De ene boer is de andere niet

De ene boer is de andere niet. Het bleef oorverdovend stil in de media over de demonstratie dinsdag van grondgebonden en biologische boeren. Boeren die 10 kilometer lópend aflegden naar het binnenhof, waar zij niet werden toegelaten behalve het Friese paard Pronkje dat er even een rondje mocht maken. Minister Carola Schouten nam onder applaus(!) het kringloopplan van deze boeren in ontvangst. Geen oproepen tot groepsverkrachting door zuipende boeren met tetterende muziek en ronkende trekkers. En dus ook geen aandacht van de media.

De boeren van de voorgaande demonstraties lieten ook van zich horen. zo’n 300 varkensboeren hebben ingetekend voor een uitkoopsom in ruil voor het stoppen van hun varkenshouderijen. Dat zijn er veel meer dan het ministerie had verwacht zodat er meer geld in de uitkooppot zal moeten. Riepen deze boeren bij demonstraties nog dat hun boerderij hun ziel en zaligheid was en dat hun kinderen het bedrijf dolgraag wilden voortzetten, nu er 180 miljoen klaar ligt voor het uitkopen staan zij te dringen om dit gegarandeerde staatslot uitgekeerd te krijgen. Varkens verkopen, stal afbreken, nieuwe stallen voor het ophokken van mensen (zorgbehoevende bejaarden) en dan biedt het bestemmingsplan ook nog ruimte om 8 villa’s op het inmiddels tot landgoed omgedoopte boerenerf te bouwen. Bovenop dit lucratieve businessplan komt dan nog het gegarandeerde staatslot van al gauw een miljoen. Kassa, een eclatant succes voor een paar keer intimideren met trekkers.

Voor de boeren gister die niet voor 2 miljard vrijstelling van energiebelasting genieten, die geen megastallen hebben gebouwd met steun uit allerlei subsidiepotten en die waterschappen niet hebben geprest tot verlagen van het grondwaterpeil waardoor die net zoveel CO2 uitstoten als een kolencentrale, maar die wel de klappen mochten incasseren voor bijvoorbeeld de overschrijding van fosfaatnormen, voor die boeren is het wrang dat er in de media nauwelijks aandacht voor hen was.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *