Boerenslimheid

Voor de boeren bij wie het hart bij de euro ligt is nooit reden tot klagen geweest, toch klaagt hij nu steen en been. Maar de volkswijsheid luidt niet voor niets dat zolang hij klaagt het de boer goed gaat.
De politiek was de geldbeluste boer altijd zeer gunstig gezind, hij werd verleid tot groter en meer, subsidieregelingen bij de vleet, ook uit het door veel van hen gehate Europa stroomt jaarlijks een miljard hun kant op. Nu de politiek toch echt lijkt in te grijpen in hun onhoudbare intensieve veehouderij zijn de rapen gaar.

Dat de veestapel moet krimpen wist elke boer allang. Op het ministerie van Landbouw wist men het 50 jaar geleden al en niet veel later kon elke boer het weten. Sicco Mansholt was de minister die na de oorlog de intensieve landbouw op de kaart zette. Maar wat later in zijn leven had hij diepe spijt toen hij zag hoe het milieu vernietigd werd, en het landschap.
Wie staat deze dagen stil bij de enorme schade die de intensieve landbouw aanricht. En dat is niet alleen schade aan het milieu. Het wordt ontkend door de demonstrerende boeren, want zo als één zei: “ik woon in de natuur en als ik naar buiten kijk is het groen, niets aan de hand”. Maar als je een biljartlaken raaigras en een natuurgebied met uitsluitend brandnetels natuur noemt, dan ben je als boer nog verder van de natuur verwijderd dan de eerste de beste stadsmens op 12 hoog.

Voor de intensieve landbouw kunnen tractoren niet groot genoeg zijn. Het mag wat kosten, maar dan is er wel een probleem. Het grondwaterpeil moet omlaag, want anders verzuipt hun tonnen kostende trots. En dat doen de waterschappen, want door boeren bestuurd. Zij krijgen dankzij hun politieke vrinden bij de waterschapsverkiezingen een aantal zetels cadeau. Nadeel van de lage grondwaterstand is het verlies van de veengebieden, en de daarbij vrijkomende methaangassen. En voor de burgers die in huizen op houten palen wonen is het helemaal een ramp, vervanging van de funderingen kost miljarden. En één warme zomer is door de lage grondwaterstand genoeg om een groot deel van onze bomen het loodje te laten leggen.

Dan heb je nog het gifgebruik, bewoners van agrarische gebieden lopen grote kans op kanker en kwalen aan luchtwegen. Door het excessieve medicijngebruik bij hun vee lopen de boeren zelf ook rond met allerlei resistente bacteriën. Zij nemen daardoor in ziekenhuizen alle isoleerbedden in beslag met de bijbehorende risico’s en kosten.
De kunstmestfabrieken staan niet voor niets in Delfzijl naast de kolen- en gascentrales, want record energievreters, en het gas voor de kassen wordt zowat onbelast aan de sector geleverd. Het Malieveld reden zij bij hun demonstratie kapot, maar dat doen zij dagelijks met hun van wegenbelasting vrijgestelde tractoren op het landelijke wegennet.
Populair zijn zij desondanks.
De familie Vaatstra denkt trouwens aan wat anders bij Boer zoekt vrouw, en columnistes en minister Carla Schouten hebben ook geen beste indruk gekregen van de seksuele intenties van de demonstrerende boeren, alle verkrachtingsfantasieën kwamen voorbij.

Het opvallendst is de rekenkunst van de boeren op het Malieveld. Zij leggen op iedere liter melk 10 cent toe huilen zij. Hoe kan het dan dat zij niet failliet gaan, dat het aantal miljonairs onder hen zelfs groeit? Dat moet een niet te volgen boerenslimheid zijn.

Wij hebben het goed

“Wij hebben het goed, maar we moeten ook zorgen dat onze kinderen het in de toekomst goed hebben” zei Wopke Hoekstra, de minister van Financiën die graag partijleider van het CDA wil worden. Wie zijn de wij van Wopke? Wie hebben het goed en welke kinderen moeten het in de toekomst ook goed krijgen? Veel Nederlanders hebben het helemaal niet goed en in de achterstandswijken zijn kinderen vaak de dupe van het tekort aan onderwijzend personeel. In de Bijlmer moest onlangs nog een school om die reden sluiten. Maar die kinderen noch hun ouders tellen voor de CDA-minister.

De boeren klagen over gebrek aan aandacht en respect. Maar het CDA staat altijd voor hen klaar, dat is mede de reden dat de stikstofproblemen nu pas opspelen. Die problemen zijn al jaren willens en wetens genegeerd, totdat de overheid door de rechter op het matje werd geroepen. Rutte heeft voor beperking van stikstof getekend in o.a. Parijs, dan moet je dat ook doen natuurlijk.
En dan roept een politicus (terecht) dat halvering van de veestapel onontkoombaar is om aan de stikstofreductie te voldoen en stappen meteen een paar duizend boeren op hun peperdure tractor om te demonstreren. Zij kregen van de politiek en de media alle aandacht, meer aandacht dan de 35.000 mensen die een paar dagen eerder tegen de klimaatvernietiging demonstreerden. Die kwamen keurig met bus en trein en veroorzaakten geen files.

Ja, de boeren hebben het goed, Wopke heeft gelijk. Behalve dat 18% van de boeren miljonair is, verdient de beroepsgroep flink meer dan de gemiddelde Nederlander. En als Wopke en de boeren willen dat hun kinderen het net zo goed zullen hebben, dan bereiken zij dat niet door op dezelfde voet door te boeren, maar zullen zij stevig moeten ingrijpen om te zorgen dat onze planeet ook voor hen nog enigszins leefbaar zal zijn.

Boerenprotest

In colonnes dieselende wegenbelasting- en apk-vrije tractoren togen protesterende boeren milieubewust naar Den Haag. Door rood licht rijdend en met harde muziek vielen hen slechts duimpjes omhoog ten deel, ook van de politie. Op het Malieveld mochten ook politici een woordje zeggen.
Wilders kon gejuich ontvangen, Tjeerd de Groot(D66) werd na twee zinnen de microfoon uit handen gegrist. FvD liet zich ook zien, Hiddema dacht dat ontevreden boeren net als 80 jaar geleden wel naar politieke partijen als FvD wilden overstappen, zijn eigen vader was immers boer en fanatiek NSB-er. Maar het zou nu wel gek zijn als boeren dat zouden doen, die partij is immers tegen Europa en daar krijgen de boeren jaarlijks toch 750 miljoen van cadeau.
Dat De Groot de moed had om de boeren toe te spreken had enig respect verdiend, een fluitend boerenpubliek had hij natuurlijk wel verwacht, maar dat de organisatoren op het podium hem het spreken onmogelijk maakten deed vermoeden dat daar het gedachtegoed van Wilders en Baudet de overhand had. Het boegeroep uit het publiek klonk tenminste nog diervriendelijk.

Gaat het echt zo slecht met de boeren? Die vraag valt niet zo simpel te beantwoorden, want er is een grote diversiteit aan boeren: bioboeren, bioindustriële boeren, boeren met en boeren zonder weidegang, “herenboeren”(1 op de 5 miljonairs is boer) enzovoort. Maar er zijn ook schapen-, geiten-, kippen- en varkensboeren die je net zo in verschillende soorten kunt onderverdelen. Wel kun je stellen dat de politiek zeer vriendelijk is voor een paar soorten boerenbedrijven en dat zijn de bedrijven die voor de financiële sector interessant zijn.
De boeren hebben een eigen ministerie en voor geen bedrijfssector is de overheid zo behulpzaam als voor de landbouw, multinationals en Schiphol uitgezonderd. Zelfs de bouw met zijn oersterke lobby mag de landbouw benijden. Subsidies bij de vleet, van het strooien van bloemzaden tot mestvergisters. En boeren zijn in tegenstelling tot hun geklaag over gebrek aan respect juist zeer populair, zie kijkcijferkanon “Boer zoekt vrouw”.
Maar de natuur naast de bioindustriële landbouwgronden wordt cultuurarm vanwege de amoniakuitstoot (stikstof). Door pesticiden is 60% van de insecten verdwenen met in hun kielzog de vogels. In vlees zitten allerlei medicatieresten en hormonen die de gezondheid bedreigen. Boeren die in het ziekenhuis belanden moeten vanwege moeilijk of niet te bestrijden bacteriën in quarantaine. Wonend nabij landbouwbedrijven levert een groot risico op voor je gezondheid, denk maar aan de doden door de Q-koorts.

De Stint werd na één ongeluk van de weg gehaald, de horeca moest een aparte rookruimte inrichten(op eigen kosten) en mag die nu weer sluiten, de bouw krijgt jaarlijks te maken met nieuwe voorschriften, en ja, de boeren hebben ook te maken met regelgeving. De boer hoort echter meteen dat hij gecompenseerd of desnoods uitgekocht zal worden.
“Wanneer boeren niet klagen nadert het einde der dagen” zegt het oude spreekwoord.

Klimaatagressie

Bijna een halve eeuw kan iedereen al weten dat het de verkeerde kant opgaat met ons klimaat. De Club van Rome sloeg in 1972 alarm over het vernietigen van het milieu. Overal in de wereld stonden toen mensen op om milieuvriendelijk te leven en te werken, er kwamen biologisch dynamische voedingsproducten op de markt en de eerste energiezuinige huizen werden gebouwd. Het leek erop dat de weg voorzichtig werd ingeslagen naar een duurzame samenleving.

Helaas bleef het bij een kleine groep mensen, de weerstand van het bedrijfsleven was groot en de politiek keerde zich na de val van het Kabinet Joop den Uyl tegen deze mooie ontwikkeling. De maximumsnelheid werd weer wat verhoogd, later onder Kok toch maar weer verlaagd, om door Rutte weer opgetrokken te worden tot 130. Met Balkenende was het al helemaal gedaan met milieubeleid. Ons land belandde op de duurzaamheidslijstjes helemaal onderaan naast Malta en Cyprus. Mondjesmaat werd er nog wel wat ondernomen, zoals spaarlampen omdat Philips dat graag wilde, maar echt ingrijpen gebeurde niet. De veeboeren werden juist door de banken verleid om hun bedrijven tot industriële megastallen te verbouwen. Het openbaar vervoer werd verwaarloosd, het wegennet enorm uitgebreid.
Nu roepen bijna alle deskundigen dat hard ingrijpen noodzakelijk is, eigenlijk al te laat. Het politieke landschap wordt echter gedomineerd door lieden die nauwelijks iets tegen het vernietigen van ons leefbare klimaat willen doen of zelfs regelrecht ontkennen dat er een klimaatprobleem is.

Een Zweeds meisje van 16 is opgestaan om de wereld tot ingrijpen te manen. Maar waar je ontroering zou verwachten voor de betrokkenheid die zij toont zie je een bejaarde Amerikaanse president die haar de gek aansteekt, en een twitter waar zij wordt overladen met doodsbedreigingen. Ook het sociale klimaat is een probleem geworden en is omgeslagen in klimaatagressie.

Shell is de baas

Roof de bodemschatten en je krijgt het predicaat Koninklijk. Zo verging het Shell. Het mag olie en gas winnen en hoeft maar een zeer beperkt deel van de opbrengst af te dragen. En de risico’s zijn voor de overheid. Dat er wel eens wat teveel gas in een jaar werd gewonnen, met aardbevingen als gevolg, is dus geen probleem. Het was minister Henk Kamp(VVD) die de Groningse gaskraan zover openzette. De schaderegeling is nu in handen van minister Wiebes(VVD) en die rekt en ritselt het wederom heel prettig voor Shell. De multinational bepaalt ook zelf hoeveel of beter hoe weinig belasting het betaalt. Zolang je Shell heet doen regeringen alles voor je. De afschaffing van de dividendbelasting had Shell er samen met Unilever mooi doorheen gefietst, Rutte zette het persoonlijk op de agenda. Het ging niet door vanwege Engelse grillen, een zeldzaam moment in de jarenlange uiterst goede verstandhouding.

EénVandaag liet een klokkenluider aan het woord over een andere schade. Nee, niet de schade door fracking, die moet nog op de kaart worden gezet, maar wel een schade die op frackingschade lijkt. De klokkenluider had voor Shelldochter NAM de olie- en gasputten onderzocht op deugdelijke afsluiting. Er zijn zo’n 6500 van die putten en met name de duizenden uit de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw blijken zo goed als allemaal te lekken. Dat wil zeggen dat er zwaar kankerverwekkende stoffen als benzeen in het grondwater terecht komen. Boeren spuiten het over hun land, koeien drinken het, waterleidingbedrijven winnen het en het komt dus bij de mensen thuis uit de kraan.
De NAM weet het, Shell weet het, de overheid weet het ook, maar er gebeurt niets. De verontruste inspecteur werd daarom klokkenluider. De NAM reageert dat zij zal ingrijpen door een extra inspecteur aan te stellen. Dat klinkt als een middelvinger als je weet dat naar hun vorige inspecteur niet werd geluisterd. En van reparatie is dus sowieso geen sprake. De kosten van de gezondheidszorg lopen steeds verder op, geen wonder als Shell de kankerkranen van 6500 putten open laat staan.

Onze vriend in Brazilië

Luister naar de NOS-Journaals, kijk naar Jinek of naar Buitenhof en je krijgt de indruk dat er in Brazilië een beschaafde man aan de macht is. Dat de man in kwestie Trump nog op rechts en in onbeschoftheid ruim weet te passeren is blijkbaar niet doorgedrongen. Maar de Nederlandse belangen in het Zuid-Amerikaanse land zijn dan ook groot en deze president doet alles waar Nederlandse ondernemers gelukkig van worden. Zij leggen met hun VOC-mentaliteit de infrastructuur in het Amazonegebied aan, zodat de daar geteelde soja efficiënt naar de havens gebracht kan worden om naar onze veestapel verscheept te worden. Die havens leggen zij ook aan, onze banken zijn de financiers enzovoort.

Dat boeren en andere gelukzoekers van de Braziliaanse president vrij spel hebben gekregen en aangemoedigd zijn om het woud plat te branden en lastige bewoners rustig af te maken, het raakt Eva Jinek niet, zij noemde het “legitiem” dat die boeren dat deden, want die “willen ook geld verdienen”. Van haar mag je dus de Veluwe plat branden en de bewoners vermoorden als je daar als boer geld wil verdienen, heel legitiem ….
Jort Kelder vond het nodig om gast Bram van Ojik erop te wijzen dat die soja naar hipsters in onze grote steden gaat die allemaal GroenLinks stemmen. Dat het deel van de soja dat niet als veevoer wordt gebruikt hooguit 10% is wilde Kelder niet horen. Dat veel hipsters volgeling zijn van Kelders goede vrind Baudet bleef onbesproken.
Storender is dat de Zuid-Amerikaanse fascist als een heel normale beschaafde man wordt neergezet. Lees of hoor de correspondenten Marjon van Royen of Nina Jurna en je weet beter.

Record

Wie het nieuws volgt kreeg deze week de indruk dat wij getuige waren van een fantastische gebeurtenis, een prestatie van wereldformaat, de champagne moest worden klaargezet voor het doorbreken van een schitterend record. In zoiets als de kleine lettertjes in contracten viel nog net wat te horen over klimaatverandering, maar dat wij nu ook in Nederland de 40 graden als maximumtemperatuur kennen werd niet als onheilstijding gebracht.

Nog maar 5 jaar geleden riepen Franse “klimaatdrammers” zoals zij hier door de VVD worden genoemd dat het in Parijs in 2050 meer dan 40 graden zou kunnen worden als er niets tegen de opwarming van de aarde werd gedaan. Die drammers wordt aangewreven dat zij overdrijven of totale onzin beweren, maar het blijkt dat zij nog veel te licht denken over de opwarming. Parijs was niet pas in 2050, maar afgelopen week al de 40 graden gepasseerd. En zelfs in ons een stuk noordelijker gelegen landje is die grens gepasseerd.

Nauwelijks in het nieuws deze week dat de bossen langs de noordelijke poolcirkel van Alaska tot Groenland en van Canada tot Siberië in brand staan. Het was daar nog nooit zo warm en droog. De (naald-)bossen worden er geteisterd door onweersbuien en de bliksem zet ze in vuur en vlam. De uitstoot van CO2 door de branden in juni in alleen Alaska is al gelijk aan de uitstoot van een land als Zweden in een jaar.
De gletsjers in Alaska smelten 100 keer harder dan voorspeld. Poolijs breekt af met brokken ter grote van Flevoland. Wat er loskomt door het ontdooien van de permafrost is niet meer te bevatten, maar wij mogen van het NOS-Journaal de champagnekurken laten knallen, want het is een fantastisch record.

Afvalmisère

Ons afval werd ooit door de overheid verwerkt. Dat hield in: gestort op een stuk land. Alle chemische troep sijpelde rustig het grondwater in. Hele wijken werden op die gifgronden gebouwd. Toen het milieu op de kaart kwam en zulke zaken schandalen werden ging men afvalovens bouwen. Maar ook die veroorzaakten gifschandalen vanwege het neerslaan van kankerverwekkende rook. Het werd een gepruts met installaties die het gif moesten afvangen, het woord “schoon” werd geïntroduceerd. Echt schoon werd die lucht natuurlijk nooit. In Harlingen strijden ze tot vandaag de dag tegen de afvaloven daar. Die moest er om milieuredenen komen, want het Friese afval werd met vrachtwagens naar de verbrandingsoven in Alkmaar vervoerd en al die dieselende vrachtwagens waren slecht voor het milieu. Maar toen die oven in Harlingen eenmaal draaide was er overcapaciteit en daarom werd er afval uit Engeland gehaald om te verstoken. Vervuilende scheepvaart die vaak ook nog chemisch afval met de diesel mee stookt was geen probleem voor het milieu.

Met het verzelfstandigen van afvalverwerkers onder het door de VVD geïntroduceerde neoliberale beleid is het allemaal niet beter geworden. In Amsterdam dreigen nu Italiaanse toestanden. De afvalverwerker daar heeft ook “lucratieve” contracten gesloten met Engeland, maar kan de eigen afvalstroom niet eens aan. De “moderne schone” ovens liggen grotendeels door storingen stil. Het rioolslib willen de hardwerkende ondernemers daarom in het Noordzeekanaal storten. Zo deed Hoogovens dat met het kankerverwekkende cadmium. De overheid ging niet fris met afval om, maar de vrije markt doet het nog slechter. Alleen worden ambtenaren niet zo zwaar beloond als de vrije jongens die het allemaal zoveel beter zouden doen. Amsterdam en omliggende gemeenten zitten in zwaar weer. En Harlingen gaat nu ook Amsterdams vuil verbranden, kassa.

Blame the victum

Het klimaat warmt op, de tropen komen dichterbij. Dertig jaar geleden kreeg Spanje te maken met Sahara-achtige zomers, nu is dat in Frankrijk het geval. En wij leven ineens letterlijk als god in Frankrijk.

Met de opwarming komen ook de insecten, dieren, planten enzovoort vanuit de warmere streken mee. De eikenprocessierups is zo binnen een paar jaar tot in het noorden van ons land gekomen. Geen probleem, want er zijn genoeg natuurlijke vijanden die “overlast” door die beestjes weten te voorkomen. Maar helaas, van de insecten die de rupsjes graag verorberen zijn er nauwelijks meer exemplaren te vinden. Het aantal insecten is in korte tijd met zo’n 75% verminderd. Van sommige soorten is er bijna niets meer over. In de natuur werken alle soorten samen in een perfect systeem. Haal je er een schakel tussenuit dan krijg je problemen. Een enorme toename van de eikenprocessierups bijvoorbeeld.
Een uiterst dubieus middel als glyfosaat wordt door de overheid niet verboden, de uitroeiing van insecten en het daaraan gekoppelde verlies van vogels tot en met “overlast” van de eikenprocessierups gaat dus gewoon door.

Hetzelfde zie je met de huidige explosieve toename van muizen. Van vos tot roofvogels, de natuurlijke vijanden zijn gemarginaliseerd. Maar de muisjes planten zich, nu zonder reden, nog steeds massaal voort.
De boeren met hun gif, de al dan niet legale jacht en de klimaatopwarming zorgen ervoor dat de natuur uit zijn evenwicht raakt. Maar het is alleen “blame the victum” wat je hoort: het zijn de muizen en de rupsen die het probleem zijn. De natuur is juist het slachtoffer van menselijk handelen.

Milieugrens aan het internet

Het handjevol grootste containerschepen vervuilt net zo veel als alle auto’s op aarde. Hoogovens en energiecentrales op kolen slopen het klimaat. Het vliegverkeer is een milieuramp op zichzelf en de bio-industrie is eveneens een grote vervuiler. Maar wij vervuilen met internetten het klimaat ook.

Tien jaar geleden snorden de koelinstallaties van de servers die het net draaiende houden al zo hard dat zij verantwoordelijk waren voor eenzelfde CO2-uitstoot als het vliegverkeer. Aangezien het internetgebruik in 5 tot 10 jaar verdubbelt vervuilt internetten intussen meer dan vliegen. We zullen ons surfgedrag moeten beperken om het milieu te sparen. Helaas gebeurt het tegenovergestelde. Het huidige Kabinet heeft net een plan gelanceerd om de controle op de burgers nog verder op te voeren en te verfijnen. Met het openbaar vervoer is de controle al bijna perfect, het autoverkeer is het volgende project. De wegenbelasting wordt afgeschaft, de automobilist moet per kilometer gaan betalen. Dus wordt straks elke auto uitgerust met een gps-systeem om dat bij te houden. En dus weet onze overheid altijd waar onze auto zich bevindt en waar hij heen gaat. En staan de servers te razen om al die gegevens te verwerken. We zullen alle bomen moeten kappen voor energie uit biomassa en herplanten met windmolens, al het water vol zonnepanelen zetten en dan nog via Duitsland gas van Poetin kopen om de boel aan de gang te houden. Er zit dus ook een milieugrens aan het internet.

De weg als vuilstort

De VVD is de partij van vroem-vroem zoals Rutte het noemde. Dat wisten we wel, want niet voor niets zijn de automobilist en zijn koe heilig bij de VVD. Het liefst asfalteert Ruttes club het halve land en verwijdert zij alle snelheidsborden, milieueisen zijn in hun ogen overbodige regels.
Het milieu komt bij de wegenaanleg ook nog op een andere manier aan bod. Wat niet aan de grote klok wordt gehangen is wat er ónder en náást de wegen aan milieuvervuiling plaatsvindt. Onder de wegen wordt als verharding allerlei dubieus materiaal gebruikt. De hoogovenslakken vonden er een tijdje hun “milieuvriendelijk” einde tot bleek dat hun chemische werking daar niet ophield. Nee, niet de vervuiling van grondwater was een probleem, maar de automobilist kreeg last van die werking. Dikke ribbels in het wegdek en dat rijdt niet zo lekker, zeker niet met 130 km per uur.

Onder het pas aangelegde Knooppunt Joure is 700.000 ton bodemas gebruikt als fundering voor de op- en afritten. Het wordt al jaren gebruikt, maar het is geen onschuldig materiaal blijkt uit de eis dat het in plastic verpakt moet worden om uitspoeling van schadelijke stoffen te voorkomen. De aannemer (Van der Lee) van deze rotonde heeft dat maar halfwas gedaan zodat er nu een kleine milieuramp dreigt. Hadden ze een leuke oplossing voor het kwijtraken van de as van vuilverbrandingsovens, brengt die aannemer hun slinkse handel in gevaar.

Voor de bermen hebben de gladde jongens van de “recyclinghandel” ook al zo’n fijne oplossing. Daar heeft Den Haag de regels zo aangepast dat daar licht vervuilde grond voor gebruikt mag worden. Het probleem van zwaar vervuilde grond was daarmee opgelost, even mengen met minder zwaar vervuilde grond en je kunt het storten langs de weg. Er zal altijd wel wat gras in willen groeien. Of de bijen het overleven is een ander verhaal, maar die overleven ook niet in het moderne boerenland. Bij zo’n beleid past wel een F-1-circuit in Zandvoort. Vervuiling als sport, mede mogelijk gemaakt door een prins van Oranje.

150 Jaar Staatsbosbeheer, terug bij af

SBB(Staatsbosbeheer) bestaat 150 jaar, maar van een feestje kun je niet spreken. Het werd opgericht om bos te beschermen en aan te planten omdat Nederland bijna geen bomen meer over had, de bevolking had er driftig op los gekapt bij de aanvang van de industriële revolutie. Maar nu is SBB zelf driftig aan het kappen geslagen, niks beheer meer. Na 150 jaar terug bij af. De kap gaat in verhouding zelfs nog sneller dan in het kapzieke Brazilië van Bolsonaro. Daar mag de autochtone bevolking zien hoe het beetje bescherming dat zij genoten wordt afgeschaft en hoe zij met geweld, tot moord aan toe, van hun bossen worden beroofd.

De kapziekte die SBB teistert komt eindelijk wat in het nieuws. De huidige directeur mocht bij Nieuwsuur een week geleden uitleggen hoe het zit. Die uitleg stond stijf van tegenstrijdigheden, het was niet te volgen volstrekte onzin. Kappen om meer bos te krijgen, zoiets, maar aanplanten doet hij niet. De vorige directeur heeft zich inmiddels ook in het debat gestort. Hij vindt het rampzalig wat er gebeurt en levert er meteen de verklaring bij. Het is lucratief.
Dankzij Henk Bleker is er zwaar bezuinigd op natuurbeheer en het salaris en de dienstauto van de directeur moeten natuurlijk wel betaald worden. Gelukkig is er onder Balkenende ook een steenkoolcentrale gebouwd in Delfzijl en die is op een onnavolgbare redenatie toch milieuvriendelijk door de bijstook van biomassa. En die biomassa staat op de gronden van SBB CO2 af te vangen. Langs de wegen kappen gemeenten, provincies en het rijk onze bomen om “milieuvriendelijk” opgestookt te worden, in onze duingebieden, op de Veluwe enzovoort doet SBB het. De Kabinetten Balkenende en Rutte hebben gezorgd voor subsidie om die carrousel te laten draaien. RWE alleen kreeg al 1 miljard subsidie op de aangeleverde biomassa ofwel bomen. Geen wonder dat er in Zaanstad en elders meer biomassacentrales worden bijgebouwd. We kappen en stoken tot het laatste kerstboompje. Alle klimaatmaatregelen worden zo teniet gedaan. Terug naar de boreale tijden van 150 jaar geleden.

Wie is de baas?

De VS zijn heel wat machtiger dan bijvoorbeeld ons land. Maar is dat reden om je onderdanig te gaan gedragen, helemaal als de president van dat machtige land je ook nog eens wil laten voelen hoe nietig en onbelangrijk je bent. Daaraan moet je niet voldoen, maar diplomatiek via andere wegen respect afdwingen. Dat is tevens de enige mogelijkheid om nog iets van respect te krijgen bij dergelijke types. En zonder respect is contact zinloos. Toch kruipen sommige politici voor de kleinzielige machtsfiguur, zoals Jan-Peter Balkenende die ‘s morgens in alle vroegte bij George Bush langs mocht komen. Tussen het tandenpoetsen door werd hij opzichtig met “hello Jan-Peter” verwelkomd door Bush terwijl hem voor de lopende camera Balkenendes naam net was ingefluisterd. Een gênante vertoning niet alleen voor de Nederlandse gasten, maar dankzij de camera voor de hele wereld. Gelukkig is ons land zelden nieuwswaardig over de grens, maar toch.

Nu FvD vooral veel VVD-kiezers heeft getrokken vanwege de klimaatplannen zit Rutte met zijn milieubeleid in de maag. Hans de Boer van VNO-NCW riep ceo’s van CO2-leverende bedrijven bij elkaar en zij zagen hun kans schoon. Wiebes werd ontboden, en net als Balkenende om 8 uur ‘s morgens. Dat zou een degelijke minister met eigen visie hebben genegeerd. Die had zelf een overleg georganiseerd samen met de milieubeweging, en dan om 17.00, op dat uur al minstens de tweede borreltijd voor de vrinden van Hans de Boer. En dan net als Joop den Uyl lekker lang door vergaderen tot de heren niet meer uit hun ogen kunnen zien en alles slikken om maar naar bed te mogen. Zo niet Wiebes, die kwam onderdanig keurig op tijd en slikte alle eisen van de “hoge” heren van De Boer. Weg CO2-heffing en herstel van de al bewezen niet werkende bonus-malus-regeling. Het bedrijfsleven is de baas in ons land.

Klimaatgeblunder

Op de valreep kreeg FvD de wind mee dankzij het klimaatgeblunder van dit Kabinet. In de jaren 90 was ons land nog enigszins bezig met milieubeleid, maar met de komst van Pim Fortuyn’s Leefbaren en Balkenende was dat afgelopen. Natuurplannen werden door Henk Bleker in de ijskast gezet, kolencentrales werden doodleuk nieuw bijgebouwd, de bescherming tegen bomenkap werd geminimaliseerd evenals subsidies voor energiebesparingen enzovoort. Toen Rutte aantrad was meteen duidelijk dat deze route van Balkenende ook de zijne was. Glunderend ging hij met Melanie Schultz van Haegen op de foto bij het plaatsen van het eerste 130km-bord. Meer dodelijke verkeersslachtoffers en (ernstig) gewonden en veel meer vervuiling en energiegebruik waren een feestje waard.
Nu, twee Kabinetten verder maakt dezelfde Rutte zich ineens wel druk om het milieu. Maar in plaats van terugdraaien van die 130km naar 100km, wat een gratis maatregel tot CO2-vermindering zou zijn(het levert zelfs een hoop op), bestookten zijn klimaattafels de burgers met angstaanjagende berichten. Iedereen zou het in de portemonnee gaan voelen, aanschaf van warmtepompen en allerlei energiebesparende maatregelen, flinke bedragen vlogen door de media. Het was onderdeel van “het spel” tussen VVD en D66, waarbij het CDA zich bij Rutte aansloot en de CU meer bij D66. Rutte speelde een beetje de premier boven de partijen terwijl zijn partijbaas Dijkhoff met modder ging gooien. En dan vlak voor de verkiezingen had diezelfde Dijkhoff het met de regeringscoalitie op een akkoordje gegooid en accepteerde hij de voorstellen en zegde toe dat bedrijven een CO2-heffing zouden krijgen. De burger was het vertrouwen in de politiek sowieso al kwijt en dat was met dit domme spel alleen maar erger geworden. Baudet mocht zich verheugen met dit onderwerp als verkiezingsitem, want het migratie-onderwerp is voor veel kiezers wel van belang, maar ook aardig uitgekauwd en de Nexit is met de heisa over de Brexit niet zo sterk meer. Het klimaatgeblunder van Rutte 3 had aardig wat zetelwinst als gevolg. Of heeft de VVD belang bij een sterk FvD?

KLM is Schiphol

De minister van Financiën tovert moeiteloos 1 miljard tevoorschijn om aandelen KLM te kopen. Hij heeft er tot nu 744 miljoen van gespendeerd. Voor onze grote bedrijven trekt Rutte graag de portemonnee, Shell hoeft niet meer voor de aardbevingsschade in Groningen op te draaien, Unilever was afschaffing van de dividendbelasting waard.

Met KLM dreigt Rutte zijn hand te overspelen. De Fransen hebben ook al te maken met zo’n affaire in Japan. Renault heeft het noodlijdende Nissan weer tot bloei gebracht en nu keren de Japanners zich tegen hun redder in nood. Ze hebben zelfs de topman in het gevang gegooid en willen zelfstandig verder.
KLM werd in 2003 gered van een wisse dood door Air France. Dat was de enige die het verliesgevende bedrijf wilde overnemen(voor 784 miljoen), het voor de bühne fuseren wilde noemen en de naam wilde handhaven. Het beviel KLM zo goed in Franse handen dat Camiel Eurlings(CDA) de paar garanties die de Fransen hadden moeten geven in 2010 schrapte. Maar toen KLM eindelijk weer zwarte cijfers kon noteren verslechterde de verhouding onmiddellijk. De Fransen dachten voor de verandering eens wat geld te halen in plaats van brengen, maar een Nederlander moet je nooit aan zijn centen komen, het ging niet door. Nu proberen de Fransen alsnog wat grip op KLM te krijgen en dat tracht het Kabinet met het opkopen van aandelen te dwarsbomen. Het blijft een minderheidsbelang, dus veel invloed hoeft het spenderen van een kleine miljard nog niet eens te hebben. Dijsselbloem(PvdA) heeft kopen van aandelen indertijd ook overwogen en deed dat in fatsoenlijk diplomatiek overleg met de Fransen. Hoekstra heeft aandelen in het geniep op de beurs gekocht, garantie voor een politieke rel en verstoorde verhoudingen. Het ondeugende jongetje moest vandaag op het Franse matje komen en heeft dat braaf gedaan.

Met het klimaat zogenaamd hoog op de agenda wordt niettemin alles gedaan om Schiphol te laten uitbreiden. Want zonder KLM zal de haven krimpen, wat heel goed voor het milieu zou zijn en fijn voor de omwonenden. De praatjes over het belang van Schiphol voor de werkgelegenheid is bewezen niet waar. Een hub-vlieghaven is niets meer dan een overstapplaats, dat levert alleen een enorme berg CO2 op. En geen cent belasting, want de luchtvaart is een legale zwarte markt, die betaalt geen belasting, die belast alleen maar