Economisch goed en sociaal slecht

De standaard riedel dat het land een goede economie nodig heeft kreeg uit onverwachte hoek een tegengeluid. Barbara Baarsma, econome die politiek tussen D66 en de VVD in zit, vertelde het volk bij DWDD dat het in de VS economisch goed, maar sociaal slecht gaat. Heeft zij misschien toch Piketty gelezen?
Een bloeiende economie zegt niets over de sociale kant van een maatschappij en de VS zijn daar een duidelijk voorbeeld van. Aan de ene (economische) kant is de VS het rijkste land ter wereld, aan de andere (sociale) kant is het een derdewereldland. Toch durft Rutte een bloeiende economie als oplossing voor alle sociale problemen aan te wijzen. Zijn economische ingrepen helpen wel om de economie te laten bloeien, maar vergroten tegelijk de sociale ellende. Kijk je naar Zweden, dan is de sociale ellende daar stukken minder erg dan in de VS, en toch bloeit de economie er.
Het gaat er maar om welk economisch model je gebruikt. Zo’n model wordt vaak valselijk neergezet als een onweerlegbare waarheid, als een wetenschappelijk bewezen middel. Het model van de VVD wordt dan niet model VVD genoemd, maar “de” economie. Het is niets anders dan een politieke keuze. Subsidies aan de zwakkeren of aan Shell en Unilever, belasting voor de rijken wat hoger en voor de minder gefortuneerden wat lager of een vlaktax, iedereen eenzelfde percentage zoals Buma en Rutte dat wensen en waar D66, SGP, FvD en PVV hun steun aan zullen verlenen, het zijn verschillende economische modellen.
Met de hoogste belastingen de beste economische èn sociale resultaten halen, dat is wat Zweden doet. Amerika haalt met uiterst lage belastingdruk goede economische resultaten maar een uiterst slecht sociaal resultaat. Om over de zwakke kanten van de Amerikaanse economie vol bubbels maar te zwijgen.
Ons land is Amerika gaan volgen sinds de omarming van het neoliberalisme. Rutte doet per Kabinet meer stappen richting het Amerikaanse model. Wie kiest voor het geluk van zijn bevolking zal nooit die weg bewandelen, wie kiest voor nog meer (financieel) geluk voor de rijken ten koste van de armen en ook (deels) de middenklasse doet dat wel. Rutte is er voor 5% van de bevolking en een beetje voor 10% die iets mag meeprofiteren. De meerderheid van de kiezers stemt niettemin voor zijn beleid. Hij kan zijn slechte waar goed verkopen, geleerd in zijn tijd bij Unilever.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>