Corona-maatregelen

Het idee om met een app corona te bestrijden stuit op privacybezwaren en is niet geheel onomstreden wat effectiviteit betreft. Dat je privacy ernstig wordt geschonden vinden velen niet belangrijk, maar die laconieke houding is niet terecht. In Zuid-Korea heeft het al tot een opleving van homofobie geleid. Een nieuwe uitbraak daar was veroorzaakt door een man die een paar net weer geopende horecagelegenheden had bezocht. Het bleken gaybars te zijn. Dankzij de app weet heel de wereld nu dat een homoseksuele man het virus heeft verspreid en reageert de wereld als een Donald Trump, met haat. Alsof de man in kwestie wist dat hij besmet was en expres het virus had verspreid.

De politiek zit ook met het corona-beleid in de maag, hoe te vergaderen met 75 of 150 man in één zaal? De Eerste Kamer is uitgeweken naar een grotere zaal, de Tweede Kamer vergadert nu met minder aanwezige leden. Dat is niet heel anders dan normaal, een volle Kamer heb je alleen bij heel belangrijke besluiten of wanneer bekend is dat die vergadering prominent op televisie komt.
Nu zit een deel thuis voor de webcam en klagen zij over het gemis van elkaar in de ogen kijken. Maar is dat oogcontact wel zo goed? Is het niet beter dat je wat afstand houdt tot je politieke opponenten? Gaan in de normale situatie politici niet te amicaal met elkaar om? Hoe hard wil je jouw tegenstander nog attaqueren als je net gezellig met hem hebt geborreld. De afstand zou de politiek wel eens gunstig kunnen beïnvloeden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *