Boerenprotest gekaapt

De grondgebonden bioboer lijdt het hardst onder regeringsbeleid. De grote boerenjongens gingen lekker gemaakt door de banken met forse kredieten van hun boerderij een fabriek maken. Toen de overheid ingreep omdat zij onverantwoord veel koeien hadden aangeschaft moesten alle boeren inleveren, dus ook de kleinschalige duurzame boer. Wie de nu in opstand komende boeren ziet moet wel bedenken dat daar hooguit een paar duurzame boeren tussen zitten die terecht hun onvrede laten horen, maar dat het vooral de boeren zijn met een niet-duurzame, dier- en milieuonvriendelijke taakopvatting, alles om miljonair te worden. Dat is velen ook gelukt. De weilanden zijn echter levenloos raaigrasgroen, de naastgelegen natuur bestaat slechts uit brandnetels en bramenstruiken. Landschapspijn is wat rest.

De demonstraties zijn intussen omgeslagen, richting populistische opstand. Op het Malieveld mochten zowel Wilders als Baudet en Hiddema een woordje spreken van de boerenleiders. En de microfoon werd bij hen niet na twee zinnen weggegrist, zoals bij Tjeerd de Groot. De toon werd door Wilders gezet, minder Marokkanen, minder stikstofregels, en dat gaan ze regelen. Jesse Klaver en Rob Jetten kregen al een doodskist als waarschuwing mee. Jesse ging niet piepen en jammeren om bewaking zoals het bij de andere kant van het politieke spectrum gewoonte is.
De RIVM-directeur, die de moed had om wat te zeggen, werd na het onder luid gefluit verlaten van het podium gemaand om weer terug te komen om nog even de hand te schudden van de hem schofferende boerenleider. Toen hij dat weigerde werd er opgeroepen om hem te laten merken wat de boeren van hem vonden. Het deed denken aan de Kristallnacht.

Het gedrag van de overheid verschilt opvallend bij de ene of de andere demonstratie. Met tractoren snelwegen blokkeren, hekken omver rijden, op politie inrijden onder het genot van bier en keiharde house en nog niet een boete van 380 euro en wat uurtjes in de cel krijgen, zoals de zingende theedrinkende klimaatdemonstranten in Amsterdam. En zelden dat de overheid demonstrerende verpleegkundigen of zelfs politieagenten zo snel gelijk gaf.
Zo heeft de overheid bijgedragen aan een sfeer van opstand, gekaapt door extreemrechts.

Slachters en veevoerbedrijven

Wie zijn de boeren die zonder moeite hun boerderij in de steek kunnen laten om desnoods dagen met hun tractoren door het land te trekken?
Het wordt langzamerhand duidelijk dat de acties niet onder alle boeren evenveel steun genieten en ook dat er een sterke ondersteuning is uit de facilitaire hoek, zoals slachterijmagnaat Vion en veevoerbedrijf ForFarmers. Geen wonder, zij zullen meer schade ondervinden van inkrimping van de veestapel dan de boeren. Deze miljarden omzet draaiende bedrijven ondersteunen daarom de acties en het is zelfs niet uitgesloten dat zij de aanstichters zijn.
Minder vee betekent minder slacht, daar is Vion niet van gediend. Minder vee betekent ook minder voer en meer kringloop betekent minder soja en kunstmest, allemaal rampzalig voor ForFarmers.
Slachterijen hebben sowieso geen beste naam, onlangs werd nog een dierenarts van de keuringsdienst gemolesteerd door een directeur van een slachterij, harde actie past die sector dus wel. De taal die sommige actievoerders uiten klinkt dan ook vertrouwd: “wij bepalen wat er gebeurt, niet de overheid”. Het had zo een directeur van een slachthuis kunnen zijn. En met tractoren door binnensteden hekken aan flarden rijden past ook beter bij slachters dan met spandoeken op klompen naar het Binnenhof.

Boeren waren jaar en dag het troetelkind van CDA, SGP en CU. Sinds enige tijd heeft ook de VVD hen als electoraal voordeel ontdekt, PVV en FvD volgen die opportunistische stap. De politiek was zeer vriendelijk voor de boeren, maar alleen voor de grote op expansie gerichte boeren, niet voor de duurzame. En het zijn vooral die niet-duurzame boeren die nu in actie zijn gekomen. De duurzame boeren zijn al heel lang ontevreden over het beleid en terecht, want zij moeten doorlopend inleveren vanwege de enorme milieubelastende uitbreiding van hun collega’s.
Het verschil in milieubelasting tussen hen is groot. Het duurzame deel zorgt voor hooguit 350kg stikstof per ha, het andere voor minstens 550kg per ha. Die hoge vervuiling kan alleen met hulp van de veevoer- en kunstmesthandel. Zij zorgen dus indirect voor de hoge amoniakemissie. Kunstmest is daarnaast een giga energievreter en voor de soja wordt het regenwoud gekapt. Milieumaatregelen treffen de lucratieve veevoer- en kunstmesthandel het hardst en die is daarom (op de achtergrond) de grote motor achter de acties.

Aanslag

Een aanslag in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn 8 jaar geleden met 7 dodelijke slachtoffers en 16 gewonden, voornamelijk mensen met een wat minder boreaal uiterlijk. De dader werd omschreven als psychisch niet in orde, want hij liep bij een psycholoog. Hij had een wapenvergunning gekregen van de politie, die vond hem blijkbaar geestelijk wel in orde. Het was natuurlijk een normale jongen, grootvader NSB-burgemeester in Franeker, vader cartoonist voor extreemrechtse blaadjes en zelf keurig in lijn van de familie denkend: een gezonde hekel aan alles wat niet boreaal is.
Een man schiet in een tram in Utrecht begin dit jaar willekeurig mensen neer, 4 slachtoffers overleven het niet, 6 raken gewond. De aanslag werd gekwalificeerd als een terroristische actie uit islamitische hoek. De man stond bekend als zwaar verslaafd en psychisch niet in orde. Hij had een Turkse achtergrond.

Deze week beschoot een student in het Duitse Halle een synagoge en een Dönerzaak. In Duitsland werd niet alleen erkend dat de dader een terrorist was, men was vooral geschokt door zijn racistische motieven. Hoe sterk extreemrechts er ook is, antisemitisme zit (nog) wel in de taboesfeer.
De dader was geïnspireerd door de rechts-extremistische aanslagpleger in Nieuw-Zeeland, die was op zijn beurt geïnspireerd door de Noorse rechtsextremist Breivik en die had zijn inspiratie gevonden bij Geert Wilders.

Aanslagen uit rechtse hoek worden hier standaard aan verwarde personen toegeschreven. Ook de moord op Els Borst door een christenfundamentalist werd niet als zodanig erkend. De man verklaarde dat hij Borst dood wenste vanwege haar strijd voor euthanasie en abortus, maar werd niettemin als geestelijk gestoord omschreven.
Natuurlijk zit er bij zowat iedere moordenaar per definitie een steekje los, maar een verward persoon kiest niet weloverwogen en goed voorbereid met duidelijke motieven zijn slachtoffers uit.

Populair

Het Westen is niet echt geliefd in het Midden-Oosten. Vanwege massa-vernietigingswapens (waren verzonnen) werd Irak binnengevallen, een bloedige oorlog volgde met een kleine 5000 slachtoffers aan de kant van de westerse troepen, merendeels Amerikanen, en wat meer slachtoffers aan Irakese zijde, naar schatting meer dan een miljoen, voornamelijk burgerslachtoffers. Dat maakte de Amerikanen en hun Coalition of the Willing, waaronder ons land, niet populair.

Het gevolg van de Irakoorlogen, de inval in Afghanistan, de dubieuze vriendschappen met Saudi-Arabië en Egypte, de ambivalente houding ten opzichte van Israël en Syrië, de vijandschap tegen Iran en het negeren van de oorlog in Jemen is behalve een exodus van mensen op de vlucht voor al het geweld en ontwrichting, ook een stimulans voor extremisten.
Ooit was Afghanistan een vooruitstrevend land, maar door de steun van Ronald Reagan aan een destijds marginale groep, nu bekend als de Taliban, belandde de satellietstaat van de USSR in een bloedige burgeroorlog met winst voor de fundamentalisten. Toen de Taliban Osama bin Laden onderdak verleenden werden zij vijanden van de VS en vielen die met hun coalitie het land binnen.
Ook het IMF speelde een dubieuze rol. De bank dwong landen zoals Pakistan tot bezuinigingen op scholen, waarop de Saudi’s madrassa’s (fundamentalistische schooltjes) financierden, kweekvijvers van IS-achtige groeperingen.

Het Westen is weinig consequent in haar optreden, het had een waarschuwing moeten zijn voor de Koerden. Maar die zitten al zolang in een uitzichtloze situatie te midden van vele vijanden dat zij de helpende hand van de Amerikanen toch maar hebben aangepakt. Nu zij IS op de grond hebben verslagen, het vuile werk hebben opgeknapt voor het Westen, toont Trump zijn dank door hen aan Erdogan uit te leveren. Die zal hen uit Noord-Syrië jagen en vervangen door jihadistische anti-Assadstrijders. Arabieren in plaats van Koerden langs de Turkse grens.
De koerden zijn in de steek gelaten door het Westen, worden gebombardeerd door Turkije en worstelen met overvolle kampen met gevangen IS-aanhangers. Wie in het Midden-Oosten zal ooit nog vertrouwen geven aan het Westen. Wie in de hele wereld zal dat nog doen.

De EU mag zien hoe Turkije hun vluchtelingendeal opblaast, de vluchtelingen naar Griekenland dwingt of terugzet naar Syrië. En daar komen nog de Koerden bij mochten zij aan de harde hand van Erdogan weten te ontsnappen.
De Amerikanen hebben het hele Midden-Oosten in brand gezet en de EU liep braaf met hun mee. Het is nu tijd voor een Europese op mensenrechten gebaseerde politiek met vrede in plaats van olie als doel.

De Keizer is dood

De Keizer is dood, leve de Keizer. “Mijn goede vriend is dood” jammert Rutte, “hij heeft de VVD gemoderniseerd” roept de huidige partijvoorzitter. Over de overleden oud-partijvoorzitter Henri Keizer valt wel wat anders te vertellen, hij heeft een begrafenisfonds voor miljoenen getild en had nog voor de rechter moeten verschijnen, er was al voor 20 miljoen beslag gelegd op zijn bezittingen. Dat gaat dus, gelukkig voor de VVD, niet meer door dankzij het reorganiseren en bezuinigen van ons rechtsstelsel door diezelfde VVD, waardoor zaken jaren op de plank blijven liggen.
Miljoenen jatten en de premier noemt je nog zijn goede vriend. Een andere goede vriend van Rutte, Jort Kelder, mag op radio en tv zijn frisse kijk op de samenleving ventileren. Nou, het is eerder een akelige meur. Zaterdag had hij in zijn hoedanigheid als “dokter Kelder” Joost Eerdmans te gast in zijn radioprogramma. Vraag van Kelder betreffende de corruptiezaak van Groep De Mos in Den Haag: “komt die corruptie niet door migranten, moet daar geen grootschalig onderzoek naar komen?” Overigens is Kelder ook goed bevriend met Thierry Baudet. Zouden Rutte en Baudet de co van het “Dokter Kelder & co” -programma zijn?

De VVD is de partij met meer corruptie dan welke andere partij ook. Zelfs de brievenbusplassende en gokkende cokesnuivers van de PVV kunnen er niet aan tippen. De Mos deed als wethouder in Den Haag niet anders dan wat in buurgemeente Wassenaar de gewoonste zaak van de wereld is, zoals in elke gemeente met de VVD in het college.
Als zo’n De Mos heeft gezegd aan die vriendjespolitiek een einde te zullen maken om vervolgens zelf zulke streken uit te halen, is hij natuurlijk het bokje. Maar al wie hier over valt, VVD-ers dienen hun mond te houden met partijvoorzitters als wijlen meester-oplichter Keizer.

Sociale woningafbraak

Sinds de VVD haar stempel op de politiek kon drukken dekt de naam sociale woningbouw de lading niet meer, het is sociale woningafbraak geworden.
De gevolgen van het VVD-ingrijpen werden zichtbaar in het verkeer, de Maserati’s van de directies. Van de nieuwe VVD-vrijheid konden die hun liefhebberijen op kosten van de huurders uitleven, naast grote feesten, dure auto’s en kelders met luxe wijnen, werd er met miljoenen gesmeten aan tot mislukking gedoemde projecten of aan derivatenhandel met verliezen van ongekende omvang.

De woningcoöperaties die door dergelijk corrupt gedrag in de problemen kwamen moesten door nog wel netjes werkende coöperaties worden gered. De VVD-politiek greep de kans om de sociale woningbouw verder af te breken met als reden dat de coöperaties er een potje van hadden gemaakt. Er kwam een verhuurdersheffing, het geld moest niet meer naar Maserati’s maar naar de staatskas.
Het was een vuile truc. De Van Haga’s en prinsjes Bernhard kregen geen verhuurdersheffing opgelegd, alleen de sociale verhuurders moesten dokken. Dat kost hen ruim 2 miljard per jaar, maar wordt elk jaar meer vanwege de koppeling aan de woz-waarde. En die stijgt waardoor men verwacht dat in 2021 meer dan 3 miljard opgehoest moet worden. Ofwel, de mensen die in een sociale huurwoning leven worden voor 3 miljard extra belast en dat zijn niet de kapitaalkrachtigsten. De prinsjes Bernhard daarentegen houden geld zat over om in de Zandvoortse duinen het milieu op de agenda te zetten.
De woningcoöperaties hebben veel woningen moeten verkopen om de fiasco’s van de Maserati-directeuren te betalen. De vraag naar sociale huurwoningen is echter alleen maar gestegen en geld voor nieuwbouw is uitermate beperkt vanwege de verhuurdersheffing. Terecht dat de coöperaties nu in actie komen. Dat had wel eerder gemogen, maar eerst moesten de corrupte directieleden nog het veld ruimen.

Legaal dealen

Je brengt een opiaat op de markt dat zo verslavend is dat de klant zijn leven kapot ziet gaan. Sinds 1999 hebben 400.000 Amerikaanse gebruikers hun leven verloren door dat opiaat. Het bedrijf, Purdue Pharma, heeft nu het faillissement aangevraagd, onderdeel van een ingewikkelde schikking waar ook een doorstart aan gekoppeld is. De vernietigende werking van het opiaat was reden voor 24 staten en 2000 gemeenten, districten en indianenstammen om een procedure tegen het bedrijf aan te spannen met een schikking als gevolg. Er zou 10 miljard dollar worden betaald aan de klagers en in ruil daarvoor zou de familie Sackler, die eigenaar van het bedrijf is, een rechtszaak kunnen voorkomen en hoeven zij zelfs geen schuld te bekennen. Maar niet alle klagers lijken hiermee akkoord te gaan.

De Sacklers hebben hun miljarden al veilig in Zwitserland gestald. De familie heeft zich een aardige plek in de wereld van macht en invloed gekocht door flink geld aan musea en universiteiten te schenken. De universiteit van Paul Cliteur en Thierry Baudet in Leiden heeft nog steeds geen afstand genomen van de Sacklerlezingen die zij organiseert.

De Sacklers hebben dit op heroïne lijkend middel(oxycontin) valselijk onder het mom van pijnstiller op de markt gebracht. In feite zijn de Sacklers heroïnedealers die met een truc hun drug legaal konden verkopen. Er was nog wel een veranderingetje nodig in de Amerikaanse wet op toezicht, maar dat was met lobbywerk en vooral veel dollars geen probleem. Zowel Republikeinen als Democraten gaven in 1999 hun fiat aan de aanpassingen die het mogelijk maakten om oxycontin legaal op de markt te brengen. Ook toenmalig congreslid Barack Obama stemde er mee in. Zo had onze Hollandse topcrimineel T. het ook kunnen doen.

Derde dinsdag-sprookjes

De middeninkomens gaan er op vooruit, want die hebben het heel zwaar gehad en kregen ook de meeste lasten te dragen. Dat zegt Willem-Alexander namens dit Kabinet. Maar de eersten die van Rutte na de crisis mochten profiteren waren Jan Modaal en iedereen die meer verdiende. Zij kregen 5 miljard. Alleen waren het vooral de dubbel modaal en meer verdieners die dat mooie bedrag mochten opsouperen. De laagste inkomens zouden altijd het meest zijn ontzien. Ook dat is niet waar, die mochten blij zijn als er een procentje bij kwam, maar zagen tegelijk procenten verdwijnen aan de verhogingen van huur-, zorg- en energiekosten en btw-verhoging. Jan Modaal kreeg maar net een beetje compensatie voor die verhogingen en voelde helemaal geen vooruitgang. De hoogste inkomens uiteraard wel, een paar procent van een ton is wat anders dan een procent van het minimum. Ook nu profiteren die hoge inkomens weer het meest.

Het Kabinet heeft een begrotingsoverschot van 11 miljard, mede omdat zij veel beleid heeft afgeschoven naar gemeenten. Die zitten dus in zwaar weer en zijn gedwongen om de gemeentelijke heffingen te verhogen.
De burgers raken daardoor een steeds groter deel van hun inkomen aan lokale lasten kwijt. Niet gek dat die burger weinig merkt van Haagse lastenverlichting. De 200 euro per jaar die Jan Modaal nu wordt beloofd zal hij zo kwijt zijn aan verhoging van de ozb.

Er is wat onenigheid of Wiebes of Hoekstra het had bedacht, maar er komt een investeringsfonds. Gefinancierd met een staatslening, waar zelfs wat geld bij wordt gegeven vanwege de negatieve rente, worden ondernemers gesteund die een mooi maar voor de banken te riskant ondernemersplan hebben. Het zoontje van een topman van Shell die een variant op Thuisbezorgd heeft bedacht waar hij heel veel geld mee denkt te kunnen verdienen wordt dan door zijn vader naar Wopke Hoekstra doorverwezen. Als hij met Hoekstra’s miljoenen zijn bedrijf heeft opgericht en na een jaar failliet gaat mag de staat zijn geleende miljoenen afbetalen. Laat Hoekstra een energietransitiefonds oprichten en daarmee alle sociale huurwoningen energieneutraal maken. Dat geeft werkgelegenheid, helpt de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en geeft voor de inkomens tot 42.000(de nieuwe grens voor huurders van sociale huurwoningen) een echte lastenverlichting. Woningbezitters gaan er elk jaar op vooruit, voor huurders worden de woonlasten juist steeds hoger. Met zo’n fonds trek je ook dat wat recht.

Genezen? Nee, pilafhankelijk houden

Voor onderzoek naar ziekten is veel geld nodig. Dat geld komt van de overheid en de farmaceutische industrie. Die laatste doet dat alleen als het onderzoek een lucratief medicijn zal opleveren. Het is dus niet de bedoeling dat de door de staat opgeleide medicus een behandeling vindt die de patiënt geneest. De staat financiert onderzoek beperkt, dus is de medicus afhankelijk van de bijdrage van de farmaceutische industrie en zal daardoor geen behandeling die leidt tot genezing vinden. Het stoppen van een ziekte door medicatie en het daarna moeten slikken van middelen om het opnieuw uitbreken van die ziekte te voorkomen kan nog wel.

De “markt” wordt overspoeld met middelen die preventief moeten worden geslikt. Niet echt fijn, want elke pil heeft zijn bijwerkingen. Om te voorkomen dat je misschien een kwaal krijgt moet je pillen slikken die de kans op die kwaal verkleinen maar die je vrij zeker opzadelen met andere klachten. Zo heeft bijna iedere gebruiker van cholesterolpillen last van zijn spieren, sommigen belanden zelfs in de rolstoel. Maar hoera, de kans op hartfalen is wel met 10% gedaald.

De ontwikkeling van behandelingen zou op geen enkele manier door de farmaceutische industrie mogen worden beïnvloed. Dat is de enige manier om ervoor te zorgen dat er behandelingen worden gevonden die gericht zijn op genezing. Die behandelingen zouden op open source-wijze aan iedere arts in de wereld moeten worden aangeboden. En er moet een eind komen aan de patenthandel. Laat de EU daar werk van maken. De kiezer moet de partijen die dienstbaar zijn aan Big Farma uiteraard niet zijn stem gunnen. Veel te kiezen valt er dan niet meer, dan resteert een stem op links.

Collectieve voorzieningen vergen collectieve lasten

Met de neoliberale wende, in gang gezet onder Van Agt en Wiegel, werd het mes in de collectieve uitgaven gezet. Die zijn sindsdien per Kabinet verder afgebouwd. En nog is het niet genoeg, heel rechts politiek Den Haag vindt de collectieve lasten nog steeds te hoog.
Door die verlagingen van de collectieve lasten zijn uiteraard de collectieve voorzieningen minder geworden, maar de winsten voor met name de grote bedrijven en de hoogste inkomens zijn fors toegenomen. Het nationale tafelzilver(Postbank, PTT, enz.) werd van de hand gedaan, woningstichtingen, energiebedrijven en ziekenhuizen werden (deels) vermarkt.

Ons onderwijs is door bezuinigingen in zwaar weer geraakt en dat wordt per Kabinet alleen maar slechter. Het einddoel van rechts Nederland is immers het Angelsaksische model van dure privéscholen en slechte staatsscholen met een grote vinger van het bedrijfsleven in de pap.
Ons zorgstelsel is totaal vernield, verzorgingstehuizen gesloten, jeugdzorg kapot bezuinigd en voor de geestelijke gezondheidszorg is de politie het opvangapparaat geworden. De politie zelf is al even hard door bezuinigingen vernield. Van een goede werksfeer is daar al helemaal geen sprake meer. De politie Haaglanden is berucht om zijn bloeiende racisme, dienders met een kleurtje stappen daar achter elkaar op. De agenten die Mitch Henriquez met een nekklem om het leven brachten konden er op veel support rekenen.

Degelijk onderwijs, een beschaafd politieapparaat, betaalbare huisvesting, ouderenzorg enzovoort zijn heel goed mogelijk. Maar dan moeten er wel belastingen worden geheven. Collectieve uitgaven voor een beschaafde maatschappij vragen collectieve lasten. In Zweden zijn die lasten hoger dan hier en zijn die voorzieningen ook een stuk beter. En niemand kan beweren dat men daar in armoede leeft of dat het daar economisch slechter gaat dan hier, in tegendeel. Degenen die voor minder belasting pleiten zorgen juist voor meer armoede en een onaangenamere wereld.

Geweld tegen of door de politie

Of je deze week de krant open sloeg of de televisie aanzette, er was geen ontkomen aan, de Nederlandse politie heeft zwaar te lijden onder geweld. Zonder enig weerwoord mochten vertegenwoordigers van de hermandad huilie huilie doen over het geweld dat hen wordt aangedaan door burgers. Het had alles van een perfect georganiseerd marketingoffensief om het slechte imago van ons blauw op straat op te poetsen. Ook Matthijs van Nieuwkerk liet zijn politiegasten een klein half uur kritiekloos aan het woord zodat je dacht naar WNL te kijken.

De afgelopen tijd is er aandacht geweest voor het etnisch profileren door de politie. Ook discriminatie van en door eigen politiemensen kwam aan de orde, waarbij bleek dat de leiding daar niet of nauwelijks op ingreep. En de vele “incidenten” bij aanhoudingen waarbij mensen overleden kwam in het nieuws. Nu is de zomer voorbij en werd het eerste het beste incident van geweld tégen de politie aangegrepen om het in de vakantie ontstane beeld te kantelen, niet het geweld dóór de politie maar het geweld tégen de politie werd afgelopen week breed op de agenda gezet. Met uiteraard direct stoere taal van minister Grapperhaus over het aanschaffen van een omstreden stroomstootwapen.

Het incident betrof een bruiloftsgast die een agent een klap verkocht. Een bruidstoet was aangehouden omdat zij toeterend door de stad reed. Eén bruiloftganger, type vaak etnisch geprofileerd, kon zijn woede over een dreigende bekeuring van een paar honderd euro niet bedwingen en gaf dus een klap. In alle verhalen die de politie deed werd geen enkel inzicht gegeven over het hoe en waarom van die klap.

Het is als het “nieuws” over de Amsterdamse drugswereld. Yogasnuivers zijn schuldig aan de maffiapraktijken wordt populistisch geroepen. Maar iedereen kan weten dat het juist de PVV-bolwerken Urk en Volendam zijn waar de jeugd Gordon(huiszanger van de VVD) weet te verslaan in het snuiven van coke. De vissers lijken een lijndienst met Colombia te hebben. In de bible belt zijn ze wat zuiniger, daar staan ze stijf van de ghb en speed. Maar nee, het zijn natuurlijk van die GroenLinksers met hun yoga die alle ellende in de wereld veroorzaken. En zo is het niet de politie die geweld pleegt maar zijn het burgers die de politie met geweld bestoken. En heel de media gaat braaf mee in dat valse verhaal.
Geweld is helaas een onderdeel van onze maatschappij en dat beteugel je niet met harder optreden. Het zal wel afnemen als je stopt met etnisch profileren, of een waarschuwing geeft in plaats van een peperdure boete of een nekklem. Als je er weer bent vóór de burger en niet tégen.

Cliëntelisme in Den Haag

Annemarie Jorritsma(VVD) sloofde zich als minister van Economische Zaken uit voor o.a. de tabaksindustrie. Robin van Linschoten(VVD) liep zich het vuur uit de sloffen om de gokindustrie vrij baan te geven. Frits Bolkestein(VVD) viel minister Els Borst(D66) lastig om zijn schnabbel voor de farmaceutische industrie te gelde te maken. Daar had Els geen trek in, het was ook al haar wetgeving betreffende het roken die door Jorritsma was afgeschoten. Hans Wiegel(VVD) maakte reclame voor Bouw State, hij beloofde te mooi om waar te zijne winsten die uiteraard te mooi om waar te zijn waren, maar kwam er zonder noemenswaardige schade vanaf voor de rechter. Neelie Kroes(VVD) zorgt ervoor dat de Amerikaanse taxibende Uber vrij baan in de EU heeft. Mark Rutte(VVD) toverde een in geen verkiezingsprogram staande miljardenmaatregel af, nodig om zijn oude broodheer Unilever te plezieren. Shell heeft in elk Kabinet wel een paar oud-werknemers als minister, en anders worden er wel ex-ministers beloond voor hun trouwe diensten aan de Koninklijke met een fraai commissariaat.

De van een herseninfarct herstellende Hans Wiegel krijgt Elco Brinkman(CDA) op ziekenbezoek, de door hem geprezen Baudet en de daarvoor door hem zo bewonderde Rita Verdonk zijn echter in geen velden of wegen te bekennen. De old boys weten elkaar tenminste nog te vinden. Gek dat mensen wel zien hoe verderfelijk en perfide het systeem van de heren en enkele dame met macht in elkaar steekt, maar dat zij vervolgens op de VVD, dè partij van dit soort lieden, gaan stemmen. Of zij stemmen op een nog rechtsere partij die n.b. is opgericht door een VVD-er(PVV en FvD). Als je dan wat anders wilt, stem dan ook anders. Iedereen kan weten dat de VVD bol staat van cliëntelisme, de lobbyisten hoeven er alleen maar hun kant en klare wetten in te leveren die ongezien in stemming worden gebracht. Hans Wiegel zei het ooit duidelijk, werken is voor de dommen.

De loyaliteit met de door met name VVD-ers en CDA-ers zo bewonderde VS overstijgt echter alles. Van Balkenende tot Rutte staan zij pal achter elk verzoek dat van over de plas komt. Natuurlijk willen zij braaf voldoen aan oorlogje voeren in de Golf of op commando weer wat wapentuig kopen bij de grote broer.
Maar wat heeft Rutte het moeilijk met de Brexit, wie haalt nu de hete Amerikaanse kastanjes voor Markje uit het vuur in de EU?

Huizen te duur

“Huizen te duur voor de middeninkomens” kopten de kranten. Dat is sneu voor Jan Modaal, maar voor de laagste inkomens zijn in veel delen van ons land helemaal geen woningen meer, of je moet een wachtlijst van 16 jaar normaal vinden.
In de Randstad zijn de prijzen van koophuizen totaal uit de hand gelopen, de prinsjes Bernard varen er wel bij. Het bizarre doet zich nu voor dat een medisch specialist een woning nog wel kan betalen, maar de verpleegkundige niet. Aangezien veel specialisten graag in de Randstad werken is daar geen tekort aan, maar de handjes aan het bed is er een groot probleem. In de provincie is de situatie precies andersom.
Uit het onderzoek van Jan Tromp en Pieter Tops in opdracht van de Gemeente Amsterdam blijkt dat het bijna standaard is dat huizen in de Randstad contant worden betaald. Wie kan 1 miljoen cash neertellen? Dat de vastgoedwereld een behoorlijk crimineel wereldje is weet iedereen. Er lopen daar ouderwetse huisjesmelkers rond, waaronder dus een prinsje en de oude financiers van Pim Fortuyn, maar je ziet er de onderwereld ook zijn miljarden witwassen. Bij de VVD zitten veel vastgoedlieden met navenant veel invloed. De wetgeving schiet daardoor tekort om die dubieuze praktijken aan te pakken, de Van Haga’s zitten natuurlijk niet voor niets bij de VVD.

En zo zit de hele wetgeving in ons land rammelend in elkaar.
Zou je dierenmishandeling strenger bij wet willen regelen dan zal die nieuwe wet er ook voor zorgen dat de veeboeren hun stallen kunnen sluiten. Dat zal nooit gebeuren dankzij de krachtige boerenlobby die altijd kan rekenen op steun van SGP, CDA, CU en VVD.
Den Haag roept graag hoe geweldig democratisch en goed geregeld ons land is, maar het is hier niet minder corrupt dan Italië, wat heet, de belastingmoraal is hier zelfs slechter.

Diplomatie

Zonder veel vertoon speelt het kader in China een keihard spel met een economisch succes zonder weerga als gevolg. Van een rechtsstaat is geen sprake is, het is een geraffineerde dictatuur. In Rusland zit de geslepen vos en oud-KGB-er Poetin. Een schaker die ondanks een zwakke economie(niet groter dan die van Italië) en een weinig democratisch stelsel zijn land weer redelijk dominant op het wereldtoneel heeft gekregen. Hij sluit even makkelijk vriendschap met Le Pen en Baudet als met Maduro en Assad, als het maar helpt zijn positie te versterken en die van anderen te verzwakken.

De VS heeft dankzij zijn dollar de grootste economie van de wereld, maar ook de meeste schulden.Met de dollar als wereldrekeneenheid kan het land niet failliet. Tenminste zolang de andere grootmachten de dollar nog zo willen zien, of de schade van het afschaffen ervan (nog) niet kunnen dragen. President Trump gaat niettemin als een hulk tekeer en heeft geen idee wat hij aanricht. Hij heeft daarmee voor elkaar gekregen dat China en Rusland en vele andere landen nu steun bij elkaar hebben gezocht en gevonden. Als zij gezamenlijk Amerika dwars willen zitten dan is dat geen probleem en rest de Amerikanen alleen hun militaire macht. Nog voor de wereld ten onder dreigt te gaan aan de klimaatverandering ligt dan een derde wereldoorlog op de loer. De sleutel naar zo’n wereldramp ligt in Washington, in handen van een diplomatieke nul, een dikke zeventiger met het verstand van een kleuter.

Een lichtpunt is de Franse president Emanuel Macron. De uitnodiging van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken tijdens de G-7 Top was een lesje diplomatie voor Trump. Die was te overdonderd om er met een tweet op te reageren. Macron wist ook de druk op de Braziliaanse fascist Bolsonaro op te voeren om de branden in het Amazone-gebied te blussen. Tot verbazing en boosheid van zijn aanhang in Brazilië luisterde en reageerde hij. Onze Rutte probeerde juist druk op Brazilië te voorkomen(!). Want het vernietigen van het tropisch regenwoud is goed voor onze economie. Gelukkig kennen de Fransen nog de macht van de diplomatie en sluiten zelfs zij hun ogen niet voor milieurampen.

Zeg nee tegen USA-verzoek

De wijze waarop Trump het presidentschap uitoefent is niet anders dan hoe hij in het maffiose vastgoedwereldje handelde. Het is daarom ook niet zo gek dat hij het in principe het best kan vinden met lieden die ook van onderwereldpraktijken hun gewoonte hebben gemaakt. Een Filipijnse president die zich als dictator gedraagt, compleet met doodseskaders, een regelrechte fascist die zijn aanhang aanspoort om voorheen beschermde woongebieden in het Amazonegebied van de autochtone bevolking plat te branden en demonstranten te vermoorden, zelfs het Noord-Koreaanse dictatortje met een Michael Jackson-syndroom valt bij hem in de smaak, kan hij lekker mee sparren.
En dan staat er nog een rij lieden vol bewondering naar hem te kijken, helaas voor hen zijn zij te onbelangrijk om een blik van hem te krijgen. Slikken voor de Baudets en Wildersen.

Maar ook onze Rutte hoeft niet op veel belangstelling te rekenen. Hooguit een tik op de vingers door de onnozelste ambassadeur die de VS hier ooit heeft gestald. Je kun het als een belediging opvatten. Maar Rutte loopt als een schoothondje achter de Amerikanen aan. Zoals zijn voorgangers altijd hebben gedaan, van Pietje de Jong tot Jan-Peter Balkenende. Wij hebben ons al decennia braaf aan de JSF verbonden. Niet slim om een krankzinnig duur en steeds duurder geworden vliegtuig te bestellen dat in ontwikkeling is en dat Amerikaans is en ook na koop zal blijven. Immers mocht Trump Rutte dwars willen zitten, dan kan hij met één druk op de knop alle duur betaalde JSF’s aan de grond houden, de startknop blijft namelijk in Amerika. Dan heb je je simpel overgeleverd, je autonomie uit handen gegeven.

Nu de relatie met de Amerikanen niet echt prettig verloopt, kijkt zelfs Dick Berlijn, oud-commandant van de strijdmachten, met gemengde gevoelens terug op de JSF-deal. Met een president als Trump had hij nooit rekening gehouden anders had hij wellicht voor een Europese SAAB Viggen of Mirage gekozen. Tja, een beetje de mogelijke scenario’s voor de toekomst bekijken behoorde niet tot de aankoopstrategie. Berlijn en de Kabinetten destijds lieten zich makkelijk fêteren en onder druk zetten om voor dit Amerikaanse onding te kiezen. De spijt is opmerkelijk, maar zoals altijd te laat.
Rutte moet nu niet braaf meegaan in een nieuw Amerikaans avontuur in het Midden-Oosten door fregatten te sturen naar de straat van Hormuz, wederom zonder VN-mandaat. Hij moet nee zeggen tegen het verzoek dat de ambassadeur als een sommatie bracht.