Het verlies van Ron Meijer

De SP verloor haar zetels in het Europese Parlement. Dennis de Jong die zich daar jarenlang hard heeft gemaakt voor de linkse zaak ziet zijn geplande afscheid in droefenis stranden. Wat hij had opgebouwd aan netwerk in de EU is in één klap verdwenen en alles wat hij daar voor elkaar heeft gekregen was niet eens onderwerp in de campagne.

De machtswisseling bij de SP na het vertrek van Roemer blijkt slecht uit te pakken. Het was natuurlijk niet slim om Lilian Marijnissen als fractieleider te benoemen. Zij zat nog maar net in de Kamer en er waren meer ervaren sterke tegenkandidaten. De algemene conclusie was dan ook dat die benoeming van Lilian door haar vader zou zijn bekokstoofd, zo kon de partij makkelijk van nepotisme worden beschuldigd. Dat vader Jan Ron Meijer naar voren schoof om de rol van partijleider op zich te nemen was evenmin gelukkig. Wie aardig bij de vakbeweging scoort is niet per definitie een goede politicus. We leven nog elke dag met de gevolgen van vakbondsman Wim Kok. Ook Lodewijk de Waal kun je niet een verrijking van de linkse politiek noemen, evenmin als Ella Kalsbeek, laat staan een Dennis Wiersma.

Meijer hanteerde één agenda, de Ron Meijer-agenda en die zat dus niet slim in elkaar. Om zoveel mogelijk kiezers te trekken werden (linkse) standpunten vermeden, het werd daardoor nog makkelijker voor de media om de SP op één lijn met de PVV te stellen. Toen hij de EU-verkiezingscampagne opluisterde met een filmpje waarin hard op de man werd gespeeld kreeg hij dat als een boomerang terug. Het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen en de verkiezingen voor de provinciale staten had hij afgeschoven op alles en iedereen, maar niet op de partij en zichzelf. Dat had hij nu weer gedaan, ware het niet dat zelfs zijn plaatsgenoten in Heerlen, die altijd in meerderheid SP stemden, dit keer voor PvdA-er Frans Timmermans hadden gekozen. Om hen weer onder ogen te kunnen komen moest hij wel terugtreden. Over een half jaar pas, dus kan de partij zich nog eens flink beraden over haar koers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *