Eerlijke lock-down

Een eerlijke lock-down zouden wij moeten hebben. Voorkomen dat iemand besmet raakt, maar dan wel zorgen dat niemand door die lock-down failliet gaat en dat men gewoon kan blijven wonen, eten en drinken.
Dat had gekund als er niet geluisterd was naar de sterkste lobbyisten en had gunstiger uit kunnen pakken voor de economie en zeker voor het milieu en natuurlijk voor de gezondheid van velen.

Hoe zou een eerlijke lock-down er uit kunnen zien? Je zou de woonlasten kunnen verlagen of zelfs tijdelijk op nul kunnen zetten. De banken hebben geld gecreëerd door hypotheken te verstrekken, daar hebben zij niets meer voor gedaan dan het intikken van het hypotheekbedrag en daarna het handje ophouden voor een maandelijkse betaling van rente en aflossing over dat uit het niets gemaakte geld. De banken een tijdje zonder die gratis inkomsten zou een mooie tegenprestatie zijn voor de hulp die zij bij de bankencrisis hebben ontvangen.
De verhuurders zouden de huurinning geheel of deels kunnen stoppen in ruil voor afschaffing van de onzinnige verhuurdersheffing. Doet prinsje Bernhard daar moeilijk over, dan pak je de prijzenwet erbij. Die is onder Paars in de archiefkast gezet en werkt alleen nog minimaal voor medicijnen en postzegels.
Wat energie betreft is dit de gelegenheid om ‘s lands grootste rovers te laten dokken voor het 60 jaar gratis gas uit onze bodem halen. Zij hebben tegelijk alles gedaan om geen cent belasting te betalen en willen ook niets afdragen aan de schade die hun gaswinning veroorzaakt. Shell en ExxonMobil zouden daarom nu voor zo lang nodig gratis energie moeten verstrekken. De enige pijn voor hen zou het niet betalen van dividend zijn, voor het eerst in hun bestaan.
Voor ons eten kunnen wij de klagende boeren eens vragen wat terug te doen voor het eeuwige handje ophouden. Ruim 60% van de Europese begroting gaat naar de landbouw, de beroepsgroep heeft haar eigen departement en een trits politieke partijen die als lobbyisten voor hen werken en spannen daarmee lobbykampioen Koninklijke Shell naar de kroon. Als dank voor die vele miljarden belastinggeld mogen zij gedurende deze coronacrisistijd gratis voedsel verstrekken.

Dan rest voor velen de verveling, wat te doen achter de geraniums hangend op de bank. Nou, eens goed nadenken over langdurig werklozen die altijd zo hun tijd moeten zien door te komen, en dan ook nog met een minimuminkomen waar je behalve de kosten van de eerste levensbehoeften weinig meer mee kunt doen. Het zou mooi zijn als er daardoor voortaan met wat compassie wordt gekeken naar degenen die afhankelijk zijn van de sociale dienst.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *