En nu niet meer zeuren

Wiebes doet als minister wat Kamp niet deed, toch zijn beiden lid van de VVD. Waarom kan de VVD nu wel maatregelen nemen in Groningen?
De gaskraan gaat dicht, maar is dat zo bijzonder? Die gaskraan gaat sowieso dicht, want het gas raakt op. Het enige wat nieuw lijkt is dat de kraan dicht gaat na winning van 90% van het Groningse gas. Die laatste 10% is al moeilijker te winnen, dus is het niet zo erg om dat te laten zitten. De winning moet hoe dan ook worden afgebouwd en dat had al vele jaren eerder gemoeten. Het had dan veel geleidelijker gekund. Nu duurt het tenminste nog tot 2030 voor het gasveld op 10% na leeg is.
Het tij lijkt gekeerd na het aantreden van Rutte 3. Zou Shell als voorwaarde om met de afbouw van de gaswinning te beginnen de afschaffing van de dividendbelasting hebben geëist? Met daaraan gekoppeld een garantstelling door de overheid voor de schadeafwikkeling? Want Wiebes laat niet na om te wijzen dat het “ons” veel gaat kosten. Shell is dan wel “ons” binnenskamers in regeringskringen, maar Wiebes bedoelt hier de schatkist.
En dan mag er ook meer windenergie op de Noordzee gewonnen worden, er komen een aantal nieuwe grote windparken bij. Was dat eveneens een eis bij de onderhandelingen over de wijze van afbouw van de gaswinning? Kamp hield de bouw van een stikstoffabriek nog tegen, nu wordt daar moeiteloos de beurs voor getrokken en kan straks ons gasnet ook van importgas worden voorzien.
Een aparte rol is weggelegd voor de fabrikanten van warmtepompen. Zij mogen de vervangingsmarkt vanaf 2023 gaan bedienen. Alle gasketels moeten dan worden vervangen door installaties met zo’n warmtepomp. Die draaien trouwens op krachtstroom, en de aanpassing van jouw elektra-aansluiting doet je vastrecht al gauw met 700 euro per jaar omhoog gaan. Duurder vanwege het motto  “de vervuiler betaalt”(!).
En dan dreunt zo’n ding ook nog de buren wakker. Geen milieuwonder dus. Waarom dat nu als het alternatief in de markt zetten Wiebes en Samsom?
De Groningers hebben zogenaamd hun zin gekregen, maar zij moeten nu hun mond houden. Of hun schades nog netjes worden afgehandeld? Dat was een vraag en dat blijft het.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>