Goedemorgen Nederland

Rechts Nederland klaagde tot voor kort bijna dagelijks over onze “vreselijke linkse” staatsomroep, “van onze belastingcenten is het daar 10 keer de Volkskrant” vonden de verongelijkte zichzelf ongehoord vindende landgenoten. De Volkskrant koos in de jaren 70 en 80 voor een wat progressieve koers, maar het was zeker geen De Waarheid. Vanaf de jaren 90 was de krant het podium voor types als Frits Bolkestein(VVD), Martin Bosma(PVV) en Derk Jan Eppink(FvD), hoe links kan dat zijn.
Dat er slechts één omroep (VARA) was die ooit als links kon worden gezien en dat de rest ofwel van gelovige huize (KRO, NCRV) of van Telegraafsnit (AVRO, TROS) was deed er voor die framing evenmin toe. Die ene “linkse” omroep is allang niet links meer, de coryfeeën daar stemmen liever VVD (Jeroen Pauw) en linkser dan D66(voormalig voorzitter Cees Korvinus) is daar moeilijk te vinden.

Tegenwoordig begint de dag in het publieke omroepland met: Goedemorgen Nederland! Iedere werkdag zit de kijker voor de buis naar dit programma van WNL(Wakker Nederland) te kijken. Deze omroep is door de Telegraaf in het leven geroepen, de krant heeft er zo een nieuwe peiler bij in Hilversum. WNL werd door toenmalig minister Ronald Plasterk op dubieuze gronden toegelaten want de ledenwerving was niet in lijn met de regels. Nu is Plasterk columnist bij de Telegraaf en wordt de kijker elke ochtend op een portie onversneden rechts geluid getrakteerd.

En daar blijft het niet bij. Nadat Jeroen Pauw met zijn talkshow op de late avond stopte kwam daar Op1 voor in de plaats, een nieuwe talkshow met elke avond een ander presentatieduo. Die duo’s worden geleverd door verschillende omroepen, maar de redactie is te vinden op één adres, bij WNL. Zo kan de kijker ook voor hij naar bed gaat nog even lekker rechts over de dag bijgepraat worden. De ene rechtse politicus na de andere Telegraafdeskundige mogen de sfeer in het land duiden om meteen de volgende morgen alweer aan te schuiven bij Goedemorgen Nederland. Dat een Giovanca er niet uit de verf komt is niet gek. Zij mag er niet zichzelf zijn want er is haar te verstaan gegeven “neutraal” te zijn vertelde zij vrijdag bij M.

Koop lokaal

De VVD speelt weer eens de rol van beschermer van de lokale middenstander. In de zendtijd voor politieke partijen laat zij kleine zelfstandigen de bevolking oproepen om lokaal te kopen.
Voor de grote ondernemingen en multinationals hoeft de partij geen reclame te maken, die zijn immers de baas bij het VVD-volkje. Wil Unilever dat de dividendbelasting wordt afgeschaft, dan gaat Mark Rutte daar hoogstpersoonlijk mee aan de slag. Het ging niet door, maar duidelijker kun je de innige band van het grootkapitaal en ‘s lands grootste partij niet krijgen.
Iedereen met een beetje verstand weet dat de kleine ondernemer altijd de klos is in de concurrentieslag met de grote jongens. Onbegrijpelijk dat er nog kleine ondernemers zijn die hun stem aan de VVD geven. Of het moet zijn dat zij zo hard werken dat ze voor het lezen van kranten geen tijd meer hebben.

Als de VVD consequent is komt zij nu ook met “produceer lokaal”. Dan zal het onzinnig gesleep met veevoer, ofwel soja van plantages op gekapt regenwoud in Brazilië, tot het verleden behoren en zal de veestapel hier binnen de beschikbare ruimte blijven, een eind aan het mestoverschot, een eind aan uitputting van de bodem en dus een eind aan kunstmestgebruik en een eind aan het bloot stellen van Nederlanders aan de uitstoot van de bio-industrie. Dat laatste betekent dat de verhoogde kans op longontsteking voor boeren en hun omwonenden zal afnemen en daarmee ook de kans op corona en andere zoönosen. De insectenstand zal zich kunnen herstellen en de vogelstand zal volgen. Met een eigen lokale industrie hoeven er geen mondkapjes uit China te komen, of medicijnen, en wordt de arbeidsmarkt weer wat diverser.

Maar dat zal niet gebeuren, want koop lokaal is een typisch Hollands gebaar van de VVD. Het spotje kost niks en meer dan dat spotje doet de partij ook niet. Laat staan dat zij de consequentie trekt om dan ook lokaal te willen produceren. Met dit spotje laat de VVD zien dezelfde schijnheiligheid te hanteren als in de oude tijden van de kerk en het kapitaal. Houd jij ze dom zegt de kapitalist tegen de dominee, dan houd ik ze arm.

BOA staat voor Buitengewoon Onderbetaalde Agent

De crime fighters van de VVD en het CDA vonden de politieagent te duur, dus werd de BOA(Buitengewoon Opsporingsambtenaar) opgepoetst. Blauw op straat werd BOA op straat. Hun aantal groeide naar zo’n 23.000. Een cursus van 104 uurtjes bij het LOI en je bent gediplomeerd BOA. Wat een LOI je in die tijd en met haar reputatie heeft geleerd kan nooit veel zijn, maar dat was ook niet de bedoeling. Daarom heten zij ook geen politieagent maar BOA en worden ze een stuk slechter betaald dan oom agent, en dat was wel de bedoeling. BOA ging staan voor Buitengewoon Onderbetaald Agent.
Met zo’n LOI-cursus is het niet verantwoord hen van wapens te voorzien en dat is nu in het nieuws, want zij voelen zich niet veilig bij het uitoefenen van hun werk en willen daarom graag van wapenstok en pepperspray worden voorzien. Het geweldsmonopolie ligt echter bij de politie, een BOA mag net zomin als de barkeeper in de horeca geweld gebruiken, en die wordt ook nogal eens met vervelende gasten geconfronteerd.

In deze coronatijd was goed te zien dat het bij de BOA’s zo mogelijk nog slechter toegaat dan bij de politie. Kan die het niet laten om etnisch te profileren en zich bij tijd en wijle aan excessief geweld te buiten te gaan, de BOA heeft al helemaal niets meegekregen van de-escalerend optreden. En met boetes van 390 euro bij overtredingen van de coronagelegenheidswetgeving voor het samen met je twee kinderen op anderhalve meter afstand in het park te zitten is van de-escalatie geen sprake. Het is maar de vraag of de door hen uitgedeelde boetes voor de rechter stand houden, zij veroorzaken in elk geval een nog grotere werklast voor Justitie.
Het inzetten van BOA’s bij riskant werk is niet in lijn met hun wettelijke taken. Daar zijn zij niet voor opgeleid en ook niet toe uitgerust. BOA’s moeten gewoon hun beperkte taken van ooit uitoefenen en voor het politiewerk dat zij nu verrichten kunnen zij met een extra cursus als agent tegen het daarbij horende hogere salaris aan het werk. Maar dan ook meteen die politieopleiding verbeteren.

Lesbos in Fryslân

Peter Middendorp riep in zijn column in de VK weer even de positie van het Noorden in herinnering. Bij de aardbevingen in Groningen als gevolg van de gaswinning vroegen Groningers zich hardop af hoe Den Haag zou hebben gehandeld als het gaswinning onder Amsterdam was geweest en het Rijksmuseum op instorting zou staan door aardbevingen. In het Noorden wist iedereen gelijk dat de gaskraan dan onmiddellijk zou zijn dichtgedraaid en er even snel geld naar de getroffen hoofdstad zou zijn overgemaakt. Zulk beschaafd ingrijpen moet het Noorden ontberen. En als er eindelijk beloften worden gedaan, door Wiebes, is het vervolgens toezien hoe die niet worden waargemaakt, dat er zelfs nieuwe ingrijpende wingewestpraktijken worden aangekondigd.
De noordelingen kennen hun afhankelijkheid van Den Haag en hun geringe invloed daar. Dat hebben de Zuiderlingen beter voor elkaar. In Limburg stelt Den Haag passende katholieke Commissarissen der Koning aan die zich rustig Gouverneur mogen noemen. In het rode Noorden mag Friesland het al jaar en dag met VVD-commissarissen doen.

Middendorp stelde zich voor hoe de Randstad had gereageerd als corona niet in het Zuiden maar in het Noorden was uitgebroken. Het hele land ook dan in lockdown? Het lijkt de Noordeling onwaarschijnlijk, die weet dat de Afsluitdijk zo goed als zeker zou zijn afgesloten net als de (snel-)wegen boven Zwolle. Lockdown alleen in het Noorden, want anders zou de economie te zeer geschaad worden. Voor het Zuiden is dat een ander verhaal. Brabant is de economische en drugsmotor van ons land met navenante invloed en dus ging heel het land in lockdown.
Het Noorden zou nu zelf zijn grenzen moeten sluiten voor de Randstedelingen en Brabanders die een veilige vakantie in Friesland en Drenthe zoeken. In plaats daarvan kan het Noorden de vluchtelingen op Lesbos uitnodigen om naar de lege toeristenparken in het Noorden te komen. Lesbos in Fryslân.

Belastingdienst met strafblad

Stap voor stap is de Belastingdienst van een ontvangstkantoor voor de Overheid die vastgestelde percentages over inkomens en winsten incasseerde naar een boekhoudkantoor voor ondernemers omgebouwd. Met een fraai box-systeem kunnen vermogende landgenoten makkelijk uit het betaalcircuit ontsnappen, voor hen is ons land een paradijs geworden. Voor grote ondernemingen kan het niet leuker gemaakt worden, zij mogen zelf aangeven wat zij denken aan belasting te moeten betalen, of gewoon even op de koffie bij de belastingambtenaar om lucratieve dealtjes, rulings geheten, te sluiten. Het is het resultaat van decennia neoliberaal beleid.

De “gewone” burger kan niet ontsnappen aan de loonbelasting en voor de zzp-er en kleine ondernemer wordt de loper naar ontduiking evenmin uitgerold. Nu is daar nog discriminatie op grond van afkomst bijgekomen. Wat iedereen vermoedde is toegegeven, de Dienst doet aan etnisch profileren. Nederlanders met een niet 100% Nederlands klinkende naam krijgen niet alleen te maken met terugvordering van toeslagen maar ook standaard extra zware controle van hun aangifte. Toeslagen werden ten onrechte teruggevorderd, boetes uitgedeeld voor elk verkeerd aangevinkt hokje in de aangifte. Het staat in schril contrast met de huidige aanpak van het steun trekkende bedrijfsleven. Bedrijven die toch bonussen en dergelijke uitkeren worden niet van steun uitgesloten, want dat vindt de Belastingdienst “te moeilijk” om te controleren.

Zelf vindt de Belastingdienst dat zij het niet leuker kan maken, en dat vinden de vrinden van Hoekstra en Rutte ook, maar voor degenen die zij discrimineren kan zij het niet slechter maken. Afgelopen week zag het Ministerie van Financiën geen andere optie dan zelf tegen de eigen Belastingdienst aangifte te doen. Het past wonderschoon in een Belastingparadijs: een Belastingdienst met een strafblad.

Robuuste zorg

Bestuursvoorzitter van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) Marian Kaljouw noemde ons zorgsysteem “robuust”. Het was geheel in lijn met Ruttes houding dat hij de coronacrisis fantastisch goed aanpakt waardoor wij tot de top van de wereld behoren, want hij heeft niet zomaar een lock down ingevoerd, maar een intelligente. In deze show van een geweldig land dat overal het beste in is dankzij de VVD is de waarheid knap onder het tapijt geveegd. Toch komen er feitjes boven water waar Rutte niet op zit te wachten. Zo moest Van Dissel(RIVM) toegeven dat hij ons land ten onrechte bij de top best presterende landen in Europa had ingedeeld. Hij had daarvoor de verkeerde cijfers gebruikt, wij behoren juist tot de slechts presterende landen wereldwijd. En dat is nog niet eens gecorrigeerd op het gebrekkig testen, want niet getest is niet gemeten. Het weinig testen heeft veel coronaslachtoffers buiten de sterftecijfers gehouden.

Maar wat bezielde Marian Kaljouw om onze zorg robuust te noemen. Wij zijn lang niet zo zwaar getroffen als Italië of Spanje maar moesten al een beroep doen op België en Duitsland om patiënten op te nemen wegens gebrek aan ic-bedden. En voor het tot een minimum aantal wegbezuinigde ic-bedden moesten de ziekenhuizen wegbezuinigde ic-verpleegkundigen dankbaar zijn omdat die vrijwillig hun diensten aanboden vanwege het personeelstekort. Hoezo is ons systeem robuust? Een dreigende tweede golf zal het systeem niet weer zo “goed” doorstaan voorspellen ic-artsen en -verpleegkundigen. Is dat nog steeds robuust? Van de VVD kreeg het zorgpersoneel alle complimenten en applaus als dank. Afgelopen winter hadden zij nog moeten knokken voor een armetierige CAO en nu al klinken de geluiden over een nieuwe bezuinigingsronde voor de zorg als corona voorbij is. Ontslag onder luid applaus. Alles om de zorg nog robuuster te maken.

De vorige voorzitter van de NZa moest met zijn hele bestuur opstappen vanwege het zich laten fêteren door de farmaceutische industrie. Edith Schippers haalde toen Marian Kaljouw binnen. “Alweer een VVD-er” klonk het op de werkvloer. En daar zal niemand het woord robuust in de mond nemen als hij over onze zorg spreekt.

Standwerker Rutte

Het steunpakket van de regering draagt overduidelijk het VVD-stempel als je de voorwaarden er op naslaat. Rutte is niet de premier van alle Nederlanders, maar hij slaagt er voor de bühne wel in om zo over te komen. De onzekere landgenoten, en dat zijn er nu heel veel, zien hem graag als een bekwaam bestuurder die ons land kundig door de corona-crisis loodst. Maar hij loodst vooral zijn partij perfect door deze crisis, virtueel staat de VVD op 43 zetels en als hij zo door gaat is dat nog lang niet het maximaal haalbare. Met het uitdelen van miljarden aan het bedrijfsleven zie je dat de vrienden van Rutte het geld moeiteloos krijgen toebedeeld terwijl anderen heel weinig of niets op hun rekening gestort zien.

Dat intussen de Mexicaanse drugsmaffia ons land heeft uitgekozen voor de vestiging van crystal meth-fabrieken is niet zozeer te danken aan Schiphol en de haven van Rotterdam, maar vooral aan het feit dat ons land al een spil in de internationale onderwereld is: wij zijn ‘s werelds beste belastingparadijs. En nu die drugsbaronnen hier toch al hun zaakjes aan de Amsterdamse Zuidas regelen kunnen ze er net zo goed een Europees Amazon voor drugs opzetten. Een logisch gevolg van het VVD-beleid, en Rutte gaat dat paradijs echt niet aanpakken, box 2 is heilig voor hem.

Ook in corona-tijd spaart Rutte zijn belastingontduikende vrinden, die kunnen namelijk evengoed overheidssteun krijgen. Denemarken sluit belastingontduikers juist uit, maar dat land staat dan ook niet bekend als belastingparadijs.
Bij het voucherbeleid van KLM zag je ook dat Rutte niet de belangen van de klant/burger dient, maar die van de ondernemer/KLM. Eurocommissaris Margrethe Vestager moest Rutte terugfluiten. Zij weet wel dat je bij vooraf betalen en vervolgens niet geleverd krijgen uiteraard je geld terug hoort te krijgen. Maar Rutte belooft bij verkiezingen ook van alles en levert eenmaal gekozen niet. Het is zijn normaal. Hij weet zijn beleid als een perfecte standwerker te verkopen, maar net als op de markt, thuis het super mes uitgeprobeerd blijkt standwerker Rutte een goochelaar want het mes doet niets van wat hij beloofde wat je er mee kon.

Corona-maatregelen

Het idee om met een app corona te bestrijden stuit op privacybezwaren en is niet geheel onomstreden wat effectiviteit betreft. Dat je privacy ernstig wordt geschonden vinden velen niet belangrijk, maar die laconieke houding is niet terecht. In Zuid-Korea heeft het al tot een opleving van homofobie geleid. Een nieuwe uitbraak daar was veroorzaakt door een man die een paar net weer geopende horecagelegenheden had bezocht. Het bleken gaybars te zijn. Dankzij de app weet heel de wereld nu dat een homoseksuele man het virus heeft verspreid en reageert de wereld als een Donald Trump, met haat. Alsof de man in kwestie wist dat hij besmet was en expres het virus had verspreid.

De politiek zit ook met het corona-beleid in de maag, hoe te vergaderen met 75 of 150 man in één zaal? De Eerste Kamer is uitgeweken naar een grotere zaal, de Tweede Kamer vergadert nu met minder aanwezige leden. Dat is niet heel anders dan normaal, een volle Kamer heb je alleen bij heel belangrijke besluiten of wanneer bekend is dat die vergadering prominent op televisie komt.
Nu zit een deel thuis voor de webcam en klagen zij over het gemis van elkaar in de ogen kijken. Maar is dat oogcontact wel zo goed? Is het niet beter dat je wat afstand houdt tot je politieke opponenten? Gaan in de normale situatie politici niet te amicaal met elkaar om? Hoe hard wil je jouw tegenstander nog attaqueren als je net gezellig met hem hebt geborreld. De afstand zou de politiek wel eens gunstig kunnen beïnvloeden.

Als sneeuw voor de zon

Zwakke bedrijven wordt het leven nog even gerekt met belastinggeld, als zij tenminste bij een bedrijfstak horen die een sterke lobby heeft. Zo kregen de siertelers 600 miljoen omdat hun omzet 40% was gedaald. Dat die daling maar een maandje duurde en zich nu al weer bijna heeft hersteld geeft een onaangenaam gevoel als je andere bedrijven ziet die na maanden op eigen vermogen interen nog niet voor overheidssteun in aanmerking komen. Of de hele sector cultuur die op slot moest met slechts 300 miljoen steun.
Het lijkt deels willekeur wie er wel en wie niet op steun kan rekenen, maar zo willekeurig is het niet. De sterkste schouders met de daarbij passende sterkste lobbyisten krijgen op maat gemaakte steun. Dat wordt verkocht als steun voor iedereen, maar in de praktijk valt het duidelijk anders uit. En zelfs naast het zo passende potje piesen zoals de KLM doet met het toch ontslaan van personeel wordt door Koolmees door de vingers gezien

De Kamer mag zich wel wat meer gaan inspannen. Er wordt van alles besloten zonder overleg of debat, dat zou zeker de oppositie niet moeten pikken. Onze privacybescherming dreigt achteloos te worden geofferd met als smoes dat het zal helpen corona te bestrijden, maar die ingrepen zijn of twijfelachtig wat betreft effectiviteit of buitenproportioneel. Feit is dat het grensoverschrijdende maatregelen zijn die thuis horen in een dictatuur.
En dan de vele miljarden steun die het Kabinet rondstrooit. Behalve het nutteloos steken van dat geld in bedrijven die toch al op omvallen staan, gaat dat geld ook naar bedrijven die in een duurzame samenleving niet thuis horen. Die bedrijven zullen op termijn allemaal verdwijnen. Waarom dan een gigantische staatsschuld oplopen om die aflopende zaken te redden?

Het is vals dat er altijd wordt geschermd met ondernemers die zoveel risico lopen, maar die dan nu moeiteloos dat risico op de belastingbetaler afwimpelen. En het zijn vaak ook nog de bedrijven die doorgaans belasting maximaal ontduiken en subsidies maximaal binnenslepen die wij nu redden. Het lijkt alsof de ondernemer die altijd al echt onderneemt als enige het risico voor de kiezen krijgt. Hij mag zien hoe Booking en KLM er met de miljarden vandoor gaan en mag zelf zijn handen dicht knijpen als hij 4000 euro krijgt. De zzp-er mag van geluk spreken als hij 1000 euro per maand uitkering krijgt, wat lang niet zijn vaste lasten dekt. Maar weet hij toch nog 250 euro bij elkaar te werken dan is dat niet om zijn tekort weg te werken, nee, die mag hij gelijk inleveren. Leuk afgekeken van de fantastische bijstandswet.
Bij de bankencrisis werd de miljardensteun nog deels terugbetaald, maar ging het mes diep in de zorg en cultuur, nu dreigen de miljarden als sneeuw voor de zon te verdwijnen en zal het mes nog dieper in de overheidsuitgaven gaan.

BV Nederland komt met winstwaarschuwing

Met de VVD aan het roer is het BV Nederland geworden. Het Ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking is omgebouwd tot het Ministerie van Handel en ontwikkelingssamenwerking, ofwel in plaats van subsidie aan malariabestrijding gaat de subsidie nu naar bedrijven als Heineken en naar bloembollentelers om in Afrika vestigingen te starten. Daarbij worden lokale boeren van hun grond gejaagd en de overigen komen in de problemen door het enorme beslag dat de Hollandse koopmannen op hun watervoorraad leggen. Velen zien dan een toekomst in Europa als enige overlevingskans en wagen de levensgevaarlijke tocht richting de EU.

De Overheid moet kleiner vindt de VVD, in het verkiezingsprogramma heeft de BV Nederland een prominente plaats gekregen samen met de daaraan gekoppelde vlaktax, een belastingvorm die een eind maakt aan nivellering, iedereen, rijk en arm, betaalt dan evenveel belasting. Dat betekent de armen meer en de rijken minder. Dat programma was opgesteld door VVD-coryfee Geert Dales, inmiddels de grote man bij 50Plus, maar alweer op weg naar zijn volgende partij, altijd toekomstgericht. Hij kleurde niet alleen de “liberale” gedachten bij de VVD, maar ook bij 50Plus. Alleen kreeg hij daar een ietsje pietsje tegengas van oud-vakbondsvrouw Van Brenk, en alles wat maar naar rood riekt werkt bij Dales als de bekende lap op een stier, al is dat rode van Van Brenk uit een grijs verleden, zij is nu op de grijze toekomst gericht. Een beschuldiging van graaien in de kas was de druppel voor de voormalige anti-kraak wonende burgemeester van Leeuwarden. Dat burgemeesterschap was ook al geen succes, Dales als baas van een rode stad, dat was vragen om problemen.

De BV Nederland is zo ver gevorderd dat wij nu al zo’n 10 jaar met een manager van Unilever als premier zitten. Gladjes en met succes speelt hij zijn rol als staatshoofd in zware tijden. Ook voor zijn VVD, want die staat op recordhoogte in de peilingen. Om de herinnering aan zijn laatste (mislukte) dienst aan de multinationals, de afschaffing van de dividendbelasting, te doen vergeten en de aandacht van de tig miljard die nu aan de multinationals wordt uitgedeeld af te leiden, bestookt Klaas Dijkhoff de tv-kijker met een filmpje vol kleine superpositieve middenstanders die corona proberen te overleven. De NPO doet gretig mee door gratis STER-reclame aan ondernemersverenigingen te geven.
In zijn persconferentie woensdag brak even de toon van BV Nederland door. Bij de versoepeling van de coronavoorschriften moest gewaarschuwd worden dat bij het weer oplopen van ziekenhuisopnames en doden de versoepeling teruggedraaid kon worden. Daar viel de oud-Unilevermanager even uit zijn rol, hij gaf een “winstwaarschuwing”!

Wirtschaftswunder

Op corona was het wachten, alle virologen wisten het zeker, er komt een gevaarlijker dan het jaarlijkse griepvirus. Opgelucht haalde Rutte adem, omdat corona niet een virus van eigen boerenbodem was, zoals MKZ. Dan zou Wopke Hoekstra heel de wereld excuses moeten aanbieden en flinke claims krijgen omdat deskundigen allang waarschuwden voor de onhoudbaarheid van onze bio industrie vanwege de risico’s op virusuitbraken. Onze ziekenhuizen kennen niet voor niets speciale protocollen voor iedereen die maar iets met boeren te maken heeft. Die worden allemaal standaard in isolatie gezet.

Regeringen willen deze crisis graag vergelijken met een oorlog. Ook Mark Rutte ziet zich als de sterke leider die het volk door de strijd sleept, zijn populariteit is erdoor op recordhoogte beland. Hij waarschuwt voor de economische klappen die ons te wachten staan maar dat is vreemd voor een historicus. Hij zou moeten weten dat na een oorlog de economie doorgaans ruimte heeft gekregen voor vernieuwing en dan juist gaat bloeien. Ook het plat gebombardeerde en met een enorm tekort aan mankracht kampende Duitsland kwam er met een zetje Marshallhulp razendsnel weer bovenop, het werd het wirtschaftswunder genoemd. Een crisis en een oorlog vragen veel slachtoffers, maar de economie vaart er wel bij.

Het zal na corona economisch waarschijnlijk ook snel goed gaan. De staatsschuld is weliswaar enorm opgelopen, maar met 0% rente stel je aflossing gewoon uit tot daar weer ruimte voor is.
De beurzen staan er weer florissant bij en bankwereld is de buit al stiekem aan het verdelen. De weggeven miljardensteun aan belastingontduikend ondernemersland zal de regering moeten terugvorderen met strengere belastingwetgeving, want er zal veel geld nodig zijn om degenen die de klappen hebben gekregen op te vangen en het land klaar te maken voor een nieuwe ernstiger crisis. Met de juiste aanpak, vernieuwing dus vergroening en nivellering, kan ook na corona een wirtschaftswunder plaatsvinden.

Saneren en verduurzamen

Het vliegverkeer is van levensbelang voor onze economie brult de Schiphol/KLM-lobby, en half politiek Den Haag brult dat braaf mee.
Maar nu zitten wij al bijna 2 maanden zonder die onmisbare economische motor en het land draait gewoon door, tenminste, alle vitale bedrijfstakken en diensten. En dat blijk het vliegverkeer dus niet te zijn. Dat was uit wetenschappelijke onderzoeken uit 1997 en 2016 al bekend, Schiphol is een overstapstation met maar zeer beperkte toegevoegde waarde voor onze economie. Het is eerder een belastingvrije zone passend bij de belastingontwijkexperts aan de Amsterdamse Zuidas.
Bernard Wientjes wees in Buitenhof op het drama voor “al die mensen die rond Schiphol werken en wonen” die het verschrikkelijk zouden vinden dat alles stil ligt. Hij moet de omwonenden maar eens vragen hoe die er over denken, want die verkeren nu juist in een ongekende luxe zonder geluidsoverlast, hard zoeken naar degene die dat verschrikkelijk vindt.

De bollenteelt is ook zo’n sector waar de nadelen vele malen groter zijn dan de voordelen. Natuurlijk is de export leuk, alleen gaat ook die voornamelijk per het milieu extra belastende vliegtuig. De teelt zelf kent verschillende gradaties van milieuvernietiging. De lelieteelt valt onder de zwaarste categorie. De hoeveelheden gif die bij de bollenteelt gebruikt wordt kwam vorig jaar nog in het nieuws vanwege een huisarts in Drenthe die zich genoodzaakt zag te verhuizen omdat zijn buurman boer is overgestapt op lelieteelt en dat schaadt vooral (zijn) kinderen.
De aardappelboer die de slechtste kwaliteit aardappelen teelt en de gifspuit ook nog eens extra royaal hanteert levert aan de patatindustrie. Natuurlijk kan die oogst nog treuriger uitvallen, een misoogst treft elke boer met regelmaat. Maar nu is er corona en kan hij de oogst moeilijk verkopen en dus houdt de ene boer al bij voorbaat zijn hand op terwijl de andere hoopt dat het volgend jaar beter zal gaan.

Rutte had KLM nu met milieueisen kunnen overladen, de maatschappij eindelijk eens dwingen om fatsoenlijk belasting te betalen in ruil voor een lening. Maar Rutte heeft afgelopen winter nog voor 750 miljoen aandelen gekocht, die inmiddels niets meer waard zijn en KLM krijgt nu nog eens tussen 2 tot 4 miljard als cadeautje over de eerste 1,5 miljard steun heen.
De bollenboer boert zo goed dat menigeen ook een kwekerij in Afrika is begonnen, met een leuke subsidie uit de ontwikkelingshulppot nieuwe stijl. Daar kan hij nog royaler met de gifspuit tekeer gaan. Voor hem en voor de meest gif gebruikende aardappelboer is er door Rutte 650 miljoen opzij gezet om omzetverlies te compenseren.

Het Kabinet laat de kans liggen om deze crisis te gebruiken om kwalijke bedrijfstakken tot de orde te roepen. Saneren en verduurzamen zou het motto moeten zijn. Maar ook in crisistijd bewijzen de sterkste lobbyclubs hun waarde.

Daar gaat het geld naartoe

Van Hünkemüller tot Booking.com, van KLM tot Randstad, allemaal concerns met diepe zakken, allemaal uitgekookte belastingontwijkers èn subsidieslurpers. Follow the Money legde bloot hoe deze firma’s nog in april geld ophaalden bij de EU door uitgifte van obligaties. Shell krijgt de Europse miljarden probleemloos, Italië niet. Voor Wopke Hoekstra geen punt. Gek, want de miljarden die de EU deze bedrijven verschaft door tegen lage rente obligaties te kopen verdwijnen direct als dividend in de zakken van de aandeelhouders. Vaak zijn dat de zakken van Hedgefunds, niet voor niets sprinkhaankapitalisten genoemd.
Het Franse LVMH van Bernard Arnault, na Bezos en Gates de rijkste man ter wereld, heeft steun aangevraagd bij de EU, maar keerde nog wel 600 miljoen uit aan Arnault zelf dankzij de verkoop van zulke obligaties aan de EU. Veel KLM-aandelen zijn in handen van één van de veroorzakers van de vorige crisis Goldman-Sachs, Hünkemüller is van een miljardair uit Hong Kong. De rijksten ter wereld trekken de EU leeg en Hoekstra maakt zich druk over Italië.

Terwijl de grote jongens als eersten bij Wouter Koolmees miljarden ophaalden, stond het MKB met zijn boekhouders zich af te vragen hoe zij aan de toegezegde gelden konden komen. De regels leken uitsluitend voor de belastingontwijkingsspecialisten van de Amsterdamse Zuidas ontwikkeld. De MKB-er kwam er pas na zijn aanvraag achter dat de 90% loonkosten- regeling voor hem in de praktijk 64% bleek te zijn.
De kapper die zijn zaak gedwongen moest sluiten komt niet verder dan een bijstandsuitkering, of die zijn woonkosten en levensonderhoud dekt is zeer de vraag, maar de zakelijke lasten (pandhuur, energie, verzekeringen enz.) worden daarmee natuurlijk niet gedekt. De kleine man krijgt hooguit een te kleine tegemoetkoming, de grote jongens keren de opgehaalde miljarden aan hun (Amerikaanse en Engelse) aandeelhouders uit en belonen hun topman (AirFrance-KLM) met een extra bonus voor het binnenhalen van de overheidssteun. Alleen onze pensioenpotten profiteren er van mee. De rekening komt straks uiteraard weer bij de werkenden in loondienst en deels bij het MKB(cultuur en horeca). Flexwerkers zijn altijd al de dupe.

De grote bedrijven, banken en multinationals goochelen zich wel weer rijker deze crisis uit en betalen doen ze hem zeker niet. Zij betalen sowieso al geen of nauwelijks belasting.

Applaus

Fijn dat zoveel landgenoten de afgelopen weken hun waardering lieten blijken voor ons zorgpersoneel. Applaus kregen zij. Maar wat hebben die applaudisserende kiezers gestemd de afgelopen decennia? Een ruime meerderheid heeft namelijk op partijen gestemd die het “efficiënt en beter” vonden om met de botte bijl de zorg te slopen. Onder paars werd de zorg in de markt gezet, dat zou de zorg goedkoper maken(!) en Balkenende zette dat beleid flink door. De Kabinetten Rutte hebben nog eens 77.000 zorgmedewerkers wegbezuinigd. En er zijn ook nog 8 ziekenhuizen gesloten en failliet gegaan. De laatste medicijnenfabrikanten mochten van Rutte worden verkocht en voorraden werden afgebouwd vanwege de efficiency.
De sector kwam onder Marks bewind ook in het nieuws omdat zij tegen de gewoonte van zorgpersoneel in acties ging voeren. De lonen bleven steeds verder achter, de werkdruk nam navenant toe. En bij verslechtering van de zorg komt de eigen ethiek in problemen, daarvoor was je geen verpleegkundige of arts geworden. De bezuinigingsdrift kreeg zo zelfs verstokte anti-stakers in beweging.

De SP nam in 2016 het initiatief voor het Nationaal Zorgfonds, een zorgverzekering zonder marktwerking. Grootste verschil met de bestaande situatie is dat dan niet de financiële belangen van de verzekeraars voorop staan, maar de zorg. De mogelijke winsten vloeien de staatskas in, maar winst is dan geen doelstelling meer en de reclamebudgetten kunnen geschrapt. De zorg zou onbetaalbaar worden zeggen critici, maar dat is net zo’n onzin als dat de marktwerking hem goedkoper zou maken. Het Amerikaanse zorgsysteem hoort tot de duurste in de wereld maar functioneert uiterst beroerd en miljoenen mensen zijn daar onverzekerd. Was onze zorg niet zo kapot bezuinigd dan hadden we nu de coronacrisis ietsje makkelijker doorstaan.

Als corona straks achter ons ligt zal het neoliberale slopen van de zorg gewoon weer verder gaan. Net vandaag werden namelijk de ambtelijke plannen voor onze toekomst onthuld. Wopke Hoekstra krijgt zijn zin, hij vond de zorg het koekoeksjong in ‘s lands begroting. Die duwt de aanschaf van nog 100 JSF’s uit het nest. Zijn ambtenaren stellen daarom voor om nogmaals flink het mes in de zorgkosten te zetten. Het zorgpersoneel zal het wat Hoekstra betreft met applaus moeten doen.

Noord- profiteert juist van Zuid-Europa

Het is nu 10 jaar geleden dat Griekenland financieel in een crisis belandde. Er was jarenlang met de cijfers geknoeid waardoor de schuldenlast ver boven de toegestane normen van de EU was gekomen. Dat het vooral een bankenspel was werd overschaduwd door de gesel van Europa met de opmerking van Jeroen Dijsselbloem over Grieken die hun geld aan drank en vrouwen spendeerden als summum. Het waren in werkelijkheid de ten onrechte rooskleurige ratings die de Amerikaanse kredietbeoordelaars Moody’s en Standard & Poor’s welbewust hadden verstrekt die banken deed rennen naar de Grieken. Zij mochten, nee moesten haast veel lenen van de ABNAmro’s die donders goed wisten dat de Grieken die leningen nooit zouden kunnen afbetalen. Maar zij wisten ook dat bij niet betalen de EU garant stond. En dat stond de EU. Griekenland kreeg miljarden in ruil voor draconische bezuinigingen. Die miljarden vlogen echter linea recta naar Nederlandse, Franse en Duitse banken. De bezuinigingen onttakelden het land compleet. Zelfs de haven van Piraeus moest van de EU aan China worden verkocht. Gezondheidszorg, lonen, alles werd gemarginaliseerd. Op de Amsterdamse Zuidas, op Wallstreet en in het financiële hart van Frankfurt knalden de kurken van de champagneflessen.

Nu legt de EU Italië over de knie. Niet zo hard als indertijd Griekenland, want daarvoor is de Italiaanse economie te groot en te belangrijk voor Europa. Dat was onze Minister van Financiën Wopke Hoekstra ontgaan. Die dacht à la Dijsselbloem populistisch te scoren en bij de Duitsers een wit voetje te halen door nog strenger dan de finanzminister Schäuble te zijn. Dat was echter niet de bedoeling. Merkel tikte Hoekstra subtiel op zijn vingertjes.
Het is verbijsterend dat wij een minister van Financiën hebben die niet weet, of doet alsof hij niet weet hoe de EU financieel werkt. Onze economie bloeide, het geld klotste tegen de plinten op volgens onze premier, en dat was mede dankzij Italië, Griekenland, Portugal en Spanje. Die landen zitten er vanaf de invoering van de euro slechter bij en drukken daardoor de eenheidsmunt euro in waarde. Daardoor is onze export goedkoper, kunnen wij makkelijker onze waren kwijt en draait onze economie als een tierelier. Omgekeerd hebben de zuidelijke Europese landen juist een voor hen duurdere munt gekregen en raken zij met meer moeite hun spullen kwijt. Daar zou Hoekstra hen dankbaar voor moeten zijn, maar nee, de populist is meer in zijn kleuterklasje van het CDA bezig om meester Buma op te volgen.