Friezen

De Groningers zouden ruimhartig worden gecompenseerd voor de aardbevingschades beloofde minister Wiebes. Zij wachten er al jaren op. Een zelfde weg lijkt nu de 26.000 slachtoffers van de toeslagenaffaire te wachten. Het Kabinet is nu zover gegaan dat zij de afwikkeling bij de gemeenten wil leggen, met als argument dat de slachtoffers in gemeenten wonen. Een wreed en cynisch handelen, want gemeenten verzuipen al in het scala aan taken dat Rutte op hun bord heeft gedeponeerd. Het zijn ordinaire bezuinigingsoperaties, de taken worden naar de gemeenten overgeheveld met een flink bedrag minder geld erbij. De gemeenten moeten nu ook de slachtoffers van de toeslagenaffaire helpen, maar het kabinet geeft er geen geld bij. Dan kun je snelle en ruimhartige compensatie op je buik schrijven.

In Friesland zijn slechts 300 mensen het slachtoffer, logisch, want zoveel mensen met een achtergrond buiten Europa wonen er niet en juist die werden door de belastingdienst geconfronteerd met terugvordering. Een ongekend schandaal dat de eigen overheid ingezetenen op grond van hun naam discrimineert. En dan weigert de Belastingdienst ook nog om dossiers aan de gemeenten te geven, die krijgen zelfs de namen van de slachtoffers niet, die moeten zichzelf maar melden.
Een klein positief geluidje was er wel, de Leeuwarder Courant schreef over de 300 slachtoffers en plaatste dat stuk op de voorpagina. De kop was perfect: 300 Friezen slachtoffer in toeslagenaffaire. De 300 slachtoffers werden door de krant genoemd wat zij zijn: Friezen. Niks allochtoon of wat voor buitensluitende toevoeging ook. Nu de rest van Nederland nog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *