Kolonialisme is nooit verdwenen

In grote lijnen zijn de voormalige koloniën nog steeds de speelbal van de westerse landen. Corona legt dat onbedoeld bloot.
Nu er naarstig gezocht wordt naar een coronavaccin en de ogen van de hele wereld daarop gericht zijn is ineens zichtbaar hoe de farmaceutische industrie middelen test. Een middel testen gebeurt eerst op proefdieren, en als dat goed is verlopen volgt de test op mensen. En dat laatste gebeurt niet alleen met studenten in Europa of de VS, maar vaak in Afrika en Brazilië, zeker als het risicovoller is. Of als grote haast geboden is zoals nu. Wie het eerst een vaccin op de markt kan brengen is spekkoper. In Afrika kan de farmaceut goedkoop en met een nauwelijks controlerende overheid testen. Die overheid eist hooguit dat de farmaceut het middel, mocht het op de markt komen, ook in het Afrikaanse proefpersonenland beschikbaar stelt.

Als je de verslagen leest over hoe medicijnen daar worden getest dan roept dat beelden op van Joseph Mengele die probleemloos in zijn nazikamp kon experimenteren. Want ook in Afrika worden internationale afspraken en mensenrechten niet nageleefd. Zwangere vrouwen worden bijvoorbeeld met aids geïnfecteerd om een nieuw medicijn te testen.
Hier is veel verzet tegen het gebruik van proefdieren, terecht, maar deze praktijken van Big Farma maakt heel duidelijk hoe diep het racisme in het westen zit. Wij hebben ons koloniale verleden nooit kritisch aan de orde gesteld, geen wonder dus dat die cultuur nog diep verankerd zit in ons denken. Het is nog springlevend, niet alleen in de vorm van zwarte piet hier, ook in het met mensen omspringen als proefdieren in Afrika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *