Waar moeten de Hollanders heen

Bijna 50 jaar na het rapport van de Club van Rome is het zoveelste rapport over onze milieu vernietigende levenswijze verschenen. Zou het nu wel serieus genomen worden? De eerste reacties geven de indruk dat men er nu toch van doordrongen is geraakt dat er echt iets moet gebeuren. Dat is niet zo gek, want ook in de wereld van het grote geld doen de gevolgen van klimaatverandering zich gelden. Verzekeringsmaatschappijen zijn overspoeld met gigantische claims vanwege de schade door bosbranden in Canada, de VS en Zuid-Europa. Overstromingen zijn aan de orde van de dag, maar meestal in “onbelangrijke landen” als Bangladesh. Nu ook in België, Duitsland en ons land hele streken werden overspoeld is er pas sprake van “echte” rampen. Het is natuurlijk een veel grotere ramp als het rijke Duitsland 30 miljard aan schade door overstromingen lijdt dan Bangladesh.

De klimaatwetenschappers die aan het rapport van de VN meewerkten zagen dat de door hun voorspelde klimaatveranderingen niet alleen daadwerkelijk plaatsvinden, maar ook dat het nog sterker is dan ze ijdel hadden gehoopt. In het Amerikaanse Portland werd geconstateerd dat nu al gebeurt wat pas over 10 jaar werd verwacht. En de klimaatsceptici zijn voor het eerst even stil. Hoe moet je ontkennen als de bewijzen zich zo tastbaar opstapelen. Intussen komt het ergste doemscenario razend snel dichtbij. De poolkappen smelten en dat lijkt niet meer te stuiten. En als dat gebeurt is het pad naar een onleefbare aarde onomkeerbaar. De permafrost zal zijn gassen loslaten, de zeespiegel zal met gauw minstens een meter of 6 stijgen en de halve wereldbevolking zal elders een veilig heenkomen moeten zoeken. Waar zullen ze zo gastvrij zijn om de voor het water vluchtende Hollanders op te vangen? Hebben Rutte, Ankie Broekers-Knol, Baudet en Wilders voldoende krediet opgebouwd met hun boreale gastvrijheid?

Wegenaanleg voor ons afval

Teun van der Keuken laat in zijn tv-programma “De vuilnisman” zien waar ons afval blijft. Een groot deel van het (chemisch) verontreinigd afval wordt onder en naast onze wegen gestort. Het was een goed bewaard geheim. Alleen de gestorte hoogovenslakken kwamen wel eens in de media voorbij, want doordat die uitzetten krijg je akelige bobbels en rimpels in het wegdek. Dat was dan nieuws vanwege de last voor automobilisten, niet vanwege de gevolgen voor het milieu. Maar ook làngs onze wegen mag vervuilde grond gestort volgens de Haagse richtlijnen. Het is zoveel dat het erop lijkt dat de voortdurende uitbreiding van het wegennet niet zozeer in het belang van de automobilist is, maar noodzaak is voor het dumpen van afval.

Bij Amelisweerd wil de VVD alsnog het bos kappen. Dat is 40 jaar geleden al deels gebeurd voor de verbreding van de snelweg daar, nu wil Cora van Nieuwenhuizen die weg nog breder maken en mag de rest gekapt voor 2 minuten tijdwinst in de spits. Het is een intussen vrij zeldzaam oud bos geworden na de enorme kap die is los gegaan met het aantreden van het Kabinet Balkenende 1. De bescherming van bomen werd door de CDA-er en zijn VVD- en Fortuynvrinden afgeschaft en sindsdien vliegen de bossen met hectares per week van de kaart. Al die bomen verdwijnen vervolgens naar biomassacentrales in o.a. Delfzijl en naar boeren om hun mestvergister aan de praat te houden. Ofwel hoe groene plannen veranderen in ecologische rampen als rechtse handen ze uitvoeren. Zo ook met windmolens en zonneparken. Boeren die hun grond verpachten aan Duitse beleggers om zonneparken aan te leggen, zo makkelijk kon de boer het boerend nooit verdienen. En de eerste reuzenwindmolen werd door oud-ABNAmro topman Rijkman-Groenink neergezet bij Medemblik. Maar bij het Friese Reduzum mag de lokale bevolking de eigen molen van 20 jaar oud niet vervangen door een iets grotere.
Op boerenerven kunnen de vuilnismannen van Van der Keuken trouwens ook nog wel wat vervuilde grond kwijt, voor 15.000 euro wil de boer wel wat vrachtladingen op zijn dode akkers, waar met kunstmest alleen nog raaigras te telen is.

TNO is failliet

Op sommige instituties moet je kunnen vertrouwen, zeker keuringsdiensten. Maar ook die zijn onder Rutte vermarkt (KEMA) of kapot bezuinigd (RIVM). Het TNO is deze week haar betrouwbaarheid verloren. Het failliet van een ooit betrouwbaar instituut.

Klokkenluiders worden in ons land gestraft. Een politievrouw bij bureau Haaglanden die ernstige misstanden aan de kaak stelde moest het korps verlaten en zij staat niet alleen. Het huis voor klokkenluiders dat Ronald van Raak met Pieter van Vollenhoven binnensleepte is een wassen neus gebleken, zelf onderwerp van misstanden. Veel mensen gaan de klok dus niet luiden, behalve als zij eenmaal veilig van hun pensioen genieten. Geen risico op baanverlies en dan noopt het knagende geweten toch tot actie. Machteld Huber is zo’n gepensioneerde klokkenluider. Zij werkte voor haar pensioen bij het Louis Bolle Instituut en dat onderzocht samen met TNO en de Wageningen Universiteit in 2007 in opdracht van het ministerie van Landbouw of biologisch voedsel wel of niet gezonder is dan voedsel uit de bio-industrie. Uit het onderzoek, met kippen, bleek niet dat biologisch voer etende kippen beter af waren, maar nadat de kippen met bacteriën werden bestookt was er wel een groot verschil. Het immuunsysteem van de biologisch gevoerde kippen behoedde hen uitstekend voor ziekte, terwijl de bio-industriële kippen en masse ziek werden. Het immuunsysteem lijdt dus mogelijk sterk onder voedsel dat geproduceerd is met kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het zou een verklaring zijn voor de enorme toename van het aantal patiënten met auto-immuunziekten.

TNO trad echter als bewaker van de bio-industriële boeren op en dwong de partners af te zien van de conclusie dat niet biologisch eten ons immuunsysteem vernietigt. De biologische kippen zouden aan een hyperactief immuunsysteem lijden en daarom moest de conclusie luiden dat er geen verschil was tussen wel of niet biologische voeding. TNO in de rol van Farmers Defence Force, er was geen trekker voor nodig om de waarheid te verdoezelen. Zembla had er donderdag een uitzending over, de Volkskrant berichtte er de volgende dag over op pagina 20. De val van een instituut als TNO had wel wat meer aandacht verdiend.

Complottheorie

Dat complottheorieën zo populair zijn is niet zo gek, de overheid voedt het complotdenken dagelijks. Als de communicatie over het handelen van de overheid niet transparant en vlot gaat vraagt men zich natuurlijk af waarom dat zo geheimzinnig gaat en zo lang moet duren en dat is de humuslaag voor de complottheorie.
Al sinds de Club van Rome zo’n halve eeuw geleden wordt gewaarschuwd voor de vernietiging van ons milieu, en nu zien wij hoe het klimaat verandert doordat er niets met die waarschuwingen is gedaan. Ja er zijn wat bestrijdingsmiddelen verboden en er is wat geïsoleerd, maar het is allemaal klein bier en de vervuiling en opwarming gingen gewoon in nog groter tempo door. Een voorbeeld van ontoereikend handelen is Bayer. Het concern loosde kankerverwekkend chemisch afval in de Rijn. Dat oogstte veel kritiek en dat trok Bayer zich aan, voor de bühne bleek. Met veel bombarie werd begin jaren 80 aangekondigd dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid ging nemen en een zuiveringsinstallatie zou bouwen. Een paar jaar later werd die installatie met nog meer bombarie geopend. Maar het had geen feest mogen zijn, want in de jaren die de bouw van de zuiveringsinstallatie had gekost was de productie sterk opgevoerd in de fabriek, meer dan verdubbeld. De installatie was echter berekend op de hoeveelheid chemisch afval van daarvoor. De vervuiling was bij de opening van de zuiveringsinstallatie dus gegroeid.. En zo is het altijd gegaan.

Nu zijn de overheden bezig met corona. Wereldwijd wordt tienduizend miljard in de economie gestort om de boel een beetje draaiende te houden. En niet meer dan dat, geen vernieuwing of verduurzaming. Onderzoeksbureaus in Duitsland, Engeland en de VS hebben nu becijferd dat slechts 10% van die corona reddingsgelden de klimaatverandering kan stoppen. Het is verbijsterend dat overheden niet allang het stoppen van de klimaatverandering hebben gefinancierd. En nu wordt er wel zomaar 10 keer meer aan de bestrijding van de gevolgen door corona uitgegeven. Stoppen van klimaatverandering levert ook nog eens banen op, zorgt voor minder energiekosten, voor minder vervuiling en dus minder zorgkosten. Als we niets doen is de wereld binnen een paar decennia onleefbaar. Is het de olielobby die de politiek in de houdgreep heeft?
De populaire complotdenkers zitten in extreemrechtse hoek en willen geen kwaad woord horen over de fossiele industrie of klimaatverandering. Het draait allemaal om joodse pedofielen in de kelder van een pizzeria die met coronavaccins vol microchips hun macht willen vergroten en Donald Trump is hun verlosser.

Groen groen knollenland

De boeren hebben hun weilanden tot biljartlakens van raaigras gemaakt, volgespoten met de diarree van hun koeien, ten onrechte mest genoemd. Is een mens aan de diarree dan weet iedereen, dat is niet goed, voor onze huidige rundveestapel is niet goed normaal. In feite zijn de dieren doorlopend ziek. En hun gier doodt ook nog eens al het insectenleven op het land en daarmee alle andere dieren die van die keten afhankelijk zijn. Weg de Kening fan de greide, ofwel onze grutto.

Langs de landwegen zijn massaal bomen gekapt. Lokale overheden bezuinigden zo op de onderhoudskosten en pikten nog wat stuivers mee door de verkoop aan de energiecentrale in Delfzijl, verkocht onder de naam biomassa, alsof het biologisch verantwoord zou zijn. Overigens worden uit Amerika ook massa’s gekapte bomen aangevoerd om die centrale draaiende te houden. En voor het veevoer is en wordt nog steeds regenwoud gekapt. Een VVD-plan om alle bomen langs wegen te kappen haalde het niet in de Kamer, die bomen zouden gevaarlijk zijn. Gek dat de VVD een fietser op een fietspad naast de weg niet gevaarlijk vindt voor de automobilist.

Dankzij het gedoogkabinet Rutte 1 is ook de bijl gezet in ons restje natuur. Marcia Luyten schreef er vandaag een column over in de Volkskrant. CDA-er en boerenvriend Henk Bleker begon met bezuinigen op Staatsbosbeheer, de volgende Kabinetten Rutte gingen er onverdroten mee door. Gevolg is dat Staatsbosbeheer aan het kappen is geslagen om de bezuinigingen op te kunnen vangen. Nog even er er valt niets meer te beheren. En wat er nog is aan bos is door stikstofneerslag br-bos, brandnetel en braam.

Waar zijn de (echte) boeren?

Waar zijn de boeren bij de demonstraties de afgelopen dagen? Je ziet wel tractoren, maar de lieden die erop zitten zijn veelal aan de te jonge kant om al een bio-industriële boerderij te bezitten. Voor een journalist van een lokale krant was het inderdaad lang zoeken om een echte boer te vinden, maar aan het eind van het interview bekende die toch geen boer te zijn maar loonwerker.
De FDF die deze protesten organiseert lijkt loonwerkers en hangjongeren met gepimpte Golfjes in te huren. De voorman van FDF is varkensboer, maar zijn wijze van boeren mag die naam niet dragen. Een actiegroep lukte het om geruchten over wantoestanden in zijn stallen met beelden aan te tonen. De dierenbescherming moest na het zien concluderen dat de man strafbaar bezig is, hijzelf reageerde furieus over de “zware criminelen die bij hem hadden ingebroken”. Een hysterische reactie op een inbraak zonder schade en zonder iets te ontvreemden. Ook Sieta van Keimpema van FDF was laaiend. Zij noemt zich een hardwerkende boerin, maar in werkelijkheid is haar boerderij verkocht omdat geen fabriek de melk wilde. De koeien werden dermate slecht behandeld dat die niet aan de kwaliteitseisen voldeed.

De sector die van de EU het meest subsidie ontvangt, die met haar zware materieel APK-vrij de plattelandswegen aan gort mag rijden zonder wegenbelasting te betalen, die zonder kenteken ook niet makkelijk aan te pakken is, de sector die altijd een vinger in de regeringspap heeft gehad, die een minister die wat anders dacht in een recordtijd wist weg te krijgen(Hayo Apotheker), die sector doet nu alsof zij kapot wordt gemaakt. Maar het zijn juist de protesterende boeren die alles kapot maken. De goede boeren hebben altijd onder deze criminelen moeten lijden. Zij zijn de grote boeren met hun megastallen, alles voor het geld. En kom niet aan hun portemonnee want dan willen zij Carola met 100 man verkrachten, en als een rechter in hun nadeel beslist, zoals gisteren, dan is die uiteraard corrupt. De klant krijgt er ook nog van langs, want die betaalt te weinig voor hun product. Vergeten wordt dat de burger met zijn belastinggeld al flink heeft betaald voor het pak melk. De boer heeft daarnaast ook nog subsidie voor zijn zonnepanelen, windmolens en biovergasser, rijdt nog een Mitsubishi Outlander met een fikse subsidie omdat die ook elektrisch kan rijden, maar dat doen hij natuurlijk nooit, want hij houdt van tradities. Bij de protesten wordt dan ook enthousiast met de Amerikaanse confederatievlag gezwaaid, van diversiteit willen hij niet weten. De boer vangt voor elke landende gans een vergoeding voor het opgegeten gras, spuit zich ongecontroleerd een ongeluk aan gif, strooit bakken energieverslindend kunstmest over zijn land, stort voor wat extra euro’s ook wel eens wat vervuilde grond, zijn zoon krijgt bij overname een startsubsidie, het waterschap verlaagt het grondwaterpeil voor hem en de publieke omroep helpt hem aan de vrouw. Dat is meteen het enige dat niet zo makkelijk gaat, niet gek als je ziet hoe zij over Carola Schouten praten.

Boeren zorgen zelf voor droogte

Ons water is belast en dat is bijzonder, want zonder water kan niemand. In menig land zijn daarom openbare waterkranen en is de horeca verplicht om mensen gratis drinkwater te verstrekken. Sinds 2015 is hier een belasting op leidingwater(de bol) ingevoerd. Ook wordt nog 9% btw geheven. Die bol moet volgens Rutte mensen stimuleren om minder water te gebruiken. Maar als je ziet hoe die bol in elkaar steekt dan klopt de redenering van Rutte niet. Er wordt alleen belasting geheven over de eerste 300m3. De grootverbruikers zitten daar altijd ruim boven en zullen dus geen enkele prikkel ondervinden om zuiniger aan te doen. Net zomin als de kassentelers met hun lage belastingtarief op gas ook geen prikkel hebben om zuinig aan te doen met het Gronings goud, hoewel, dat goud wordt in Den Haag afgerekend. Alleen met dikke subsidies zijn kassentelers te verleiden om bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen. De burgers moeten zuinig aan doen met gas en water, de boeren mogen maar raak gebruiken.

Droogte teistert ons land en boeren spuiten het liefst dag en nacht om hun gronden nog enigszins in leven te houden. Maar het zijn ook de boeren die de problemen veroorzaken. Goede landbouwgrond kan wel wat droogte hebben. Maar met onze intensieve landbouw is de meeste grond uitgeput en kapot door overbemesting en bovendien compleet dichtgereden door de gigantische trekkers en ander zwaar materieel die met hun gewicht de grond verdicht hebben. Daar komt nog de verlaging van de grondwaterstand door de waterschappen (waar de boeren een onevenredig grote stem hebben in het beleid) bij. Onze voorraad water is daardoor geringer.
Een verse regenbui zal moeilijk door de verdichte toplaag dringen en meer verdampen dan het grondwater op peil brengen. Maar ook woningen gebouwd op houten palen komen in grote problemen door rotting vanwege de lage grondwaterstand. Binnensteden zullen hun huizen van nieuwe (betonnen) paalhoofden moeten voorzien.

De droogte hebben de boeren dus mede aan zichzelf te danken. Dat zij niet duurzaam werken draagt bij aan klimaatverandering, de voor hen verlaagde grondwaterstand zorgt voor uitdroging en tekort, hun zware materieel maakt de landbouwgrond tot een ondoordringbare laag voor regenwater en dan pompen zij ook nog grondwater op om hun land nat te sproeien, wat ook zorgt voor krapte aan leidingwater. De boeren hebben de oplossing in eigen hand, want duurzaam boeren zal de droogteproblemen grotendeels oplossen.

Schiphol kan opgedoekt

Schiphol heeft zijn zin gekregen, er mag weer gevlogen worden en nog mooier, de anderhalve meter is exclusief voor KLM en collegae niet van toepassing, een niet medisch mondkapje volstaat. De luchtvaartlobby heeft een fraai verhaal over hepafilters en unieke ventilatie in elkaar gestoken en daar heeft de regering maar ook het RIVM goedkeuring aan gegeven. Volgens het Kabinet hebben zij er goed naar “gekeken”. Dat de passagiers van een vliegtuig van Qatar Airlines tijdens een vlucht besmet zijn geraakt zegt niets, volgens de luchtvaartlobby zijn die besmettingen “hoogstwaarschijnlijk bij het inchecken” gebeurd. Zou het?

Niet iedereen vertrouwd de mooie verhalen, ook de zakenwereld niet. Niet alleen gaat de woordvoerder van TUI dit jaar met de auto naar Kroatië, bijna de hele zakenwereld laat het vliegen voor wat het is, de zakelijke vluchten zijn met 93% afgenomen. Dit toont aan dat het niet alleen onveilig wordt bevonden door de zakelijke passagiers, maar dat zij hun werk ook zonder vliegen kunnen doen. Schiphol is hiermee bewezen van geen enkel zakelijk belang, slechts het vakantieverkeer resteert, en dat wilde de luchthaven nu juist overhevelen naar Lelystad.

Schiphol met het Franse paradepaardje KLM is een overstapstation dat slechts voor een groep zeer invloedrijke lieden van groot belang is. Het is een belastingvrij gebiedje dat grote schade aan de leefomgeving toebrengt, economisch alleen lucratief voor dat invloedrijke groepje en voor onze koning die graag zijn vliegbrevet behoudt door zo nu en dan pilootje te spelen met een KLM-Boeiing. Dat het Kabinet Rutte nu vele miljarden overheidssteun in deze luchtvaart stort vraagt om nader onderzoek. De cultuur en horeca mochten gelijk failliet, KLM kon als eerste de hand ophouden. En met een kwart van het bedrag dat Rutte in de Franse onderneming stort waren alle Vogelaarwijken in Nederland uit de problemen gehaald, maar daar wil Den Haag niet aan. Door deze crisis worden die wijken nu ook nog het hardst geraakt.

Groot chemisch afval

Gemeenten zorgen ervoor dat een paar keer per jaar jouw klein chemisch afval wordt opgehaald. Zelf moet je bij testament regelen wat er met je groot chemisch afval moet gebeuren, of anders je nabestaanden en zijn die er niet dan doet de gemeente het zelf. Met wat wij met medicatie, eten en drinken of door ademen en via de huid aan gif tijdens ons leven binnenkrijgen valt ons lijf moeiteloos in de categorie chemisch afval.
De uitstoot van de industrie zorgt voor een hoop gif in de lucht en in het water, maar wat de landbouw aan middelen inzet kent ook zijn weerga niet. Jaren geleden was even het gebruik van gif bij de teelt van druiven in het nieuws. Griekse druiventelers gebruikten keurig de door de EU maximaal toegestane hoeveelheid gif, alleen deden zij dat maximaal met elk toegestaan gif. Dus at je een druif met 5 soorten gif in de maximaal toegestane hoeveelheid voor elk soort, een opeenstapeling van gif, ook wel een cocktail genoemd. Nu zijn de Grieken natuurlijk niet de enigen die dit doen, dankzij Zembla weten wij dat het ook hier staande praktijk is.

In Drenthe vertelde een huisarts hoe het toeging op zijn landelijk gelegen woning met een aardappelboer en een lelieteler als buren. Zij woonden in een giffabriek. Inmiddels is de familie verhuisd, want het was onverantwoord om zijn jonge kinderen aan de wekelijks rondgesproeide gifladingen bloot te stellen. Ook de bioboer kent het probleem. De buurman laat zijn gronden met gif besproeien door een vliegtuigje, maar daarvan waait een groot deel ook over zijn “onbespoten” peultjes. Bij de teelt van bloembollen en vooral lelies worden recordhoeveelheden gif gebruikt, en omdat het een lucratieve teelt is gaan boeren daar steeds vaker toe over, vooral als hun grond uitgeput is geraakt door te intensief gebruik. Boeren uit de Noordoostpolder huren uit puur winstbejag percelen in Friesland om er lelies te telen, wel zo veilig voor hun eigen kroost.
Veel aandoeningen worden aan dit gifgebruik toegeschreven, de toename van parkinson lijkt er vrij zeker door veroorzaakt.

Het is nu de vraag waar wij met ons lichaam naartoe moeten na onze dood. Ook zonder chemokuur zit ons lijf al vol chemicaliën. Mag je dat zomaar verbranden? Mag dat in de grond gestopt op een begraafplaats, laat staan op een tegenwoordig steeds populairder wordende grafplek in de natuur? Wij zijn groot chemisch afval en zullen dus ook zo behandeld moeten worden.

Vervuiling

Dankzij de intensieve landbouw is het aantal insecten dramatisch afgenomen, met wel 80%. De vogelstand volgt hun lot. Wie ziet nog weilanden vol grutto’s en kievieten, laat staan een veldleeuwerik? Je fietst een uur door de weiden en je mag blij zijn met 5 zwanen en 7 kraaien. En dat in de meimaand.
Langs de kust zijn hoge concentraties pfas gemeten, er wordt nu uitgezocht hoe dat komt. Alsof de zee niet ‘s werelds grootste gratis vuilstortplaats is. Er wordt volop chemisch afval gedumpt en op schepen meegestookt. En wat de open riolen als de Rijn en de Amazone allemaal lozen willen wij niet weten. Dat er hoge concentraties pfas in de Noordzee en Waddenzee zitten is daarom niet gek, als het er niet in zou zitten zou pas vreemd zijn.

De laatste jaren komen er steeds meer aanwijzingen dat de toename van auto-immuunziekten te wijten zou zijn aan pfas- en andere giftige stoffen. Ons afweersysteem wordt door al die vervuiling doorlopend geprikkeld en raakt van slag is de gedachte. Dat is geen nieuw idee, Zweedse onderzoekers kwamen al lang geleden tot de conclusie dat hooikoorts een gevolg van vervuiling moest zijn, want die allergie kwam pas voor ná de industrialisatie. Doordat het immuunsysteem door giftige rook uitbrakende fabrieken het hele jaar door wordt geprikkeld slaat bij sommige mensen dat systeem op hol als daar dan ook nog de jaarlijkse natuurexplosie aan pollen bij komt stelden zij.
Vanwege de grote kans op het dragen van virussen en bacteriën worden veeboeren al jaren standaard geïsoleerd in ziekenhuizen. Longaandoeningen komen bij hen en hun buren meer dan gemiddeld voor en dat zou kunnen verklaren waarom corona in veeteeltprovincie Brabant zo explosief was. Ook werd Brabant in 2007 door de Q-koorts getroffen, het aantal besmettingen en doden is onbekend, 138 doden minimaal rekende Zembla uit, de overheid hield het op 25. De bestuurders hadden er geen oren naar om open kaart te spelen, dat zou alleen maar boze boeren opleveren. Nu lijken mensen die deze bacterie bij zich droegen extra bevattelijk voor corona te zijn.

In Duitsland is onder het 1800 man tellende personeel van een slachthuis corona uitgebroken, 13 liggen al in het ziekenhuis. In het azc in Sneek brak ook corona uit. Van de 600 asielzoekers daar heeft er één last van een kuchje. Geeft het werken met (dode) dieren een groter risico of worden wij hier in Europa aan ernstiger vormen van vervuiling blootgesteld? En worden ouderen vaker door corona getroffen omdat zij langer aan vervuiling zijn blootgesteld? Er moet nog veel onderzocht worden, maar dat onze intensieve veeteelt een rol speelt lijkt een onontkoombare conclusie, net zoals het feit dat de uitstoot door Teflon-fabrikant Dupont kanker veroorzaakt.

Tijd voor de kibboets

Bijna de helft (48%) van ons land is eigendom van boeren. Grootgrondbezitters zijn van oudsher machtig en dat is voor de (veel grond bezittende) boeren niet anders. Die boeren domineren en dus zijn het de kleine, vaak grondgebonden- en bioboeren, die de klappen krijgen. De huidige demonstrerende boeren zijn vooral de grote industriële boeren die altijd het landbouwbeleid (mede) hebben bepaald. Nu er een keer niet geheel volgens hun wensen wordt gerommeld zijn de rapen gaar.

Zou het niet mooi zijn om hier de kibboets in te voeren, collectieve agrarische gemeenschappen die zonder winstoogmerk op biologische wijze ons land bewerken en de bewoners van voedsel voorzien? Een eind aan grootgrondbezit van lieden die ons land overmatig bewerken, die royaal gebruik maken van medicatie voor hun in te grote aantallen bij elkaar opgesloten dieren en even royaal de gifspuit hanteren. Ons land is van haar bewoners, hoezo in handen van een klein groepje dat haar eigen regels wil bepalen? De gevolgen zijn schadelijk, niet alleen voor het milieu. Zo wordt Parkinson mogelijk veroorzaakt door zuivelproducten, ofwel door restanten van geneesmiddelen in die producten. Onze natuur gaat te gronde door o.a. de uitstoot van stikstof en ammoniak door onze landbouw. Er is al 75% van onze insectensoorten verdwenen, de rest van de dierenwereld volgt. Komt hier het corona-virus, dan is het grootste probleem het tekort aan isoleerruimten in ziekenhuizen, die worden namelijk door boeren bezet. Zij dragen door hun intensieve veehouderij resistente bacteriën en virussen bij zich.

Bij de laatste boerenactie waren hun vrienden Baudet en Wilders wederom uitgenodigd te komen spreken, maar Geert kwam niet opdagen. Hun oude vrienden van het CDA waren ook nog welkom, maar werden uitgefloten. Zelfs Baudet kreeg een waarschuwing mee, hij moet zijn steun wel waarmaken klonk het dreigend.
Wie kan de kronkel volgen dat deze boeren anti-EU zijn terwijl 66% van de EU-begroting naar de landbouw gaat. De boeren hier ontvangen jaarlijks 1 miljard subsidie uit Brussel (een kleine boer een bijstandsuitkering, een grote al gauw 250.000 euro) en daar bovenop nog 2 miljard voor natuurbehoud de afgelopen 6 jaar. Die laatste subsidie heeft geen enkel effect gehad, de natuur is rustig verder achteruitgegaan. Geen wonder want de boerenlobby had ervoor gezorgd dat ook de boer die een zakje zonnebloemzaden uitstrooide op een plek waar hij eerst 20 bomen had gerooid om in zijn gesubsidieerde mestvergister te verstoken goed voor de natuur bezig was en dus subsidie verdiende.

Den Haag heeft bepaald dat er emissiearme stalvloeren en luchtwassers moeten komen, met subsidie. Maar die vloeren zorgen voor meer uitstoot van ammoniak en met die luchtwassers kan een boer frauderen om het leven en vliegen om de haverklap in brand met duizenden dode dieren als gevolg, die “innovaties” hebben dus geen enkel positief effect.
Wie verdient er eigenlijk aan die vloeren en luchtwassers? Tijd voor een parlementaire enquête en dan meteen op naar onteigening en introductie van de kibboets.

Zijlstra schadelijker dan lood

De boreale Amerikanen waren ervan overtuigd dat zij superieur aan andere mensen waren, die anderen waren mensen met een kleur. Hun witte huid hield niet alleen een gebrek aan pigment in, het stond volgens hen ook voor intelligentie, daarover beschikten mensen met een kleurtje in hun ogen amper. Tot hun vreugde bleek uit intelligentietests in een “witte” en een “zwarte” wijk in New York dat kinderen in de “zwarte” wijk slechter scoorden. Uit ander onderzoek was echter gebleken dat kinderen die lood binnen krijgen, via bijvoorbeeld leidingwater, ook beduidend slechter scoren in intelligentietests. Aangezien de “zwarte” wijk Harlem bestond uit woningen van rond 1900 met uitsluitend loden waterleidingen en de “witte” wijk niet, viel dat zogenaamde bewijs van superioriteit weg. Was dit onderzoek recent? Welnee, dit is al zeker 40 jaar geleden ook hier (klein) in het nieuws geweest.

Anno nu komt men er in Nederland pas achter dat loden waterleidingen schade berokkenen aan de hersenen. Rijkelijk laat dus. Maar hier is nooit veel belang gehecht aan schadelijke invloeden van chemische stoffen en dergelijke op onze gezondheid.
Zo “regelde” voormalig minister van Buitenlandse Zaken namens de VVD Halbe Zijlstra vorig jaar de stort in de Maas van granietafval dat vervuild is met chemicaliën. Ambtenaren van Rijkswaterstaat hadden de stort verboden, maar dankzij ingrijpen van Zijlstra werden die ambtenaren door hun hoogste bazen teruggefloten. Zij dienden zich nièt aan de regels te houden. Net zoiets als de Chinese arts die waarschuwde voor het coronavirus en daarvoor berispt werd.
Zijlstra trok ook nog een ongelukkige vergelijking met asbest, waarvan men volgens hem pas onlangs wist dat het schadelijk was. Ongelukkig omdat hij zijn verdediging dat het granietstof onschuldig afval was er juist niet sterker op maakte en ongelukkig omdat de schadelijkheid van asbest al bijna een eeuw bekend is. Dankzij Halbe Zijlstra’s die de schadelijkheid ontkenden werd asbest pas in 1994 verboden. Lood en asbest zijn schadelijk, maar ontkenners als Zijlstra zijn nog schadelijker.

Nederland is niet duurzaam

Nederland sukkelde wat achteraan bij het verduurzamen. Er waren hier en daar mooie initiatieven zoals de ontwikkeling van oprolbare zonnecollectoren. Helaas verkocht het bedrijf de octrooien omdat het (te) weinig support van onze overheid kreeg. De koper had alleen als doel concurrentie uit te schakelen, ze zijn nooit op de markt gebracht. Onder paars ging het al niet echt lekker, maar toen Balkenende aan de macht kwam was het helemaal gedaan met verduurzaming. Ook toen de PvdA mocht aanschuiven in Balkenende IV betekende dat geen verbetering, in tegendeel, minister Jacqueline Cramer bestond het om nog toestemming te geven voor de bouw van een nieuwe kolencentrale in Delfzijl.

In de EU staat ons land nu helemaal onderaan naast Malta en Cyprus als slechtst presterend qua verduurzaming. Wij wekken 7,4% van onze energie duurzaam op. Daarbij zit ook de omstreden opwekking met biomassacentrales waarvan je niet kunt volhouden dat het milieuvriendelijk en duurzaam is. Die 7,4% is echter helemaal niets in Europa, Zweden staat aan top met 54,6%, Finland zit op 41,2%.
Ooit waren er plannen om energie op te wekken uit de getijdenwisseling, ook zijn er nog plannen om stroom te halen uit een reactie tussen zoet en zout water bij de Afsluitdijk. Veel werk maakt Rutte daar niet van.
De rechtse Kabinetten Balkenende en Rutte hebben ons bijna 20 jaar extra achterstand gekost en nu zien wij hoe het landschap wordt vervuild door zonnecollectoren en enorme windmolens. Hoe mooi was het als die collectoren waren geïntegreerd bij nieuwbouw of als soepele bekleding waren toegepast over dakbedekking en als gevelbekleding. En dat er geen 150 meter hoge windmolens maar kleine veel efficiëntere molens onopvallend in ons landschap waren verwerkt. Maar nee, de Rijkman Groeninks met hun beleggingsfondsen hebben zich op de groene markt gestort evenals veel boeren. En die hebben slechts één doel, winst. En die winst wordt nog met miljarden gesubsidieerd ook.

Waterstand

Rutger Bregman heeft na zijn hoopvolle boek “De meeste mensen deugen” een pamflet geschreven om die deugende mensen wakker te schudden over het wassende water: “Het water komt”. Hij ziet dat de gevolgen van de opwarming van de aarde worden onderschat, want na gesprekken met 70 deskundigen weet hij dat die gevolgen worden gebagatelliseerd, zelfs ontkend.

Hoewel ons land grotendeels onder de zeespiegel ligt en door de verlaging van de grondwaterstand voor de boeren verder zakt terwijl die zeespiegel in een onvoorspelbaar tempo stijgt, blijft men hier onvoorstelbaar kalm. Het vertrouwen in onze kustbescherming is groot. Maar de hoogte van onze dijken is slechts veilig tot een grens, en volgens veel wetenschappers ligt die grens hoger dan waar nu rekening mee wordt gehouden.
Er zijn zoveel factoren die een rol spelen, dat het onmogelijk is om de stijging op een vaste maximum hoogte te stellen. De zeespiegel zal bijvoorbeeld niet overal gelijk stijgen, hier waarschijnlijk juist veel meer dan elders. En de stijging kent geen vast tempo, het kan in een versnelling terechtkomen waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien.
De overheid zou nu meteen moeten beginnen om zich voor te bereiden op in elk geval niet een “het zal wel meevallen” scenario, maar op een minstens evengoed mogelijk rampenscenario. Het zal wel meevallen geldt namelijk hooguit voor de huidige generaties, die na ons zijn de pineut, de kinderen van de millennials dus.

In Roemenië vindt 83% van de bevolking milieu belangrijker dan economie, in de EU is dat gemiddeld 75%. In ons land, dat het meeste gevaar loopt op overstromingen door de opwarming, vindt niettemin slechts 53% het milieu belangrijker dan economie. De invloed van boeren is hier blijkbaar groot, Bregmans pamflet is hard nodig.

De ene boer is de andere niet

De ene boer is de andere niet. Het bleef oorverdovend stil in de media over de demonstratie dinsdag van grondgebonden en biologische boeren. Boeren die 10 kilometer lópend aflegden naar het binnenhof, waar zij niet werden toegelaten behalve het Friese paard Pronkje dat er even een rondje mocht maken. Minister Carola Schouten nam onder applaus(!) het kringloopplan van deze boeren in ontvangst. Geen oproepen tot groepsverkrachting door zuipende boeren met tetterende muziek en ronkende trekkers. En dus ook geen aandacht van de media.

De boeren van de voorgaande demonstraties lieten ook van zich horen. zo’n 300 varkensboeren hebben ingetekend voor een uitkoopsom in ruil voor het stoppen van hun varkenshouderijen. Dat zijn er veel meer dan het ministerie had verwacht zodat er meer geld in de uitkooppot zal moeten. Riepen deze boeren bij demonstraties nog dat hun boerderij hun ziel en zaligheid was en dat hun kinderen het bedrijf dolgraag wilden voortzetten, nu er 180 miljoen klaar ligt voor het uitkopen staan zij te dringen om dit gegarandeerde staatslot uitgekeerd te krijgen. Varkens verkopen, stal afbreken, nieuwe stallen voor het ophokken van mensen (zorgbehoevende bejaarden) en dan biedt het bestemmingsplan ook nog ruimte om 8 villa’s op het inmiddels tot landgoed omgedoopte boerenerf te bouwen. Bovenop dit lucratieve businessplan komt dan nog het gegarandeerde staatslot van al gauw een miljoen. Kassa, een eclatant succes voor een paar keer intimideren met trekkers.

Voor de boeren gister die niet voor 2 miljard vrijstelling van energiebelasting genieten, die geen megastallen hebben gebouwd met steun uit allerlei subsidiepotten en die waterschappen niet hebben geprest tot verlagen van het grondwaterpeil waardoor die net zoveel CO2 uitstoten als een kolencentrale, maar die wel de klappen mochten incasseren voor bijvoorbeeld de overschrijding van fosfaatnormen, voor die boeren is het wrang dat er in de media nauwelijks aandacht voor hen was.