Woningtekort

Jaarlijks keren rond de 30.000 Nederlandse emigranten terug en die doen allemaal een beroep op de krappe woningmarkt. Het tijdperk van verzorgingshuizen is voorbij, velen zijn gesloten en bij de overgebleven tehuizen kom je niet makkelijk binnen en dan moet er ook nog een plekje vrijkomen. Er staan 18.600 mensen op de wachtlijst voor opname in een verpleeghuis. Je kunt dus ook stellen dat er 18.600 woningen door die wachtlijst aan de markt zijn onttrokken. En dan worden er nog veel woningen als hotel gebruikt via het Amerikaanse Airbnb, vooral in de Randstad waar het tekort al extreem groot is. Alleen al in Amsterdam worden zo minstens 5.000 huizen aan de woningmarkt onttrokken. Omdat universiteiten en hogescholen volgens de neoliberale mores als ondernemingen worden gerund en in buitenlandse studenten een uitstekend businessmodel zien moet onze woningmarkt ook hen huisvesting bieden. Het worden er elk jaar meer, nu zijn er 122.000. Ook arbeidsmigranten wonen niet alleen in “Polenhotels”, maar worden door de Nederlandse bazen behalve op vakantieparken ook in woonwijken opgehokt, met vaak 10 tegelijk. Als zij de kans hebben kopen of huren zij natuurlijk zelf een huis. Jaarlijks komen hier 200.000 arbeidsmigranten, de verwachting is dat dat de komende 10 jaar een kleine 300.000 jaarlijks zal worden. Vluchtelingen zijn er ook nog, maar die stopt de overheid in azc’s. Slechts 5.000 van hen kregen vorig jaar een status en konden proberen een huis te krijgen.

Er zijn massaal woningen in de sociale verhuursector gesloopt of verkocht, waardoor het aantal betaalbare huurwoningen enorm is geslonken. En juist op die betaalbare huurwoningen zijn veel woningzoekenden aangewezen. Het totale tekort aan woningen bedraagt ongeveer 80.000. Naast de starters en doorstromers op de woningmarkt en de 18.200 door een scheiding dakloos geraakte Nederlanders zijn er dus 30.000 terugkerende Nederlandse migranten, 200.000 arbeidsmigranten, 122.000 buitenlandse studenten en 5.000 statushouders op zoek naar een woning. In de media en uit rechtse politieke hoek is de krapte op de woningmarkt echter uitsluitend de schuld van vluchtelingen, nota bene de kleinste groep die een beroep op de woningmarkt doet. Het heropenen van verpleeghuizen en daarmee het oplossen van de wachtlijsten geeft al ruim drie keer meer ruimte op de woningmarkt dan het beslag dat de vluchteling op de woningmarkt doet.

Vooruitzichten

Het nieuwe jaar is begonnen maar de vooruitzichten zijn financieel weer ongewijzigd. De hogere inkomens gaan er op vooruit, de lagere blijven op zijn gunstigst gelijk. De onvrede en het wantrouwen zullen dus ook ongewijzigd groot blijven bij veel Nederlanders die van een minimuminkomen of daar net wat boven moeten rondkomen of die in onzekere baantjes het hoofd boven water moeten houden. Voor hen is het altijd balanceren, angst voor een tegenvaller waarvan je vreest dat die je de das om zal doen. En naast tegenvallers als huurverhoging, verhoging van energielasten, ziektekostenverzekering enzovoort maken de vage plannen voor verduurzaming hun angst nog groter. Wat als je een eigen huis hebt en dat net kan betalen en de overheid dwingt je om een warmtewisselaar aan te schaffen. Het zal zo’n vaart niet lopen, maar de Haagse ideetjes maken de burger toch bang. Hij vreest dat hij dan zijn huis zal moeten verkopen, en dan? Op een 10 jaar durende wachtlijst voor een huurhuis?
Leuk voor hem om te horen dat het zo goed gaat, dat degenen die toch al flink verdienen er weer meer bij krijgen.

Piketty heeft wederom gelijk gekregen, er is niets met zijn waarschuwingen gedaan. Het geld blijft van arbeid naar kapitaal stromen. Dit jaar gaat het minimumloon er 1% op vooruit, dat is wel wat anders dan de bedrijfswinsten, daar telt 10% winst bijna als verlies.
We gaan van 4 naar 2 belastingschijven. Dat heet een vereenvoudiging, maar betekent dat de oude laagste schijf er op achteruit gaat en de rest er op vooruit. De laagste inkomens leveren dus als enige in. De ruim 8% van de kinderen die in ons land onder de armoedegrens leven hoeven ook dit jaar niets te verwachten van Rutte.

Incident is zomaar oorlog

Dat het Midden-Oosten een zeer instabiel gebied is weet iedereen, enig tact is bij alles daar van groot belang. Behalve voor Amerikanen, die steken er keer op keer het oorlogslontje aan. Maar waar het binnenvallen van Irak in 1991 door Bush senior als vergelding voor de invasie van Kuwait gold, daar was de inval door Bush junior in 2003 een actie onder valse voorwendselen, de niet bestaande massavernietigingswapens. De val van Saddam Hussein leidde tot de opkomst van IS, met ook terreur buiten de Irakese grenzen.
Nu tart Trump alle regels door een generaal van de Iraanse defensie te elimineren. Als reden wordt gegeven dat de man duistere plannen had die Amerikaanse levens zouden kosten. Het is zo’n incident dat we in de geschiedenis vaker hebben gezien. De moord op de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand was zo’n incident, het ontketende de Eerste Wereldoorlog. Wat Trump in feite doet is Iran dwingen tot een tegenreactie waar hij dan zwaar bombarderend op kan antwoorden. Hij hoopt allang op een oorlogszuchtige daad van het Iraanse regime, maar het is vooral de verdienste van de geëlimineerde generaal Soleimi geweest dat Iran zich redelijk beheerst heeft opgesteld. Wie zal nu het regime tot zelfbeheersing weten te verleiden?

Het draait allemaal om olie en daarvoor is de vriendschap en de positie van het Saudische Koningshuis onontbeerlijk. De familie Bush was er goed bevriend mee, de leden ervan vertoeven veel in de VS. Zij mochten als enigen nog met een vliegtuig opstijgen om naar hun koninkrijk af te reizen ten tijde van de aanslagen op 9-11. En ook vandaag mag het olierijke land zonder bezwaar buurland Jemen plat bombarderen en wordt de moord op een journalist in hun ambassade in Turkije door de vingers gezien. Er wordt slechts met belangstelling gekeken naar de grootste beursgang uit de geschiedenis, die van Saudi Aramco, het Saudische staatsoliebedrijf.
De Saudiërs en de Iraniërs leven op voet van oorlog, dat alleen al is reden voor de Amerikanen om zich tegen Iran te keren. Wie van Trumps bondgenoten hem blind zullen volgen is de vraag. Uiteraard staat onze minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok al vierkant achter hem, er gaat hoe dan ook een Nederlands fregat naar de Straat van Hormuz. Doen wij weer lekker mee in het hoogste geweldsspectrum.

De Israëlische premier Netanyahu houdt zich nadrukkelijk stil, zelfs deze havik zal de zenuwen hebben over wat er ontketend is. Wie in het Midden-Oosten zal nog iets van vertrouwen in Amerikanen hebben? Eerst was Saddam Hussein hun vriend, later maakten zij hem af. Zij hebben de Koerden het vuile grondwerk tegen IS laten opknappen om hen vervolgens in de steek te laten. Zij hebben hetzelfde gedaan met Iraakse milities die IS hebben bestreden, waarbij opmerkelijk genoeg ook de nu vermoorde Soleimani met hen heeft samengewerkt. Zo zijn al hun vrienden vijanden geworden, met uitzondering van het Saudische Koningshuis. En hier Stef Blok.

Vlagvertoon

Geert Wilders zette het vlagvertoon op de kaart toen hij in de Tweede Kamer kwam, het oranje-blanje-bleu dat ook de NSB hanteerde zette hij pontificaal voor het raam in zijn werkruimte. Ter rechterzijde gingen de harten harder kloppen, Buma zag het al voor zich, de vlag op zijn Amerikaans in de Tweede kamer. Een meerderheid omarmde het idee en nu staat de driekleur er, zij het in gewoon rood-wit-blauw.

Rechts Nederland haalt bij elke actie de driekleur van stal, of de Friese vlag. Die Friese vlag stond landelijk voor sportiviteit, van de Elfstedentocht tot ‘s lands sportiefste voetbalclub SCHeerenveen. Maar de zogenaamde blokkeerfriezen namen hem ook mee bij hun actie. Zij maakten zo handig gebruik van de goodwill die deze vlag vertegenwoordigde. En de boeren deden afgelopen tijd hetzelfde. Nadat de Friese gedeputeerde Kramer, van de FNP (Friese Nationale Partij), meteen door de knieën ging voor demonstrerende boeren staken overal in het land demonstrerende boeren de Friese vlag op hun tractoren. Boeren die niet over de Friese vlag beschikten kozen voor het Nederlandse rood-wit-blauw, alleen gaven zij daar een historische wending aan, zij hingen hem op de kop, precies zoals de NSB dat deed in 1939.

Een regenboogvlag is voor de Friese gedeputeerden van VVD, CDA en FNP echter niet te verdragen, de Friese vlag is er al voor iedereen vinden zij. Dat die vlag intussen gekaapt is door extreemrechtse clubs en daardoor wat van zijn neutrale glans is verloren speelt geen rol, voor hen is “iedereen” alleen de eigen achterban en dient te rest zich daaraan aan te passen, die moet zich maar invechten ofwel assimileren.

Hongerwinter

Zodra er uit de linkse hoek een verwijzing naar de oorlog wordt gemaakt vallen rechtse roeptoeters daar massaal overheen, het is bijkans een taboe geworden. Nu halen demonstrerende boeren te pas(onbedoeld) en te onpas(bijna doorlopend) de oorlog erbij en klinkt er geen beschuldiging vanwege Godwinnen.

De aangekondigde acties om de voedselbevoorrading te blokkeren zijn bedoeld om ons “aan de heldenrol te herinneren die boeren in de Tweede Wereldoorlog hebben gespeeld, boeren zijn de joden van toen, en we weten allemaal hoe het met die minderheid is gegaan” babbelde een boerenleider. Je moet maar durven om je te vergelijken met de joodse slachtoffers van het fascisme en tegelijk Theo Hiddema omarmen omdat die boerenzoon is, van een wel heel foute boer.
Er waren boeren die bijvoorbeeld onderduik verleenden in WOII(letterlijk bioboeren), maar helaas waren er meer foute boeren. En de herinnering aan de hongerwinter die moet worden opgefrist is net zo misplaatst. Jasperina de Jong zong niet voor niets over de tocht van een meisje langs boerderijen op zoek naar eten waarbij zij hhoguit toegesnauwd kreeg dat zij “een hap varkensvoer” kon krijgen. Zo delerig waren veel boeren dus niet. En als er vandaag wat ganzen of reeën op een weiland neerstrijken, dan belt menig boer gelijk een jager, of eist compensatie van de overheid. Zelfs delen met de laatst overgebleven wilde dieren is hen teveel, van de insecten is al bijna de helft doodgespoten en zij zijn de basis van de voedselketen.

Als de boeren willen aantonen dat zij ons elke dag van eten voorzien, dan hoeven zij niet eens van hun erf te komen. Een leverantiestop volstaat. Maar nee, zij gaan distributiecentra door het hele land blokkeren, waarom zo moeilijk. Het antwoord is simpel, als zij niet leveren, dan leveren de “actievoerende” boeren niet. Waarschijnlijk zullen veel grondgebonden en bioboeren wel leveren. Bovendien komt er nogal wat voedsel uit het buitenland in onze schappen. Het zou wellicht nauwelijks merkbaar zijn voor de Nederlandse consument. De Chinese consument daarentegen, met name degene met een wat beter gevulde beurs, zou het wel merken, daar gaat de bulk naartoe. Vandaar de keuze voor blokkades.

De tribune stond verkeerd

De tribune in de Tweede Kamer stond verkeerd, hij had met de zeteltjes ervoor moeten ruilen. De volksvertegenwoordigers hadden naar de tribune moeten kijken, hun nederige excuses moeten aanbieden en de Belastingdienst per omgaande opdracht moeten geven de onterecht teruggevorderde toeslagen aan deze burgers over te maken met een respectabele vergoeding. De verantwoordelijke bewindslieden hadden moeten aftreden vanwege dit ongekende democratie ondermijnende handelen.

De hoofddaders zijn echter al vertrokken. Het was onder VVD-er Frans Weekers, de incompetente en vroegtijdig opgestapte Staatssecretaris van Financiën, dat naar buiten kwam dat het bij de Belastingdienst een rommeltje was. Toen bleek dat een groepje Bulgaren dat ook hadden ontdekt en moeiteloos toeslagen uitgekeerd kregen die op niets waren gebaseerd, moest de Dienst van de Kamer, Pieter Omtzigt voorop, hard optreden. De Kamer had die opdracht nog niet gegeven of Weekers trad vanwege nog meer puinhopen af. Wiebes, ook VVD, was zijn opvolger en zette de partijgewoonte van puinhopen maken voort. Hij zorgde ervoor dat alle ervaren krachten bij de Belastingdienst met een flinke zak geld vervroegd met pensioen konden en er een zwaar onderbezet apparaat achterbleef. Er was nog wel een team aangesteld om de jacht op frauderende toeslagaanvragers uit het buitenland te openen. Dit team vatte haar taak ruim op, al dan niet op aanwijzing van Wiebes. Alle Nederlanders met een van oorsprong buitenlandse naam deelden zij ook bij het buitenland in. Behalve de naam Dijkhoff, toch aardig Duits met de dubbele f. Die mag zijn toeslagen rustig houden, ondanks dat zij niet in de geest van de wet zijn. Zijn partijgenoot op Sociale Zaken Tamara van Ark vond hem niettemin maar wat stoer, daar dacht de tribune anders over. Die vertegenwoordigde de vele duizenden die niet naar Den Haag konden komen beter dan de volksvertegenwoordigers.

Menno Snel, de huidige Staatssecretaris van Financiën, bleek totaal ongeschikt voor zijn functie. Natuurlijk was het voor hem haast niet goed te doen, tenminste zolang hij niet volmondig toegaf dat de Belastingdienst discrimineerde door mensen met een buitenlands lijkende naam als fraudeur te brandmerken. Maar dat erkennen durfde hij niet en daardoor kon hij de affaire natuurlijk nooit goed verkopen. Een tribune vol aangeslagen landgenoten, waarvan de levens getekend en deels verwoest zijn door de Overheid, toonde het gebrek aan democratie. Het gedachtegoed van Wilders en Baudet is ook leidend bij de VVD en de Belastingdienst.

Tea Party in Barneveld

Alles wat ooit links was is tegenwoordig centrum, het centrum is rechts en rechts is extreemrechts geworden. Maar de uiterst rechtse vleugel blijft roepen dat Den Haag, de rechterlijke macht en de media een links kartel vormen. Die framing kennen we uit het verleden, maar daar mogen wij niet naar verwijzen van de extreemrechtse moraalridders, want we moeten straks wel “wir haben es nicht gewusst” kunnen zeggen.

In Barneveld zagen we afgelopen weekend hedendaags rechts activistisch Nederland, verenigd bij Thierry Baudet. Die flirt met de fascistische Zweden Democraten, met Alt Right, met Civitas Christiana en nog meer van zulke extreme clubs. Wanneer je hem aanspreekt op het bezigen van in die kringen gangbare taal pruilt hij dat het slechts humor is. Voor zijn aanhang is het wel degelijk ernst. Boerenactieleider Vogelaar en zwarte piet-groupie Jenny Douwes zitten onder één dak bij hem, samen met de bestrijder van de linkse media Arnold Karskens en de hele rits bekende roeptoeters ter rechter zijde. Het is een vergaarbak van lieden met wortels in de SGP en het Fortuynisme. Met de prominente aanwezigheid van de Amerikaanse ambassadeur en Trumpiaan Pete Hoekstra was het in Barneveld een Hollandse Tea Party.

Schokkender was de rede die minister Grapperhaus van Veiligheid & Justitie hield voor varkensboeren vorige week. Hij ging daar tekeer tegen de dierenactivisten die een stal hadden bezet: “achter de tralies, het land uit!” Het kruitvat van boerenagressie wakkerde hij zo nog verder aan en dat is niet zonder risico. Een eeuw geleden schoot de politie op verzoek van boeren nog stakende landarbeiders dood in Oost-Groningen, bij stakingsacties door zuivelarbeiders werden de stakers tot begin deze eeuw nog zwaar bedreigd door boze boeren, hun vergaderruimten volgespoten met gier, deuren geforceerd met tractoren. Gister werd nog het Wetterskip Fryslân door 200 boeren belaagd.
Van Grapperhaus mogen de varkensboeren dierenactivisten met de brandslang van het erf spuiten(levensgevaarlijk), en hun auto’s mogen zij van hem op een platte kar meenemen(diefstal). Deze minister van “Justitie” kan zich bij de Tea Party van Baudet aansluiten.

Afrekencultuur

Kenden we de afrekencultuur vroeger van de onderwereld, de VVD heeft het de afgelopen decennia bij de overheid op de kaart gezet. De politie wordt nu afgerekend op het aantal opgeloste zaken, dus zorgt de hermandad voor zo weinig mogelijk zaken en zeker geen zaken die vrij kansloos lijken om opgelost te worden. Bij de rechterlijke macht gebeurt ook zoiets, daar blijven vooral zaken op de plank die veel tijd kosten, want dan scoort de overbezette rechtbank nog slechter en krijgt dan minder geld uit Den Haag.

In de zorg kennen we allemaal de 5-minutennorm, daarvan is zelfs Den Haag overtuigd dat die contraproductief is. Maar in de praktijk wordt die norm nog steeds gehanteerd.
Artsen en psychologen moeten bij elke patiënt een diagnose stellen, anders wil de verzekeraar niet vergoeden. Maar vaak is het niet zo snel vast te stellen wat voor aandoening de patiënt heeft, dan plakt de zorgverlener er maar een etiketje op met alle gevolgen van dien. Het etiket deugt niet vindt de behandelaar naar wie de patiënt is doorverwezen en er komt een nieuw etiket, soms krijgt de hulpzoekende wel 13 etiketten.

De overheid moet vertrouwen op zijn personeel, wel met toezicht uiteraard. Afrekencultuur is gebaseerd op wantrouwen. Dat het met name de VVD is die de afrekencultuur in het beleid heeft gefietst is gezien de reputatie van die partij niet zo gek, zoals de waard is … Maar het is veelzeggend dat diezelfde VVD wel alle vertrouwen heeft in ondernemers, tenminste de wat grotere. Die mogen zelf aangeven hoeveel belasting zij denken te moeten betalen. Met zogenaamde rulings sluiten zij dan een deal met de fiscus. Voor de burger die een toeslag aanvraagt is dat vertrouwen compleet afwezig, voor de zorgverlener net zo.

Bij de politie wordt op het oplossingspercentage afgerekend, maar verder mogen zij daar hun gang gaan. Hoewel er een tekort is aan agenten bleek deze week dat er 2 naast hun werk een bedrijf hebben opgericht om een 10 miljoen euro grootte order voor 42.000 ehbo-tasjes binnen te slepen. Een kleine 240 euro voor iets wat gemiddeld 15 euro kost. Lijkt niet koosjer, zeker als je weet dat die 2 agenten in de aanbestedingscommissie zaten. Tijd voor een afrekening. Zoals het ook tijd is voor een afrekening voor graaiers als Dijkhoff en leugenaars als Rutte. De rest van Nederland mag je ook afrekenen, maar pas ná een misstap.

Profiteurs

Een beroepsgroep die een miljard subsidie per jaar uit Brussel krijgt, die met hun bedrijfswagens de weg op mag zonder APK, roetmeting, wegenbelasting en zelfs zonder kenteken. Privé was de tractorgrote Mitsubishi Outlander zeer populair bij deze ondernemers, want met forse subsidie omdat hij ook elektrisch kan rijden, alleen deed bijna geen eigenaar dat. Het milieu staat bij deze ondernemers hoog in het vaandel, tenminste als er flink aan verdiend kan worden dankzij subsidies. Windmolens, zonnepanelen en biomassavergisters hebben ze dus bij de vleet. Als wilde dieren wat schade aanrichten krijgen deze ondernemers die vergoed, als zij om hun bedrijven wat bloemetjes planten wordt dat ook door vadertje staat betaald. Gemiddeld vangt elke ondernemer in deze branche jaarlijks minstens een bijstandsuitkering aan subsidie. Maar zij kosten ook nog veel op ander terrein. Het milieu lijdt onder hun uitstoot van methaan en ammoniak en gifgebruik. In ziekenhuizen veroorzaken zij extra kosten vanwege de resistente bacteriën die zij bij zich dragen. Op name in isolatie dus voor hen en regelmatig afdelingen gesloten en ontsmet vanwege bacterieuitbraken. Zij hebben, naast de gekozen, eigen vaste zetels in de waterschapsbesturen, en die zorgen voor de door hen gewenste grondwaterstand enzovoort. Niettemin trekken zij nu met hun bedrijfswagens naar een aantal waterschappen omdat die toch ietsje rekening hielden met de belangen van de wel democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, die hoor je natuurlijk te negeren. Verhogen van de lasten is voor de burgers, niet voor hen.

Toch zijn er ook ondernemers bij die niet zo op zijn Klaas Dijkhoffs van de staat profiteren. Zij werken met duurzaamheid als uitgangspunt in plaats van geld en zijn al jaren slachtoffer van die uitsluitend op geld beluste collega’s. Want alle noodzakelijke beperkingen zijn door de staat alleen op hun bord gelegd.
De profiteurs hebben de politieke wind in de rug, zij staan tegenwoordig overwegend naast Baudet en Wilders en zwarte piet is samen met Bennie Jolink hun held. Zij willen nu ook zelf bepalen waar het belastinggeld naartoe gaat, naar hen uiteraard, en zij eisen 2,9 miljard extra steun(ter vergelijking: het personeel in de zorg vroeg 200 miljoen!). En mochten zij dat niet krijgen, dan leggen ze het hele land plat met hun bedrijfswagens.

ON

Arnold Karskens is bekend vanwege zijn werk als oorlogsverslaggever. Toen hij reportages maakte in o.a. Afghanistan was hij vaste gast in praatprogramma’s, maar ook daarbuiten liet hij zich graag zien op de buis in programma’s als Dit was het nieuws. Daar viel Raoul Heertje van zijn stoel omdat Karskens zich uiterst rechts uitliet, “is dit dezelfde Arnold Karskens die ik uit de media ken?” vroeg Heertje zich hardop af. Ja, dat was hij. Karskens is een gespleten persoonlijkheid. Bij zijn uiterst rechtse kant past zijn macho-manier van aandacht zoeken. Hij was Nederlands enige oorlogsverslaggever wil hij doen geloven, maar intussen loopt er ook iemand rond in Libië, Afghanistan, Irak en Syrië die uiterst bekwaam verslag doet van wat daar allemaal gebeurt, Ana van Es. En ja, dat is slikken voor Karskens, want zij trotseert niet alleen veel gevaar, zij loopt er ook niet zo zichzelf op de borst kloppend mee rond. Waar onze regering zegt dat IS-gevangenen niet opgehaald kunnen worden omdat het daar te gevaarlijk is, daar levert Van Es een reportage in bij de VK vanuit een primitieve mannengevangenis waar de Koerden kampen met te weinig bewaking.

Een heel andere type vrouw is Karskens’ rechterhand Ybeltje Berckmoes. Berckmoes zat even in de Tweede Kamer met als enige taak stemmen zoals de partij haar opdroeg. Zij was indertijd het minst bekende Kamerlid wat toenmalig partijvoorzitter Halbe Zijlstra bevestigde met de opmerking dat hij ook nog nooit van haar gehoord had. Inmiddels zit zij bij Thierry Baudet te wachten op een nieuwe Kamerzetel en wil zij samen met Karskens en de notoire extreemrechtse coryfeeën Joost Niemöller(die Berckmoes nog heeft geholpen om een boekje te schrijven over haar tijd in de Kamer), PVV-er en zelfverklaard humorist Haye van Heyden, Jan Roos van de mislukte extreemrechtse partij VNL en Elseviers opvolger van Pim Fortuyn Syp Wynia een nieuwe omroep beginnen. De naam is al even dubbel als Karskens zelf: Ongehoord Nederland. De betekenis van ongehoord is volgens Van Dale buitensporig en dat past Karskens natuurlijk als gegoten.

Zoals dat in zijn wereld hoort ging hij meteen ad hominem: de omroep wordt gegarandeerd Peter R. de Vriesvrij. Peter sloeg meteen terug en toonde wat e-mails waarin Karskens hem smeekte om op de buis aandacht aan zijn boekjes te besteden. Het betreft dus simpele rancune over het niet voldoen aan die verzoeken.
ON is niet links en niet rechts zegt hij, recht door zee is kennelijk een stap te ver. Maar als hij ON heeft opgericht omdat de NPO zo links is en WNL te slap is met het rechtse geluid, dan slaat die uitspraak nergens op. Hij is fel tegen Brussel, maar hij woont er al 20 jaar. Eigenlijk is Karskens wat Raoul Heertje al zag, een doorgedraaid macho-mannetje met een gespleten persoonlijkheid. Die kan maar beter ongehoord blijven.

Babyboomers

Philip Huff mocht in Buitenhof de haat jegens zijn ouders de vrije loop laten. Alleen werd die persoonlijke drive weggelaten en zelfs door de gespreksleider van tafel geveegd toen het te berde werd gebracht. Dus waren het niet zijn ouders op de Gooise matras die graag Baudet stemmen, maar alle babyboomers die zijn klappen kregen. De woede moet bij hem erg groot zijn, want je zou toch wel iets van nuance mogen verwachten van iemand die geschiedenis en wijsbegeerte heeft gestudeerd. Forum-stemmende ouders weten blijkbaar ook bij hun kinderen genuanceerd denken te vernietigen.

De babyboomer ligt onder vuur, hij heeft zijn schaapjes op het droge, heeft een huis dat topzwaar is van overwaarde, mocht vroeg met pensioen en vreet die potten nu helemaal leeg, hij is kortom de zondebok voor de millennial. Dat de meerderheid van hen überhaupt geen eigen huis bezit en van alleen aow, al of niet met een klein pensioentje, moet rondkomen doet niet ter zake.
De babyboomer is het gevolg van de oorlog, eenmaal voorbij stortte de bevolking zich massaal aan het verwekken met deze geboortegolf als resultaat. Het is de generatie die in de wederopbouw werd grootgebracht, er was voor hun ouders werk genoeg en dus was hun macht ook groot. Een achturige werkdag, 5-daagse werkweek, ziektewet en vakantiedagen, er werd een heleboel voor elkaar gebokst. Een deel van de babyboomers zorgde voor een kentering op ander vlak. Zij keerden zich af van de kerk en knokten voor meer vrijheid. Links werd zelfs even populair en Den Uyl kon het “meest linkse” Kabinet ooit vormen.
Dat duurde niet lang, Wiegel en Van Agt namen het roer over. Mede gekozen door de eerste lichting ná de babyboomers. Er werd daarna steeds rechtser gestemd, nu zijn PVV en Forum zelfs het populairst onder de jeugd. En zo is na Den Uyl steen voor steen de verzorgingsstaat weer afgebroken. Voor werk zijn velen nu aangewezen op onzekere flexbaantjes, voor een huis is de markt geruïneerd door de verkoop en sloop van sociale huurwoningen en hebben de vastgoedboys de vrije hand gekregen met navenante prijsstijgingen. Dat de millennials klagen over onbetaalbare woningen en tekort aan huurwoningen, over onzekere banen, over onzekerheid over hun pensioen, dat is allemaal terecht, maar de schuld ligt bij de rechts stemmende kiezer, en dat is treurig genoeg in meerderheid dezelfde millennial.

Dankbaarheid is voldoende beloning

Stakingsdag in de ziekenhuizen en op de radio wordt dus een bestuurder geïnterviewd. De man is als verpleegkundige begonnen en heeft zich tot in de bestuurskamer weten op te werken. De mooiste beloning voor verpleegkundigen is de dankbaarheid van de patiënten orakelt hij. Dus staken, het is niet echt staken maar zondagsdiensten draaien, voor hoger loon is onzin. En hij kan het weten, immers zelf verpleegkundige geweest. Dat er voor zijn huidige salaris al gauw 10 verpleegkundigen kunnen worden aangenomen laat hij onbesproken, hij suggereert zelfs terug te verlangen naar die geweldige tijd vol dankbare patiënten.
Dat verpleegkundigen tegenwoordig juist veel te maken hebben met asociale agressieve patiënten is hem blijkbaar niet bekend, in zijn leidinggevende bubbel hebben ze het over mondige klanten.
In het woordgebruik wordt wel meer verhuld als het over de zorg gaat. Zo hebben veel verpleegkundigen het over gebrek aan respect. Maar als je goed naar hen luistert gaat dat wel wat dieper. Het begint al in de structuur van veel ziekenhuizen, van oudsher bolwerken van het kerkelijk leven. Dat is sterk hiërarchisch en werkt nog steeds door. Het beleid is voornamelijk top-down, alles van boven opgelegd en van onder dringt niks door naar boven. Dan worden zaken als bedden opmaken van de verpleegkundigen afgepakt om door nog goedkopere krachten te worden gedaan. Die klussen werden vaak ervaren als momenten van bijkomen na psychisch zwaar werk. Die afwisseling is nu verdwenen en de werkdruk loopt daarmee op. Maar ook onderling speelt het een rol. Dat kwam naar buiten door klachten van hbo-opgeleid personeel over het feit dat zij hetzelfde loon kregen als mbo-opgeleiden. Hetzelfde werk hetzelfde loon kon niet opgaan vanwege een papiertje extra.

Voor verpleegkundigen met hun onregelmatige diensten, weekend- en nacht-, en toenemende werkdruk is het zuur dat zij oud-klasgenoten flink beter zien verdienen met een feestbaan bij een financiële instelling of te zien dat een oud-collega zich bij de leiding heeft ingelikt met een Balkenende-plus-inkomen als beloning. Een eis van 5% is gering als Quote net heeft laten zien dat de top er 10% op vooruit is gegaan. Zeker voor degenen die in de Randstad werken, kom daar maar eens aan een huis met het huidige salaris.

In de ziekenhuizen zelf mag de hiërarchische structuur wel eens onder het mes. Daar moeten de verpleegkundigen betrokken worden bij het beleid. En dan niet door één slijmbal bij je de bestuurskamer in te trekken, maar door op gelijke voet het beleid te bepalen mèt de verpleegkundigen en die allemáál fatsoenlijk betalen. Laat je het aan de VVD, het CDA en de zorgverzekeraars over dan wordt de zorg vrijwilligerswerk, met dankbaarheid als beloning.

NTR is te laat

De NTR ondersteunt elk jaar het commerciële sinterklaasfeest, met het sinterklaasjournaal en een verslag van de intocht. De publieke omroep zag dat de karikatuur van zwarte piet een kwalijk relikwie uit het koloniale verleden was en voegde pieten met allerlei kleuren toe. Het was een klein stapje in de goede richting, maar op de sociale media ontstond er toch beroering over. Geschrokken deed de omroep meteen een stap terug, alle pieten weer pikzwart. Erik van Muiswinkel stapte uit protest als hoofdpiet op, Dieuwertje Blok bleef braaf zitten. De club voor behoud van zwarte piet kreeg vleugels door deze draai. Degenen die nog niet goed wisten wat zij ervan moesten denken kregen een duwtje in de behoudzuchtige rug.
Het werd een stuk onrustiger in het land. De politie had als eerste geweld ingezet bij sinterklaasintochten tegen de tegenstanders van zwarte piet, voorstanders van zwarte piet volgden. De tegenstanders bleven en zijn nog steeds geweldloos, op een stupide oproep van een dwaallicht om de sint te vermoorden na. Overal stonden extreemrechtse groepen en voetbalhooligans op. Ook clubs als Civitas Christiana roeren zich in dit “debat”. Deze zwaar conservatieve katholieke club hanteert hetzelfde gedachtegoed als FvD. De club is voor het traditionele gezin, anti homo en anti abortus en pro zwarte piet. Jenny Douwes kwam bij hen een prijs ophalen en voelt zich daar net zo thuis als bij Thierry Baudet.
Na de actie van Jenny’s blokkeerfriezen is het helemaal grimmig geworden. Overal duiken de Civitas Christiana-aanhangers en hun medestanders van Pegida en Identitair Verzet op om samen met hooligans “de traditie van zwarte piet” te beschermen tegen de dreigende verandering in roetpiet.
Door het in aanvang excessief optreden van de politie en het vervolgens draaien van de NTR is de zwarte pietendiscussie geëscaleerd. En dan komt de NTR 4 jaar later alsnog met roetpieten, 4 jaar te laat.

Ongelukkig oorlogsgeweld

Separatisten in Oekraïne dachten een Oekraïense straaljager neer te schieten met hun door de Russen geleverde raket, maar ze raakten de MH17. Het Oekraïense toestel was daarboven gaan vliegen wat lijkt op uitlokking. De separatisten reageerden eerst blij dat zij raak hadden geschoten, maar schrokken toen ze in de gaten kregen dat zij een burgertoestel hadden geraakt, met 298 doden als gevolg. Dat was dus niet hun bedoeling.
Een Nederlandse F16 piloot kreeg de coördinaten van een bommenfabriek door de Amerikanen aangeleverd en vloog daar met het door de Amerikanen geleverde toestel naartoe en wierp zijn bommen op het doel. Nu 4 jaar later heeft hij het er nog moeilijk mee omdat die fabriek middenin een woonwijk stond en die verdween bij het bombardement eveneens van de kaart met minstens 70 doden als gevolg. Dat was dus niet zijn bedoeling.

Nederland boycot Rusland al 5 jaar vanwege haar rol (de Russische Buk-raket) bij het neerschieten van de MH17. Het zou dus logisch zijn als onze regering vanwege het bombardement in Irak de Amerikanen ook zou boycotten, immers net als de Russen betrokken bij een oorlogshandeling waarbij burgerslachtoffers zijn gevallen. En onze eigen rol is gelijk aan de rol van de Oekraïense separatisten, het per ongeluk doden van burgers. Op zijn minst een parlementair onderzoek waard zou je denken. Maar meten met twee maten is staande praktijk bij de VVD, Rutte ziet bij de Amerikanen geen kwaadaardigheid, bij Poetin daarentegen wel.
Het is bij hem (nog) niet doorgedrongen dat Donald Trump een andere agenda heeft wat betreft de Russen. Die hebben hem indertijd voor een faillissement behoed, hij zit dus aan het lijntje bij Poetin. Het CDA heeft dat wel in de gaten en wil nu zelfs warme betrekkingen aanknopen met Poetins vrind Assad. Voor de christendemocraten is alles geoorloofd om de 56 kinderen van IS-gangers buiten onze landsgrenzen te houden. Of Trump en Assad in dat denken meegaan valt te betwijfelen, de Amerikanen willen ook dat wij die Nederlanders terughalen. Dan heb je voor niets de bloederige handen van Assad geschud.

Geheugen

Ach dat geheugen van politici als Mark Rutte, lek als een mandje. Vergeten dat hij ooit versleten werd voor groen rechts, eenmaal het pluche binnen bereik heeft hij dat groen meteen weggemaaid. Hup naar 130km vroemen en het beheer van het landschap aan lokale overheden overlaten. Meer verkeersdoden, CO2-uitstoot en verrommeling van het landschap als gevolg. Hij zette het milieubeleid van Balkenende voort, dus ervoor zorgen dat we ergens tussen Malta en Cyprus in de top van de milieuonvriendelijkste landen zitten.

En dan komt hij uit een stikstofoverleg vol jeugdherinneringen en vraagt een journalist naar een kwestie van slechts 4 jaar geleden. Daar weet hij dus niets meer van. Het korte geheugen is al even slecht als het lange. Wie onthoudt nou een bombardement waarbij 70 doden zijn gevallen, wie weet zoiets nog na 4 jaar, Rutte in elk geval niet. Zo is hij van zijn groene visie van 15 jaar geleden niet alleen het groen, maar ook zijn visie vergeten. Het is nu een onbekend begrip voor hem geworden, iets achter een grote grijze olifant.

Dit geheugenprobleem kon zich wel eens tegen Rutte keren, immers de kiezer houdt niet van liegen en draaien. Zijn kiezers houden van hard rijden, zij bumperkleven achter elke gutmensch die 100 rijdt. Nu geeft Rutte dat kroonjuweel op. En zijn kiezers hebben al zoveel moeten slikken. Wat lijden zij een pijn vanwege dat rampzalige kinderpardon, terwijl er in de praktijk bijna geen kind gebruik van kon maken vanwege de kleine lettertjes. Wat lijden zijn kiezers ook onder het niet doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting. Hou je oor te luisteren bij een VVD-er en je hoort hoe zwaar zij hieronder gebukt gaan. Stil is het over alle mooie dingen die zij wel voor elkaar hebben gekregen: afbraak jeugdzorg, sloop van ons onderwijs, uitverkoop en zwaarder belasten van sociale woningbouw, forse belastingverlagingen voor de rijkste 10%, snijden in arbeidsrechten, geen controle op de boeken van ondernemingen maar rulings, afbraak van ons rechtsstelsel, sluiting van bejaardentehuizen, puinhopen in de zorg, enzovoort enzovoort. Maar dat is natuurlijk teveel om te onthouden. Het geheugen van de VVD-er gaat niet verder dan het kinderpardon en vroemvroem.