Het altijd bijna 1933

Je mag geen vergelijkingen maken met het nazisme, vooral niet van rechtse schreeuwlelijken die zeggen pal voor de vrijheid van meningsuiting te staan, alleen van hun eigen mening dus. Ook gematigde types vinden die vergelijking vaak niet kunnen omdat het nazisme in kwaadheid onovertroffen zou zijn. De holocaust kent zijn weerga inderdaad niet, maar op wat kleinere schaal heeft er na 40-45 toch ook heel wat gruwelijks plaatsgevonden. Denk aan bijvoorbeeld Rwanda. De genocide daar werd letterlijk volgens de handleiding van Goebbels uitgevoerd. Eerst de doelgroep via de media(een radiostation) tot zondebok maken en ontmenselijken om uiteindelijk tot massaslachting over te gaan.

Mensen zijn tot wreedheden zoals wij ze nu herdenken in staat. En dat is niet één eng gefrustreerd mannetje, dat zijn ook doodnormale burgers. Met de juiste retoriek en spelend op angst en met valse beeldvorming kan juist de keurige burger zich aangetrokken voelen tot nazi-ideeën. Een voedingsbodem van een hiërarchisch geloof helpt daar heel goed bij. Wij van geloof a zijn uitverkoren, zij van geloof b zijn dat dus niet, en beiden vinden ongelovigen helemaal verderfelijk. Op zulk humus is het goed fascisme kweken. Stapsgewijs gingen Hitler en zijn vrinden richting verkiezingswinst, vervolgens stapsgewijs richting Kristallnacht om tot slot een oorlog te ontketenen en de grootste genocide ooit planmatig uit te voeren.

Wij moeten beseffen dat het in principe altijd bijna 1933 (lees “1933” van Philip Metcalfe) is, en dus waakzaam zijn voor lieden die stapjes nemen op het pad dat ooit Hitler bewandelde. Waarschuwen bij het eerste stapje is beter dan wachten tot de laatste stap op 20 januari 1942, de Wannseeconferentie, waar de nazi’s besloten allen te vermoorden die zij tot het joodse volk rekenden.
Een besloten app-groep van voormannen van een politieke partij (FvD) waar Breivik wordt verheerlijkt is ook een stap, die partij bij het openbaar bestuur (door VVD en CDA) betrekken is een forse volgende stap.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *