Compensatie energieprijzen

Het Kabinet Rutte heeft goed naar Jort Kelder geluisterd, compensatie van de gestegen energieprijzen komt er voor iedereen. Er zou eens genivelleerd worden, de rijken rijker en de armen armer is hun streven. Dat de stijging vooral de lagere inkomens hard raakt heeft Rutte toch wel begrepen. Het Kabinet geeft wat miljoenen aan de gemeenten om mensen die door de hogere energiekosten in moeilijkheden komen aan tochtstrips te helpen en om energiecoaches in te huren om de minima te vertellen dat ze de deur achter zich dicht moeten doen en het licht uit. Voor iemand met het minimumloon en een huurhuis van een woningcoöperatie, waarvan de baas wekelijks met een Maserati en een club vrinden naar Ajax ging op kosten van de huurpenningen en die dus nog met enkel glas en zonder isolatie de winter door moet komen, is deze helpende hand van Rutte een middelvinger. Tussen de 1000 en 1500 euro extra kwijt aan energie en dan blij moeten zijn met een handje tochtstrips. Willem Alexander zal wel blij zijn met de forse vermindering van de stookkosten van zijn paleis.

Wat Rutte had moeten doen en wat super eenvoudig is en ook voldoende draagvlak heeft, zelfs onder werkgeversbonden, is verhoging van het minimumloon. Rutte en Hoekstra willen daar in principe niet aan, maar wankelen wat. Zij willen echter absoluut geen verhoging van de daaraan gekoppelde uitkeringen. Dat juist die straks in zware problemen komen, voor zover zij dat nu al niet zijn, is voor hen eerder bijvangst. Komen mensen met een uitkering door forse verhoging van de energielasten zo zwaar in de problemen dat zij de huur niet meer kunnen betalen, dan lost hun daarop volgende dakloosheid in elk geval het woningtekort wat op voor mensen die het financieel iets beter hebben. Meer dakloosheid is een vorm van denivelleren, en dat is het streven van Wopke Hoekstra(CDA) en Mark Rutte(VVD).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *