Ongelijkheden

Wat is een mensenleven waard, niets als je ziet hoe er met de meeste mensen wordt omgesprongen. Alles als je ziet hoe er met een bepaalde groep wordt omgesprongen. De rijken uiteraard, maar ook de minder gefortuneerden in bijvoorbeeld ons land. De Nijmeegse woningcoöperatie Talis hanteert een vaste prijs voor de waarde van een mensenleven, 60.000 euro, iets lager dan eerder in de zorg werd gehanteerd.
Met dat bedrag in het hoofd wil de coöperatie gaan afrekenen met veiligheidseisen. Het verwijderen van asbest zonder toeters en bellen, dus met minder beschermende kleding en maatregelen scheelt de coöperatie een hoop geld en verhoogt het risico voor de asbestverwijderaar jaarlijks met slechts een paar tientjes van zijn levenswaarde. Dat klinkt heel anders dan zoveel procent kans op voortijdig overlijden aan asbestkanker. Zou de directeur van die coöperatie nu zelf het asbest gaan verwijderen? Of vindt hij dat toch te link.

In de sport zorgt het geslacht voor een groot prijsverschil. Sportende mannen zouden aantrekkelijker zijn. Of dat waar is of terecht valt te betwijfelen. Bij de hardloopwedstrijd “De omloop van het Nieuwsblad” in Gent(België) waren de mannen als eerste gestart, want die lopen sneller dan de vrouwen is de gedachte. De vrouwen bewezen echter het tegendeel , zij dreigden de mannen in te halen. De organisatie legde daarop de vrouwenloop(!) stil.

Arbeidsmigrant is kassa

Het draait bij arbeidsmigratie om één ding: winst. In de tuinbouwkassen kan een Nederlandse werkzoekende om werk vragen, de baas weet dat hij dan meer geld kwijt is dan met de Pool die ook aan zijn glazen deur om werk komt. Hij zal alleen een Nederlandse kracht inhuren als dat taalkundig noodzakelijk is.

Ook als de Nederlander net als de Pool tegen het minimumloon wordt ingehuurd is die Pool in de praktijk goedkoper. Dankzij de ET-regeling(Extra Territoriale kostenregeling) worden onbelaste goederen als inkomen ingezet om daarmee het sociale zekerheidsloon laag te houden en wordt het brutoloon dus lager en kan vervolgens de LIV-subsidie(Lage Inkomens Verklaring-subsidie) binnengesleept worden. Dat levert duizenden euro’s op en die constructie werkt uiteraard niet met Nederlandse werknemers. Dat er vaak nog flink verdiend wordt op de ingehouden kosten voor huisvesting is extra meegenomen. Tja, je bent een dief van je eigen portemonnee als je het niet doet zeggen de tuinders dan ook tegen elkaar.

Met een A-1-verklaring kunnen arbeidsmigranten ook via een Poolse of Roemeense brievenbus worden ingehuurd en wordt er afgerekend volgens de (veel lagere) premiekosten in het betreffende thuisland.
Dat de arbeidsmigrant vaak voor een paar maanden huiswaarts keert is geen probleem. Hij of zij wordt dan door de baas verwend, want die stopt de migrant in de ww. Goedkoper kan het niet. Voor de migrant is het een waardeloze positie, maar omdat het thuis nog slechter is kiest hij er toch voor.
Nu het ook in Polen beter gaat zie je het aanbod echter afnemen. Zal de Nederlandse baas toch wat aan de arbeidsvoorwaarden en het salaris moeten verbeteren. Misschien komt dan langzaamaan een gelijk speelveld in beeld.

Onderzoeksjournalistiek moet onafhankelijk zijn

Huib Modderkolk mocht bij DWDD aanschuiven naast minister Ollongren om de waarschuwende verhalen van De Verleiders af te zwakken of onwaar te verklaren. Modderkolk is onderzoeksjournalist, eerst bij NRC, tegenwoordig bij de VK. Theatergroep De Verleiders heeft na een voorstelling over de corrupte bankwereld nu een voorstelling over de bedreigingen van onze privacy. Na een hoop kritiek op hun optreden eerder bij DWDD was er nu een debat met de minister.

Er werd vreemd genoeg excuus gemaakt voor “domme” opmerkingen tijdens hun vorige optreden bij Matthijs. Zo dom waren die opmerkingen immers niet. Nog vreemder was het dat de onderzoeksjournalist Modderkolk als steun voor de minister optrad. Hij is op de hoogte(zelf slachtoffer geweest) van afluisterpraktijken die buiten de wettelijke bevoegdheden vallen. De AIVD zegt daarvan te weten, maar dat zij dat niet (zelf) doen. De Amerikanen wel volgens eigen onderzoek van Modderkolk (de NSA-affaire). En als je weet dat de AIVD gezien wordt als facilitaire dienst van de Amerikaanse geheime diensten, dan zijn die opmerkingen van De Verleiders over de AIVD terechte twijfels over onze geheime dienst en zeker geen excuus waard.

De AIVD helpt buitenlandse diensten bij hier verboden afluisterpraktijken, kijkt in elk geval toe, maar krijgt indien gewenst ook zulke afgeluisterde gesprekken geleverd.
Het riedeltje dat het wettelijk allemaal goed is geregeld, of desnoods goed geregeld gaat worden(!), is nietszeggend. Iedereen weet dat het beroepsgeheim, hoe mooi wettelijk geregeld ook, doorlopend wordt geschonden. Een dronken bn-er wordt direct doorgegeven vanuit het politiebureau aan de Telegraaf, net zoals de met spoed in het ziekenhuis opgenomen bn-er die zorgt voor een lawine aan mailtjes van doktoren of verpleegkundigen naar diezelfde Telegraaf om te melden wat voor kanker de wettelijk zo goed beschermde bn-er heeft.

Een onderzoeksjournalist hoort afstand te bewaren, zijn onafhankelijkheid is prioriteit nummer 1. Modderkolk heeft vriendjes willen maken bij het ministerie en de AIVD, dat is ongepast. Bovendien was hij al vriendjes, hij kreeg een jaar geleden de “scoop” dat de AIVD de Russen had afgeluisterd, voor de Amerikanen wel te verstaan.  De slotvraag van Pierre Bokma bleef onbeantwoord, wat als Halbe Zijlstra of Dion Graus de plek van Ollongren inneemt, moeten wij die dan net zo op de blauwe ogen geloven als Ollongren?

IS of SS

IS-strijders met een Nederlandse nationaliteit konden van Rutte maar beter ter plaatse omkomen dan hier terugkeren. Volstrekte onzinpraat, een premier onwaardig.
De VVD heeft jaren op Justitie de dienst uit gemaakt, van samenvoeging met Binnenlandse Zaken(het zeer omstreden onder één dak brengen van opsporing/politie en rechterlijke macht) tot bezuinigingen, alles met negatief resultaat. Enorme achterstanden bij de behandeling van rechtszaken, ict-fiasco’s, toename corruptie, mankracht tekorten enzovoort. Een toontje lager met zo’n staat van dienst zou Rutte sieren.

In 1945 zat Nederland na de bevrijding met zo’n 25.000 Waffen-SS-ers(Nederland was verhoudingsgewijs de grootste buitenlandse leverancier van deze gevreesde strijders). Een aantal bleef in hun nieuwe heimat, degenen die terugkeerden werden berecht. Voor hen die in het gevang belandden was dat geen zware tijd. In de gevangenissen werden zij met alle egards behandeld, niet te vergelijken met de harde hand die de moedige jongemannen ten deel viel die weigerden om naar “ons” Indië te gaan om daar aan de politionele acties deel te nemen. Nu pas wordt erkend dat daarbij veel oorlogsmisdaden plaatsvonden, tot genocide aan toe.
De 700 Nederlanders die in de jaren 30 naar Spanje afreisden om de legale democratische Spaanse regering te helpen in de strijd tegen de fascist Franco kregen bij terugkeer een geheel andere ontvangst dan de SS-ers. De mannen van Hitler kregen na hun gevangenisstraf hun Nederlandse paspoort vrijwel meteen terug, de oud-Spanjegangers mochten tot diep in de jaren 70 op hun paspoort wachten.

Wat moeten de Koerden met de Nederlandse IS-strijders? Zij zijn hier opgevoed, gevormd en opgeleid. Dan moet vadertje Staat ook de door de VVD altijd zo gewenste verantwoordelijkheid nemen, hen weer opnemen en al dan niet berechten. Zoals de SS-ers werden behandeld, een paar allerzwaarste oorlogsmisdadigers in het gevang en de rest ongemoeid laten. Ook hun (Duitse) invaliditeitsuitkeringen ongemoeid en onbelast laten. Of vinden wij nu dat die SS-ers er te makkelijk vanaf zijn gekomen? Daar heb je de Telegraaf nooit over gehoord.

Kanonnenvlees en slavernij

Soldaten werden en worden gezien als kanonnenvlees. Op het slagveld mogen zij hun leven voor god en vaderland verliezen. Maar ook daarnaast mogen zij voor hun leven vrezen. Een kankerverwekkende burnpit of ondeugdelijke oefengranaten, het werken met het kankerverwekkende chroom-6, het maakt de generaals niets uit, het zijn immers maar soldaten. En dat zijn doorgaans de armsten uit de maatschappij. Europa is voornamelijk door Afro-Amerikaanse soldaten bevrijd, de witte Amerikaan zat vooral in een bommenwerper. Types als Trump hebben hun dienstplicht ontlopen zoals dat de welgestelde Amerikanen betaamt.
De beroepssoldaat heeft nog een machtsmiddel, hij kan ontslag nemen. In ons land rest hem dan een uitkering, maar die kan nog slechter voor hem uitpakken.

In Tilburg moesten mensen in de bijstand van de gemeente treinstellen schuren. Het was een zogenaamd re-integratieproject. Maar als je weigerde raakte je je uitkering deels of geheel kwijt. Dat zou betekenen dat zij op straat belanden. Niemand in de maatschappij is zo rechteloos als de bijstandsafhankelijke, met dank aan de staatssecretaris van Sociale Zaken die deze dwangarbeid heeft bedacht en onder Balkenende heeft ingevoerd. Zijn naam is Mark Rutte, de partijen die het invoerden waren CDA, VVD en D66.

Wouter Koolmees(D66) is bezig om de werknemers nog meer rechten te ontnemen. Wij kunnen nu zien waartoe een rechteloze positie van mensen kan leiden. De tegen-prestatiewet van Rutte heeft ervoor gezorgd dat 800 mensen in Tilburg zonder enige bescherming aan chroom-6 werden blootgesteld. Er heerste een zeer autoritaire cultuur, een strafregime. Bij ziekte moest degene die zich ziek had gemeld op straffe van stopzetting van zijn uitkering zich toch op de werkplaats laten zien. Werknemers die er in vaste dienst waren zagen tot hun verbijstering hoe de re-integreerders zonder enige bescherming werkten en melden dat. Er werd niet op gereageerd. Willens en wetens werd met mensen en hun leven gesold. De slavernij is afgeschaft, maar nooit verdwenen.

Welkom in Nederland

Na 10.000 euro bij elkaar te hebben geploeterd voor de “reiskosten”, door de Sahara bent getrokken in de laadbak van een afgeragde Toyota, verhandeld bent in Libië en uiteindelijk uit die slavernij hebt weten te ontsnappen, je lot in de handen hebt gelegd van alweer een reisleider die jou nu in een rubberen bootje van niks de zee opstuurt, en dat je het geluk hebt gehad om na het kapseizen levend aan te spoelen op een Europees strand, dat je miraculeus niet in Duitsland maar in Nederland bent beland, dan wacht je tot slot een Hollands welkom.

Tachtig jaar geleden werden Joodse vluchtelingen uit Duitsland, na eerst in kampen vastgezet, zo snel mogelijk teruggestuurd. Zoiets wat de rechtse partijen nu willen. Weg met die procedures, niks rechters die oordelen, gewoon linea recta zurück nach hause. Kinderen even hard als volwassenen, want Klaas Dijkhoff pronkt graag met een snik in de stem met zijn pas gelukte vaderschap, het is slechts zijn eigen kind dat telt.
Een vluchteling in Nederland moet de taal leren, maar als je hoort wat rechtse politici hier over hen roepen, dan zou je hen dat het liefst besparen.

In de praktijk wordt de vluchteling van het ene naar het andere azc gesleept, want hij of zij en zeker kinderen mogen vooral niet aarden. Jarenlange procedures is wat hen wacht met de doorlopende angst voor uitzetting. Krijgen zij toch een status, dan begint het volgende circus. Wachten op een woning. En krijg je een woning toegewezen, dan is het reuze spannend of die woning in Zeeland of Groningen staat. Voor het inrichten van de woning kunnen statushouders van de Kredietbank een lening van 8000 euro krijgen tegen een rente van 10%.
De verplichte inburgeringscursus kost minimaal 7500 euro. De vrije markt mag die cursus geven en dat is geen garantie voor een kwaliteit. En leren om het examen te halen is niet eenvoudig. Hoeveel Nederlanders weten hoe je ‘s Gravenhage spelt en wat je als Nederlander ‘s morgens als ontbijt eet. Jammer dat de enige Nederlandse familie die je kent de dag aanvangt met een Marsreep, want dat is een fout antwoord.
Welkom in Nederland is als een opgestoken middelvinger.

Koloniaal Nederland

Ondernemend Nederland mag niet belast worden voor de milieuschade die zij aanricht. Hans de Boer van het VNO vindt dat onbespreekbaar. Volgens hem zal het land kapot gaan als Klaver van GroenLinks zijn zin krijgt. Klaver wil de rekening van de klimaattafels daar leggen waar hij hoort, bij de vervuiler. Maar dat mag dus niet van de vervuilers.

Diezelfde ondernemers van Hans de Boer hebben vorig jaar volgens schatting de fiscus voor minimaal 22 miljard ontdoken. In dat bedrag zitten niet de misgelopen inkomsten door belastingontwijking verwerkt, want je geld op koninklijke wijze via de Kaaimaneilanden of Panama langs schimmige constructies wegzetten is niet illegaal. Ook is in dat bedrag nog geen rekening gehouden met de mogelijke afschaffing van controle op risicovolle aangiften van het MKB, wat al gauw een miljard belastinginkomsten scheelt.
De Boer hoor je nooit bedankjes prevelen tegen de belastingbetalers, alsof hij geen weet heeft van de bakken subsidies die het bedrijfsleven cadeau krijgt. Alleen al de RVO(Rijksdienst Voor Ondernemingen) verstrekt jaarlijks meer dan 10 miljard subsidie voor duurzame energie. Dat is zeer lucratief, zo staken bij Emmen ondernemers 1,5 miljoen in een zonnepark en kregen daar 12,9 miljoen subsidie van de RVO op toe. Dat is pas flink vangen.
En uit de pot ontwikkelingshulp kan Heineken in Afrika brouwerijen uit de grond stampen, zodat de van hun land beroofde boeren hun laatste stuivers heerlijk helder kunnen opmaken. Op hun grond wordt nu grootschalig hop verbouwd of anders wel rozen voor de Europese markt. Die worden lekker duurzaam per vliegtuig ingevlogen. De Hollandse eigenaren van die kwekerijen mogen zich in Oud-Indische weelde baden. Alles gefinancierd door ons Ministerie van Ontwikkelingshulp en Handel.

Jammer dat de gevolgen van deze VOC-handelwijzen ook ons continent bereiken. Nu westerse bedrijven daar de landbouwgronden inpikken en er van de beloofde banen niets terecht komt zoekt een deel van de bevolking noodgedwongen haar heil elders. En dan is de keus voor Europa een logische. Gewoon je geroofde spullen achterna. Maar overleef je de levensgevaarlijke tocht door de Sahara en ben je niet verdronken bij de overtocht op de Middellandse Zee, dan wacht je het harde welkom van de nazaten van de kolonialen. En die hebben het koloniale verleden met haar uitbuiting, piraterij en slavernij nog lang niet verwerkt. Sterker, het is voor velen hier nog compleet onbespreekbaar. Zelfs zwarte piet is al doodsbedreigingen waard. Voor de wijze waarop wij hier met vluchtelingen omgaan heeft de VN ons al herhaaldelijk op de vingers getikt. Het moet wel heel erg in je thuisland zijn als het leven hier een verbetering van je lot is.

De mensenrechten van Rutte

In Venezuela heeft de parlementsvoorzitter Juan Guaidó zichzelf benoemd tot president. Hoe slecht het presidentschap van Maduro ook heeft uitgepakt, het is wel een staatsgreep die Guaidó heeft gepleegd. Voor Donald Trump was dat uiteraard geen probleem, diens felicitaties kwamen direct. Onze Stef Blok kon daarom niet achter blijven en liet eveneens weten dat wij verheugd zijn met de nieuwe president, wel voegde hij er aan toe dat het mooi zou zijn als er snel eerlijke verkiezingen zouden komen om de benoeming wettig te maken. Dat is een omgekeerde gang van zaken, maar daar tilt onze minister van Buitenlandse Zaken niet aan.

Het aan Erdogan vragen of Ans Boersma, correspondente voor het FD in Turkije, bij de geheime dienst bekend was en als reden connecties met een terrorist opgeven vindt Blok ook niet bijzonder. Dat zij vervolgens Turkije is uitgezet en ontslagen bij het FD, ach, had zij maar geen relatie (in 2014-2015) moeten hebben met een Syriër die lid was geweest van Al-Nusra. Dat ons land dergelijke groeperingen langdurig steunde, daar maakt de AIVD geen woorden aan vuil, maar voor een journaliste gelden kennelijk andere regels. Zij had hem geholpen om een toeristenvisum en later een verblijfsvergunning aan te vragen en dan ben je hoe dan ook slecht bezig. Vluchtelingen redden van de verdrinkingsnood moet van Van Toorenburg(CDA) en Azmani(VVD) al strafbaar worden.

In Brazilië is de fascist Bolsonaro tot president gekozen. De homohater, vrouwenhater, racist en milieuterrorist die opriep om alles wat links is dood te schieten, die man werd door Donald Trump hartelijk gefeliciteerd met zijn presidentschap. Mark Rutte, op bezoek in het Caribisch gebied, vond het belangrijk om over deze Bolsonaro te verklaren dat diens benoeming fantastische handelskansen aan ons land biedt.

Christelijke vluchtelingen en verkiezingen

Wat zou voor Madeleine van Toorenburg(CDA) nu erger zijn, dat er afgelopen week 117 mensen voor de kust van Libië zijn verdronken of dat er 47 mensen zijn gered door Sea Watch? Zij wilde toch net als Malik Azmani(VVD) dat de bemanning van Sea Watch strafrechtelijk zou worden vervolgd voor hun reddingsacties?
Sommige Haagse politici kunnen als een kameleon van kleur verschieten, vooral in verkiezingstijd. Van Toorenburg is niet links geworden, maar heeft wel een flinke draai gemaakt in haar standpunt over migratie. Het gestook van Klaas Dijkhoff over het klimaatakkoord verdiende een reactie om de partij weer wat smoel te geven, en op het punt van migratie ligt de achterban behoorlijk dwars. Eindeloze kerkdiensten om uitzetting van uitgeprocedeerde vluchtelingen te voorkomen waren confronterend voor de C van het CDA. De helft van de CDA-kiezers wil een kinderpardon, van de leden zo’n 90%. Daar hadden Van Toorenburg en Buma niet bij stil gestaan. Zij waren eraan voorbij gegaan dat er ook christelijke vluchtelingen zijn en dat die net zo behandeld worden als andere vluchtelingen. En dan trekken ook nog 38 wetenschappers aan de bel omdat de wijze waarop met asielkinderen wordt omgesprongen ernstige trauma’s veroorzaakt. En tekenden een kwart miljoen Nederlanders de petitie van Tim Hofman.

Maar ons land zal de asielprocedure binnenkort sowieso moeten aanpassen, want Europa wil dat wij de mensenrechten gaan respecteren en zal ons land daarom op de vingers tikken. Dan nu maar vast draaien, moet straks toch en het zal de leden tot bedaren brengen en hopelijk winst opleveren de komende verkiezingen. De VVD heeft als reactie meteen een gezin van hun bed gelicht en op het vliegtuig gezet. Dat één van de drie kinderen middenin een behandeling zat vanwege een ernstig trauma deed niet ter zake.
De in Duitsland geboren Klaas Dijkhoff kijkt tevreden toe. Scheidsrechter Frans Derks wist in zijn jonge jaren wel raad met zulke figuren, bij hem verloren Duitse elftallen altijd.

