Vervuiling

Dankzij de intensieve landbouw is het aantal insecten dramatisch afgenomen, met wel 80%. De vogelstand volgt hun lot. Wie ziet nog weilanden vol grutto’s en kievieten, laat staan een veldleeuwerik? Je fietst een uur door de weiden en je mag blij zijn met 5 zwanen en 7 kraaien. En dat in de meimaand.
Langs de kust zijn hoge concentraties pfas gemeten, er wordt nu uitgezocht hoe dat komt. Alsof de zee niet ‘s werelds grootste gratis vuilstortplaats is. Er wordt volop chemisch afval gedumpt en op schepen meegestookt. En wat de open riolen als de Rijn en de Amazone allemaal lozen willen wij niet weten. Dat er hoge concentraties pfas in de Noordzee en Waddenzee zitten is daarom niet gek, als het er niet in zou zitten zou pas vreemd zijn.

De laatste jaren komen er steeds meer aanwijzingen dat de toename van auto-immuunziekten te wijten zou zijn aan pfas- en andere giftige stoffen. Ons afweersysteem wordt door al die vervuiling doorlopend geprikkeld en raakt van slag is de gedachte. Dat is geen nieuw idee, Zweedse onderzoekers kwamen al lang geleden tot de conclusie dat hooikoorts een gevolg van vervuiling moest zijn, want die allergie kwam pas voor ná de industrialisatie. Doordat het immuunsysteem door giftige rook uitbrakende fabrieken het hele jaar door wordt geprikkeld slaat bij sommige mensen dat systeem op hol als daar dan ook nog de jaarlijkse natuurexplosie aan pollen bij komt stelden zij.
Vanwege de grote kans op het dragen van virussen en bacteriën worden veeboeren al jaren standaard geïsoleerd in ziekenhuizen. Longaandoeningen komen bij hen en hun buren meer dan gemiddeld voor en dat zou kunnen verklaren waarom corona in veeteeltprovincie Brabant zo explosief was. Ook werd Brabant in 2007 door de Q-koorts getroffen, het aantal besmettingen en doden is onbekend, 138 doden minimaal rekende Zembla uit, de overheid hield het op 25. De bestuurders hadden er geen oren naar om open kaart te spelen, dat zou alleen maar boze boeren opleveren. Nu lijken mensen die deze bacterie bij zich droegen extra bevattelijk voor corona te zijn.

In Duitsland is onder het 1800 man tellende personeel van een slachthuis corona uitgebroken, 13 liggen al in het ziekenhuis. In het azc in Sneek brak ook corona uit. Van de 600 asielzoekers daar heeft er één last van een kuchje. Geeft het werken met (dode) dieren een groter risico of worden wij hier in Europa aan ernstiger vormen van vervuiling blootgesteld? En worden ouderen vaker door corona getroffen omdat zij langer aan vervuiling zijn blootgesteld? Er moet nog veel onderzocht worden, maar dat onze intensieve veeteelt een rol speelt lijkt een onontkoombare conclusie, net zoals het feit dat de uitstoot door Teflon-fabrikant Dupont kanker veroorzaakt.

Tijd voor de kibboets

Bijna de helft (48%) van ons land is eigendom van boeren. Grootgrondbezitters zijn van oudsher machtig en dat is voor de (veel grond bezittende) boeren niet anders. Die boeren domineren en dus zijn het de kleine, vaak grondgebonden- en bioboeren, die de klappen krijgen. De huidige demonstrerende boeren zijn vooral de grote industriële boeren die altijd het landbouwbeleid (mede) hebben bepaald. Nu er een keer niet geheel volgens hun wensen wordt gerommeld zijn de rapen gaar.

Zou het niet mooi zijn om hier de kibboets in te voeren, collectieve agrarische gemeenschappen die zonder winstoogmerk op biologische wijze ons land bewerken en de bewoners van voedsel voorzien? Een eind aan grootgrondbezit van lieden die ons land overmatig bewerken, die royaal gebruik maken van medicatie voor hun in te grote aantallen bij elkaar opgesloten dieren en even royaal de gifspuit hanteren. Ons land is van haar bewoners, hoezo in handen van een klein groepje dat haar eigen regels wil bepalen? De gevolgen zijn schadelijk, niet alleen voor het milieu. Zo wordt Parkinson mogelijk veroorzaakt door zuivelproducten, ofwel door restanten van geneesmiddelen in die producten. Onze natuur gaat te gronde door o.a. de uitstoot van stikstof en ammoniak door onze landbouw. Er is al 75% van onze insectensoorten verdwenen, de rest van de dierenwereld volgt. Komt hier het corona-virus, dan is het grootste probleem het tekort aan isoleerruimten in ziekenhuizen, die worden namelijk door boeren bezet. Zij dragen door hun intensieve veehouderij resistente bacteriën en virussen bij zich.

Bij de laatste boerenactie waren hun vrienden Baudet en Wilders wederom uitgenodigd te komen spreken, maar Geert kwam niet opdagen. Hun oude vrienden van het CDA waren ook nog welkom, maar werden uitgefloten. Zelfs Baudet kreeg een waarschuwing mee, hij moet zijn steun wel waarmaken klonk het dreigend.
Wie kan de kronkel volgen dat deze boeren anti-EU zijn terwijl 66% van de EU-begroting naar de landbouw gaat. De boeren hier ontvangen jaarlijks 1 miljard subsidie uit Brussel (een kleine boer een bijstandsuitkering, een grote al gauw 250.000 euro) en daar bovenop nog 2 miljard voor natuurbehoud de afgelopen 6 jaar. Die laatste subsidie heeft geen enkel effect gehad, de natuur is rustig verder achteruitgegaan. Geen wonder want de boerenlobby had ervoor gezorgd dat ook de boer die een zakje zonnebloemzaden uitstrooide op een plek waar hij eerst 20 bomen had gerooid om in zijn gesubsidieerde mestvergister te verstoken goed voor de natuur bezig was en dus subsidie verdiende.

Den Haag heeft bepaald dat er emissiearme stalvloeren en luchtwassers moeten komen, met subsidie. Maar die vloeren zorgen voor meer uitstoot van ammoniak en met die luchtwassers kan een boer frauderen om het leven en vliegen om de haverklap in brand met duizenden dode dieren als gevolg, die “innovaties” hebben dus geen enkel positief effect.
Wie verdient er eigenlijk aan die vloeren en luchtwassers? Tijd voor een parlementaire enquête en dan meteen op naar onteigening en introductie van de kibboets.

Zijlstra schadelijker dan lood

De boreale Amerikanen waren ervan overtuigd dat zij superieur aan andere mensen waren, die anderen waren mensen met een kleur. Hun witte huid hield niet alleen een gebrek aan pigment in, het stond volgens hen ook voor intelligentie, daarover beschikten mensen met een kleurtje in hun ogen amper. Tot hun vreugde bleek uit intelligentietests in een “witte” en een “zwarte” wijk in New York dat kinderen in de “zwarte” wijk slechter scoorden. Uit ander onderzoek was echter gebleken dat kinderen die lood binnen krijgen, via bijvoorbeeld leidingwater, ook beduidend slechter scoren in intelligentietests. Aangezien de “zwarte” wijk Harlem bestond uit woningen van rond 1900 met uitsluitend loden waterleidingen en de “witte” wijk niet, viel dat zogenaamde bewijs van superioriteit weg. Was dit onderzoek recent? Welnee, dit is al zeker 40 jaar geleden ook hier (klein) in het nieuws geweest.

Anno nu komt men er in Nederland pas achter dat loden waterleidingen schade berokkenen aan de hersenen. Rijkelijk laat dus. Maar hier is nooit veel belang gehecht aan schadelijke invloeden van chemische stoffen en dergelijke op onze gezondheid.
Zo “regelde” voormalig minister van Buitenlandse Zaken namens de VVD Halbe Zijlstra vorig jaar de stort in de Maas van granietafval dat vervuild is met chemicaliën. Ambtenaren van Rijkswaterstaat hadden de stort verboden, maar dankzij ingrijpen van Zijlstra werden die ambtenaren door hun hoogste bazen teruggefloten. Zij dienden zich nièt aan de regels te houden. Net zoiets als de Chinese arts die waarschuwde voor het coronavirus en daarvoor berispt werd.
Zijlstra trok ook nog een ongelukkige vergelijking met asbest, waarvan men volgens hem pas onlangs wist dat het schadelijk was. Ongelukkig omdat hij zijn verdediging dat het granietstof onschuldig afval was er juist niet sterker op maakte en ongelukkig omdat de schadelijkheid van asbest al bijna een eeuw bekend is. Dankzij Halbe Zijlstra’s die de schadelijkheid ontkenden werd asbest pas in 1994 verboden. Lood en asbest zijn schadelijk, maar ontkenners als Zijlstra zijn nog schadelijker.

Nederland is niet duurzaam

Nederland sukkelde wat achteraan bij het verduurzamen. Er waren hier en daar mooie initiatieven zoals de ontwikkeling van oprolbare zonnecollectoren. Helaas verkocht het bedrijf de octrooien omdat het (te) weinig support van onze overheid kreeg. De koper had alleen als doel concurrentie uit te schakelen, ze zijn nooit op de markt gebracht. Onder paars ging het al niet echt lekker, maar toen Balkenende aan de macht kwam was het helemaal gedaan met verduurzaming. Ook toen de PvdA mocht aanschuiven in Balkenende IV betekende dat geen verbetering, in tegendeel, minister Jacqueline Cramer bestond het om nog toestemming te geven voor de bouw van een nieuwe kolencentrale in Delfzijl.

In de EU staat ons land nu helemaal onderaan naast Malta en Cyprus als slechtst presterend qua verduurzaming. Wij wekken 7,4% van onze energie duurzaam op. Daarbij zit ook de omstreden opwekking met biomassacentrales waarvan je niet kunt volhouden dat het milieuvriendelijk en duurzaam is. Die 7,4% is echter helemaal niets in Europa, Zweden staat aan top met 54,6%, Finland zit op 41,2%.
Ooit waren er plannen om energie op te wekken uit de getijdenwisseling, ook zijn er nog plannen om stroom te halen uit een reactie tussen zoet en zout water bij de Afsluitdijk. Veel werk maakt Rutte daar niet van.
De rechtse Kabinetten Balkenende en Rutte hebben ons bijna 20 jaar extra achterstand gekost en nu zien wij hoe het landschap wordt vervuild door zonnecollectoren en enorme windmolens. Hoe mooi was het als die collectoren waren geïntegreerd bij nieuwbouw of als soepele bekleding waren toegepast over dakbedekking en als gevelbekleding. En dat er geen 150 meter hoge windmolens maar kleine veel efficiëntere molens onopvallend in ons landschap waren verwerkt. Maar nee, de Rijkman Groeninks met hun beleggingsfondsen hebben zich op de groene markt gestort evenals veel boeren. En die hebben slechts één doel, winst. En die winst wordt nog met miljarden gesubsidieerd ook.

Waterstand

Rutger Bregman heeft na zijn hoopvolle boek “De meeste mensen deugen” een pamflet geschreven om die deugende mensen wakker te schudden over het wassende water: “Het water komt”. Hij ziet dat de gevolgen van de opwarming van de aarde worden onderschat, want na gesprekken met 70 deskundigen weet hij dat die gevolgen worden gebagatelliseerd, zelfs ontkend.

Hoewel ons land grotendeels onder de zeespiegel ligt en door de verlaging van de grondwaterstand voor de boeren verder zakt terwijl die zeespiegel in een onvoorspelbaar tempo stijgt, blijft men hier onvoorstelbaar kalm. Het vertrouwen in onze kustbescherming is groot. Maar de hoogte van onze dijken is slechts veilig tot een grens, en volgens veel wetenschappers ligt die grens hoger dan waar nu rekening mee wordt gehouden.
Er zijn zoveel factoren die een rol spelen, dat het onmogelijk is om de stijging op een vaste maximum hoogte te stellen. De zeespiegel zal bijvoorbeeld niet overal gelijk stijgen, hier waarschijnlijk juist veel meer dan elders. En de stijging kent geen vast tempo, het kan in een versnelling terechtkomen waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien.
De overheid zou nu meteen moeten beginnen om zich voor te bereiden op in elk geval niet een “het zal wel meevallen” scenario, maar op een minstens evengoed mogelijk rampenscenario. Het zal wel meevallen geldt namelijk hooguit voor de huidige generaties, die na ons zijn de pineut, de kinderen van de millennials dus.

In Roemenië vindt 83% van de bevolking milieu belangrijker dan economie, in de EU is dat gemiddeld 75%. In ons land, dat het meeste gevaar loopt op overstromingen door de opwarming, vindt niettemin slechts 53% het milieu belangrijker dan economie. De invloed van boeren is hier blijkbaar groot, Bregmans pamflet is hard nodig.

De ene boer is de andere niet

De ene boer is de andere niet. Het bleef oorverdovend stil in de media over de demonstratie dinsdag van grondgebonden en biologische boeren. Boeren die 10 kilometer lópend aflegden naar het binnenhof, waar zij niet werden toegelaten behalve het Friese paard Pronkje dat er even een rondje mocht maken. Minister Carola Schouten nam onder applaus(!) het kringloopplan van deze boeren in ontvangst. Geen oproepen tot groepsverkrachting door zuipende boeren met tetterende muziek en ronkende trekkers. En dus ook geen aandacht van de media.

De boeren van de voorgaande demonstraties lieten ook van zich horen. zo’n 300 varkensboeren hebben ingetekend voor een uitkoopsom in ruil voor het stoppen van hun varkenshouderijen. Dat zijn er veel meer dan het ministerie had verwacht zodat er meer geld in de uitkooppot zal moeten. Riepen deze boeren bij demonstraties nog dat hun boerderij hun ziel en zaligheid was en dat hun kinderen het bedrijf dolgraag wilden voortzetten, nu er 180 miljoen klaar ligt voor het uitkopen staan zij te dringen om dit gegarandeerde staatslot uitgekeerd te krijgen. Varkens verkopen, stal afbreken, nieuwe stallen voor het ophokken van mensen (zorgbehoevende bejaarden) en dan biedt het bestemmingsplan ook nog ruimte om 8 villa’s op het inmiddels tot landgoed omgedoopte boerenerf te bouwen. Bovenop dit lucratieve businessplan komt dan nog het gegarandeerde staatslot van al gauw een miljoen. Kassa, een eclatant succes voor een paar keer intimideren met trekkers.

Voor de boeren gister die niet voor 2 miljard vrijstelling van energiebelasting genieten, die geen megastallen hebben gebouwd met steun uit allerlei subsidiepotten en die waterschappen niet hebben geprest tot verlagen van het grondwaterpeil waardoor die net zoveel CO2 uitstoten als een kolencentrale, maar die wel de klappen mochten incasseren voor bijvoorbeeld de overschrijding van fosfaatnormen, voor die boeren is het wrang dat er in de media nauwelijks aandacht voor hen was.

Trekkerloze demonstratie van boeren

De ene boer dendert met kratten bier en keiharde muziek op zijn trekker naar Den Haag, gewoon over de snelweg, hekken omver rijdend, diepe sporen in bermen en het Malieveld achterlatend, de ander gaat met de bus en loopt de laatste 10 kilometer. De eerste demonstratie was van de trekkerboeren, die deden alsof zij alle boeren vertegenwoordigden, de tweede vindt vandaag plaats en is van grondgebonden en biologische boeren en die maken duidelijk dat die eersten niet hun vertegenwoordigers waren.

De grondgebonden boeren zijn voor kringlooplandbouw, maar niet perse biologisch. Zij praten ook mee in het Landbouw Collectief, maar voelen zich tevens thuis bij de demonstratie van vandaag. Die onderscheidt zich omdat zij pleiten voor natuurinclusieve landbouw. Eigenlijk zijn grondgebonden boeren onderweg bioboer te worden. Het zijn juist deze boeren en hun biologische collega’s die altijd de klappen krijgen die voor de intensieve veehouderij worden veroorzaakt. De Farmers Defence Force-boeren zijn nu boos, daar gaan hun grondgebonden collega’s die voor gratis goodwill zorgden, overgelopen naar die geitenwollensokken milieufreaks.

De demonstranten die vandaag naar het Binnenhof lopen zien met lede ogen dat er in de gesprekken van de intensieve veehouders met Carola Schouten van goede afspraken over kringlooplandbouw niets terecht komt. De intensieve veehouders willen dat niet en dus gebeurt er niets.
De biologische boer houdt niet meer vee dan het land aankan, het is meer werk maar er wordt bespaard op kosten voor zware trekkers, kunstmest en gif. De maatschappelijke kosten zijn daardoor flink lager(grondwaterpeil hoeft niet verlaagd, geen kunstmest en gif in het milieu, behoud insecten, vogels enz.). Bij deze demonstratie dus geen zware trekkers, maar zien hoeveel aandacht de media er dan nog aan geven.
Een Friese biologische boerin antwoordde op de vraag waarom zij vandaag demonstreert: “Wy dogge it foar mem ierde” (wij doen het voor moeder aarde). Dat klinkt anders dan het “wij bepalen wat er gebeurt” van de vorige demonstraties.

Bidden!

De bossen in Australië staan in brand, dat is elk jaar zo, maar nog nooit zo erg. Op een uurtje rijden van Sydney staat een gebied ter grootte van de provincie Groningen in lichterlaaie. In de stad zelf draagt men nu mondkapjes en kinderen worden binnen gehouden. De oorzaak van de rampzalige omvang ligt in de klimaatverandering. Onregelmatige schommelingen in de Indische Oceaan(dipool-effect) zijn daar een gevolg van en die veroorzaken overstromingen in Oost-Afrika en droogte aan de Australische en Zuid-Oost-Aziatische kant. De Australische bossen zijn nu zo kurkdroog dat elke blikseminslag of weggegooide sigaret tot bosbranden leidt en zo erg dat ze niet meer te blussen zijn. Er is watertekort en door rookontwikkeling zijn de branden niet meer voor blusvliegtuigen te bereiken. Naast de toch al harde wind dreigen er vuurstormen. Die ontstaan door de brand zelf en zorgen voor een snelle escalatie van de brand.

De Australische regering zit op de lijn van Wilders en Baudet, zowel wat migratie als wat klimaat betreft. Klimaatverandering is in de ogen van minister-president Scott Morrison nepnieuws, zijn ministersploeg heeft hij verboden om daarover te praten. De bosbranden zijn volgens hem een natuurverschijnsel en slechts op één manier te bestrijden: met zijn allen bidden. Ooit was Morrison een studie begonnen, maar omdat zijn vader vond dat studeren nergens goed voor was ging hij werken.
Klimaatverandering heb je altijd, alleen is het tempo door menselijk handelen gigantisch versneld. Velen geloven dat door technisch ingrijpen de gevolgen wel te overzien zullen zijn, maar waarom stook je eerst een geweldige fik om daarna iets te bedenken waarmee je hem kunt blussen? En kun je wel zo snel een oplossing bedenken, laat staan in de praktijk op tijd uitvoeren?
Uit naberekening blijkt intussen dat de voorspellingen over de klimaatverandering van 30 jaar geleden bijna perfect waren. De gevonden afwijkingen waren te wijten aan foutieve cijfers, de methodes deugden. Baudet zegt dat natuurlijk niks, die blijft in zijn brandende huis zitten pingelen op zijn vleugel omdat hij gelooft dat een slimme wetenschapper op tijd brandweerman is geworden om het vuurtje te blussen. En anders zal hij wel bidden op de goede afloop met zijn SGP-vrinden.

Normvervaging

Ministers en staatssecretarissen lijken geen notie te hebben van algemeen aanvaarde normen en waarden. Zij graaien onkostenvergoedingen op valse gronden, zoals het opgeven van een vals woonadres(Dion Graus en Theo Hiddema) of het opstrijken van reiskosten die zij niet hebben gemaakt(Rutte en Dijkhoff). Ook basale regels in het diplomatieke verkeer worden onbeschoft overtreden(Broekers-Knol). Scheidend voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk vindt het één van de stuitendste dingen die hij de laatste jaren ook nog erg zag toenemen. Het wordt normvervaging genoemd.

Normvervaging heb je ook letterlijk, zoals de norm voor radongas. Dat komt voor in bouwmaterialen zoals steen en beton en zit dus in zowat elk huis. Het is radioactief en kankerverwekkend en daarom werd er een norm vastgesteld. Maar toen bleek dat je Nederland grotendeels kon slopen als je die norm op veilig niveau zou handhaven stelde men hem naar boven bij. Jaarlijks vallen er zeker 800 doden ten gevolge van de blootstelling aan dat radongas.
Pfas is een vergelijkbaar verhaal, alleen is dat nog gevaarlijker. Daar vallen allerlei zeer kwalijke en niet afbreekbare stoffen onder, de norm zou daarom nul moeten zijn. Het bedrijf Chemours mag het echter rustig in de Maas storten en voert het deels af om te vernietigen. Dat betekent dat ze het wat verderop in de Maas dumpen. En anders wordt het wel door het hele land gestort langs en onder nieuwe wegen.
Nu de minister het lef had om de norm voor pfas te verlagen, nog niet naar het veilige nul, maar iets daarboven, is bouwend Nederland te klein. Hij moet vervaagd worden. Voor veel andere stoffen geldt hetzelfde. De ondernemers willen niet aan veilige normen en hameren op werkgelegenheid die verloren zou gaan.

Dat normen bedoeld zijn om ziekten en doden te voorkomen blijft helaas buiten beeld. De kankers die door te hoge normen ontstaan heten niet voor niets sluipmoordenaars. Laat iedereen goed doordrongen zijn van de feiten: 1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan kanker, zo’n 50.000 per jaar, waarvan 20.000 aan longkanker met roken als mogelijke oorzaak. Daar zitten ook de doden ten gevolge van radongas bij. En waardoor stijgt het aantal mensen met auto immuumziekten zo explosief? Door te wijzen op ongezonde levensstijl worden pfas, landbouwgif, radon enzovoort buiten schot gehouden en die zijn toch echt niet ongevaarlijker dan het wijntje om 5 uur.

Bouwen is geen probleem

Groot personeelstekort in de bouw, want de Polen kunnen intussen ook in eigen land aan de slag en anders wel in Duitsland, zij zijn de onderbetaling en slechte werkomstandigheden hier allang zat. En net zoals in het onderwijs en de verpleging hebben overheidsbeleid en werkgevers de sector zeer onaantrekkelijk gemaakt waardoor onder de jeugd weinig animo is om bouwvakker te worden. Wat ontspanning zou welkom zijn, maar nu die er lijkt aan te komen walst het zware bouwmaterieel de laatste grasspriet op het Malieveld plat.

PFAS is de boosdoener en CO2. Jaar in en jaar uit dumpte de sector vervuilde grond zonder problemen langs de wegen. Voor de bermen geldt namelijk een heel soepele norm. En waar de norm wat minder licht was mengden zij, alleen wanneer het vermoeden bestond dat er een zeldzame controle zou plaatsvinden, de vervuilde grond met wat schoon zand om licht vervuilde grond te creëren. De zwaar vervuilde grond bij fabrieken zoals Teflon-fabrikant Chemours hebben zij zo over heel Nederland verspreid. Zelfs boeren waren er afnemer van. Die konden er hun drassige weiden wat droger mee krijgen.
Het milieu in de bouw bestaat alleen in mooie folders. Energiezuinig klinkt mooi, maar niet genoemd wordt hoeveel radongas uit de betonnen vloeren of gipsplaatwanden ontsnapt. Dat je er longkanker van kunt krijgen is bij sigaretten een groot gevaar, maar in de bouw telt dat niet mee.
“Wij verdienen hier de centen” brulde Hans de Boer, voorman van het MKB. Hansje sloeg zich ten onrechte op de borst, want niet hij maar de bouwvakkers verdienen het geld, en al zo triest, die worden juist uitgebuit en afgeknepen. Dat Hansje en zijn aannemersvrinden er met het geld vandoor gaan klopt wel. Ook de klanten wordt met liefde een poot uit getrokken. Een bouwproject wordt begroot en krijgt standaard een post onvoorzien. Die post onvoorzien toont de slechtziendheid van de bouwers, bij de eindafrekening vraag je vaak af of zij het project wel hebben gezien. Een overstijging van de bouwsom gaat er niet in procenten, maar gelijk met minstens anderhalf keer (zoals nu bij de overkoepeling van de snelweg bij de Amsterdamse Zuidas). Zo verdien je je centen dus.

Alle bouwprojecten vallen stil als je Maxime Verhagen mag geloven. De CDA-er die Wilders in de regering wilde en die als minister (samen met staatssecretaris Henk Bleker) zelf de huidige problemen met stikstof heeft gecreëerd schoof de schuld vals door naar die “linkse tante Sharon Dijksma”. Als hij wil dat er doorgebouwd wordt, dan moet hij bij prins Bernard langsgaan. Die weet middenin een natuurgebied asfalt en tribunes neer te zetten om daar een “milieuvriendelijk sporttoernooi” te houden. Zelfs de rechter vindt het prima. Dan kan het bouwen van een rijtje energieneutrale woningen toch geen probleem zijn?

Boerenslimheid

Voor de boeren bij wie het hart bij de euro ligt is nooit reden tot klagen geweest, toch klaagt hij nu steen en been. Maar de volkswijsheid luidt niet voor niets dat zolang hij klaagt het de boer goed gaat.
De politiek was de geldbeluste boer altijd zeer gunstig gezind, hij werd verleid tot groter en meer, subsidieregelingen bij de vleet, ook uit het door veel van hen gehate Europa stroomt jaarlijks een miljard hun kant op. Nu de politiek toch echt lijkt in te grijpen in hun onhoudbare intensieve veehouderij zijn de rapen gaar.

Dat de veestapel moet krimpen wist elke boer allang. Op het ministerie van Landbouw wist men het 50 jaar geleden al en niet veel later kon elke boer het weten. Sicco Mansholt was de minister die na de oorlog de intensieve landbouw op de kaart zette. Maar wat later in zijn leven had hij diepe spijt toen hij zag hoe het milieu vernietigd werd, en het landschap.
Wie staat deze dagen stil bij de enorme schade die de intensieve landbouw aanricht. En dat is niet alleen schade aan het milieu. Het wordt ontkend door de demonstrerende boeren, want zo als één zei: “ik woon in de natuur en als ik naar buiten kijk is het groen, niets aan de hand”. Maar als je een biljartlaken raaigras en een natuurgebied met uitsluitend brandnetels natuur noemt, dan ben je als boer nog verder van de natuur verwijderd dan de eerste de beste stadsmens op 12 hoog.

Voor de intensieve landbouw kunnen tractoren niet groot genoeg zijn. Het mag wat kosten, maar dan is er wel een probleem. Het grondwaterpeil moet omlaag, want anders verzuipt hun tonnen kostende trots. En dat doen de waterschappen, want door boeren bestuurd. Zij krijgen dankzij hun politieke vrinden bij de waterschapsverkiezingen een aantal zetels cadeau. Nadeel van de lage grondwaterstand is het verlies van de veengebieden, en de daarbij vrijkomende methaangassen. En voor de burgers die in huizen op houten palen wonen is het helemaal een ramp, vervanging van de funderingen kost miljarden. En één warme zomer is door de lage grondwaterstand genoeg om een groot deel van onze bomen het loodje te laten leggen.

Dan heb je nog het gifgebruik, bewoners van agrarische gebieden lopen grote kans op kanker en kwalen aan luchtwegen. Door het excessieve medicijngebruik bij hun vee lopen de boeren zelf ook rond met allerlei resistente bacteriën. Zij nemen daardoor in ziekenhuizen alle isoleerbedden in beslag met de bijbehorende risico’s en kosten.
De kunstmestfabrieken staan niet voor niets in Delfzijl naast de kolen- en gascentrales, want record energievreters, en het gas voor de kassen wordt zowat onbelast aan de sector geleverd. Het Malieveld reden zij bij hun demonstratie kapot, maar dat doen zij dagelijks met hun van wegenbelasting vrijgestelde tractoren op het landelijke wegennet.
Populair zijn zij desondanks.
De familie Vaatstra denkt trouwens aan wat anders bij Boer zoekt vrouw, en columnistes en minister Carla Schouten hebben ook geen beste indruk gekregen van de seksuele intenties van de demonstrerende boeren, alle verkrachtingsfantasieën kwamen voorbij.

Het opvallendst is de rekenkunst van de boeren op het Malieveld. Zij leggen op iedere liter melk 10 cent toe huilen zij. Hoe kan het dan dat zij niet failliet gaan, dat het aantal miljonairs onder hen zelfs groeit? Dat moet een niet te volgen boerenslimheid zijn.

Wij hebben het goed

“Wij hebben het goed, maar we moeten ook zorgen dat onze kinderen het in de toekomst goed hebben” zei Wopke Hoekstra, de minister van Financiën die graag partijleider van het CDA wil worden. Wie zijn de wij van Wopke? Wie hebben het goed en welke kinderen moeten het in de toekomst ook goed krijgen? Veel Nederlanders hebben het helemaal niet goed en in de achterstandswijken zijn kinderen vaak de dupe van het tekort aan onderwijzend personeel. In de Bijlmer moest onlangs nog een school om die reden sluiten. Maar die kinderen noch hun ouders tellen voor de CDA-minister.

De boeren klagen over gebrek aan aandacht en respect. Maar het CDA staat altijd voor hen klaar, dat is mede de reden dat de stikstofproblemen nu pas opspelen. Die problemen zijn al jaren willens en wetens genegeerd, totdat de overheid door de rechter op het matje werd geroepen. Rutte heeft voor beperking van stikstof getekend in o.a. Parijs, dan moet je dat ook doen natuurlijk.
En dan roept een politicus (terecht) dat halvering van de veestapel onontkoombaar is om aan de stikstofreductie te voldoen en stappen meteen een paar duizend boeren op hun peperdure tractor om te demonstreren. Zij kregen van de politiek en de media alle aandacht, meer aandacht dan de 35.000 mensen die een paar dagen eerder tegen de klimaatvernietiging demonstreerden. Die kwamen keurig met bus en trein en veroorzaakten geen files.

Ja, de boeren hebben het goed, Wopke heeft gelijk. Behalve dat 18% van de boeren miljonair is, verdient de beroepsgroep flink meer dan de gemiddelde Nederlander. En als Wopke en de boeren willen dat hun kinderen het net zo goed zullen hebben, dan bereiken zij dat niet door op dezelfde voet door te boeren, maar zullen zij stevig moeten ingrijpen om te zorgen dat onze planeet ook voor hen nog enigszins leefbaar zal zijn.

Boerenprotest

In colonnes dieselende wegenbelasting- en apk-vrije tractoren togen protesterende boeren milieubewust naar Den Haag. Door rood licht rijdend en met harde muziek vielen hen slechts duimpjes omhoog ten deel, ook van de politie. Op het Malieveld mochten ook politici een woordje zeggen.
Wilders kon gejuich ontvangen, Tjeerd de Groot(D66) werd na twee zinnen de microfoon uit handen gegrist. FvD liet zich ook zien, Hiddema dacht dat ontevreden boeren net als 80 jaar geleden wel naar politieke partijen als FvD wilden overstappen, zijn eigen vader was immers boer en fanatiek NSB-er. Maar het zou nu wel gek zijn als boeren dat zouden doen, die partij is immers tegen Europa en daar krijgen de boeren jaarlijks toch 750 miljoen van cadeau.
Dat De Groot de moed had om de boeren toe te spreken had enig respect verdiend, een fluitend boerenpubliek had hij natuurlijk wel verwacht, maar dat de organisatoren op het podium hem het spreken onmogelijk maakten deed vermoeden dat daar het gedachtegoed van Wilders en Baudet de overhand had. Het boegeroep uit het publiek klonk tenminste nog diervriendelijk.

Gaat het echt zo slecht met de boeren? Die vraag valt niet zo simpel te beantwoorden, want er is een grote diversiteit aan boeren: bioboeren, bioindustriële boeren, boeren met en boeren zonder weidegang, “herenboeren”(1 op de 5 miljonairs is boer) enzovoort. Maar er zijn ook schapen-, geiten-, kippen- en varkensboeren die je net zo in verschillende soorten kunt onderverdelen. Wel kun je stellen dat de politiek zeer vriendelijk is voor een paar soorten boerenbedrijven en dat zijn de bedrijven die voor de financiële sector interessant zijn.
De boeren hebben een eigen ministerie en voor geen bedrijfssector is de overheid zo behulpzaam als voor de landbouw, multinationals en Schiphol uitgezonderd. Zelfs de bouw met zijn oersterke lobby mag de landbouw benijden. Subsidies bij de vleet, van het strooien van bloemzaden tot mestvergisters. En boeren zijn in tegenstelling tot hun geklaag over gebrek aan respect juist zeer populair, zie kijkcijferkanon “Boer zoekt vrouw”.
Maar de natuur naast de bioindustriële landbouwgronden wordt cultuurarm vanwege de amoniakuitstoot (stikstof). Door pesticiden is 60% van de insecten verdwenen met in hun kielzog de vogels. In vlees zitten allerlei medicatieresten en hormonen die de gezondheid bedreigen. Boeren die in het ziekenhuis belanden moeten vanwege moeilijk of niet te bestrijden bacteriën in quarantaine. Wonend nabij landbouwbedrijven levert een groot risico op voor je gezondheid, denk maar aan de doden door de Q-koorts.

De Stint werd na één ongeluk van de weg gehaald, de horeca moest een aparte rookruimte inrichten(op eigen kosten) en mag die nu weer sluiten, de bouw krijgt jaarlijks te maken met nieuwe voorschriften, en ja, de boeren hebben ook te maken met regelgeving. De boer hoort echter meteen dat hij gecompenseerd of desnoods uitgekocht zal worden.
“Wanneer boeren niet klagen nadert het einde der dagen” zegt het oude spreekwoord.

Klimaatagressie

Bijna een halve eeuw kan iedereen al weten dat het de verkeerde kant opgaat met ons klimaat. De Club van Rome sloeg in 1972 alarm over het vernietigen van het milieu. Overal in de wereld stonden toen mensen op om milieuvriendelijk te leven en te werken, er kwamen biologisch dynamische voedingsproducten op de markt en de eerste energiezuinige huizen werden gebouwd. Het leek erop dat de weg voorzichtig werd ingeslagen naar een duurzame samenleving.

Helaas bleef het bij een kleine groep mensen, de weerstand van het bedrijfsleven was groot en de politiek keerde zich na de val van het Kabinet Joop den Uyl tegen deze mooie ontwikkeling. De maximumsnelheid werd weer wat verhoogd, later onder Kok toch maar weer verlaagd, om door Rutte weer opgetrokken te worden tot 130. Met Balkenende was het al helemaal gedaan met milieubeleid. Ons land belandde op de duurzaamheidslijstjes helemaal onderaan naast Malta en Cyprus. Mondjesmaat werd er nog wel wat ondernomen, zoals spaarlampen omdat Philips dat graag wilde, maar echt ingrijpen gebeurde niet. De veeboeren werden juist door de banken verleid om hun bedrijven tot industriële megastallen te verbouwen. Het openbaar vervoer werd verwaarloosd, het wegennet enorm uitgebreid.
Nu roepen bijna alle deskundigen dat hard ingrijpen noodzakelijk is, eigenlijk al te laat. Het politieke landschap wordt echter gedomineerd door lieden die nauwelijks iets tegen het vernietigen van ons leefbare klimaat willen doen of zelfs regelrecht ontkennen dat er een klimaatprobleem is.

Een Zweeds meisje van 16 is opgestaan om de wereld tot ingrijpen te manen. Maar waar je ontroering zou verwachten voor de betrokkenheid die zij toont zie je een bejaarde Amerikaanse president die haar de gek aansteekt, en een twitter waar zij wordt overladen met doodsbedreigingen. Ook het sociale klimaat is een probleem geworden en is omgeslagen in klimaatagressie.

Shell is de baas

Roof de bodemschatten en je krijgt het predicaat Koninklijk. Zo verging het Shell. Het mag olie en gas winnen en hoeft maar een zeer beperkt deel van de opbrengst af te dragen. En de risico’s zijn voor de overheid. Dat er wel eens wat teveel gas in een jaar werd gewonnen, met aardbevingen als gevolg, is dus geen probleem. Het was minister Henk Kamp(VVD) die de Groningse gaskraan zover openzette. De schaderegeling is nu in handen van minister Wiebes(VVD) en die rekt en ritselt het wederom heel prettig voor Shell. De multinational bepaalt ook zelf hoeveel of beter hoe weinig belasting het betaalt. Zolang je Shell heet doen regeringen alles voor je. De afschaffing van de dividendbelasting had Shell er samen met Unilever mooi doorheen gefietst, Rutte zette het persoonlijk op de agenda. Het ging niet door vanwege Engelse grillen, een zeldzaam moment in de jarenlange uiterst goede verstandhouding.

EénVandaag liet een klokkenluider aan het woord over een andere schade. Nee, niet de schade door fracking, die moet nog op de kaart worden gezet, maar wel een schade die op frackingschade lijkt. De klokkenluider had voor Shelldochter NAM de olie- en gasputten onderzocht op deugdelijke afsluiting. Er zijn zo’n 6500 van die putten en met name de duizenden uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw blijken zo goed als allemaal te lekken. Dat wil zeggen dat er zwaar kankerverwekkende stoffen als benzeen in het grondwater terecht komen. Boeren spuiten het over hun land, koeien drinken het, waterleidingbedrijven winnen het en het komt dus bij de mensen thuis uit de kraan.
De NAM weet het, Shell weet het, de overheid weet het ook, maar er gebeurt niets. De verontruste inspecteur werd daarom klokkenluider. De NAM reageert dat zij zal ingrijpen door een extra inspecteur aan te stellen. Dat klinkt als een middelvinger als je weet dat naar hun vorige inspecteur niet werd geluisterd. En van reparatie is dus sowieso geen sprake. De kosten van de gezondheidszorg lopen steeds verder op, geen wonder als Shell de kankerkranen van 6500 putten open laat staan.