Maatschappijleer

Met de invoering van de Mammoetwet in 1972 is ons onderwijs er niet beter op geworden. Dankzij de daarbij horende multiple choice-vragen kon je met wat geluk ook zonder veel kennis voor je examens slagen. Het is natuurlijk ook eenvoudiger om een keuze te maken uit een paar antwoorden dan een goed antwoord onderbouwd op papier te zetten. Het belang van feitenkennis werd zo een stuk minder, een beetje weten waar de klepel hangt is vaak al voldoende.

Ook werd toen het vak Maatschappijleer aan het pakket toegevoegd. En daar kunnen wij de resultaten bij de verkiezingen van zien. Leerkrachten als Hans Janmaat mochten de jeugd vertellen hoe de politiek in elkaar steekt. Voert een leraar dat vak netjes uit dan krijgt de leerling te horen dat je links en rechts hebt en het keurige midden. En dat die linkse en rechtse partijen elkaar raken in hun meest extreme varianten, en daar wil toch niemand bij horen. Op links de Stalin-types en op rechts de Hitlers. Nee, als je beschaafd bent stem je CDA of VVD. PvdA is al links gedram en op rechts hoor je niet op antisemieten te stemmen. Voor het gemak is de geschiedenisles ook nog uit het verplichte vakkenpakket gehaald, zodat je zelfs geen gekleurd beeld van ons verleden tot je krijgt.

Vóór de Mammoetwet wist iedere werknemer dat zijn baas doorgaans slechts uit was op winst voor zijn eigen portemonnee. Voor een paar centen extra winst schopte die baas je immers op straat om jouw werk in een land met lagere lonen te laten verrichten. En loonsverhoging was uit den boze, hoe goed zijn bedrijf ook liep. De werknemer stemde uiteraard op partijen die voor zijn rechten opkwamen.
Nu heeft de werknemer geleerd dat de bazen zorgen voor werk en stemmen zij op de partijen die goed zijn voor die bazen en dus goed voor hun werk. Zij hebben maatschappijleer gehad, nu moeten zij van de maatschappij leren.

Akkoord

FNV-voorzitter Busker heeft zijn uiterste best gedaan om een pensioenakkoord af te sluiten. Uiteindelijk is hij akkoord gegaan met het voor twee jaar bevriezen van de stijging van de aow-leeftijd. Meer dan dit zat er niet in en het is een mooi resultaat waar ik volledig achter sta zei hij bij Sven Kockelmann op Radio 1.
Je staakt voor een pensioenleeftijd op 66 jaar maar je vindt verhoging toch prima als die 2 jaar wordt uitgesteld. De achterban van Busker zal ook zijn twijfels hebben of, zoals de Vervoersbond waarschijnlijk faliekant tegen zijn. Op links is alleen de SP haar roots trouw, de PvdA en GL vinden dit resultaat ook voldoende. De werkgevers en het Kabinet kunnen tevreden zijn, alleen nog maar hopen dat het door de FNV aan zijn leden voorgelegde raadgevende referendum goed uitpakt en de 105 deelnemers van het ledenparlement niet dwars gaan liggen.


De grootste winst van dit akkoord is voor de financiële wereld, want die aast op de enorme miljardenpot die de pensioenfondsen nu nog moeten aanhouden als reserve. Die reserve wordt als dit akkoord wordt aangenomen bij de boys van Wallstreet en de Londense City gedumpt in de hoop op goede beleggingsresultaten, of om daar te verdampen. De kurken zullen er van de flessen knallen als het FNV-ledenparlement door de knieën gaat. Net zoals de kurk van de fles is geknald bij De Telegraaf. Dit Kabinet heeft er voor gezorgd dat haar omroep WNL in het bestel mag blijven en zelfs meer geld en zendtijd krijgt. De beperking van reclame bij de publieke omroep zorgt daarnaast voor meer reclamegelden voor de eigen krant.
Je zou het hele land plat moeten leggen om dit soort akkoorden tegen te houden.

Tijd voor een echt linkse partij

Wie strijdt er nog voor een rechtvaardige maatschappij? Door de keuze van de sociaaldemocraten voor een derde weg, de weg van Blair, Kok en Schröder, hebben zij de kiezers die voor rechtvaardigheid stemden in de steek gelaten. Niet de vakbonden en linkse partijen zouden goed voor de burger zorgen, maar de bedrijven. Wie kon dat met een links hart geloven, dat was natuurlijk flauwekul. En wie dat betwijfelt moet de cijfers er maar even bij pakken. Wie is steeds meer en wie is steeds minder belasting gaan betalen? Werknemers betalen inmiddels ruim meer dan de helft van alle belastinginkomsten en dragen daarnaast ook nog bij via de btw, accijnzen en indirect via de verhuurdersheffing. Voor bedrijven is het net andersom, zij betalen steeds minder. De grootste bedrijven hebben de meeste invloed en betalen helemaal niets. Zij profiteren wel van alle voorzieningen en gaan er ook vandoor met de nodige subsidies, doorgaans net zo verstopt op de begrotingen als de kosten van het koningshuis.

De rijkste 10% zien hun inkomen elk jaar toenemen en hun kapitaal groeit. De inkomens beneden modaal leveren elk jaar meer in. De kloof tussen arm en rijk groeit in ons kleine rijke land. Net zoals in het beloofde land van Donald Trump, waar hele steden op derdewereld-niveau leven.
De door de sociaaldemocraten verraden kiezer is nog niet bij zinnen en stemt boos tegen zijn eigen belang in vaak extreemrechts. Mede gevoed door de hetze als zou alle ellende door een zondebok komen. Waren dat 80 jaar geleden de Joden, zigeuners en communisten, nu zijn dat de islamieten, de vluchtelingen en de gutmenschen.

De kleine linkse partijen presenteren zich of te elitair of zijn onduidelijk door niet voor de zondebok op te komen. Zij zouden VVD-Kamerlid Koerhuis om de oren moeten slaan met zijn valse rekenarij dat alle huizen in de Amsterdamse sociale sector naar statushouders zouden gaan. Als jaarlijks 13% aan hen wordt toegewezen dan stelt deze econometrist dat na 7,5 jaar alle sociale woningbouwhuizen door statushouders zijn ingenomen. Voor de niet statushouders (87%) is dat moment in deze VVD-berekening overigens al na 1,15 jaar bereikt. De wachttijd voor een woning blijft ook zonder die 13% voor statushouders 16 jaar en dat is vooral het gevolg van het beleid van VVD-er Stef Blok met zijn uitverkoop van sociale huurwoningen en verhuurdersheffing. Daar zou je Klaver en Marijnissen over moeten horen.

Links moet voor zijn principes staan

Bij links Nederland zie je altijd dezelfde tegenstrijdigheden. De invloed van eeuwen christendom in de Hollandse cultuur is groot en is niet uit de mens verdwenen wanneer die zich naar de linker zijde begeeft. Mieke van der Weij liet zien hoe diep dat zit. Zij komt uit een christelijke milieu, maar verliet kerk en bijbehorende moraal om zich in de wilde linkse jaren te storten. Toen zij op latere leeftijd tegen haar huidige partner aanliep gebeurde iets opmerkelijks. Bij hem thuis lag de ncrv-gids op tafel en dat verwoordde Mieke zo: “het voelde als thuiskomen”.

Het op-en-neer-kijken dat bij de christelijken is ingegoten vind je ook terug bij links Nederland en dat is nou net iets wat in strijd is met de gelijkheidsbeginselen van het linkse denken. De stevige familiebanden met het pater familias-patroon dat je veel bij het katholicisme ziet is ook bij links Nederland niet vreemd. Door dochter Lilian de oude plek van haar vader Jan te geven wekt de SP op zijn minst die schijn. En katholiek is vader Jan nog steeds, want hij liet al eens weten dat uitschrijven uit die kerk hem te ver ging.

Het moralistische geheven vingertje dat links vaak wordt verweten komt inderdaad regelmatig voorbij. Ook Jesse Klaver kon het in zijn boosheid jegens Özdil niet laten hem terecht te wijzen over zijn gedrag. Dronk hij overdag? Als dat een probleem zou zijn, dan moet je verder kijken. Meestal drinken mensen om een reden en is het die reden en niet de drank die problemen veroorzaakt. Bij GL rammelt er duidelijk iets aan de partijcultuur. Net als bij de SP overigens. Over de problemen bij de PvdA is al genoeg gezegd en geschreven. GL en SP zijn beiden te hard bezig geweest met het koste wat het kost binnenhalen van stemmen. Vergeten werd waar links voor staat. De partijkaders moeten zichzelf eens goed onder handen nemen, en hun positie gelijkwaardig maken aan die van de andere partijleden. Macht moet je delen, want macht corrumpeert. De afdrachtregeling van de SP is een mooie zaak, maar daar houdt het niet bij op. Gelijkwaardigheid moet op alle fronten.

Het verlies van Ron Meijer

De SP verloor haar zetels in het Europese Parlement. Dennis de Jong die zich daar jarenlang hard heeft gemaakt voor de linkse zaak ziet zijn geplande afscheid in droefenis stranden. Wat hij had opgebouwd aan netwerk in de EU is in één klap verdwenen en alles wat hij daar voor elkaar heeft gekregen was niet eens onderwerp in de campagne.

De machtswisseling bij de SP na het vertrek van Roemer blijkt slecht uit te pakken. Het was natuurlijk niet slim om Lilian Marijnissen als fractieleider te benoemen. Zij zat nog maar net in de Kamer en er waren meer ervaren sterke tegenkandidaten. De algemene conclusie was dan ook dat die benoeming van Lilian door haar vader zou zijn bekokstoofd, zo kon de partij makkelijk van nepotisme worden beschuldigd. Dat vader Jan Ron Meijer naar voren schoof om de rol van partijleider op zich te nemen was evenmin gelukkig. Wie aardig bij de vakbeweging scoort is niet per definitie een goede politicus. We leven nog elke dag met de gevolgen van vakbondsman Wim Kok. Ook Lodewijk de Waal kun je niet een verrijking van de linkse politiek noemen, evenmin als Ella Kalsbeek, laat staan een Dennis Wiersma.

Meijer hanteerde één agenda, de Ron Meijer-agenda en die zat dus niet slim in elkaar. Om zoveel mogelijk kiezers te trekken werden (linkse) standpunten vermeden, het werd daardoor nog makkelijker voor de media om de SP op één lijn met de PVV te stellen. Toen hij de EU-verkiezingscampagne opluisterde met een filmpje waarin hard op de man werd gespeeld kreeg hij dat als een boomerang terug. Het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor de provinciale staten had hij afgeschoven op alles en iedereen, maar niet op de partij en zichzelf. Dat had hij nu weer gedaan, ware het niet dat zelfs zijn plaatsgenoten in Heerlen, die altijd in meerderheid SP stemden, dit keer voor PvdA-er Frans Timmermans hadden gekozen. Om hen weer onder ogen te kunnen komen moest hij wel terugtreden. Over een half jaar pas, dus kan de partij zich nog eens flink beraden over haar koers.

Kiezen

In ons kikkerlandje lijkt Europa erg ver weg. De partijen die het liefst vandaag nog uit de EU zouden willen stappen zijn sinds de Brexit-soap een stuk rustiger met het uitventen van dat sentiment. De partijen die Europa prima vinden vanwege de voordelen die hun achterban erbij heeft zijn altijd al stil, want zij willen de kiezers die niets van Europa moeten hebben niet kwijt raken. De VVD-achterban profiteert van de vrijhandelsvoordelen en goedkope arbeidskrachten en het CDA ziet zijn boeren jaarlijks een miljard Europese subsidies opstrijken.

De media zijn niet geïnteresseerd in een helder Europees verhaal, de doorsnee kiezer heeft daardoor amper enig idee hoe de EU in elkaar steekt, laat staan wie de volksvertegenwoordigers in Brussel zijn. Het enige item waar televisiemakend Nederland wel brood in ziet is het onderwerp dat Frits Bolkestein op de kaart zette en waar Pim Fortuyn mee ging scoren en waar daarna Wilders en Baudet hun kiezers mee wisten te lokken: vreemdelingenhaat. Want daar draait het bij deze rattenvangers om. Zo lang de mensheid bestaat is er migratie, maar deze lieden hebben het geframed als probleem. Eerder deed Hitler dat al, maar omdat die heeft laten zien waar de opmerking “dan lossen wij dat op” (als antwoord op de wens om minder Marokkanen) toe kan leiden was dat bijna 50 jaar een taboe.

De Telegraaf “onthulde” dat op het lijstje met de top 10 meest gemelde misdaden door asielzoekers onder het kopje “overig” 31 moordzaken stonden. In de Kamer vlogen de moorden Arib om de oren, in de media idem. Als de staatssecretaris rustig de feiten had genoemd zou iedereen weten dat het nergens over ging. Er is zegge en schrijve één moord gepleegd door een Syriër op zijn ex-vrouw. Daarna beroofde de man zichzelf van het leven. De 30 andere gemelde moordzaken betroffen pogingen en dubbelmeldingen. Dat de meeste geweldszaken in de centra zelf plaatsvinden werd niet genoemd. Dat zelfdoding ook onder dat geweld valt evenmin.

Journalistiek op tv is entertainment, M begint haar programma niet voor niets met “start de show”. Pauw en Kee verkneukelen zich om de anderhalf miljoen kijkers van hun show met Rutte en Baudet. De laatste mocht rustig onzin uitkramen over miljoenen vluchtelingen die ons land overspoelen(afgelopen jaar 20.500) zonder dat Rutte en Pauw hem corrigeerden. Pauw had het format van de door RTL gedumpte Alt-Right-hitser Robert Jensen overgenomen, compleet met hysterisch publiek.

Rutte of Baudet

Baudet heeft weer eens een kijkje in zijn bovenkamertje gegeven. Dit keer fantaseerde hij niet over verkrachting, maar hield hij het bij het beperken van de rechten van vrouwen. Voor hen is één recht genoeg: het aanrecht.
Kennelijk is hij niet tevreden over zijn eigen opvoeding, want zijn moeder is een werkende vrouw en daar zit volgens ‘s lands grote denker de crux. Werken en kinderen opvoeden kan niet samengaan is zijn gedachtekronkel. Nu beweert hij dat zijn partij wel pal achter de huidige wetgeving betreffende vrouwenrechten gaat. Kennelijk had hij niet gedacht dat de Nederlandse media zijn in het Engels geschreven stukje konden vertalen.

Dat het FvD vooral in zwaar christelijke streken, zowel in het katholieke Volendam als op het gereformeerde Urk, populair is komt door deze stellingnames van Baudet. Bij hem is de vrouw als baarmoeder van belang, tenminste de witte vrouw, want die moet zorgen voor het behoud van de dominante positie die wit in ons land heeft. Dus ook een einde aan abortus. En passant neemt hij euthanasie ook even mee om de mannenbroeders van Kees van der Staaij en de papen van Antoine Bodar te paaien. Geen wonder dat Bodar een fan van Baudet is. Deze Bodar is ook fel tegen de huidige paus. De vorige bij de Hitlerjugend opgevoede paus die als vertegenwoordiger van het Vaticaan in Midden-Amerika geen problemen had toen zijn fascistische vrinden zelfs nonnen en een bisschop (Romero) vermoordden is daarentegen zijn held.

Terug naar oude tijden bepleit Baudet en hij staat voor behoud van “onze” tradities. Zwarte piet is zo’n traditie en de vrouw achter het aanrecht was er één. En zo zijn er nog heel wat tradities die Baudet in ere zal willen herstellen. Om dat mogelijk te maken moet zijn partij wel de grootste blijven bij volgende verkiezingen. Hij wordt daarbij geholpen door de nog altijd links genoemde Publieke Omroep, n.b. door BNNVARA. Die organiseert een verkiezingsdebat met slechts twee deelnemers: Baudet en Rutte, alsof er niet meer te kiezen valt. In Hilversum is onze democratie al half ten grave gedragen.

Patriciër

Met lede ogen zagen de nouveau riches van eertijds hoe nieuwe nouveau riches zich aandienden en hen her en der overvleugelden. Omgekeerd zijn in Hilversum de nieuwe rijken zeer gelukkig met een nazaat van de oude elite, de brave Beau van Erven Dorens kon 10 keer mislukken, hij kreeg altijd weer een kans.
In medialand heeft Quote met de jonge Sander Schimmelpenninck een figuur met wat meer status dan zijn voorganger Jort uit de Kelder van de maatschappij.
Sander is in staat om zijn eigen achtergrond wat op de korrel te nemen, dat is helaas niet het geval bij de politicus Buma, die hoort van nature bij de boven “ons” gestelden.

Sybrand van Haersma Buma mag zich sinds donderdagavond geheel in de traditie van zijn familie burgemeester noemen. De CDA-er met een oerconservatieve blik op de wereld is niet burgemeester van Sneek zoals zijn vader, maar van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Zijn vader had van de ambitie om daar burgemeester te worden afgezien, immers een vuurrode plaats waar hij dus niet hoorde. Zoon Sybrand denkt daar anders over, die is gewend om tegen weloverwogen en beschaafd denken in te gaan. Hij trotseerde menig partijcoryfee bij het doordrukken van het meest rechtse Kabinet sinds de oorlog, het gedoogkabinet Wilders. De afstraffing door de kiezer die daarop volgde deed hem niet terugtreden of zijn inschattingsfouten erkennen. Maar geliefd was hij niet (meer) in zijn partij. Toen het baantje in Leeuwarden vacant kwam koos hij dus eieren voor zijn geld.

Leeuwarden mag na een rustig burgemeesterschap van Ferd Crone weer vrezen voor de toestanden van ook zo’n arrogante rechtse figuur, Geert Dales. Die was weliswaar van armetierig gereformeerde komaf, maar trotseerde ook Jan en alleman. Bij de rechtse nationalisten in Friesland zal Buma zeer in de smaak vallen. FvD-ster Jenny Douwes zal hem met open armen ontvangen, met hooguit het verzoek om het Wilhelmus in te ruilen voor het Fries volkslied. Alleen dat willen de Leeuwarder Cambuurfans weer niet, want dat is het lied van sc Heerenveen. Maar of de patriciër Van Haersma Buma rekening houdt met volkse voetbalsentimenten valt te betwijfelen.

Law and order

De partij van law and order, de VVD, heeft haar stempel nu al decennia op ons regeringsbeleid kunnen drukken. Dat betekende flinke reorganisaties bij de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie waarbij politie en rechterlijke macht zijn samengevoegd. Het enige zichtbare resultaat is een ernstige verslechtering van beide diensten, niet alleen wat betreft prestaties, ook zijn er enorme achterstanden ontstaan en is het rechtssysteem ontoegankelijker geworden.

Terwijl de rechtse partijen de bevoegdheden van de politie hebben verruimd en de strafmaat voor veel zaken zwaarder hebben gemaakt is er ten aanzien van het bedrijfsleven juist een omgekeerd proces te zien. Toezicht op diensten en producten vond de VVD niet nodig, in de Kamer werd doorlopend betoogd dat ondernemers daar zelf wel voor zouden zorgen. Welnu, zelfs de biologische boeren zijn niet allemaal vies van wat gesjoemel. De controle op hun handelen vindt hooguit één keer per jaar plaats en zij kunnen zelf wel bijhouden wanneer dat ongeveer is. Bij slachterijen wordt de zeldzame controleur weggestuurd als hij zijn komst niet heeft aangekondigd, of hij wordt, zoals onlangs in Drachten gebeurde, gemolesteerd. Opslagtanks voor chemicaliën worden eens in de 40 jaar gecontroleerd op lekkage en in de bouw is van bouwtoezicht door de overheid geen sprake meer, dus stort er zo nu en dan een parkeergarage in of valt er een balkon naar beneden. Controle op de belastingaangifte is er slechts voor de burger, als jouw bedrijf groot genoeg is mag je zelf aangeven hoeveel belasting je denkt te moeten betalen. En de pakkans bij gesjoemel met btw is zo goed als nihil.

Wat CDA en VVD met steun van PVV, SGP, FvD en D66 voor elkaar hebben gekregen is een uitermate vergaande controle op de burger en een bijna grenzeloze vrijheid voor ondernemers die vals blijven zeuren over “al die regels”.

Nederland en de VS

Historisch hebben de VS en ons land sterke banden, wij hebben het land immers een tijdje als kolonie bezet gehouden. Maar ook op andere terreinen delen wij het een en ander. De wereldoorlogen hebben ons allebei in verhouding tot veel andere landen niet zwaar geraakt. Wij waren neutraal bij de Eerste Wereldoorlog(WO I), tijdens WO 2 waren alleen de joodse Nederlanders massaal slachtoffer. Onder het verzet en burgerij vielen in verhouding weinig slachtoffers.
Op Amerikaans grondgebied werd helemaal geen strijd gevoerd, en de 400.000 soldaten die overseas het leven lieten waren veelal afkomstig uit de zwarte of de arme witte bevolking, en dat raakte de modale Amerikaan heel wat minder dan de 22 miljoen mensen die Rusland verloor.

Je ziet dat het in landen, die veel mensen hadden verloren in de Eerste Wereldoorlog, al redelijk normaal was dat vrouwen werkten. Het verlies van een groot deel van een generatie mannen moest gecompenseerd. Ook de omgang met gehandicapten is er door dezelfde nood gedwongen veel beter dan hier. In de Parijse metro stond tot ver na de Tweede Wereldoorlog op elk raam de oproep om op te staan voor les victimes de guerre(oorlogsslachtoffers), bedoeld werden de gehandicapten van La Grande Guerre(WO I).
Toegankelijkheid van publieke gebouwen en speciale plaatsen in het openbaar vervoer, hier sukkelen wij achteraan met dergelijke voorzieningen. Iemand met een handicap aannemen, alleen met flinke subsidie is de Nederlandse baas te verleiden. In Duitsland en Frankrijk was men blij met elke kracht, gehandicapt of niet. Het heeft daar de kijk op werkende vrouwen en gehandicapten veranderd. En dat is hier dus anders, net zoals in de VS. Wij zijn niet voor niets dikke maatjes met hen. Kopen er ons wapentuig liever dan bij onze Europese buren, kopiëren hun economische model, nemen liefst al hun modevoorkeuren en grillen over. Kijken massaal naar hun films.

De VS en Nederland ontberen de harde lessen van de wereldoorlogen. Geen wonder dat de VS nog altijd graag ten strijde trekt. Ook de Vietnamoorlog die zij maar niet konden winnen heeft hen niet genezen. De anti-oorlogsdemonstraties maakten meer indruk dan de 58.000 Amerikaanse doden(op een totaal van 3,5 miljoen). Irak deden zij er nog eens dunnetjes overheen. Het kostte 4155 Amerikanen het leven(aan Irakese zijde vielen naar schatting 1,4 miljoen doden).
Het zijn niet voor niets de Amerikanen die oorlog op oorlog zijn begonnen na WO2. De Russen hebben zich niet zo agressief in oorlogen gestort. De wereldoorlogen hebben ook Frankrijk en Duitsland voorzichtig gemaakt, verstandiger, het opende de weg naar de Europese Unie.
Hopelijk gaat de Amerikaanse invloed intussen niet zover dat ook in die landen clowns als Bush en Trump worden gekozen. Hier hebben wij in Baudet onze Trump en probeert een Klaas Dijkhoff hem te imiteren. En onze premier vindt het allemaal wel best.

LPF-toestanden

Hommeles bij de FvD en meteen worden de LPF-toestanden erbij gehaald. Nou, een partijvoorzitter die een stichting voor miljoenen heeft geplunderd en een eindeloze rij van Kamerleden en regeringsleden die moesten opstappen, die LPF-toestanden gaan zeker op voor de VVD. Voor de PVV kun je ook een lekkere lijst van wangedrag maken. En zowel de VVD, met de affaire Anne-Wil Duthler, als de PVV, met de zoveelste affaire Dion Graus, timmerden afgelopen week even hard aan de schandaalweg als de FvD. Schandalen en rechts gaan hand in hand, de gutmensch is daar immers taboe.

Sinds het vallen van de muur was het vrij baan voor wild-west-kapitalisme.
Veel linkse partijen schudden hun ideologische veren af en de politiek werd een aantrekkelijke werkplek voor carrièrejagers. Die keken bij PvdA en VVD, neusden even bij GL en D66 en maakten dan de keus voor de partij waar zij de mooiste carrièrekansen leken te hebben. De kleurloze rechtse brij die dat opleverde gaf ruimte aan types die wel kleur leken te brengen. Figuren die zich afwijkend kleedden en met hun uitspraken de boel shockeerden.
De SP bleef verschoond van die carrièrejagers dankzij hun afdrachtregeling en hield de koers onverdroten links. De kiezers zochten daar desondanks slechts één keer massaal hun heil, maar de 25 zetels die de SP kreeg waren voor de rechtse partijen geen reden om die partij uit te nodigen voor regeringsdeelname. Een PVV was dat met 24 zetels wel.
De zwalkende PvdA kreeg nog een paar keer herkansing van de kiezer, maar telkens gooide die partij na de verkiezingen haar net hervonden ideologische veren weer bij het oud vuil. De kiezer werd zo rijp gemaakt om op vreemde vogels te stemmen. Met een rechtse meerderheid blijven het dan natuurlijk doorlopend LPF-toestanden.

Geld genoeg voor verhoging minimumloon

Minimumloon moet omhoog vindt het FNV. Dat is een terechte eis, want de inkomens zijn zwaarder belast dan Rutte ons heeft doen geloven en de toegezegde inkomensstijgingen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Wij zijn stilletjes aan het denivelleren geslagen, de laagste inkomens zijn in de loop der jaren steeds verder achtergebleven terwijl de hoogste inkomens in een vrije val, maar dan omhoog, zijn gegaan.
In feite zijn de mensen op de werkvloer het haasje en trekken de aandeelhouders en ceo’s aan het langste eind, samen met de almaar groter groeiende klasse van bullshitbanen, de banen die flink betaald worden, maar slechts nut hebben als prestigeobject en buffer tussen de echte werkers en de directie en aandeelhouders(lees David Graeber en Ha-joon Chang).

Het aandeel van de opbrengsten van werk dat naar de werkenden gaat was in 1977 93%, in 2013 was dat gedaald naar 73%, het is dus niet zo gek dat de vakbond wat wil repareren aan die afbraak.
De Hans de Boeren roepen meteen moord en brand, een verhoging van het minimumloon zal tot banenverlies leiden. Nou, dat zal wel meevallen, want uit diverse onderzoeken is gebleken dat het amper of geen invloed heeft. Mensen blijken wel beter te functioneren ofwel productiever te worden als hun inkomen blijk geeft van waardering en geen karige sluitpost is. En het werk zal toch gedaan moeten worden door deze laagst betaalden, werk wat de bullshitbaners niet willen of kunnen doen. Economen vinden ook dat er meer geld naar de lonen moet gaan nu het met de economie goed gaat. Waar blijft dat beloofde zoet na al die jaren zuur?

Geld is geen probleem, want de bedrijven hebben 20% afgesnoept van de werkenden, daar kunnen zij echt wel weer wat van missen. In Frankrijk hoestte de bedrijfswereld zonder moeite binnen een halve dag 800 miljoen op voor de restauratie van de Notre D(r)ame, er was geen telefoontje naar de bank voor nodig.

Bang

“Voor alles altijd bang geweest” zingt Wende, de tekst is van wijlen Joost Zwagerman. Het leven wordt ondragelijk als je in angst leeft. In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog maakten vele Joodse landgenoten een eind aan hun leven, de angst voor wat komen ging was groot genoeg. Dan weet je ook dat het “wir haben es nicht gewusst” grote onzin is, je kan wel zeggen dat je het niet wilde geloven dat het populistische nationalistische nieuwe geluid tot zo’n massavernietiging van mensen zou leiden. Er waren zelfs Duitsers met Joodse roots die het niet wilden geloven, immers hun zoons hadden hun leven gegeven voor das Vaterland in de Grote Oorlog.

Angst is de perfecte tool om mensen te bespelen. Het is niet zo gek dat juist in Amerika angst zo groot is. Bij beide wereldoorlogen wel betrokken, maar nooit strijd gehad op eigen grond. Voor je zelfbescherming mag je er rustig een wapen kopen, bij het openen van een bankrekening krijg je zelfs één cadeau. Helpt het? Nee, nergens wordt in vredestijd zoveel gemoord als daar. En nergens is men zo bang. Bang voor alles, voor een invasie van een nieuwe levensbedreigende bijensoort in Afrika die natuurlijk gelijk over de oceaan naar Amerika komt. Bang voor een val met de fiets, dus helmpje moet altijd voor iedereen.

Voor rechts is het fantastisch als mensen bang zijn, dan stemmen zij behoudend en dus rechts. Zo maken de ondernemerspartijen de positie van hun personeel onzeker, dan worden zij lekker bang. Wel even voor een zondebok zorgen, maar dat is bij bange mensen heel makkelijk. Je zou er speciaal buitenlanders voor invliegen. En natuurlijk is links altijd al het grote gevaar dat alles en iedereen bedreigt.
Politiek is niet voor bange mensen zei Gerrit Komrij, kiezers zouden ook niet bang moeten zijn. Angst is een slechte raadgever.

“Scheiding politiek en media”

Volgens Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid voor de VVD die op weg naar dat lidmaatschap tweets de wereld instuurde waarin hij Sylvana Simons terug naar haar apenland wenste”, stelt dat er in ons land een scheiding is tussen politiek en media. En dat wil hij zo houden. De NPO moet van hem neutraal zijn. Hij heeft nu een amendement ingediend om te voorkomen dat een politieke partij een omroep kan beginnen. Hij doelde op de mogelijke, maar inmiddels alweer afgeblazen komst van een door Denk op te richten omroep.
Die omroep zou wellicht niet neutraal zijn, maar wel voor iedereen duidelijk een politieke kleur hebben, immers door Denk opgericht. Hoe zit dat met de bestaande publieke omroepen? WNL begint haar “neutrale” actualiteitenprogramma met “welkom bij de omroep van rechts en liberaal Nederland”. Namens welke partij zou die omroep spreken? Hoewel extreem rechts zich tegenwoordig ook rechts en liberaal noemt, zal het vooral één partij zijn waar WNL op doelt, de VVD. Thierry Aartsen is bij die omroep dan ook vaste gast. Een ander dan dat rechts-liberale geluid is steeds moeilijker te vinden. Het CDA steunt het VVD-amendement en haar oude zuil KRO-NCRV onderscheidt zich niet van AVROTROS. De ooit linkse arbeidersomroep VARA is samen met BNN eerder de rechter vleugel van D66 waar ook de VVD zich thuis kan voelen. Boegbeeld Jeroen Pauw wilde zijn voorkeur voor de VVD met genoegen publiek uiten. De vorige voorzitter, de berispte advocaat Korvinus, was D66-er.

Volgens de mediawet moet een nieuwe omroep 50.000 leden hebben en zich onderscheiden van de bestaande omroepen èn een nieuwe doelgroep aanspreken. Hoe het mogelijk was dat WNL werd toegelaten onder die voorwaarden is een raadsel. De ledenwerving was ook nog eens vals. Het lidmaatschap werd gratis verstrekt aan abonnees van de Telegraaf.
De NPO en vanzelfsprekend de commerciële zenders zijn 10 keer de VVD. Dat die partij zo in paniek raakt bij de mogelijke komst van een omroep(je) opgericht door een partij met slechts 3 Kamerzetels geeft te denken. Dat had Denk ook bedacht. Het is een machtig wapen en dat willen VVD en CDA niet delen.

Overtrokken

Je mag iemand geen fascist noemen, dan is het land te klein. Maar extreemrechts mag zelf wel alles roepen en vooral schreeuwen. Zembla besteedde gisteravond aandacht aan verkrachting. Het was een voorbeeld van de praktijken die Baudet adviseert. Als een vrouw geen zin in je heeft moet je volgens hem er nog wat drank ingooien en haar vervolgens overmannen, want daar houden vrouwen van. Wat bezielt een vrouw om op zo’n man te stemmen. Annabel Nanninga is zo’n vrouw, maar haar empathie met de medemens is dan ook uiterst beperkt. Over vluchtelingen uit Afrika die op de Middellandse Zee verdrinken merkte zij op dat het “dobbernegers” zijn. Mevrouw mag nu naast haar zetel in de gemeenteraad van Amsterdam ook in de Provinciale Staten en de Eerste Kamer voor FvD plaats nemen.

Alle partijen van links tot rechts spraken hun afschuw uit over een zogenaamde doodsbedreiging jegens Baudet. “Als je Thierry Baudet dood wil schieten” zong een demonstrant amper hoorbaar(de rechtse club die haar filmde moest vragen om het nog eens te herhalen) om dat niet te vervolgen met “pak dan een geweer” of “maak hem dan af”, nee, zij vervolgde met “zeg dan paf”. Dat is eerder een poging om aspirant-moordenaars tegen te houden dan een oproep tot moord. Maar alles en iedereen in de media en politiek Den Haag zag de kogels al vliegen.
De 10.000 andere demonstranten (tegen racisme) hebben het sowieso niet gehoord. Bij Jinek werden niettemin Kathalijne Buitenweg en andere politici die ook bij de demonstratie aanwezig waren beschimpt en als tuig afgeschilderd door Geert Dales, de omstreden voormalig VVD-er die nu bij 50Plus ruzie mag maken.

Maar wat vond Baudet er zelf van. Die hield zich op de vlakte. Hij vond aantijgingen dat hij fascist zou zijn “overtrokken”. Daarmee is hij de enige politicus in Den Haag die het beestje zo dicht bij de naam durft te noemen.