Justitieminister met strafblad

De rechtsstaat is een kwetsbaar goed, in veel landen ontbreekt het of is het verzwakt. Iedereen weet dat onder Poetin geen ruimte is voor een goed functionerende rechtsstaat, een echte democratie is het in Rusland evenmin. Voor de VS dreigt hetzelfde. De democratie is er al zwaar beschadigd, verkiezingen kun je er niet eerlijk noemen. Door manipulatie(gerrymandering) van kiesdistricten en het al of niet openen van stembureaus bleek al dat Trump met 3 miljoen stemmen minder toch kon winnen. Maar ook door het uitsluiten van mensen met een strafblad, eisen aan woonadres enz. kunnen velen hun stem niet uitbrengen. Het populaire per post stemmen wat veel democraten doen wordt waarschijnlijk ook een ramp, want Trump heeft een vriendje als baas van de posterijen benoemd die gelijk sorteermachines in de verkoop heeft gedaan waardoor het vrij zeker is dat de stembiljetten niet op tijd zullen worden bezorgd. En dan komen daar nog de steeds ruimere mogelijkheden bij om met kapitaal stemmen te winnen.

Ruth Bader Ginsburg trachtte haar leven te rekken tot na de verkiezingen, maar de kanker sloopte haar 40 dagen te vroeg. De rechter bij het Hooggerechtshof in de VS wist dat Trump haar zou vervangen door een aartsconservatief en dat gaat hij inderdaad doen. Het Hooggerechtshof bestaat dan uit een ruime meerderheid van conservatieve rechters en het land zal moeten vrezen voor verdere afbraak van arbeidsrechten, gelijkberechtiging van minderheden, strafbaar stellen van abortus, herinvoeren van de doodstraf, ruimer wapenbezit enzovoort.

Hier mogen wij ook goed uitkijken, want onze rechtse partijen zien de VS als een heilstaat. Trump is de held van Baudet en Wilders.
Alle afbraak van onze sociale voorzieningen en zorg, maar ook arbeidsrechten zijn regelrecht afgekeken van de Amerikanen. Ook Justitie is de Amerikaanse weg ingeslagen. Dat betekent strenger straffen en een incompetent politieapparaat. Ook worden pogingen ondernomen door de politiek om invloed op de onafhankelijke rechterlijke macht uit te oefenen. Nee, niet zozeer in de zaak Wilders, maar in zaken tegen bijvoorbeeld Schiphol. Dat zet de bijl in de rechtsstaat. Dat het OM na een artikel in het activistische rechtse blaadje de Telegraaf een officier van Justitie van een zaak afhaalt is dat evenzeer. Dat zij lid was van een discriminatiemeldpunt van de overheid en daarom geen discriminatiezaak zou kunnen voeren is volstrekt belachelijk. Was het geen probleem geweest als zij strijdig met de wet lid was van een racistische Brei(vik)club? Intussen heeft onze rechtsstaat een minister van Justitie met een strafblad, geen probleem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *