Kinderstem serieus nemen?

Als je 18 bent mag je stemmen, dan ben je kennelijk in staat om een verstandige keuze te maken. Voor de gelovigen ligt het iets anders, want zij luisteren naar de boven hen gestelden en laten hun keus veelal door de dominee of pastoor bepalen.
Maar hoe verstandig ben je als je 18 bent? In Den Haag liep een afgestudeerd theoloog rond die aan die academische vorming slechts het geloofsbeeld van Geert wilders overhield. De islam zag hij dus als een levensbedreigende godsdienst. Toen hij daarover een kritisch boek ging schrijven kreeg hij een soort Stockholm syndroom, hij bekeerde zich tot die gevreesde godsdienst en zag er nu slechts liefde in. Hij was niet eens de eerste PVV-er die die weg ging.

Het bewijst dat een academische graad niets zegt over je kennis, zelfs niet op je vakgebied. Dat scholieren zich druk maken over de klimaatverandering laat zien dat zij op de hoogte zijn van wat er speelt. Hun denken is kennelijk nog niet zover vervuild met het neoliberale economisch denken dat zij het milieu als een onkostenpost zien.
Waarom zou je de klimaatdemonstraties door scholieren trouwens niet serieus nemen, als zij onnozele kinderen zouden zijn die hun ouders napraten, dan verschillen zij niet van de doorsnee christen, en onnozelheid zien we evenzeer bij volwassenen. De meerderheid in ons land stemt rechts, grotendeels vanwege ontevredenheid met rechts beleid. Hoe dom kun je zijn? Als je hen serieus neemt, dan moet je de scholieren zeker serieus nemen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *