dat asielzoekers evenzeer slachtoffer van hen zijn. Dat zouden de media ook moeten doen.

Afrika is ons vaderland

Vanuit Afrika verspreidde de mens zich over de wereld. Je zou kunnen stellen dat zich alleen in Afrika nog een echt autochtone bevolking bevindt. Maar dat zal niet kloppen, want ook die bevolking is niet altijd op dezelfde plek of afgezonderd van de rest van de wereld gebleven.
In “ons” Nederland vestigden zich Kelten en Germanen, kwamen Romeinen langs en zochten Hugenoten en Portugese Joden een veilig heenkomen. Het gebied was Frans en Duits. Limburg werd ons toebedeeld, Vlaanderen raakten we kwijt. “Zelf” bezetten we Zuid-Afrika, Indonesië, Suriname, Sri Lanka en hadden we forten in Afrika waarvandaan we mensen gevangen namen en verscheepten naar Amerika om daar als slaaf verhandeld te worden.

Wie is de Nederlander kun je je dan afvragen. Is dat de nazaat van Duitse hannekemaaiers, de gastarbeiders uit de 17e, 18e en 19e eeuw, of is dat de gevluchte Hugenoot? Of is dat de familie Baudet, die naar ons land vluchtte om aan de destijds in België ingevoerde dienstplicht te ontkomen? Of is het de armlastige Duitse aanhanger van Hitler met een spatje adellijk bloed die als golddigger Juliana huwde? Of is dat een nazaat van in Scandinavië geronselde zeelui, in Duitsland geronselde soldaten, van Italiaanse ambachtslieden, van Oostenrijkse dienstbodes, van Chinese koks of van Griekse handelaren? Of is het het achterkleinkind verwekt door een Duitse soldaat in WOII? Of het achterkleinkind van Indonesische soldaten die met de Nederlandse broodheer na de onafhankelijkheid hier hun toekomst moesten opbouwen. Of is het de zoon van de Amerikaanse manager die hier kinderdagverblijven en andere lucratieve handel opkoopt voor het investeringsfonds dat hem inhuurt. Of is het de zoon van een hierheen gevlucht Syrisch gezin? Of de dochter van een arbeidsmigrant uit Turkije, Marokko, Spanje, Italië of Polen?

Wie een echte Nederlander is? Ook uit dna-onderzoek is gebleken dat elke inwoner van ons land verwant is aan bijna iedereen in de wereld, tot de neanderthaler aan toe. Wij zijn allen mensen en hebben maar één blut und boden-plaats van waaruit wij een miljoen jaar geleden zijn gaan migreren en dat is Afrika. En in plaats van koesteren plunderen we dat werelddeel, feitelijk ons aller vaderland.

Een stem gestorven

Journalist Max van Weezel is overleden. Opgeleid door wijlen Joop van Tijn was hij één der laatsten uit de stal van VN(Vrij Nederland) uit de tijd dat het weekblad nog kon rekenen op een ruime lezersschare. Intussen is het een maandblad in kleine oplage geworden en bezig de laatste vaste krachten te ontslaan. Naast alle lof die Max krijgt moet ook een schaduwzijde worden benoemd.

In het portret dat Dionne Sax voor omroep Max over hem maakte vertelde hij dat links in de gouden jaren 70 weinig menselijk was in de omgang, bij rechts was het veel gezelliger en daar waren ze nog attenter ook. Wat Max vergat was dat hij rechts van toen vergeleek met het links van zijn VN-bubbel. En die bubbel was inderdaad van een onaangename arrogantie met een sterk hiërarchisch patroon. De arbeider voor wiens rechten gestreden moest worden werd even minachtend bekeken als de zwarte door de koloniaal. Een term als klootjesvolk was doodnormaal en veelzeggend, daar sprak weinig socialistisch gelijkheidsdenken uit, laat staan broederschap.
Geen wonder dat hij het beter kon vinden bij rechts. Velen zijn later moeiteloos overgestapt naar het rechtse kamp. Van de humeurige Wim Kok tot Pim Fortuyn. Kok schuddde de linkse veren af, Pim profiteerde van diens verweesde aanhang.
Ook Max ging mee in het frame dat luisteren naar de “gewone” man was vergeten en dat zij dat wel hadden moeten doen. Nou, Pim Fortuyn luisterde helemaal niet naar die gewone man, hij speelde in op de onderbuik met maar één doel, stemmenwinst. Die doos van Pandora is levensgevaarlijk en het was daarom taboe om er zelfs maar naar te wijzen zolang de Tweede Wereldoorlog nog stevig in het geheugen lag. Pim brak het taboe maar was zich goed bewust van dat gevaar. Arrogant zei hij daarover dat die kiezers bij hem in veilige handen waren. Hij had een politieke weg langs Marxisten, PvdA, CDA en VVD afgelegd, maar nergens bleek hij welkom. Dus dan maar met hulp van het “klootjesvolk” op naar Den Haag.
Hier en daar mogen we nog wat van de arrogantie van de VN-bubbel proeven. Zo laat Elma Draaijer zich als een vrouwelijke Wierd Duk gaan in de Volkskrant, waar ook haar oud-VN-collega Stephan Sanders, inmiddels tot de katholieke kerk bekeerd, als een Antoine Bodar(priester en Baudet-fan) mag preken.

Van Weezel had een prachtige stem, die droeg het onvolprezen programma Argos. Die stem is nu verloren gegaan.

Stasi-methode van Baudet

Kindermisbruik komt wereldwijd jaarlijks vele miljoenen keer voor. Als je dan kijkt naar het aantal misbruikzaken in ons land dan is dat in verhouding zo gering dat stoppen van dat misbruik hier zo goed als niets uitmaakt op het totaal. Zo kun je ook naar je belastingaanslag kijken, waarom zou je die betalen, op de miljardenbelastinggelden is jouw belasting toch helemaal niets.
Zo redeneert een partij die zichzelf op de borst slaat vanwege haar hoge intellectuele niveau. Want als wij iets van ons nationale inkomen aan maatregelen tegen klimaatverandering uitgeven, dan vindt die partij dat dat ook niets uitmaakt omdat het bijna niets is op het totaal dat nodig is. Overigens heeft die partij de kosten lukraak op papier gezet met cijfers die uit een duim komen die even groot is als het ego van de partijleider.

Die partijleider mag graag breedvoerig oreren en doorspekt zijn verhalen met termen die alleen in kleine kring bekend zijn en gebruikt worden. Nee, niet het steenkolenlatijn dat gymnasiasten hoofdschuddend aanhoren, maar termen uit de wereld van Jean-Marie Le Pen en Steve Bannon, termen die neonazi’s als dagelijkse kost tot zich nemen. Termen waar rechtse terroristen als Breivik en de Australische aanslagpleger in Christchurch hun daden mee verklaren.
En die partijleider heeft een meldpunt geopend, niet voor buitenlanders (zoals Wilders’ Polenmeldpunt), maar eigen volk eerst, dus een meldpunt om “linkse” leraren aan te geven. Oudere landgenoten die de oorlog nog hebben meegemaakt herinneren zich de angst nog van leraren die door kinderen bij de bezetter konden worden aangegeven, in Duitsland kent iedereen het lot van de Oost-Duitse leraren die zich moesten hoedden voor onwelgevallige woorden die meteen verklikt zouden worden.
Hier stemmen veel leraren op progressieve partijen, want alleen die partijen maken zich hard voor (het behoud van) goed onderwijs. Er lopen echter ook zat rechtse leraren rond. Hans Janmaat was leraar maatschappijleer, PVV-er Harm Beertema stond in het MBO voor de klas en aan de universiteit staat huidig FvD-er Paul Cliteur  als hoogleraar college te geven. Hij was de promotor die Baudet met een door de promotiecommissie afgekeurd proefschrift toch liet promoveren. En dan heb je ook nog de instroom van werkloos geraakte bankjongens die met hun wildwestkapitalisme de financiële crisis hebben veroorzaakt.
Omdat er voor de klas ook aandacht wordt besteed aan de klimaatverandering heeft Baudet een meldpunt in het leven geroepen om de “linkse” leraren die dat nepnieuws vertellen aan de schandpaal te nagelen. Een regelrecht(s)e Stasi-methode.

Fraude met de ww

Van NOS-Journaal tot Telegraaf, de media brachten groot het nieuws over fraude door Polen en andere Oost-Europese arbeidsmigranten met de ww-uitkering. En dat de EU die fraude nog wil verergeren door hen toe te staan gedurende hun werkloosheid naar hun thuisland terug te keren. Als de nieuwsconsument de media goed heeft begrepen, dan duikt een Poolse arbeidsmigrant na een paar maanden werken in de ww om lekker thuis tot wel een half jaar vakantie te vieren.

Er lopen blijkbaar maar weinig journalisten rond met enige kennis van de werkloosheidsuitkeringen, want zo werkt het natuurlijk niet. Je komt alleen in de ww als je bent ontslagen, nooit als je zelf ontslag neemt. En je krijgt niet een half jaar ww na een paar maanden werken, je moet minimaal een half jaar gewerkt hebben om recht te hebben op 3 maanden ww. Voor een half jaar ww moet je zes jaar(!) hebben gewerkt.  En natuurlijk alleen voor witte banen, want de baas moet wel premies hebben afgedragen.
Nu zijn er bazen die gebruik maken van allerlei subsidieregelingen en daar creatief mee omgaan. Dan is het lucratief om na een korte periode iemand te ontslaan en na een paar maanden weer aan te nemen. Je bent dan ook nog verlost van het gedoe met een vast contract, zo’n relikwie uit het verleden waar zelfs de zo naar oude tijden hunkerende Baudet vanaf wil. De Pool wordt dus ontslagen omdat zijn Nederlandse baas daar financieel voordeel bij heeft. Die baas stuurt hem naar het CWI en zegt hem dat hij over een paar maanden weer terug mag komen. Vervolgens maakt de rechtse politiek een hoop kabaal over frauderende Polen die zonder enige kritiek door de media wordt overgenomen. En dat kabaal gaat in feite alleen over het mogelijk niet solliciteren van de Pool omdat hij lekker in Polen zit. Maar ja, aanpakken van de bazen, daar heeft rechts Nederland geen zin in. Dus worden de ontslagen Polen maar als fraudeurs weggezet.

Wit begint, hoezo?

Schaken is een prachtige sport, maar ook in die sport leven vooroordelen. Je hoort uit het publiek geen oerwoudgeluiden als een speler van kleur aan zet is zoals bij sommige andere sporten, maar zulke gedachten zijn er helaas niet vreemd.
De Noorse wereldkampioen schaken Magnus Carlsen liet een ander geluid horen: “Wit begint altijd in het schaken. Die regel had niets te maken met ras of politiek. Maar we kunnen hem breken als een boodschap voor iedereen die gelooft dat kleur voordeel moet opleveren in het schaken of het leven zelf.”

Carlsen vroeg Anish Giri, Nederlands schaker van Nepalees-Russisch komaf, om samen een campagne te voeren voor gelijkwaardigheid, “Move to Equality”. In Oslo speelden zij een schaakpartij waarbij Carlsen met zwart begon. Toch een beetje wit begint, maar niet op het bord. Een mooi initiatief uit het boreale land van Breivik. En mooi dat ook uit ons land een ander geluid komt in de persoon van Giri, nummer 4 op de wereldranglijst, dan het geluid van de in rating en moraal diep weggezakte Loek van Wely(FvD).

De Hongaarse psycholoog Polgàr wilde het denken over vrouwen als minderwaardige schepsels met feiten weerleggen. Hij trainde zijn drie dochters al vroeg in het schaken om aan te tonen dat meisjes net zo goed als jongens kunnen schaken. Dus geen poppen, maar schaakstukken. En hij kreeg het gelijk aan zijn kant. Alle drie werden (zeer) verdienstelijk schaker, Judit haalde zelfs de top 10. Daar kon Loek van Wely slechts van dromen.
De jonge Carlsen en de even jonge Giri zijn geen vrienden, maar zetten samen een van de de mooiste zetten op het (wereld-)bord.

Ongelijkheden

Wat is een mensenleven waard, niets als je ziet hoe er met de meeste mensen wordt omgesprongen. Alles als je ziet hoe er met een bepaalde groep wordt omgesprongen. De rijken uiteraard, maar ook de minder gefortuneerden in bijvoorbeeld ons land. De Nijmeegse woningcoöperatie Talis hanteert een vaste prijs voor de waarde van een mensenleven, 60.000 euro, iets lager dan eerder in de zorg werd gehanteerd.
Met dat bedrag in het hoofd wil de coöperatie gaan afrekenen met veiligheidseisen. Het verwijderen van asbest zonder toeters en bellen, dus met minder beschermende kleding en maatregelen scheelt de coöperatie een hoop geld en verhoogt het risico voor de asbestverwijderaar jaarlijks met slechts een paar tientjes van zijn levenswaarde. Dat klinkt heel anders dan zoveel procent kans op voortijdig overlijden aan asbestkanker. Zou de directeur van die coöperatie nu zelf het asbest gaan verwijderen? Of vindt hij dat toch te link.

In de sport zorgt het geslacht voor een groot prijsverschil. Sportende mannen zouden aantrekkelijker zijn. Of dat waar is of terecht valt te betwijfelen. Bij de hardloopwedstrijd “De omloop van het Nieuwsblad” in Gent(België) waren de mannen als eerste gestart, want die lopen sneller dan de vrouwen is de gedachte. De vrouwen bewezen echter het tegendeel , zij dreigden de mannen in te halen. De organisatie legde daarop de vrouwenloop(!) stil.

Arbeidsmigrant is kassa

Het draait bij arbeidsmigratie om één ding: winst. In de tuinbouwkassen kan een Nederlandse werkzoekende om werk vragen, de baas weet dat hij dan meer geld kwijt is dan met de Pool die ook aan zijn glazen deur om werk komt. Hij zal alleen een Nederlandse kracht inhuren als dat taalkundig noodzakelijk is.

Ook als de Nederlander net als de Pool tegen het minimumloon wordt ingehuurd is die Pool in de praktijk goedkoper. Dankzij de ET-regeling(Extra Territoriale kostenregeling) worden onbelaste goederen als inkomen ingezet om daarmee het sociale zekerheidsloon laag te houden en wordt het brutoloon dus lager en kan vervolgens de LIV-subsidie(Lage Inkomens Verklaring-subsidie) binnengesleept worden. Dat levert duizenden euro’s op en die constructie werkt uiteraard niet met Nederlandse werknemers. Dat er vaak nog flink verdiend wordt op de ingehouden kosten voor huisvesting is extra meegenomen. Tja, je bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet zeggen de tuinders dan ook tegen elkaar.

Met een A-1-verklaring kunnen arbeidsmigranten ook via een Poolse of Roemeense brievenbus worden ingehuurd en wordt er afgerekend volgens de (veel lagere) premiekosten in het betreffende thuisland.
Dat de arbeidsmigrant vaak voor een paar maanden huiswaarts keert is geen probleem. Hij of zij wordt dan door de baas verwend, want die stopt de migrant in de ww. Goedkoper kan het niet. Voor de migrant is het een waardeloze positie, maar omdat het thuis nog slechter is kiest hij er toch voor.
Nu het ook in Polen beter gaat zie je het aanbod echter afnemen. Zal de Nederlandse baas toch wat aan de arbeidsvoorwaarden en het salaris moeten verbeteren. Misschien komt dan langzaamaan een gelijk speelveld in beeld.

Onderzoeksjournalistiek moet onafhankelijk zijn

Huib Modderkolk mocht bij DWDD aanschuiven naast minister Ollongren om de waarschuwende verhalen van De Verleiders af te zwakken of onwaar te verklaren. Modderkolk is onderzoeksjournalist, eerst bij NRC, tegenwoordig bij de VK. Theatergroep De Verleiders heeft na een voorstelling over de corrupte bankwereld nu een voorstelling over de bedreigingen van onze privacy. Na een hoop kritiek op hun optreden eerder bij DWDD was er nu een debat met de minister.

Er werd vreemd genoeg excuus gemaakt voor “domme” opmerkingen tijdens hun vorige optreden bij Matthijs. Zo dom waren die opmerkingen immers niet. Nog vreemder was het dat de onderzoeksjournalist Modderkolk als steun voor de minister optrad. Hij is op de hoogte(zelf slachtoffer geweest) van afluisterpraktijken die buiten de wettelijke bevoegdheden vallen. De AIVD zegt daarvan te weten, maar dat zij dat niet (zelf) doen. De Amerikanen wel volgens eigen onderzoek van Modderkolk (de NSA-affaire). En als je weet dat de AIVD gezien wordt als facilitaire dienst van de Amerikaanse geheime diensten, dan zijn die opmerkingen van De Verleiders over de AIVD terechte twijfels over onze geheime dienst en zeker geen excuus waard.

De AIVD helpt buitenlandse diensten bij hier verboden afluisterpraktijken, kijkt in elk geval toe, maar krijgt indien gewenst ook zulke afgeluisterde gesprekken geleverd.
Het riedeltje dat het wettelijk allemaal goed is geregeld, of desnoods goed geregeld gaat worden(!), is nietszeggend. Iedereen weet dat het beroepsgeheim, hoe mooi wettelijk geregeld ook, doorlopend wordt geschonden. Een dronken bn-er wordt direct doorgegeven vanuit het politiebureau aan de Telegraaf, net zoals de met spoed in het ziekenhuis opgenomen bn-er die zorgt voor een lawine aan mailtjes van doktoren of verpleegkundigen naar diezelfde Telegraaf om te melden wat voor kanker de wettelijk zo goed beschermde bn-er heeft.

Een onderzoeksjournalist hoort afstand te bewaren, zijn onafhankelijkheid is prioriteit nummer 1. Modderkolk heeft vriendjes willen maken bij het ministerie en de AIVD, dat is ongepast. Bovendien was hij al vriendjes, hij kreeg een jaar geleden de “scoop” dat de AIVD de Russen had afgeluisterd, voor de Amerikanen wel te verstaan.  De slotvraag van Pierre Bokma bleef onbeantwoord, wat als Halbe Zijlstra of Dion Graus de plek van Ollongren inneemt, moeten wij die dan net zo op de blauwe ogen geloven als Ollongren?