Afschrikwekkende werking

Nadat de linkse regering In Griekenland de verkiezingen had verloren en rechts aan de macht kwam nam meteen de agressie tegen de vluchtelingen toe. Er werd gedreigd kampen in brand te steken. Dat is nu op Lesbos gebeurd.
In het kamp berekend op maximaal 3000 mensen zaten 13.000 mensen, zonder enig uitzicht op de duur. De omstandigheden waren al dramatisch slecht, nu hebben ze zelfs geen lekkend tentje meer. Op de vraag aan een vluchtelinge hoe zij zich nu voelde antwoordde zij dat ze geen gevoel meer had.
Wie de branden heeft aangestoken is onbekend, de Telegraaf is er echter al zeker van dat het de vluchtelingen zelf zijn die de brand hebben gesticht. Maar dat is ook geen krant maar een zelf verklaard activistisch podium.
Deze Telegraaf noemt het in brand steken van je huis vanwege bureaucratisch onrecht doorgaans een wanhoopsdaad, maar nu het (mogelijk) vluchtelingen betreft heet het chantage en dat mogen wij niet belonen door hen nu wel op te vangen vinden CDA en VVD, één koor vormend met FvD en PVV. Ook in Duitsland hoor je zulke geluiden, maar dan uit de strot van de AfD. Klaas Dijkhoff, geboren in Duitsland, zou als hij daar was gebleven dus bij de AfD zitten, zo’n club is de VVD geworden. En het CDA doet er niet voor onder.

Intussen zijn 13.000 mensen letterlijk op straat beland. Het aantal doden en gewonden is onbekend. Er zijn in ons land bijna 30 gemeenten met minder dan 13.000 inwoners. Wat zou het een ophef geven als de inwoners van Blaricum of Laren allemaal op straat zouden zijn beland nadat hun dorp was afgebrand, of heel Texel. En wat zouden die inwoners raar opkijken als er niets gebeurde, alleen een discussie over het opvangen van 50 kinderen en 50 kwetsbaren. Nog niet 1% van de 13.000 wil dit Kabinet opvangen, en die meteen aftrekken van de slechts 500 “echte” vluchtelingen die wij het UNHCR hebben beloofd jaarlijks op te vangen. Zweden neemt er 3.000 op.

De geheime agenda ligt er nu open en bloot bij. Wij willen dat vluchtelingen op de Middellandse Zee verzuipen of in Libië als slaven worden verhandeld of als derderangs burgers door Erdogan in kampen worden opgesloten. En als het hen toch lukt in de EU te belanden, dan mogen zij voor eeuwig rotten in Griekse kampen. Afschrikwekkende werking heet dat en dat is ons beleid. Intussen gaan we rustig door met ontwrichten van de wereld, met (olie-)oorlogen en klimaatvernietiging, waardoor elk jaar meer mensen op de vlucht slaan. Waren het er een paar jaar geleden nog 60 miljoen, nu zijn het al meer dan 80 miljoen. Empathie met vluchtelingen is hier ver te zoeken, er is niets veranderd in 80 jaar. Maar wij kunnen nu niet à la Simonis zeggen “wir haben es nicht gewusst”. Simonis wist het wèl, en wij weten het ook.

Repatriëring

Thierry Baudet lanceerde zijn plannen voor Nederland. Dit keer werkte zijn bewaking niet een vreedzame demonstrant tegen de grond, maar werd er vals alarm geslagen. Aandacht verzekerd. Opvallend hoe onze politie zich om Wilders en nu ook Baudet bekommert. Er worden niet alleen beveiligers met hen meegestuurd, er cirkelde deze keer in Arnhem zelfs een politiehelikopter boven Musis Sacrem waar Baudet sprak. In eerste instantie was alleen de valse melding nieuws, er werd gezinspeeld op een aanslag, altijd goed voor minstens 3 zetels liet Wilders zich ooit ontvallen. De wilde plannen kwamen pas een dag later in het nieuws. Een oerbos in recordtijd gebouwd op de plek van Schiphol was de meeste aandacht waard. Schiphol in zee en van heel Nederland een Efteling maken met een roetsjbaan van Groningen naar Maastricht het volgende. Bijna achteloos werd nog even aangestipt dat hij de immigratie wil stoppen en een repatriëring wil opstarten.

De immigratie is al extreem laag, zelfs de slachtoffers van het plat gebrande kamp Moria op het Griekse Lesbos hoeven niet op Hollandse opvang te rekenen, Ankie Broekers-Knol liet al weten dat dat brandje haar standpunt niet veranderde. Thierry zit op haar lijn en wil dus naar nul.
Geen enkele vluchteling, hoe “echt” ook, komt er bij Thierry in. Een dichte grens betekent ook geen werknemers van over de grens meer, of geliefden, dat ook nu al bijna onmogelijk is. Dat is de ultieme vrijheid van “libertariër” Baudet.
En dan de repatriëring. Wie moet terug naar waar? Wordt dat een landuitzetting zoals het drama met de Rohingya in Myanmar? En wacht degenen die niet vertrekken dan de endlösung van 80 jaar geleden?
Moet Baudet dan zelf niet terug naar het België waarvandaan een voorouder vluchtte voor de dienstplicht? Of terug naar Indonesië waar zijn andere voorouders vandaan zijn gevlucht? Dan zullen Rutte en Wilders ook naar het Indonesië van hun roots moeten vertrekken. Baudets repatriëringsplan was in de media geen nieuws.

Van Dissel, Grapperhaus en Ekiz

Jaap van Dissel van het RIVM heeft zijn blik voor zover hij verder dan onze landsgrens keek bijna uitsluitend op de Angelsaksische buren gericht. Maar het virus was toch echt in China opgedoken en daar waren zij natuurlijk ook de eersten die ervaring en kennis opdeden over de aanpak. Specialisten en hoogleraren hadden hun contacten met China wel op orde, zoals Alex Friedrich van het Groninger UMCG en Thomas Krafft van de Universiteit van Maastricht. Dat werd niet gewaardeerd door Van Dissel en zijn club, vooral de eigen koers die Friedrich voer was hen een doorn in het oog. Later nam het RIVM stilletjes toch wat van de Groninger viroloog over.
In Zuid-Korea trad de overheid snel en adequaat op, geleerd van vorige epidemieën en geen uitgeklede voorzieningen, want dat bleek het grootste verschil met landen waar het beter ging, de neoliberale kaalslag in de gezondheidszorg. Het RIVM is door bezuinigingen allang niet meer in staat om haar taken goed uit te voeren, net als de GGD’s. Een oud-directeur van de GGD vergeleek de dienst met defensie, “het is een generaal zonder leger”.

Het RIVM is wel goed in het zichzelf complimenteren. De lockdown was dus een “intelligente”, en wij doen het “wereldwijd het best van iedereen en het aantal besmettingen is dankzij ons beleid lager dan elders”. Logisch, niet testen is niet besmet. Ook het aantal dodelijke slachtoffers werd zo kunstmatig laag gehouden. In de zomer met veel zon(uv-straling) is het altijd rustig met griepvirussen, alleen deze keer is dat uiteraard te danken aan Van Dissel. Als er straks een tweede golf uitbreekt maar eens goed opletten of hij dan zichzelf ook daarvan de credits geeft, of dat hij dan met zijn vingertje een zondebok gaat aanwijzen. Zou hij het lef hebben om Grapperhaus aan te wijzen?
Corstens, oud-president van de Hoge Raad (onderdeel van ons “corrupte” ministerie van Justitie en Veiligheid volgens VARA-presentatrice Fidan Ekiz, gescheiden van Wierd Duk maar niet van diens gedachtegoed) wees er nog even op in Buitenhof dat de media vergeten zijn hoe Grapperhaus burgemeester Halsema liet vallen bij haar niet ingrijpen bij de BLM-demonstratie. Daar had de Kamer hem ook mee om de oren moeten slaan.

De Gelderlander kwam vorige week nog met een griezelig verhaal over ingrijpen van Grapperhaus’ ministerie bij een hoger beroepszaak. Het OM trok de zaak in 2019 zonder verklaring in en een reeds voor ernstige mishandeling veroordeelde aannemer en zijn zoons zijn nu vrijuit gegaan. Het slachtoffer kreeg 25.000 euro schadevergoeding van het ministerie aangeboden, maar laat het er niet bij zitten. Een verklaring over het hoe en waarom wil het ministerie niet geven. Ons rechtssysteem is niet slecht, maar de rol van het OM is regelmatig dubieus. Zie ook de rechtszaken rond Schiphol. Maar Fidan Ekiz slaat de plank mis waar het gaat om de zaak tegen Geert Wilders. Die zaak is politiek gemaakt door Wilders zelf, daar hebben de rechters 0,0% invloed op gehad.

David Graeber

Afgelopen woensdag 2 september is David Graeber overleden. Hij kreeg het stempel anarchist, maar wilde niet zo genoemd worden, want je bent geen anarchist, je leeft zo. Anarchisme is geen geloof, ideologie of theorie, maar een praktijk vond hij. Het vormt zich als mensen zich geweldloos, niet-hiërarchisch en gedecentraliseerd organiseren, zoiets als Koerden in Noord-Syrië met de commune Rojava proberen. Daar was hij dan ook fan van.
Hij was wereldwijd bekend door zijn bijdragen aan het linkse denken. Hoewel veelal naar zijn boek Bullshitjobs wordt verwezen was dat niet zijn origineelste werk. Onzinbanen vallen onder het begrip “verborgen werkloosheid” en dat is al behoorlijk oud. Het sloeg vroeger voornamelijk op ambtenaren, maar de afgelopen 100 jaar slaat het ook steeds meer op het bedrijfsleven. Ha-Joon Chang heeft dat in “23 dingen die ze je niet vertellen over kapitalisme” ook mooi beschreven, het ontstaan van de managerslaag als buffer tussen bazen en de werkvloer.
Graeber voegde daar aan toe dat de echte banen zoals in het onderwijs en de zorg niet alleen slechter betaald worden, maar ook deels bullshitbanen zijn geworden door de bureaucratische onzin die zij erbij moeten doen.

In 2011 had hij Schuld geschreven en dat boek is een zeer doorwrocht werk waarin hij 5000 jaar geschiedenis van de ontwikkeling van schuld nauwkeurig uiteenzet. Schuld is macht en het stuurt de hele wereld. Het zou verplichte kost moeten zijn op elke school.
Samen met David Wengrow heeft hij nog een boek geschreven met de intrigerende werktitel “The dawn of everything”. Het zal rond de jaarwisseling verschijnen. David Graeber is er niet meer, zijn boeken gelukkig wel.

Theater van de traan

Het ministerie van Justitie en Veiligheid, het door de VVD gecreëerde rampzalige samenvoegsel van delen van Binnenlandse Zaken en Justitie, heeft al een rij VVD-ers de politieke kop gekost. Staatssecretarissen Fred Teeven met zijn bonnetjes en Mark Harbers met zijn glaasje teveel op, ministers Yvo Opstelten en Ad van der Steur die beiden minder gespeeld dan huidig CDA-er Ferd Grapperhaus de Kamer emotioneel te woord stonden, maar die stapten op. Bij Grapperhaus’ emotie dacht je dat hij ook zijn vertrek zou aankondigen, maar nee, hij bleef gewoon zitten.

De Zuidas-advocaat laat zich niet zomaar wegsturen. Een man van grote woorden maar slecht handelen. Die nu spijt betuigt dat hij het huwelijk met een Elsevierjournaliste niet met zijn tweeën heeft gehouden. Maar die überhaupt spijt had moeten hebben om in deze coronatijd te trouwen. Zijn huwelijk was echt geen moetje. Een Kamermeerderheid vond echter dat hij na het verlies van zijn vrouw 4 jaar geleden hard toe was aan een “nieuwe” huwelijkspartner en wachten was kennelijk onverantwoord. Het handelen van Grapperhaus was dat ook.

Dat de kiekjes waren gemaakt door een paparazzo maakt niets uit, de beelden waren geschoten in de publieke ruimte, op het bordes van het gemeentehuis. Grapperhaus trouwde zijn lief natuurlijk niet in in zijn gemeente Amsterdam maar in het bij patsers beter passende Bloemendaal. Even koning en koninginnetje spelen. Zijn kersverse staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, de ijzeren corpballenchick die weigert 500 kinderen uit het Griekse kamp Moria op te nemen (daarover vloeien geen tranen, geen snik) en die schaamteloos in beroep gaat tegen de uitspraak dat vluchtelingen uit de Gazastrook recht van opvang hebben (een gotspe dat daar een rechtszaak voor nodig was), deze Knol was voor de gelegenheid trouwambtenaar. Net als Grapperhaus loog zij keihard over de de gang van zaken tijdens het huwelijk.

De Kamer stuurde Ferd toch niet weg. Niet alleen omdat het Wilders was die de motie indiende, ook leken zelfs bij de oppositie velen begaan met de minister. Dat de anderhalvemeterafstand op zijn huwelijk niet was nageleefd was niet goed maar wel begrijpelijk. Dan is het toch niet te snappen waarom zijn beleid destijds wel goed werd bevonden. Maar de peilingen hebben waarschijnlijk de hoofdrol gespeeld. Daaruit bleek dat tussen de 40 en 60 procent Ferd niet naar huis wilde sturen. En dus koos ook een deel van de oppositie eieren voor zijn geld en kon hij rustig blijven zitten. Ook het moment waarop Grapperhaus emotioneel deed was slim gekozen, hem daarna hard aanpakken was niet prettig overgekomen.
Rutte is echter lachende derde. Verstandig had hij dit ministerie in CDA-handen geplaatst en die lijdt nu de schade. De volgende minister die voor de verkiezingen net niet weg zal hoeven heeft Rutte al klaar staan, Hugo de Jonge, ook van het CDA. Zo blijven zijn eigen brokkenpiloten grotendeels buiten beeld.

Corona legt politiek falen bloot

Naast alle ellende maakt corona ook duidelijk wat er aan de politiek schort. Glashelder zie je hoe de politiek het vertrouwen van burgers verspeelt in deze coronacrisis. En zo gaat het politiek veel te vaak. Wie zich nog afvraagt waarom zoveel mensen geen vertrouwen meer hebben in het politieke bedrijf moet het coronabeleid tot zich laten doordringen. Een mondkapje moet om, maar mag vooral niet werken. Anderhalve meter moet strikt nageleefd, maar niet bij KLM. Meer dan 6 mensen in je huis mag niet, 300 in een vliegtuig wel. Mensen dicht op elkaar zijn aso’s die dankzij 390 euro boete een strafblad oplopen, maar de minister die dit zei ging zelf op zijn huwelijk met tig man bovenop elkaar op de foto.

Zo verliezen mensen het vertrouwen in het coronabeleid, maar in normale tijden is het niet anders. Het kankerverwekkende cadmium werd verboden, maar Hoogovens mocht het rustig in het Noordzeekanaal blijven lozen. Dieselauto”s moesten aan de roetmeting, maar boerentractoren en schepen mochten zonder filter doorvervuilen. Er kwam een belasting op water, zodat er zuiniger mee om zou worden gesprongen, maar de grootverbruikers zijn na de eerste huishoudelijke hoeveelheid vrijgesteld. Er werd energieheffing in het leven geroepen, maar de grootverbruikers werden ook daar grotendeels vrijgesteld. Wat de burger dan beseft is dat de politiek hem uitsluitend als melkkoe ziet, en die hebben het niet best weten wij nu we met wat meer aandacht naar de boeren kijken.

Het Haagse beleid staat stijf van cliëntelisme, Unilever roept om afschaffing van de dividendbelasting en Rutte wilde dat gelijk doorvoeren. Het was zijn oude werkgever, maar onze premier reageerde alsof hij er nog in dienst was. En dat is natuurlijk ook zo. Het is een carrousel in Den Haag, de ene politicus komt uit het bedrijfsleven, de ander gaat er als beloning naar toe. Ons onderwijs is er niet op gericht om mensen slimme burgers te maken, maar om hen rendabele werknemers te maken. Logisch dat je met zo’n gebrekkige scholing geen onderscheid weet te maken tussen enigszins betrouwbaar nieuws of regelrechte onzin. Van VVD-voorman Klaas Dijkhoff moet de burger geloven dat Philips uit goedertierenheid ooit “goed” voor zijn personeel was, alsof het een socialistische onderneming zonder winstoogmerk betrof. Wat Philips deed voor zijn personeel deed het bedrijf alleen omdat het wist dat dat zich dubbel en dwars zou uitbetalen. Maar of het zo fijn was om je werkgever als huurbaas te hebben, of het zo plezierig sporten was in de sportclub van de baas? Het werd er in elk geval niet makkelijker op om tegen asociale acties van de baas te protesteren. En de baas verdiende ook nog lekker aan jouw huurpenningen, zoiets als nu de Poolse en Roemeense werknemers hier ervaren. Dat is kennelijk het werknemersparadijs van Klaas Dijkhoff.

Trump toont het ware gezicht van Amerika

Hij is dankzij een corrupt systeem tot president gekozen en hij wendt alle middelen aan om de verkiezingen voor een tweede termijn ook te winnen èn hij gaat zorgen dat ook daarna Donald Trump president zal zijn. Een derde termijn mag niet, maar met zijn zoon Donald jr. kan dat toch.
De leugenmachine van Trump draait op volle toeren en voor de zekerheid heeft hij een nieuwe man tot directeur van de posterijen benoemd, een goede vriend uiteraard. Aangezien veel democraten per post stemmen heeft die er al voor gezorgd dat de post met grote vertragingen gaat kampen, hij is namelijk gelijk aan het saneren geslagen, ofwel postbodes op straat te zetten. Gevolg zal zijn dat veel poststemmen te laat zullen binnenkomen en dan niet meetellen. Zo zorgen Republikeinen er ook voor dat stembureaus zo ver mogelijk van democratische kiezers worden gezet, dan kunnen vooral de ouderen de afstand niet meer belopen en omdat het openbaar vervoer er zo neoliberaal slecht is zijn die bureaus dan vaak onbereikbaar. De Republikeinen hebben in de loop der jaren het kiezen voor democraten met legio van zulke trucs bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt.

Trump tracht de onderbuik extra te raken door de demonstraties vanwege excessief politieoptreden als terroristische acties weg te zetten en door vol op het orgel van angst te spelen. Hij moedigt zijn aanhang aan om met geweld demonstraties neer te slaan. Een tiener schoot daarom deze week enthousiast zijn automatisch wapen op demonstranten leeg.
Trumps campagneteam bestaat bijna uitsluitend uit familie. Elk familielid dat (nog) niet met slaande ruzie is vertrokken heeft hij naast zich op het podium gehesen. Mocht hij wederom (met waarschijnlijk de helpende hand van Poetin, gevraagd of ongevraagd) winnen, dan staat zijn zoon dus klaar om hem in 2024 op te volgen.
De oliebaronnen hebben van hem de vrije hand gekregen, het milieu wordt met de winning van schaliegas en -olie vernietigd en nu mag ook in de natuurgebieden van Alaska volop naar olie worden geboord. De VS laten met Trump zien nog altijd een racistisch fascistoïde land te zijn dat steeds meer op Saudi-Arabië gaat lijken.

Kerwin Lucas/Duinmeijer

Het is 37 jaar geleden dat de 16 jarige (witte) Nico Bodemeijer de 15 jarige (zwarte) Kerwin Lucas doodstak. Kerwin noemde zich Duinmeijer naar de familie die hem tijdelijk had opgenomen omdat het thuis niet zo lekker liep tussen hem en zijn moeder. De dader was een rechts-extremistische jongen die zich trots toonde een zwarte jongen te hebben doodgestoken. Hij had, niet echt gangbaar in die tijd en zeker ook niet voor zijn leeftijd, tattoos met 100% white power en ss-tekens. De band met zijn (Joodse!) vader zal er één zijn geweest zoals die van de net door zijn JOVD-zoon vermoorde Brabantse PvdA-er.
Voor de rechtbank ontkende Bodemeijer een racistisch motief en de rechter achtte dat niet bewezen. Na 4 jaar jeugd-tbs kwam hij vrij en werd actief voor de Centrum Democraten van Hans Janmaat. Hij maakte in 2012 een einde aan zijn leven.

Had de dader nog geleefd dan was hij nu een Henk van Ingrid van 53 jaar geweest. Zou hij nog actief zijn geweest, bij Wilders of Baudet? We weten het niet. Maar wat je wel weet is dat er weinig veranderd is in de afgelopen 37 jaar. Een bloedende Kerwin vroeg een taxichauffeur om hem naar het ziekenhuis te rijden, maar daar had de snorder geen zin in en liet hem doodbloeden. De dag na de moord demonstreerden 5000 mensen tegen racistisch geweld en net als nu werd er meteen ook een tegendemonstratie georganiseerd, door Glimmerveen van de nog altijd actieve NVU, waarvan hedendaagse leden bij Baudet en Wilders te vinden zijn.

De Tweede Wereldoorlog speelde in die jaren nog een prominente rol bij extreem rechts, bij de tegendemonstratie werd dan ook een NSB-er herdacht. Sinds Fortuyn heeft extreem rechts ingezien dat die verheerlijking van het nazidom politiek niet erg effectief is. Daarom lopen zij nu in pak met stropdas en zijn de skinhead en kistjes evenals het brengen van de Hitlergroet alleen nog in gebruik bij privégelegenheden. De skinheads van toen zijn nu vaders en opa’s, maar daarmee is hun denken niet veranderd. In de gesloten app-groepen van Baudet gaan zij en hun kinderen nog lekker ouderwets tekeer. Maar nu ook uit niet-linkse hoek actie tegen zwarte piet wordt ondernomen (Bol.com, Facebook enz.) kan de rechtse stem er niet langer omheen, racisme moet de wereld uit.

Democratisch gebrek van het CDA

Stemrecht is de basis van de democratie, maar dat moet dan wel eerlijk gebeuren. In Belarus/Wit Rusland mag je stemmen, alleen is de uitslag van te voren al bekend zodat je kunt concluderen dat het niet eerlijk is verlopen. In de VS kan een Republikein met 3 miljoen stemmen minder toch winnen dankzij valse trucjes met het kiesstelsel (Gerrymandering/ manipuleren van de kiesdistricten, het bemoeilijken van stemmen voor bepaalde groepen, waaronder de oorspronkelijke bevolking, enz.), dat kan je evenmin eerlijk noemen. Hier hebben wij wat stemmen betreft een mooie democratie, maar sommige partijen laten wel wat te wensen over. Het democratisch gehalte van extreem rechtse partijen is uiteraard niet hoog, zij zien immers niets in democratie, hoewel ze schijnheilig wel een beetje doen alsof. Dat een Geert Wilders het enige lid van de PVV is zegt voldoende, dat hij zich democraat noemt is daarom volstrekte onzin.

Het CDA is een oude regentenpartij, de heren die als plaatsvervangers van god die partij leiden kennen geen tegenspraak, dat er nu gestemd wordt over de partijleider zit dus niet in hun genen. Een aantal jaren geleden werd zo’n stemming een wanvertoning, wie voor was moest tegen stemmen of toch andersom, of met een geel, nee toch met een blauw briefje stemmen, niemand wist uiteindelijk wat hij of zij gestemd had, ook de voorzitter niet. Nu ging het stemmen niet hoofdelijk maar per computer. En na een eerste mislukking leek de tweede poging, waarbij Hugo de Jonge nipt won van Pieter Omtzigt, ook niet goed verlopen. Had je Pieter gestemd, dan bedankte de computer je voor je stem op Hugo. De leiding verzekert dat het niettemin goed is verlopen, dat dat verkeerde bedankje slechts een schoonheidsfoutje betrof. Maar software maakt niet zomaar zulke foutjes, een bedankje gekoppeld aan een naam kan niet fout gaan of die software is van een abominabel slechte kwaliteit. En met een dergelijk stemprogramma wil je geen verkiezing houden. Welk vriendje heeft dat programma geschreven vraag je je dan af, want daar is de CDA-club wel een uitblinker in, in het cliëntelisme. Of was het toch stemmen op Belarussische wijze. Past goed bij een partij wiens laatste premier apetrots op de VOC was.

Vogelaarwijken kapot gemaakt door VVD-beleid

Wijlen Ellen Vogelaar probeerde wat aan achterstandswijken te doen. Haar erfenis is door VVD-beleid voor een groot deel kapot gemaakt. Buurthuizen gesloten, sociaal werkers gelijk met de wijkagenten wegbezuinigd en de wijken het liefst gesloopt voor dure nieuwbouw of verkocht aan Amerikaanse of Japanse hedgefunds die je kunt zien als mega huisjesmelkers.
Met achterstandswijken worden wijken bedoeld die te kampen hebben met een meer dan gemiddelde werkloosheid, criminaliteit, laag opleidingsniveau en slechte gezondheid. Feitelijk is het een wijk waar de huizen nog betaalbaar zijn, geen absurd hoge huren of koopprijzen. Dat er dan veel mensen wonen die onder de voornoemde categorieën vallen is een logisch gevolg. Maar om daar het etiket achterstand op te plakken? Achterstand hebben die wijken wat politieke aandacht en zorg betreft.

Het onderhoud laat vaak (flink) te wensen over. Hoge stookkosten als gevolg. De scholen in die wijken zijn niet geliefd onder leerkrachten, dus kampt men er met een tekort aan onderwijspersoneel en staan er vaak onbevoegde leraren voor de klas. De politie is er om de burger te beschermen, maar daar niet, die burgers worden als crimineel gezien en de politie komt er alleen om met een arrestatieteam een verdachte op te pakken. Aangiftes door bewoners uit die wijken zijn zinloos.

Nu zijn er wat ongeregeldheden in achterstandswijken. Niet gek als je bedenkt dat gezinnen er in kleine benauwde flatjes wonen, geen tuin om in te spelen, het is er een grote hete steenmassa. Had de overheid nog voelsprieten in zo’n wijk, dan was er allang wat georganiseerd met een zwembad in de wijk zodat de kinderen er wat konden afkoelen. In elke Vinexwijk staat nu een zwembad naast de jaccuzi in de tuin, maar in de Haagse Schilderswijk mogen ze letterlijk gaar koken in de kleine bloedhete woninkjes. Dat dan het opendraaien van een brandkraan als crimineel wordt gezien is onzin. Boeren pompen massaal illegaal water op uit ons grondwater, dat is pas crimineel.
De politie is niet je beste vriend in deze wijken en daarom loopt hun optreden tegen heel wat weerstand en onvrede aan. De VVD is van het wegbezuinigen van de sociale structuur, dat heeft alles kapot gemaakt. Repressie is het Trumpiaanse antwoord van die partij op de ongeregeldheden waardoor het escaleert.

Moedwil of onkunde

De aanpak van het coronavirus door het Kabinet Rutte is inconsequent en tegenstrijdig wat betreft de verschillende maatregelen. Het mondkapje is het sterkste voorbeeld van dom beleid. Als je eerst maanden zegt dat die kapjes geen enkele zin hebben en dan plots beslist dat KLM weer mag vliegen met als voorwaarde dat de passagiers mondkapjes moeten dragen, dan zullen velen je niet meer serieus nemen. Al helemaal niet als je de heilige anderhalve meter voor vliegpassagiers niet nodig vindt. Zeven jongens in een flat op de bon, 300 mensen in een Jumbo geen probleem.

Is dit zwalkende beleid een gevolg van onkunde of is het moedwil? In de zomer zijn griepvirussen altijd minder actief, bij corona is dat niet anders. Dat het tot nog toe na de versoepelingen met ziekenhuisopnames en overlijdens meevalt is dus niet zo gek. Maar als de temperaturen zakken en de dagen verder korten, hoe zal het dan gaan?
Rutte zal zich bewust zijn van de risico’s, wellicht is hij er van overtuigd dat de tweede golf zal komen. Misschien wil hij de verkiezingen liever verliezen, want daarna zal hij met draconische maatregelen moeten bezuinigen of, niet erg populair bij rechts, de overheidsfinanciën enorm laten oplopen. Het vuile werk door een ander laten opknappen is geliefd in politieke kringen.
Hij zou dan de winst aan de oppositie kunnen gunnen zodat die zich voor decennia impopulair mag maken terwijl hij na de val van dat Rutteloos Kabinet de reddende engel mag spelen die de puinhopen van een nieuw kleurtje mag opruimen. Maar omdat dit kunstje al eerder is geflikt is er geen noemenswaardige linkse oppositie ofwel zondebok meer over. En of de viruswaanzinnigen en boeren de partijen van Baudet en Wilders aan een meerderheid zullen helpen valt te betwijfelen. Het CDA en de SGP zullen er echter geen moeite mee hebben om Baudet 1 in het zadel te helpen.

Eerlijk delen

Wij leven samen op en van deze wereld maar van delen is nauwelijks sprake, laat staan eerlijk. Ons land slaat zich altijd flink op de borst omdat wij het allemaal zoveel beter en eerlijker zouden doen dan elders. Zelfs bij de huidige coronacrisis. Zweden krijgt van het RIVM rustig kritiek op haar aanpak, maar hard bewijs ontbreekt. Het RIVM wijst op de coronasterftecijfers, maar dat is vals, want de Zweden zijn veel nauwkeuriger bij het noteren. Uit de algehele sterftecijfers blijkt dat er waarschijnlijk zelfs minder coronadoden zijn gevallen dan hier.

De belastingwetgeving is geen leuke kost om door te spitten. Toch zouden journalisten dat moeten doen. Ons stelsel lijkt nog steeds wat te nivelleren, maar dat is de grote lijn. Daarna volgen de aftrekposttrajecten. Voor politici als CDA-er Buma is dat nog niet genoeg, die wil een vlaktax. Bij de VVD is dat nog door Geert Dales in het programma gefietst. Einde aan nivellering onder het mom van eerlijk delen. Maar kijk je in de belastingpapieren dan zie je dat de rijke landgenoten een scala aan wettelijk toegestane mogelijkheden of beter vluchtwegen hebben om hun afdracht te minimaliseren. Betaalt is voor de dommen zeggen miljonairs dan ook onder elkaar.

Op alle terreinen trekken de welgestelden aan het langste eind. Zij wonen vaak in rijke gemeenten met weinig werkloosheid en betalen daardoor lagere lokale lasten. Van de cultuursubsidies zijn die aan instellingen die vooral welgestelden als bezoeker hebben het meest zeker. Het concertgebouw zal net zo fanatiek als de KLM in de lucht worden gehouden. Ondernemend Nederland wordt stilletjes gepamperd, niet alleen nu vanwege corona, of bij de bankencrisis, nee altijd. De boeren zijn kampioen subsidie slurpen, maar ook Heineken en Shell graaien lekker mee.
Ook op energiegebied is eerlijkheid ver te zoeken. De burger betaalt 42,23 euro/ton opslag voor duurzame energie, de industrie slechts 8,07/ton. Maar de boeren een schamele 7.36/ton. De meest vervuilende bedrijfstakken betalen zelfs nog minder. Shell en collega’s 1,28/ton en de kunstmestindustrie mag de prijs voor de boeren ook drukken met 3,26/ton. Voor grootverbruikers van energie is het van hetzelfde laken een pak. Hoogovens en kassenteelt betalen een schijntje voor hun m3 gas. Van eerlijk delen is geen sprake, hooguit op papier.

Tijd van grote bekken is voorbij

Hans de Boer stapt later dit jaar op als voorzitter van werkgeversclub VNO-NCW, onbedoeld sprak hij toepasselijke woorden in een interview: “de tijd van grote bekken is voorbij”. De boer wilde als een older statesman wat wijze woorden zeggen, maar het sloeg meer op hem dan op zijn onderwerp. Zo pocht hij dat Balkenende hem had gevraagd minister te worden, maar hoewel hij het met Pim Fortuyn goed kon vinden zag hij, wijzer dan Jan-Peter, dat het met diens LPF-erfenis niks zou worden, De Boer had dus bedankt. Ook vindt de schreeuwlelijk uit de Friese bible belt dat werklozen maar labbekakken zijn, maar nu gaat nu hij zelf als 65-jarige al met pensioen, ouderwets vroeg. De werknemers mogen van hem tot 70 doorwerken, voor werkgevers gelden uiteraard andere regels.

De Boer gaat er prat op te zijn binnengelopen met de verkoop van zijn bedrijf in 1994 aan KPMG. Hij brengt het als een supersuccesverhaal, maar het steekt het carrièreverhaal van wijlen prins Bernhard naar de kroon. Bernhard vertelde graag dat hij onderaan was begonnen bij IG Farben, de producent van het gas waarmee de genocide in de KZ-kampen werd uitgevoerd, maar hij had zich tot de top weten op te werken. Dat moet heel hard aanpakken zijn geweest, want hij begon zijn eerste werkdag dus onderaan om dezelfde dag in de top te eindigen. Miraculeus, en dat geheel op eigen kracht. Te mooi om waar te zijn, inderdaad.
Hans de Boer begon zijn loopbaan bij de overheid, mooi weer-baantje op de Antillen. Het was de tijd dat in elke regering het CDA zat, De Boers partij. In 1986 zette hij een eigen adviesbureau op. Voor een CDA-er met de juiste contacten gaat zoiets heel anders dan normaal. Niet jarenlang ploeteren en langzaamaan een klantenkring opbouwen, nee, minister Jan de Koning, ook CDA, verstrekte hem de eerste opdracht. Met zo’n opdrachtgever ben je meteen boven Jan, of Hans in dit geval. Met de opbrengst van de verkoop kon hij stil leven, maar daar had de grote bek nog geen trek in, als voorzitter van het MKB en later VNO-NCW kon hij zijn bek te pas en vooral te onpas open scheuren. Nu zijn pensioen aanstaande is wil hij zijn bek blijkbaar sluiten, maar dan moet nu ook iedereen zijn bek houden vindt hij.

Geen leeftijdsgrens in zorg, maar prijsgrens

De zorgkosten nemen toe, wij zullen het ongemakkelijk punt van leeftijd bespreekbaar moeten maken stelt een huisarts in de Volkskrant. Het is een terugkerend item bij de oplopende zorgkosten. Die dure chemokuur en die prijzige medicijnen, dat zou niet meer moeten als mensen de 70 zijn gepasseerd. Het dorre hout is met pensioen en levert niets meer op. Daar wat snoeien en de zorg zou betaalbaar blijven en de pensioenpotten nog beter gevuld ook.

Maar vraag je eens af, waarom is die chemokuur zo duur? En waarom rijzen de medicijnprijzen de pan uit? Oorzaak is dat er geen sprake is van een vrije markt, farmaceuten hebben voor veel medicijnen een monopolie en dat misbruiken zij. Een medicijnontwikkelaar klapte daarover alweer jaren geleden uit de school. Hij mocht bij de ceo’s aanschuiven om de prijs te bepalen. Hem werd echter niets gevraagd, er werd onderling alleen gediscussieerd over wat de markt zou willen betalen, 100.000 of misschien niet meer dan 80.000. Wat de ontwikkelingskosten waren en wat de productiekosten zouden zijn, het kwam niet aan de orde. Niet voor niets is de medicijnenhandel net zo winstgevend als de wapenhandel.

De 106 miljard die onze zorg in 2019 kostte is deels ook opgegaan aan zaken die de zorg niet dienen. Aan lobbywerk gaat al meer dan een miljard verloren, reclame kost ook nog eens minstens een kwart miljard. En dan is de zorg ook nog in handen van lieden die het uitsluitend om de winst gaat. Het systeem kraakt door de bureaucratische rompslomp die de zorgverzekeraars opleggen, met een gigantische verspilling als gevolg. En daarbovenop zit dan de Big Farma met hun krankzinnige prijsbeleid. Hadden zij het patent voor paracetamol gisteren kunnen registreren dan lag dat vandaag niet voor een euro in de supermarkt, maar voor het bedrag dat de farmaceut denkt dat je er maximaal voor zou kunnen en willen betalen, zeg 25 euro, of 99, ach nee, laten wij eerst met 250 beginnen.
Wij moeten het niet hebben over een leeftijdsgrens, er moet een grens aan de medicijnprijzen komen.

De cultuurafbraak

Na grondige afbraak van de cultuursector door Halbe Zijlstra, de deskundige van de VVD die een poster van Ikea voldoende cultuur vond, is het slopen niet gestopt. Van Engelshoven mag namens D66 de restanten van het cultuurlandschap beheren. Je zou wel enige strijdlust van een D66-er verwachten, maar zij loopt keurig in de VVD-pas en zet het bezuinigen gewoon door.
Corona heeft de cultuursector extra hard geraakt, reden voor bijvoorbeeld de Duitsers om daar forse steun aan te verlenen, maar hier gebeurt het tegendeel. Voor de cultuur vloeit de steun niet zo ruimhartig als voor Booking.com of KLM. De hele sector mag het doen met eenzelfde 300 miljoen als ook de aardappeltelers en de bloembollenboeren hebben gekregen. De bollentelers hebben hun verlies inmiddels alweer goedgemaakt en een mislukte aardappeloogst hoort in principe tot het bedrijfsrisico. Iedereen kan trouwens wel begrijpen dat alle musea, orkesten, theatergezelschappen enzovoort van een belangrijker en grotere orde zijn dan de giftige bollenhandel en een paar patatboeren.

De LC berichtte over nog een geniepige streek van het ministerie van Cultuur. Daar heeft men stilletjes een regeltje geschrapt bij de verstrekking van de cultuursubsidies voor podiumkunsten. Het criterium “regionale spreiding” is verdwenen. Alles zal nu wel naar de Randstad gaan vrees je dan en dat klopt. Naar Overijssel en Gelderland gaat geen cent, naar Groningen, Friesland en Drenthe gaat 2%. Amsterdam krijgt op zijn eentje 54%, en Utrecht en Rotterdam 11% ieder. Zo zal de lokale cultuur niet alleen met nog minder toe moeten, ook zullen de laatste mensen die hun hart aan de kunst hebben verpand naar de Randstad vertrekken. Meer leegloop in de regio en nog overvoller in de Randstad. Nog maar twee jaar geleden was Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa, een uitzonderlijke opsteker voor de lokale kunsten. Nu draait deze regering dat de nek om. Dat de commissie die de subsidies verdeelt de lokale cultuur zo in de kou liet staan kon zij niet helpen verklaarde de club in een persbericht, zij had voor 15,8 miljoen moeten bezuinigen. Dat kun je blijkbaar voornamelijk in de provincie doen. De valse trap die de commissie uitdeelde aan Meindert Talma sprak voor zich. De kritieken op zijn voorstellingen over schaker/dammer Jannes van der Wal en Domela Nieuwenhuis oogstten van Leeuwarder Courant tot Volkskrant lof, de commissie oordeelde echter dat hij niet kan zingen en in herhalingen vervalt, niets vernieuwends. Over smaak valt te twisten, maar dit leek eerder een persoonlijke afrekening. De commissie bevestigt slechts het vooroordeel van de arrogante Randstad die de provincie minacht. Wie accepteert trouwens een plek in een commissie die de cultuur verder afbreekt.