Hard werken

Zoals de jaloerse echtgenoot niet nalaat om te pas en te onpas te benadrukken dat hij juist niet jaloers is, zo laat de VVD-er het niet na om te benadrukken dat hij hard werkt.
Wat dat harde werken voor Ruttes vrienden inhoudt is nooit duidelijk. Van de overbetaalde Belgische voorganger van Ralph Hamers bij ING Michel Tilmant weten wij dat die ook zijn nachtrust in rekening bracht, slapen vond hij ook hard werken voor de zaak. Peter Buwalda had Shell topman Van der Veer aan de lijn gehad om wat over zijn baan te vertellen, maar die vond uitleg over zijn werk niet zinvol, want het was “niet heel anders dan het werk van de baas van een voetbalclub in de derde klasse C”.

Degenen die het echte werk doen in het bedrijfsleven worden doorgaans het slechtst betaald. De top heeft zich daarom tegen de onvrede van de werkvloer afgeschermd met de wat beter betaalde managerslaag. Die laag zorgt er daarnaast voor dat de uitvoerende krachten voor zo weinig mogelijk geld zo lang en hard mogelijk werken. De bazen kunnen zo zorgeloos een balletje slaan op de golfbaan om daar lobbywerk te doen en zaakjes te ritselen.
Zij hebben geen enkele band met de uitvoerende krachten, die zien zij als een noodzakelijke kostenpost waar zij als het maar even kan graag in snijden. Zo ontsloeg Activision Blizzard (producent van games als Candy Crush en Call of Duty) 800 werknemers. Dat was de beloning voor de recordwinst van 1,8 miljard die zij hadden behaald tegenover de 273 miljoen winst een jaar eerder. En dat bij een omzet van 2,4 miljard. Maar omdat de concurrent Epic met een big smile op het golfresort had laten weten een enorm succes te hebben met Fortnite moest de boosheid daarover in ontslag worden omgezet. Dat is pas hard werken, 800 man ontslaan.
De politiek is hen welwillend gezind. In Amerika betalen de rijken haast niets meer aan belasting, hier heeft de top hun belastingafdracht na alle aftrekposten en ontwijkende trucs zien dalen van 72% 30 jaar geleden naar 49% nu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *