De cultuurafbraak

Na grondige afbraak van de cultuursector door Halbe Zijlstra, de deskundige van de VVD die een poster van Ikea voldoende cultuur vond, is het slopen niet gestopt. Van Engelshoven mag namens D66 de restanten van het cultuurlandschap beheren. Je zou wel enige strijdlust van een D66-er verwachten, maar zij loopt keurig in de VVD-pas en zet het bezuinigen gewoon door.
Corona heeft de cultuursector extra hard geraakt, reden voor bijvoorbeeld de Duitsers om daar forse steun aan te verlenen, maar hier gebeurt het tegendeel. Voor de cultuur vloeit de steun niet zo ruimhartig als voor Booking.com of KLM. De hele sector mag het doen met eenzelfde 300 miljoen als ook de aardappeltelers en de bloembollenboeren hebben gekregen. De bollentelers hebben hun verlies inmiddels alweer goedgemaakt en een mislukte aardappeloogst hoort in principe tot het bedrijfsrisico. Iedereen kan trouwens wel begrijpen dat alle musea, orkesten, theatergezelschappen enzovoort van een belangrijker en grotere orde zijn dan de giftige bollenhandel en een paar patatboeren.

De LC berichtte over nog een geniepige streek van het ministerie van Cultuur. Daar heeft men stilletjes een regeltje geschrapt bij de verstrekking van de cultuursubsidies voor podiumkunsten. Het criterium “regionale spreiding” is verdwenen. Alles zal nu wel naar de Randstad gaan vrees je dan en dat klopt. Naar Overijssel en Gelderland gaat geen cent, naar Groningen, Friesland en Drenthe gaat 2%. Amsterdam krijgt op zijn eentje 54%, en Utrecht en Rotterdam 11% ieder. Zo zal de lokale cultuur niet alleen met nog minder toe moeten, ook zullen de laatste mensen die hun hart aan de kunst hebben verpand naar de Randstad vertrekken. Meer leegloop in de regio en nog overvoller in de Randstad. Nog maar twee jaar geleden was Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa, een uitzonderlijke opsteker voor de lokale kunsten. Nu draait deze regering dat de nek om. Dat de commissie die de subsidies verdeelt de lokale cultuur zo in de kou liet staan kon zij niet helpen verklaarde de club in een persbericht, zij had voor 15,8 miljoen moeten bezuinigen. Dat kun je blijkbaar voornamelijk in de provincie doen. De valse trap die de commissie uitdeelde aan Meindert Talma sprak voor zich. De kritieken op zijn voorstellingen over schaker/dammer Jannes van der Wal en Domela Nieuwenhuis oogstten van Leeuwarder Courant tot Volkskrant lof, de commissie oordeelde echter dat hij niet kan zingen en in herhalingen vervalt, niets vernieuwends. Over smaak valt te twisten, maar dit leek eerder een persoonlijke afrekening. De commissie bevestigt slechts het vooroordeel van de arrogante Randstad die de provincie minacht. Wie accepteert trouwens een plek in een commissie die de cultuur verder afbreekt.

Boerenlogica

Je hebt als burger last van ratten, die vreten zich een weg je huis in en zorgen voor flink wat overlast. Pech, je kunt vallen kopen maar die lijken de ratten goed te kennen, zij lopen er omheen of graven er onderdoor. Professionele bestrijding loopt in de papieren en dat kan niet iedereen betalen, de burger wordt dus ratvriendelijk en probeert met de schade te leven. Alleen corona heeft het de ratten wat moeilijk gemaakt, de sluiting van restaurants was letterlijk geen probleem, maar er viel niets meer te halen.

Voor boeren is alles anders. Zij zijn vrijgesteld van wegenbelasting voor hun luxe peperdure tractoren die behalve de bodem van hun land dicht rijden ons wegennet kapot denderen. Ook voor de apk zijn zij vrijgesteld, niks roetmeting.
Voor schade door dieren worden zij wel ruimhartig gecompenseerd. Een wolf slacht een schaap en de boer vangt de financiële waarde van het schaap.
Ganzen foerageren hier op hun jaarlijkse trek en dat vindt de boer niet fijn, want dat kost hem wat gras, zijn raaigras dat hij wel 6 keer per jaar kan oogsten en door die ganzen zal één oogst wat kunnen tegenvallen. Er worden miljoenen liters water gebruikt voor dat gras wat zorgt voor extreme droogte. De waterschappen, waar boeren een onevenredig grote stem hebben, voeren in het voorjaar water af en in de zomer pompen zij grondwater op, dat is vragen om problemen. De oorzaak leggen de boeren niettemin doodleuk bij de burger, die moet maar stoppen met douchen.
De boerenlobby heeft ook voor de ganzenvraat een subsidieregeling voor elkaar gekregen. Het door de wolf geslachte schaap krijgt hij vergoed, het opgegeten gras ook. Alleen heeft de boer wat moeite met rekenen, de ganzen eten volgens zijn berekening in een ochtend op zijn land net zoveel als zij in een jaar verorberen. De ambtenaren van het eigen ministerie van Landbouw zien daar niets bijzonders in en keren de opgegeven 30 miljoen schade door ganzen rustig uit.

Er zou eens een burger bij dat ministerie moeten aankloppen om schade door ratten of muizen te verhalen. Burgers stemmen echter op partijen die niet hen, maar bepaalde klassen in de maatschappij graag in de watten leggen. De VVD is er voor de multinationals en de vastgoedjongens, het CDA voor de boeren. Uit ontevredenheid stemmen zij dan op een Fortuyn, Wilders of Baudet en die dienen al even makkelijk de vastgoedjongens en de boeren.

Het kind speelt hoog spel

De machtigste man op aarde zegt men over de president van de VS en dat is met types als Nixon, Reagan en Bush behoorlijk eng, maar dat er nu een groot verwend kind zit maakt het nog griezeliger. Het enorme vermogen dat Trump erfde wist hij te verkleinen, hij heeft zakelijk een record aantal faillissementen op zijn naam staan, hij is gered door Deutsche Bank en Russische oligarchen (bij wie hij dus in het krijt staat), school was niet aan hem besteed waardoor hij nog steeds de vocabulaire van een kleuter heeft. En erger, hij hanteert nog dezelfde technieken uit die kleutertijd om zijn zin te krijgen.

De entourage van Trump is sinds zijn aantreden doorlopend vervangen, iedere tegenstem krijgt direct te horen: you’re fired! Zo langzamerhand is er dus ook bijna niemand meer over die iets van tegengas durft te geven terwijl dat nu harder nodig is dan ooit, tenminste als je het Amerikaanse landsbelang een warm hart toedraagt. De dollar daalt rap in waarde en dat doet de financiële wereld altijd schrikken. Iedereen weet dat de dollar in principe nog veel minder waard is dan de Griekse drachme als die nog zou bestaan. Het is aan zijn positie als internationale rekeneenheid (een soort goudstandaard met een hoofdrol voor de dollar) te danken dat hij waarde houdt, een meesterzet van de Amerikanen bij de Bretton Woods conferentie in 1944. De dollar zit in de staatskluizen van veel landen, voor die landen dus ook een ramp als die dollars hun echte waarde zouden krijgen, minder dan het papier waarop het gedrukt is. China is zijn 3000 miljard dollar al jaren aan het wisselen tegen goud zodat het de VS failliet zou kunnen laten gaan. Maar er is te weinig goud op aarde. De goudprijs is dus geëxplodeerd.

En dan gaat Trump nu ook nog armpje drukken met Xi Jinping en lopen de spanningen met China verder op. Dat is niet zonder gevaar, want Amerika wordt draaiende gehouden door slechts een paar redelijk goed functionerende bedrijfstakken en die worden weer draaiende gehouden door slimme mensen met een goede opleiding. En dat zijn vaak Chinezen. Die moet je natuurlijk niet het land uit jagen.
Door corona zijn al 25 miljoen Amerikanen werkloos geworden, van beschaafde sociale voorzieningen is geen sprake, het onderwijssysteem is al even verrot net als de huisvesting. Logisch voor een land waar elke Republikeinse president de belastingen (voor de rijken) verder verlaagt. Trump dreigt zijn hand te overspelen met zijn schoolpleingevecht met China.

Bijstandsniveau is niet vol te houden

Daar zit je als winkelier in het hogere segment in coronatijd en laten de welgestelde klanten je meteen in de steek. Dankzij de niet belastingontduikende landgenoten word je nog wat gesteund door dit Kabinet en ploeter je nu al maanden met een inkomen op bijstandsniveau. En dat valt niet mee. Het is een bestaan dat je niet kende, mensen met een bijstandsuitkering had je ook niet als klant. In jouw ogen vierden de uitvretende bankhangers een heerlijk lui leventje van jouw belastingcenten. Dat je natuurlijk het liefst niet één cent aan de belasting afdraagt is uiteraard een ander verhaal.
Het blijkt toch niet zo’n heerlijk leventje te zijn. “Wij zitten al 3 maanden op bijstandsniveau en dat is niet vol te houden” roep je nu voor de camera. Na 3 maanden is de wijnvoorraad bijna op en is de vriezer leeg. De Chardonnay van de Aldi is nog niet ontdekt, maar ook die zal je met extra zuinigheid moeten uitsparen. Het bestaan van de uitkeringsgerechtigde vind je dus niet vol te houden. Voor jou tenminste niet, voor arme sloebers wel, voor “dat soort mensen” vind je het zelfs een riant bestaan.

Voor het bedrijfsleven is de overheid sinds Van Agt/Wiegel uitermate vriendelijk geweest. De ene na de andere belastingverlaging, afschaffen van regels en controles tot en met de afbraak van de rechten van werkenden in loondienst en navenante achteruitgang van de loonkosten. Zo langzamerhand zijn het de btw en loonbelasting die de ruggengraat van de overheidsinkomsten vormen en is het bedrijfsleven het verwende zondagskind geworden dat voor een dubbeltje op de eerste rang zit. In loondienst betekent achterblijven bij de inflatie en voor jaren in de wacht voor een sociale huurwoning. Of aangewezen op de vrije markt waar de Bernards junior die sociale huurwoningen hebben opgekocht om ze niet voor 500, maar voor 2100 euro per maand in de markt te zetten.
Waar Rutte Europa maant om Italië en Spanje streng aan te pakken als die landen de Brusselse aanbevelingen aan hun laars lappen, daar doet hijzelf niets met de aanbevelingen die ons worden gepresenteerd. De EU wil dat wij ons belastingparadijs aan banden gaan leggen en dat onze regering stopt met het pamperen van het bedrijfsleven en het achterstellen van werkenden in loondienst. Brussel adviseert het Kabinet om de lonen te verhogen en met name de werkenden in de zorg beter te behandelen.
Een stijging van het minimumloon zou een goede eerste stap zijn, dan zal meteen ook het bijstandsniveau wat stijgen en iets beter “vol te houden” zijn.

Vakantie

Corona sloeg genadeloos toe, tot nu toe lieten tussen de 8593 en 11.691 mensen in ons land het leven, veel ouderen en mensen met onderliggende kwalen, maar ook mensen in de bloei van hun leven als bijvoorbeeld ic-verpleegkundige. Op economisch terrein vielen ook slachtoffers, terwijl de overheid eerst 90 miljard aan het bedrijfsleven schonk om mensen hun baan te laten behouden, zoals bij KLM, gooien die bedrijven nu alsnog mensen met duizenden tegelijk op straat. De directies moesten hooguit onder politieke druk (deels) afzien van hun bonussen. Niettemin krijgt KLM alsnog 4 miljard extra toegeschoven.

Kleine zelfstandigen vielen vaak buiten de steunboot van Den Haag. Wie (nog) niet failliet is gegaan worstelt zich een ongeluk om zijn hoofd boven water te houden. Vakantie zit er dit jaar voor velen niet in, en waarschijnlijk voor jaren niet. In Den Haag staat men wat prettiger in het leven. Behalve dat het makkelijk leven is van een inkomen als minister of staatssecretaris, gaat voor hen ook in coronatijd de vakantie gewoon door. Over de grens wordt schande gesproken over de Franse kampeervakantie van Hugo de Jonge. Een kapitein hoort zijn schip in nood nooit te verlaten. Een bewindsman moet tussen zijn ambtenaren staan, niet voor zijn tentje in de Frankrijk op zijn I-Pad kijken wat de ambtenaren in Den Haag over een mogelijke tweede golf of mondkapjes te melden hebben. In het geval van De Jonge zal het wellicht niet veel uitmaken en zijn ze op het ministerie misschien wel heel blij om van hem verlost te zijn. Maar dat toont ook meteen de zwakte van het Haagse coronabeleid aan.

Veel Nederlanders blijven nu thuis of gaan in eigen land op vakantie, zich bewust van de risico’s om ouderwets erop uit te gaan. Maar ook Rutte is op vakantie, mogelijk zit hij op Terschelling in de Duinvilla van Jort Kelder en scheuren zij samen wat over het eiland in diens landrover. Ollongren moest vanwege familieomstandigheden naar Zweden. Dat moet zij elk jaar en dan heet het vakantie, dit jaar gaat zij wat korter omdat zij nu 14 dagen in quarantaine moet.
Het lijkt erop dat de burger zich meer bewust is van de gevaren van corona dan dit Kabinet. De vakantie vierende bewindslieden ondermijnen zo hun gezag nog verder. Bij een tweede golf zal hun beleid daardoor niet zo makkelijk nageleefd worden en krijg je waarschijnlijk chaotische toestanden met alle kwalijke gevolgen van dien.

Complot?

Complottheorieën overspoelen het internet. Het is een goede zaak om alles met een kritische blik te volgen, maar om dan op het net de eerste beste onzin wel als waarheid aan te nemen is toch aardig in strijd met die kritische blik. Dat mensen vraagtekens hebben bij het overheidsbeleid in deze coronacrisis is terecht. Als het goed functioneert dan is onze Tweede Kamer al kritisch over dat beleid en zijn ook onze kranten kritisch in het verslaan van dat beleid.
Wij hebben nog kranten die niet in de mangel van een Viktor Orbán zitten, of als nepnieuwsverspreiders worden weggezet door een Donald Trump, maar een echt linkse krant hebben wij niet meer. De huidige complotdenkers vinden onze kranten niettemin juist te links. Dat doet denken aan de VS, waar Trump verkiezingsfilmpjes uitzendt over demonstraties waar het uit de hand is gelopen. Amerika lijkt daarin op een oorlogsgebied, en dan roept Trump als voice-over: “dit is de wereld van Joe Biden”. Biden kan voorlopig slechts dromen van een eigen wereld, want het Amerika van nu is toch echt de wereld van Donald Trump.

Laten wij proberen om deze coronacrisis goed te evalueren alvorens ons in wilde complottheorieën te verliezen. Er zijn een aantal landen die deze crisis hebben aangegrepen om de vrijheden van de burger verder te beperken dan noodzakelijk was. En laten dat nou net de landen zijn waar vrinden van De Jonge, Baudet en Wilders aan de macht zijn. En de meeste complottheorieën komen uit diezelfde hoek. Wees voorzichtig met het trekken van conclusies, wees extra alert en kritisch op wat er aan zin en onzin op het net wordt gedumpt. Wie zit er achter zo’n complottheorie.

Bij de boerenacties is maar een kleine groep boeren betrokken, maar zij krijgen een overmaat aan aandacht. Dat de groep geleid wordt door een wegens dierenverwaarlozing gestopte boerin, een varkensboer die voor dierenmishandeling is aangeklaagd en een boer die actief was in neonazikringen, de “linkse” media geven hen veel aandacht, maar deze feiten vergeten zij te melden. Hoezo zitten die media dan in een complot tegen de boeren?

Woningmarktbeleid Rutte

Wat heeft Rutte gedaan aan het tekort aan met name sociale huurwoningen? Zijn partijgenoot Stef Blok is erg actief geweest als minister voor Wonen en Rijksdienst, hij voerde de verhuurdersheffing in waardoor coöperaties huizen moesten verkopen om geld vrij te maken voor onderhoud en nieuwbouw, hij organiseerde beurzen in München en Londen waar hij beleggers warm probeerde te krijgen om sociale huurwoningen te kopen (hoog rendement gegarandeerd). Hele huizenblokken verdwenen naar de vrije markt met gigantische huurstijgingen als gevolg. De zittende bewoners werden eerst even weggepest, maar dan was het binnenlopen voor de buitenlandse beleggers, en de huurpenningen vlogen over de grens.

De afgelopen 7 jaar zijn er op deze Blokwijze 100.000 woningen minder in de sociale huursector. Wachtlijsten zijn in de grote steden van een ontmoedigende lengte, duizenden wachtenden voor u, ofwel tig jaar in de wacht. Het is voer voor Geert Wilders die uiteraard vluchtelingen de schuld geeft. Hoezo hebben die 100.000 woningen van de markt gehaald? En het zijn er natuurlijk meer, want de coöperaties hebben ook nog nieuwe woningen bijgebouwd. Dat zijn er echter minder dan gepland vanwege de verhuurdersheffing. En gemeenten frustreren de sociale woningbouw ook nog om zo slinks de laagste inkomensgroepen hun steden uit te jagen. Een gevolg van het overhevelen van rijksoverheidstaken naar gemeenten, dubbel succes voor Rutte. Op de vrije markt is de vraag zo groot dat de prijzen de pan uitrijzen, de vraagprijs kan de gekte niet bijbenen, in de grote steden wordt standaard meer geboden. Feest voor de vastgoedboys, dezelfden die indertijd Pim Fortuyn in het zadel hielpen en nu bij Baudet hun plek hebben gevonden. En wat doet de ontevreden kiezer, die stemt voornamelijk op de partijen die dit feestje voor de rijken hebben georganiseerd.

Parlementaire enquête

Hugo de Jonge mag blij zijn dat hij nipt lijstrekker van het CDA is geworden, hij was natuurlijk al opgelucht dat hij de Kamer heeft kunnen weerhouden om het coronabeleid onder de loep te nemen. Dat beleid draagt namelijk heel sterk zijn stempel en is daarom een tijdbom onder Hugo’s Haagse leven. En hij wil nog zoveel in Den Haag, premier zijn is zijn doel. Maar bij zijn ambitieuze streven maakt De Jonge de ene na de andere miskleun, tot op heden bijna altijd weggewerkt onder het Haagse tapijt. De Tweede Kamer is op reces maar nu blijkt Nieuwsuur een voorschot te hebben genomen op de evaluatie van het coronabeleid. De Jonge kan zijn borst natmaken, het beleid werd verkocht als wetenschappelijk onderbouwd door de deskundigen van het RIVM, maar de werkelijkheid is andersom. De regering Rutte bepaalde de regels die het RIVM vervolgens noodzakelijk vond. Diederik Gommers(voorzitter Nederlandse Vereniging voor Intensive Care) had al wat uit de school geklapt over hoe De Jonge hem via zijn ambtenaren had gepiepeld, het blijkt standaard te zijn geweest. De vele doden in verzorgingshuizen waren wellicht te voorkomen geweest zonder deze bemoeienis van Rutte en De Jonge.

De Leeuwarder Courant publiceerde vandaag wat gegevens over de besteding van de loonkostensubsidie in de provincie Friesland. Er zit geen miljarden verslindende subsidievreter als KLM tussen, maar je fronst hier en daar wel de wenkbrauwen. Iedereen kent intussen wel een kleine zelfstandige die met niets of 75 euro is afgescheept en dan roept het tonnen per vestiging van de toch niet armlastige Van der Valkketen de vraag op, waarom zij wel. En waarom zijn een chique tandartsenkliniek en een jachtbouwer voor het “hogere segment” niet in staat om te overleven zonder overheidssteun? Landelijk werd die vraag terecht gesteld bij het belastingontduikende en miljarden aan aandeelhouders uitkerende Booking.com dat ook steun kreeg. De voorbeelden in de Leeuwarder Courant laten zien dat een parlementaire enquête nodig is over het 100 miljard uitgestrooide geld uit onze staatskas. En over de regeltjes bedacht door Rutte en De Jonge, waar wij en het RIVM ons naar te schikken hadden.
Rutte kan na drie Kabinetten wel aftreden om met Jort Kelder in een sloep te gaan wijnen, De Jonge heeft zich als minister én lijsttrekker alvast op een zachte landing na zijn val voorbereid.

Vrekken

Wij staan over de hele wereld bekend als vrekken, alleen is het in de meeste culturen not done om ons dat hard in het gezicht te zeggen, tot nu dan, want dankzij Wopke Hoekstra en Mark Rutte doorbreken Italianen, Portugezen en Spanjaarden die regel van fatsoen. Dan moet je wel erg ver zijn gegaan, en dat zijn zij. Kenden wij al de diplomatieke schofterigheid van Jeroen Dijsselbloem tegenover de Grieken en Stef Blok tegenover Suriname, nu slaan de Hollandse kleine baasjes een zeer aanmatigende toon aan tegen de Italianen, Spanjaarden en Portugezen. Deze landen zijn hard getroffen door corona, Noord-Europa een stuk minder, want was later aan de beurt en kon daardoor wat meer op tijd ingrijpen.

Omdat in de Noord-Europese landen flink geld in regeringskassen zit kan daar zonder veel moeite met euro’s worden gestrooid om de economie draaiende te houden. Tenminste in de sectoren met goed lobbywerk. Zo verdwijnen vele miljarden van onze begroting in de af te bouwen sector fossiele energieslurpers in plaats van innovatieve duurzame sectoren. Rutte had de kans om de coronacrisis te combineren met de omschakeling naar duurzaamheid maar kiest voor de wereld van KLM. Gek, want twee eigen topambtenaren, Gert Jan Koopmans en Maarten Verwey, hebben een prachtige nota geschreven(VK van vandaag) waarin de EU met miljarden euro’s steun niet alleen de economie draaiende houdt, maar tegelijkertijd een boost geeft aan de Green Deal van Frans Timmermans en de plannen voor Digital Europe. De EU heeft het voorstel van de Haagse topambtenaren omarmd, Rutte en Hoekstra daarentegen zouden de heren het liefst over de grens willen zetten.

In het Zuiden zijn de staatskassen minder goed gevuld en zij kunnen geen geld tegen 0% rente lenen zoals Duitsland en Nederland. De euro is voor hen slecht uitgepakt, voor ons juist voordelig. De Zuid-Europese landen hadden met hun lire en peseta een munt die flink minder waard was dan de mark of gulden, de euro is daardoor duurder voor hen, maar goedkoper voor ons geworden. Onze concurrentiepositie is daarmee sterker geworden en die van de Zuid-Europese landen zwakker. Het geld stroomt van Zuid naar Noord en hun belastinggeld gaat sowieso naar belastingparadijs Nederland.
De Zuid-Europese landen vragen nu wat steun aan de EU om hen te helpen de coronacrisis door te komen en daar staan dan de volgevreten profiteurs uit Nederland met een vingertje ho te roepen. Hoekstra en Rutte willen alleen helpen als het Zuiden de VVD-CDA-koers gaat varen. Ofwel, zij willen de Zuid-Europese landen dicteren welk politiek beleid zij moeten voeren, dat is ingrijpen in hun democratisch bestel. Zoveel hufterigheid doet de diplomatie van die landen zoveel geweld aan dat zij hun eigen fatsoensnormen overschrijden en daarom hardop zeggen wat wij zijn: vrekken. Maar twee topambtenaren in Den Haag laten zien dat niet iedereen hier een vrek is, hoewel, het is gewoon ook slim en lucratiever om hen ruimhartig te helpen.

Wasstraat Den Haag II

Voor het pluche worden in Den Haag de idealen weggewassen, maar er gaat daar meer door de wasstraat: de geloofwaardigheid. En dat gebeurt niet alleen omdat de politicus ongeloofwaardig is, maar minstens zo vaak omdat hij of zij ongeloofwaardig wordt gemaakt.
Op het moment dat een bevlogen idealist zich in de kijker heeft weten te spelen en zich vervolgens door de selectieprocedures van een partij heeft geworsteld, wacht hem training. En daar verliest de idealist zijn authenticiteit, zijn eigen geluid, zijn eigen haperingen maar ook zijn eigen welbespraaktheid. Hij gaat dan praten zoals alle poppetjes praten, met hooguit een verschil in dialect of klank. “Het kan toch niet zo zijn ….” is zo’n cliché, hoor je het iemand zeggen dan kan dat Lilian Marijnissen(SP) zijn, maar evengoed Sven Koopmans(VVD) of bijna welk ander Kamerlid ook.

In beroepsgroepen heb je jargon, helaas ook in de politiek. Het blijkt een grote zo niet de grootste veroorzaker van afkeer van politici. Het bewijs daarvoor is het succes van veel populisten. Het is niet alleen het spelen op de onderbuik wat hen populair maakt, het is waarschijnlijk nog veel eerder het taalgebruik. Iemand die ongepolijst op zijn eigen wijze het woord voert wordt geloofwaardiger, die wint het van de door een oud-televisiester getrainde spreker die door de clichés juist ongeloofwaardig lijkt. De kijker ziet het liefst iemand die zichzelf is, en dat maakt hem geloofwaardig. Menig kiezer stemt in de VS bijvoorbeeld liever de authentieke presidentskandidaat die zijn belangen niet dient dan de gladde overtrainde kandidaat die voor zijn belangen opkomt. Dat is hier niet anders.

Wasstraat Den Haag

Waar de crimineel zijn zwarte centjes wit wast, daar wast menig politicus zijn idealen weg. Op de laatste dag voor het reces jaste de Tweede kamer er maar liefst 200 moties doorheen. Dat was teveel om degelijk te behandelen. Ook de media zagen door de moties de onderwerpen niet meer. Hoe is het vergaan met de motie over het adoptieschandaal? Het is de media ontgaan. Hoe het gegaan is met de motie over het opnemen van 50 alleenstaande vluchtelingenkinderen uit het Griekse kamp Moria belandde wel in het nieuws, dankzij de inzet van onderduikkinderen uit de Tweede Wereldoorlog. Die hebben zich het lot van deze kinderen aangetrokken, want zeer herkenbaar. Nu gingen zij op hun oude dag nog op de barricaden. Zij konden niet geloven dat 500 kinderen teveel waren voor het CDA, de VVD, de SGP, FvD en PVV. Zo’n 120 gemeenten hadden zich bereid verklaard om de kinderen op te nemen, opvang was geregeld, maar de Ankie Broekers-Knollen in Den Haag wilden er niet aan.

Ontluisterend is het om te zien hoe D66 en CU zich door deelname aan het Kabinet Rutte door de wasstraat hebben laten rijden. Beide partijen onderscheiden zich van CDA en VVD op voornamelijk één terrein, het terrein van de ethiek. Mensenrechten staan vooraan in hun partijprogramma maar zijn nu weggewassen voor hun plekje op het pluche. Joël Voordewind die zich eerder sterk voor opname van deze vluchtelingenkinderen had gemaakt zei min of meer hetzelfde als het riedeltje dat de PvdA altijd hield tijdens de paarse Kabinetten en haar deelnames aan Balkenende IV en Rutte II. De socialistische idealen werd weliswaar geweld aangedaan, maar zonder PvdA zou het nog erger zijn geweest. Nog dommer was het dat de PvdA VVD-beleid op Sociale Zaken niet alleen accepteerde, maar ook nog de uitvoerend minister leverde.
Voordewind zei nu dat zonder zijn tegenstem de weg vrij zou komen te liggen voor een PVV, Fvd, CDA en VVD Kabinet. Nog erger dus.
En zo bepaalt de VVD samen met het CDA onze politiek al sinds het Kabinet Van Agt-Wiegel. De oppositie die aanschuift moet daarvoor haar idealen laten varen en doet dat braaf om vervolgens haar partij te zien decimeren. Den Haag is een wasstraat geworden voor politici die het door de VVD geboden pluche voor een wasbeurt accepteren.

Sterfhuisconstructie van de sociale woningbouw

De krapte op de woningmarkt valt al te verklaren door het woord zelf: woningMARKT. Onder Lubbers werd de bijl in de sociale woningbouw gezet, paars zette dat lekker door evenals Balkenende, en Rutte maakt het karwei van Lubbers af. Onze woningbouw is daarmee omgetoverd tot de huidige woningmarkt. Werd er ooit in sociale tijden gebouwd om de woningnood te bestrijden, nu wordt er gebouwd voor de markt, voor de winst dus. Dat betekent huizen bouwen voor koopprijzen die Jan Modaal nooit kan betalen en huurhuizen die slechts te betalen zijn door expats met een forse belastingvrije voet en pensionado’s die hun geld niet meer op krijgen. En nog wat appartementen voor studenten, ofwel studio’s van amper 22m2 voor de maximaal gesubsidieerde huur.

Deze marktwerking is niet fijn voor onze schatkist, bij alle voorbeelden worden subsidies en belastingaftrek maximaal uitgebuit. En voor iedereen met een inkomen op bijstandsniveau tot en met modaal is het eveneens niet fijn, er komt voor hen geen woning bij. Erger, er worden nog aldoor woningen aan de sociale huursector onttrokken door vermarkten en sloop en het bijbouwen voor de sociale verhuur ligt nagenoeg stil dankzij de verhuurdersheffing van Stef Blok. De centen die er nu nog overblijven bij de coöperaties worden hooguit in nieuwbouw in het lucratieve hogere segment gestoken.

Er spelen nog andere factoren een rol. Steden met veel werkloosheid sturen bijvoorbeeld aan op afname van het aantal sociale huurwoningen terwijl bij hen het tekort juist het grootst is. Dat zit zo. Voor mensen met een bijstandsuitkering krijgen de gemeenten een zak geld. De gemeente met weinig mensen in de bijstand houdt daar vaak flink wat aan over voor leuke dingen voor hun welgestelde inwoners, maar de gemeente met veel mensen in de bijstand komt tekort. Die kunnen dan een beroep op Den Haag doen om dat tekort aan te vullen. Maar dan heeft Den Haag een hele trucendoos om het gemeentebeleid te beïnvloeden. Er wordt geëist dat de gemeente meer werk van werk moet maken en dat zij mensen niet zo makkelijk een uitkering moet geven. Een bureaucratisch gevecht waarbij gemeenten, ook met PvdA-wethouders, kiezen voor de harde aanpak. Er wordt dan op alle mogelijke en zelfs illegale manieren gepoogd om mensen uit de uitkering te zetten of om zo moeilijk te doen dat mensen er geen krijgen. Een half jaar wachten en nog geen bijstand en dan de vraag waar je van hebt geleefd. De steun van je oude moeder is vervolgens reden om je de uitkering te weigeren.

Maar er is nog een smerig pad gevonden. Zorgen dat je zo weinig mogelijk sociale huurwoningen hebt. Want dan zullen mensen met lage inkomens in een andere gemeente een huis moeten zoeken. De gemeente kan dan weer wat geld overhouden om daarmee een nieuw stadskantoor of voetbalstadion te bouwen. Veel gemeenten blokkeren daarom sociale woningbouw. Keerzijde is dat er ook voor verpleegkundigen (met een inkomen dat meer uit applaus bestaat dan euro’s) geen huis meer te betalen is in die gemeenten.

De helden van Piet Hein Donner

Thierry Baudet ging langs in Brabant, die provincie heeft zijn partij omarmd en mag daar in het provinciaal bestuur meeregeren, met dank aan de vele nerts- en varkensboeren. Na zich te hebben vermoeid met het uitdelen van een handjevol flyers zette het Forumgezelschap zich aan de drank op een terras. Nog even een een plaatje schieten voor de kathedraal, gelijk Trump voor een kerk, leuk voor de achterban vond zijn pr-man. Hoe vervelend dat er nu net één demonstrant de moed had opgevat om een ludiek protest tegen Baudet te houden, juist voor die kathedraal. Dat kon natuurlijk niet in beeld samen met de heilige leider. En net als bij Trump werd deze ongerechtigheid/demonstrant hardhandig verwijderd.

Het publiek was verbijsterd, een paar beveiligers stortten zich op de jongeman, werkten hem buiten beeld, en hielden hem een kwartier op zijn buik plat op de grond. De omstanders maakten opnamen, riepen van alles, maar het team Baudet stoorde zich nergens aan, maakte haar filmpje en vertrok. De demonstrant overleefde hoewel velen vreesden voor een Mitch Henriquez-einde. Of de bewakers van Baudet door hemzelf zijn ingeschakeld of door onze overheid is niet duidelijk. De beveiligingsbedrijven wensten de Volkskrant niets te vertellen. De media-aandacht bleef tot een stukje achterin die krant beperkt. Verder bleef het stil.

Op televisie bij de VPRO kwam nog even Alt Right voorbij, de Amerikaanse fascisten die met armen vol hakenkruizen en KKK-tekens dezelfde boreale praat uitslaan als hun vriend Baudet. Die mag graag avondjes doorzakken met kopstukken van die beweging. Voor Piet-Hein Donner is dat geen punt. De CDA-er vecht een vete uit met Ernst Hirsch Ballin en het twistpunt is extreemrechts. Het was ooit begonnen met de aanstaande benoeming van Hirsch Ballin als lid van de Raad van State. Donner ambieerde die positie ook en hij wist Hirsch Ballin(die betere papieren had) weg te werken. Maar de vete is daarmee niet gestopt. Nu verwijt hij de tegenstanders van samenwerking met Baudet (waaronder Hirsch Ballin) gemakzuchtigheid (interview in het AD). Als je weigert met een fascist samen te werken dan ben je volgens Donner dus gemakzuchtig. Dat geeft een speciale kijk op ons verzet in 40-45. Dat waren dus ook allemaal gemakzuchtige lieden. Laat zich raden wie de helden van Donner zijn.

Sluipmoordenaar

In de Tweede Kamer wees Thierry Baudet op de aanwezigheid van een sluipmoordenaar. Met sluipmoordenaar bleek hij Carola Schouten te bedoelen, de minister van Landbouw die bij boerenacties al groepsverkrachting was toegewenst. Die actievoerende boeren zijn dan ook aanhanger van deze aan de Leidse universiteit afgestudeerde lichtgewicht, niet voor niets ook de held van Johan Derksen. Kamervoorzitter Arib verzocht hem zijn woorden terug te nemen, Baudet keek verongelijkt en deed het niet.

Over afgestudeerden aan, in zijn ogen, linkse universiteiten heeft hij ook een stevige mening, eentje die zo uit het handboek “in drie stappen naar genocide” zou passen. Hij is deel 1 en 2 reeds voorbij, de linkse doctorandussen zijn bij hem al “afval” geworden.
De strategie van fascisten is gebaseerd op het stigmatiseren van groepen. Zo zijn linkse mensen geitenwollensokkendragers en uitvreters, een succesvol frame dat de Telegraaf ooit inzette. Tegenwoordig worden zij vaak met “gutmensch” aangeduid. De volgende stap is deze minderwaardige menssoort van zijn mens-zijn te ontdoen, de linkse mens wordt dan een beest om te eindigen als “afval”. En daarmee is het leven de linkse mens in taal ontnomen. Hij is dan zelfs geen nuttig ding als een stoel of tafel meer, hij kan als afval direct naar de vuilverbrandingsoven.

Het CDA in Brabant werkt met Baudets FvD samen. Hugo de Jonge zou dat geen probleem moeten vinden, want hij was indertijd pleitbezorger van het gedoogkabinet Wilders. Maar vanwege het grote electorale verlies dat daarop volgde spreekt de domineeszoon zich nu uit tegen samenwerking met Baudet, althans landelijk. De gedeelde ijdelheid speelt wellicht ook een rol, twee van zulke types gaat natuurlijk moeilijk samen. Zij zien elkaar echter niet als afval en het is maar de vraag of De Jonge voor links afval zal kiezen als hij over rechts niet zonder FvD kan.

Compensatie

De nertsenfokkerij is al decennia een politiek heikel onderwerp. Indertijd werden werkloze bouwvakkers in Brabant door de Rabobank geholpen om stallen te bouwen en die met varkens te vullen. Van stal bouwen hadden zij wel verstand, van het houden van vee niet. Maar dat was geen probleem, wat afval voeren en eenmaal vetgemest naar de slacht en klaar is kees, gelijk de daar aanwezige pluimveebedrijven. Er konden ook wel wat nertsfokkerijen bij, want die beestjes kun je restafval van de slachterijen voeren en leveren dan elk jaar een fiks bedrag op vanwege hun geliefde pelzen. Het bleek de manier om snel miljonair te worden. Maar de kritiek werd steeds sterker en begin deze eeuw leek een fokverbod aanstaande. Toen kwam de LPF in de regering en ging dwars liggen. Pim was namelijk tegen, dus zij ook. Het verbod ging van de baan. Uiteindelijk is er in 2013 een verbod afgekondigd en dat gaat 2024 in. De fokkers hebben daarmee 10 jaar de tijd gekregen om af te bouwen.

Het is intussen gedaan met de lucratieve handel in nertspelzen. De prijs is van 70 naar 21 euro gezakt. De 128 overgebleven fokkerijen hebben hun winsten zien verdampen en een aantal draait verlies. Op papier althans, want zij zijn liefhebbers van creatief boekhouden. Vorig jaar deed de FIOD nog een inval bij 9 fokkerijen vanwege 50 miljoen belastingontduiking.
Met de corona in de stallen wil de overheid nu de sluiting vervroegen. De nertsenfokkers doen ineens alsof zij nog steeds bloeiende ondernemingen hebben, en alsof er over 3 jaar geen sluiting volgt. Zij vinden de 36 miljoen compensatie voor het stoppen van hun verlieslatende bedrijven veel te weinig, een half miljard willen zij, 4 miljoen per bedrijf. En dat mag opgebracht worden door mensen die wel belasting betalen.