Keynes toont ongelijk van Friedman

Onder Reagan en Thatcher had het economische model van Keynes afgedaan, Milton Friedman was de nieuwe held, hier omarmd door Wiegel en Lubbers, in Frankrijk viel Giscard ervoor. De “zegeningen” van het wildwest-kapitalisme, want dat is het, werden breed uitgemeten en amper bekritiseerd in de media. Maar die zegeningen kwamen uitsluitend terecht bij degenen die het al (zeer) goed hadden, degenen die de klappen kregen werden niet gehoord. Pim Fortuyn zag premiersbrood in die teleurgestelde en verraden (door Wim Kok) kiezers, maar ook Fortuyn hing Milton Friedman aan. Net als zijn opvolgers Wilders, Baudet en Eerdmans. De teleurgestelde kiezer die op rechts zijn heil zoekt brengt zijn stem dus uit op partijen die hem per definitie niet zullen helpen, want daar was Milton Friedman namelijk niet van, “the winner takes it all” was diens devies. De loser kan het vergeten.

De cijfers geven Keynes nu alsnog gelijk. De overheid moet reguleren en investeren om niet alleen een gezonde economie te hebben, maar ook een gezonde bevolking. En niet, zoals bij Friedman, een zo klein mogelijke overheid met zo weinig mogelijk regels en belasting, en zonder sociaal vangnet.
Vanwege de coronapandemie hebben regeringen wereldwijd miljarden in de economie gestoken om hun landen niet kapot te laten gaan. Dat is volledig in strijd met de wetten van Milton Friedman, maar het is uitstekend uitgepakt. Dik 66 miljard heeft Rutte aan het redden van de economie uitgegeven, maar de schade van deze ook voor Keynes wel erg ruimhartige geldsmijterij blijkt zo goed als nihil te zijn. Onze staatsschuld is amper opgelopen, van 48 naar 54,4%(ruim binnen de EU-grens van 60%). En nu de regels versoepeld worden zal dat rap verder dalen. Corona heeft bewezen dat de economie uitstekend gedijt ondanks enorme investeringen door de staat. Met die miljardenuitgaven had het Kabinet het land groener en socialer op de kaart kunnen zetten, helaas is het voor een groot deel naar verkeerde sectoren(bijv. KLM) gegaan of zonder verantwoording weggesmeten(meer dan 5 miljard door VWS), maar er zijn ook veel bedrijven gered. De economie is niet ingestort, zelfs slechte investeringen hebben het land niet geruïneerd.

Milton Friedman had ons wel de economische kop gekost, dan waren er zeker veel bedrijven omgevallen met een kettingreactie aan gevolgen. Tijd om voorgoed afscheid te nemen van die wildwest-terreur. Bijkomend voordeel is dat er met het Keynesiaanse model ook geen zondebok meer nodig is voor de gigantische schade die Friedmans model heeft opgeleverd. Er wachten ons nog wel vele jaren van herstel van die schade. Met dank aan Lubbers, Van Agt, Wiegel, Balkenende en Rutte en de collaborateurs Kok, Bos en Samsom.

Omtzigt gesensibiliseerd

Wij hebben een demissionaire VVD-premier die ondanks moties van afkeuring en wantrouwen vanwege het voorliegen van de Kamer gewoon is blijven zitten en ook nog voor een vierde termijn opgaat. We hebben een CDA dat oplichter Sywert van Lienden niet royeert, hem zelfs verdedigt en tegelijk Pieter Omtzigt uitmaakt voor nazi en psychopaat terwijl het enige wat de man deed was proberen de oude partijlijn van een conservatieve christelijke partij te volgen en niet mee te gaan in de door Maxime Verhagen, Henk Bleker en Camiel Eurlings ingezette extreemrechtse koers Wilders/Baudet. Maar Wopke Hoekstra gaat onverdroten voort op die bruine weg. Hij vond het geen probleem om op de niet voor publicatie bedoelde brief van Omtzigt laaghartig te reageren. Het gelekte memo waarin Omtzigt de hufterige cultuur in de partij aankaartte was beschadigend vond hij, ofwel Omtzigt beschadigt de partij. Zo gaat dat in ons land, de klokkenluider mag opstappen. Het is niet Omtzigt die niet in het CDA past, het is de partijtop die niet in een beschaafde partij past. Maar omdat die partij al zo lang niet beschaafd is zou je inderdaad kunnen concluderen dat Omtzigt er niet thuis hoort.

Geert Wilders wordt sneaky door uiterst rechtse Amerikaanse rijke clubs gesponsord en van Baudet is vagelijk bekend dat hij ook uit dergelijke Amerikaanse kringen dollars ontvangt. De PvdD kreeg een forse som geld van een rijkaard die vindt dat er wat tegen de klimaatverandering gedaan moet worden en de PvdD zet dat onderwerp goed op de kaart meende hij. Zijn gift werd keurig met de media gedeeld. Het CDA kreeg in dezelfde periode stiekem 1 miljoen van 3 figuren. Omtzigt zag dat Wopke Hoekstra meteen na die gift een paar punten in het partijprogramma had veranderd, zoals het schrappen van de voorgestelde verhoging van het minimumloon. De namen van de gulle gevers (maar niet gul voor de laagst betaalden) houdt Hoekstra geheim.

Het sensibiliseren van Omtzigt is gelukt. Eerst is zijn aan Spies gerichte analyse van het verkiezingsechec gelekt en daarna is hij weggezet als een huiliehuilie-figuur die een beetje zielig ziek zit te wezen en zichzelf belangrijker vindt dan de partij. Hem werd daarmee geen andere keuze gelaten dan op te stappen. En zo geschiedde. Hoekstra heeft hem alsnog gesensibiliseerd.

Vrouwonveilig Nederland

Ruim 5 jaar geleden vond CDA-prominent Sywert van Lienden het nodig om op de twijfelachtige sensatieberichtgeving over verkrachtingen tijdens oud en nieuw in Keulen te reageren. Een groep mannen was daar zakken rollend en vrouwen lastig vallend het massafeest wezen verstoren. Van Lienden maakte daar een Wilderiaans verhaal van over vrouwen die massaal verkracht waren door hordes vluchtelingen. Waar hij bij zijn mondkapjeshandel miljoenen verzweeg, daar verzon hij nu een hoop daders en slachtoffers. Op zijn Linkedin-profiel had hij trouwens ook studierichtingen verzonnen die hij nooit heeft bezocht. Hij wist niet hoe dat erop was beland. De dader zou Linkedin zelf wel zijn vermoedde hij.

Het studentenleven is hier niet veilig voor vrouwen en een enkele man. Dik 11% van de studentes in het hoger onderwijs wordt tijdens haar studie verkracht(onderzoek i.o.v. Amnesty). Over aanranding hebben we het dan nog niet eens. Bij de mannen is het 1%. We kennen allemaal nog de wantoestanden bij Vindicat, de corpsballenclub van Sybrand Buma en vele andere bekende Nederlanders. Daar “doen” ze meisjes. Bij andere corpsballenclubs is het trouwens niet anders. Zo fris is bijvoorbeeld ook de Leidse club Minerva niet. De club van onder vele anderen Alexander Pechtold en Ivo Opstelten. Aangiften worden bijna nooit gedaan, want die corpsballenclubs hebben net zoals motorbendes hun eigen “rechtsspraak”. Het is al heel lang bekend dat de verkrachter maar zelden de enge man in de bosjes is. De buurman, de oom of je vader is meestal de dader. En alsof dat nog niet erg genoeg is, elk jaar worden er bijna wekelijks vrouwen vermoord (rond de 45 moorden per jaar) door hun (ex-)partners. Wij staan daarmee in de top 3 van Europa.

Onze bestuurlijke elite, de top van VVD en CDA zit vol mensen uit de corpsballenwereld, een dubieuze cultuur. Want het is niet alleen een vrouwonvriendelijke bende, zij blijven elkaar vaak hun leven lang trouw. Hoe lopen die stille lijntjes, hoe bevoordelen zij elkaar en wat wordt daar allemaal mee onder de pet gehouden. Menig minister van ook Justitie heeft een corpsballenverleden. Dat is geen fijn idee. Maar ook buiten die cultuur is het niet anders. Geert Wilders houdt zijn Limburgse kamerlid Graus de hand boven het hoofd, niet alleen bij het mishandelen en seksueel uitbuiten van diens echtgenote, ook diens misdragingen jegens partijmedewerksters worden met de mantel der liefde toegedekt. Die vrouwen hadden moeten weten dat het niet de vluchtelingen, maar de PVV-ers zijn waarvoor zij bang moesten wezen.

VVD-wetten vrijbrief voor fraude

Met de schandalige steun van Diederik Samsom en Jetta Kleinsma kon Rutte de participatiewet invoeren, een solidair klinkende naam voor een bezuinigingswangedrocht. Op alle fronten pakt deze wet slecht uit. Alleen Den Haag heeft wat bezuinigd, maar de gemeenten draaien voor die bezuinigingskosten op, met veel te weinig geld. En dus bezuinigen die op hun taken en sluiten bibliotheken en zwembaden en korten zij op groenvoorziening. Massaal worden er bomen gekapt en opgestookt in biomassacentrales. Maar ook de paar goede projecten in probleemwijken worden geschrapt.

Onder anderen de jeugdzorg is met de participatiewet een drama geworden mogen wij dagelijks in de media lezen. Maar toch hebben er ook mensen voordeel bij. Zo bleek een 73-jarige vastgoedondernemer uit Harlingen 7 ton te hebben weggesluisd uit pgb-budgetten, geld bestemd voor kwetsbare jongeren. Een attente curator greep in bij het faillissement van een instelling. Maar er zat een reeks faillissementen van zorginstellingen achter. De curator haalde zo 2 miljoen fraude boven water. Klein bier voor Sywert van Lienden, maar dat is dan ook een CDA-prominent. De Harlinger was geen onbekende in de oplichtingswereld maar kon desalniettemin rustig miljoentjes frauderen dankzij de participatiewet. Wijlen Henry Keizer, intieme vrind van Rutte en partijleider van de VVD, bleek zelf ook zo’n oplichter. Geen wonder dat de wetten van de VVD uitpakken als broedplaatsen voor criminelen.

Geen VVD-ers meer op Justitie

De staat heeft het geweldsmonopolie en daar hoort zij secuur mee om te gaan. Helaas, dat is hier net zo min het geval als in de VS. De hele wereld was geschokt bij de moord op George Floyd door een Amerikaanse politieagent. Zijn misdaad was het betalen van een pakje sigaretten met een vals bankbiljet. Hier hadden wij de moord op Mitch Henriquez door 7 agenten, ook met een nekklem. Zijn misdaad, een grapje naar de agenten: “ik heb ook een wapen” zei hij wijzend op zijn kruis. De Amerikaanse agent is veroordeeld tot een jarenlange celstraf, de Nederlandse agenten werden vrijgesproken.

In Amsterdam werd de politie ingeschakeld om een geflipte toerist te helpen. De psychische hulpverleners werd gesommeerd om niets te doen, terwijl de jongen om een arts riep. Een aantal gewapende agenten benaderden de jongeman terwijl een hondenbegeleider hem vanachter besloop. De hond moest de agressief geachte jongen bijten, alleen wist de hond dat niet die jongeman, maar de agenten agressief waren en liep hem voorbij. De begeleider sloeg daarop de jongen vanachteren neer en een andere agent loste meteen 4 schoten op de op de grond liggende jongeman. Met de dood als gevolg. Niets aan de hand, triest maar geen vervolging waard was het oordeel van onze overheid.

Er is iets grondig mis bij onze politie, te makkelijk wordt het wapen getrokken bij situaties waar dat volstrekt onnodig is. De geweldsinstructies moeten streng onder de loep genomen worden. En niet het etnische aspect vergeten, want bij de onnodig geweldssituaties is doorgaans sprake van slachtoffers van kleur. En er is ook wat mis met onze media. De verontwaardiging over een moord door een Amerikaanse politieman is groter dan een bijna identieke moord door een agent in eigen land. Hoe kan dat? Voor er iets kan veranderen moet eerst de VVD van het ministerie van Veiligheid & Justitie. Zonder Teeven en Opstelten maken de VVD-ers er nog steeds een puinhoop van. Sander Dekker lapt Kamermoties aan zijn laars en negeert tikken op zijn vingers van mensenrechtenorganisaties en Hoge Raad. Zo laat hij de waarschijnlijk ten onrechte veroordeelde 76 jarige Singh in de Amerikaanse gevangenis creperen. Die zit daar al 36 jaar en is niet vervroegd vrijgelaten omdat hij ontkent. Dekker had hem naar ons land kunnen laten komen, maar daar heeft hij geen zin in.

AOW (on-)betaalbaar

In 2050 zijn meer mensen gepensioneerd dan er werken, dus, vertelt alweer een onderzoeksbureau, moeten de jongere generaties hard werken om dat dorre hout te onderhouden. Dreigend voegt het persbericht eraan toe dat er meer gewerkt zal moeten worden, vooral door vrouwen, omdat het anders onbetaalbaar wordt.

Het is niet meer dan domme paniekzaaierij van economen die wat modelletjes van cijfers hebben voorzien en daar hun eigen politieke kleur aan hebben gegeven. Volgens de leading econoom tot de jaren 80 van de vorige eeuw John Maynard Keynes hadden wij nu allemaal een mooi inkomen moeten hebben met een werkweek van 15 uur. Maar dan hadden er geen Reagan, Thatcher, Giscard en Lubbers moeten wezen die ervoor gezorgd hebben dat de sociaaldemocratisch getinte welvaartstaat die wij toen hadden werd afgebroken. De inkomensongelijkheid is sinds die wende enorm toegenomen. De grote werkloosheid in de jaren 80, vanwege het wegsluizen van werk door ons bedrijfsleven naar landen met lagere inkomens, werd aan te hoge lonen toegeschreven. De lonen werden daarom bevroren(het door Wim Kok getekende akkoord van Wassenaar). Een dubbelslag voor de welvarendste kant van Nederland. De loonkloof is sindsdien alleen maar groter geworden. Belastingen voor het bedrijfsleven en de hoogste inkomens werden steeds lager, maar de lonen bleven achter en de arbeidsrechten werden minder. Ook de AOW kwam onder druk te staan, de leeftijdsgrens werd stap voor stap verhoogd.

Het wild-west-kapitalisme van econoom Milton Friedman zou weer ingeruild moeten worden voor Keynes’ sociaaldemocratische model. Dan is de AOW geen probleem, stijgen de lonen en kunnen de werkweken gehalveerd. Het is een politieke keuze. Maar ja, in een rechts land is het uitgesloten om Lil Kleine, Paul de Leeuw, Rijkman Groenink of de ceo’s van Jumbo en huisjesmelkers als Van Haga en prins Bernard meer belasting te laten betalen. Toch lijkt de tijd weer rijp voor Keynes, want onder een andere naam, Wellbeing Economy, komen zijn ideeën weer naar voren en winnen snel aan populariteit.

Fluisteren werd schreeuwen

Wat begon als fluistercampagne in de Telegraaf werd binnen een dag een rel. Anonieme CDA-ers “lekten” naar het vette koppenblad: Pieter Omtzigt is labiel, overwerkt, gooit met spullen, kortom de man is ontoerekeningsvatbaar.
Wat wij zeker weten is dat al in 2012 het CDA-bestuur Omtzigt wilde dumpen. Maar dankzij voorkeurstemmen weet hij elke verkiezingen opnieuw zijn plek in de Kamer te veroveren. En elke keer met weer meer stemmen achter zich. Deze verkiezingen was hij goed voor ruim 5 van de 15 CDA-zetels. En dat terwijl hij al tijdens de campagne was afgehaakt, ziek van zijn rol als stemmentrekker voor Wopke Hoekstra. Hij had al uiterst dubieus de verkiezing voor het partijleiderschap nipt verloren van Hugo de Jonge, zelfs de stem van zijn vrouw leek onterecht naar Hugo te zijn gegaan, vervolgens passeerde het bestuur hem om Hugo op te volgen toen die terugtrad. Hoekstra moest het worden. Nu trachtten ze hem alsnog zodanig te beschadigen dat hij wel op zou moeten stappen, maar dankzij Ollongren kregen wij het spel te zien. Hij moest gedumpt, ofwel in de taal van McKinsey waar Hoekstra vandaan komt: weggebonjourd naar een “functie elders”.

Samen met Renske Leijten heeft Omtzigt Rutte III ten val gebracht. Renske is de Omtzigt van de SP. Zij zette tot 4 jaar geleden de zorg groot op de SP-kaart, maar Lilian Marijnissen nam dat onderwerp bij aantreden meteen van haar over. Leijten beet zich vervolgens met Omtzigt vast in de toeslagenaffaire en belandde zo opnieuw op de voorgrond. De SP leek er geen moeite mee te hebben, het CDA wel met Omtzigt. Bovendien waren de affaires die Omtzigt boven water bracht deels door CDA-ers veroorzaakt, ook Hoekstra heeft geen schone handen.

Klokkenluiders zijn in dit land vogelvrij. De ambtenaar die aan de bel trok bij de toeslagenaffaire is gelijk ontslagen, maar alle verantwoordelijken zijn gewoon blijven zitten. Politiek trad Rutte wel af, maar ging gewoon de verkiezingen in, won zelfs en gaat doodleuk door voor Rutte IV. Omtzigt wil hij ongetwijfeld graag lozen, op dat punt zijn VVD en CDA het hardgrondig eens. Gelukkig heeft Omtzigt een sterke vrouw achter zich, want hij zal zwaar aan de bak moeten om zich de Haagse Brutussen van het lijf te houden.

De LAT ligt hoog

Hoewel er toch aardig wat mensen een lat-relatie hebben hoor je hen maar weinig, zelfs niet als zij niet een beetje maar ernstig gediscrimineerd worden. Ook in deze coronatijd gebeurt dat. Vanwege dat virus mogen huishoudens maar één gast ontvangen. En die gast moet dan ook nog anderhalve meter afstand houden. Een huishouden is voor de overheid een gezin, een samenwonend stel of een alleenstaande. De latters worden tot de alleenstaanden gerekend.

Zij mogen volgens de coronaregels wel bij elkaar langs, maar dan moeten zij dus anderhalve meter afstand van elkaar houden. Lichamelijk contact is kennelijk alleen voor samenwonende stellen en getrouwden. Je hoort de latters er niet over, het ligt daarom voor de hand dat zij stilletjes hun eigen corona-agenda volgen, gewend als zij zijn om creatief met de overheidsregels om te gaan. De overheid is namelijk ingericht op het aloude christelijke normen- en waardenstelsel, en daarin is het gezin de hoeksteen van de maatschappij. Vals wordt onze cultuur joods christelijk genoemd, want nooit was dat joods aan de orde, maar sinds de moslimhaatzaaierij wordt dat joodse misbruikt om de islam buiten de deur te werken.

De latter heeft het nakijken in cao’s en bij belastingvoordeeltjes, alle regels van de overheid gaan primair van het gezin uit. Zowel de overheid als veel medeburgers twijfelen ook nog of latters geen stiekeme samenwonenden zijn, geen prettige positie. Het is natuurlijk ook heel bedreigend voor het christelijke gezin, zelfstandige partners die geen controle over elkaar hebben. Dat is een trouweloze bende denken zij, alsof er alleen bij hen van trouw sprake kan zijn. Maar zij beloven elkaar voor staat en kerk trouw, want zij vertrouwen elkaar niet. De LAT ligt nog altijd te hoog voor de door christenen gedomineerde samenleving.

Rutte heeft toch visie

Visie is iets voor de opticien vond Rutte, maar dat loog hij. Hij vindt visie namelijk hetzelfde als ambitie en die heeft hij. Hij koesterde volgens jeugdvrienden dezelfde ambitie als Wim Kok. Kok liet de rector van Nyenrode weten dat hij premier wilde worden toen die hem vroeg wat een timmermanszoon op zijn chique opleidingsinstituut moest. Mark bazuinde al jong in zijn vrindenkring rond dat hij diezelfde ambitie had. Maar deze ambitie wilde hij eenmaal premier geworden niet meer delen, liever ging hij sindsdien als visieloos door het leven.

Tegenwoordig wordt Rutte met de antiaanbaklaag Teflon vergeleken, niets lijkt hem aan te kleven. Ondanks zijn prominente rol bij de toeslagenaffaire blijft zijn partij de grootste in de peilingen. Dat hij als staatssecretaris van Sociale Zaken onder Balkenende etnisch profileren tot beleid verhief wordt hem evenmin aangewreven. Dat hij zwalkend door de coronacrisis gaat lijkt hem slechts populairder te maken. Dat die crisis lijdt onder zijn vorige bezuinigingen deert hem ook al niet. Hij liet zijn Kabinet vallen, liet zijn secondanten Asscher en Wiebes opstappen, maar gaat zelf doodleuk door. De Teflon-antiaanbaklaag is zwaar kankerverwekkend, en zo is Rutte zeer ongezond voor de sociale welvaartstaat.

Bij een volgende vluchtelingencrisis gaan de grenzen potdicht belooft Rutte nu op zijn Wilderiaans. Ook gaat hij illegaliteit strafbaar stellen. Uitgeprocedeerd op straat geschopt, nergens heen kunnen en dan ook nog tot crimineel bestempeld worden. Geen mens is illegaal, maar voor Rutte is alleen de boreaal legaal. Hiermee vliegt Rutte over alle mensenrechten heen. Wie in ons land dan nog compassie heeft en een illegaal helpt aan een slaapadres, eten of hem als arts bijstaat maakt zich volgens Rutte schuldig aan strafbare feiten. Zoals de VVD afgelopen periode ook al voor strafbaarstelling van het redden van schipbreukelingen op de Middellandse Zee was. Drenkelingen laten verzuipen, bij wet geregeld.
Voor degenen in een uitkering heeft Rutte ook “mooi” nieuws, hij wil hen korten en dat uitgespaarde geld aan armoedebestrijding besteden. Wie volgt dergelijke “logica” nog? In de Volkskrant kwam hij terug op zijn opticienvergelijking: “ik heb de visie om door te gaan”.

SyRi dreigt terug te komen

Een jaar geleden werd SyRI(Systeem Risico Indicatie), onderdeel van de SUWI-wet (wet Structuur Uitvoeringsorganisaties Werk en Inkomen), door de rechter verboden. Het wetsonderdeel was in strijd met artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, het schond het recht op respect voor het privéleven en was vergelijkbaar kwaadaardig aan de uitvoering van de toeslagenwet door de Belastingdienst, alleen werd SyRI ingezet tegen mensen met een uitkering.

Eind vorig jaar werd gelijk met de presentatie van het rapport Ongekend Onrecht over de toeslagenaffaire door de Tweede Kamer stilletjes met een flinke meerderheid de Wet Gegevensverwerking Samenwerkingsverbanden aangenomen. In de media vielen alle partijen over elkaar heen om hun verontwaardiging uit te spreken over de wijze waarop de Belastingdienst lukraak op mensen met kinderopvangtoeslag had gejaagd, in de Kamer staken zij hun vinger instemmend op bij deze nieuwe wet die zulke jachtpartijen juist faciliteert. Het is een SyRI-achtige wet die zo mogelijk nog meer schendingen van hogere wetten op zal leveren en vergelijkbare schade zal aanrichten als bij de toeslagenaffaire.

Onder deze nieuwe wet is de uitwisseling van data geregeld, overheden kunnen hun gegevens en bestanden met deze wet makkelijker delen met banken, notarissen en andere private partijen en onderling, met de Belastingdienst, IND, politie, FIOD, Voedsel- en Warenautoriteit, inspectiediensten, zorginstellingen, gemeenten enz. Opnieuw krijgen hoofden van diensten de kans om zoals oud-directeur Hans Blokpoel van de Belastingdienst een ict-bedrijf, waar hij zelf in participeerde, in te huren om met zelflerende algoritmen de jacht te openen op geselecteerde groepen. Alsof SyRI niet terecht door de rechter is verboden, alsof de toeslagenaffaire niet heeft plaatsgevonden. Alle hoop is nu op de Eerste Kamer gevestigd, want die moet haar fiat nog aan de wet geven. Zo krijgt de Eerste Kamer de kans om haar nut als waakhond van de democratische rechtsstaat te bewijzen. Naar de prullenbak met dit wetsvoorstel.

Ongehoord Nederland

Rechts Nederland zit sinds de Tweede Wereldoorlog doorlopend aan de knoppen. De PvdA-er Drees mocht premier spelen in Kabinetten die gedomineerd werden door christelijke partijen en die kon je echt niet links noemen, hoewel ook Drees zelf niet uitblonk in links gedachtegoed, onder hem werd in Indonesië een koloniale oorlog gevoerd (vals politionele acties genoemd) met meer dan 100.000 dodelijke slachtoffers aan Indonesische zijde (al even vals voornamelijk toegeschreven aan Indonesiërs zelf). Den Uyl zat de 4 jaar net niet uit, de PvdA was toen weliswaar de grootste partij en zijn Kabinet was in meerderheid progressief (voor het eerst en het laatst), de christelijke partijen hadden echter grote moeite met abortuswetgeving maar haakten af vanwege de grondpolitiek. De PvdA wilde grondspeculatie aanpakken en dat werd niet gepikt. Tot vandaag is de vastgoedwereld dominant gebleven in de politiek, van VVD en CDA tot en met Fortuyn, Wilders en Baudet, overal zijn de vastgoedboys prominent aanwezig met een krappe en peperdure huizenmarkt als gevolg.
En dan had je nog de Paarse jaren onder Wim Kok, maar die schudde meteen na zijn aantreden de linkse veren af en liep keurig mee met het neoliberale rechtse beleid, daar wilde de VVD hem wel voor belonen met het minister-presidentschap. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan met de PvdA en is een premierschap verder weg dan ooit. Behalve de paar jaar Den Uyl is links altijd de onderliggende partij geweest. Rechts schrijft niettemin alles wat niet goed gaat aan links toe. Dat is begonnen met de grote vriend van Rita Verdonk en Thierry Baudet: Hans Wiegel.

Rechts mag over haar politieke macht niet klagen, maar ook over het medialandschap is klagen misplaatst. Van de ooit 5 grote omroepen was er slechts eentje ter linker zijde. Die zijn intussen deels gefuseerd en er zijn nog een paar bij gekomen. En de nieuwelingen WNL en PowNed komen net als de Tros uit de schoot van de meest rechtse krant van Nederland, de Telegraaf. Van het oude linkse geluid van de VARA is zo goed als niets meer over. Toch pogen wat rechtsextremisten met nog een omroep het medialandschap te kleuren omdat zij het rechtse geluid zeggen te missen, een gotspe. Heel Nederland wordt elke dag bijna uitsluitend getrakteerd op rechtse politiek, rechts geluid in kranten en rechtse televisiezenders. Ongehoord Nederland, de aspirant omroep van Arnold Karskens, vindt dat rechts Nederland niet gehoord wordt. Hij is alvast begonnen op youtube met een “zwarte pieten”-journaal, want zijn sinterklaas is amper te zien tussen een meute zwarter dan zwart pieten, wel vol in beeld is zijn vriend Geert Wilders.
Bij de Eerste Kamerverkiezingen is de FvD van Karskens andere vriend Baudet de grootste partij geworden, een partij die duidelijk racistisch en fascistisch is. Het werd en wordt nog steeds ontkend, maar nu wordt Baudet ook door het merendeel van zijn partijgenoten racist en fascist genoemd. Fascisten die onderling ruzie kregen over de keus van muziek bij een etentje (Eerdmans wilde disco, Baudet klassiek) maken elkaar nu voor fascist uit. En dat is nieuws? Ongehoord!

Failed state

Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, noemde Suriname een failed state, maar de democratie daar werkte perfect, Desi Bouterse verliet zonder problemen het politieke toneel na zijn verkiezingsnederlaag. Hoe zal Blok de VS nu noemen? Het is een democratie in naam, in de praktijk is het kiesstelsel zo corrupt dat een minderheid kan winnen. Het is een staat waar de zittend president nog voor het tellen van de stemmen de overwinning claimt en rechtszaken aanspant, en waar zijn aanhang stembureaus belaagt om het tellen te stoppen.

Wij lopen altijd achter de VS aan en kopen er onze straaljagers van Lockheed, het bedrijf dat ooit prins Bernard omkocht. Balkenende hoefde niet te worden omgekocht, het bezoek van een Amerikaanse delegatie zwaar gedecoreerde militaire hotemetoten aan Den Haag was voldoende voor hem om JSF’s te bestellen. Behalve dat die JSF-toestellen peperduur zijn (in prijs iets verlaagd voor de bühne, want de onderdelen zijn gelijk een stuk duurder gemaakt), is het toestel een roestend geval waarvan de bouten waar de bommen aan hangen losschieten en dat 40 km om een onweersbui heen moet vliegen. Heel bedenkelijk is de software van de JSF, hij kan alleen opstijgen als Washington toestemming verleend.
De Haagse politiek heeft haar neoliberale agenda gekopieerd van de Amerikanen en wilde rond de eeuwwisseling zelfs het politieke systeem met twee partijen overnemen (onder leiding van Josias van Aartsen werden daarvoor gesprekken gevoerd met VVD, D66, PvdA en GL die samen de Democraten zouden worden tegenover de Republikeinen van CDA, CU en SGP). De komst van Pim Fortuyn gooide roet in dat Amerikaanse etentje. Nu zijn Wilders en Baudet bewonderaars van Trump. Wij doen dus nog steeds ons best om ook een failed state te worden.

Het lijkt erop dat Trump het niet gaat redden met een tweede termijn. In zijn zakelijke carrière liet hij een spoor van failliete bedrijven na (in ons land de Makkummer scheepswerf Amels en een Schiedamse distilleerderij, Trump betaalde de rekeningen niet). En hij kreeg meer dan 4000 rechtszaken aan zijn broek, als president nog een stuk of 60. Daar zitten claims van 15 miljoen dollar (wegens oplichting) tussen en zij kunnen mogelijk flinke gevangenisstraffen opleveren (verkrachtingszaken. gesjoemel met erfenissen en belastingfraude). Niet voor niets wil hij blijven genieten van zijn presidentiële onschendbaarheid. Hoe noem je een staat met zo’n president mijnheer Blok?

Energietransitie

Het lijkt erop dat bij deze coronacrisis weer net zo stupide kansen worden gemist als bij de bankencrisis. Toen sloeg Balkenende met Wouter Bos als een bezetene aan het bezuinigen, maar werden tegelijk miljarden gepompt in de financiële zeepbel die de crisis had veroorzaakt. Die bezuinigingen waren desastreus voor onze huisvesting, er is een enorm tekort aan woningen ontstaan.
Nu wordt er wederom veel geld in de economie gestopt, maar of dat slimme investeringen zijn. Een Booking.com dat net 5 miljard aan aandeelhouders had uitgekeerd kreeg meteen 65 miljoen toegestopt, een KLM dat miljarden krijgt zonder voorwaarden, terwijl moederbedrijf AirFrance wel (o.a. milieu-)eisen kreeg van Macron. De Denen gaven alleen steun aan bedrijven die geen banden met belastingparadijzen hebben, daar viel dus ook ons land onder. En Famke Louise kreeg 65.000 om te zeggen dat de coronamaatregelen goed waren.
Als extra bonus komt er ook nog een paar miljard bij dat ogenschijnlijk wel geoormerkt is. Een pot geld om “innovatieplannen” van bedrijven te financieren. Zo’n regeling was er al eens in de jaren 80. maar werd al snel weer afgeschaft omdat van de beloofde innovaties niets terecht kwam. Het bleek één grote fraude. Waarom dan nu weer zo’n regeling? Het is een compensatie voor het niet afschaffen van de dividendbelasting.

Wat Balkenende en Bos hadden moeten doen was vol inzetten op investeringen die zowel duurzaam als sociaal zijn. En Diederik Samsom had dat met zijn klimaattafel alsnog op de kaart moeten zetten. Geen subsidies voor zonnepanelen en windmolens die alleen worden opgesoupeerd door Rijkman Groeninks en buitenlandse investeerders en burgers die een inkomen hebben waarmee zij makkelijk zelf 9 zonnepanelen op hun dak kunnen laten plakken. Slim en sociaal was geweest om woningcoöperaties krediet te verstrekken om hun woningbestand energie-neutraal te maken. Het had een hoop werk gecreëerd in die crisistijd en het had gelijk de slechtst geïsoleerde huizen zelfvoorzienend gemaakt en van het gas af gehaald. Het was sociaal geweest omdat bewoners van die huizen eindelijk ook over een fatsoenlijke woning zouden beschikken en bovendien in plaats van het duurst uit te zijn wat stookkosten betreft geld zouden overhouden. Nu hebben de bovenmodaal verdienende landgenoten vaak goed geïsoleerde woningen voorzien van gesubsidieerde zonnepanelen en betalen zij geen of amper energiekosten. Dat had natuurlijk andersom gemoeten. Nog schrijnender dat onder Rutte op advies van Samsom energie bij hoog verbruik (lees slecht geïsoleerde huizen voor de laagst betaalden) zwaarder wordt belast. Ofwel de zwakste schouders mogen de zonnepanelen van de sterkste schouders betalen.
Wat nu moet gebeuren is alsnog zorgen voor verduurzaming van de sociale woningvoorraad en het aanvullen van die voorraad met een paar honderdduizend duurzame woningen. De rijken zorgen er echt zelf wel voor.

Justitieminister met strafblad

De rechtsstaat is een kwetsbaar goed, in veel landen ontbreekt het of is het verzwakt. Iedereen weet dat onder Poetin geen ruimte is voor een goed functionerende rechtsstaat, een echte democratie is het in Rusland evenmin. Voor de VS dreigt hetzelfde. De democratie is er al zwaar beschadigd, verkiezingen kun je er niet eerlijk noemen. Door manipulatie(gerrymandering) van kiesdistricten en het al of niet openen van stembureaus bleek al dat Trump met 3 miljoen stemmen minder toch kon winnen. Maar ook door het uitsluiten van mensen met een strafblad, eisen aan woonadres enz. kunnen velen hun stem niet uitbrengen. Het populaire per post stemmen wat veel democraten doen wordt waarschijnlijk ook een ramp, want Trump heeft een vriendje als baas van de posterijen benoemd die gelijk sorteermachines in de verkoop heeft gedaan waardoor het vrij zeker is dat de stembiljetten niet op tijd zullen worden bezorgd. En dan komen daar nog de steeds ruimere mogelijkheden bij om met kapitaal stemmen te winnen.

Ruth Bader Ginsburg trachtte haar leven te rekken tot na de verkiezingen, maar de kanker sloopte haar 40 dagen te vroeg. De rechter bij het Hooggerechtshof in de VS wist dat Trump haar zou vervangen door een aartsconservatief en dat gaat hij inderdaad doen. Het Hooggerechtshof bestaat dan uit een ruime meerderheid van conservatieve rechters en het land zal moeten vrezen voor verdere afbraak van arbeidsrechten, gelijkberechtiging van minderheden, strafbaar stellen van abortus, herinvoeren van de doodstraf, ruimer wapenbezit enzovoort.

Hier mogen wij ook goed uitkijken, want onze rechtse partijen zien de VS als een heilstaat. Trump is de held van Baudet en Wilders.
Alle afbraak van onze sociale voorzieningen en zorg, maar ook arbeidsrechten zijn regelrecht afgekeken van de Amerikanen. Ook Justitie is de Amerikaanse weg ingeslagen. Dat betekent strenger straffen en een incompetent politieapparaat. Ook worden pogingen ondernomen door de politiek om invloed op de onafhankelijke rechterlijke macht uit te oefenen. Nee, niet zozeer in de zaak Wilders, maar in zaken tegen bijvoorbeeld Schiphol. Dat zet de bijl in de rechtsstaat. Dat het OM na een artikel in het activistische rechtse blaadje de Telegraaf een officier van Justitie van een zaak afhaalt is dat evenzeer. Dat zij lid was van een discriminatiemeldpunt van de overheid en daarom geen discriminatiezaak zou kunnen voeren is volstrekt belachelijk. Was het geen probleem geweest als zij strijdig met de wet lid was van een racistische Brei(vik)club? Intussen heeft onze rechtsstaat een minister van Justitie met een strafblad, geen probleem.

Haastige spoed-wet

Haastige spoed is zelden goed, en dat geldt ook voor de nu door Rutte en Grapperhaus in stelling gebrachte spoedwet. Net nu wij erachter komen dat veel van de maatregelen die het Kabinet Rutte in het kader van coronabestrijding heeft genomen niet deugen, rammelen of onzinnig zijn wil zij een spoedwet door de Kamer jagen om meer “juridisch” draagvlak voor die regels te creëren. Krijgen wij nu boetes door een noodverordening die in strijd is met de grondwet en waaraan de zin ontbreekt, dan kunnen wij er bij de rechter op rekenen dat hij ons gelijk zal geven. Met deze spoedwet kan de rechter dat zinloze grondrechten schendende handelen slechts goedkeuren.

Met wat er nu bekend is over deze haastklus van Grapperhaus lijkt het erop dat met corona ook de politiestaatmethoden uit China zijn meegekomen. De Raad van State wijt het binnentreden van de politie in je privédomein af, maar daar stoort Grapperhaus zich niet aan. Als deze wet wordt aangenomen mag de politie zoals in deze coronatijd al gebeurde een woning binnentreden om te controleren of de aanwezigen de bewoners zijn die gezamenlijk een huishouding voeren. Anderen worden dan verwijderd, met 390 euro boete uiteraard.

De anderhalve meter, zo makkelijk losgelaten voor de vliegtuigen van KLM, wordt straks wettelijk bekrachtigd en dan mag je alleen dichterbij iemand komen als je met die persoon een gezamenlijke huishouding voert. Ook met een latrelatie zal je nooit dichter dan anderhalve meter bij elkaar mogen komen. Hugo de Jonge dreigt alsnog zijn zin te krijgen met zijn wilde app-plannen. De overheid kan met deze wet alle mobiele telefoonverkeer verzamelen, geanonimiseerd wordt beweerd, maar na contact met een coronapatiënt krijg je toch een persoonlijk bericht. En je buurman ook.
De wet geldt voor de langere termijn, pas na een jaar mag de Kamer een verlenging afblazen. Welke partijen in de Kamer vinden het geen probleem om onze democratische rechtsstaat op te heffen door voor deze wet te zijn? Dat is goed om te weten.