De sloop gaat gewoon door

Nieuw Kabinet met dezelfde partijen en dezelfde premier. Maar hij gaat het heel anders doen zegt Mark Rutte, al kan hij zich natuurlijk niet echt veranderen zei hij ook. De Kabinetsplannen lijken mogelijkheden tot veranderingen te bieden. Gisteren kwam een onderdeel van het woningbeleid in het nieuws dat de afschaffing van de verhuurdersheffing alweer teniet doet. Sociale woninghuurders mogen hun grondgebonden huizen kopen. Daarmee gaat Rutte dus gewoon door met de afbraak van de sociale woningsector.

Het woonbeleid is sinds de paarse Kabinetten volledig ontspoord. Met de voorgenomen afschaffing van de verhuurdersheffing leek Rutte IV een positief stapje te nemen. Die verhuurdersheffing is een unieke belasting die nergens op de wereld te vinden is, een belasting uitsluitend voor sociale verhuurders. De prinsjes Bernard en buitenlandse beleggers hoeven hem niet te betalen. Ook zo ongelijk, woningbezitters hebben hypotheekaftrek, maar sociale huurders betalen extra belasting. Met de voorgenomen afschaffing kunnen de woningcoöperaties weer wat nieuwbouw plegen, hard nodig met het woningentekort, met name in de sociale huursector. Die nieuwbouw wordt nog wel een probleem, want er is een ernstig tekort aan vaklui, te danken aan de bankencrisis. Toen werden wel de banken geholpen, maar de bouw mocht instorten. Gister mocht VVD-Kamerlid Daniël Koerhuis zich op de mediakaart zetten met een nieuw Kabinetsplan dat de afschaffing van de verhuurdersheffing teniet doet. Woningcoöperaties ‘moeten’ in dat plan grondgebonden sociale huurwoningen aan de verhuurders verkopen als die dat willen. Er zijn al ontzettend veel sociale huurwoningen verkocht door coöperaties om geld vrij te maken vanwege het failliet van Vestia (daar draaiden alle coöperaties voor op), of om een Maserati voor de directeur aan te schaffen. Nieuw is dat het ditmaal door de overheid wordt opgelegd aan elke woningstichting. Koerhuis verkoopt het als mooi voor de sociale huurder die zo een koophuis kan krijgen en voor de coöperaties om zo geld voor nieuwbouw te vergaren.

Maar de woningstichtingen kunnen niet meer bouwen met meer geld, maar met meer vaklui, en die zijn er niet. De sociale woningvoorraad zal daarom nog verder afnemen, terwijl daar de krapte het grootst is. Een verbod op het nog meer dumpen van sociale woningen was nieuw beleid geweest. De scheefhuurders zijn de enigen die misschien zo’n woning kunnen kopen, of middels een geldschieter. Vervolgens belanden die woningen binnen de kortste keren in handen van de prinsjes Bernard is de ervaring. De sloop van de betaalbare sociale woningmarkt gaat onder Rutte IV dus gewoon door. De makelaars en vastgoedjongens wrijven in hun handen, de asielzoeker blijft de klos want die wordt nog steeds ten onrechte als schuldige van het woningentekort aangewezen. Stemmenwinst verzekerd voor rechts Den Haag. Voor de lage inkomens wordt Nederland ook onder Rutte IV onbewoonbaar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *