Derde dinsdag-sprookjes

De middeninkomens gaan er op vooruit, want die hebben het heel zwaar gehad en kregen ook de meeste lasten te dragen. Dat zegt Willem-Alexander namens dit Kabinet. Maar de eersten die van Rutte na de crisis mochten profiteren waren Jan Modaal en iedereen die meer verdiende. Zij kregen 5 miljard. Alleen waren het vooral de dubbel modaal en meer verdieners die dat mooie bedrag mochten opsouperen. De laagste inkomens zouden altijd het meest zijn ontzien. Ook dat is niet waar, die mochten blij zijn als er een procentje bij kwam, maar zagen tegelijk procenten verdwijnen aan de verhogingen van huur-, zorg- en energiekosten en btw-verhoging. Jan Modaal kreeg maar net een beetje compensatie voor die verhogingen en voelde helemaal geen vooruitgang. De hoogste inkomens uiteraard wel, een paar procent van een ton is wat anders dan een procent van het minimum. Ook nu profiteren die hoge inkomens weer het meest.

Het Kabinet heeft een begrotingsoverschot van 11 miljard, mede omdat zij veel beleid heeft afgeschoven naar gemeenten. Die zitten dus in zwaar weer en zijn gedwongen om de gemeentelijke heffingen te verhogen.
De burgers raken daardoor een steeds groter deel van hun inkomen aan lokale lasten kwijt. Niet gek dat die burger weinig merkt van Haagse lastenverlichting. De 200 euro per jaar die Jan Modaal nu wordt beloofd zal hij zo kwijt zijn aan verhoging van de ozb.

Er is wat onenigheid of Wiebes of Hoekstra het had bedacht, maar er komt een investeringsfonds. Gefinancierd met een staatslening, waar zelfs wat geld bij wordt gegeven vanwege de negatieve rente, worden ondernemers gesteund die een mooi maar voor de banken te riskant ondernemersplan hebben. Het zoontje van een topman van Shell die een variant op Thuisbezorgd heeft bedacht waar hij heel veel geld mee denkt te kunnen verdienen wordt dan door zijn vader naar Wopke Hoekstra doorverwezen. Als hij met Hoekstra’s miljoenen zijn bedrijf heeft opgericht en na een jaar failliet gaat mag de staat zijn geleende miljoenen afbetalen. Laat Hoekstra een energietransitiefonds oprichten en daarmee alle sociale huurwoningen energieneutraal maken. Dat geeft werkgelegenheid, helpt de klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en geeft voor de inkomens tot 42.000(de nieuwe grens voor huurders van sociale huurwoningen) een echte lastenverlichting. Woningbezitters gaan er elk jaar op vooruit, voor huurders worden de woonlasten juist steeds hoger. Met zo’n fonds trek je ook dat wat recht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *