Collateral damage

De Indiase geheime dienst waarschuwde Sri Lanka dat er aanslagen zouden plaatsvinden, naar verluidt gaven zij ook de naam van de organisatie en de identiteit van de daders door. De Sri Lankese Overheid deed niets met die informatie. De verantwoordelijk minister vraagt zich nu openlijk af hoe dat kan. Mocht deze minister er echt niet van hebben geweten, dan ligt een mogelijke reden voor de hand. Op het eiland is een boeddhistische meerderheid. De aanslag is gepleegd door extremisten uit de islamitische minderheid tegen kerkgangers uit de katholieke minderheid. Vermoedelijk vindt de dienstdoende veiligheidschef het wel mooi dat die twee slaags raken. Dat ook toeristenhotels het doelwit waren vindt hij blijkbaar collateral damage.

Sinds het ingrijpen van de Coalition of the Willing in Irak en Afghanistan, waar wij dankzij Balkenende ook deel van uit maakten, vinden in het Midden-Oosten doorlopend grote aanslagen plaats met voornamelijk moslims als slachtoffer, zij halen nauwelijks het nieuws. Dat de financiering van terroristische groeperingen onder jihadistische vlag voornamelijk uit Saudi-Arabië en de golfstaten komt weerhoudt noch Trump noch Rutte ervan om die staten allervriendelijkst te behandelen. Er worden koninklijke bezoeken georganiseerd waarbij met hoge onderscheidingen wordt gesmeten en er wordt weggekeken bij de vele schendingen van de mensenrechten, tot de oorlog in Jemen en financiering van IS aan toe. Alles met slechts één doel, oliedollars verdienen met wapenhandel en het in stand houden van onze fossiele brandstofverslaving. Wat onthoofdingen van kritische burgers of het financieren van aanslagen, ach, ook collateral damage.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *