Waar staat de SGP?

Geroemd om zijn kennis van het staatsrecht in een frame van betrouwbaarheid en degelijkheid, dat is de SGP. De “S” staat voor “staatskundig”, maar zo mooi als dat klinkt, zo mooi is de partij niet. Vrouwen zijn tweederangs burgers, de islam is de volksvijand en ieder die geen hetero is moet genezen of wordt verstoten. De partij krijgt niettemin breed gedragen respect. Rutte kan altijd op de steun van voorman Van der Staaij rekenen, wel moet hij daarvoor zaakjes ritselen op de achterbank van de dienstauto, ver buiten het zicht van de media. Heel enkel komt zo’n dealtje aan het licht, een subsidie om een club te financieren die meisjes buiten de poorten van de abortuskliniek opwachten om hen zo te intimideren dat zij van die ingreep afzien bijvoorbeeld. Van der Staaij speelt altijd de mildheid zelve, hoe ernstig het onderwerp ook is. Maar toen hij kritiek kreeg op het in zijn bubbel gangbare taboe op vaccinatie brak zijn agressie door die milde façade. “Rokers en drinkers bezetten de ic’s” brieste hij.

Er is geen plotselinge epidemie van rokers en drinkers die de ic’s overspoelt, dat is een vals argument, een integer politicus onwaardig. Het imago van Van der Staaij blijkt uit een uiterst dun laagje vernis te bestaan. Maar dat was in feite altijd wel duidelijk. Tegen euthanasie en abortus, maar voor de doodstraf. Tegen donorschap, maar wel donororganen willen ontvangen. Gelijkheid bestaat bij de zwarte kousenbroeders niet, vrouwen zijn slechts geschapen om de man te dienen en kinderen te baren. Hun kerk is de enig juiste. Baudet en Wilders zijn vrinden van de mannenbroeders, samen tegen de islam. De kruistochten zijn hen net zo heilig als de VOC-mentaliteit en afvalligen worden net zo verketterd als in Saudi-Arabië. Niet gek dat de SGP in dezelfde Europese fractie zit als de Italiaanse neofascistische Fratelli d’Italia. Een blik op Brussel toont zo exact waar Van der Staaij en zijn SGP staan.

Achter de lach van Rutte

Het ooit door Hans Wiegel ingezette afbraakbeleid heeft in Rutte de perfecte uitvoerder. De kloof tussen arm en rijk was enige tijd onderhevig aan nivellering, maar Wiegel bracht dat tot stilstand en deed de eerste aanzetten tot denivellering. De koppeling van de bijstand aan het minimumloon was een doorn in het VVD-oog. Wiegel kreeg het voor elkaar dat de verhoging van het minimumloon niet automatisch verhoging van de bijstand betekende. De bijstandsgerechtigde kreeg de verhoging nog wel, voor een Kamermeerderheid noodzakelijk, maar die werd apart uitgekeerd. Daar zaten een paar addertjes onder het gras, logisch, want waarom zou je zo’n omslachtige werkwijze anders invoeren. De verhoging moesten mensen zelf aanvragen. Dit was al van een smerige valsheid, want analfabeten en mensen met schaamte voor hun bijstandsafhankelijkheid gingen die verhoging niet aanvragen. En het bleek een tweetrapsraket te zijn, want al vlot schrapte onze populaire populist de al van het minimumloon losgekoppelde verhoging. Mensen in de bijstand bleven vanaf dat moment steeds verder achter bij werkenden. En die bleven ook al achter.

Rutte voert achter zijn gespeelde goedlachse innemendheid een keiharde denivelleringsagenda. Als staatssecretaris van Sociale Zaken overschreed hij met zijn harde aanpak zelfs de grenzen van de mensenrechten met het schielijk invoeren van etnisch profileren bij o.a. de toeslagen voor kinderopvang. De kinderopvang was met veel moeite tot stand gekomen. De christelijke partijen moesten er namelijk niets van hebben, daar is immers de vrouw voor en die zit natuurlijk thuis achter haar enige christelijke recht, het aanrecht. Links kreeg het toch voor elkaar met steun van de VVD, maar wel met een paar voorwaarden van die VVD. De kinderopvang moest aan de markt worden overgelaten. En dat heeft nogal wat kwalijke gevolgen. Zo zijn de eisen voor personeel uitermate licht. Een Letse pedoseksueel kon rustig 87 baby’s en kleuters misbruiken bij een kinderopvangcowboy. Ook financieel zit dit VVD-vehikel krom in elkaar. Eén van de grootste ketens van kinderopvangbedrijven is bijvoorbeeld opgekocht door een Amerikaans hedgefund. Aangezien ouders wel toeslagen mogen ontvangen van de VVD verdwijnt die subsidie linea recta naar de VS. En vergat iemand een bonnetje in te leveren en had die de pech een “buitenlands” klinkende achternaam te hebben, dan mocht die meteen alle ontvangen toeslaggelden terugbetalen, maar vaak ook zonder maar één fout te hebben gemaakt. Op klachten werd niet gereageerd, bij rechtszaken moest men bij de bestuursrechter zijn en die bleek stervensbenauwd voor de Raad van State met onze koning aan het hoofd en onderkoning Piet-Hein Donner(CDA) als vice-president. Het toeslagenschandaal was geboren en kon 15 jaar doormodderen voor het in de bubbels van de politiek en media belandde en ontplofte.

Maar ook met het bedrijfsleven speelt Rutte. Je hebt de multinationals die geen cent belasting betalen en wel forse subsidies ontvangen. Het MKB met zijn kleine ondernemers wordt heel anders behandeld. Zo betaalt Shell 30 keer minder aan energiebelasting dan een MKB-er. Hoogovens van Tata Steel betaalt geen cent belasting over zijn record gasverbruik. De megaboeren verzuipen in de subsidies, maar de biologisch werkende boeren mogen blij zijn met bijna niets. Het is een keiharde wereld achter de lach van onze demissionaire premier.

Boeren

Zij zorgen voor ons voedsel, en daar moeten wij trots op zijn. Kritiek willen zij niet horen, dreigen is hun wapen, met tractor en hooivork. De politie is hun grootste vriend. Barbecueën op de snelweg en oom agent kijkt glimlachend toe. Klimaatdemonstranten vreedzaam op een kruispunt in de stad worden daarentegen de arrestantenbus in gemept. Zij klagen over overheid en de EU, maar slurpen wel een derde(!) van de Europese begroting op aan subsidies. Voor elke grasspriet staat een potje klaar.
Maar hoe goed zorgen de boeren voor ons voedsel? In elk geval niet erg duurzaam, ofwel slecht. Ons land scoort uitermate laag wat biologisch boeren betreft. Het is Oostenrijk dat Europees koploper is op biologisch terrein. En dat land is alles behalve links of geitenwollensokken. De Oostenrijkers vinden alleen hun eigen gezondheid wat belangrijker.

Het extreem intensief boeren in ons land leidt niet alleen tot uitputting van de ooit meest vruchtbare grond van Europa, het zorgt ook voor grootverbruik van kunstmest. En dat is nu net weer één van de meest energievretende producten, naast hoogovenstaal en aluminium. Het enorme aantal koeien op veel te weinig grond zorgt voor het stikstofprobleem. Maar de boeren willen niet veranderen. Toch zijn zij wel bereid om eventueel te worden uitgekocht. Maar daar willen ze wel tig miljoenen voor krijgen bleek uit onderzoek van de Volkskrant. De koeien weg en aardappelen, graan of groente telen zien ze niet zitten, want veeteelt levert drie keer zoveel op per hectare.

Wat mogen we blij zijn dat er nog boeren zijn die zorgen voor het graan voor ons brood, voor aardappelen en groente. Maar die gebruiken dan wel weer glyfosaat waar we Parkinson van krijgen. Dus mogen we de paar bioboeren pas echt dankbaar zijn die ons wel van duurzaam en biologisch verantwoord voedsel voorzien. Die verdienen gek genoeg het minst en ontvangen ook het minst subsidie. En die zien wij juist niet met tractoren provinciehuizen binnenrijden of snelwegen blokkeren. Of met Wilders en Baudet een feestje bouwen op het Malieveld. De klagende boeren zijn voornamelijk de grote veeteeltboeren en daarvan is 10% miljonair. Om een stalbrand (143.000 dieren komen daar jaarlijks bij om) treuren ze niet, bedrijfsrisico. Varkensboeren wonen zelf vaak op grote afstand van hun stallen, bewust van het risico op zoönosen. In ziekenhuizen liggen boeren standaard geïsoleerd vanwege die ziektekiemen die zij bij zich dragen. Nu hebben zij varkensvrouw Van der Plas in de Kamer, die doet slechts aan vage pr-praat en houdt gelijk de boeren haar mond over de problemen, laat staan oplossingen. Gewoon ontkennen en doorgaan. Of zoals uit het Volkskrantonderzoek bleek zich uit laten kopen voor minstens de hoofdprijs van de staatsloterij.

Barbaren zijn overal

Zo’n 20 jaar geleden bliezen de Taliban de boeddhabeelden uit de 6e eeuw in de Bamiyanvallei op. In 1993 werd door Kroaten de historische Stari-Mostbrug uit de 13e eeuw opgeblazen. Beide vernietigingen van cultureel erfgoed gebeurden in oorlogstijd. Maar een jaar geleden moest de baas van Rio Tinto Group vertrekken vanwege vernietiging van cultureel erfgoed in vredestijd. Het mijnbouwbedrijf had grotten van de Aboriginals van 46.000 jaar oud opgeblazen voor de winning van ijzererts. De Taliban en de Kroaten moeten in het Brits-Australisch bedrijf hun meerdere erkennen in het barbaars vernietigen van cultureel erfgoed.

In de beeldvorming komt de niet-boreale Nederlander er altijd slechter vanaf dan zijn boreale landgenoten. Uit onderzoek blijkt dat dat niet terecht is. Bij gelijke misdrijven en overtredingen is de boreale Nederlander sterk geprivilegieerd. En helemaal als hij wat hoger is opgeleid. De VMBO-er loopt maar liefst 4 à 5 keer zoveel kans om als verdachte te worden geregistreerd dan een VWO-er bij een exact gelijke overtreding of misdrijf. Degenen met extra pigment worden sowieso 3 keer vaker geregistreerd als verdachte bij gelijke overtredingen en misdrijven. Het etnisch profileren is behalve in strijd met de mensenrechten en contraproductief in zijn uitwerking nu dus ook bewezen onterecht.

Opvallend is dat ook de aandacht voor het vernietigen van de grotten in Australië zo marginaal is, terwijl die barbaarsheid van de Brits-Australische mijnbouwers de Taliban bijna in de schaduw liet staan. Barbaarsheid is van alle tijden en zie je overal, maar het is zeker niet zo dat de boreale wereldburgers minder barbaars zouden zijn zoals de beeldvorming het wil doen voorkomen. De borealen waren ‘s werelds grootste geweldplegers met hun koloniale verleden, wereldkampioen met slavernij, verkrachting, cultuurvernietiging, uitbuiting, onderdrukking en genocide. En nu laat de boreale EU het plegen van marteling en verkrachting van vluchtelingen over aan lokale criminelen in Libië. De grenswacht Frontex levert de door hen opgepikte vluchtelingen bij de Libiërs af. Of zet hen op piepkleine rubberbootjes richting Turkije met het grote risico van verdrinking en de uiterst kleine kans op een warm onthaal bij Erdogan. Wie zijn de barbaren?

Goud

Terreurgroepen in de Sahel hebben goud als inkomstenbron, in Syrië en Irak is olie hun kapitaalvoorziening en in Afghanistan opium. Het gaat allemaal met geweld en uitbuiting gepaard. Bij de goudwinning zijn veel kinderen betrokken, gevaarlijk werk door instortingsgevaar van de wankele mijnen en door het gebruik van agressief gif. Illegale goudzoekers lopen het risico te worden beroofd van hun goud en leven, anderen worden als slaven te werk gesteld en even gewelddadig behandeld als in de VOC-tijden. Het is niet alles goud wat er blinkt bij de herkomst van het zo geliefde metaal, maar dat was in de gouden eeuw al zo.

De terreurgroepen verhandelen hun illegale goud via het paradijselijke Dubai, centrum van maffiose typen als Redouan T., zangers als Gordon, voetballers en andere rijken der aarde. De sjeik is zelf ook al zo’n onfris figuur, omstreden vanwege ontvoering van zijn beide dochters en jacht op zijn gevluchte vrouw. Het daar witgewassen goud gaat vervolgens moeiteloos naar juweliers in o.a. ons land. De gouddelvers die het lukt om aan de uitbuiting te ontsnappen en in Europa een veilig heenkomen zoeken zijn hier niet zo welkom. Broekers-Knol wil hen niet, zij mogen op de Middellandse Zee verzuipen, of teruggestuurd worden naar martelcentrum Libië. Maar hun gedolven goud wil ze wel om haar nek hebben. Dat zij daarmee de uitbuiting in stand houdt en de oorzaak waarom mensen vluchten, én dat zij daarmee IS, Al Qaida en andere terreurgroepen financiert interesseert haar blijkbaar niet.

Compensatie energieprijzen

Het Kabinet Rutte heeft goed naar Jort Kelder geluisterd, compensatie van de gestegen energieprijzen komt er voor iedereen. Er zou eens genivelleerd worden, de rijken rijker en de armen armer is hun streven. Dat de stijging vooral de lagere inkomens hard raakt heeft Rutte toch wel begrepen. Het Kabinet geeft wat miljoenen aan de gemeenten om mensen die door de hogere energiekosten in moeilijkheden komen aan tochtstrips te helpen en om energiecoaches in te huren om de minima te vertellen dat ze de deur achter zich dicht moeten doen en het licht uit. Voor iemand met het minimumloon en een huurhuis van een woningcoöperatie, waarvan de baas wekelijks met een Maserati en een club vrinden naar Ajax ging op kosten van de huurpenningen en die dus nog met enkel glas en zonder isolatie de winter door moet komen, is deze helpende hand van Rutte een middelvinger. Tussen de 1000 en 1500 euro extra kwijt aan energie en dan blij moeten zijn met een handje tochtstrips. Willem Alexander zal wel blij zijn met de forse vermindering van de stookkosten van zijn paleis.

Wat Rutte had moeten doen en wat super eenvoudig is en ook voldoende draagvlak heeft, zelfs onder werkgeversbonden, is verhoging van het minimumloon. Rutte en Hoekstra willen daar in principe niet aan, maar wankelen wat. Zij willen echter absoluut geen verhoging van de daaraan gekoppelde uitkeringen. Dat juist die straks in zware problemen komen, voor zover zij dat nu al niet zijn, is voor hen eerder bijvangst. Komen mensen met een uitkering door forse verhoging van de energielasten zo zwaar in de problemen dat zij de huur niet meer kunnen betalen, dan lost hun daarop volgende dakloosheid in elk geval het woningtekort wat op voor mensen die het financieel iets beter hebben. Meer dakloosheid is een vorm van denivelleren, en dat is het streven van Wopke Hoekstra(CDA) en Mark Rutte(VVD).

Hoe veilig is ons land

Ons land staat er bekend om dat je hier veilig kunt leven, logisch dat mensen die in hun eigen land levensgevaar lopen hiernaartoe proberen te vluchten. Hoewel, veel meer vluchtelingen zien Engeland als een veiliger plek, of Canada. Zelfs Duitsland is zijn beruchte naam van zijn bruine verleden kwijt geraakt en mag zich tegenwoordig een veilig oord weten onder vluchtelingen. Eenmaal hier blijkt ons land toch wat minder mooi dan gedacht, maar nog altijd vele malen veiliger dan hun thuisland. Poep op de ramen als je het geluk hebt van een azc naar een woning te mogen verhuizen. Of een steen erdoor. En als je een baantje hebt weten te bemachtigen als koerier ‘s nachts kan dat je zwaar in de problemen brengen. Omdat hij op een totaal verlaten 4-baansweg links had gereden werd zo’n koerier door de politie aangehouden. Hij kreeg een lading boetes voor van alles en nog wat, kon het niet betalen en raakte in toeslagenschandaalachtige ellende. De vrijwilliger die hem in het azc Nederlands had geleerd was met hem bevriend geraakt en ging er werk van maken. Uiteindelijk werden op 1 na (het onnodig links rijden) alle boetes ingetrokken, want niet juist.

Voor iedereen met een minder kaaskoppenuiterlijk is ons land minder veilig, behalve voor zwarte piet. Je wordt om de haverklap door de politie staande gehouden en door de belastingdienst bij voorbaat in de bak potentiële fraudeurs gestopt. Belastingambtenaren die moeite hebben met discriminatie en onheuse of valse aanslagen durven dat niet te melden, en als zij dat doen overtreden zij de regels en volgt mogelijk ontslag. De politie is niet je vriend. Maak je op je eentje een grapje tegen 7 agenten dan bekoop je dat met een dodelijke nekklem. Voor Mac van Dinther geen nekklem, hij is wit. Maar hij werd wel door een politieman niet herkend als journalist (had zijn perskaart n.b. op zijn borst hangen). De politie arresteerde hem vanwege zijn gemompel over kinderachtig toen een agent hem wegstuurde. Dat pikte de agent niet en smeet hem hardhandig tegen een politiebus en gooide hem uren in een cel. Hij wilde verslag doen van een geweldloze actie van Extinction Rebellion waarbij de actievoerders met veel geweld werden afgevoerd. Zulk politieoptreden had hij nog nooit bij een actie van boeren gezien, daarbij worden bijna nooit arrestaties verricht.

Waar de eigen burgers in Afghanistan moeten vrezen voor hun leven als zij niet volgens de regels van de islamitische bible belt wensen te leven, daar zijn Nederlandse journalisten juist wel veilig. Verslaggever van EenVandaag Hans Jaap Nelissen krijgt bij checkpoints van de Taliban slechts vriendelijk “gaat u maar lekker aan het werk en nog een fijne dag” te horen. Dat had Mac van Dinther hier ook graag gehoord.

“Welkom in onze wereld” op reprise

Welkom in onze wereld zei een slachtoffer van het toeslagenschandaal als reactie op het klagen tijdens de eerste corona-lock-down, want het niet uit eten kunnen, het niet naar het theater kunnen, het niet winkelen en het niet op vakantie kunnen, dat is het leven van de meeste getroffenen door het etnisch profileren en het ten onrechte tot fraudeur bestempelen door onze belastingdienst bij het toeslagenschandaal. En daar is nu weer een nieuw welkom bijgekomen. De gasprijzen zijn zo omhoog geschoten dat velen erdoor in moeilijkheden dreigen te komen. Nog even en Liander kan extra personeel aannemen om mensen van het gas af te sluiten omdat zij de rekening niet kunnen betalen. Een verdubbeling van het maandbedrag zal de nekslag voor een hoop mensen zijn. Maar veel slachtoffers van het toeslagenschandaal zitten al jaren zonder gas, voor hen was er geen extra Kabinetsberaad.

Jort Kelder schrok zich een hoedje bij het horen van het idee om mensen met lage inkomens te compenseren voor de uit de pan gerezen energielasten. “Maar dan gaan we nivelleren” riep hij uit. Zij wel compensatie en hij niet, dat is blijkbaar heel erg. Denivelleren is natuurlijk zijn motto, niet voor niets vrind van Rutte en Baudet. En denivelleren gebeurt volop. Ook met de energieprijzen. Wie het kon voorschieten heeft zonnepanelen laten installeren de afgelopen jaren en kreeg daarna een vette subsidie uitgekeerd én kon zijn energienota fors zien verminderen. Dat werd betaald via een extra heffing op de energielasten. En die wordt voornamelijk opgebracht door mensen met een hoge energierekening, ofwel de mensen zonder zonnepanelen. Die wonen vaak in slecht geïsoleerde huurhuizen. Dat zij de welgestelden van zonnepanelen voorzien is voor Jort Kelder blijkbaar wel normaal. Het is trouwens vreemd dat een zich journalist noemend figuur rustig bij de publieke omroep mag blijven zitten terwijl hij propagandafilmpjes voor een politieke partij(FvD) financierde. Talitha Muusse stapte weliswaar zelf op, maar veel keus had ze niet, haar werd verboden kritische vragen te stellen(!), zij zat ook bij Op1. Werd vroeger ten onrechte geroepen dat de publieke omroep 10 keer de Volkskrant was, nu is de Volkskrant allang zo links niet meer en zijn de omroepen 100 keer de Telegraaf, en daar komt nu nog Karskens’ ON! bij, die vertegenwoordigt de Telegraaf in oorlogstijd, daar volgde na de bevrijding nog een verschijningsverbod op.

“Welkom in onze wereld” kunnen velen te horen krijgen als zij door de hoge gasprijs in de problemen komen. Tenzij Rutte zijn vrindje Kelder negeert en toch iets tegen verdere denivellering wil doen.

Klokkenluiderswet

Het wil maar niet vlotten met een goede klokkenluiderswet. Ons land zal voor 17 december een nieuwe klokkenluiderswet invoeren waarin de Europese richtlijn moet zijn geïmplementeerd, maar Ollongren maakt er alweer een gedrocht van. Het is natuurlijk een wet die veel politici het liefst via de Maagdeneilanden zagen vertrekken. De nieuwe wet zou een verbetering moeten zijn, maar Olongren heeft hem nog ingewikkelder gemaakt dan de bestaande, zodat hij niet of nauwelijks goed zal functioneren, eerder contraproductief zal uitwerken. En dat zal Rutte en Hoekstra zeker tot tevredenheid stellen.

Een klokkenluidersberichtje afgelopen week dat het nieuws niet echt haalde was een Shell-kwestie in Nigeria. Het legt de lijnen tussen de multinational en onze overheid bloot. Hier demonstreerde Greenpeace tegen de milieuvervuilende oliereus, in Nigeria luidde Fidelia Onoghaife de klok over het daar alles vervuilende en corrumperende Shell. Zij wist dat Shell stiekem werd gewaarschuwd voor corruptieonderzoeken en daardoor kon de multinational tijdig haar duistere zaakjes toedekken. Pikant maar volstrekt logisch was de bron die Shell op de hoogte stelde van naderende controles, onze ambassadeur in Nigeria. Die zit er uiteindelijk ook alleen maar vanwege de aanwezigheid van Shell, dus logisch dat die de koninklijke oliegigant helpt haar criminele activiteiten te verbergen. Zou Fidelia ook uit de school klappen als zij hier tegen zulke praktijken aan zou lopen? Of zou zij door de nieuwe klokkenluiderswet worden afgeschrikt? Terug naar de tekentafel die wet.

“Rupsje nooit genoeg”

Zoals alle overheidsdiensten is ook de zorg onder Rutte kapot gesloopt. De markt zou alles beter doen, beter voor de ondernemers wel te verstaan. De werknemers in de zorg werden geconfronteerd met de ene na de andere reorganisatie, ofwel meer werk met minder mensen en uitkleden van hun rechten. De salarissen voor het uitvoerend personeel bleven per jaar verder achter en werden niet of nauwelijks gecompenseerd voor de inflatie. Gevolg is een grote uitstroom van personeel, want met te weinig mensen kun je geen goede zorg verlenen. Dat maakt boos en de te grote werkdruk zorgt voor burn-outs. En dat voert de werkdruk nog verder op enzovoort. Dit jaar zijn er 27.000 verpleegkundigen uitgestroomd en van de nieuwe aanwas vertrekt binnen 2 jaar de helft.

Salarisverhoging verlicht slechts één van de vele problemen. Maar dat vinden CDA en vooral de VVD niet nodig. Bij uitzondering luisterde Rutte (een klein beetje) naar een Kamerbreed aangenomen motie om de salarissen toch te verhogen, maar verder dan een schamele 1,5% ging hij niet. Had hij gewoon de handen aan het bed eerst maar eens een flinke verhoging gegeven, dat had nog enig positief effect gehad, die 1,5% is een middelvinger. De verpleegkundige krijgt zo’n 45 euro extra, de ziekenhuisbestuurder minstens 450 euro. Hoe meer geld je ontvangt, hoe harder je hebt gewerkt is het VVD-mantra. Tja, het werk van verpleegkundigen is natuurlijk geen hard werken, die mag met zijn ploegendiensten blij zijn met amper 25.000, de specialist mag 150.000 redelijk vinden, maar menig bestuurder gaat net 650.000 euro naar huis.

De hiërarchie is nog altijd sterk in de zorg. De verpleegkundige is de voetveeg, maar weet vaak meer over de patiënt dan de specialist. “Je moet de dokters altijd het gevoel geven dat zij hebben bedacht wat jij in hun oor hebt gefluisterd” vatte een ic-verpleegkundige dat bondig samen. En vragen om loonsverhoging deed een bestuurder van het Erasmus UMC opmerken dat ze toch overladen waren met pizza’s en taart: “jullie zijn rupsje nooit genoeg”.

Ploegendiensten zijn ongezond en zwaar, dat is ooit vastgesteld door de medische dienst van Philips(!), die zelf met ploegendiensten werkt. Daar moet de werkgever in de zorg zeker rekening mee houden. Dus zorgen voor vaste ochtend-, middag- en avondploegen, zo weinig mogelijk wisselende diensten, rekening houdend met ieders persoonlijke slaapritmes en voorkeuren. En goede beloning, maar ook een beperkte duur, niet 40 jaar achter elkaar. Kortom, laat het personeel zelf aangeven wat zij de beste oplossing vindt. Luister naar hen en toon respect en (geldelijke) waardering. En zadel hen niet op met onnodige administratie, en automatiseer alleen als er draagvlak voor is en in overleg. Geen hier onwerkbare Amerikaanse software, dat werkt kostenverhogend en demotiverend. En de rupsjes nooit genoeg zijn niet de handen aan het bed, maar de bestuurders zelf die met 26 keer het salaris van een verpleegkundige in de dienstauto met chauffeur naar (hun land-)huis gaan.

Geen keus voor Kaag

Hoe was het gegaan als onder Mark Rutte een stiekeme jacht was geopend op alle bewoners van landgoederen, dat Rutte hen bij voorbaat verdacht van illegale inkomsten en daarom de belastingdienst had gemaand hen te gronde te richten. Nu genieten die lieden allemaal fiscale voordelen, voor een groot deel onder Rutte gerealiseerd, maar ook al eerder zoals bijvoorbeeld onder minister Sybilla Dekker(VVD), die creëerde zelfs een soort subsidieregeling voor landgoedeigenaren en verruimde de criteria om iets een landgoed te noemen. Maar stel dat de belastingdienst hen vals zou betichten van illegaal belastingvoordeel, hun protesten daartegen zou negeren, hun landgoederen zou confisqueren, beslag op hun tegoeden en inkomsten zou leggen, hun kinderen in tehuizen zou stoppen omdat op straat leven slecht ouderschap is, hoe zou het dan zijn gegaan? Net zoals bij de ouders in de toeslagenaffaire? Terecht door Youri Albrecht toeslagenschandaal genoemd, want affaire is veel te mild.


Neen, allereerst is het de zeer welgestelde klasse die nooit gepakt wordt, of ze moeten uilskuikendom zijn. Bovendien zijn zij de achterban van Ruttes partij, kennen zij de top van die partij vaak persoonlijk. En al zou Rutte hen willen pakken, dan zaten de Telegraaf en alle talkshows er gelijk bovenop, het zou de grootste schande uit de geschiedenis zijn, Rutte zou het gevang in moeten. En dat zou niet na 10 jaar vergeefse strijd zijn, maar die bom zou barsten op dezelfde dag waarop Rutte de jacht zou hebben geopend. Het Kabinet zou met onmiddellijke ingang door de voltallige Kamer inclusief Ruttes eigen VVD naar huis zijn gestuurd. En Rutte zou zich nooit meer in het openbaar kunnen vertonen, hij zou op zijn gunstigst als een Sarkozy met een enkelband om de rechtszaak tegen hem mogen afwachten. Bij de verkiezingen die volgden zou de VVD met één zetel voor Sophie Hermans blij mogen zijn.

Maar Rutte heeft op een andere groep mensen jacht gemaakt, een groep die niet over de juiste contacten beschikt, die niet tot zijn kiezersdoelgroep wordt gerekend. Hij moest nog wel het ontslag van zijn Kabinet indienen, maar werd vervolgens bij de verkiezingen zelfs beloond voor zijn criminele mensenrechten schendende praktijken. Kaag had onze kiezers enige beschaving toegedicht, met dit scenario had zij geen rekening gehouden. En Rutte blijft doodleuk zitten alsof er niets is gebeurd. Mocht zij Rutte niet willen steunen bij zijn vierde Kabinet, dan zouden bij nieuwe verkiezingen de kaarten nog kwalijker komen te liggen. De kans op een Kabinet met Caroline van der Plas als premier en Eerdmans, Baudet en Wilders als ministers en indien nodig de steun van de VVD, SGP en de eenmansfractie van het CDA zou groot zijn. Dus zet Kaag toch maar Rutte 3 als 4 door. En dat was precies de bedoeling van Rutte.

De zondebok

Kunstmestfabrieken, Tata Steel en onze landbouw zijn de grootste CO2 uitstoters. Maar Wilders mag zonder ingrijpen van de voorzitter in de Kamer roepen dat het “de migranten” zijn, die “stoten meer uit dan 4 kolencentrales” bazelde hij.
Stef Blok hield een tournee langs financiële centra wereldwijd om beleggers lekker te maken om onze sociale huurwoningen te kopen en dat lukte. De woningcoöperaties had hij opgezadeld met de verhuurdersheffing, alleen voor verhuurders met meer dan 50 woningen in de verhuur tegen maximaal 750 euro huur per maand, dus de Van Haga’s en prins Bernhards werden daar niet mee belast, want die verhuren niet onder de 1000 euro. En dus ook de buitenlandse beleggers die Blok lekker zat te maken niet. Nu verhuurt het Amerikaanse Blackstone een opgekocht blok in Rotterdam voor meer dan het dubbele dan waarvoor de woningstichting het verhuurde. En met minder huurbescherming, en met een borgsom van 3000 euro en een borgstelling van 12.000 euro. De woningstichting moest het verkopen om de verhuurdersheffing te kunnen betalen. Onder Rutte is het aantal sociale huurwoningen met meer dan 100.000 verminderd. Maar alle rechtse partijen wijzen vals naar asielzoekers als veroorzakers van het tekort aan sociale huurwoningen.


In de zorg moet dankzij Rutte alles per 5 minuten worden verantwoord. En alles moet gelabeld. Een prachtig initiatief om kindermishandeling goed aan te pakken(Argos 25-09-21 op Radio 1) is daardoor een vroege dood gestorven. Dat een melding van kindermishandeling werd behandeld door een team met politie, kinderarts en psycholoog die voor een snelle goede behandeling zorgden viel buiten het systeem. Daar was geen budget voor. Wel is er budget voor jarenlange peperdure zorg door tig behandelaars die veelal vruchteloos uitpakt en tegelijk voor schandalig lange wachtlijsten zorgt. Want dat past wel in het systeem. Ook zogenaamde zorgboerderijen passen in het systeem, verdient de boer en zijn vrouw en dochter elk nog een dikke ton extra mee. Per jaar wordt de mishandeling gemeld van 60.000 kinderen, het gros komt niet in behandeling vanwege capaciteitstekort. Het is een failliet systeem maar geen onderwerp in de media. Was dat wel zo, dan zouden de rechtse partijen zeker vals roepen dat het allemaal door vluchtelingenkinderen komt.

Voor de kwalijke gevolgen van het afbraakbeleid van de Kabinetten Rutte wordt steevast gewezen naar een zondebok. Werd door Wiegel vroeger vals gewezen op Den Uyl als zondebok, waardoor hij met Van Agt de sociale verzorgingsstaat wel moest afbreken, nu zijn het vluchtelingen en vooral moslims. Gert-Jan Segers(CU) waarschuwt dat we moeten uitkijken dat we straks niet de sharia als nieuwe wet krijgen door de massale komst van islamieten. Terwijl hij weet dat die opruiende uitspraak onzin is, dat het percentage Nederlanders dat moslim is al jaren gelijk blijft. Ook Segers kan het niet laten om de aartsvijand van de orthodoxe christenen vals als zondebok te bestempelen.

Dat was weer lachen

Zo, dat was weer lachen bij de Algemene Politieke Beschouwingen, wat boosheid, al of niet gespeeld, wat verontwaardiging, wat onnozel gemompel en nog een Holocaust ontkennende ontkenner en het debat zat er weer op. Alles werd door Rutte op dezelfde wijze afgedaan, eerst omarmen of begrip tonen, dan wat geneuzel over staatsrecht of moeilijke procedures en het tot slot afdoen met smakelijk lachen. Ondertussen had Ruttes steun en toeverlaat Sophie Hermans de klus al geklaard. Seegers(CU) was bereid om het demissionaire Kabinet overeind te houden en zo kon de oude coalitie achter de schermen overeenstemming bereiken. De zorg krijgt er wat bij, maar als je leest hoeveel de lonen daar stijgen dan is het applaus van meer waarde geweest, een schamele 1,5%. Dat lijkt meer op een middelvinger, want het komt niet in de buurt van wat de verpleegkundigen in de loop der jaren hebben ingeleverd, 9% zou het minimaal moeten zijn. De ic-verpleegkundige blijft zo een stuk minder verdienen dan een cliniclown. Rutte en die clowns kunnen blijven lachen.

De portemonnee werd ook getrokken voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire, net voldoende om de ambtenaren, ingehuurde deskundigen en adviseurs te betalen. De slachtoffers kunnen wellicht wat post verwachten waarin wordt meegedeeld dat hun zaak in behandeling is, of waarin gevraagd wordt om bewijsstukken op te sturen, want zeker 9.000 dossiers zijn door de belastingdienst vernietigd.
De verhuurdersheffing wordt op zijn VVD’s afgeschaft, dat wil zeggen dat hij wat wordt verlaagd maar niet verdwijnt. Er zal voor de woningcoöperaties zeker geen gelijke behandeling met de prinsjes Bernhard en Wybren van Haga’s komen. Die blijven belastingvrij stenen melken. Net als het Amerikaanse Blackstone, dat ook geen cent belasting betaald over zijn bijna 2000 huurwoningen.
Het leenstelsel wordt afgeschaft, alleen de VVD was nog tegen. Bij de invoering werd door iedereen met een beetje verstand al geroepen dat het een wangedrocht was. Het zorgde niet voor een eerlijker dragen door arm en rijk van de studiekosten. De dochter van de bakker op de hoek ging namelijk niet meer studeren vanwege het risico op een enorme studieschuld. Voor de VVD is de afschaffing een zwaar offer, daar zal Sophie wel wat moois voor hebben teruggekregen. Rutte kan blijven lachen.

Prinsjesdag een gênante vertoning

De minister van Financiën is altijd populair in ons land, tot nu, want Wopke Hoekstra is de zeldzame uitzondering op die regel. Zelfs in zijn eigen achterban daalt zijn populariteit. Met veel aplomb presenteerde hij op Prinsjesdag niettemin de begroting waarin 7 miljard staat om de klimaatverandering te keren. Het klinkt mooi, maar het is veel te weinig en het staat er alleen in omdat hij ertoe gedwongen was door de uitspraak van de rechter in de Urgenda-zaak. Bovendien wordt het slechts besteed aan symptoombestrijding. Voor het keren van de klimaatverandering moet het hele beleid op de schop.

De door het VVD-beleid totaal verziekte woningmarkt krijgt van Rutte 100 miljoen. Een lachertje want voor ongeveer dat bedrag kocht Hugo de Jonge 40 miljoen ondeugdelijke mondkapjes van zijn partijgenoot Sywert van Lienden. De zorg kan het opnieuw vergeten en moet het nog steeds doen met het applaus van anderhalf jaar geleden. Alleen Willem Alexander mag zich verheugen op een stijging van zijn inkomen, hij doorbreekt de grens van 1 miljoen, ofwel 5 keer de Balkenendenorm maar dan belastingvrij. Daarnaast vangt hij nog tig miljoen voor onderhoud aan paleizen, kosten van zijn personeel, voor onderhoud van zijn jachtvelden en mag hij vrij vliegen met het regeringstoestel en zo meer.

Op rechts wordt gepleit voor een zakenkabinet, nou, in feite hebben wij met de VVD en het CDA altijd al zakenkabinetten. Met de Unilevermanager Rutte, met Grapperhaus en Hoekstra afkomstig van de Amsterdamse Zuidas, het facilitair bedrijf voor wereldwijde belastingontduiking door multinationals en de maffia. De zakenkabinetten van Rutte en Balkenende hebben de Zuidas opgetuigd, de wetgeving aangepast aan hun wensen en ook landelijk gezorgd dat de welgestelden er fors op vooruit zijn gegaan en de rest flink heeft moeten inleveren. De belastingdienst stopte met het controleren van het bedrijfsleven (grote bedrijven mogen zelf aangeven hoeveel belasting zij wensen te betalen middels zogenaamde rulings) en ging jagen op mensen met een on-Nederlandse naam. De toeslagenaffaire heeft dat bloot gelegd. De slachtoffers van die affaire hebben van de koning net als vorig jaar te horen gekregen dat dit grote onrecht ruimhartig en snel zal worden gecompenseerd. Dat zullen zij waarschijnlijk nog jaren op Prinsjesdag te horen krijgen, want zij zijn niet Ruttes doelgroep. Net zomin als de Groningers. Alleen het topsegment aan managers dat helpt bij deze exhibitionistische zelfverrijking profiteert mee. En de huisjesmelkers, die zich tegenwoordig vastgoedondernemers noemen, die hebben de hele woningmarkt van Rutte en Blok cadeau gekregen.

Met kamerlid Sophie Hermans als verdedigster van het Kabinet in plaats van controleur, een Wilders die zijn pijlen vals en vuil op Kaag had gericht, een Caroline van der Plas die Rutte verweet doorlopend op zijn mobieltje te turen om dat vervolgens zelf ook te doen bij de rede van haar vijand Esther Ouwehand, met verantwoordelijken voor de toeslagenaffaire die alleen repten over de mooie economische koers en niet eens de moeite hadden genomen om naar de docu over de affaire te kijken was het een gênante Prinsjesdag.

Sophie Hermans de opvolgster van Rutte, Kaag gepiepeld

Wat zo mooi is aan een demissionair Kabinet: “ze kunnen je niet meer naar huis sturen”. Dat zei Mark Rutte een tijdje geleden en hij grapte ook nog dat zijn nieuwe Kabinet er in elk geval over 4 jaar zal zijn, want “dan komen er alweer verkiezingen”. Dus is het niet gek dat Remkes ondanks zijn stoere taal bij aanvang van zijn rol als formateur toch met een week uitstel is begonnen, van Rutte mag het 4 jaar duren.


Wat zag het er bedroevend uit, twee blagen en een keurige mevrouw, en die zouden ook nog overnachten om met elkaar tot een goede sfeer te komen had Remkes bedacht. Maar Sigrid Kaag(D66) zag dat terecht niet zitten, corpsballennachtjes eindigen in een goede sfeer voor de jonge heertjes en doorgaans in een drama voor de vrouwen. Zij stapte dan ook ‘s avonds op om thuis te slapen. De heertjes Wopke Hoekstra(CDA) en Mark Rutte(VVD) hadden zich er wel op gekleed maar moesten het dus met elkaar doen. Hoewel, Rutte had zijn uiterst rechter hand mee, Sophie Hermans. Deze dochter van scharrelaar Loek Hermans(VVD) is al jaren Ruttes steun en inmiddels ook VVD-Kamerlid.

Edith Schippers(VVD) zag zichzelf als opvolgster van Rutte om eerste vrouwelijke premier van ons land te worden, maar kreeg in de gaten dat Mark nog als een Poetin jaren door wilde gaan. Zij droop af om riant te gaan leven van de miljoenenklapper die haar echtgenoot dankzij haar met keuringsinstituut Kiwa heeft gemaakt. Als fraaie dagbesteding heeft zij het presidentschap van DSM gekregen. En nog maar een paar weken geleden stapte Cora van Nieuwenhuizen(VVD) op, ook zij wilde Rutte opvolgen. Toen Mark zelfs na de toeslagenaffaire en moties van wantrouwen en afkeuring toch gewoon doorging heeft zij eieren voor haar geld gekozen door dik betaald te gaan lobbyen voor Shell en Poetin. Sophie heeft geduld, net 30 ziet zij zich wel premier worden voor haar 40ste. Intussen kijkt zij het gladde kunstje van Rutte af.

Of Kaag nog kans maakt op die gedroomde positie als premier is twijfelachtig. Nog maar 3 maanden minister van Buitenlandse Zaken kreeg zij al het drama Afghanistan op haar bord. Zij kwam op een ministerie dat gesloopt is door Halbe Zijlstra en Stef Blok en waar de ambtenaren niet echt op haar hand zijn. En dan tegelijk ook nog onderhandelen over een nieuw Kabinet. Het is gierend uit de klauwen gelopen. In het debat dook Bijleveld(CDA) en liet Kaag de volle lading krijgen, Ankie Broekers-Knol(VVD) drukte zich helemaal en bleef uit beeld. Kaag moet hebben geweten dat openheid van “Buitenlandse Zaken” ons land forse schade zou berokkenen en trok het boetekleed aan.