De marionetten blijven

Eerst koloniseerde Europa de wereld, roofde grondstoffen en arbeidskrachten. Na de Tweede Wereldoorlog was het voorbij met het Europese monopolie. Amerika had gewonnen en hielp de koloniën aan “onafhankelijkheid”. De Russen deden hetzelfde. De “vrij” gevochten landen kregen in deze nieuwe tijd een “eigen” regering, een marionettenregime dat ofwel Russische ofwel Amerikaanse belangen diende. De Britten creëerden slim een Gemenebestconstructie en behielden daarmee (deels) hun lucratieve positie. Nederland deed nog een poging om haar goudmijn Indië met geweld en massamoord te behouden, maar dat bleek niet de juiste weg.

Nu is China bezig om zich een positie te verwerven in de grondstofrijke Afrikaanse marionettenstaten. De marionetten zijn zo trouw niet. De Chinezen zijn gewoon keihard zakelijk en minder paternalistisch, en vooral dat laatste maakt hen minder gehaat dan de witte westerlingen. De marionet kiest de prettigste baas.
De machtshebbers in de olierijke landen zijn zo rijk dat zij soms vergeten dat zij marionetten zijn. Saddam Hussein overspeelde zijn hand, dacht dat hij alles kon maken, want hij stond op goede voet bij de CIA en zowel Duitsland als Frankrijk konden geen genoeg van hem krijgen als koper van hun auto’s en wapentuig. Dus dacht de Irakese dictator dat hij de westerlingen tegen elkaar kon uitspelen door de olie in euro’s in plaats van dollars af te gaan rekenen. Dat liet de familie Bush niet gebeuren. Die presidentsdynastie, zelf rijk geworden met olie, is namelijk uitermate dik bevriend met het Saudische koningshuis. Het kostte Saddam letterlijk zijn kop. En honderdduizenden Irakezen het leven. Het land is sinds het Amerikaanse ingrijpen constant in oorlog gebleven. Maar de oliekraan staat op Amerikaanse wijze open.

In Libië moest Khadaffi van het toneel. Hij werd ook lastig voor zijn westerse bazen. Ging zijn eigen gang en trachtte Afrika sterk te maken door een soort Afrikaanse EU te creëren. Een verenigd Afrika tegen de westerse rovers. Het leek hem te gaan lukken en dus greep het westen in. Ook hem kostte dat zijn kop. En ook zijn land is sindsdien in diepe ellende gestort.
Khadaffi en Saddam Hussein waren dan wel geen onbesproken figuren wat betreft mensenrechten, maar de goede vrinden van het westen in Saudi-Arabië zijn dat evenmin. En hadden beide omgekomen dictators hun plannen kunnen uitvoeren, dan had de wereld er zeker weten beter uitgezien. Geen IS, wel meer noodzaak om te stoppen met fossiele energie. En een sterker Afrika, dat zelf voor zijn voedselvoorziening zorg kon dragen in plaats van misbruikt te worden voor de teelt van tabak, rozen en boontjes voor de Europese markt. Maar alle marionetten weten wat er gebeurt als zij voor hun eigen bevolking zouden gaan zorgen. Het lot van Saddam en Khadaffi is niet aanlokkelijk.

Voortschrijdend inzicht bij de VVD

Een paar jaar geleden vond Mark Rutte het nodig om de bevolking te wijzen op de door de VVD zo geroemde eigen verantwoordelijkheid, bij een inbraak moest je de inbreker maar met een ferme tik wegjagen. Eigenrichting is niet echt in lijn met de rechtsstaat, maar daar malen ze bij de VVD niet om. Daar is belasting betalen iets voor de dommen en daar valt men niet over de voorzitter die op dubieuze wijze miljoenen roofde van de leden van een uitvaartvereniging, of over liegende Kamerleden en ministers, ook een liegende premier is o.k.

Nieuwe uitspraken van Rutte hebben zelfs de politie doen protesteren. Rutte had de wat teveel middelen gebruikt hebbende feestvierders op nieuwjaarsnacht, die vuurtje stoken tot hun eigen verantwoordelijkheid rekenden en die de politiemensen die daarbij ingrepen belaagden, het liefst eigenhandig in elkaar geslagen. Hier sprak onze premier en niet Orban in Hongarije of Bolsonaro in Brazilië.
Als de politie het met Rutte eens zou zijn, dan zou het vermoorden van Henriquez door agenten die diens seksueel getinte grapje niet konden waarderen een normale reactie zijn. Dan zou je de rechtbanken wel op kunnen doeken, immers de bevolking speelt voor eigen rechter en anders de politie wel.
Het zal een bedenkelijke vorm van voortschrijdend inzicht zijn bij de VVD. Tevens reden waarom de laatste liberale VVD-burgemeesters met tweeën tegelijk opstappen.

Staken verboden

Staken is één van de weinige machtsmiddelen die de werknemer heeft, een groot goed. Hoe hij moet werken, hoe lang, waar en wat hij daarvoor aan loon mag ontvangen, dat bepaalt de baas. Natuurlijk kan daar de werknemer of diens vakbond bij betrokken worden, maar als de baas a heeft gezegd en de werknemer b wil en geen van beiden wil toegeven, dan rest voor de werknemer slechts staken, zonder dat recht is het begrip loonslaaf letterlijk te nemen, tenzij je ontslag als pressiemiddel wilt of kunt zien.
Bij Nedcar is het al tijden onrustig vanwege de arbeidsomstandigheden en beloning. De onderhandelingen met de vakbonden zijn op niets uitgelopen en dus zou er gestaakt worden om de directie tot bewegen te krijgen. Maar de directie stapte naar de rechter om de staking te verbieden. Afgelopen week besloot de rechtbank tot een verbod. De rechtbank volgde de redenering van de directie van Nedcar dat de staking zou kunnen leiden tot het afhaken van BMW als klant en zou het bedrijf (mogelijk) moeten sluiten.

In Nederland werd en wordt zelden gestaakt, de brave calvinist dient er lijdzaam zijn baas. En als er dan een keertje gestaakt dreigt te worden schiet de rechter de baas te hulp.
Wanneer een werkgever zijn personeel via payroll-constructies en oproepbaantjes geen enkele zekerheid biedt en ook nog op hun inkomen beknibbelt dan rest het personeel in ons land slechts het accepteren van dat feodale beleid of ontslag nemen. Want het stakingsrecht is deze week door de rechter bij het grof vuil gezet.

Hoezo trots?

Matthijs van Nieuwkerk had Huib Modderkolk (VK) te gast in DWDD. De onderzoeksjournalist had een scoop: de hulp van Nederland aan de Amerikanen om drugsbaron El Chapo achter de tralies te krijgen. Fijn voor de Amerikanen dat zij de hofleverancier van snuivend Hollywood en arm Chicago met onze hulp hebben kunnen pakken. Gek dat ons zuinige landje uitermate blij en opgetogen was met het karige bedankje dat de Amerikanen als voldoende beloning zagen. Maar frappant dat ook Matthijs liet weten trots te zijn op deze afluisterpraktijk. De scoop had natuurlijk moeten zijn de reden waaròm de Amerikanen ons land hebben gebruikt voor het afluisteren. Want die reden is nogal verontrustend. De Amerikanen deden het niet zelf omdat hun wetgeving voor afluisteren “te” streng is. En bij hun Canadese buren is dat al evenzo. Ook Duitsland en Engeland kennen “te” fatsoenlijke wetgeving voor de bescherming van de privacy.

Maar gelukkig is daar Nederland, het belastingparadijs voor rijken en multinationals is ook het walhalla voor schenders van de privacy. Bijna nergens in de wereld wordt zoveel afgeluisterd als hier, en dat is logisch met onze wetgeving die daar alle ruimte voor geeft.
Hooguit landen als China en Noord-Korea zullen nog minder bescherming van de privacy kennen, geen reden om trots op te zijn.

Je zou je moeten doodschamen dat we als schoothondjes op zijn Balkenendes de hielen van de Amerikanen likken en je zou de Kamer meteen bij elkaar moeten roepen om als de wiedeweerga onze wetgeving waterdicht te maken wat betreft de privacybescherming. Die is grotendeels lek geslagen door de Kabinetten Balkenende onder het valse mom van terrorismebestrijding.
Zolang de privacybescherming niet volgens de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens wettelijk is vastgelegd is er geen reden voor trots maar voor schaamte.

Mag je nog christen zijn?

Bij Jinek mocht Kees van der Staaij ongestoord zijn zegje doen, zich wat onttrekken aan de commotie die is ontstaan over de antihomo-Nashville-verklaring die hij zou hebben getekend. Hij had de Engelstalige versie gelezen en vertaling wel o.k. gevonden.
Paulien Cornelisse deed in de VK wat Jinek naliet, Kees wijzen op de niet mis te verstane tekst van de Engelse versie, die feitelijk ietsje minder hard was vertaald naar het Nederlands. Het woord deny in de betekenis van ontzeggen/verbieden is in het Nederlands doorlopend als ontkennen vertaald, waardoor die tekst wat vager is. Van der Staaij vond de nog hardere versie dus geen probleem.

Het is wat sneu voor de mannenbroeder Van der Staaij dat hij nu ineens onder vuur komt te liggen, hij is immers geen millimeter van zijn toch bekende standpunten geweken. Vrouwen zijn ondergeschikt aan de man, abortus is een groot taboe evenals euthanasie, de doodstraf moet worden ingevoerd en homo’s moeten keurig stil in de kast. Die standpunten waren geen enkel beletsel voor Rutte om zaken met hem te doen. Een verworvenheid van die dealtjes op de achterbank van Ruttes premiersbolide bleek het meldpunt voor hulp bij abortus, dat wordt nu met een miljoenensubsidie door een christelijke stichting gedaan en de hulp bestaat uit het dwingend afraden van abortus.

Vorige week werden drie mannen veroordeeld tot een boete van 500 euro omdat zij in 2016 pamfletten hadden verspreid. De strekking van de inhoud van die pamfletten was ongeveer gelijk aan die van de Nashville-verklaring. Even afwachten wat de rechter gaat oordelen nu de schrijvers geen Nederlandse islamieten maar Nederlandse dominees zijn. Van der Staaij beklaagde zich al, “mag je nu ook al geen christen meer zijn?”

Op zee mag bijna alles

Op zee kan iedereen zijn gang gaan. Behalve langs de kust van landen die rijk genoeg zijn om een kustwacht te financieren, daar kan alleen de eigen vissersvloot de zee leeg vissen. Maar voor de kust van Ghana, één van ‘s werelds rijkste visgebieden, wordt bij gebrek aan een kustwacht de vis massaal gevangen door vissers uit de hele wereld. Niet alleen door Nederlandse varende visfabrieken. Tussen de 200 à 300 schepen uit de EU zijn daar actief en ongeveer evenveel uit de VS. Daar is een enorme concurrent bijgekomen, China, met maar liefst tussen de 3000 en 3500 schepen. De lokale vissers zijn brodeloos geworden. De bevolking is aangewezen op dure diepvriesimport of op de zwarte markt waar restanten illegaal gevangen vis wordt gedumpt.

Terwijl wij oeverloos praten over maatregelen tegen de klimaatverandering laten wij de grootste boosdoeners, de lucht- en de scheepvaart, buiten schot. De 15 grootste containerschepen vervuilen net zoveel als alle auto’s op onze aarde, dus een klein beetje normen stellen zou bij die scheepvaart meteen gigantisch effectief uitpakken. Maar we doen het niet. Je zou kunnen beginnen met het verbieden van het bijstoken van chemisch afval, in feite een manier om gratis van je kankerverwekkende troep af te komen.
Dat er wekelijks of dagelijks containers over boord slaan komt niet in het nieuws, alleen als het er 270 tegelijk zijn en pal voor onze eigen kust. Dan realiseren mensen zich pas wat de milieuschade is die containerschepen het hele jaar veroorzaken. Alleen wordt het gezien als een incident, en dat is het helaas niet.

Over de werkomstandigheden van de matrozen valt evenmin iets positiefs te noemen, zij worden niet voor niets geronseld in landen waar armoe heerst en arbeidsrechten minimaal zijn. Op de internationale wateren gedogen de rijke landen alles. Bijna alles. Zeeën leegvissen, het zeeleven verwoesten, de koraalriffen vernietigen, een extreme vervuiling veroorzaken, dat alles mag gewoon gebeuren. Maar een schip dat 32 mensen uit zee heeft gered voor de kust van Libië moet van Madeleine van Toorenburg (CDA) en Malik Azmani (VVD) aan de ketting en de bemanning vervolgd.