De olifant van Rutte

“Visie is als een olifant die het zicht belemmert” verkondigde Rutte ooit. En later zei hij: “voor visie moet je naar de opticien”. Uit beide opmerkingen sprak minachting voor het hebben van visie. Dat Rutte visie ontbeert heeft hij met zijn beleid wel duidelijk gemaakt, daar waren die opmerkingen niet voor nodig. Wie verder kijkt dan vandaag of morgen had natuurlijk nooit de ziekenhuisbeddencapaciteit tot derdewereldlandenniveau afgebroken en had de jaarlijkse rampenoefeningen niet afgeschaft. Rutte is de ondernemer die geen brandverzekering afsluit omdat hij denkt dat er toch geen brand zal uitbreken. Of een verzekering tegen overstromingen. Maar als er dan een overstroming is staat hij vooraan bij de overheid om geholpen te worden. Gratis. Terwijl zijn collega jaren premie heeft betaald en alleen zijn verzekeringsagent opbelt om de schade te verhalen. Daarom wil zijn VVD ook uitkeringen afschaffen, zijn partijgenoten denken daar zelf nooit afhankelijk van te worden. En dat gaat voor de meesten op, met overheidsbeleid dat de rijken rijker laat worden en de armen armer. Als baas van de overheid is het dus logisch dat Rutte die on(der-)verzekerde ondernemer uit Valkenburg te hulp wil schieten. Dat het belastinggeld kost is geen probleem, want geld is gratis, tenminste nu en verder kijken doet hij niet. En die ondernemer is vast een VVD-er, want dat zijn “durf”ondernemers, die wagen een gokje, zijn er gek op. Robin Linschoten(VVD) heeft het met Rutte dan ook mooi voor elkaar gelobbyd dat er nu ook online legaal gegokt kan worden. Ofwel, dat de gokbazen met een spervuur aan reclame mensen mag verleiden om verslaafd te raken en om hun hele hebben en houwen bij hen te verspelen.

Op alle terreinen heeft Ruttes visieloosheid zijn tol geëist. Door de verhuurdersheffing en de massale verkoop van sociale huurwoningen zitten wij nu met een enorm tekort. Door het beroep leraar onaantrekkelijk te maken gingen er minder mensen naar de PABO, met lerarentekort als gevolg. Hetzelfde met de zorg enzovoort. De olifant van Rutte heeft in 10 jaar veel vernietigd. Als oplossing komt hij nu niet verder dan strooien met geld. Alweer visieloos.

Sinterklaas bestaat

‘Sinterklaas bestaat, en hij zit daar, achter de tafel’. Met een felheid van een Geert Wilders, een verbetenheid van een Thierry Baudet en een uiterlijk van een Joost Eerdmans krijste Hans Wiegel(VVD) die woorden ooit voor een volle zaal wijzend op zijn discussiegenoot Joop den Uyl(PvdA). Het was de eerste politieke framing voor televisie kijkend Nederland en de eerste naoorlogse stap op het pad van rechts populisme. Het valse pad, want Den Uyl was alles behalve sinterklaas. Geld smijten deed Den Uyl niet, uitgeven aan zaken die de VVD onwelgevallig waren natuurlijk wel. Wiegel en Van Agt(CDA) smeedden na de verkiezingen een akkoord en zetten Joop den Uyl, de winnaar van de verkiezingen, naast de zijlijn. Het Kabinet Van Agt/Wiegel was geboren en dat Kabinet liet de staatsschuld pas echt oplopen. Maar bijna 50 jaar later toont de VVD in haar tv-spotjes nog steeds Hans Wiegel met zijn valse sinterklaas-beschuldiging.

Rutte ging met zijn eerste VVD/CDA/PVV-Kabinet vol los met beleid waar rechts zijn vingers bij kon aflikken zoals hij het zelf noemde. Helaas voor hem viel dat Kabinet al snel, de grote klappen moesten nog worden uitgedeeld. Diederik Samsom was zo infantiel om voor een paar boterzachte toezeggingen zoals het kinderpardon de agenda van Rutte 1 uit te voeren. Het laatste vertrouwen van de kiezer in de sociaaldemocratie was daarmee verspeeld. Bij Ruttes derde Kabinet kwam de aangerichte ellende stukje bij beetje naar buiten. Nu mag zijn vierde Kabinet het puin ruimen. En dat betekent dat er niets veranderd, alleen wordt er met geld gesmeten. Sinterklaas bestaat.

Maar waar Den Uyl zorgde voor betaalbare woningen en fatsoenlijke uitkeringen voor hen die buiten de banenboot vielen, daar belanden Ruttes miljarden juist niet daar. Ja, er komen woningen bij, en nee, geen betaalbare woningen, want die verdwijnen ook onder dit Kabinet. En ja, het minimumloon gaat ietsje omhoog net als de bijstand, maar die verhoging dekt de huidige inflatie al niet, laat staan dat het iets doet aan het inlopen van de jarenlange achteruitgang. En helemaal schandalig is dat de koppeling met de AOW wordt losgelaten. De landgenoten met alleen AOW en een klein pensioen gaan er nu zelfs nog verder op achteruit. Tenzij de eerste Kamer het nog afstemt. Sinterklaas bestaat en is rechts. Rechts is bijna overal aan de macht en de rechtse sinterklazen maken de rijken rijker en de armen armer. De 10 rijkste wereldburgers hebben in de huidige coronatijd hun bezit bijna zien verdubbelen van 800 miljard naar 1300 miljard. De armoede is weer toegenomen.

Als Nederland er klaar voor is

Als Nederland er klaar voor is dan stapt de koning weer in zijn gouden koets, want nu is Nederland er nog niet klaar voor. Wat bedoelt Willem Alexander met dit statement? Wanneer is ons land er wel klaar voor? Wat moet er veranderen? Zijn de Nederlanders die het niet van deze tijd vinden om bij een feestelijke optocht een koets met afbeeldingen van onderdrukking te gebruiken de reden? Vindt hij hun bezwaren niet terecht? Verwacht hij dat er in de toekomst wel weer met die slavernijkoets kan worden gereden omdat de bezwaarmakers zich dan wat ontwikkeld zouden hebben en er geen bezwaren meer in zouden zien. Of denkt hij dat die bezwaarmakers in de toekomst weer ouderwets hun koloniale plek kennen en zich koest zullen houden? Het eerste is onzinnig, want dat zou zoiets zijn als joden die, na zich te hebben ontwikkeld, geen bezwaar zouden hebben met afbeeldingen uit Dachau bij feestelijke gelegenheden. Het tweede lijkt het meest logische, en tegelijk het griezeligst, want dan verwacht onze koning kennelijk dat hier binnen afzienbare tijd een zuiver boreale regering zal aantreden.

Ons land is nog sterk boreaal. De conservator van het museum in Vlissingen beklaagt zich bijvoorbeeld over mensen die ‘zeuren over dat jongetje’. Op het schilderij van Michiel de Ruyter dat pontificaal bij de entree hangt staat ook een klein zwart jongetje. ‘Dat was toch zijn pronk-Afrikaantje’ voegde de conservator er nog verontwaardigd aan toe. In de meest christelijke streken is de VOC-tijd nog altijd geweldig. Toch!?! Op Urk wordt een nieuwe wijk nu nog voorzien van straatnamen van ‘onze zeehelden’. In Engeland heeft de rechter mensen vrijgesproken van vernieling. Zij hadden het beeld van Colston (een Engelse Michiel de Ruyter) in Bristol in zee gegooid. Wat Colston op zijn geweten had aan slavernijhandel en doden was wel wat erger dan het beeld van deze wreedaard in zee kieperen vond ook de rechter. Maar zover zijn wij hier nog niet. Volgens Willem Alexander gaan we zelfs terug in de tijd, nog even en we kijken weer vol trots naar de VOC-tijd. Willem Alexander rept over fouten in onze geschiedenis en dat we daarmee in het reine moeten komen. Maar merkwaardig genoeg denkt hij ook dat we eenmaal in het reine er klaar voor zijn om de massamoordenaars van toen opnieuw te gaan vereren. Baudet zal net als Eerdmans, Wilders, Balkenende en Buma de champagne ontkurken op zo’n mooi toekomstbeeld.

Is Kuipers wel zo’n goede keus

Met Kuipers(D66) leken Rutte en Kaag een goede minister van Volksgezondheid te hebben gekozen, een vakman uit het veld. Maar is Kuipers wel zo’n goede keus? Hij was MDL-specialist en heeft een carrière switch gemaakt naar het bestuur. En dat is een heel andere rol. Het eerste punt op de agenda dat hij heeft opgepakt roept al vraagtekens op. De kinderhartchirurgie in Groningen mag opdoeken. Twee van zulke centra in ons land zijn voldoende, de specialisatie concentreren is beter vindt hij. Dat die twee in de Randstad zetelen, één zijn eigen Erasmus UMC, is geen probleem. In het noorden wordt daar anders over gedacht. Er zijn al 250.000 handtekeningen binnen tegen de voorgenomen sluiting. Het UMCGroningen staat kwalitatief zeer goed aangeschreven en dit verlies zal een aderlating zijn. Bovendien is het nog maar het begin van een reeks concentraties die Den Haag op stapel heeft staan. Het was ook nog eens een ongelukkig moment waarop Kuipers zijn standpunt publiekelijk uitsprak, Groningen had immers net te horen gekregen dat de gaskraan weer open wordt gedraaid en bovendien kon heel het land zien hoe tegelijkertijd Ollongren de bewoners van het bevingsgebied vernederde door hen in lange rijen te laten bedelen voor wat compensatiesubsidie, de helft vergeefs omdat de pot niet voldoende was gevuld.

In zijn rol als ziekenhuisbestuurder heeft Kuipers doorlopend met de verzekeraars om tafel gezeten. Handjeklap over de centjes. Geven en nemen, maar vooral geven, want wie een verpleegkundige of arts kent weet dat er elk jaar meer administratieve rompslomp bijkomt en verder wordt geschraapt aan de kosten. Niet verwonderlijk dat ic-verpleegkundigen in zijn eigen Erasmus zich vaak ergerden aan Kuipers’ media-optredens, ‘luister ook eens naar ons’ was hun commentaar. Het sluiten van de afdeling kinderhartchirurgie in Groningen is een wens van de verzekeraars. En voor Kuipers een ruilmiddel om ander ingrijpen te voorkomen. Hoe zit Kuipers in zijn rol bij de huidige coronacrisis. Kan hij de verzekeraars buiten de deur houden? Voor de zorgverzekeraars is de lock down fantastisch. Het is hét middel om de ziektekosten laag te houden. Alleen invoeren als het echt noodzakelijk is? Voor de verzekeraars is een lock down altijd lucratief. Kuipers mag zijn beslissingen over coronamaatregelen nooit afstemmen met de verzekeraars zoals hij gewend was te doen. Of hem dat zal lukken is maar zeer de vraag.

Vertrouwen

Daar stonden de ministers van Ruttes “nieuwe” Kabinet op het bordes. De camera’s flitsten maar verder was het oorverdovend stil. De demonstranten van Engel hadden dit keer geen fakkels maar sirenes, alleen gingen die pas loeien toen de beelden van de bordesscène op hun smartphones verschenen. En ja, daar zit een vertraging in waardoor hun lawaaiprotest pas losging toen de ministersploeg alweer naar binnen was gegaan voor de borrel met de koning.

EenVandaag had het vertrouwen gepeild dat de kijker in deze ministers heeft. Rutte(VVD) bleef op een armzalige 31% steken, nog achter Hoekstra(CDA) en De Jonge(CDA). Carola Schouten(CU) scoorde met 40% goed voor een minister van Landbouw, niet het makkelijkste ministerie en populair wordt een minister daar zelden. Het vertrouwen in deze ministersploeg is breed onvoldoende. Slechts 2 ministers kregen het vertrouwen van meer dan de helft van de kijkers, Robert Dijkgraaf (D66) nipt met 51%, Ernst Kuypers (D66) kreeg met 55% het meeste vertrouwen. Maar ook dat hield niet over. Duidelijker kon Rutte de rekening van zijn 10 jaar wanbeleid niet krijgen, alleen de beide ministers die van buiten de politiek komen kregen meer dan 50% vertrouwen. En als aantredend premier van de grootste partij het vertrouwen van slechts 31% krijgen, dat zou een reden voor opstappen moeten zijn.

Na glunderend het knikje van Willem Alexander te hebben ontvangen en hun net aangeschafte of gehuurde dure kledij op het bordes te hebben geshowd mochten de jongens en meisjes naar hun dikke vroem-vroem-patserbak met chauffeur. Wij zullen snel zien wie zich in deze poppenkast heeft verloren en zich nu zowat lid van het koningshuis waant en wie met beide benen op de grond is blijven staan. Een blik op EenVandaag in de herhaling kan geen kwaad voor hen, vertrouwen heeft deze ploeg van Rutte IV bij de start al niet.

Avontuur

Rutte is zoals hij het zelf zei aan een nieuw avontuur begonnen. Ook met een record aantal vrouwen in zijn nieuwe Kabinet ziet Rutte regeren als een verhaal uit een jongensboek. Hij stapt voor de vierde keer in zijn rollercoaster van leugen en bedrog. De Groningers plechtig beloven snel hun schade te vergoeden, jaren later hetzelfde zeggen, want er is nauwelijks iets gebeurd. Alleen de slachtoffers die het in de media goed konden zeggen hebben schade vergoed gekregen. Precies zo als bij het toeslagenschandaal. En dan maar hopen dat het weer stil wordt. Serieus spreken over het terugwinnen van vertrouwen, maar het nieuwe Kabinet is nog niet aangetreden of de volgende belofte aan de Groningers wordt gebroken, de gaskraan gaat weer vol open. Nu was die kraan al niet helemaal dicht en werden er al vele gasputten van kleiner formaat leeggepompt, maar het was toch wel erg goedkoop en doorzichtig van Stef Blok om tot zijn laatste werkdag te wachten met het aan de Groningers te vertellen. Hij wist het allang en een dikke week geleden was het zeker.

Shell en Exxon hebben goud verdiend aan het Groninger gas en smeren hem het eerst als het op schade betalen aan komt. Shell heeft zijn hoofdkantoor zelfs naar Londen verplaatst, mooi vanwege de dividendbelasting, maar zeker juridisch handig wat betreft het ontlopen van verantwoordelijkheid betreffende de aardbevingsschade. De Staat heeft er ook aan verdiend, ten voordele van ons allemaal zou je denken, maar dat is helaas niet helemaal waar. Zo heeft Joseph Luns(KVP/CDA) indertijd als minister van Buitenlandse Zaken ervoor gezorgd dat Italië ons gas voor bijna niets cadeau kreeg. Luns probeerde zo rechts Italië te helpen, doodsbenauwd dat er iets linksig aan de macht zou komen. De bestrijding van het woningentekort wordt niets mochten we een paar dagen geleden concluderen. Bovendien komt Rutte op alle dossiers niet verder dan een zak geld, vaak ook nog slinks via vestzak-broekzak of sigaar uit eigen doos waar ander beleid de echte oplossing is. De Groningers waren slechts de eersten die concreet werden geconfronteerd met dezelfde leugens en bedrog van de vorige Kabinetten Rutte. Het belooft niets goeds voor de andere hoofdpijndossiers. Goed beleid is geen avontuur.

De sloop gaat gewoon door

Nieuw Kabinet met dezelfde partijen en dezelfde premier. Maar hij gaat het heel anders doen zegt Mark Rutte, al kan hij zich natuurlijk niet echt veranderen zei hij ook. De Kabinetsplannen lijken mogelijkheden tot veranderingen te bieden. Gisteren kwam een onderdeel van het woningbeleid in het nieuws dat de afschaffing van de verhuurdersheffing alweer teniet doet. Sociale woninghuurders mogen hun grondgebonden huizen kopen. Daarmee gaat Rutte dus gewoon door met de afbraak van de sociale woningsector.

Het woonbeleid is sinds de paarse Kabinetten volledig ontspoord. Met de voorgenomen afschaffing van de verhuurdersheffing leek Rutte IV een positief stapje te nemen. Die verhuurdersheffing is een unieke belasting die nergens op de wereld te vinden is, een belasting uitsluitend voor sociale verhuurders. De prinsjes Bernard en buitenlandse beleggers hoeven hem niet te betalen. Ook zo ongelijk, woningbezitters hebben hypotheekaftrek, maar sociale huurders betalen extra belasting. Met de voorgenomen afschaffing kunnen de woningcoöperaties weer wat nieuwbouw plegen, hard nodig met het woningentekort, met name in de sociale huursector. Die nieuwbouw wordt nog wel een probleem, want er is een ernstig tekort aan vaklui, te danken aan de bankencrisis. Toen werden wel de banken geholpen, maar de bouw mocht instorten. Gister mocht VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis zich op de mediakaart zetten met een nieuw Kabinetsplan dat de afschaffing van de verhuurdersheffing teniet doet. Woningcoöperaties ‘moeten’ in dat plan grondgebonden sociale huurwoningen aan de verhuurders verkopen als die dat willen. Er zijn al ontzettend veel sociale huurwoningen verkocht door coöperaties om geld vrij te maken vanwege het failliet van Vestia (daar draaiden alle coöperaties voor op), of om een Maserati voor de directeur aan te schaffen. Nieuw is dat het ditmaal door de overheid wordt opgelegd aan elke woningstichting. Koerhuis verkoopt het als mooi voor de sociale huurder die zo een koophuis kan krijgen en voor de coöperaties om zo geld voor nieuwbouw te vergaren.

Maar de woningstichtingen kunnen niet meer bouwen met meer geld, maar met meer vaklui, en die zijn er niet. De sociale woningvoorraad zal daarom nog verder afnemen, terwijl daar de krapte het grootst is. Een verbod op het nog meer dumpen van sociale woningen was nieuw beleid geweest. De scheefhuurders zijn de enigen die misschien zo’n woning kunnen kopen, of middels een geldschieter. Vervolgens belanden die woningen binnen de kortste keren in handen van de prinsjes Bernard is de ervaring. De sloop van de betaalbare sociale woningmarkt gaat onder Rutte IV dus gewoon door. De makelaars en vastgoedjongens wrijven in hun handen, de asielzoeker blijft de klos want die wordt nog steeds ten onrechte als schuldige van het woningentekort aangewezen. Stemmenwinst verzekerd voor rechts Den Haag. Voor de lage inkomens wordt Nederland ook onder Rutte IV onbewoonbaar.

Eigen verdienste?

Rechts heeft één gemeenschappelijk mantra, alles wat je bereikt is je eigen verdienste, de meritocratie. Ben je rijk? Eigen verdienste. Ben je arm? Eigen schuld. Dat is zo omdat we allemaal dezelfde kansen hebben stellen de anti-socialisten. Dat er van gelijkheid geen sprake is ontkennen zij gemakshalve, dat niet iedereen de capaciteit of instelling heeft die de meritocratie vereist willen zij evenmin zien.

Een mooi praktijkvoorbeeld over de geprivilegieerde positie van velen in de top van ons land is het faillissement van jonkheer Six. Geert Mak zou een extra hoofdstuk over deze telg aan zijn boek over de familie Six moeten toevoegen. Waar de ene Nederlander met een niet boreale naam zich een ongeluk solliciteert zonder maar één keer te worden uitgenodigd voor een gesprek, daar wordt Six alleen vanwege zijn naam vriendelijk opgebeld om miljoenen te gaan verdienen. Quote-oprichter Maarten van den Biggelaar zag weer een leuke start-up, leasen van zonnepanelen, en met een chique naam moest makkelijk startkapitaal los te krijgen zijn. En dat lukte, de gemeenten Amsterdam en Utrecht en de provincies Fryslân en Drenthe staken er ongezien 3 miljoen in. De Triodos Bank sprong er even blind achteraan. Experts vonden het allemaal wel erg riskant en dat leidde tot Kamervragen. Maar het financiële lichtgewicht Henk Kamp, door zijn VVD tot minister van Economische Zaken gebombardeerd, zag slechts de fraaie naam van de directeur, een echte Six, en greep niet in. Bovendien was er ook nog een zonnedakenbedrijf bij betrokken met een ware prins aan het hoofd, prins Maurits van Oranje.

Nu heeft jonkheer Six het faillissement aangevraagd. Zijn bedrijf is niet boven de 60 klanten gekomen met vorig jaar een omzet van 22.000 euro. Na een uitzending van Kassa waren er nog 30 klanten over. Six was directeur en enig werknemer met een werkruimte in de kantoorkolos van ooit Achmea in Leeuwarden. Er waren ook nog 3 commissarissen en een gevolmachtigde met een contractbevoegdheid van 7,5 miljoen euro. De miljoenen zijn verdwenen, de schuld van alleen de Friese tak is 316.000 euro. Welkom in de wereld van “zo heurt het”. Dik 3 miljoen euro gemeenschapsgeld heeft deze ene jonkheer laten verdampen. En dan weer lekker koninklijk jagen of met Jort kelder en Thierry Baudet mariniertje spelen op Vlieland. Allemaal eigen verdienste.

Arme rijkaards

De rijken worden elk jaar rijker, de armen armer. En dat is met de dominantie van rechts alleen maar erger geworden. Eerst was er nog wat linkse oppositie, maar nadat Kok de linkse veren had afgeschud ging het per jaar sneller met de tweedeling. Ook GroenLinks gooide de linkse economische agenda overboord. De SP was het enige alternatief maar bleef voor veel landgenoten te links, door Telegraaf geframed als enge Marxisten. En intussen heeft die partij zich tactisch verslikt door de rechtse vreemdelingenhaat buiten haar agenda te houden. Dus geen standpunt of een bijna onzichtbaar standpunt over asielzoekers en minderheden met een niet Nederlandse achtergrond. En dat betekent een einde aan solidariteit met de medemens, slechts solidair op afkomst. Bij het toeslagenschandaal liet Leijten het etnisch profileren dus ongemoeid. Die vage koers heeft de partij gemarginaliseerd, van de ooit naar de 30 zetels opstomende strijdbare club is het verworden tot een kleurloos strak geleide beweging die geen tegenspraak duldt. Het wemelt van leden die wat migrantenstandpunt betreft regelrecht uit de PVV lijken te komen, maar voor jongeren die de linkse Marxistische roots opzoeken is er geen plaats meer, die zijn domweg geroyeerd, met de complimenten van de Telegraaf. Zo hebben de linkse partijen het linkse gedachtegoed van vrijheid gelijkheid en broederschap, ofwel solidariteit, verkwanseld en hun kiezers als prooi voor rechtse rattenvangers achtergelaten. De enige hoop is nu BIJ1. Die partij kan de nieuwe generaties weer van linkse vleugels voorzien, maar voor de oudere generaties is het waarschijnlijk een stap te ver, bij die generaties is racisme vaak institutioneel en dat raak je niet zo makkelijk kwijt hebben we mogen ervaren met de simpele zwarte pietendiscussie.

De rijken kunnen met de rechtse stem van ook de armen nu dus klagen alsof hen met de rendementsbelasting net zo’n onrecht is aangedaan als de slachtoffers van het toeslagenschandaal. Een alleenstaande rijkaard moet sinds 2002 4% rendementsbelasting betalen. Dat was geen enkel probleem, wat heet, het was een douceurtje van Willem Vermeend, ooit PvdA, tegenwoordig Telegraaf-columnist en bekend van het op het schild heffen van een internetoplichtster. Als staatssecretaris schafte Vermeend de belasting op vermogen en winst af, feest voor de rijken. De rendementsbelasting die hij ervoor in de plaats stelde was voor de rijken een lachertje, totdat de rente ging zakken. De paar rijkaards die hun centen domweg op de bank hadden staan moesten toen ietsje belasting betalen omdat de rente lager dan 4% was. En dat is blijkbaar net zo’n onrecht als het toeslagenschandaal, tenminste dat vonden Jort Kelder en zijn vrinden. Nee, niet zijn boezemvriend Baudet, want die zat op zwart zaad en is pas dankzij zijn intrede in de Haagse politiek uit de financiële zorgen. Kelder moest hem zelfs helpen om zijn propagandafilmpjes te maken waarmee hij zijn zeteltjes kon winnen. Kelder mocht gewoon Op1 blijven presenteren, ook niet zo gek, want die talkshow staat onder leiding van Bert Huisjes van WNL en zelf van de Telegraaf afkomstig.

Het kan niet lichter

Wie wil er nog in een VVD-Kabinet onder Rutte zitten was de vraag. Nu weten wij wie. CDA-minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus is naar verwachting vertrokken, hij spande VVD-er Ivo Opstelten naar de kroon als slechtste minister van Justitie ooit. De CDA-er kwam van de Amsterdamse Zuidas en daar lijden ze allemaal aan zelfoverschatting. Nu levert de VVD weer de minister van Justitie en Veiligheid en daarmee komt er voor het eerst een SP-er in een Kabinet. Dilan Yesilgöz is namelijk ooit bij de SP begonnen, maar heeft de blijkbaar voor haar logische overstap naar de VVD gemaakt. Dat geeft niet bepaald een solide indruk en dat heeft zij met haar optredens alleen maar bevestigd. Ambitie heeft zij wel en daar schop je het bagageloos ver mee bij de VVD.

Hoekstra speelde hoog spel met zijn gemarginaliseerde CDA. Eerst werd hij slinks baas van de partij en werkte hij Omtzigt eruit en vervolgens blokkeerde hij de vorming van een Kabinet met PvdA en GL. Kaag heeft de post minister van Financiën binnengesleept en wordt ook vice-premier. Ministers van Financiën zijn altijd de populairste, alleen Hoekstra wist die bonus niet te verzilveren. Het is slim van Kaag om zelf op die post te gaan zitten. Bovendien is zij op dat ministerie maximaal machtig ten opzichte van de andere ministers. Hoekstra vindt dit Kabinet nog veel te “links” en zal daarom niet rouwig zijn om minder prominent in beeld te zijn.

Rutte IV heeft een record aantal vrouwen. Van de VVD-ministers is maar liefst 2/3 vrouw. Dat lijkt een mooie ontwikkeling, maar de reden is helaas minder fraai. Als er geen man meer te vinden is, behalve superlichtgewichten als Dennis Wiersma, dan mogen vrouwen de klus klaren. Bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zag je ook zoiets. Op het moment dat er vacatures waren in akelige oorlogsgebieden gaven de mannen niet thuis en mochten ineens vrouwen die complexe ambassadeursposten bekleden. Maar in Rutte IV komen wij ook al geen sterke vrouwen tegen. Capabele mensen zijn niet te vinden bij de VVD. Wie wil zijn goede naam geven aan een partij waarvan de vorige voorzitter gelijk CDA-er Sywert van Lienden een oplichter bleek. Wie wil plaatsnemen in een Kabinet onder een premier die naar eer en geweten zegt te liegen. De namen van degenen die dat desondanks willen zijn nu bekend en lichter kan je ze niet vinden. Dat is slecht voor het beleid en slecht voor de democratie.

Lula is een hoopvol voorbeeld

Na Chili lijkt ook in Brazilië het verstand het van de onderbuik te winnen. Na vals te zijn beschuldigd van fraude is oud-president Lula door de rechter onschuldig verklaard en uit de gevangenis ontslagen. Hij is meteen los gegaan om president Bolsonaro bij de komende verkiezingen te verslaan. Bolsonaro, de Braziliaanse Trump, kon de vorige verkiezingen mede winnen doordat hij met een lastercampagne Lula achter de tralies had weten te krijgen. Intussen heeft heel Brazilië mogen zien hoe Bolsonaro zelf een en al corruptie en vriendjespolitiek bedrijft. En dan is zijn aanpak van de coronacrisis ook nog een ramp gebleken. Het heeft 650.000 Brazilianen het leven gekost. Hier is coronacriticus Robin Fransman aan corona gestorven. Dat sterkt het vermoeden dat Bolsonaro zich stiekem heeft laten vaccineren. Fransman had ons land in tweeën willen delen, voor iedereen beneden de 60 gewoon alles open, alleen de 60-plussers in thuisisolatie. De fitte gezonde 53 jarige econoom bleek zelf niet gevrijwaard tegen het virus zoals hij dacht en als ongevaccineerde heeft hij het leven gelaten. Ongerijmd dat hij als VVD-er ook verstandige ideeën had. Het jeugdloon moest worden afgeschaft en het minimumloon moest omhoog vond hij.

Brazilië is onder Bolsonaro economisch in zwaar weer gekomen. De grootschalige kap van het regenwoud om onze boeren van voer voor hun veestapel te voorzien heeft de economie niet gered. Onder Lula was het regenwoud beter beschermd en ging het ook economisch beter. Door contact te leggen met een aartsconservatieve rivaal weet Lula nu waarschijnlijk ook de conservatieve katholieken achter zich te krijgen en lijkt verkiezingswinst zeker. Bij veel Brazilianen is hij nog altijd razend populair. Hij maakte de weg vrij voor arme Brazilianen om te studeren, zorgde voor hogere lonen en menswaardiger levensomstandigheden. En ook daar blijkt respect meer waardering te oogsten dan geld. We mogen hopen op winst voor Lula en dat deze politieke wende niet alleen Zuid-Amerika zal meeslepen maar ook naar Europa zal overslaan.

De duiventil van Rutte

Sander Dekker stapt niet in Rutte 4. Hij vond het nodig om dat als belangrijk nieuwsfeit naar buiten te brengen. Maar wie stapt er op? Een VVD-jongetje dat staatssecretaris mocht worden met als enige kwaliteit dat hij geen bedreiging voor meester Rutte is. Zijn prestaties op het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen hielden niet over, zowel het basisonderwijs als de VWO-scholen vonden zijn beleid ondermaats, en dat was het inderdaad. In het derde Kabinet Rutte mocht hij niettemin minister van Rechtsbescherming worden. Dekker deed het tegenovergestelde van wat die naam zegt, hij brak de bescherming juist af. Het recht werd onder hem ontoegankelijk voor veel burgers. Bij de aankondiging van zijn opstappen zei hij dat “de wereld een beetje beter maken” zijn motto is. Nou, dat “beetje” wat hij als bewindsman heeft gedaan wordt volgens het regeerakkoord van het nieuwe Kabinet weer teruggedraaid, zelfs Rutte vindt dat nu geen “beetje beter”. Dekker zegt dat hij toe is aan iets anders, maar hij weet nog niet wat, maar wel iets in de publieke sector. Logisch, want dat is de enige sector waar hij met hulp van zijn VVD-vrinden nog kans maakt op een vet betaalde functie elders.

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport CDA-er Hugo de Jonge zal evenmin terugkeren is de verwachting. Ook dat is geen verrassing, want naar zijn beleid zal de komende regeerperiode vrij zeker een parlementair onderzoek komen. Het was onnavolgbaar grillig, met Sywert van Lienden-kwesties en blunders. Zo riep hij om vooral de vaccinatieprik te halen want dan “kun je gelijk weer dansen met Janssen”, terwijl toen iedereen al kon weten dat de werking van een vaccin een week of twee na vaccinatie pas volledig is, zeker niet gelijk na de prik. De ene maatregel te laat, de andere te vroeg, het vertrouwen in zijn beleid is door dat gezwalk naar een absoluut dieptepunt gegaan. En dan liet Rutte hem ook nog de klappen voor diens eigen falen opvangen. Mark Rutte is grootste zwalker en leugenaar, de man die de aftrap gaf voor het toeslagenschandaal als staatssecretaris van Sociale Zaken blijft gewoon op zijn post als premier. Riep hij bij zijn eerste Kabinet dat rechts zijn vingers erbij kon aflikken, nu zegt hij het Radicaal anders te gaan doen en voor openheid en transparantie te staan. Een recordaantal bewindslieden is onder Rutte opgestapt of wenst niet meer terug te komen. Het vullen van zijn nieuwe Kabinet zal een probleem worden, wie wil op de duiventil van Rutte zijn naam verspelen. Alleen degenen die geen naam te verliezen hebben.

Hans Wiegel is terug in veelvoud

De Tweede Kamer heeft geleerd van Hans Wiegel. Wiegel zette in de jaren 70 vol in op framing van tegenstanders. Hij kreeg er ruim de aandacht mee en zo kon zijn VVD groeien, in aantal zetels en vooral in macht. Als resultaat zitten we nu al 11 jaar met een VVD-premier. Wie de debatten in de Kamer volgt ziet hoeveel Kamerleden in de voetsporen van Wiegel zijn getreden. Het gaat niet om de inhoud (stiekem maken ze die wel steeds rechtser), maar om de aandacht, hoe kom ik zoveel mogelijk in de krant of op tv. Nieuwste loot aan die stam is Caroline van der Plas. Deze belangenbehartiger van de Farmers Defense Force-boeren heeft echt alle tv-programma’s afgelopen, heel Nederland weet nu dat zij met haar boerenverstand niet snapt wat ze in Den Haag uitspoken aan onzin en dat zij weduwe is. Maar over haar politieke ideeën weet men niets (zij zit op de lijn Thierry Baudet). Zij past perfect bij de meeste Kamerleden, die zijn ook bezig met zichzelf in beeld te brengen maar laten het nuttige en noodzakelijke controlewerk liggen. Zo wordt ons land opgezadeld met niet (goed) gecontroleerde en dus slechte wetgeving. Het Kamerlid dat een zinloze hijgerige motie indiende hebben we wel mogen leren kennen en zien we daarom bij de volgende verkiezingen op de kieslijst terug. Maar de zwoegende dossiertijger die zijn werk achter het bureau in plaats van voor de televisie doet wordt doorgaans onverkiesbaar gezet. Hans Wiegel ging er indertijd prat op dat hij geen dossiers las, zelfs als minister deed hij dat niet. Lekker uit eten en drinken om de sloop van de verzorgingsstaat te vieren, dat was zijn bestaan als bestuurder. En een hoop valse onzin beweren over zijn tegenstanders natuurlijk. Hij wees vals naar Joop den Uyl(PvdA), maar zijn Kabinet met Van Agt(CDA) liet de uitgaven pas echt uit de hand lopen.

Frits Bolkestein(VVD) wees de vreemdeling aan als bron van alle kwaad. Pim Fortuyn deed dat nog harder. De sociale woningbouw gesloopt door de VVD en dezelfde partij wees de migrant aan als schuldige. De goedgelovige burger trapte daar moeiteloos in, had al jaren van menig kerk en Telegraaf hetzelfde gehoord. Vervolgens werd er heel hard geroepen dat er niet naar die burger was geluisterd, dus mocht die de hem aangeprate vreemdelingenhaat overal rond toeteren. En toen moest dat natuurlijk beleid worden. Hans Wiegel kijkt met genoegen op zijn uitvretersbestaan terug en blijft onverminderd populair. Hij is erelid van de VVD, maar voelt zich net zo thuis bij Baudet en Wilders. In hen herkent hij zich, in de halve Kamer kan hij zich herkennen.

Gedoetje

De boosterprikcampagne wordt sterk opgeschaald. Na de late trage start is het nu tijd voor tempo vindt Hugo de Jonge. Er moeten 12.000 mensen worden geworven en op prikcursus gestuurd om dat voor elkaar te krijgen. Maar dan hoor je ineens overal geluiden van gepensioneerde huisartsen en verpleegkundigen die zich hadden gemeld om (vrijwillig) te helpen bij deze giga prikklus en toch niet met open armen werden ontvangen. Een huisarts, net met pensioen, werd gezegd dat hij eerst op cursus moest, een verpleegkundige werd door de GGD doorverwezen naar uitzendbureau Tempo Team. Die gaf niet thuis, zij moest maar online reageren. Ook daar kreeg zij geen reactie op.

In heel het land staan intussen huisartsen klaar om hun patiënten te prikken, maar daar wil De Jonge niet aan. De GGD regelt het en als die huisartsen ook nog mee gaan prikken wordt het “een gedoetje” zei De Jonge. Maar juist de huisartsen zijn hierin goed getraind. Zij zorgen elk jaar al voor de griepprikken en hoeven niet op cursus. Hoezo “gedoetje”? Waarom heeft De Jonge de klus niet aan de huisartsen gegund? Of heeft die ene verpleegkundige onbedoeld de verklaring gegeven met haar verhaal over het niet reagerende Tempo Team? Als de uitzendorganisatie geen trek heeft in vakkundig personeel om de klus snel te klaren, dan mag dat ‘Tempo’ wel van de naam geschrapt en is duidelijk waar dat bureau voor staat, geld verdienen ten koste van alles. Maar dat wisten we allang van de uitzendbranche. Sywert van Lienden kreeg tegen alle adviezen in zijn mondkapjesdeal van zijn partijgenoot De Jonge, wellicht zit er ook een CDA-er bij Tempo Team. De uitzender organiseert ook nog een paar weken cursus om de prik te leren zetten. Zo’n financiële klapper mag niet worden verstoord door behulpzame gepensioneerde artsen en verpleegkundigen, noch door huisartsenpraktijken. Dat de gevolgen meer sterfte en overbelasting van de ziekenhuizen, huisartsen en thuiszorg zijn, dat is blijkbaar een gedoetje.

Rutte sloopt stilletjes door

Rutte heeft 11 jaar gesneden in de overheidsuitgaven. Zo heeft hij miljarden binnen geharkt om daarmee de belastingen voor de hoogste inkomens en bedrijven te verlagen. Het was visieloos snijden. En net zo visieloos dropt hij nu miljarden om voor de bühne de door hem aangerichte afbraak te herstellen. Maar met een zak geld op de stoep heb je geen leraar of verpleegkundige extra. En met een zak geld is een verziekt apparaat niet gezond. Daar is (nieuw) beleid voor nodig. Vaak is geld niet eens het belangrijkste. De zorg wordt onbetaalbaar zegt men, maar dat is niet de hele waarheid. Ons zorg’stelsel’ wordt onbetaalbaar. Het kan best zo zijn dat een beter stelsel zelfs goedkoper uitvalt. Maar alle problemen die de Kabinetten Rutte (en ook Balkenende) hebben veroorzaakt worden zonder plan of visie aangepakt.

De miljarden die nu worden rondgestrooid gaan echt wel op, maar waaraan? De Sywert van Liendens staan overal klaar. De miljoenen die Slob aan het onderwijs gaf om de achterstanden door corona in te lopen zijn naar believen van de schoolbesturen uitgegeven. Op de ene school werden commerciële bureautjes ingehuurd om bijlessen te geven, op de andere kregen alle kinderen een hoodie met de schoolnaam. Of de schooldirecteur vond een teambuildingsreis naar Zuid Afrika een goede besteding. Zo zal het klimaatgeld even makkelijk als subsidie naar Google of FaceBook verdwijnen om klimaatneutraal hun honderden hectaren grote datacenters van stroom te voorzien. Want dat is de reden dat FaceBook een datacenter in Zeewolde wil zetten. Nergens op de wereld is zo goedkoop, want door de overheid gesubsidieerd, stroom te krijgen. Voor een paar kralen en spiegeltjes gaan lokaal ook de PvdA en GroenLinks door de knieën. Dat ons overbelaste elektriciteitsnet hierdoor helemaal dreigt te bezwijken komt bij hen niet op. Dat onze belastingcenten naar de VS verdwijnen evenmin. Rutte’s visieloos besturen is tot in de lokale politiek doorgedrongen.

Intussen blijft een dreigende ingreep uit het regeringsakkoord onbesproken. Een ingreep die de bijl zet in het fundament van ons sociale stelsel. De AOW wordt losgekoppeld van het minimumloon. Op zijn Hans Wiegels wordt dat weggemasseerd met een verhoging van de ouderenkorting. Wiegel deed zoiets met de bijstand, die ‘compenseerde’ hij toen met een eindejaarsuitkering. En die verdween natuurlijk. De ouderenkorting is voor mensen met alleen AOW nauwelijks van invloed, die worden dus nog verder op achterstand gezet. Maar de loskoppeling is tevens het eind van de solidariteit tussen ouderen en de rest van Nederland. En dat gebeurt stiekem tussen het strooien van miljarden door. Er wordt even met geld gesmeten, maar er verandert niets. Voor straks is er wel weer een mooie reden tot zware bezuinigingen.