De jeugd heeft de toekomst

Scholieren hebben een leven dat wat lijkt op een bestaan met een basisinkomen. Als zij geen op straat gezette uitgeprocedeerde asielzoekende of in schulden verkerende ouders hebben tenminste, maar anders hebben zij gratis kost en inwoning en wellicht nog wat zakgeld ook. Helaas kampen honderdduizenden met misbruik en geweld, maar voor de anderen is het leven nog redelijk onbezorgd, behalve verplicht naar school. Dat geeft hen vrijheden die volwassenen vaak niet meer zien.
Eenmaal een huis gekocht, een gezin gesticht en de wereld is compleet veranderd. Ga je dan staken of een ongewenste mening verkondigen, dan kan dat je leven op de kop zetten met verlies van werk en als gevolg daarvan je huis enzovoort. Volwassenen komen daarom niet snel in actie.
In ons land is staken sowieso een zeldzaamheid. Het calvinisme zal daar zeker een grote rol bij spelen. Trouw aan het gezag is immers een sterk kenmerk. Het moet al heel slecht gesteld zijn met de arbeidsverhoudingen binnen een bedrijf als Nederlanders de zaak plat leggen. Erg revolutionair zij we hier dan ook niet. Fijn voor de bazen, maar de extra winst die zij daardoor hebben delen zij niet, integendeel, het nodigt hen eerder uit tot verslechtering van de arbeidsomstandigheden en beloning.

De jeugd zal voor verandering moeten zorgen. Revoluties en grote maatschappelijke veranderingen zijn niet zelden begonnen met demonstraties van jongeren, vaak studenten. Arbeiders komen pas in beweging als de uitbuiting extreem is.
Dat scholieren nu pleiten voor overheidsingrijpen om de klimaatverandering tegen te gaan is daarom niet bijzonder. Voor de zittende macht die er niet van wil weten is het een irritante gang van zaken, zij willen de jeugd gewoon rustig op school houden en ongestoord hun agenda uitvoeren. De volwassenen komen niet verder dan wat geroeptoeter op het internet en een stem op rechts, ideaal. Dan moeten die jongeren natuurlijk geen roet in het eten gooien. Zij moeten zich nu niet in laten pakken, maar doorzetten tot zij het Kabinet tot echt ingrijpen hebben kunnen dwingen. De jeugd heeft immers de toekomst (in handen).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *