Verheffen verkeerd begrepen

Het volk verheffen was een heilig motto van de socialisten, maar wat hield dat in? Het was de bedoeling het volk uit zijn onderdrukte positie te bevrijden en verheffen was daar een onderdeel van. Het volk moest dus goed onderwijs krijgen, want kennis is macht.
De kerk is vanouds de vriend van het kapitaal, zij houden de schaapjes rustig en de bazen rijk. In Zuid-Amerika ontstond binnen de katholieke kerk een stroming die zich tegen de onderdrukking van het volk keerde. Dat werd door Rome niet gewaardeerd, de moord op aartsbisschop Romero en 3 nonnen in El Salvador werd door de politieke vrienden van de latere paus Benedictus gepleegd. Het maakte de kerk niet populair, massaal zijn mensen overgelopen naar de Pinkstergemeente. Om dat te stoppen werd de huidige paus benoemd. Helaas is de Pinkstergemeente net zo fascistoïde als Benedictus, ook die kerk staat achter de net gekozen fascist Bolsonaro in Brazilië.

Met een sterke kerk schiet het dus sowieso niet op met verheffen. Helaas hebben mensen het verheffen vaak ook nog verkeerd begrepen. Zij denken dat het uitsluitend draait om hogerop te komen in de maatschappij. De ouders hadden alleen lagere school en dan zelf naar de Mulo. Maar dan wel gefrustreerd omdat het slechts Mulo was en zich schamen omdat de ouders slechts lagere school hadden. Hé, wakker worden, het gaat er toch om dat de klassenstrijd wordt beslecht, dat je weet hoe te zorgen dat niemand meer uitgebuit wordt? Of je nou alleen lagere school hebt of niet. Helaas, velen hebben dat niet begrepen en zijn moeiteloos overgestapt van hun (van huis uit) PvdA of CPN naar VVD, PVV of Baudet.

Alles begint met gelijkheid. Het socialisme pakt de ongelijkheid aan. Dus moet ook de arbeider over kennis beschikken. Het is uiteraard niet de bedoeling om met die kennis neer te kijken op degenen die daar niet of minder over beschikken. Dat is het hiërarchische denken van de kerk. Verheffen geldt voor iedereen, niemand die minder is dan de ander. Een einde dus aan slavernij en onderdrukking.

Rechts wordt rechtser

Wim Kok mocht als “linkse” PvdA-er premier zijn van rechtse Kabinetten. Het gevolg was dat de linkse kiezers op rechts beleid werden getrakteerd en teleurgesteld en verraden niet meer gingen stemmen of uit rancune op rechts. Voor velen was de SP geen alternatief, die partij was juist door de PvdA het hardst negatief geframed.
GroenLinks werd en wordt nog steeds als te elitair beschouwd, meer gericht op het verbieden van plastic zakjes dan op het verbeteren van de koopkracht van de laagst betaalden.

Nieuwkomers in het parlement zouden sneller regeringsverantwoordelijkheid moeten krijgen vindt Piet Hein Donner. Een beetje laat inzicht voor de zich nu terugtrekkende politicus. Het was ook meer bedoeld als goedpraten van zijn rol bij de totstandkoming van Rutte 1 met een gedoogrol voor nieuwkomer Wilders. Als vicepresident van de Raad van State, waarvoor hij Hirsch Balin aan de kant wist te werken, maakte hij er een puinhoop van, meer bezig met de kleur van de jacquets dan met de echte taken van de RvS. Zijn opvolger Thom de Graaf zal de handen vol hebben aan het herstel.
GroenLinks was in 1990 nieuwkomer en kreeg pas vorig jaar met een record van 19 zetels een halfwas kansje. Maar tekenen bij het kruisje in ruil voor een paar pluchen regeringszetels vond Klaver geen goed idee.
Sinds 1994 zit de SP in de Kamer. Maar zelfs de 25 zetels die de partij in 2006 behaalde waren geen reden voor de grote partijen om gesprekken te gaan voeren over regeringsdeelname. Amper 4 jaar later waren de 24 zetels van Geert Wilders dat dus wel.

Donner wil blijkbaar dat Rutte en Buma een volgende regering gaan vormen met nieuwkomer Baudet. De voormalige middenpartijen zijn rechts en willen niets liever dan met nog rechtser regeren. Bijkomstig voordeel is dat zij dan zelf openlijker verder naar rechts kunnen opschuiven. Rechts mag tegenwoordig onversneden extreem rechts zijn.

19% verder van Tinbergens norm

De Donald Trumps van onze aarde hebben er vorig jaar weer wat bij gekregen: 19% gemiddeld. De toename van het inkomen van de rijksten op aarde zal weinig kritiek krijgen uit de hoek van werkgevers en banken, hoewel die altijd klagen over de hoogte van de lonen, zelfs wanneer die dalen. Maar de 2158 miljardairs en 16,5 miljoen miljonairs wereldwijd mogen zonder problemen steeds meer van de gemeenschappelijke koek snoepen.
Ons land is niet alleen een belastingparadijs voor multinationals en rijke belastingontduikers, ook bij onze landelijke topinkomens neemt het aantal miljonairs gestaag toe. Vorig jaar steeg hun aantal hier op Poetins Rusland na het hardst ter wereld.

Overal steekt extreem rechts de kop op, zij hebben de wind in de rug. Het maakt voor veel burgers niet meer uit of de economie goed of slecht draait, zij vallen voor degenen die de zaak dreigen op te schudden. Ruim 100 jaar geleden was de vijand van het kapitaal de communist en die genoot veel steun, met verschillende machtsovernames tot gevolg. Zij hadden tenminste nog een goed verhaal over de inrichting van een rechtvaardige staat. Nu lijkt zich eenzelfde scenario te voltrekken als 85 jaar geleden, een brallende leider die niets anders dan wraak belooft en alleen voor veel drama zal zorgen. Maar het aantal mensen dat uit teleurstelling en angst hun stem aan dergelijke figuren geeft groeit elke dag. Om dat te stuiten zal er een eind moeten komen aan de groeiende ongelijkheid in de wereld.
De aan Tinbergen toegeschreven norm klopt: het verschil tussen de laagste en hoogste inkomens mag maximaal 1:5 zijn, daarboven is het contraproductief.

GeenStijl bij de overheid

GeenStijl was de wegbereider voor het Hollandse internetgeweld. De site werd uitgesproken rechts en maakte van het bashen van linkse gutmenschen het verdienmodel. Niet voor niets was het de Telegraaf die het aan zijn stal toevoegde. Het roeptoetervirus heeft zich intussen over alle sociale fora verspreid. Maar het zijn niet alleen akelige scheldpartijen, er wordt ook heel veel onzin de wereld in geholpen, regelrechte leugens en smerige verdachtmakingen. Bijzonder is het allang niet meer, want ook de president van de VS maakt zich dagelijks schuldig aan dergelijke praktijken. En dan roepen dat anderen nepnieuws verspreiden.

Net als in de VS storten trollenlegers zich op de linkse gutmensch en eigenlijk alles wat rechts irriteert. Het beschadigen van personen is geen probleem. Zo werd Fransisco van Jole slachtoffer van een hack. Zijn profiel werd “aangepast”, in plaats van specialist in internetmisbruik werd hij specialist in seksueel misbruik. Dankzij @OverheidsEdits worden dit soort fratsen opgespoord als de daders vanaf ip-adressen bij de overheid werken. En dat was de dader die Van Jole zwart maakte, het kwam van een pc bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Gisteren bleek het Ministerie van Buitenlandse Zaken als trol actief. Daar had Stef Blok of iemand anders van zijn ministerie op Wikipedia bij Nieuwsuur toegevoegd dat men dat dient uit te spreken als Nieuw zuur. Binnen 6 minuten had de internetencyclopedie het al gecorrigeerd, maar @OverheidsEdits had het al gebot. Bloks ministerie vond het opsporen van de dader niet van belang, “geen reden voor onderzoek” luidde de verklaring. Als ambtenaren zich met dergelijke praktijken bezig houden, dan is de overheid niet onpartijdig. Alle reden tot onderzoek. Een overheid die werkt als GeenStijl is geen stijl.

Een dubbeltje dat een kwartje werd

Over de doden niets dan goeds was het motto afgelopen weekend. Wim Kok is overleden en terwijl hijzelf in zijn laatste dagen met enige treurnis op zijn leven terugkeek liep het televisiescherm vol met Gerdi Verbeeten die hem de hemel in prezen.

Het moet gezegd, vergeleken bij zijn opvolgers(Balkenende en Rutte) en trouwens ook zijn voorgangers(Van Agt en Lubbers) was Kok tenminste een man die zich op het wereldtoneel wist te gedragen. Daar had hij enig aanzien, werd serieus genomen. Triest dat hij juist over de grens ook tegen zijn smet op zijn blazoen aanliep. Srebrenica, het was een drama waarvoor hij (mede) verantwoordelijk was en waarvoor hij ook op de vingers is getikt. Het leidde ook het einde van zijn politieke leven in, geen bekroning meer in het verschiet op het internationale podium. Het was een pijnlijk slot van zijn tot dan perfect gelopen carrière. Hij ging als timmermanszoon naar Nyenrode, niet echt gangbaar in die tijd. Als verklaring vertelde de jonge Kok zijn rector dat hij premier wilde worden en dat het wel zo handig was om dat via deze weg te doen. Daarna de vakbond en dan de politiek. Hetgeen vlekkeloos gebeurde. De socialistische verheffing van het volk beperkte Kok tot zichzelf.

Voor de geschiedenis zal met name zijn rol in de politieke wende, die na het vallen van de muur plaatsvond, herinnerd worden. Na zijn aantreden als premier schudde hij zijn linkse veren af om de derde weg van Blair en Schröder in te slaan en de PvdA het pad van de VVD te laten volgen. De liberalisering van de halve overheid kreeg daarmee zijn beslag. Kapot de sociale woningbouw, weg ons giroblauw, gezondheidszorg naar de markt, openbaar vervoer hetzelfde enzovoort. De bijl aan het sociale stelsel en loonmatiging, maar wel meer ruimte voor bedrijfswinsten. Hiermee liet hij zijn kiezers in de steek die vervolgens vals door Fortuyn werden omarmd en binnengehaald.

De Telegraaf en de VVD riepen doorlopend “het kwartje van Kok” in herinnering. De nooit teruggeschroefde tijdelijke accijnsverhoging die hij als minister van Financiën had ingevoerd raakte onbedoeld de kern van Koks ambitie. Hij was immers van een dubbeltje een kwartje geworden. Feitelijk nog wel wat meer, want als commissaris bij Schiphol, ING en Shell had hij zijn loopbaan goudomrand afgesloten. Srebrenica bleek het struikelblok voor zijn gedroomde afsluiting op het politieke wereldtoneel. De korzelige en minzame carrièrepoliticus met een licht opvliegend karakter werd daar wel emotioneel van.

BV Nederland

Er wordt wel gesproken van de BV Nederland om aan te geven dat hier de ondernemers het voor het zeggen hebben. En dat hebben zij mochten we zien bij het gedoe met de dividendbelasting. Overigens werd er al jaren massaal door banken en brokers misbruik gemaakt van de terugvordering van dividendbelasting. Ook de Nederlandse belegger mocht dat en deed dat graag, vaak een keer of wat teveel(!). Maar waar de burger met de kleine beurs onder een vergrootglas ligt van de fiscus of uitkeringsinstantie, daar wordt de ondernemer zo goed als niet gecontroleerd. Follow the Money doet vandaag verslag van de grootscheepse fraude (55 miljard) met dividendbelasting waarbij ook “onze” RaboBank en ABNAmro betrokken zijn.

Het is ondernemend Nederland nooit genoeg, rulings met de belastingdienst waarin zij met de welwillende belastingambtenaar hun afdracht zover kunnen beperken dat het inderdaad niet leuker gemaakt kan worden en een dominante VVD die per Kabinet zorgt voor weer lagere tarieven van o.a. vennootschapsbelasting en winstbelasting. Ook de vrijgekomen 1,9 miljard van de dividendbelasting gaat regelrecht naar ondernemend Nederland. Niet dat zij dat hard nodig hebben, immers hun winsten zijn de afgelopen 15 jaar dik verdubbeld(!) tot 200 miljard per jaar, maar een procentje erbij kan geen kwaad. Voor dat jaarlijkse douceurtje lieten zij zich gaarne in een maffioos busje naar het torentje rijden.
Dat douceurtje kent dus zelfs geen oormerk. Was het besteed aan het aardbevingsbestendig maken van Groningse woningen, dan had bouwend Nederland mooi werk gehad en waren de Groningers blij. Of aan het energieneutraal maken van woningen, ook een fijne klus voor de bouwers en dan waren alle burgers blij. Maar nee, de ondernemers willen slechts meer winst, werk interesseert hen niet. Rutte is hun knecht en Buma kijkt tevreden toe.

Geen kloof tussen politiek en bedrijfsleven

De politiek was vervreemd van de kiezer, iedereen zag het, maar Pim Fortuyn claimde het. De kloof was ontstaan door het neoliberale beleid dat door Van Agt/Wiegel in gang is gezet. Maar toen de PvdA ging collaboreren met die rechtse agenda kwam ter rechter zijde actie, alsof het de schuld van links zou zijn.
Rechts is sinds Fortuyn dominanter dan ooit, maar het heeft niet tot tevredenheid onder de bevolking geleid. Rechts weet de onvrede simpel af te wentelen op de zwaksten in de samenleving. Het zijn de Polen, de vluchtelingen, uiteraard de gutmenschen en de anti-zwartepietactivisten.

Wie het beleid van de regering bepaalt maakte Rutte onomwonden duidelijk: de top van het bedrijfsleven. De supertop, ofwel de bazen van Shell en Unilever, zijn de eersten die Rutte ontvangt bij aanvang van een nieuwe periode als premier. Daarna mag ook de subtop langskomen. Die subtop kwam afgelopen week in het torentje en vertelde Rutte hoe verder het land te besturen. Dat houdt dus in welke belastingmaatregelen veranderd moeten worden, welke subsidies er moeten komen en welke wetswijzigingen zij wensen. En nog wat, zij zijn het bashen beu. Hoe durft de burger de hardwerkende topmannen te bekritiseren? Doe er wat aan Mark!

En dat deed Mark meteen. De kloof tussen burger en politiek komt doordat het bedrijfsleven het beleid slecht communiceert met het publiek bedacht hij. De politiek als facilitaire dienst van het bedrijfsleven valt dus niets te verwijten, maar zijn bàzen moeten “meer tijd nemen om zaken uit te leggen”.
Bij Buitenhof legde Henk Nijboer(PvdA) duidelijk uit wat daar mis gaat. Maar Burgmans(Unilever/Jumbo) liet zien dat communiceren met de burger, zoals Rutte hem vroeg, niet werkt als je het verkeerde verhaal hebt. Het wordt tijd dat de burger stopt met het kiezen van lobbyclubs, maar dan moeten wel de afleidingsonderwerpen (vluchtelingen enz) van het toneel.

Stel je eens voor …

Stel je eens voor dat onze regeringen niet hadden ingegrepen in de sociale woningbouw. Dat woningcoöperaties gewoon waren doorgegaan met het bouwen van sociale huurwoningen en het renoveren van hun woningenbestand. Dat er geen duurbetaalde managerslaag was gekomen en dat er geen woningen waren verkocht. Dat er geen nieuwe belasting was bedacht om de reserves van de woningcoöperaties elk jaar opnieuw te plunderen. Dat zou hebben betekend dat we nu geen woningnood zouden hebben, dat woningen betaalbaarder waren gebleven en dat er meer woningen waren verduurzaamd. En dat vluchtelingen en andere migranten niet vals als schuldigen zouden zijn aangewezen van de woningnood.

Stel je eens voor dat de arbeidsmarkt niet was onttakeld, dat werknemers nog volop arbeidsrechten zouden hebben, met salarissen die minimaal aan de inflatie waren aangepast, dat werkenden konden rekenen op enige vastigheid, niks nul-urencontracten, flexibele oproepbaantjes en geen valse concurrentie door uitgebuite oostblokkers. En dat onze overheid nog baas was over de geliberaliseerde post- en telefoonmaatschappijen, ons openbaar vervoer enz. Dat de werknemers in die sectoren nog met voldoende personeel en fatsoenlijke beloning hun werk deden. Dan zou de werkloosheid niet groter zijn dan het vaste percentage mensen dat niet past in het systeem. Dan zouden mensen hun werk met minder stress en meer plezier doen. En dan zou de vluchteling of migrant niet vals beschuldigd kunnen worden van het inpikken van onze banen.

Stel je dit eens voor en besef dan dat een Pim Fortuyn geen verhaal had gehad, dat Paul Scheffer niet verder was gekomen dan het piekeren over zijn CPN-verleden. Dan had de Telegraaf niet uit kunnen pakken met GeenStijl en WNL. Dan had de wereld er hier een stuk aangenamer uitgezien. Genoeg te verbeteren uiteraard, maar geen puinhopen van rechts. Stel je ook eens voor dat mensen zich dit beseffen en hun stem nooit meer aan de schuldigen zouden geven. Dan was er in elk geval geen VVD meer, noch diens klonen PVV en FvD en supporters SGP en CDA. De PvdA, CU en D66 zouden klappen krijgen voor hun collaboratie. De SP, GL en PvdD zouden dan de meerderheid moeten hebben.

De burger betaalt, het MKB krijgt energietransitie cadeau

Russische spionnen kwamen vier man sterk naar ons land en werden door een lid van de Russische ambassade van het vliegveld gehaald. Ze hadden knullige paspoorten en eigenlijk was alles wat zij deden van een onwaarschijnlijk amateuristisch niveau. De conclusie zou dan ook moeten zijn dat het een overduidelijke afleidingsactie betrof en dus de vraag opriep wat er intussen echt werd gedaan. Zat binnen de koffiedame de computers te hacken terwijl buiten 4 man in een auto met nog net geen antenne buiten boord de aandacht opeiste?

De geheime diensten deden voorkomen dat het allemaal serieus genomen moest worden. Rutte ging er in mee. Was het sterk pokerspel of naïviteit? Onze premier verklaarde stoer dat met zoveel bewijzen de Russen niet meer konden ontkennen. Zou hij ook even gedacht hebben dat hijzelf met zoveel bewijzen dat de afschaffing van de dividendbelasting niets zou opleveren evenzeer zonder argumenten zat? Behalve dat ene, dat het Londense hoofdkantoor bij het Rotterdamse gevoegd zou worden dankzij die afschaffing. Dat zou overigens hooguit enkele tientallen banen opleveren, een beetje weinig voor 2 miljard per jaar.
Maar daar gooien de chauvinistische Britse aandeelhouders roet in het eten, zij wensen hun Marmite Brits te houden en daar is die dividendbelasting peanuts bij. Exit Ruttes laatste argument. Hans de Boer en zijn vrinden zullen nu alles op alles zetten om die vette buit in hun diepe zakken te laten glijden. In het gunstigste geval verdwijnt dat geld niet naar de rekeningen van diens vrinden, maar moeten zij met dat geld hun industrieën milieuvriendelijk en duurzaam maken. Dat gaat dan mooi gratis voor hen. Voor de burger is de appel weer zuur, want Rutte zal de rekening van het energieneutraal maken van onze huizen niet betalen. Wij betalen al de windmolenhandel van de Rijkman Groeninks, onze eigen energietransitie mogen wij uiteraard ook zelf ophoesten.

Woningbeleid van de VVD

De oorzaak van de huidige krapte op de huizenmarkt is niet de stagnerende woningbouw door een 5 jarige bezetting door onze oosterburen, ook niet door de sterk gegroeide vraag vanwege de toename van eenpersoonshuishoudens en evenmin door immigranten. De laatsten wordt door rechts Nederland met vals genoegen de schuld in de schoenen geschoven.
De ware schuldigen zijn de financiële en vastgoedmarkt met hun vrinden in het Kabinet. Het was de crisis die de deels geliberaliseerde woningmarkt in de problemen bracht. Maar was die woningmarkt door Paars ongemoeid gelaten, dan was er niets aan de hand geweest. Door met de grote jongens van de financiële wereld mee te gaan spelen kwamen verschillende woningcoöperaties in de problemen. Zij werden door Coöperaties die wat “ouderwetser” waren gebleven in eerste instantie gered door hun speciaal daarvoor opgerichte investeringsfonds WIF, maar dat fonds bleek niet crisisbestendig en moest zijn woningportefeuille deels verkopen. Hiermee gebeurde wat de bedoeling van CDA en VVD was, woningcoöperaties tot huisvesters voor de kansarme onderklasse maken. Dankzij de verhuurdersheffing van Stef Blok kunnen de coöperaties niet met nieuwbouw voldoen aan de groeiende vraag, een vraag die alleen al groeit door het verlies aan sociale huurwoningen door verkoop.

De internationale vastgoed sector is door Blok met beurzen in München en London gewezen op de aantrekkelijke woningmarkt in ons land. Verkoopargumenten: krapte en goedkoop over te nemen goed onderhouden woningen van woningcoöperaties op vaak aantrekkelijke locaties. Het resulteerde in de eerste helft van dit jaar in de verkoop van sociale huurwoningen ter waarde van bijna 1 miljard. Dat is 25% van het totaal tegen 18% over heel vorig jaar. Onze sociale woningvoorraad vliegt in grote aantallen naar eigenaren van over de grens. En die willen maar één ding, forse winsten. Drie jaar geleden zei de Britse beleggingsfirma Round Hill dat zij voor de lange termijn gingen, nu blijkt dat drie jaar voor hen lang is. Zij hebben de toen aangekochte 10.000 woningen vandaag in de verkoop gedaan. Een recordbedrag aan winst ligt op hen te wachten. En de woningcoöperaties zien hun verhuurdersheffing stijgen vanwege die booming markt. Met die stijging is stilletjes het gat van de afschaffing van de dividendbelasting gedicht.

Geen ruimte voor “artiesten”

Er is een artiest die niet meer mag bestaan. Niet de circusartiest of de toneelspeler, maar de zonderlinge types, soms ook paradijsvogels genoemd. Iedere stad en ieder dorp kent zijn wat onaangepaste types. Tegenwoordig worden zulke figuren weggezet als aso’s of op zijn gunstigst als verwarde personen terwijl zij vroeger heel mooi “artiest” werden genoemd. Daar spreekt tolerantie en mildheid uit.

De partij die prat gaat op haar liberale gedachtegoed en suggereert dat vrijheid haar zeer lief is, de VVD, is nu de partij die geen enkele ruimte wil bieden aan deze artiesten. Trouwens, ook de andere artiesten, de toneelspeler, de kunstschilder en de muzikant zijn bij die partij slecht af. Wie zal Halbe Zijlstra vergeten, ooit Staatssecretaris van Cultuur, fantast en artiestenhater. Een affiche van Ikea en een cd van Gordon was voor de gevallen minister kunst genoeg.
Zijn partijleider Dijkhoff is een ware kruistocht begonnen tegen de “artiesten”. Hij houdt hele tirades over hoe elk iets van het burgermanspad afwijkend figuur hard aan te pakken. Zelf uitgedost als een lotjesverkoper op de kermis zet hij uiteen hoe de burger volgens hem moet leven, precies tussen zijn benepen lijntjes anders volgt zijn harde aanpak. Alsof het niet zijn eigen partij is die zijn bewindspersonen en partijleiders stuk voor stuk ziet opstappen vanwege misdragingen. Miljoenenfraude, liegen, illegaal huisjesmelken, belangenverstrengeling, belastingfraude, oplichting, het komt er allemaal bijna wekelijks voor.
Maar de harde aanpak geldt alleen de paradijsvogels, de “artiesten”.

Pensioenpotten als roofgoed

De Nederlandse pensioenpotten behoren de de best gevulde ter wereld. En waar zoveel geld is, daar komen uiteraard de aasgieren op af. In het verleden was er zo nu en dan een schandaal, zoals de pensioenpot van Rotterdamse havenarbeiders die in de jaren 90 werd overgedaan aan Aegon en uiteindelijk leeggeroofd bleek. Weg pensioen. Sinds Paars is de overheid de grote rover.

Gerrit Zalm deed als minister van Financiën een flinke greep in de pensioenreserves. Die waren zo groot vond hij dat er wel wat van gebruikt kon worden en hij makkelijk de begroting rond kon krijgen. Daarna deed de onder “zuinige” Gerrit ingevoerde euro nog een flinke aanslag op die reserves. Door de welbewuste keuze van onderwaardering van de euro met 10% verloor de staat 10% van zijn schuld, maar de pensioenpotten 10% van hun waarde. Tijdens Zalms ministerschap werden de pensioenuitkeringen ook nog met 8% gekort. Het huidige Kabinet Rutte 3, gecreëerd door Zalm, draagt ook diens stempel, zeker wat betreft het pensioenbeleid. De pensioenen zitten in hetzelfde schuitje als andere uitkeringsgerechtigden. Degenen die minder dan twee keer modaal verdienen profiteren amper of helemaal niet van de douceurtjes van Rutte, die zijn er voor de “hard” werkende Nederlanders en dat zijn alleen de rijken volgens Rutte. Zonder werk tel je al helemaal niet meer mee. Het liefst moet je voor elke uitkeringseuro een kunstje doen voor Klaas Dijkhoff.
Voor de pensioenpotten wil Rutte een nieuw plan op tafel leggen. Een nieuw systeem, en waar zal dan dat geld naartoe verdwijnen? Naar Henry Keizers en Amerikaanse en Engelse hedgefunds.

Wat de koning niet mocht voorlezen

De jaarlijkse catwalk die Prinsjesdag heet was weer vol feestgangers. Feest voor hen die tot de hoogste inkomensklasse behoren, alweer en altijd. Die grootverdieners verkeren vaak in internationale kringen en hebben hun (zaken-)vrinden ook onder buitenlandse beleggers. Voor hen zorgen Buma en Rutte goed. En D66 doet daar graag aan mee, alleen de CU sputtert nog een beetje.

Met de PvdA in de regering werd steevast flink bezuinigd, het liefst op zaken die de kiezer direct raken. Dat was de uitgekookte strategie van CDA en VVD, want de onvrede over zulke ingrepen werd de PvdA natuurlijk zwaar(der) aangerekend. Heel onnozel van de PvdA dat zij op die bezuinigingsposten eigen ministers zetten. Dat heeft D66 nu met Ollengren gedaan die vervolgens het eigen referendum-kroonjuweel mocht afschaffen. Als excuus zei de PvdA altijd dat het zonder hen nog erger en harder zou gaan met het afbreken van de sociale verzorgingsstaat. De kiezer strafte die slappe houding telkens hard af, nog één regeringsdeelname en de partij zit op nul zetels.
De staatsbegroting zag er na PvdA-deelname iedere keer weer beter uit en dus kon het volgende (rechtse) Kabinet lekker geld verjubelen. Kijk burgers, zonder die linkse PvdA gaat het veel beter.

De dinsdag gepresenteerde begroting schreeuwt van de daken hoe goed het gaat, er wordt inderdaad weer met geld gesmeten. Dat de begroting niet deugt is minder zichtbaar door al het gratuite hosannageroep. Veel uitgaven worden slechts gedekt door eenmalige meevallers en er worden extra uitgaven gedaan die in tijden van hoogconjunctuur naar aflossing van de staatsschuld hadden moeten gaan. Die uitgaven zullen straks met natuurlijk een linkse partij aan boord weer middels bezuinigingen alsnog gedekt moeten worden.
Intussen groeit de kloof tussen de hoogste en laagste inkomens gewoon door en gaat er weer meer geld naar kapitaal dan naar arbeid. De belastingopbrengsten op arbeid en inkomen (160 miljard) gaat 2% omlaag, maar de belastingopbrengst op  winst en vermogen (30 miljard) daalt maar liefst 10%. Die cijfers mocht Willem Alexander niet voorlezen.

Wie krijgt de schuld?

In 2003 trokken de Amerikanen met o.a. Engeland en Nederland onder de naam Coalition of the Willing ten strijde tegen Saddam Hussein in Irak. Al wat die coalitie daar bracht, het was geen verbetering. Saddam werd verdreven, maar het land en de hele regio werden compleet ontwricht en het baarde een nieuw fenomeen, IS. Libië, Syrië en Jemen zijn sindsdien in een burgeroorlog verwikkeld geraakt en zelfs Tunesië, van oudsher een baken van rust, werd geraakt door aanslagen.
Direct gevolg van het optreden van Bush, Blair en Balkenende was een vluchtelingenstroom. Libanon ving al een half miljoen Palestijnen op en daar kwamen nog minstens 1,5 miljoen Syrische vluchtelingen bij. Op een bevolking van 4 miljoen. Ons land heeft in totaal nog geen 250.000 vluchtelingen opgevangen. En die zetten we even hard weer uit ook, want Irak en Afghanistan vindt dit Kabinet veilige landen. Voor vluchtelingen dan, want er geldt wel een negatief reisadvies voor die landen. Prima om te wonen, te onveilig om op vakantie te gaan.
Armenië is een redelijk veilig land, hoewel de doorsnee Nederlander het niet zou kiezen als bestemming voor een B&B in Ik Vertrek. De asielprocedure duurt echter zo lang dat kinderen hier geworteld zijn geraakt, ondanks het doorlopend moeten verhuizen van het ene naar het andere azc om worteling te voorkomen. Dat richt psychische schade aan, zeker bij kinderen. En die slapen al slecht omdat elke nacht een politie-inval kan plaatsvinden. ‘s Ochtends in alle vroegte komen 8 tot 10 agenten langs om gezinnen van hun bed te lichten en naar het uitzetcentrum in Ter Apel te brengen.
Elke week worden kinderen als de Armeense Lili en Howick uitgezet, naar Afghanistan, Irak enzovoort. Als Lili en Howick niet uitgezet mochten worden van staatssecretaris Harbers, dan moet hij zeker ingrijpen bij die andere kinderen. Het door Samsom geregelde kinderpardon blijkt van nul en generlei waarde te zijn geweest.

De bankencrisis brak 10 jaar geleden uit. Maar wie hebben de schuld van de gevolgen gekregen? De vluchtelingen die mede door ons ingrijpen hun huis en haard hebben (moeten) verlaten. De veroorzakers van de crisis hebben dankzij rechtse politici en media niet het gezicht van Wall Street en de City of London gekregen, maar het gezicht van de wanhopige vluchtelingen. Buma riep zelfs dat wij straks onze natuurgebieden moeten volbouwen met azc’s als er nog meer vluchtelingen bijkomen. De echte daders gaan gewoon door met hun praktijken en worden ook nog beloond door hun dienaar Rutte.

Prinsjesdag

Op Prinsjesdag krijgen we weer mooie verhalen te horen. Zo zal de koopkracht “flink” verbeteren, maar dat was hij al, voor de twee keer modaal en meer verdieners. En die verbetering is zo het lijkt met 1,5% niet echt spectaculair, zeker niet in verhouding tot de verhoging van de btw-tarieven. En de stijging van de zorgpremie, de energiebelasting enzovoort. Die 1,5% geldt niet voor mensen met een uitkering, daarvan gaat 7% er op achteruit.
De pensioenleeftijd gaat gewoon verder omhoog, want dat bevalt Rutte goed, het leverde vorig jaar 1,7 miljard besparing op, net zoveel als het Kabinet nu verjubelt aan de afschaffing van de dividendbelasting. Dat wordt dit jaar nog een stuk meer, maar kijken wat Shell volgend jaar nog meer voor wensen heeft. Want het was de grote baas van Shell die Rutte als eerste bezocht toen Mark net was aangetreden als minister-president van Rutte 1 en had hem toen al te verstaan gegeven die belasting af te schaffen. En hem toestemming gevraagd om de gaskraan in Groningen extra ver open te draaien. Henk Kamp deed dat braaf, nu zit oud-Shellwerknemer Wiebes op diens plek, daar worden de Groningers niet veel wijzer van.

Het vluchtelingenbeleid zal eerder strenger worden dan dat er ietsje aan mededogen bij zal komen. Harbers liet de twee Armeense kinderen sadistisch tot het laatste moment in onzekerheid. Het schijnt dat hun verblijfsvergunning vooral werd afgegeven omdat de politie(-top) had opgeroepen tot een soort klopjacht wat KKK-achtige taferelen had kunnen opleveren. Dat ging (nog) wat te ver voor dit Kabinet. Dat soort extremiteiten worden ondertussen gemeengoed in de Tweede Kamer. Na Wilders en Baudet schuift de een na de andere racist aan in de bankjes. De net opgestapte Han ten Broeke is dik bevriend met de Belg Saelens, wiens partij een jeugdafdeling heeft die voor de Hitlerjugend niet onder doet, en dus ook door Baudet was uitgenodigd voor diens Summer School. En met Thierry Aartsen heeft de VVD ook een KKK-liefhebber in de Kamer.

Economisch moeten wij niet vergeten wat de VVD in de loop der jaren heeft weten te veranderen. De btw kende in 1970 een laag tarief van 4% en een hoog tarief van 12%. Dankzij Ruttes partij is dat nu 9% en 21%. De minima betaalden in 1970 36% loonbelasting tegen 36,5% nu, een lichte stijging. Modaal zag een daling van 48% naar 41% en de hoge inkomens zijn spekkoper, van 72% naar 52%. Voor hen is ook de winstbelasting meer dan gehalveerd en de dividendbelasting van 25% afgeschaft.
Maar met Prinsjesdag wordt iedereen weer lekker gemaakt alsof wij er allemaal op vooruitgaan. Met allemaal bedoelt het Kabinet 92%, rekenen is niet het sterkste punt van politici.