Het failliet van Trump en de VS

Was de Griekse drachme als een internationaal betaalmiddel gezien, dan zouden alle goederen die rondgaan in de wereldhandel voornamelijk in drachmen worden afgerekend. Dan zaten alle landen vol met drachmen. En dan zou de drachme nooit waardeloos mogen worden. Jammer voor de Grieken, de olympische spelen werden ongekend populair, de drachme niet. De munt werd ingeruild voor de euro en het land kon failliet worden verklaard. Met dank aan de Amerikaanse kredietbeoordelaars S&P, Fitch en Moody’s.
Zo streng als die beoordelaars tegen de Grieken zijn, zo mild zijn zij over hun eigen land. Een begrotingstekort, dat dankzij belastingverlagingen en gelijkertijd verhogen van de uitgaven door Trump, dit jaar mogelijk zal oplopen naar een kleine 1000 miljard dollar is geen beletsel voor een triple A status.

Met zo’n schuld was het land allang failliet geweest ware het niet dat de dollar de internationale rekeneenheid is. Gaat Amerika failliet, dan verliest China bijvoorbeeld 3.000 miljard dollar. De Chinezen hebben dus alle belang bij het in waarde houden van de dollar. En dat geldt ook voor Rusland en welk land niet.
Trump is de perfecte president voor dat kunstmatig overeind gehouden maar in feite failliete land. Zijn ondernemerschap bestond eveneens uit het ene na het andere faillissement. Hij wist zich er altijd uit te redden, maar de keer dat het doek echt leek te vallen schoten Poetins vrinden hem te hulp. Die hebben dat natuurlijk niet voor niets gedaan.

Wetend hoe het is afgelopen met Saddam Hussein(die de olie in euro’s i.p.v. dollars wilde gaan afrekenen) zijn veel landen stilletjes bezig met het omruilen van hun dollars voor euro’s, yens of yuans. China koopt met zijn in wezen waardeloze dollars Afrika op. Maar ook bedrijven in Europa en de Griekse haven Piraeus. Trump mag zich meer zorgen maken over die ontwikkeling dan over de mogelijke onthullingen over zijn Russische connecties, want dan gaat niet alleen hij, maar zijn hele land failliet. Wat dan rest is zijn militaire macht.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *