De zinloze weg van repressie

Och wat waren sommige politici geëmotioneerd, Grapperhaus spande de kroon. Rutte deed serieus, maar kon zijn lachje niet helemaal onderdrukken. Beiden beloofden harde aanpak van de georganiseerde misdaad, en dat zal een strijd worden van lange adem, van wel 10 jaar zei Grapperhaus. Een harde aanpak van de criminaliteit aankondigen nadat je samen al decennia aan de macht bent geweest en al die tijd al harde aanpak hebt aangekondigd. Als er sprake is van een war on drugs, dan is die oorlog finaal verloren zoals Peter R. vaak heeft geroepen. Peter R. pleitte niet voor niets voor legalisering, maar dat waren Grapperhaus en Rutte vergeten. Je wenst dat Peter R. snel volledig herstelt om de heren bij een terugblik op deze verklaringen van repliek te dienen.

Wat het CDA met Balkenende en daarna de VVD met Rutte hebben gedaan is repressie beloven en daar vervolgens niets van bakken. Niet gek, want repressie is zoiets als dweilen met de kraan open. Dat is zeker bij deze partijen zo, want zij draaien die kraan per verkiezing verder open. Hele groepen in de maatschappij worden gecriminaliseerd, tweedeling neemt per dag toe, onderwijs en jeugdzorg pakken voor de armste kant desastreus uit en gemeenten bezuinigen door minder bijdragen van de overheid op alle sociale projecten. De lonen van essentiële beroepen lopen steeds verder achter, ook de ambtenarensalarissen, waardoor het niet moeilijk is om in de Rotterdamse haven controleurs om te kopen.

Voetvolk genoeg dus en de gangstertop zit hier ook gebakken, want voor drugshandel is ons land net zo’n paradijs als voor belasting ontduikende bedrijven. Zowel Grapperhaus als Wopke Hoekstra komen uit die wereld, die gaan die witte boordenmaffia echt niet aanpakken. Daarnaast is repressie sowieso niet succesvol. De drooglegging in de VS in de jaren dertig was een fiasco en creëerde juist de georganiseerde misdaad. De war on drugs van Richard Nixon was al net zo’n mislukking. En vandaag de dag is de Amerikaanse politieafdeling voor de strijd tegen drugs (DEA) de minst presterende politieafdeling. Repressie is een zinloze weg wist ook Peter R.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *