De ondernemer is een entrepreneur

Je hebt mensen die zelfstandig een bedrijf runnen, alleen of met een paar personeelsleden. Vroeger noemde je zo’n eigenaar van een schildersbedrijf, een sigarenzaak of boekhoudkantoor zelfstandige, tegenwoordig worden zij het ondernemer genoemd. Ondernemer waren ooit de fabrieksdirecteuren. Die zaten hoog in hun riante kantoor terwijl beneden de tientallen of honderden arbeiders voor zo weinig mogelijk geld het werk deden. Nu zijn die beide typen werkgevers onder dezelfde noemer gekomen, dankzij de VVD. Dat was de partij van de ondernemers, maar hebben zo ook de zelfstandigen tot hun doelgroep gemaakt.
De zelfstandige wil niet als loonslaaf voor een baas werken, maar voor zichzelf. De ondernemer daarentegen werkt niet, maar huurt mensen in om voor zich te laten werken en gaat er zelf met de winst of buit vandoor. In het Frans is dat duidelijk, daar heet de ondernemer entrepreneur. Dat kun je verhullend vertalen als ondernemer, maar letterlijk is het “iemand die iets ergens tussenuit neemt of buitmaakt”. Daarmee is onverbloemd de werkwijze van de ondernemer blootgelegd en sluit het uitstekend aan bij het huidige kapitalisme. Ouderwets ondernemen waarbij de ondernemer slechts profiteert van de inspanningen van zijn arbeiders is wat uit de mode, tegenwoordig wordt er rechtstreeks gegraaid tussen elke handeling waar geld aan te pas komt. Van verhuur(Airbnb) tot taxivervoer(Uber), Silicon Valley en al zijn klonen doen niet anders.
De Fransen weten dankzij hun taal waar zij voor moeten oppassen. De ondernemer is een entrepreneur, een dief, hij is slechts uit op het geld dat hij overal tussenuit weet buit te maken. En de partij van de entrepreneurs heet hier VVD.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *