Daarom moest Van Woerkom ombudsman worden

Waarom moest juist Van Woerkom ombudsman worden? Omdat Bernard Wientjes dat wilde. En waarom accepteerde ook commissielid Ronald van Raak (SP) dat? Omdat dat de voorwaarde was van Wientjes en zijn Haagse vriendjes om het “Huis voor de Klokkenluiders” alsnog door de beide Kamers te krijgen.
Van Raak is al sinds 2011 bezig om een beschermde plek te creëren voor klokkenluiders. Sinds de bouwfraude weet iedere Nederlander dat je als klokkenluider je werk, huis, vrienden, ja alles kwijt kunt raken en dat de fraudeurs doorgaans vrijuit gaan. Veelzeggend dat CDA en VVD fel tegen zo’n bescherming zijn.
Pieter van Vollenhove, gewipt als voorzitter van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid omdat hij zijn werk daar te goed deed, steunt Van Raak. Beiden waren zeer in hun nopjes toen hun voorstel door de Tweede Kamer was aangenomen, hoewel ze gedwongen waren hun voorstel wat af te zwakken. Helaas is het in de Eerste Kamer alsnog gesneuveld. De lobbymachine van Bernard Wientjes was wakker geworden en nu keerden ook D66 en de PvdA zich tegen het plan.
Om hun Huis voor de klokkenluiders opnieuw door de Kamers te loodsen moet er nogal wat water bij de wijn. En omdat het Huis zal vallen onder de hoede van de Nationale Ombudsman vindt Wientjes het van groot belang dat daar een tandeloze hielenlikker komt te zitten. Een figuur die zelf geen smetteloos blazoen heeft, die zijn carrière met ontslag beëindigd zag en natuurlijk lid van de VVD is, kortom: Van Woerkom.
De commissie nam Van Woerkom unaniem aan. Bernard Wientjes kon de Loek Hermansen gerust stellen.
Van Raak hoopt natuurlijk dat het Huis in de toekomst sterker gemaakt kan worden, hij is allang blij dat het er überhaupt komt.
Maar de prijs is hoog. Een ombudsman die bij de ANWB niet verder kwam dan dubieuze accu-handeltjes, het slijten van dubbele verzekeringen en een maandelijkse column die slechts loze woorden bevatte. Hij werd ontslagen, maar de reden daarvoor is niet bekend gemaakt, ook het ontslag moest geheim blijven.
Hij gaat wel in inkomen achteruit, van drie keer Balkenende naar één keer Balkenende. Gelukkig kreeg hij nog 310.000 euro ontslagvergoeding mee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>