Geld genoeg voor verhoging minimumloon

Minimumloon moet omhoog vindt het FNV. Dat is een terechte eis, want de inkomens zijn zwaarder belast dan Rutte ons heeft doen geloven en de toegezegde inkomensstijgingen zijn als sneeuw voor de zon verdwenen. Wij zijn stilletjes aan het denivelleren geslagen, de laagste inkomens zijn in de loop der jaren steeds verder achtergebleven terwijl de hoogste inkomens in een vrije val, maar dan omhoog, zijn gegaan.
In feite zijn de mensen op de werkvloer het haasje en trekken de aandeelhouders en ceo’s aan het langste eind, samen met de almaar groter groeiende klasse van bullshitbanen, de banen die flink betaald worden, maar slechts nut hebben als prestigeobject en buffer tussen de echte werkers en de directie en aandeelhouders(lees David Graeber en Ha-joon Chang).

Het aandeel van de opbrengsten van werk dat naar de werkenden gaat was in 1977 93%, in 2013 was dat gedaald naar 73%, het is dus niet zo gek dat de vakbond wat wil repareren aan die afbraak.
De Hans de Boeren roepen meteen moord en brand, een verhoging van het minimumloon zal tot banenverlies leiden. Nou, dat zal wel meevallen, want uit diverse onderzoeken is gebleken dat het amper of geen invloed heeft. Mensen blijken wel beter te functioneren ofwel productiever te worden als hun inkomen blijk geeft van waardering en geen karige sluitpost is. En het werk zal toch gedaan moeten worden door deze laagst betaalden, werk wat de bullshitbaners niet willen of kunnen doen. Economen vinden ook dat er meer geld naar de lonen moet gaan nu het met de economie goed gaat. Waar blijft dat beloofde zoet na al die jaren zuur?

Geld is geen probleem, want de bedrijven hebben 20% afgesnoept van de werkenden, daar kunnen zij echt wel weer wat van missen. In Frankrijk hoestte de bedrijfswereld zonder moeite binnen een halve dag 800 miljoen op voor de restauratie van de Notre D(r)ame, er was geen telefoontje naar de bank voor nodig.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *