Je komt er niet in!

Het televisieprogramma “Ik vertrek” is razend populair, maar dat enthousiasme verdwijnt als sneeuw voor de zon wanneer de vertrekkende figuur geen Nederlander is die zijn geluk elders zoekt, maar iemand van buiten ons land die hier zijn geluk of veiligheid zoekt.
Tenzij het iemand is die 2,5 miljoen meebrengt om te investeren in een onderneming hier, dan staat Rutte hem op Schiphol op te wachten om hem welkom te heten.
Wie hier van buiten de EU naartoe wil komen heeft een groot probleem. Zelfs als het hem lukt om een visum te krijgen om bijvoorbeeld familie te bezoeken zal hij een vrij onfris beeld krijgen van onze gastvrijheid. Politie die je doorlopend staande houdt om je papieren te checken, winkeliers die je de zaak uitsturen omdat jij zijn waren toch niet zou kunnen betalen. In Zweden zitten twee broers uit Senegal vast, zij zijn opgepakt terwijl zij wel over een visum beschikken. Maar zij antwoordden op de vraag wat zij in Zweden te zoeken hadden dat zij hun broeder wilden bezoeken. Die broeder bleek een neef, en dus hadden zij gelogen. Dat zij alle mannen in hun familie broeder noemen interesseert de politie niet, zij moesten maar proberen asiel aan te vragen. Dat zij op familiebezoek in Nederland waren en ook even hun neefje in Zweden wilden zien en straks gewoon weer naar hun eigen land wilden terugkeren, ondenkbaar voor de Zweden.

Voor degenen die hier wel asiel zoeken wacht, als zij al worden erkend, een inburgeringscursus waar menig Nederlander voor zou zakken, zo bleek uit testjes. Voor Syriërs in Turkije die Nederland zou moeten opnemen wordt eerst een soort examen afgenomen. Denken zij in lijn met de SGP dan kunnen zij asiel in ons land vergeten. Zij moeten namelijk man en vrouw, homo en hetero als volkomen gelijkwaardig zien, zo niet dan zijn zij te conservatief voor ons land en kom je er niet in. Om vluchtelingen buiten te houden willen VVD en CDA zelfs conservatief als kwaad afschilderen. Maar alleen voor hen natuurlijk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>