Gelukt, temperatuur 1 graad omhoog!

Het is gelukt, de gemiddelde wereldtemperatuur zal dit jaar voor het eerst sinds de industriële revolutie 1 graad hoger uitkomen. De KNMI schat dat die wereldtemperatuur 1,02 tot 1,05 graden hoger zal zijn. Bijzondere weersomstandigheden zoals de orkaan El Niño beïnvloeden de uitkomst hooguit met 0,1 graad, dus komt de stijging voor van 1 graad voor bijna de volle 100% op het conto van de opwarming van de aarde door de mens.
En er wordt nog een record gevestigd, de CO2-concentratie bereikte voor het eerst de grens van 400 ppm (deeltjes per miljoen luchtdeeltjes).
In 1972 kwam de Club van Rome met “Grenzen aan de groei”, waarin stevig werd gewaarschuwd dat wij niet ongelimiteerd de planeet aarde kunnen plunderen. Er werd niets mee gedaan.
Al Gore probeerde het deze eeuw nog eens, maar ook dat veranderde niets. Over een paar dagen is de Klimaattop in Parijs en zal het ook daar bij mooie woorden blijven.
Maar de geluiden dat er iets moet gebeuren worden sterker, en opvallender, de tegengeluiden worden zwakker.
Het was Jacqueline Cramer die als minister in het Kabinet Balkenende IV feestelijk nieuwe kolencentrales opende. Haar geweten suste zij door de gloeilampen af te schaffen, Siemens en Philips waren haar er dankbaar voor. En onder Rutte 1 en 2 is de snelheid op veel wegen naar 130 km opgetrokken. Milieubeperkende maatregelen blijven achterwege, op wat windmolens en zonnepanelen na. Een subsidie aan wat boeren en een Rijkman Groenink om een windmolen te plaatsen kan er bij Henk Kamp wel af, want dan houden die “hardwerkende” ondernemers ook eens wat extra over. Maar verder geeft hij niet thuis.
Jesse Klaver en Diederik Samsom willen nu een wet die regeringen gaat verplichten om milieubeleid net als financiële verantwoording in hun begrotingen op te nemen. Tegen de tijd dat die wet er mocht komen is er vast alweer een graadje temperatuurstijging bijgekomen. Halbe Zijlstra reageerde zoals banken reageren als de salarissen en bonussen onder vuur komen te liggen. Net zoals die dan dreigen naar Londen te vertrekken, zo ziet Zijlstra onze bedrijven ook allemaal het land verlaten als zij strengere milieunormen opgelegd zouden krijgen. En “wij doen al meer dan de rest” voegde hij er nog aan toe.
Hij moet het boek “Zes graden” van Mark Lynas” maar eens aan zijn kinderen voorlezen: “ja jongens, daar werkt jullie vader hard aan mee”. Lynas beschrijft wat er gebeurt per graad stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur. En dat is pas horror! Maar Zijlstra heeft geen kinderen en dus mogen er van hem wel een paar graden bij.

Rutte’s groene visie

Mark Rutte ziet waarachtig een groen kleurtje achter zijn grijze olifant opdoemen. Er bestaat toch zoiets als “het milieu”, want er kan aan verdiend worden. Voor de VVD is milieubeleid een verderfelijke linkse hobby en daar weten zij wel raad mee. Zodra de macht in handen is gooien ze meteen de snelheidslimiet omhoog. Extra vervuiling, geluidsoverlast en dodelijke ongelukken, het weegt niet op tegen het genot van hard scheuren in de leasebak.
Onze F16 vervangen door een Zweeds of Frans energiezuiniger, bewezen sneller en wendbaarder, stukken goedkoper en direct leverbaar toestel? Geen denken aan, de belastingpot mag geplunderd worden voor een kerosine slurpend, log, almaar duurder wordend Amerikaans wanproduct.
Maar Rutte bedacht dat milieu ook handel is. VVD-Kamerlid Remco Dijkstra had al gezegd, milieubeleid mag “natuurlijk geen geld kosten”. Dus moeten de Hollandse ondernemers met de milieuproblemen flink geld gaan verdienen. En heel mooi, de milieuproblemen zijn uiterst duurzaam(!).
De Hollandse kooplieden moeten wel opschieten, want de reductie van CO2 is in het slob geraakt. Dat komt door de lichte groei van de economie en het toegenomen kolenverbruik. De energiecentrales hebben maar liefst 25% meer kolen verstookt.
Nederland loopt ver achter met milieubeleid en energiebesparing. Dat was al zo onder paars, maar met het aantreden van de regeringen Balkenende kwam het zelfs stil te liggen. Het is dan ook amper te geloven dat het Kabinet Rutte 2 niets aan milieuverbetering doet terwijl dat Kabinet alleen bestaat dankzij de steun van voormalig Greenpeace-medewerker Diederik Samsom. Diederik verraadt niet alleen zijn groene verleden, door even hard mee te werken aan de afbraak van de verzorgingsstaat heeft hij ook zijn partij om zeep geholpen. Het is hem gelukt om de partij op 30 zetels verlies te krijgen.
Rutte 2 is op geen rood tintje te betrappen en het groen is zo blauw als het conservatisme maar kan zijn. En pleit een Kamerlid voor energiebesparing, dan krijgt hij van VVD-er Remco Dijkstra te horen dat hij een “rupsje nooit genoeg” is.

Schaliegaswinning gaat hoe dan ook door

Kamp houdt zich er wat stil over, want de schaliegaswinning is een beklonken zaak. Daarom mag Samsom stoer hoog van de toren blazen dat de PvdA tegen die winning is. Eindelijk denkt hij zijn partij een duwtje omhoog te kunnen geven in die ellendige peilingen.
Maar het zijn echter loze woorden, onze politiek kan die schaliegaswinning nooit tegenhouden.
Het is een kwestie van tijd dat de handtekeningen gezet worden onder de rampzalige vrijhandelsakkoorden met eerst Canada en vervolgens met de VS.
Kamp en Samsom weten heel goed dat wij dan niets meer te vertellen hebben over het al dan niet winnen van schaliegas. Dat wordt dan door Amerikaanse advocatenkantoren uitgevochten. Ons Kabinet mag straks nog beslissen over het aantal lantaarnpalen langs de A 7, voor de rest vallen de beslissingen in de VS en de Londense City. En een beetje Brussel. We mogen hopen dat Brussel dat tenminste nog weet vast te houden.
Het is volksverlakkerij dat zowel Kamp als Samsom wat schijnheilige toneelstukjes opvoeren terwijl zij weten wat er staat te gebeuren. Minachting voor de kiezer heet dat.
Wil Samsom geen schaliegas? Dan kan hij maar één ding doen, de Kamer oproepen tégen die verdragen te stemmen.

Nederlandse duurzaamheid

In de paarse jaren was er nog iets van stimulans voor de windmolen- en zonnecellenindustrie in ons land. Hier en daar zag je veelbelovende ontwikkelingen. De kans om een toppositie op dat gebied te verwerven was nog aanwezig.
Duitsland had zijn zonnecellenindustrie, maar die liep ver achter bij die in Israël en Australië. Dankzij vette subsidies en hun grote invloed in Brussel hield Europa de concurrentie buiten de deur en hoefde Duitsland niet te innoveren. Nederland had de kans daartussen te springen.
Maar met de komst van Balkenende verdween die industrie en haar veelbelovende patenten naar Japan. Shell kon de agenda bepalen, dus doorstoken op olie en gas tot de laatste druppel en m3 en geen cent subsidie voor alternatieve energie. We hebben er zelfs weer kolencentrales bijgekregen.
Terwijl Noorwegen hun inkomsten uit de olie belegt voor de de oliearme oudedag, geven wij onze aardgasopbrengsten deels aan Shell en deels aan Betuwelijnen en belastingverlaging voor de rijken en bedrijven zoals Shell.
Duitsland draait intussen al voor een groot deel op alternatieve energie, hoe verouderd die ook is.

En wat doet de Regering Rutte? Die komt met schaliegas. Diezelfde Regering durft te zeggen dat we aan onze kleinkinderen moeten denken. Maar toen hadden ze het natuurlijk over wat anders.

De aanleg van een stukje snelweg, net in het nieuws vanwege uitbuiting van de wegwerkers, is tekenend voor hetgeen duurzaam betekent in Nederland. Het is een prestigeproject omdat het baanbrekend duurzaam zou zijn. Zo is het verkocht. En het is bedoeld om in deze crisisjaren werkgelegenheid te creëren.
In de praktijk betekent dat dat Portugese arbeiders uitgebuit worden door Ierse koppelbazen. Dat is dan het paradepaardje van Schultz Verhaegen en dit Kabinet.

Schaliegas al net zo nodig als de JSF

Het lijkt erop dat de winning van schaliegas al net zo onontkoombaar is als de komst van de JSF. Kamp zet alles op alles om die winning erdoor te drukken.
Daarbij schuwt hij arrogante uitspraken niet: “het is volstrekt uitgesloten dat ik onderzoeken naar mijn hand zet”
Dat is ook nauwelijks nodig als je bureautjes inhuurt die je naar de mond zullen praten. Maar Ingenieuersbureau Witteveen + Bos heeft het kennelijk toch niet aangedurfd om een geheel kritiekloos rapport te schrijven en dus moest Kamp alsnog ingrijpen. Hij heeft slechts “persoonlijke beleidsopvattingen” geschrapt en dat is “absoluut een normale procedure” beweert hij.
Het blijkt dat in de samenvatting van het rapport van Witteveen + Bos negatieve conclusies zijn weggelaten. Negatief staat volgens Kamp dus gelijk aan persoonlijke opvatting (!).

Gezien de enorme hoeveelheden water die nodig zijn bij de winning van schaliegas wordt ook duidelijk waarom ons leidingwater ineens flink belast moet worden. Wen er maar aan, water wordt peperduur en na een klein ongelukje bij de winning van dat gas (waarvoor in het rapport van Witteveen + Bos wordt gewaarschuwd) is het winnen van drinkwater uit ons grondwater uitgesloten. Dat wordt kassa voor Spa.

Zie ook mijn post van 23 augustus: Kamp aan het schaliegas

Peter Voser (Shell) tegen schaliegas

Henk Kamp probeert de weg vrij te maken voor schaliegaswinning. De Verenigde Staten zouden zwemmen in het geld dankzij winning daarvan en dat wil Henk hier ook.
Uit onverwachte hoek krijgt hij nu tegenstand: Peter Voser, de bestuursvoorzitter van Shell.

Voser, die over 3 maanden afscheid neemt van Shell, heeft spijt van de 17 miljard die hij (Shell) in het Amerikaanse schaliegasavontuur heeft gestoken. Shell heeft al 2 miljard moeten afschrijven en het gaat nog zeker jaren duren voor er sprake zal zijn van winstgevendheid. Dat schaliegas is een hype zegt hij en winning is peperduur. Winning buiten de VS, zoals hier, zal waarschijnlijk nog veel duurder uitpakken denkt hij.

Arme Peter Voser, door deze opstelling begeeft hij zich in het kamp van milieu-activisten en dat is niet best. Met stip staat hij nu in het AIVD-lijstje van staatsgevaarlijke figuren. In het onlangs verschenen AIVD-rapport “Links en activisme en extremisme in Nederland” wordt nadrukkelijk gewezen op de gevaren van milieuclubs, anti-fascisten, dierenrechtenactivisten en lieden die tegen het asiel- en vreemdelingenbeleid zijn.
Dezelfde dienst doet de gevaren van extreem rechts als verwaarloosbaar af.
Een met een boom pratende prinses of deze Peter Voser zijn uiteraard veel gevaarlijker dan een gewapende neonazi die zijn mitrailleurs in een winkelcentrum leeg schiet.