Hugo de Jonge braakt onzin

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge kan zich beter niet profileren met zijn tekort schietende beleid op volksgezondheid, dus trok hij migratie uit de la met aandacht genererende onderwerpen. Hij wil zich goed op de kaart zetten om straks de opvolger van de naar Leeuwarden vertrokken Sybrand Buma te worden. Buma is nu burgemeester van de Friese hoofdstad, al moet hij daar zelf nog aan wennen, op de nieuwjaarsborrel noemde hij zich de burgervader van Sneek(waar zijn vader burgemeester was).

Zoals elke populist die migratie gebruikt om stemmen via de onderbuik te winnen ging ook De Jonge creatief met de feiten in de weer. Wij moeten de immigratie beperken, want wij kunnen de stroom vluchtelingen en arbeidsmigranten niet aan vindt hij. Over hoeveel vluchtelingen heeft hij het? Dat had hij wel even mogen vertellen zodat iedere Nederlander zou weten dat de 272.000 migranten die in 2019 naar ons land kwamen voornamelijk géén vluchtelingen zijn. Vanuit de EU kwamen 115.000 mensen naar ons land, dankzij het vrije verkeer tussen de EU-landen. Voor werk en studie kwamen zo’n 107.000. Dan keerden er nog 34.000 Nederlandse emigranten terug en zochten 16.000 vluchtelingen (inclusief nareizigers voor gezinshereniging) hier hun heil. Slechts 5000 vluchtelingen kregen vorig jaar een verblijfsvergunning.
Er vertrokken 150.000 mensen, Nederlandse gelukszoekers en immigranten die terugkeerden naar hun land van oorsprong.
De Jonge bracht zijn verhaal zo dat zijn toehoorders wel moesten concluderen dat de immigratie voor het grootste deel uit vluchtelingen zou bestaan. In werkelijkheid is hun aantal nog geen 6%. Zo wakkerde hij het xenofobe vuurtje verder aan. En de arbeidsmigranten zijn de welkome arbeidskrachten van de bouwers en boeren, de lieden die zo op handen gedragen worden als zij het Malieveld bezetten. Beide beroepsgroepen verdienen goud aan de onderbetaalde en uitgebuite arbeidsmigranten en De Jonge en zijn partij gaan hen echt niet tegen zich in het harnas jagen. Maar hij wekt bewust de indruk dat alle ellende op de arbeidsmarkt de schuld van die arbeidsmigranten is en houdt zo de boeren en bouwers buiten schot. Alle werkgevers hebben trouwens belang bij de arbeidsmigrant, want die zorgt er mede voor dat er ruimte blijft op de arbeidsmarkt en de lonen dus laag kunnen blijven.

De massa studenten uit het buitenland drukt stevig op de begroting. Er wordt massaal gebouwd aan wooneenheden voor studenten. Die worden voor de maximumprijs verhuurd en de overheid betaald dan een flink percentage als huursubsidie. De studieplaatsen kosten natuurlijk ook het nodige, maar hierover hoor je dan weer niets. Alleen dat er overal in het (steenkolen-)Engels wordt lesgegeven is een item.
Dat het aantal vluchtelingen nog niet de helft bedraagt van het aantal Nederlanders dat uit Zuid-Afrika of Australië terugkeert en dan toch als groot probleem wordt neergezet is niets anders dan het oppoken van vreemdelingenhaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *