Collectieve voorzieningen vergen collectieve lasten

Met de neoliberale wende, in gang gezet onder Van Agt en Wiegel, werd het mes in de collectieve uitgaven gezet. Die zijn sindsdien per Kabinet verder afgebouwd. En nog is het niet genoeg, heel rechts politiek Den Haag vindt de collectieve lasten nog steeds te hoog.
Door die verlagingen van de collectieve lasten zijn uiteraard de collectieve voorzieningen minder geworden, maar de winsten voor met name de grote bedrijven en de hoogste inkomens zijn fors toegenomen. Het nationale tafelzilver(Postbank, PTT, enz.) werd van de hand gedaan, woningstichtingen, energiebedrijven en ziekenhuizen werden (deels) vermarkt.

Ons onderwijs is door bezuinigingen in zwaar weer geraakt en dat wordt per Kabinet alleen maar slechter. Het einddoel van rechts Nederland is immers het Angelsaksische model van dure privéscholen en slechte staatsscholen met een grote vinger van het bedrijfsleven in de pap.
Ons zorgstelsel is totaal vernield, verzorgingstehuizen gesloten, jeugdzorg kapot bezuinigd en voor de geestelijke gezondheidszorg is de politie het opvangapparaat geworden. De politie zelf is al even hard door bezuinigingen vernield. Van een goede werksfeer is daar al helemaal geen sprake meer. De politie Haaglanden is berucht om zijn bloeiende racisme, dienders met een kleurtje stappen daar achter elkaar op. De agenten die Mitch Henriquez met een nekklem om het leven brachten konden er op veel support rekenen.

Degelijk onderwijs, een beschaafd politieapparaat, betaalbare huisvesting, ouderenzorg enzovoort zijn heel goed mogelijk. Maar dan moeten er wel belastingen worden geheven. Collectieve uitgaven voor een beschaafde maatschappij vragen collectieve lasten. In Zweden zijn die lasten hoger dan hier en zijn die voorzieningen ook een stuk beter. En niemand kan beweren dat men daar in armoede leeft of dat het daar economisch slechter gaat dan hier, in tegendeel. Degenen die voor minder belasting pleiten zorgen juist voor meer armoede en een onaangenamere wereld.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *