De kracht van een groot modern leger

Hoe groot is de kracht van een groot en modern leger, bijvoorbeeld het Amerikaanse? In 2003 viel het Amerikaanse leger met wat Engelsen, Hollanders en Albanezen Irak binnen. In totaal zo’n 263.000 man, voorzien van de modernste wapens. Na 8 jaar waren de laatste Amerikanen vertrokken, een land in puin, treurend om meer dan een miljoen burgerslachtoffers, achterlatend.
Bovendien miljoenen ontheemden, weggevlucht naar Zweden, Canada, Duitsland en een handjevol naar Nederland. Die laatsten probeert het IND onder aanvoering van Teeven op alle mogelijke manieren naar Irak terug te sturen.
Onze regeringsleiders roepen moord en brand als er een paar duizend asielzoekers aan de grens staan, de vrije republiek Koerdistan, afgescheiden van Irak, ziet deze dagen honderdduizenden vluchtelingen hun heil bij hen zoeken. Niet alleen uit Syrië, nu ook uit het restant van Irak, want daar rukken de rebellen van de Syrische verzetsgroep ISIS op. Dat ISIS is een vage club, aanhangers van een orthodox geloof. Met 300 man en wat geweren veroveren zij stad na stad.
Waarom stuurden Bush, Balkenende en Blair 263.000 soldaten met dure vliegtuigen enzovoort naar Irak, terwijl nu blijkt dat 300 slecht bewapende gasten het land sneller en makkelijker onder de voet kunnen lopen? Het toont aan dat een groot en duur leger niet efficiënt is.
Van het Amerikaanse leger is dat al langer bekend. Tijdens de landing in Normandië keken vliegeniers uit andere landen nogal op van de onnozelheid van hun Amerikaanse bondgenoten. Konden die wel kaartlezen? Wisten zij wel wat navigatie was? Vol afgrijzen zagen zij hoe Amerikaanse vliegeniers hun bommen op eigen troepen gooiden. Of op burgers .
Zo is het ook in Vietnam, Afghanistan en Irak gegaan. Obama weet dat en voert daarom een stille oorlog met drones. Je hoort ze bijna niet, je ziet ze bijna niet, ook in de media niet. Dat is wel zo prettig.
De roep om onze Defensie sterker te maken is achterhaald. Nu een Duitse generaal onze troepen aanstuurt kun je beter denken aan het opheffen van Defensie. Vooruit, op een bataljon van 300 man na. Wellicht zijn ex-Syriëgangers bereid om daarin dienst te nemen en dan geen Duitse generaal, maar een Peter R. de Vries.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *