Kanonnenvlees en slavernij

Soldaten werden en worden gezien als kanonnenvlees. Op het slagveld mogen zij hun leven voor god en vaderland verliezen. Maar ook daarnaast mogen zij voor hun leven vrezen. Een kankerverwekkende burnpit of ondeugdelijke oefengranaten, het werken met het kankerverwekkende chroom-6, het maakt de generaals niets uit, het zijn immers maar soldaten. En dat zijn doorgaans de armsten uit de maatschappij. Europa is voornamelijk door Afro-Amerikaanse soldaten bevrijd, de witte Amerikaan zat vooral in een bommenwerper. Types als Trump hebben hun dienstplicht ontlopen zoals dat de welgestelde Amerikanen betaamt.
De beroepssoldaat heeft nog een machtsmiddel, hij kan ontslag nemen. In ons land rest hem dan een uitkering, maar die kan nog slechter voor hem uitpakken.

In Tilburg moesten mensen in de bijstand van de gemeente treinstellen schuren. Het was een zogenaamd re-integratieproject. Maar als je weigerde raakte je je uitkering deels of geheel kwijt. Dat zou betekenen dat zij op straat belanden. Niemand in de maatschappij is zo rechteloos als de bijstandsafhankelijke, met dank aan de staatssecretaris van Sociale Zaken die deze dwangarbeid heeft bedacht en onder Balkenende heeft ingevoerd. Zijn naam is Mark Rutte, de partijen die het invoerden waren CDA, VVD en D66.

Wouter Koolmees(D66) is bezig om de werknemers nog meer rechten te ontnemen. Wij kunnen nu zien waartoe een rechteloze positie van mensen kan leiden. De tegen-prestatiewet van Rutte heeft ervoor gezorgd dat 800 mensen in Tilburg zonder enige bescherming aan chroom-6 werden blootgesteld. Er heerste een zeer autoritaire cultuur, een strafregime. Bij ziekte moest degene die zich ziek had gemeld op straffe van stopzetting van zijn uitkering zich toch op de werkplaats laten zien. Werknemers die er in vaste dienst waren zagen tot hun verbijstering hoe de re-integreerders zonder enige bescherming werkten en melden dat. Er werd niet op gereageerd. Willens en wetens werd met mensen en hun leven gesold. De slavernij is afgeschaft, maar nooit verdwenen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *