Groen groen knollenland

De boeren hebben hun weilanden tot biljartlakens van raaigras gemaakt, volgespoten met de diarree van hun koeien, ten onrechte mest genoemd. Is een mens aan de diarree dan weet iedereen, dat is niet goed, voor onze huidige rundveestapel is niet goed normaal. In feite zijn de dieren doorlopend ziek. En hun gier doodt ook nog eens al het insectenleven op het land en daarmee alle andere dieren die van die keten afhankelijk zijn. Weg de Kening fan de greide, ofwel onze grutto.

Langs de landwegen zijn massaal bomen gekapt. Lokale overheden bezuinigden zo op de onderhoudskosten en pikten nog wat stuivers mee door de verkoop aan de energiecentrale in Delfzijl, verkocht onder de naam biomassa, alsof het biologisch verantwoord zou zijn. Overigens worden uit Amerika ook massa’s gekapte bomen aangevoerd om die centrale draaiende te houden. En voor het veevoer is en wordt nog steeds regenwoud gekapt. Een VVD-plan om alle bomen langs wegen te kappen haalde het niet in de Kamer, die bomen zouden gevaarlijk zijn. Gek dat de VVD een fietser op een fietspad naast de weg niet gevaarlijk vindt voor de automobilist.

Dankzij het gedoogkabinet Rutte 1 is ook de bijl gezet in ons restje natuur. Marcia Luyten schreef er vandaag een column over in de Volkskrant. CDA-er en boerenvriend Henk Bleker begon met bezuinigen op Staatsbosbeheer, de volgende Kabinetten Rutte gingen er onverdroten mee door. Gevolg is dat Staatsbosbeheer aan het kappen is geslagen om de bezuinigingen op te kunnen vangen. Nog even er er valt niets meer te beheren. En wat er nog is aan bos is door stikstofneerslag br-bos, brandnetel en braam.

Waar zijn de (echte) boeren?

Waar zijn de boeren bij de demonstraties de afgelopen dagen? Je ziet wel tractoren, maar de lieden die erop zitten zijn veelal aan de te jonge kant om al een bio-industriële boerderij te bezitten. Voor een journalist van een lokale krant was het inderdaad lang zoeken om een echte boer te vinden, maar aan het eind van het interview bekende die toch geen boer te zijn maar loonwerker.
De FDF die deze protesten organiseert lijkt loonwerkers en hangjongeren met gepimpte Golfjes in te huren. De voorman van FDF is varkensboer, maar zijn wijze van boeren mag die naam niet dragen. Een actiegroep lukte het om geruchten over wantoestanden in zijn stallen met beelden aan te tonen. De dierenbescherming moest na het zien concluderen dat de man strafbaar bezig is, hijzelf reageerde furieus over de “zware criminelen die bij hem hadden ingebroken”. Een hysterische reactie op een inbraak zonder schade en zonder iets te ontvreemden. Ook Sieta van Keimpema van FDF was laaiend. Zij noemt zich een hardwerkende boerin, maar in werkelijkheid is haar boerderij verkocht omdat geen fabriek de melk wilde. De koeien werden dermate slecht behandeld dat die niet aan de kwaliteitseisen voldeed.

De sector die van de EU het meest subsidie ontvangt, die met haar zware materieel APK-vrij de plattelandswegen aan gort mag rijden zonder wegenbelasting te betalen, die zonder kenteken ook niet makkelijk aan te pakken is, de sector die altijd een vinger in de regeringspap heeft gehad, die een minister die wat anders dacht in een recordtijd wist weg te krijgen(Hayo Apotheker), die sector doet nu alsof zij kapot wordt gemaakt. Maar het zijn juist de protesterende boeren die alles kapot maken. De goede boeren hebben altijd onder deze criminelen moeten lijden. Zij zijn de grote boeren met hun megastallen, alles voor het geld. En kom niet aan hun portemonnee want dan willen zij Carola met 100 man verkrachten, en als een rechter in hun nadeel beslist, zoals gisteren, dan is die uiteraard corrupt. De klant krijgt er ook nog van langs, want die betaalt te weinig voor hun product. Vergeten wordt dat de burger met zijn belastinggeld al flink heeft betaald voor het pak melk. De boer heeft daarnaast ook nog subsidie voor zijn zonnepanelen, windmolens en biovergasser, rijdt nog een Mitsubishi Outlander met een fikse subsidie omdat die ook elektrisch kan rijden, maar dat doen hij natuurlijk nooit, want hij houdt van tradities. Bij de protesten wordt dan ook enthousiast met de Amerikaanse confederatievlag gezwaaid, van diversiteit willen hij niet weten. De boer vangt voor elke landende gans een vergoeding voor het opgegeten gras, spuit zich ongecontroleerd een ongeluk aan gif, strooit bakken energieverslindend kunstmest over zijn land, stort voor wat extra euro’s ook wel eens wat vervuilde grond, zijn zoon krijgt bij overname een startsubsidie, het waterschap verlaagt het grondwaterpeil voor hem en de publieke omroep helpt hem aan de vrouw. Dat is meteen het enige dat niet zo makkelijk gaat, niet gek als je ziet hoe zij over Carola Schouten praten.

Boeren zorgen zelf voor droogte

Ons water is belast en dat is bijzonder, want zonder water kan niemand. In menig land zijn daarom openbare waterkranen en is de horeca verplicht om mensen gratis drinkwater te verstrekken. Sinds 2015 is hier een belasting op leidingwater(de bol) ingevoerd. Ook wordt nog 9% btw geheven. Die bol moet volgens Rutte mensen stimuleren om minder water te gebruiken. Maar als je ziet hoe die bol in elkaar steekt dan klopt de redenering van Rutte niet. Er wordt alleen belasting geheven over de eerste 300m3. De grootverbruikers zitten daar altijd ruim boven en zullen dus geen enkele prikkel ondervinden om zuiniger aan te doen. Net zomin als de kassentelers met hun lage belastingtarief op gas ook geen prikkel hebben om zuinig aan te doen met het Gronings goud, hoewel, dat goud wordt in Den Haag afgerekend. Alleen met dikke subsidies zijn kassentelers te verleiden om bijvoorbeeld een warmtepomp aan te schaffen. De burgers moeten zuinig aan doen met gas en water, de boeren mogen maar raak gebruiken.

Droogte teistert ons land en boeren spuiten het liefst dag en nacht om hun gronden nog enigszins in leven te houden. Maar het zijn ook de boeren die de problemen veroorzaken. Goede landbouwgrond kan wel wat droogte hebben. Maar met onze intensieve landbouw is de meeste grond uitgeput en kapot door overbemesting en bovendien compleet dichtgereden door de gigantische trekkers en ander zwaar materieel die met hun gewicht de grond verdicht hebben. Daar komt nog de verlaging van de grondwaterstand door de waterschappen (waar de boeren een onevenredig grote stem hebben in het beleid) bij. Onze voorraad water is daardoor geringer.
Een verse regenbui zal moeilijk door de verdichte toplaag dringen en meer verdampen dan het grondwater op peil brengen. Maar ook woningen gebouwd op houten palen komen in grote problemen door rotting vanwege de lage grondwaterstand. Binnensteden zullen hun huizen van nieuwe (betonnen) paalhoofden moeten voorzien.

De droogte hebben de boeren dus mede aan zichzelf te danken. Dat zij niet duurzaam werken draagt bij aan klimaatverandering, de voor hen verlaagde grondwaterstand zorgt voor uitdroging en tekort, hun zware materieel maakt de landbouwgrond tot een ondoordringbare laag voor regenwater en dan pompen zij ook nog grondwater op om hun land nat te sproeien, wat ook zorgt voor krapte aan leidingwater. De boeren hebben de oplossing in eigen hand, want duurzaam boeren zal de droogteproblemen grotendeels oplossen.

Schiphol kan opgedoekt

Schiphol heeft zijn zin gekregen, er mag weer gevlogen worden en nog mooier, de anderhalve meter is exclusief voor KLM en collegae niet van toepassing, een niet medisch mondkapje volstaat. De luchtvaartlobby heeft een fraai verhaal over hepafilters en unieke ventilatie in elkaar gestoken en daar heeft de regering maar ook het RIVM goedkeuring aan gegeven. Volgens het Kabinet hebben zij er goed naar “gekeken”. Dat de passagiers van een vliegtuig van Qatar Airlines tijdens een vlucht besmet zijn geraakt zegt niets, volgens de luchtvaartlobby zijn die besmettingen “hoogstwaarschijnlijk bij het inchecken” gebeurd. Zou het?

Niet iedereen vertrouwd de mooie verhalen, ook de zakenwereld niet. Niet alleen gaat de woordvoerder van TUI dit jaar met de auto naar Kroatië, bijna de hele zakenwereld laat het vliegen voor wat het is, de zakelijke vluchten zijn met 93% afgenomen. Dit toont aan dat het niet alleen onveilig wordt bevonden door de zakelijke passagiers, maar dat zij hun werk ook zonder vliegen kunnen doen. Schiphol is hiermee bewezen van geen enkel zakelijk belang, slechts het vakantieverkeer resteert, en dat wilde de luchthaven nu juist overhevelen naar Lelystad.

Schiphol met het Franse paradepaardje KLM is een overstapstation dat slechts voor een groep zeer invloedrijke lieden van groot belang is. Het is een belastingvrij gebiedje dat grote schade aan de leefomgeving toebrengt, economisch alleen lucratief voor dat invloedrijke groepje en voor onze koning die graag zijn vliegbrevet behoudt door zo nu en dan pilootje te spelen met een KLM-Boeiing. Dat het Kabinet Rutte nu vele miljarden overheidssteun in deze luchtvaart stort vraagt om nader onderzoek. De cultuur en horeca mochten gelijk failliet, KLM kon als eerste de hand ophouden. En met een kwart van het bedrag dat Rutte in de Franse onderneming stort waren alle Vogelaarwijken in Nederland uit de problemen gehaald, maar daar wil Den Haag niet aan. Door deze crisis worden die wijken nu ook nog het hardst geraakt.

Groot chemisch afval

Gemeenten zorgen ervoor dat een paar keer per jaar jouw klein chemisch afval wordt opgehaald. Zelf moet je bij testament regelen wat er met je groot chemisch afval moet gebeuren, of anders je nabestaanden en zijn die er niet dan doet de gemeente het zelf. Met wat wij met medicatie, eten en drinken of door ademen en via de huid aan gif tijdens ons leven binnenkrijgen valt ons lijf moeiteloos in de categorie chemisch afval.
De uitstoot van de industrie zorgt voor een hoop gif in de lucht en in het water, maar wat de landbouw aan middelen inzet kent ook zijn weerga niet. Jaren geleden was even het gebruik van gif bij de teelt van druiven in het nieuws. Griekse druiventelers gebruikten keurig de door de EU maximaal toegestane hoeveelheid gif, alleen deden zij dat maximaal met elk toegestaan gif. Dus at je een druif met 5 soorten gif in de maximaal toegestane hoeveelheid voor elk soort, een opeenstapeling van gif, ook wel een cocktail genoemd. Nu zijn de Grieken natuurlijk niet de enigen die dit doen, dankzij Zembla weten wij dat het ook hier staande praktijk is.

In Drenthe vertelde een huisarts hoe het toeging op zijn landelijk gelegen woning met een aardappelboer en een lelieteler als buren. Zij woonden in een giffabriek. Inmiddels is de familie verhuisd, want het was onverantwoord om zijn jonge kinderen aan de wekelijks rondgesproeide gifladingen bloot te stellen. Ook de bioboer kent het probleem. De buurman laat zijn gronden met gif besproeien door een vliegtuigje, maar daarvan waait een groot deel ook over zijn “onbespoten” peultjes. Bij de teelt van bloembollen en vooral lelies worden recordhoeveelheden gif gebruikt, en omdat het een lucratieve teelt is gaan boeren daar steeds vaker toe over, vooral als hun grond uitgeput is geraakt door te intensief gebruik. Boeren uit de Noordoostpolder huren uit puur winstbejag percelen in Friesland om er lelies te telen, wel zo veilig voor hun eigen kroost.
Veel aandoeningen worden aan dit gifgebruik toegeschreven, de toename van parkinson lijkt er vrij zeker door veroorzaakt.

Het is nu de vraag waar wij met ons lichaam naartoe moeten na onze dood. Ook zonder chemokuur zit ons lijf al vol chemicaliën. Mag je dat zomaar verbranden? Mag dat in de grond gestopt op een begraafplaats, laat staan op een tegenwoordig steeds populairder wordende grafplek in de natuur? Wij zijn groot chemisch afval en zullen dus ook zo behandeld moeten worden.

Vervuiling

Dankzij de intensieve landbouw is het aantal insecten dramatisch afgenomen, met wel 80%. De vogelstand volgt hun lot. Wie ziet nog weilanden vol grutto’s en kievieten, laat staan een veldleeuwerik? Je fietst een uur door de weiden en je mag blij zijn met 5 zwanen en 7 kraaien. En dat in de meimaand.
Langs de kust zijn hoge concentraties pfas gemeten, er wordt nu uitgezocht hoe dat komt. Alsof de zee niet ‘s werelds grootste gratis vuilstortplaats is. Er wordt volop chemisch afval gedumpt en op schepen meegestookt. En wat de open riolen als de Rijn en de Amazone allemaal lozen willen wij niet weten. Dat er hoge concentraties pfas in de Noordzee en Waddenzee zitten is daarom niet gek, als het er niet in zou zitten zou pas vreemd zijn.

De laatste jaren komen er steeds meer aanwijzingen dat de toename van auto-immuunziekten te wijten zou zijn aan pfas- en andere giftige stoffen. Ons afweersysteem wordt door al die vervuiling doorlopend geprikkeld en raakt van slag is de gedachte. Dat is geen nieuw idee, Zweedse onderzoekers kwamen al lang geleden tot de conclusie dat hooikoorts een gevolg van vervuiling moest zijn, want die allergie kwam pas voor ná de industrialisatie. Doordat het immuunsysteem door giftige rook uitbrakende fabrieken het hele jaar door wordt geprikkeld slaat bij sommige mensen dat systeem op hol als daar dan ook nog de jaarlijkse natuurexplosie aan pollen bij komt stelden zij.
Vanwege de grote kans op het dragen van virussen en bacteriën worden veeboeren al jaren standaard geïsoleerd in ziekenhuizen. Longaandoeningen komen bij hen en hun buren meer dan gemiddeld voor en dat zou kunnen verklaren waarom corona in veeteeltprovincie Brabant zo explosief was. Ook werd Brabant in 2007 door de Q-koorts getroffen, het aantal besmettingen en doden is onbekend, 138 doden minimaal rekende Zembla uit, de overheid hield het op 25. De bestuurders hadden er geen oren naar om open kaart te spelen, dat zou alleen maar boze boeren opleveren. Nu lijken mensen die deze bacterie bij zich droegen extra bevattelijk voor corona te zijn.

In Duitsland is onder het 1800 man tellende personeel van een slachthuis corona uitgebroken, 13 liggen al in het ziekenhuis. In het azc in Sneek brak ook corona uit. Van de 600 asielzoekers daar heeft er één last van een kuchje. Geeft het werken met (dode) dieren een groter risico of worden wij hier in Europa aan ernstiger vormen van vervuiling blootgesteld? En worden ouderen vaker door corona getroffen omdat zij langer aan vervuiling zijn blootgesteld? Er moet nog veel onderzocht worden, maar dat onze intensieve veeteelt een rol speelt lijkt een onontkoombare conclusie, net zoals het feit dat de uitstoot door Teflon-fabrikant Dupont kanker veroorzaakt.

Tijd voor de kibboets

Bijna de helft (48%) van ons land is eigendom van boeren. Grootgrondbezitters zijn van oudsher machtig en dat is voor de (veel grond bezittende) boeren niet anders. Die boeren domineren en dus zijn het de kleine, vaak grondgebonden- en bioboeren, die de klappen krijgen. De huidige demonstrerende boeren zijn vooral de grote industriële boeren die altijd het landbouwbeleid (mede) hebben bepaald. Nu er een keer niet geheel volgens hun wensen wordt gerommeld zijn de rapen gaar.

Zou het niet mooi zijn om hier de kibboets in te voeren, collectieve agrarische gemeenschappen die zonder winstoogmerk op biologische wijze ons land bewerken en de bewoners van voedsel voorzien? Een eind aan grootgrondbezit van lieden die ons land overmatig bewerken, die royaal gebruik maken van medicatie voor hun in te grote aantallen bij elkaar opgesloten dieren en even royaal de gifspuit hanteren. Ons land is van haar bewoners, hoezo in handen van een klein groepje dat haar eigen regels wil bepalen? De gevolgen zijn schadelijk, niet alleen voor het milieu. Zo wordt Parkinson mogelijk veroorzaakt door zuivelproducten, ofwel door restanten van geneesmiddelen in die producten. Onze natuur gaat te gronde door o.a. de uitstoot van stikstof en ammoniak door onze landbouw. Er is al 75% van onze insectensoorten verdwenen, de rest van de dierenwereld volgt. Komt hier het corona-virus, dan is het grootste probleem het tekort aan isoleerruimten in ziekenhuizen, die worden namelijk door boeren bezet. Zij dragen door hun intensieve veehouderij resistente bacteriën en virussen bij zich.

Bij de laatste boerenactie waren hun vrienden Baudet en Wilders wederom uitgenodigd te komen spreken, maar Geert kwam niet opdagen. Hun oude vrienden van het CDA waren ook nog welkom, maar werden uitgefloten. Zelfs Baudet kreeg een waarschuwing mee, hij moet zijn steun wel waarmaken klonk het dreigend.
Wie kan de kronkel volgen dat deze boeren anti-EU zijn terwijl 66% van de EU-begroting naar de landbouw gaat. De boeren hier ontvangen jaarlijks 1 miljard subsidie uit Brussel (een kleine boer een bijstandsuitkering, een grote al gauw 250.000 euro) en daar bovenop nog 2 miljard voor natuurbehoud de afgelopen 6 jaar. Die laatste subsidie heeft geen enkel effect gehad, de natuur is rustig verder achteruitgegaan. Geen wonder want de boerenlobby had ervoor gezorgd dat ook de boer die een zakje zonnebloemzaden uitstrooide op een plek waar hij eerst 20 bomen had gerooid om in zijn gesubsidieerde mestvergister te verstoken goed voor de natuur bezig was en dus subsidie verdiende.

Den Haag heeft bepaald dat er emissiearme stalvloeren en luchtwassers moeten komen, met subsidie. Maar die vloeren zorgen voor meer uitstoot van ammoniak en met die luchtwassers kan een boer frauderen om het leven en vliegen om de haverklap in brand met duizenden dode dieren als gevolg, die “innovaties” hebben dus geen enkel positief effect.
Wie verdient er eigenlijk aan die vloeren en luchtwassers? Tijd voor een parlementaire enquête en dan meteen op naar onteigening en introductie van de kibboets.

Zijlstra schadelijker dan lood

De boreale Amerikanen waren ervan overtuigd dat zij superieur aan andere mensen waren, die anderen waren mensen met een kleur. Hun witte huid hield niet alleen een gebrek aan pigment in, het stond volgens hen ook voor intelligentie, daarover beschikten mensen met een kleurtje in hun ogen amper. Tot hun vreugde bleek uit intelligentietests in een “witte” en een “zwarte” wijk in New York dat kinderen in de “zwarte” wijk slechter scoorden. Uit ander onderzoek was echter gebleken dat kinderen die lood binnen krijgen, via bijvoorbeeld leidingwater, ook beduidend slechter scoren in intelligentietests. Aangezien de “zwarte” wijk Harlem bestond uit woningen van rond 1900 met uitsluitend loden waterleidingen en de “witte” wijk niet, viel dat zogenaamde bewijs van superioriteit weg. Was dit onderzoek recent? Welnee, dit is al zeker 40 jaar geleden ook hier (klein) in het nieuws geweest.

Anno nu komt men er in Nederland pas achter dat loden waterleidingen schade berokkenen aan de hersenen. Rijkelijk laat dus. Maar hier is nooit veel belang gehecht aan schadelijke invloeden van chemische stoffen en dergelijke op onze gezondheid.
Zo “regelde” voormalig minister van Buitenlandse Zaken namens de VVD Halbe Zijlstra vorig jaar de stort in de Maas van granietafval dat vervuild is met chemicaliën. Ambtenaren van Rijkswaterstaat hadden de stort verboden, maar dankzij ingrijpen van Zijlstra werden die ambtenaren door hun hoogste bazen teruggefloten. Zij dienden zich nièt aan de regels te houden. Net zoiets als de Chinese arts die waarschuwde voor het coronavirus en daarvoor berispt werd.
Zijlstra trok ook nog een ongelukkige vergelijking met asbest, waarvan men volgens hem pas onlangs wist dat het schadelijk was. Ongelukkig omdat hij zijn verdediging dat het granietstof onschuldig afval was er juist niet sterker op maakte en ongelukkig omdat de schadelijkheid van asbest al bijna een eeuw bekend is. Dankzij Halbe Zijlstra’s die de schadelijkheid ontkenden werd asbest pas in 1994 verboden. Lood en asbest zijn schadelijk, maar ontkenners als Zijlstra zijn nog schadelijker.

Nederland is niet duurzaam

Nederland sukkelde wat achteraan bij het verduurzamen. Er waren hier en daar mooie initiatieven zoals de ontwikkeling van oprolbare zonnecollectoren. Helaas verkocht het bedrijf de octrooien omdat het (te) weinig support van onze overheid kreeg. De koper had alleen als doel concurrentie uit te schakelen, ze zijn nooit op de markt gebracht. Onder paars ging het al niet echt lekker, maar toen Balkenende aan de macht kwam was het helemaal gedaan met verduurzaming. Ook toen de PvdA mocht aanschuiven in Balkenende IV betekende dat geen verbetering, in tegendeel, minister Jacqueline Cramer bestond het om nog toestemming te geven voor de bouw van een nieuwe kolencentrale in Delfzijl.

In de EU staat ons land nu helemaal onderaan naast Malta en Cyprus als slechtst presterend qua verduurzaming. Wij wekken 7,4% van onze energie duurzaam op. Daarbij zit ook de omstreden opwekking met biomassacentrales waarvan je niet kunt volhouden dat het milieuvriendelijk en duurzaam is. Die 7,4% is echter helemaal niets in Europa, Zweden staat aan top met 54,6%, Finland zit op 41,2%.
Ooit waren er plannen om energie op te wekken uit de getijdenwisseling, ook zijn er nog plannen om stroom te halen uit een reactie tussen zoet en zout water bij de Afsluitdijk. Veel werk maakt Rutte daar niet van.
De rechtse Kabinetten Balkenende en Rutte hebben ons bijna 20 jaar extra achterstand gekost en nu zien wij hoe het landschap wordt vervuild door zonnecollectoren en enorme windmolens. Hoe mooi was het als die collectoren waren geïntegreerd bij nieuwbouw of als soepele bekleding waren toegepast over dakbedekking en als gevelbekleding. En dat er geen 150 meter hoge windmolens maar kleine veel efficiëntere molens onopvallend in ons landschap waren verwerkt. Maar nee, de Rijkman Groeninks met hun beleggingsfondsen hebben zich op de groene markt gestort evenals veel boeren. En die hebben slechts één doel, winst. En die winst wordt nog met miljarden gesubsidieerd ook.

Waterstand

Rutger Bregman heeft na zijn hoopvolle boek “De meeste mensen deugen” een pamflet geschreven om die deugende mensen wakker te schudden over het wassende water: “Het water komt”. Hij ziet dat de gevolgen van de opwarming van de aarde worden onderschat, want na gesprekken met 70 deskundigen weet hij dat die gevolgen worden gebagatelliseerd, zelfs ontkend.

Hoewel ons land grotendeels onder de zeespiegel ligt en door de verlaging van de grondwaterstand voor de boeren verder zakt terwijl die zeespiegel in een onvoorspelbaar tempo stijgt, blijft men hier onvoorstelbaar kalm. Het vertrouwen in onze kustbescherming is groot. Maar de hoogte van onze dijken is slechts veilig tot een grens, en volgens veel wetenschappers ligt die grens hoger dan waar nu rekening mee wordt gehouden.
Er zijn zoveel factoren die een rol spelen, dat het onmogelijk is om de stijging op een vaste maximum hoogte te stellen. De zeespiegel zal bijvoorbeeld niet overal gelijk stijgen, hier waarschijnlijk juist veel meer dan elders. En de stijging kent geen vast tempo, het kan in een versnelling terechtkomen waarvan de gevolgen nauwelijks zijn te overzien.
De overheid zou nu meteen moeten beginnen om zich voor te bereiden op in elk geval niet een “het zal wel meevallen” scenario, maar op een minstens evengoed mogelijk rampenscenario. Het zal wel meevallen geldt namelijk hooguit voor de huidige generaties, die na ons zijn de pineut, de kinderen van de millennials dus.

In Roemenië vindt 83% van de bevolking milieu belangrijker dan economie, in de EU is dat gemiddeld 75%. In ons land, dat het meeste gevaar loopt op overstromingen door de opwarming, vindt niettemin slechts 53% het milieu belangrijker dan economie. De invloed van boeren is hier blijkbaar groot, Bregmans pamflet is hard nodig.

De ene boer is de andere niet

De ene boer is de andere niet. Het bleef oorverdovend stil in de media over de demonstratie dinsdag van grondgebonden en biologische boeren. Boeren die 10 kilometer lópend aflegden naar het binnenhof, waar zij niet werden toegelaten behalve het Friese paard Pronkje dat er even een rondje mocht maken. Minister Carola Schouten nam onder applaus(!) het kringloopplan van deze boeren in ontvangst. Geen oproepen tot groepsverkrachting door zuipende boeren met tetterende muziek en ronkende trekkers. En dus ook geen aandacht van de media.

De boeren van de voorgaande demonstraties lieten ook van zich horen. zo’n 300 varkensboeren hebben ingetekend voor een uitkoopsom in ruil voor het stoppen van hun varkenshouderijen. Dat zijn er veel meer dan het ministerie had verwacht zodat er meer geld in de uitkooppot zal moeten. Riepen deze boeren bij demonstraties nog dat hun boerderij hun ziel en zaligheid was en dat hun kinderen het bedrijf dolgraag wilden voortzetten, nu er 180 miljoen klaar ligt voor het uitkopen staan zij te dringen om dit gegarandeerde staatslot uitgekeerd te krijgen. Varkens verkopen, stal afbreken, nieuwe stallen voor het ophokken van mensen (zorgbehoevende bejaarden) en dan biedt het bestemmingsplan ook nog ruimte om 8 villa’s op het inmiddels tot landgoed omgedoopte boerenerf te bouwen. Bovenop dit lucratieve businessplan komt dan nog het gegarandeerde staatslot van al gauw een miljoen. Kassa, een eclatant succes voor een paar keer intimideren met trekkers.

Voor de boeren gister die niet voor 2 miljard vrijstelling van energiebelasting genieten, die geen megastallen hebben gebouwd met steun uit allerlei subsidiepotten en die waterschappen niet hebben geprest tot verlagen van het grondwaterpeil waardoor die net zoveel CO2 uitstoten als een kolencentrale, maar die wel de klappen mochten incasseren voor bijvoorbeeld de overschrijding van fosfaatnormen, voor die boeren is het wrang dat er in de media nauwelijks aandacht voor hen was.

Trekkerloze demonstratie van boeren

De ene boer dendert met kratten bier en keiharde muziek op zijn trekker naar Den Haag, gewoon over de snelweg, hekken omver rijdend, diepe sporen in bermen en het Malieveld achterlatend, de ander gaat met de bus en loopt de laatste 10 kilometer. De eerste demonstratie was van de trekkerboeren, die deden alsof zij alle boeren vertegenwoordigden, de tweede vindt vandaag plaats en is van grondgebonden en biologische boeren en die maken duidelijk dat die eersten niet hun vertegenwoordigers waren.

De grondgebonden boeren zijn voor kringlooplandbouw, maar niet perse biologisch. Zij praten ook mee in het Landbouw Collectief, maar voelen zich tevens thuis bij de demonstratie van vandaag. Die onderscheidt zich omdat zij pleiten voor natuurinclusieve landbouw. Eigenlijk zijn grondgebonden boeren onderweg bioboer te worden. Het zijn juist deze boeren en hun biologische collega’s die altijd de klappen krijgen die voor de intensieve veehouderij worden veroorzaakt. De Farmers Defence Force-boeren zijn nu boos, daar gaan hun grondgebonden collega’s die voor gratis goodwill zorgden, overgelopen naar die geitenwollensokken milieufreaks.

De demonstranten die vandaag naar het Binnenhof lopen zien met lede ogen dat er in de gesprekken van de intensieve veehouders met Carola Schouten van goede afspraken over kringlooplandbouw niets terecht komt. De intensieve veehouders willen dat niet en dus gebeurt er niets.
De biologische boer houdt niet meer vee dan het land aankan, het is meer werk maar er wordt bespaard op kosten voor zware trekkers, kunstmest en gif. De maatschappelijke kosten zijn daardoor flink lager(grondwaterpeil hoeft niet verlaagd, geen kunstmest en gif in het milieu, behoud insecten, vogels enz.). Bij deze demonstratie dus geen zware trekkers, maar zien hoeveel aandacht de media er dan nog aan geven.
Een Friese biologische boerin antwoordde op de vraag waarom zij vandaag demonstreert: “Wy dogge it foar mem ierde” (wij doen het voor moeder aarde). Dat klinkt anders dan het “wij bepalen wat er gebeurt” van de vorige demonstraties.

Bidden!

De bossen in Australië staan in brand, dat is elk jaar zo, maar nog nooit zo erg. Op een uurtje rijden van Sydney staat een gebied ter grootte van de provincie Groningen in lichterlaaie. In de stad zelf draagt men nu mondkapjes en kinderen worden binnen gehouden. De oorzaak van de rampzalige omvang ligt in de klimaatverandering. Onregelmatige schommelingen in de Indische Oceaan(dipool-effect) zijn daar een gevolg van en die veroorzaken overstromingen in Oost-Afrika en droogte aan de Australische en Zuid-Oost-Aziatische kant. De Australische bossen zijn nu zo kurkdroog dat elke blikseminslag of weggegooide sigaret tot bosbranden leidt en zo erg dat ze niet meer te blussen zijn. Er is watertekort en door rookontwikkeling zijn de branden niet meer voor blusvliegtuigen te bereiken. Naast de toch al harde wind dreigen er vuurstormen. Die ontstaan door de brand zelf en zorgen voor een snelle escalatie van de brand.

De Australische regering zit op de lijn van Wilders en Baudet, zowel wat migratie als wat klimaat betreft. Klimaatverandering is in de ogen van minister-president Scott Morrison nepnieuws, zijn ministersploeg heeft hij verboden om daarover te praten. De bosbranden zijn volgens hem een natuurverschijnsel en slechts op één manier te bestrijden: met zijn allen bidden. Ooit was Morrison een studie begonnen, maar omdat zijn vader vond dat studeren nergens goed voor was ging hij werken.
Klimaatverandering heb je altijd, alleen is het tempo door menselijk handelen gigantisch versneld. Velen geloven dat door technisch ingrijpen de gevolgen wel te overzien zullen zijn, maar waarom stook je eerst een geweldige fik om daarna iets te bedenken waarmee je hem kunt blussen? En kun je wel zo snel een oplossing bedenken, laat staan in de praktijk op tijd uitvoeren?
Uit naberekening blijkt intussen dat de voorspellingen over de klimaatverandering van 30 jaar geleden bijna perfect waren. De gevonden afwijkingen waren te wijten aan foutieve cijfers, de methodes deugden. Baudet zegt dat natuurlijk niks, die blijft in zijn brandende huis zitten pingelen op zijn vleugel omdat hij gelooft dat een slimme wetenschapper op tijd brandweerman is geworden om het vuurtje te blussen. En anders zal hij wel bidden op de goede afloop met zijn SGP-vrinden.

Normvervaging

Ministers en staatssecretarissen lijken geen notie te hebben van algemeen aanvaarde normen en waarden. Zij graaien onkostenvergoedingen op valse gronden, zoals het opgeven van een vals woonadres(Dion Graus en Theo Hiddema) of het opstrijken van reiskosten die zij niet hebben gemaakt(Rutte en Dijkhoff). Ook basale regels in het diplomatieke verkeer worden onbeschoft overtreden(Broekers-Knol). Scheidend voorzitter van de Europese Raad Donald Tusk vindt het één van de stuitendste dingen die hij de laatste jaren ook nog erg zag toenemen. Het wordt normvervaging genoemd.

Normvervaging heb je ook letterlijk, zoals de norm voor radongas. Dat komt voor in bouwmaterialen zoals steen en beton en zit dus in zowat elk huis. Het is radioactief en kankerverwekkend en daarom werd er een norm vastgesteld. Maar toen bleek dat je Nederland grotendeels kon slopen als je die norm op veilig niveau zou handhaven stelde men hem naar boven bij. Jaarlijks vallen er zeker 800 doden ten gevolge van de blootstelling aan dat radongas.
Pfas is een vergelijkbaar verhaal, alleen is dat nog gevaarlijker. Daar vallen allerlei zeer kwalijke en niet afbreekbare stoffen onder, de norm zou daarom nul moeten zijn. Het bedrijf Chemours mag het echter rustig in de Maas storten en voert het deels af om te vernietigen. Dat betekent dat ze het wat verderop in de Maas dumpen. En anders wordt het wel door het hele land gestort langs en onder nieuwe wegen.
Nu de minister het lef had om de norm voor pfas te verlagen, nog niet naar het veilige nul, maar iets daarboven, is bouwend Nederland te klein. Hij moet vervaagd worden. Voor veel andere stoffen geldt hetzelfde. De ondernemers willen niet aan veilige normen en hameren op werkgelegenheid die verloren zou gaan.

Dat normen bedoeld zijn om ziekten en doden te voorkomen blijft helaas buiten beeld. De kankers die door te hoge normen ontstaan heten niet voor niets sluipmoordenaars. Laat iedereen goed doordrongen zijn van de feiten: 1 op de 3 Nederlanders overlijdt aan kanker, zo’n 50.000 per jaar, waarvan 20.000 aan longkanker met roken als mogelijke oorzaak. Daar zitten ook de doden ten gevolge van radongas bij. En waardoor stijgt het aantal mensen met auto immuumziekten zo explosief? Door te wijzen op ongezonde levensstijl worden pfas, landbouwgif, radon enzovoort buiten schot gehouden en die zijn toch echt niet ongevaarlijker dan het wijntje om 5 uur.

Bouwen is geen probleem

Groot personeelstekort in de bouw, want de Polen kunnen intussen ook in eigen land aan de slag en anders wel in Duitsland, zij zijn de onderbetaling en slechte werkomstandigheden hier allang zat. En net zoals in het onderwijs en de verpleging hebben overheidsbeleid en werkgevers de sector zeer onaantrekkelijk gemaakt waardoor onder de jeugd weinig animo is om bouwvakker te worden. Wat ontspanning zou welkom zijn, maar nu die er lijkt aan te komen walst het zware bouwmaterieel de laatste grasspriet op het Malieveld plat.

PFAS is de boosdoener en CO2. Jaar in en jaar uit dumpte de sector vervuilde grond zonder problemen langs de wegen. Voor de bermen geldt namelijk een heel soepele norm. En waar de norm wat minder licht was mengden zij, alleen wanneer het vermoeden bestond dat er een zeldzame controle zou plaatsvinden, de vervuilde grond met wat schoon zand om licht vervuilde grond te creëren. De zwaar vervuilde grond bij fabrieken zoals Teflon-fabrikant Chemours hebben zij zo over heel Nederland verspreid. Zelfs boeren waren er afnemer van. Die konden er hun drassige weiden wat droger mee krijgen.
Het milieu in de bouw bestaat alleen in mooie folders. Energiezuinig klinkt mooi, maar niet genoemd wordt hoeveel radongas uit de betonnen vloeren of gipsplaatwanden ontsnapt. Dat je er longkanker van kunt krijgen is bij sigaretten een groot gevaar, maar in de bouw telt dat niet mee.
“Wij verdienen hier de centen” brulde Hans de Boer, voorman van het MKB. Hansje sloeg zich ten onrechte op de borst, want niet hij maar de bouwvakkers verdienen het geld, en al zo triest, die worden juist uitgebuit en afgeknepen. Dat Hansje en zijn aannemersvrinden er met het geld vandoor gaan klopt wel. Ook de klanten wordt met liefde een poot uit getrokken. Een bouwproject wordt begroot en krijgt standaard een post onvoorzien. Die post onvoorzien toont de slechtziendheid van de bouwers, bij de eindafrekening vraag je vaak af of zij het project wel hebben gezien. Een overstijging van de bouwsom gaat er niet in procenten, maar gelijk met minstens anderhalf keer (zoals nu bij de overkoepeling van de snelweg bij de Amsterdamse Zuidas). Zo verdien je je centen dus.

Alle bouwprojecten vallen stil als je Maxime Verhagen mag geloven. De CDA-er die Wilders in de regering wilde en die als minister (samen met staatssecretaris Henk Bleker) zelf de huidige problemen met stikstof heeft gecreëerd schoof de schuld vals door naar die “linkse tante Sharon Dijksma”. Als hij wil dat er doorgebouwd wordt, dan moet hij bij prins Bernard langsgaan. Die weet middenin een natuurgebied asfalt en tribunes neer te zetten om daar een “milieuvriendelijk sporttoernooi” te houden. Zelfs de rechter vindt het prima. Dan kan het bouwen van een rijtje energieneutrale woningen toch geen probleem zijn?