Kapitalistisme heeft het monopolie

Nog niet zo lang geleden had ons kapitalisme een concurrent, het communisme. De angst voor revolutie was groot, de kerken waren niet sterk genoeg om de burgers in het gareel te houden was de vrees, dus werd het kapitalisme van wat socialistische trekjes voorzien. Iedereen ziekenzorg en te eten in Rusland, nou, hier ook. Het werkte, er kwamen geen revoluties en de vakbonden kregen zelfs steeds meer voor elkaar. Maar met het instorten van de USSR en dus het verlies van de concurrent kwamen Reagan en Thatcher met hun wildwest-kapitalisme. Dat maakte zich na de val van de muur meester van Rusland en begon hier aan een langzame maar gestage afbraak van de sociale verworvenheden.

China is in naam communistisch maar in feite het schoolvoorbeeld van een perfecte kapitalistische staat. Niet voor niets waren het de Amerikaanse Republikeinen die het land toegang tot de wereldeconomie verschaften. Kissinger en zijn gevolg kwamen na hun opzienbarende bezoek aan China lovende woorden tekort, fantastisch hoe zij arbeiders van alle rechten beroofd toch als hommels konden laten werken. Zo moest het ook hier gaan met die verwende werknemers. De afbraak gaat minder snel dan gewenst, maar het gaat stilaan wel door. Het kapitalisme heeft zich intussen ook grotendeels ontdaan van een andere concurrent, de staat zelf. Overheidstaken zijn en masse aan de markt uitbesteed, wat inhoudt dat de binnenlandse werkgeversmarkt niet of nauwelijks last meer heeft van de concurrentie van de overheid met zijn mooie arbeidsvoorwaarden en salarissen. Ook daar is een race to the bottom gaande, tijdelijke contracten, flexbanen en uitkleding van de ooit fraaie rechtsposities. Alleen het interimcircus is nog goudomrand, een carrousel van dik betaalde tijdelijke functies voor uitgerangeerde politici als beloning voor hun diensten bij de afbraak van ons sociale stelsel. Het kapitalisme is de monopolist geworden die de hoogte, of beter de laagte van de lonen bepaalt. Desnoods wordt er 1.2 miljoen in een campagnekas gestort om de laagte te waarborgen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *