Gelukt, temperatuur 1 graad omhoog!

Het is gelukt, de gemiddelde wereldtemperatuur zal dit jaar voor het eerst sinds de industriële revolutie 1 graad hoger uitkomen. De KNMI schat dat die wereldtemperatuur 1,02 tot 1,05 graden hoger zal zijn. Bijzondere weersomstandigheden zoals de orkaan El Niño beïnvloeden de uitkomst hooguit met 0,1 graad, dus komt de stijging voor van 1 graad voor bijna de volle 100% op het conto van de opwarming van de aarde door de mens.
En er wordt nog een record gevestigd, de CO2-concentratie bereikte voor het eerst de grens van 400 ppm (deeltjes per miljoen luchtdeeltjes).
In 1972 kwam de Club van Rome met “Grenzen aan de groei”, waarin stevig werd gewaarschuwd dat wij niet ongelimiteerd de planeet aarde kunnen plunderen. Er werd niets mee gedaan.
Al Gore probeerde het deze eeuw nog eens, maar ook dat veranderde niets. Over een paar dagen is de Klimaattop in Parijs en zal het ook daar bij mooie woorden blijven.
Maar de geluiden dat er iets moet gebeuren worden sterker, en opvallender, de tegengeluiden worden zwakker.
Het was Jacqueline Cramer die als minister in het Kabinet Balkenende IV feestelijk nieuwe kolencentrales opende. Haar geweten suste zij door de gloeilampen af te schaffen, Siemens en Philips waren haar er dankbaar voor. En onder Rutte 1 en 2 is de snelheid op veel wegen naar 130 km opgetrokken. Milieubeperkende maatregelen blijven achterwege, op wat windmolens en zonnepanelen na. Een subsidie aan wat boeren en een Rijkman Groenink om een windmolen te plaatsen kan er bij Henk Kamp wel af, want dan houden die “hardwerkende” ondernemers ook eens wat extra over. Maar verder geeft hij niet thuis.
Jesse Klaver en Diederik Samsom willen nu een wet die regeringen gaat verplichten om milieubeleid net als financiële verantwoording in hun begrotingen op te nemen. Tegen de tijd dat die wet er mocht komen is er vast alweer een graadje temperatuurstijging bijgekomen. Halbe Zijlstra reageerde zoals banken reageren als de salarissen en bonussen onder vuur komen te liggen. Net zoals die dan dreigen naar Londen te vertrekken, zo ziet Zijlstra onze bedrijven ook allemaal het land verlaten als zij strengere milieunormen opgelegd zouden krijgen. En “wij doen al meer dan de rest” voegde hij er nog aan toe.
Hij moet het boek “Zes graden” van Mark Lynas” maar eens aan zijn kinderen voorlezen: “ja jongens, daar werkt jullie vader hard aan mee”. Lynas beschrijft wat er gebeurt per graad stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur. En dat is pas horror! Maar Zijlstra heeft geen kinderen en dus mogen er van hem wel een paar graden bij.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>