Intussen …

Nu de sinterklaastijd weer is ontaard in Fortuynistische sferen krijgen andere zaken te weinig aandacht. Zo wil minister van Rechtsbescherming Sander Dekker de toegang tot de rechter voor minder draagkrachtigen belemmeren. Omdat rechterlijke procedures “te” duur zouden zijn wil hij dat mensen die afhankelijk zijn van rechtsbijstand niet naar de rechter maar naar een aparte instantie moeten voor het oplossen van hun problemen. Ofwel, een goedkoop bureau waar degene die zijn recht wil halen zal worden afgescheept door lieden die een cursusje gedaan hebben om dat te doen. Mooi werk voor ontslagen bankmedewerkers.
Veel rechtszaken die middels rechtsbijstand worden gevoerd zijn zaken tegen de overheid zelf. Dat Dekker als vertegenwoordiger van de overheid die rechtsgang wil frustreren is al zeer bedenkelijk, dat hij er een verschil mee creëert tussen mensen met een goed gevulde beurs en zij die over een slecht gevulde knip beschikken is een schending van de rechtsstaat.

Er worden door de VVD ook dubieuze proefballonnen opgelaten. Azmani, volgeling van Bolkestein en lijsttrekker voor de VVD bij de Europese verkiezingen, wil de discretionaire bevoegdheid van zijn staatssecretaris Harbers afschaffen. Dat Harbers in bijzondere gevallen kan afwijken van de regels en uitgeprocedeerde asielzoekers alsnog een verblijfsvergunning kan verstrekken vindt hij oneerlijk voor degenen die dat niet krijgen. Dat je zou moeten concluderen dat de regels niet deugen als zelfs VVD-staatssecretarissen zo vaak gebruik maken van die bevoegdheid, dat gaat Azmani boven de pet. Alles mag om de Wilders- en Baudetkiezer binnen te halen.

Thierry Aartsen, woordvoerder cultuur van de VVD en zwarte pietfan die Sylvana Simons naar een apenland wenste, wil dat er cultuursubsidie naar het katholieke zuipfeest carnaval gaat en niet naar het Concertgebouw met zijn chablisdrinkende bezoekers, waar nu het laatste restje subsidie heen gaat dat de bezuinigingen van zijn partijgenoot Halbe Zijlstra heeft overleefd. Dat het Concertgebouw Orkest en niet het gebouw subsidie krijgt, Aartsen kent het verschil niet. Even niet op de Baudetkiezer, maar op die van Wilders jagen dus.
En het “volk” worstelt intussen met het koloniale verleden, een nooit verzorgde wond waar elk jaar zwarte piet uit ettert.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *