Cliëntelisme is de norm

Was ooit een ideologie het uitgangspunt voor politici, tegenwoordig is het cliëntelisme. Logisch dus dat er meer lobbyisten in Den Haag en Brussel rondlopen dan journalisten.
Lodewijk Asscher zei het zo: “een minister heeft een mandaat nodig voor beleid, zolang modern werkenden(hij doelde op bepaalde groepen zzp-ers) zich niet verenigen kunnen hun belangen moeilijk meegenomen worden.”

Deze uitspraak van de PvdA-leider is ontluisterend. Wie in ons land tot een groep behoort die zich niet of nauwelijks heeft verenigd of dat niet kan wordt dus niet vertegenwoordigd door ministers volgens hem, zelf oud-minister. Ook niet als zij op hem hebben gestemd. Hieruit volgt dat een groep die zich sterk weet te verenigen ook een groter mandaat aan een minister verschaft en dat verklaart waarom machtige bedrijven het beleid van ministers dicteren. Dat ministers hun beleid door een goed verenigde groep laten bepalen is blijkbaar de norm.

Het is een cynisch beeld. Politieke partijen die na de verkiezingen slechts opereren als een bond voor bepaalde belangengroepen. Geen wonder dat het onze regeringen aan visie ontbreekt. Visie is volgens onze premier iets achter een grote grijze olifant en als je er toch één hebt, dan vindt hij dat je naar de oogarts moet. Rutte werkt als premier voor Shell en Unilever of welke belangengroep hem maar mandaat weet te verschaffen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *